SIEMIANOWICE19

 

Embed or link this publication

Description

SIEMIANOWICE19

Popular Pages


p. 1

Gazeta bezpłatna x ISSN 2391-4122 Nakład d 15.000 0 egz. Bytom Chorzów Siemianowice NR 19 x 9 Października 2014 W sprawie reklamy w naszej gazecie prosimy telefonować pod numer 693-503-563 oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców. Jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. Radny ma jednocześnie sporo ograniczeń, które wprowadzono by zapobiegać m.in. korupcji. I tak: radny nie może być zatrudniony na jakimkolwiek stanowisku w urzędzie gminy, gdzie został wybrany, zarówno na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, niezależnie od faktu czy radny przyjmuje czy też nie wynagrodzenie za tę pracę. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu Nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi zajęciami bądź działalnością gospodarczą. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Następne wydanie EXTRA w czwartek, Wybory samorządowe. Zagłosuj w plebiscycie na najlepszego radnego! 2 3 p a ź d z i e rn i ka s W NUMERZE Bytom: Drogowy horror Radny nie jest bezradny! nie sądzimy. Radny może bardzo wiele, może więc zmienić nasze życie na lepsze, ale może tez potężnie zaszkodzić. Warto więc zainteresować się co proponują nam kandydaci na radnych, sprawdzić jak pracowali w poprzedniej kadencji, aby zagłosować zgodnie z naszym dobrze pojętym interesem. Pamiętaj, że czasem 1 głos decyduje o wyniku wyborów! Istotę demokracji stanowi głos obywateli. Bagatelizując swój udział w demokracji, narażamy się na rządy przypadkowych osób, które nie wyrażają woli ogółu, a jedynie tych wyborców, którzy poszli do urn. Głosowanie daje nam prawo do krytyki i wyrażenia swojej aprobaty lub dezaprobaty wobec partii i ich kandydatów. Choć minęło już prawie 25 lat od czasu, gdy żyjemy w państwie demokratycznym, jako społeczeństwo bardzo mało wiemy, o kompetencjach poszczególnych organów samorządowych oraz o tym jaki mają wpływ na nasze życie. Skutkuje to niską frekwencją wyborczą. Tymczasem są one bardzo duże. Spośród wszystkich jednostek samorządowych gmina ma najszerszy zakres zadań i dba o zaspokojenie wspólnych potrzeb mieszkańców. Od władz gminy zależą m. in.: – planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – dbanie o ład przestrzenny. – usługi komunalne – troska o otoczenie (równe chodniki, oświetlone ulice, zadbane parki), drogi lokalne i komunikacja publiczna. – ochrona środowiska – dbanie o lasy, utrzymywanie wysypisk śmieci, promocja agroturystyki. – oświata – gminie podlegają szkoły podstawowe i gimnazja – musi je remontować, wyposażać i dbać o bezpieczeństwo na ich terenie. Może też np. zwiększyć liczbę godzin nauki języków obcych. – ochrona zdrowia – organizacja pracy i wyposażenie placówek medycznych. Gmina powinna dbać także o szczepienia ochronne dla dzieci i promocję zdrowego stylu życia (np. ścieżki rowerowe). – kultura – m. in.: działalność bibliotek, obiektów sportowych, świetlic, domów kultury. W Bytomiu, Chorzowie, Siemianowicach Śl., które są gminami na prawach powiatu, dochodzą do tego przeciwdziałanie bezrobociu (powiat prowadzi urzędy i pośrednictwo pracy, finansuje szkolenia zawodowe, przyznaje zasiłki. Ponadto powiat odpowiada za działalność szpitali powiatowych, może je kontrolować, atakże sfinansować specjalistyczny sprzęt, edukacja – prowadzenie i rozwój szkół ponadgimnazjalnych, pomoc społeczna (m. in.: organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, prowadzenie ośrodków adopcyjnych, a także domów dziecka i domów dla matek z dziećmi. Sejmiki wojewódzkie odpowiadają za politykę regionalną i tworzenie warunków rozwoju gospodarczego. Od władz województwa zależą m. in.: komunikacja i transport, sprawne zorganizowanie transportu kolejowego, autobusowego i lotniczego w zasięgu regionalnym. Do tego służba zdrowia (prowadzenie przychodni i szpitali wysokospecjalistycznych), kultura (organizowanie i finansowanie muzeów, teatrów, filharmonii, opieka nad zabytkami), działalność w zakresie funduszy europejskich (rozdzielanie środków unijnych w ramach regionalnych programów operacyjnych). Tak naprawdę, pokutujące jeszcze powszechnie przekonanie, że za wszystko odpowiada rząd, jest już nie aktualne. To samorządowe władze gminy i województwa maja decydujący wpływ na nasze życie. Za czasów realnego socjalizmu mówiło się: radny- bezradny. Faktycznie, w tamtym ustroju rady gmin i województw były prawie wyłącznie fasadowymi organami. O wszystkim decydowała centrala, albo mianowany z nadania PZPR, prezydent miasta czy wójt (zwany wtedy naczelnikiem gminy). Teraz jest zupełnie inaczej. Prezydent czy wójt, bez wsparcia rady gminy praktycznie nie może nic, choć wyłaniany jest przecież w wyborach powszechnych, więc ma – jak to się mówi- silne umocowanie, bo stoi za nim większość biorących udział w głosowaniu. Bywały już w Polsce sytuacje, że wójt lub prezydent musiał się podać do dymisji, bo skonfliktował się z radą i nie mógł przeprowadzić żadnych swoich projektów. Dlatego też takie ważne jest kogo wybierzemy na radnych kolejnej kadencji. Co może radny? Zgodnie z ustawą samorządową radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami Strona 2 Do tych, którzy jeszcze wahają się czy zagłosoChorzów: będzie jak w Ciechocinku? wać w zbliżających się Strona 3 wyborach samorządoNowa książka Jerzego Ciurloka wych apelujemy: WARStrona 13 TO! Od radnych samorządowych zależy boLeki- zmiana przepisów wiem bardzo dużo. Strona 14 O wiele więcej niż powszech- www.slask.extrapolska.pl Pigwa to nie pigwowiec Strona 15 Ślązacy mniejszością? Wyniki sondażu sms Czy jesteś za tym aby Ślązacy zostali wpisani na listę mniejszości etnicznych? Na tak postawione pytanie czytelnicy naszej gazety odpowiedzieli: 87% na TAK 13 % na NIE Za udział w sondażu serdecznie dziękujemy! PARTNER MEDIALNY D i et y ra d nyc h Za czas spędzony na sesjach radni dostają nieopodatkowane diety, których wysokość i zasady przyznawania ustala Rada. Ich górne granice zapisane są w ustawie o samorządach. Zależą między innymi od liczby mieszkańców w danej gminie, mieście czy powiecie. powyżej 100 tys. mieszkańców – maksymalnie 2.649,69 zł, od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców- maksymalnie 1.987,27 zł poniżej 15 tys. mieszkańców- maksymalnie 1.324,85 zł. Wypłacanie diet uzależnione jest przeważnie od obecności na sesjach i komisjach; za nieusprawiedliwioną nieobecność dieta jest obniżana. Radny sejmiku wojewódzkiego dostaje co miesiąc niecałe 2332 zł, przewodniczący: 2649,69 zł Radny Bytomia: 450 zł, 180 zł za udział w każdej z komisji (max. 3 są płatne), przewodniczący otrzymuje: 1000 zł. Radny Chorzowa: 1289,74 zł, przewodniczący: 2051 zł. Radny Siemianowic Śl.: 1280 zł, przewodniczący: 2065 zł. Reklama P l e b i s c y t S M S- o w y p a t r z s t r. 1 5 Na stronie 15 tego wydania „EXTRA” znajdują się listy radnych dobiegającej końca kadencji Bytomia, Chorzowa i Siemianowic Śl. Przypatrzmy się im, przypomnijmy sobie czy byli przez ostatnie lata aktywni, pożyteczni dla miasta, czy zrobili więcej dobrego czy złego dla mieszkańców. I zagłosujmy w SMS-owym plebiscycie pod gasłem: kto był najlepszym radnym mijającej kadencji?

[close]

p. 2

2 Bytom Byle do grudnia Reklama Czwartek, 9 Października 2014 Osiedle przy lesie, czyli Zalesie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Bytom rozpoczyna budowę trzech budynków przy ul. Nowej w Miechowicach. Będą to pięciopiętrowe domy z piwnicami i miejscami do parkowania. W dwóch znajdzie się po 20 mieszkań o różnej powierzchni, a w trzecim wybudowane zostaną 24 mieszkania. W nowych budynkach znajdą się kawalerki, mieszkania 2- i 3-pokojowe, a dla tych, którzy potrzebują dużo miejsca i przestrzeni – dwupoziomowe apartamenty składające się z 5 pokoi. Do dyspozycji lokatorów będzie 65 miejsc parkingowych. Koszt budowy nowego osiedla oszacowano na 14 mln zł. Drogowy horror Sprawdzają się wszelkie czarne scenariusze związane z kumulacją prac drogowych w północnej części Bytomia,. Trwa remont ulicy Strzelców Bytomskich – trasy w kierunku – Tarnowskie Góry – Poznań. Dziś znaczna część prac od byłej kopalni im. Powstańców Śląskich do ulicy Długiej jest zakończona, choć ruch w obydwie strony jest tam nadal znacznie ograniczony. Równocześnie trwa remont ulicy Szymały od radzionkowskiej ulicy Unii Europejskiej do Strzelców Bytomskich. System objazdów nie jest dla wszystkich kierowców jasny – przez dłuższy czas mieszkańcy osiedla Ziętka mieli ogromne kłopoty w wyjazdem z osiedlowych uliczek mając alternatywę – uszkodzenie podwozia samochodu lub transport komunikacją miejską. Do grudnia prace powinny być ukończone. Wyborczy taniec Trwa kontredans wyborczy, miasto powoli zapełnia się wizerunkami postaci pretendentów na prezydenta Bytomia. Wśród nich: Damian Bartyla, aktualny prezydent wyniesiony przez referendum sprzed 2 lat, zdążył już pozwać do sądu w trybie wyborczym swego byłego II zastępcę, Henryk Bonk, były II wiceprezydent z poparciem peryferiów Bytomia, Jacek Brzezinka – aktualny poseł PO, Krzysztof Wójcik, były prezydent z lewicy, Tomasz Chojnacki od Gowina ale startuje z PiS-u,, Piotr Koj, były prezydent odwołany w referendum, pewnie niedługo także z członkostwa w PO… xxx Postaci te, posługując się terminologią kolarską, wydają się być ucieczką z peletonu zmierzającego do mety 16 listopada. Ktoś po drodze odpadnie od grupy. Kto zwycięży? Raczej bez dodatkowej rundy się nie obejdzie. ZAPROSZENIA czwartek, 9 października Bytom – Sport – Spa Wszystko wskazuje na to, iż radni zdecydują się na obniżenie kapitału zakładowego Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, filaru ekonomicznego spółki Bytomski Sport. „Bytomski Sport” – spółka powołana przez miasto ma zbudować dwa lodowiska, basen,, salę do gry w squash, a także: hotel i Spa oraz odremontować stadion Polonii. Przejmie też na 20 lat w dzierżawę te obiekty. Wartość prac szacuje się na 60 mln złotych, ale wtajemniczeni mówią już o 100 mln zł. W spółce 49 udziałów ma Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 1 – Bytomska Agencja Rozwoju Inwestycji, a aportem wniesione zostaną do niej: stadion przy ulicy Olimpijskiej, boczne boiska i sztuczne, prócz tego: kasy, magazyny, kontenery, maszty jupiterów, trybuny, szatnie i budynek klubu. Jeszcze w tym roku spółka ma „przerobić” 1 milion złotych. „Bytomskiemu Sportowi” kasę pożyczać będzie 15.00 – festyn placówki opiekuńczo-wychowawczej Szansa, Stolarzowice, plac Jana 13 17.00 – BCKino: „Miasto 44”, plac Karin Stanek 1 19.30 – BCKino: „Last Days”, piątek, 10 października: 19.00 – BCKino: „W drodze do Jah”, 17.45, 20.00 – BCKino: „Bogowie”, sobota, 11 października 11.00 – „Średniowieczny iluminator” – warsztaty dla dzieci, Muzeum Górnośląskie, szczegóły: http://www.muzeum.bytom.pl/strona-glowna/1176-sredniowieczny-iluminator17.45, 20.00 – BCKino: „Bogowie”, 19.00 – BCKino: „W drodze do Jah”, niedziela, 12 października 15.00 – Zaklinacz kobiet – seans koedukacyjny Grzegorza Kordka, Becek 16.00 – promocja ksiażki Hanny Paszko „Nadzieja w ludzkim cierpieniu”, kościół św. Barbary, ul. Czarneckiego 17.00, 19.15 – BCKino: „Bogowie”, 19.00 – BCKino: „W drodze do Jah”. Bytom Film Festiwal – finał Poznaliśmy zwycięzców I Ogólnopolskiego Festiwalu Filmowego – „Bytom Film Festiwal”. Najlepszym filmem została uznana „Arena” Martina Ratha, Suk-hwa Hong wybrany – najlepszym reżyserem, a „Father” Edyty Rembały otrzymał nagrodę publiczności. Do konkursu zgłoszono 65 filmów, które oceniało jury w składzie: Leszek Staroń, Mieczysław Szemalikowski i Jakub Pudełko. Do finału wybrano dwanaście produkcji. Wcześniej, przez trzy dni trwało bytomskie filmowe święto. Miłośnicy kina spotykali się na warsztatach, projekcjach wyjątkowych filmów oraz rozmowach z wybitnymi reżyserami. Również w niedzielę zaraz po ogłoszeniu wyników festiwalu publiczność tłumnie zebrana w Beceku obejrzała najnowszy film Lecha Majewskiego „Onirica – Psie Pole”. Po projekcji tego wyjątkowego obrazu widownia spotkała się także z reżyserem. Oto lista 5 nagrodzonych filmów w I Ogólnopolskim Festiwalu Filmowym – „Bytom Film Festiwal”: 1. Wyróżnienie – Edyta Rembała za film „Father” 2. Nagroda Specjalna Jury – Bartosz Świniarski za zdjęcia do filmu „Arena” 3. Najlepsza Reżyseria – Suk-hwa Hong za film „Trzeci Pokój” 4. Najlepszy Film – Grand Prix I edycji „Bytom Film Festiwalu” Martin Rath za film „Arena” 5. Nagroda Publiczności – Najlepszy Film – Edyta Rembała za film „Father” z własnych środków BPK. Potem być może znajdą się pieniądze z innych źródeł, może z Lotto, może z Ministerstwa Sportu i Turystyki, z wpływów z dzierżawy istniejących obiektów. Najmniej pewnie z budżetu miasta, który jest – delikatnie mówiąc – dziurawy, choć z operacji obniżenia kapitału BPK do kasy miasta wpłynie prawie 30 milionów złotych. Są tacy, co pytają – skąd BPK weźmie owe 30 milionów, bo także jest pod kreską… Pytają też ludzie, czy przypadkiem cała aktywność gospodarcza Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego nie zostanie skierowana w kierunku kieszeni bytomian? Czy przypadkiem nie czekają nas odczuwalne podwyżki cen komunalnych usług, których omalże monopolistycznym dostarczycielem jest BPK? Po to, by Bytom mógł się pochwalić nowoczesną infrastrukturą sportową, a przy okazji połatać budżetową dziurę miasta. Pytanie jest o tyle zasadne, iż wedle prognoz naukowców Bytom bez przełomu w koncepcji rozwoju nie zahamuje regresu notowanego od lat. Czy Bytom – Sport – Spa to ta koncepcja? Rondo „Solidarności” Hala Józefa Wiśniewskiego Bytomscy radni jednogłośnie zdecydowali o nazwie ronda na skrzyżowaniu ulicy Strzelców Bytomskich, wjazdu w kierunku Dąbrowy Miejskiej i wyjazdu na A-1. Podjęli także decyzję o nadaniu Hali na Skarpie imienia Józefa Wiśniewskiego. Zmarły 14 stycznia br. trener Wiśniewski był legendą polskiego judo. Całe życie poświęcił się swojej pasji, osiągając najpierw jako trener, a później prezes Czarnych wspaniałe wyniki.. Urodził się w 1943 roku we Lwowie. W 1945 przesiedlił się do Kluczborka a do Bytomia przybył w 1963 roku. W 1965 roku rozpoczął tworzenie sekcji judo w Czernych Bytom, by po latach Bytom stał się centrum tej dyscypliny sportu. Jego uczniami byli m.in. Robert Krawczyk, Przemysław Matyjaszek, Janusz Wojnarowicz, za jego to czasów Waldemar Legień zdobył olimpijskie złoto w Seulu w 1988 roku i w Barcelonie w 1992 roku. Oszustka Od 1 października, policjanci poszukują oszustki, która podając się za pracownicę administracji wyłudziła pieniądze od 85-latniej kobiety. Oszustka we wtorek około południa przyszła do mieszkania pokrzywdzonej przy ulicy Wojska Polskiego przedstawiając się jako pracownica administracji, poinformowała starszą panią, że ma nadpłatę do czynszu. Ale w administracji jest promocja na sprzęt AGD i nadpłata może zostać wliczona w rachunek za wybrany towar, trzeba tylko nieco do niego …dopłacić. kościółka wpisanego do rejestru zabytków. Straty wyceniono wstępnie na 150 tys. zł. 1500 „działek” 22 września kryminalni zatrzymali mężczyznę podejrzanego o posiadanie środków odurzających. 35latek przechowywał narkotyki w mieszkaniu przy ulicy Katowickiej. Policjanci znaleźli i zabezpieczyli łącznie prawie 1500 działek dilerskich amfetaminy.. Prokurator objął go policyjnym dozorem. Zabiła? 24 września policjanci zatrzymali w mieszkaniu przy ul. Grottge- Sprawcy zatrzymani 15 września bytomscy policjanci zatrzymali sprawców podpalenia zabytkowego kościoła ewangelickiego. 13-latek i jego 10-letni kolega przyznali się do zarzucanego im czynu. O ich dalszym losie zadecyduje bytomski sąd rodzinny. O tej sprawie pisaliśmy w nr 15 Extra. 23 lipca tego roku w pożarze spłonęła dzwonnica kościelna oraz część ściany frontowej i dach ra 59-letnią kobietę podejrzaną o zabójstwo swojego 50 – letniego konkubenta. Zebrany przez policjantów i prokuratora materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie jej zarzutu zabójstwa. Decyzją sądu kobieta została tymczasowo aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej dożywocie. Rowerzysta vs toyota 30 września, przed południem, na ul. Musialika doszło do zderzenia rowerzysty z osobową toyotą kierowaną przez 38-letniego mieszkańca Piekar Śląskich. 73letni kierowca jednośladu z obrażeniami głowy trafił do szpitala. Kolumnę zredagował Grzegorz Bylica

[close]

p. 3

Chorzów Wizje Tysiąc znaków ZEW-a 3 Królewska Huta Zdrój? Architekt Jerzy Stożek przedstawił swoją wizję zagospodarowania przestrzeni w rejonie Rynku – pomiędzy estakadą a Parkiem (dawniej noszącym imię Obrońców Stalingradu). Oczywiście estakada zostaje, a głównym punktem nowej przestrzeni miałaby być... tężnia solankowa. Taka, jaką mamy np. w Ciechocinku. Generalnie miejsce to miałoby sprzyjać rekreacji i wypoczynkowi a także przyciągać przyjezdnych. Dla tych, którzy dobrze znają historię naszego miasta nie jest to kompletna abstrakcja. Bowiem jeszcze w XIX wieku rzeczywiście Królewska Huta była zdrojem, znajdowały się tu źródła lecznicze oraz przyjeżdżali kuracjusze. Głównie eksploatacja górnicza i zanik wód sprawił, że zdrój został jedynie na papierze. Podobnie jak w przypadku Jastrzębia Zdroju. Skoro już mówimy o nowej przestrzeni w centrum, to boli, iż nadal straszy teren po byłej Hucie „Kościuszko”, który jest o wiele większym i wdzięczniejszym obiektem do zagospodarowania. Ale to już temat na inną publikację. ZMARŁ RED. KAROL TRUCHAN 1 października w parafii Świętej Jadwigi odbywały się uroczystości pogrzebowe redaktora Karola Truchana. Miał 84 lata. Pod koniec ubiegłego wieku pracowałem z nim razem w Redakcji „Gońca Górnośląskiego”. Miał barwny życiorys dziennikarski. Współzakładał tę chorzowską redakcje, był także redaktorem naczelnym „Życia Bytomskiego” oraz pisma „Górniczy Trud”. Znaczącą funkcja w jego życiorysie było niewątpliwie szefowanie wojewódzkiemu oddziałowi pisma „Sztandar Młodych”. Ale przede wszystkim Karol był synem Władysława Truchana, tego, którego imię nosi ulica w centrum Chorzowa (łączy Strzelców Bytomskich z okolicą Szpitala Dziecięcego). Władysław był hutnikiem, przodownikiem pracy, tak jak górnik Pstrowski. Do Polski wrócił po wojnie z emigracji we Francji. Stąd też Karol, podczas pracy redaktora technicznego w „Gońcu”, miał zwyczaj posługiwać się przy makietowaniu liczebnikami w języku francuskim. Do dzisiaj słyszę jego głos. Dodam jeszcze, że matka Karola Truchana była matką chrzestną statku m/s „Chorzów”. No cóż, Karolu- coraz nas więcej do redagowania „Głosu Nieba”... ZEW Będzie się działo! – 9 października w Teatrze Rozrywki odbędzie się prapremiera grupy Furu KOLEKTYW pt. Lipstick. Jest to efekt półrocznej rezydencji grupy na Małej Scenie Teatru. Rezydencja taka, to nagroda w Obserwatorium Artystycznym ENTRÉE. Teatr chorzowski zaprasza również na Skrzypka na dachu – musical wszech czasów, który we wrześniu święcił swoje pięćdziesięciolecie (sic!), piękną bajkę Kot w butach, zwariowanych Producentów, prześmieszne Złanocki, czyli bajki dla potłuczonych, rock-operę Jesus Christ Superstar, komediowe: Historię filozofii po góralsku oraz Koguta w rosole, a także komedie impresaryjne, Lekcje SZKOŁY TEATRU oraz spotkanie z cyklu „Górny Śląsk – świat najmniejszy”. – Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” zaprasza na międzynarodową interdyscyplinarną konferencję naukową pn. „Wieś zaginiona – stan i perspektywy badań”, która odbędzie się w Chorzowie, w siedzibie Muzeum, w dniach 16-17 października 2014 r. w ręce stróżów prawa, którzy dzięki pracy operacyjnej ustalili jego przestępczy proceder. Sprawca usłyszał w sumie 10 zarzutów, między innymi kradzieży oraz zmuszania do określonego zachowania. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 5 lat więzienia. Na gorącym… Dzięki informacji przekazanej przez dwie kobiety, chorzowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku kradzieży dokumentów ze szkolnej szatni, 20-letniego mieszkańca naszego miasta. Do zdarzenia doszło 1 października, na terenie liceum, przy ulicy Dąbrowskiego. Dyżurny chorzowskiej komendy otrzymał informację od dwóch kobiet, które uczestniczyły w treningu capoeiry, że ze szkolnej szafki mężczyzna kilkanaście minut wcześniej ukradł im portfel z dokumentami i przyszedł ponownie. Na miejsce natychmiast pojechali policyjni wywiadowcy z komendy. Stróże prawa na gorącym uczynku zatrzymali rabusia, który próbował ukraść kolejny portfel. 20-letni chorzowianin trafił do policyjnego aresztu, a odzyskany łup do właścicielek. Śledczy ustalili, że 20-latek ma na swoim koncie szereg podobnych przestępstw. – W Miejskim Domu Kultury Batory trwa projekt „Malowany Śląsk”. Warsztaty podczas których można zdobyć praktyczne umiejętności artystyczne odbęda się: 21 i 23.10. godz. 17: 00 sala 305; 28.10 i 30.10. godz. 17: 00 sala 305 – Muzeum w Chorzowie zaprasza na wykład z cyklu „Spotkania z numizmatyką”, który odbędzie się w sobotę 18 października o godzinie 10.00. Wykład pt. „Znaleziska wczesnośredniowiecznych monet na Śląsku. Historia badań” wygłosi dr Barbara Butent-Stefaniak, pracownik Gabinetu Numizmatyczno-Sfragistycznego (Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu). Wstęp wolny. – Departament Logistyki Rozgrywek Ekstraklasy S.A. opublikował terminarz 15. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Domowe spotkanie Ruchu z Jagiellonią Białystok zostanie rozegrane w niedzielę, 9 listopada. Początek o godz. 15: 30. Nowy fotorejestrator Od 2 października na wyposażeniu chorzowskiej drogówki zestaw fotograficzny do zdalnej rejestracji wykroczeń. Urządzenie umożliwia wykonywanie zdjęć z bardzo dużą dokładnością i tym samym ułatwia egzekwowanie kar za wykroczenia w ruchu drogowym takie jak: niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych m.in. do sygnalizacji świetlnej, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, czy rozmowa przez telefon podczas jazdy. Fotorejestrator wykroczeń należy do wyposażenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a okresowo korzystają z niego jednostki terenowe. www.slask.extrapolska.pl Wizualizacja z zasobów UM Chorzów Spotkania rodzinne w Chorzowie Batorym W sobotę, 27 września w Chorzowie – Batorym odbył się pierwszy festyn z cyklu „Spotkania rodzinne”, którego organizatorami były Porozumienie Dla Chorzowa oraz Stowarzyszenie Handlu Detalicznego Prymus. Szkoda, że nagłe prace remontowe uniemożliwiły Reklama przeprowadzenie go w parku przy kasynie – jak to było zaplanowane. W związku z czym imprezę przeniesiono na pobliskie osiedle. Dopisały głównie mamy ze swymi pociechami. Następne festyny z tego cyklu odbędą się: 11 października (osiedle Ryszki – Gałeczki, Pomnik Harcerza), 18 października (ul. Floriańska). ZEW 10 zarzutów Policjanci z wydziału kryminalnego komisariatu II zatrzymali 63letniego chorzowianina, który przez prawie rok okradał swojego znajomego. Mężczyzna zabrał pokrzywdzonemu karty bankomatowe i kredytowe, dzięki którym z konta przez 10 miesięcy pobierał jego emerytury. Dwukrotnie groźbą i przemocą zmusił go do wzięcia pożyczek gotówkowych, po czym pieniądze trafiały do jego kieszeni. 63-latek wpadł Kolumnę zredagował Zbigniew A. Wieczorek

[close]

p. 4

4 Budżet obywatelski 2015 Siemianowice Śląskie Prezydent Jacek Guzy zaprezentował 1 października program wyborczy Forum Samorządowego i swój własny, jako kandydata na prezydenta kolejnej kadencji. J. Guzy podkreślił, że większość kandydatów nie rozlicza się z realizacji programów z lat poprzednich. W odróżnieniu od niego. Przypomniał więc cele strategiczne na lata 2006 – 2014, które przedstawił mieszkańcom osiem lat temu. – Wielu mówiło, że są to puste obietnice. – stwierdził Guzy. -Ja tymczasem od początku zamierzałem się konsekwentnie tego trzymać. I wszystko to zostało zrealizowane. W całej Polsce, utrwalił się zwyczaj, że nikt nie rozlicza polityków z realizacji tego, do czego się zobowiązali. Apeluję z tego miejsca, żeby zwłaszcza media sprawdzały, kto co obiecywał i co z tego zrealizował. Jacek Guzy stwierdził też, że ostatnie osiem lat, to najlepsze lata dla Siemianowic. Przedstawiając program na kolejne lata prezydent zwrócił uwagę, iż wszelkie propozycje poparte są konkretnymi wyliczeniami. Każdy może więc zapoznać się z tym, co ile ma kosztować. Wskazane są też Czwartek, 9 Października 2014 Można już głosować Budżet Obywatelski na rok 2015 wchodzi w decydującą fazę. Od 6 do 19 października mieszkańcy Siemianowic Śląskich decydują, jakie inwestycje zostaną podjęte w najbliższym czasie. Głosować można niezależnie od dzielnicy, którą się zamieszkuje, np. mieszkaniec Centrum może głosować na inwestycje planowane do realizacji w innych dzielnicach. W każdej dzielnicy zostanie podjęta ta inwestycja, na którą głosowało najwięcej mieszkańców. Głosować można w następujących punktach: – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Jana Pawła II 10, pokój nr 4, 6, 9, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-103 ul. Michałkowicka 105, Kancelaria Podawcza, pokój nr 35, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Jana Pawła II 1, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 al. Sportowców 1, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 ul. Dąbrowskiego 13, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 ul. 1 Maja 1a, – Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie 41-100 ul. 27 Stycznia 3, – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Siemianowice Śląskie 41-100, ul. Szkolna 17, – Powiatowy Urząd Pracy, Siemianowice Śląskie 41-103, ul. Wyzwolenia 17, – Miejska Biblioteka Publiczna, Siemianowice Reklama Jacek Guzy: program, a nie puste obietnice Śląskie 41-106 al. Sportowców 3 oraz filie przy ul. Żeromskiego 13a, Zgrzebnioka 43a, Szymanowskiego 11, – Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Siemianowice Śląskie, ul. Pszczelnicza 10, – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Pszczelnik”, Siemianowice Śląskie, Park Pszczelnik 3, – Pływalnia Miejska, Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11, – Siemianowickie Centrum Kultury, Siemianowice Śląskie, ul. Niepodległości 54, – Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, Siemianowice Śląskie, ul. Orzeszkowej 12, – Siemianowickie Centrum Kultury – Willa Fitznera, Siemianowice Śląskie, ul. 27 Stycznia 3, – Siemianowickie Centrum Kultury – Jarzębina, Siemianowice Śląskie, ul. Wierzbowa 2, – Kompleks Sportowy „Michał”, Siemianowice Śląskie, ul. Orzeszkowej 1. źródła pozyskania środków na realizację takiego czy innego zadania. Forum stawia na jak najlepsze wykorzystanie pozyskanych środków europejskich, inwestycje w rozwój gospodarczy, budownictwo, w tym socjalne, sport, kulturę i oświatę. – Program przygotowany jest w sposób profesjonalny – powiedział prezydent Guzy. – Tu nie ma miejsca na obietnice, iż ktoś zbuduje coś na działce, która tak naprawdę nie jest własnością gminy, jak to robią niektórzy kandydaci. Często mamy do czynienia z pustosłowiem, a nie z programem wyborczym. Omawiając kwestię kwestii pozyskiwania środków europejskich, Guzy stwierdził: Możemy tu mówić o ogromnym sukce- sie. Będziemy bowiem realizować programy o łącznej wartości 130 milionów złotych, wliczając w to wkład własny. Stoimy więc przed szansą na ogromny skok cywilizacyjny. W folderze, który został zaprezentowany podczas Spotkania, sporo miejsca poświęcono osobie kandydata. Jacek Guzy wychodzi bowiem z założenia, że jeśli ktoś chce zostać prezydentem, to wyborca powinien wiedzieć o nim wszystko –co mu się w życiu udało, a co nie. Kandydat nie może zasłaniać się prywatnością. Forum stawia na jak najlepsze wykorzystanie pozyskanych środków europejskich, inwestycje w rozwój gospodarczy, budownictwo, w tym socjalne, sport, kulturę i oświatę. XII Turniej Poezji Śpiewanej 23 października w Willi Fitznera odbędzie się dwunasty już z kolei Turniej Poezji Śpiewanej. Jego pomysłodawcą jest nasz redakcyjny współpracownik red. Zbigniew A. Wieczorek. Każdy, kto przedstawi dwa utwory poetyckie (swój i obcy) ma szansę nie tylko zaprezentować się publiczności oraz pozyskać nagrody pieniężne. Warto dodać, że jednym ze zwycięzców w poprzednich latach był Dawid Podsiadło z Dąbrowy Górniczej, laureat II edycji programu telewizyjnego X-Factor. Nieletni z marihuaną Wywiadowcy z siemianowickiej komendy zatrzymali nieletniego, który posiadał przy sobie narkotyki w postaci marihuany. Chłopak trafił do Policyjnej Izby Dziecka. Grozi mu poprawczak, gdyż sprawa trafi do Sądu Rodzinnego. 15-letni Siemianowiczanin wpadł w ręce funkcjonariuszy na Placu Skargi kilka minut po godz. 21. W trakcie czynności legitymowania policjanci ujawnili przy nim zawiniątko papierowe z zawartością zielonego suszu. Jak się okazało była to marihuana. Ponadto w trakcie przeszukania pokoju nieletniego funkcjonariusze ujawnili ścięty już krzak marihuany. Nieletni został przewieziony do Policyjnej Izby Dziecka. Sprawa zostanie przekazana do Sądu dla Nieletnich. PIK Lenina zdobyty Kilka miesięcy temu opisywaliśmy przygotowania do wyprawy Polish Pamir Expedition 2014 w góry Pamir w Kirgistanie. Jej głównym organizatorem i uczestnikiem policjant z siemianowickiej komendy – asp. Dawid Grzybek. Celem ekspedycji było zdobycie szczytu Pik Lenina o wysokości 7134 m. n. p. m. Ta wysokogórska wyprawa, pomimo trudnych warunków atmosferycznych zakończyła się powodzeniem. Dawid Grzybek w dniu 2 sierpnia 2014 roku, przy silnym, bocznym wietrze wiejącym z prędkością ok. 50 km/h oraz temperaturze -32 stopnie Celsjusza, stanął na szczycie siedmiotysięcznika. Oprócz niego na szczycie stanęło jeszcze 4 uczestników wyprawy. W przyszłorocznych planach aspiranta Dawida Grzybka jest zdobycie szóstego pod względem wysokości szczytu na Ziemi, leżącego w Himalajach Wysokich ośmiotysięcznika Czo Oju (8201 m. n. p. m.). Akcja „Osiedle” Siemianowiccy policjanci kolejny raz w tym roku przeprowadzili akcję „Osiedle”. Działania ukierunkowane były na ograniczenie przestępczości i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. Akcja rozpoczęła się późnym popołudniem i trwała do północy, a jej podstawowym celem była poprawa bezpieczeństwa na siemianowickich osiedlach oraz ograniczenie działań przestępczych w rejonach największego zagrożenia. Policjanci zbierali informacje o przestępcach i reagowali na każde popełnione wykroczenie. W rezultacie wylegitymowali prawie 60 osób, 31 ukarali mandatami za popełnione wykroczenia porządkowe oraz skontrolowali kilkadziesiąt miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością. Ponadto zatrzymali na gorącym uczynku trzech sprawców przestępstw. Stróże prawa zwracali także uwagę na placówki bankowe oraz punkty handlowe.

[close]

p. 5

IV Rozmaitości Czwartek, 9 Października 2014

[close]

p. 6

Rozmaitości Wieści z anteny Satyryczna audycja Bogdana Banaszczyka i Pawła Szałankiewicza teriale, przygotowanym do emisji, celowo zostawiłem fragmenty, które miały być usunięte, uznając, że dodadzą spontaniczności i autentyczności audycji. Tematów nie braknie, wszak kampania wyborcza na starcie. Okrasą audycji jest dobra, ostra rockowa muzyka, której obaj z Pawłem słuchamy prywatnie. Czy osiągnęliśmy zamierzony efekt? Myślę, że jeszcze nie, mimo, że źle nie było. Czy wszystkim słuchaczom podoba się formuła audycji? Tego nie wiemy, dopiero dwie audycje za nami. Czy ktoś z naszych siemianowickich oficjeli poczuł się urażony, czy wręcz obrażony, tego pewnie niedługo się dowiemy. Tymczasem zapraszam do słuchania „Luźnych Gadek…” w każdy wtorek o godz. 8; 00, 13: 00 i 22: 00. BOGDAN BANASZCZYK-BARYS V Luźne Gadki Pomysł na audycję zrodził się podczas, nie do końca poważnej, rozmowy mojej z Pawłem Szałankiewiczem, dziennikarzem Dziennika Zachodniego. Mimo sporej różnicy wieku (jestem 18 lat starszy od Pawła) doszliśmy do wniosku, że mamy podobne poczucie humoru i skojarzenia. Czy mamy sprecyzowany cel dla którego robimy audycję? Raczej nie. Jeżeli już, to przede wszystkim wywołanie uśmiechu na twarzy słuchacza. Z nikogo nie drwimy, ale na pewno żartujemy. Sprawdzamy, czy mamy (jako społeczeństwo) dystans do samych siebie i do tego, co dzieje się wokół nas, głównie w sferze lokalnej polityki. Inspiracją do audycji są bieżące wydarzenia w Siemianowicach. Dlatego kierujemy ją głównie do mieszkańców naszego miasta. Oczywiście nic nie staje na przeszkodzie, aby słuchacze spoza grodu Siemiona też jej słuchali. Jednak nie gwarantujemy, że zrozumieją o czym i o kim mówimy. Są momenty, że takie obawy mamy też w stosunku do Siemianowiczan. Skróty myślowe, jakie stosujemy i nasz specyficzny humor, może powodować lekkie poczucie dyskomfortu u słuchacza, który nie do końca wie o czym mówią prowadzący audycję. Po kilku mniej lub bardziej udanych próbach, nagraliśmy dwie audycje, które wyemitowaliśmy we wtorki 23 i 30 września. Audycja jest w całości improwizowana, bez wcześniej przygotowanego scenariusza. Kilka minut przed nagraniem, obaj „rzucamy” luźno powiązane tematy, głównie z życia politycznego naszego miasta (ale nie tylko) i po włączeniu rejestratora zaczynamy rozmawiać i komentować wydarzenia z ostatnich dni. Zdarzyło się już tak, że w gotowym zmontowanym ma- Zespół Mirash z Bytomia Ostatnią niedzielę września nasza playlista była podporządkowana promocji zespołu Mirash. Przez cały dzień co godzinę emitowaliśmy jedną piosenkę z płyty zespołu „Będzie dobrze” a o godz. 8: 00, 13: 00 i 20: 00 wywiad z zespołem. Zespół MIRASH powstał w 2004 roku w Bytomiu. Założenia były dość proste: grać rock 'n' rolla, koncertować najwięcej jak to tylko możliwe, bawić ludzi i przy okazji siebie... Aktualny skład zespołu ustalił się w maju 2006, kiedy to do Jurgena, Żelaska, Kukura i Darka dołączył Szczepan. Miesiąc później zostały nagrane 3 autorskie utwory: Martwa Otchłań, Nie Usłyszysz i przebojowe Rosnę W Siłę. Od tamtego momentu zespół dość regularnie koncertował. W lutym 2007 kolejne pięć kawałków zostało zarejestrowanych w B&T Records, by wspólnie z trzema wcześniej wspomnianymi zostać wydanym w limitowanej serii pt. Ojciec Ma Zawsze Rację. Na koncie zespołu można znaleźć wiele występów na terenie całego kraju, m. in. na zlotach motocyklowych, dniach miast i w wielu klubach. MIRASH supportował gwiazdy polskiej estrady, np. TSA czy Jose Torresa. Anetka Heczko… … z trzeciej klasy policyjnej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śl., została twarzą Nowego Radia BaRyS. Młoda, piękna i inteligentna, a do tego bardzo fotogeniczna. Jest też drugim naszym fotoreporterem. Chwila z PEgazem Wita Was Paweł PEgaz Engler. Zapraszam do swoich nowych audycji w „Nowym Radiu BaRyS”. Od maja bieżącego roku była nadawana moja „Poetycka chwila z PEgazem” – audycja literacko- muzyczna. Od Września ruszyła nowa „Chwila z PEgazem” – jest to program poprzez który będę zabierać Was do świata pełnego sztuki, niecodziennych wrażeń i dobrej zabawy. Będziemy spotykać się zawsze z ciekawymi artystami. Chwila z PEgazem ma na celu przede wszystkim ukazanie twórczości młodych ambitnych zespołów. Będą pojawiać się również gwiazdy polskiej estrady. W pierwszej „Chwili z PEgazem” moim gościem był lider zespołu „Big Cyc” – Krzysztof Skiba. Nie zabraknie również poezji – „Chwila z PEgazem” będzie także kontynuacją „Poetyckiej chwili z PEgazem”. Rusza również audycja poświęcona twórczości zespołu Oberschlesien, która to będzie się nazywać „Głos czornej ziemi”. Oprócz muzyki Oberschlesien pojawiać się będą informacje o nadchodzących koncertach, wywiady z członkami zespołu oraz wszelkie aktualności. Zapraszam serdecznie do słuchania Nowego Radia BaRyS. PAWEŁ PEGAZ ENGLER

[close]

p. 7

Rozmaitości Książka, którą trzeba przeczytać! Stowarzyszenie Handlu Detalicznego PRYMUS 13 Jerzy Ciurlok: Nakładem Wydawnictwa SILESIA PROGRESS wraz ze STOWARZYSZENIEM OSÓB NARODOWOŚCI ŚLĄSKIEJ niedawno ukazała się popularno-naukowa publikacja Jerzego Ciurloka pt. „Ich książęce wysokości. Część górnośląska”. Walczy o interesy Ich książęce wysokości drobnych kupców Książka prezentuje sylwetki książąt władających Górnym Śląskiem od średniowiecza aż po czasy nowożytne. Zbiera w jednej narracji dzieje śląskich Piastów, Przemyślidów i władających księstwem nyskim wrocławskich biskupów. Na pierwszym miejscu stawia nie rację stanu czy tradycję historyczną tego czy innego państwa, lecz sam Górny Śląsk, jego burzliwe dzieje oraz dobrych gospodarzy władający na przemian z książętami nieudolnymi, nieszczęsnymi lub takimi, którzy niczym szczególnym się nie odznaczyli. Słowo wstępne napisał Leszek Jodliński, były dyrektor Muzeum Śląskiego, a obecnie kierownik Działu Komunikacji i Marketingu w Śląskim Muzeum Ziemskim w Opawie. W chorzowskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych 23 września odbyło się spotkanie zorganizowane przez Stowarzyszenie Handlu Detalicznego PRYMUS. Zjawiło się na nim kilkudziesięciu właścicieli chorzowskich małych sklepów i zakładów usługowych, aby omówić najbardziej palące problemy z jakimi boryka się drobny biznes w mieście. Obecna była również chorzowska posłanka na sejm Maria Nowak (PiS), która doradzała kupcom prowadzącym działalność przy ulicy Armii Krajowej, by domagali się od Spółki Tramwaje Śląskie odszkodowania za poniesione straty w związku z przedłużającym się remontem torowiska na tej ulicy. Utrudniony na skutek remontu dojazd i dostęp do sklepów spowodował wyraźne obniżenie obrotów, a wdzierający się do wnętrz pył cementowy niszczy wystawiony towar. Posłanka wystąpiła już w tej sprawie z pismem interwencyjnym do prezesa zarządu Tramwajów Śląskich. Podczas dyskusji z udziałem radnych Jacka Nowaka i Grzegorza Krzaka (PiS) jaka się następnie rozwinęła, kupcy narzekali na wprowadzony w Chorzowie zakaz handlu w godzinach nocnych, który obowiązuje tylko w tym mieście, i na dodatek nie obejmuje już np. stacji benzynowych, co z pewnością jest naru- O czym będzie książka? Oddajmy głos Jurkowi Ciurlokowi: Książka ta powstała z mojej ogromnej miłości do śląskiej ziemi i jej historii. Powstała z chęci przybliżenia pewnej części dziejów Śląska, bowiem ich znajomość dana jest nielicznym. Na ogół o Śląsku jeśli się w ogóle pisało, to zawsze z jakiegoś nieśląskiego punktu widzenia. Metropolie władające Śląskiem widziały go i widzą w kontekście własnego interesu, którego zbieżność z interesem Śląska i jego mieszkańców jest niekonieczna. Tak było w dawnych wiekach, kiedy śląscy książęta pro- wadzili samodzielną politykę nie będącą zawisłą od nikogo, nie lękając się konfliktu nawet z papieżem. I nieco później, kiedy czeskie stany chciały ograniczenia śląskiej niezależności, nieporównywalnej z żadną inną krainą królestwa, którego Śląsk też był częścią, lecz Śląsk ją utrzymał, a na jej straży stało powołane w 1402 roku zgromadzenie stanowe, czyli pierwszy śląski sejm. Tak było wówczas, gdy Fryderyk Wielki po włączeniu Śląska do Prus swobody te ograniczał. I w okresie międzywojennym, gdy Górny Śląsk miał swoją autonomię, i w 1945 roku, kiedy bezprawnie ją zlikwidowano. Tak jest też na początku drugiego tysiąclecia śląskich dziejów, gdy mieszkańcom tej ziemi odmawia się uznania ich tożsamości narodowościowej i kulturowej. Moje widzenie Śląska i jego przeszłości wynika z faktu, że jestem Ślązakiem i z tego punktu widzenia patrzę na naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I nie obchodzi mnie, czy to moje spojrzenie jest komuś w smak, czy nie. I czy współgra z innymi niż śląskie interesami, tak jak ja je widzę i rozumiem, czy jest z nimi w konflikcie. szeniem konstytucyjnej zasady równości wszystkich obywateli wobec przepisów prawa. Dyskutowano także na temat polityki władz Chorzowa wobec handlowców, która sprowadza się zdaniem kupców do preferowania sklepów wielkopowierzchniowych, kosztem małych sklepików i zakładów. Nawiasem mówiąc już kilka dni później okazało się, że Stowarzyszenie PRYMUS potrafi być skuteczne. Otóż dzięki interpelacji radnego PiS Jacka Nowaka Rada Miasta Chorzowa podjęła uchwałę „w sprawie określenia kryteriów oraz zakresu przyznawania obniżek stawek czynszu lokali użytkowych będących własnością gminy w sytuacjach utrudnienia lub uniemożliwiania dostępu do lokali, w przypadku gdy wina nie leży po stronie najemcy”. Krótko mówiąc- kupcy mogą występować do gminy o obniżenie czynszów na czas remontu ulic, utrudniających dostęp do ich sklepów i zakładów. Problemem pozostaje jednak nadal sprawa czynszów tych, którzy wynajmują lokale nie od gminy, a od prywatnych właścicieli. Luiza Kuwik przewodnicząca Stowarzyszenia Handlu Detalicznego PRYMUS i inicjatorka jego założenia, jest przekonana, że kupcy, drobni biznesmeni, powinni się organizować, aby skuteczniej bronić swoich interesów. –Pojedynczy właściciel często jest w sporze z urzędem czy dużą firmą bezradny. My możemy, jako stowarzyszenie, pomóc mu np. pod względem prawnym. Z organizacją reprezentującą dużą grupę obywateli, wyborców bardziej liczą się też władze miejskie czy urzędy. Namawiam więc do wstępowania do naszej organizacji – powiedziała Luiza Kuwik. www.slask.extrapolska.pl A jak książkę rekomenduje b. dyrektor Muzeum Śląskiego Leszek Jodliński? Mikrokosmos świata utkanego przez Jurka Ciurloka rozpięty jest między Pragą, Wiedniem, czasami Krakowem, Berlinem i tym, co pomiędzy. Powracają pytania o to, czym jest Śląsk. Pomostem, narożnikiem (by odnieść się do słów błogosławionego Emila Szramka)? Jak dalece Śląsk jest miejscem, które posiada własną, fascynującą historię? Autor to świetny erudyta, ale też po ludzku mądra osoba i wie, że nasze indywidualne odpowiedzi na pytanie o miejsce dziejów Śląska we współczesnej historii musimy znajdować samodzielnie. Polecamy tę niezwykle interesującą lekturę. Książkę można zamawiać pod adresem internetowym www.silesiaprogress.com Na zdjęciu: zebranie Stowarzyszenia PRYMUS

[close]

p. 8

14 Nowe przepisy dla lekarzy i pacjentów Rozmaitości Owoce z naszego ogrodu Czwartek, 9 Października 2014 Pakiet kolejkowy skróci kolejki? Pigwowiec to nie pigwa Pigwa i pigwowiec to całkiem inne rośliny, choć według botaników pochodzą z tej samej rodziny. Pigwowiec (Chaenomeles), to krzew dorastający do 0,5-0,8 metra wysokości, o pokroju płaskokulistym, z ciernistymi gałązkami, cienkimi, o małych listkach. Pochodzi z Chin i Japonii, a od 1874 roku uprawia się go w Europie. Pigwa (Cydonia oblonga) natomiast jest drzewem. Kwiaty pigwowca są bardzo ozdobne, delikatne i malinowoczerwone, wielkości 3cm, pełne lub półpełne, zebrane po kilka sztuk. Kwitnie w kwietniu, maju. Jest rośliną miododajną. Owoce są żółte, aromatyczne, lekko spłaszczone, dojrzewają we wrześniu. Owoce pigwowca, wielkości orzecha włoskiego, mają twardą skórkę, która jest jakby nawoskowana. Nadają się na przetwory: kompoty, dżemy, galaretki, nalewki, a pokrojone w cienkie plasterki zamiast cytryny do herbaty. Krzewy pigwowca z reguły są odporne na mróz. Nie mają specjalnych wymagań co do gleby, preferują stanowiska słoneczne lub półcieniste. Roślina jest dość odporna na suszę i zanieczyszczenie środowiska. Doskonale nadaje się do sadzenia w parkach, ogrodach przydomowych. Najlepiej wygląda posadzona w grupie po kilka sztuk. Z powodzeniem można ją stosować nawet do umacniania skarp, jako roślinę okrywową. Natomiast pigwa pospolita, to niewielkie drzewo dorastające w naszym kraju do 3 metrów (podobnie jak pigwowiec pochodzi z rodziny różowatych) o dużych, wielkości gruszki, owocach i listkach podobnych do jabłoni. Wiosną zakwita różowymi albo białymi kwiatami. Choć na pierwsze owoce możemy czekać nawet 4 lata, to jeden owoc potrafi ważyć niemal kilogram. Owoce ma słodkawe i bardzo aromatyczne. Nieprzetworzona jest kwaśniejsza, łagodnieje po ugotowaniu. Te same przetwory z pigwy będą łagodniejsze w smaku niż te z pigwowca, o delikatnym aromacie. Tak samo nadają się do ciast, na kompoty, dżemy, galaretki, nalewki. Pulpą moż- 4 października 2014 weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia zwiększające ilość leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego jaki można przepisać pacjentowi – z 90 do 120 dni. Lekarz będzie mógł wypisać jednorazowo do 12 recept na następujące po sobie okresy nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania. Na jednej recepcie – w myśl nowego rozporządzenia – lekarz nie może przepisać leku na więcej niż na 4 miesiące (120 dni) stosowania. W przypadku recept na środki antykoncepcyjne lekarz będzie mógł wystawić do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie sześciu miesięcy przyjmowania środków. Według ministerstwa zdrowia, takie rozwiązanie ma zmniejszyć liczbę wizyt lekarskich, których celem było wyłącznie uzyskanie przez pacjenta, np. z przewlekłym schorzeniem, kolejnej recepty na leki. Ma to wpłynąć na lepszy dostęp do lekarzy tych pacjentów, którzy potrzebują porady lekarskiej. Inne rozwiązania, które w ramach tzw. pakietu kolejkowego mają poprawić dostęp pacjen- tów do lekarzy, to także m.in. wprowadzenie porady receptowej, czyli możliwości wypisania kolejnej recepty, bez konieczności wizyty lekarskiej. Ponadto, receptę będzie mogła odebrać osoba upoważniona przez pacjenta. Od 2016 r. możliwość wypisywania recept na niektóre leki mają zyskać także pielęgniarki. Lekarze specjaliści zostaną ponadto finansowo zmotywowani do szybkiego diagnozowania i leczenia nowych pacjentów, a nie tylko kontynuowania terapii dotychczasowych. Zmniejszyć kolejki do specjalistów – według ministra zdrowia – ma też zniesienie obowiązku konsultacji specjalistycznej raz na 12 miesięcy w celu otrzymania zaświadczenia o chorobie przewlekłej. Ponadto lekarze rodzinni otrzymają możliwość szerszej diagnostyki. Świadczeniodawcy mają co tydzień przekazywać do NFZ informację o pierwszym wolnym terminie, w którym dane świadczenie może zostać udzielone. Będą także mieli obowiązek prowadzenia list oczekujących w formie elektronicznej. Dla niektórych specjalizacji medycznych powstać mają centralne kolejki, aby pomóc pacjentowi znaleźć miejsce, gdzie dane świadczenie otrzyma najszybciej, ale także aby pacjenci nie zapisywali się do kilku kolejek jednocześnie. na aromatyzować bazy do pieczeni, także z drobiu i jagnięciny. Zbierać je należy we wrześniu i październiku. Owoce pigwy mają 15-20 mg witaminy C na 100 gramów, a więc więcej niż cytryna (i dobrze wspomagają leczenie przeziębień. Zawierają też w 100 gramach: 11 mg wapnia, 17 mg fosforu, 197 mg potasu, 0,7 mg żelaza, 4 mg sodu, aż 130 Ķg miedzi (14% dziennej za- lecanej dawki), 40 IU witaminy A, odrobinę witaminy B1 i B2. Pigwa jest trudniejsza do uprawy niż pigwowiec, bo wymaga dużo słońca i ciepła, najkorzystniejsze warunki ma w południowo-zachodniej Polsce. Do tego nie lubi wiatru i towarzystwa iglaków, które czerpią dużo wody. Na zimę trzeba otulić jej pień i okryć ziemię, gdzie znajduje się jej płytki system korzeniowy. Lubi nawożenie obornikiem. Smaki śląskiej kuchni Żymloki ze świniobicia Na Górnym Śląsku świniobicie odbywało się przeważnie raz w roku późną jesienią. Wieprzki były już odpowiednio utuczone i przychodziła na nie pora. W prawie każdej śląskiej rodzinie i to nie tylko na wsi, ale i w miastach (w przydomowych chlewikach) hodowano świnie, a ponieważ żyło się biednie, oprócz mięsa wykorzystywano wszystkie podroby, krew i jelita do sporządzania różnych produktów, by nic się nie zmarnowało. Wyroby ze świniobicia, odpowiednio przechowywane, musiały wystarczyć na wyżywienie rodziny na długi czas. W książce Wery Sztabowej pt. „Krupnioki i Moczka, czyli gawędy o kuchni śląskiej” czytamy: Po Marcinie nastaje na Górnym Śląsku czas świniobicia. Rano do domu przychodził umówiony wcześniej masorz. Roboty przy świniobiciu jest sporo (…) najpierw trzeba wyszorować, dobrze wyparzyć drewniane koryta, potem przygotować odpowiednie ilości soli, saletry i przypraw a więc mielonego pieprzu, majeranku, liścia laurowego, jałowca, ziela angielskiego, gałki muszkatołowej, imbiru i goździków. Po uboju krew spuszczano do miski i mieszano, aby się nie ścięła. Gotowano też rosół na nerkach, głowiźnie, sercu, ozorze, części kości oraz śledzionie, przeznaczanych później na salcesony, krupnioki i żymloki. Rosół taki służył do zalewania bułek na żymloki. Potem przychodził czas na gotowanie masy mięsnej na kiełbasy, rozdrabnianie składników, łączenie masy, napełnianie jelit. Później gotuje się upchane w jelitach krupnioki, wątrobianki, żymloki. Nazwa żymloki pochodzi od żymeł, czyli bułek, które oprócz krwi wieprzowej, podrobów i przypraw są podstawowym składnikiem tej potrawy. Można je jeść na ciepło lub na zimno. Żymloki podawano na co dzień jako dania obiadowe lub kolacje. Podawano je także przy okazji większych uroczystości np. święta barbórkowego, dożynek a nawet na stypach. Gospodarze goszczą przybyłych zimnymi potrawami w formie zakąsek z mięs, wędlin, i warzyw lub jednogarnkowymi potrawami takimi jak bigos, flaki, płuca na kwaśno, żymloki, krupnioki smażone. Obecnie przy okazji festynów, dożynek, odpustów, a także majówek w Górnośląskim Parku Etnograficznym, podawane są tradycyjne potrawy, w tym także żymloki. Składniki: 15 bułek 1 kg sadła wieprzowego 1 kg podgardla wieprzowego 1,5 l krwi wieprzowej pieprz, ziele angielskie mielone, sól, cynamon mielony – do smaku Wykonanie: Sadło przetapiamy, a podgardle gotujemy. Bułki kroimy w plastry i zalewamy wywarem z podgardla. Ugotowane podgardle i skwarki z sadła mielimy. Wszystko dodajemy do namoczonych bułek, dolewamy krew i całość dokładnie mieszamy z przyprawami. Farszem nadziewamy specjalne osłonki. Tak przygotowane krupnioki i żymloki parzymy w temperaturze 90 stopni przez około 60 minut.

[close]

p. 9

Plebiscyt SMS-owy 16 listopada znów pójdziemy do urn wyborczych i wybierzemy swoich reprezentantów we władzach samorządowych. Rady gmin mają bardzo duże kompetencje, a radni mogą dla współobywateli wiele zrobić. Oczywiście nie wszyscy po wyborach są tak aktywni jak to zapowiadali podczas kampanii wyborczej. Są radni, którzy nawet będąc w opozycji walczą o interesy mieszkańców, składają liczne interpelacje i zapytania, które zmuszają urząd, prezydenta do działania. Są też tacy, którzy po wyborze skupiają się na własnych, prywatnych sprawach., albo pozostają bierni. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że większość radnych kończącej się obecnie kadencji chce ponownie wystartować w wyborach. Czy wszyscy zasługują na ponowny wybór? Z pewnością nie! Nie muszą Państwo czekać z oceną poczynań radnych Bytomia, Chorzowa i Siemianowic Śl. w kadencji 2010-2014 aż do wyborów. Radni Bytomia według kolejności alfabetycznej: 1. BIEDA HALINA SMS nr 71160 treść sms: byt. 1 2. BIEDA MICHAŁ SMS nr 71160 treść sms: byt. 2 3. BULA PIOTR SMS nr 71160 treść sms: byt. 3 4. GAJOWIAK KRZYSZTOF SMS nr 71160 treść sms: byt. 4 5. GLATTE MICHAŁ SMS nr 71160 treść sms: byt. 5 6. JANAS MARIUSZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 6 7. JUST MAREK SMS nr 71160 treść sms: byt. 7 8. KOSTEK ANDRZEJ SMS nr 71160 treść sms: byt. 8 9. KUPIJAJ TOMASZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 9 10. KURZĄTKOWSKI MARIUSZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 10 11. NAPIERAŁA MICHAŁ SMS nr 71160 treść sms: byt. 11 12. PAKOSZ IWONA SMS nr 71160 treść sms: byt. 12 13. PATOŃ PIOTR SMS nr 71160 treść sms: byt. 13 14. PODYMA MIROSŁAW SMS nr 71160 treść sms: byt. 14 15. PYRK ALFRED SMS nr 71160 treść sms: byt. 15 16. RABUS ROBERT SMS nr 71160 treść sms: byt. 16 17. ROGOWSKI JERZY SMS nr 71160 treść sms: byt. 17 18. SKALSKA DANUTA SMS nr 71160 treść sms: byt. 18 19. SNOCHOWSKI JAKUB SMS nr 71160 treść sms: byt. 19 20. STĘPIEŃ JOANNA SMS nr 71160 treść sms: byt. 20 21. WAC TOMASZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 21 22. WĘŻYK ANDRZEJ SMS nr 71160 treść sms: byt. 22 23. WILK MAREK SMS nr 71160 treść sms: byt. 23 24. WOŁOSZ MARIUSZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 24 25. WÓJCICKI JANUSZ SMS nr 71160 treść sms: byt. 25 BYT. 1 BYT. 2 BYT. 3 BYT. 4 BYT. 5 15 Aby prawidłowo zagłosować wyślij SMS na nr 71160 (koszt 1,23 zł z VAT) o treści: prefiks miasta (cho; byt; siem) i po kropce numer, pod którym figuruje wybrany przez Ciebie radny. Np. na radnego z Chorzowa umieszczonego na naszej liście pod nr 1 należy wysłać sms o treści: cho. 1 a na radnego umieszczonego na liście pod nr 3 w Bytomiu sms o treści: „byt. 3” Wyniki głosowania można na bieżąco sprawdzić na naszej stronie internetowej: www.slask.extrapolska.pl. Regulamin dostępny na stronie: www.slask.extrapolska.pl i w siedzibie redakcji. Prosimy o nadsyłanie smsów od dnia 9 października do 16 października włącznie. Radni Miasta Siemianowice Śl. w porządku alfabetycznym: 1. GRAŻYNA BARTEL SMS nr 71160 treść sms: siem. 1 2. JERZY BECKER SMS nr 71160 treść sms: siem. 2 3. TOMASZ BLACHA SMS nr 71160 treść sms: siem. 3 4. JACEK BLIDA SMS nr 71160 treść sms: siem. 4 5. BEATA BREGUŁA SMS nr 71160 treść sms: siem. 5 6. ADAM CEBULA SMS nr 71160 treść sms: siem. 6 7. TOMASZ DZIERWA SMS nr 71160 treść sms: siem. 7 8. KATARZYNA GNIOZDORZ SMS nr 71160 treść sms: siem. 8 9. MARIAN JADWISZCZOK SMS nr 71160 treść sms: siem. 9 10 GRZEGORZ JURKIEWICZ SMS nr 71160 treść sms: siem. 10 11. JOLANTA KOPIEC SMS nr 71160 treść sms: siem. 11 12. ZBIGNIEW KRUPSKI SMS nr 71160 treść sms: siem. 12 13. BARBARA MERTA SMS nr 71160 treść sms: siem. 13 14. KLAUDIUSZ MICHNA SMS nr 71160 treść sms: siem. 14 15. RAFAŁ PIECH SMS nr 71160 treść sms: siem. 15 16. DOROTA POŁEDNIOK SMS nr 71160 treść sms: siem. 16 17. BARBARA ROGUSKA SMS nr 71160 treść sms: siem. 17 18. JACEK RZEPCZYK SMS nr 71160 treść sms: siem. 18 19. KAROL TERMIN SMS nr 71160 treść sms: siem. 19 20. MIKOŁAJ WAJDA SMS nr 71160 treść sms: siem. 20 21. STEFAN WIECZOREK SMS nr 71160 treść sms: siem. 21 22. ANNA ZASADA-CHORAB SMS nr 71160 treść sms: siem. 22 23. MARZENA ZIAJA SMS nr 71160 treść sms: siem. 23 SIEM. 1 SIEM. 2 SIEM. 3 SIEM. 4 Wybierz najlepszego radnego mijającej kadencji w swoim mieście! Już teraz zachęcamy Państwa do wystawiania im oceny przez uczestnictwo w naszym sms-owym plebiscycie. Wybierzmy najlepszego radnego (radną) kadencji 2010-2014 w swoim mieście! Doceńmy zaangażowanie, skuteczność, skrupulatność, skłonność do dialogu. Można to zrobić wysyłając SMS-a na konkretnego radnego. Głosujemy, wysyłając sms. Koszt każdego sms-a wynosi 1,23 zł z VAT. Poszczególne prefiksy przyporządkowane do konkretnego radnego wraz z numerem, pod który należy wysłać treść z prefiksem, podajemy przy zdjęciach poszczególnych radnych. Radni Chorzowa w porządku alfabetycznym: 1. MAREK DUDEK SMS nr 71160 treść sms: cho. 1 2. ROMUALD FOJCIK SMS nr 71160 treść sms: cho. 2 3. HALINA HILTAWSKA SMS nr 71160 treść sms: cho. 3 4. KRZYSZTOF HORNIK SMS nr 71160 treść sms: cho. 4 5. GRAŻYNA KĘDRA-JARCZYK SMS nr 71160 treść sms: cho. 5 6. WALDEMAR KOŁODZIEJ SMS nr 71160 treść sms: cho. 6 7. MAREK KOPEL SMS nr 71160 treść sms: cho. 7 8. GRAŻYNA KOSIŃSKA-JOKEL SMS nr 71160 treść sms: cho. 8 9. TOMASZ KRAWCZYK SMS nr 71160 treść sms: cho. 9 10. MAREK KRUPA SMS nr 71160 treść sms: cho. 10 11. GRZEGORZ KRZAK SMS nr 71160 treść sms: cho. 11 12. JACEK NOWAK SMS nr 71160 treść sms: cho. 12 13. JOACHIM OTTE SMS nr 71160 treść sms: cho. 13 14. WITOLD PELKA SMS nr 71160 treść sms: cho. 14 15. TOMASZ PIECUCH SMS nr 71160 treść sms: cho. 15 16. BOŻENA PIETRZYK SMS nr 71160 treść sms: cho. 16 17. MARIOLA ROLEDER SMS nr 71160 treść sms: cho. 17 18. RYSZARD SADŁOŃ SMS nr 71160 treść sms: cho. 18 19. MARIAN SALWICZEK SMS nr 71160 treść sms: cho. 19 20. KLAUDIUSZ SEVKOVIC SMS nr 71160 treść sms: cho. 20 21. RENATA SŁOMCZYŃSKA SMS nr 71160 treść sms: cho. 21 22. BARBARA TABIN SMS nr 71160 treść sms: cho. 22 23. ADAM TRZEBINCZYK SMS nr 71160 treść sms: cho. 23 24. HENRYK WIECZOREK SMS nr 71160 treść sms: cho. 24 25. PIOTR WRÓBLEWSKI SMS nr 71160 treść sms: cho. 25 CHO. 1 CHO. 2 CHO. 3 CHO.4 CHO. 5 SIEM. 5 SIEM. 6 SIEM. 7 SIEM. 8 BYT. 6 BYT. 7 BYT. 8 BYT. 9 BYT. 10 CHO. 6 CHO. 7 CHO. 8 CHO. 9 CHO. 10 SIEM. 9 SIEM. 10 SIEM. 11 SIEM. 12 BYT. 11 BYT. 12 BYT. 13 BYT. 14 BYT. 15 CHO. 11 CHO. 12 CHO. 13 CHO. 14 CHO. 15 SIEM. 13 SIEM. 14 SIEM. 15 SIEM. 16 BYT. 16 BYT. 17 BYT. 18 BYT. 19 BYT. 20 CHO. 16 CHO. 17 CHO. 18 CHO. 19 CHO. 20 SIEM. 17 SIEM. 18 SIEM. 19 SIEM. 20 BYT. 21 BYT. 22 BYT. 23 BYT. 24 BYT. 25 CHO. 21 CHO. 22 CHO. 23 CHO. 24 CHO. 25 SIEM. 21 SIEM. 22 SIEM. 23 Zapraszamy do wspólnego głosowania

[close]

p. 10

16 Szukamy sponsorów Sport Czwartek, 9 Października 2014 Pośmiejcie się z nami Droga do Tokio Marka Bogdoła Siemianowiczanin Marek Bogdoł ma szansę wystartować w jednym z najbardziej prestiżowych maratonów na świecie – Tokyo Marathon 2015 zaliczanym do sześciu największych maratonów na świecie, w skład których wchodzą jeszcze biegi w Nowym Jorku, Bostonie, Chicago, Londynie i Berlinie. Nasza gazeta „Extra” objęła patronat medialny nad udziałem Marka w tej imprezie. Extra: -Może zacznijmy od początku. Co spowodowało, że zacząłeś biegać? MB:- O bieganiu myślałem od dłuższego czasu. Kropkę nad „i” postawiłem jednak dopiero w marcu 2012 roku. Zła dieta i brak ruchu powoli uwydatniały moje krągłości. Miałem do wyboru dwa wyjścia: albo wreszcie coś z tym zrobię, albo w niedługim czasie z rozmiaru „M” przejdę do „L” i później będzie już tylko gorzej. Gdy wystartowałem w pierwszym biegu ulicznym (XIX Bieg Uliczny im. Wojciecha Korfantego – 2012 r.) wiedziałem, że to jest to! Emocje były niesamowite. Postanowiłem, że trzeba będzie to powtórzyć. Kilka tygodni później wystartowałem w pierwszym półmaratonie. Później był pierwszy maraton i tak to trwa po dzień dzisiejszy. -Dlaczego akurat maraton w Tokio? -Japonią interesuję się w zasadzie od najmłodszych lat. Często myślałem o tym, że może kiedyś uda mi się tam pojechać. Niestety, z uwagi na finanse, taka wyprawa pozostawała zawsze w sferze marzeń. Ale marzenia są przecież od tego aby je spełniać! – Czy ciężko było się zakwalifikować do maratonu o takiej randze? -Powiem szczerze, że bardzo! Wszystko zależy od szczęścia w losowaniu. Pod koniec sierpnia ruszyły zapisy na przyszłoroczny maraton w Tokio. Na 30 tys. wolnych miejsc, co roku jest ponad 300 tys. chętnych. Dodam tylko, że znaczna część z tych 30 tys. miejsc przeznaczona jest dla mieszkańców Kraju Kwitnącej Wiśni. Z relacji maratończyków, którzy biegli w Tokio, wynika, iż osób spoza Japonii jest stosunkowo mało. A z Polski? Choć organizator nie chce mi podać dokładnej liczby, to myślę, że wylosowanych osób z naszego kraju jest naprawdę niewiele. 25 września br. otrzymałem e-mail z Tokio, że zostałem wylosowany. Postanowiłem zawalczyć o ten wyjazd, bo drugiej takiej szansy raczej już mieć nie będę. – W jaki sposób zamierzasz zrealizować swoje przedsięwzięcie? -Bez sponsorów niestety nie będę w stanie spełnić swojego marzenia. Tego samego dnia, w którym dowiedziałem się o wyniku losowania, powołałem do życia stronę: www.drogadotokio.pl, a także fanpage: www.facebook.com/drogadotokio Wydaje mi się, że tego typu akcji jeszcze w Polsce nie było. Oprócz Waszego patronatu, posiadam również patronat medialny portalu „Bieganie. pl”. Cały czas piszę do potencjalnych sponsorów, spotykam się z przedstawicielami różnych firm. Liczę na to, że wkrótce uda się uzbierać potrzebne środki finansowe. -Czego możemy Ci życzyć? -Przede wszystkim tego, aby moja droga do Tokio nie pozostała jedynie w sferze marzeń. Przychodzi bezrobotny robotnik na budowę szukać pracy. Idzie do majstra, a ten pyta: – Co może pan robić? – Mogę kopać – odpowiada bezrobotny. – A co jeszcze może pan robić? – Mogę nie kopać... *** – Tato – spytał Jasiu – czy tę budowę ogrodzili, żeby nikt nie widział, co tam robią? – Nie, synku, żeby nikt nie widział, że tam nic nie robią... *** Dwaj robotnicy na budowie rzucają monetę. – Jak wypadnie reszka, gramy w karty – mówi jeden. – Jak wypadnie orzeł, idziemy na piwo – dodaje drugi. – A jak stanie na sztorc? – Trudno, pech to pech, wtedy zabieramy się do roboty... *** Ján Kocian pożegnał się z Ruchem Chorzów Był dobrym trenerem. Dziękujemy! Jak informuje KMP Chorzów w minioną sobotę około godziny 12.00 dyżurny chorzowskiej komendy otrzymał informację, że na stadionie przy ul. Cichej został znaleziony przez pracownika niezidentyfikowany pakunek z materiałami pirotechnicznym i zapalnikiem. Na miejsce zostali wysłani policyjni pirotechnicy z Katowic. Policjanci, w zakopanym obok ogrodzenia sektora gości pakunku znaleźli substancję łatwopalną oraz zapalnik. Na terenie obiektu zostały również zabezpieczone materiały pirotechniczne, w postaci rac świetlnych i dymnych. Policja znalazła materiał pirotechniczny Stadion Ruchu bez kibiców? zarzut przygotowania do przestępstwa w postaci sprowadzenia zdarzenia zagrażającemu życiu lub zdrowiu wielu osób, mającego postać eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Zarzut ten być może zostanie zmieniony po wykonaniu eksperymentu procesowego z zabezpieczonym ładunkiem. Wówczas opinia biegłego pozwoli ustalić więcej szczegółów dotyczących odnalezionego urządzenie i zagrożenie jakie mogło ono stanowić. W związku z tą sprawa policja przygotowała wniosek do prezydenta Chorzowa w sprawie zamknięcia stadionu przy Cichej dla kibiców. Na pustym jeszcze placu budowy brygadzista staje przed robotnikami i mówi: – Panowie rozpoczynamy i pamiętajcie: budujemy solidnie, bez fuszerki, bez wynoszenia na lewo materiałów. Budujemy najlepiej jak umiemy, bo budujemy dla siebie. – A co to będzie? – pyta się jeden z robotników. – Miejska Izba Wytrzeźwień. *** Na budowie robotnik taszczy na plecach dwa worki cementu. Spotyka go szef i pyta: – Nie lepiej byłoby na taczce? – Może i lepiej, ale kółko trochę w plecy gniecie. *** Na budowie idzie sobie robotnik i ciągnie za sobą łańcuch. Spotyka go majster i krzyczy: – Na cholerę ciągniesz ten łańcuch???!!! – A co mam go pchać?! Ze spokojem odpowiada robotnik. Zarząd Ruchu Chorzów S.A. wspólnie z trenerem Jánem Kocianem podjęli decyzję o zakończeniu współpracy. Słowak nie będzie dłużej sprawował funkcji I trenera „Niebieskich”. Zastąpił go Waldemar Fornalik. Trener Kocian związał się z Ruchem 19 września 2013 roku, przejmując zespół znajdujący się na 14. miejscu w ligowej tabeli.. Słowacki szkoleniowiec w poprzednim sezonie zajął z chorzowską drużynę 3. miejsce w T-Mobile Ekstraklasie, a następnie jego podopieczni z powodzeniem reprezentowali polski futbol w rozgrywkach eu- Chorzowscy stróże prawa zatrzymali dwóch mieszkańców Chorzowa, w wieku 21 i 23 lat podejrzanych o wniesienia na obiekt tych przedmiotów. Młodzi mężczyźni usłyszeli już ropejskich. Drużynę „Niebieskich” łącznie poprowadził w 41. meczach Ekstraklasy. Jego bilans to 16 zwycięstw, 13 remisów i 12 porażek. -Drużyna przechodzi teraz kryzys i potrzebuje nowego bodźca – powiedział trener Kocian. – Mam nadzieję, że zespół szybko zakończy złą passę i zacznie odnosić zwycięstwa, czego życzę mu z całego serca. Wierzę, że jeszcze nie raz uda nam się spotkać. Chciałbym też gorąco podziękować kibicom Ruchu za ich wsparcie i to, że zawsze mogliśmy na nich liczyć. Takich dobrych relacji z sympatykami drużyny, w której grałem lub którą trenowałem, nie miałem jeszcze nigdy i zawsze miło będę to wspominał. WISTY NA ZŁOTO! Świetnie spisali się brydżyści Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu – Tomasz Pawełczyk i Michał Kaleta zdobywając tytuł Mistrzów Świata Juniorów. Wielki sukces w rozgrywanych w Istambule mistrzostwach świata juniorów odnieśli bytomscy brydżyści, którzy w rozgrywkach grupowych ulegli tylko Francji. W półfinale pokonali Chińczyków 100: 97, by w ostatecznej rozgrywce zrewanżować się faworyzowanym Francuzom – bardzo pewnie – 107 do 77. Gratulacje i udanych wistów! PRZYJMIEMY DO PRACY Redakcja gazety „EXTRA Bytom, Chorzów, Siemianowice” przyjmie pracowników na stanowisko: specjalista ds. kontaktów z klientami. Zakres obowiązków : • odbywanie spotkań z klientami; • prowadzenie negocjacji; • zawieranie umów. Kontakt : tel.: 530 948 045 Wymagane doświadczenie w pracy o podobnym charakterze. Nakład d 15.000 0 egz. Bytom Chorzów Siemianowice WYDAWCA: KARASOL WYDAWNICTWO NA PODSTAWIE UMOWY FRANCHIZOWEJ Z EXTRA MEDIA SP. Z O.O. REDAKCJA: UL. BYTKOWSKA 9/2, 41-106 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE REDAKTOR NACZELNY: PIOTR DZIEWIT TEL: +48 693 503 563; 32 2208662 WWW.SLASK.EXTRAPOLSKA.PL E-MAIL: extra-siemianowice-redakcja@extra-media.pl Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń

[close]

Comments

no comments yet