Klimatkyl

 

Embed or link this publication

Description

Eldig kyla eller svalkande värme

Popular Pages


p. 1

Eldig kyla eller svalkande värme Välkommen till Klimatkyl framtidens kylföretag

[close]

p. 2

KLIMATKYL när kunderna och miljön får välja Under 25 år har Klimatkyl levererat kyllösningar till företag i Öresundsregionen. Kundanpassning är kungsordet. Teknik, ekonomi och miljötänkande är verktygen. Mervärde tillförs kunderna som en bonus. Allt detta ligger i företagets gener. Alla uppdrag optimeras utifrån kundernas givna förutsättningar. Det finns inga omöjliga projekt bara enstaka som kan ta något längre tid att lösa. Välkomna till Klimatkyl – när det gäller kyla och värme eller en kombination av båda. Kundernas möjligheter till en effektiv och långsiktigt hållbar lösning finns alltid inom räckhåll när Klimatkyl sätter igång ett uppdrag. Vi är ett tekniskt kunskapsföretag där hela personalen står garant för kvaliteten på kunnandet. Uppdragen varierar För att bli 25 år i en bransch som ständigt utsetts för allt hårdare lagar och regleringar krävs följsamhet, nyfikenhet och kompetens. Klimatkyl hanterar alla slags kyl- och värmepumpslösningar med köldmedier anpassade efter problemställning eller behov: Teori, praktik och nyfikenhet i skön harmoni Alla Klimatkyls tekniker och montörer har lång erfarenhet och tar del av ny teknik genom fortlöpande utbildning, så teorin är väl på plats. Praktiken likaså – hela personalstyrkan har minst fem års yrkeserfarenhet, de flesta ännu längre. Inget lämnas åt slumpen. Och så det där lilla extra – vår tekniska nyfikenhet, den som gör att vi nosar reda på den senaste tekniken och spetskompetensen. Vi vågar prova och kan kombinera det nya med vår beprövade erfarenhet. • • Ammoniak – kräver särskild kunskap. CO2 – framtidssäkert och miljövänligt. • Propan – främst för komfortkyla, framtids säkert och skonsamt för miljön. Kunderna består Våra kundrelationer är långa, flera kunder har följt oss sedan våra första verksamhetsår. På vägen har fler funnit vårt sätt att arbeta så värdefullt att de förblivit trogna kunder. Det måste innebära att vi ofta gjort rätt sak. Dessutom har Klimatkyl aldrig åtagit sig ett uppdrag eller en ny kund utan att ha full kontroll på leverans- och tidsplan. Några av våra långvariga kundrelationer: Biora CeDe Group Euro Diagnostica HSB Malmö Kungsleden AB Malmö stad Stena Fastigheter Wihlborgs Fastighets AB åke P Fågel & Vilt AB

[close]

p. 3

Service för en problemfriare tillvaro En kontinuerlig service och tillsyn av installerade kylanläggningar och värmepumpar är näst intill som en försäkring. Servicen gör att maskindelar och förslitningsdetaljer håller längre. Översynen upptäcker eventuella brister i tid, och allt tillsammans reducerar driftskostnaderna och miljöbelastningen. Klimatkyl tar gärna hand om era installationer genom serviceavtal. Vi bevakar anläggningen och vidtar korrekta åtgärder i rätt tid. Det är som att ta hand om sina egna barn, man vill gärna följa deras utveckling på nära håll. Andra kunder efterfrågar lösningar för storskaliga produktionsmiljöer och Klimatkyl har hjälpt till med avancerade industriella lösningar som legat i teknikutvecklingens framkant. Vi har kylerfarenhet från pappers-, teknik-, livsmedels- och storköksindustrin samt offentliga anläggningar som isbanor. Olika krav på stabil eller varierad temperatur, fuktighet och flöde kräver specialkunskap och erfarenhet. Klimatkyl har vad som krävs för funktionella verksamhetsmiljöer. Alltså kombinationen av kunskap och erfarenhet är svaret på rubrikens fråga. Välkommen med ditt projekt - en diskussion om en lösning kostar inget. Hur hanterar vi både komfortkyla och industrikyla? Båda kräver specialkunskap, erfarenhet och fingertoppskänsla. Allt finns inom ramen för Klimatkyls organisation. Många av företagets kunder har köpt kyllösningar för såväl personal- som maskinmiljöer genom åren. Flera har dessutom varit med om att prova den senaste tekniken och erhållit en bättre driftsekonomi än förväntat. Totalentreprenör eller enskilda uppdrag Vår insikt om vikten av att kunna hantera såväl stora som mindre projekt har ökat med tiden. Vi har kompetens för alla kylentreprenader – industri eller komfort – oavsett storlek. Ett mindre uppdrag kan vara nog så tekniskt klurigt och intressant. Det är därför vår kunskapsbredd är viktig och alla kunder är välkomna med sina utmaningar. Klimatkyl ger dig de bästa förutsättningarna för en problemfri verksamhetsmiljö. Behöver du en helhetsleverantör löser vi det åt dig. Vi erbjuder övergripande ansvar från konstruktion till montering, inkörning och fortlöpande service, eller endast de kompetensdelar som ditt uppdrag är bäst betjänt av. Att vara en del av Climat80-Gruppen är en styrka Klimatkyl är ett av fyra bolag i Climat80Gruppen. I de uppdrag vi behöver kompetens för att utföra ventilations- eller VS-jobb anlitar vi våra kollegor i systerföretagen. Vi tar då ansvar för alla delar i projektet och vi är vana att driva projekt tillsammans. Det är ytterligare en av fördelarna med Klimatkyl.

[close]

p. 4

Klimatkyl när miljön själv får bestämma Vår bransch är sannolikt en av de hårdast reglerade vad gäller miljökrav. Inte utan anledning. Vi är mycket medvetna om de skador bristfälliga lösningar kan orsaka, därför är vi oerhört noggranna i allt vi gör. Lagar och förordningar följs och våra kunder garanteras att optimal miljöhänsyn alltid prioriteras i alla uppdrag. Energieffektivitet är vårt andra stora bidrag för miljön. För närvarande är det stor skillnad mellan olika anläggningars energianvändning. Klimatkyls lösningar optimerar alltid energieffektiviteten. Kyla kan ibland bli till värme genom moderna effektiva värmepumpar. Och krävs det utvinner våra lösningar båda. Det medför minskad miljöbelastning genom lägre energianvändning. och det är då som Klimatkyls nyfikenhet och kompetens kommer till sin rätt. Vi utvecklar en specifik kundlösning utan att det medför någon större merkostnad. Det är kundens behov som styr. Egenutvecklad lösning – kundens behov styr Standardlösningar håller en god nivå. Klimatkyl utgår alltid från kundens verkliga behov och stämmer de med en ordinär lösning levererar vi det. Ofta är verkligheten en annan,

[close]

p. 5

Kyla och värme samtidigt eller var för sig Klimatkyl är specialisten på industriell och kommersiell kylteknik, industrianläggningar, komfortkyla/värme, värmepumpar och köldbärarsystem. Ingen klimatutmaning är för stor för Klimatkyl. Oavsett vilket klimat din verksamhet eller fastighet kräver hjälper våra tekniker dig att leverera rätt temperatur med anpassad energianvändning.

[close]

p. 6

CLIMAT80-GRUPPEN – ett climatsmart val Climat80-Gruppen – Climat80, Stjernfeldts VVS, Klimatkyl, Clifa Service och Lunds Värme & Sanitet – är en av Öresunds-regionens största och främsta specialister på inomhusklimat. Gruppen erbjuder totalåtagande inom rör, ventilation, automation, värme, kyla, service och fastighetsskötsel. Med kontor i Malmö, Lund och Helsingborg arbetar vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa till med allt från projektering till service och underhåll. www.klimatkyl.se info@klimatkyl.se 1987-2012 Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040-36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046-10 13 00 Helsingborg: Karbingatan 12 . Telefon: 042-36 41 00

[close]

Comments

no comments yet