Ročenka 2014-2015

 

Embed or link this publication

Description

víťazstvo šité na mieru

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Štúdium Od dona Bosca po ihrisko... Vo februári 2014 som pri jedných piatkových oznamoch povedal, že sa chceme aj my ako škola zapojiť do súťaže v zbieraní PET fliaš, ktorú vyhlásila spoločnosť LIDL. My sme sa nechceli len zúčastniť, ale my sme to ihrisko chceli vyhrať... teda aspoň jedno z tých troch, ktoré boli ponúknuté za prvé, druhé alebo tretie miesto. Vtedy som na nejednej tvári uvidel ironický úsmev a vyčítal som niečo takéto: „No určite, len si nefandi, veď to chcú aj iní!“ No a vidíte, spolu sme to dokázali! Všetkým, hlavne sebe samým sme dokázali, že sa vieme zomknúť a zabojovať. Viem, že niektorých ten zber chytil viac, niekoho zas menej, ale každá tá fľaša bola nakoniec dôležitá. Áno, ihrisko je pekné, ale to vedomie, že ak sa saleziáni, pedagógovia, žiaci, rodičia, ale aj naši bezmenní priatelia spojíme, spolu veľa dokážeme. A toto je jedna z hlavných don Boscových myšlienok a nápadov: vytvoriť z mnohých široké hnutie ľudí pre dobro mládeže. Tak nech nám to pri oslave dvestého výročia jeho narodenia (1815-2015) pripomína aj naše nové ihrisko. S mladými a pre mladých, dokážeme veľa! Prajem Vám všetkým úspešný školský rok 2014/15. Poviete si, ako to spolu súvisí? Veľmi jednoducho. Don Bosco hovoril: „Dôverujte Bohu a Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky!“ Avšak, okrem toho bol aj človekom veľkých a odvážnych činov, ktoré môžeme dnes len obdivovať. Jednoducho úžasný schopák, ktorý dôveroval Bohu. Viliam Riško SDB riaditeľ školy 2

[close]

p. 3

Štúdium Zamestnanci SoŠ sv. Jozefa Robotníka Don Ján Bosco (socha) Horný rad: Ing. Daniel Imriška SDB, Mgr. Jozef Sivek SDB, Mgr. Maroš Leškovský SDB, Ing. Igor Pažický, Mgr. Jaroslav Šebeš, Mgr. Marek Žifčák, Ing. Tomáš Ondrovič, Tomáš Červinka, Mgr. Peter Dubiel, Mgr. Marián Troskovič (ZRŠ TV) Stredný rad: Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ), Marek Kajaba, Juraj Lisko, Divadlo A čo ak predsa? Jozef Olbert, Mgr. Monika Albertová, Marián Lisko, Martin Petráš, Peter Pilko, Mgr. Miroslav Kaleta,Pavol Bielik, Ing. Marián Kvasnica, Ján Drgoň SDB, Ing. Anton Marec, Anton Kutliak, Ing. Ján Adamčík, Ing. Radoslav Jurko, Ing. Juraj Vojtáš, Mgr. Michal Sventek, Ing. Stanislav Čelko (ZRŠ TV), Anton Ďurkovský, RNDr. Peter Hasidlo SDB, Mgr. Igor Pecha SDB (ZRŠ PV) Dolný rad: Ing. Martin Pňaček, Ľubomír Praznovec, Emília Kajabová, Mgr. Darina Chromčáková, Ing. Petra Mieresová, Mgr. Katarína Krupová, Ing. Magdaléna Uhrinová Brezániová, PhD., Ing. Beáta Jurková, RNDr. Natália Hrtusová, Ing. Mária Hrúzová, Ing. Jana Funtíková, Mgr. Anna Troskovičová, Anton Belanec, Miroslav Brodňan, Ing. Vladimír Běhálek Tak znel názov divadla, ktoré nacvičili, tentoraz najstarší žiaci v škole a odohrali ho na oslavu sviatku dona Bosca 31.1.2014. Príbeh bol napísaný samotmým donom Boscom a týkal sa rozhodovania v povolaní. Je to určite pre každého z nás ťažké, ale pre Valentína (hlavný hrdina) to bola napínavá a skoro tragická udalosť. 3

[close]

p. 4

Štúdium SOŠ sv. Jozefa Robotníka v Žiline zabezpečuje kvalitnú výučbu v troj a štvorročných odboroch. Kladie dôraz na výchovu, odborné vedomosti a jazykovú prípravu. Podmienkami prijatia do školy je úspešné ukončenie 9. ročníka ZŠ. V rámci praktického vyučovania žiaci získajú základné pracovné ná- vyky, zručnosti a skúsenosti v danom odbore. Súčasťou školy je aj školský internát. Jeho cieľom je výchovná starostlivosť v čase mimo školského vyučovania v duchu preventívneho systému dona Bosca. Zriaďovateľom školy sú Saleziáni dona Bosca - Slovenská provincia. Adresa: SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, 010 01 Žilina Telefón: 041 / 723 41 02 Kód: 653007 E-mail: sos@sdb.sk Web: www.sos.sdb.sk IČO: 00652512 DIČ: 2020639159 č.ú.: 4260026918 / 3100 Sberbank, pob. Žilina Poslanie školy Dospievajúcim mladým z celého Slovenska slúžime p ro s t re d n í c t vo m pripravených pedagógov, saleziánskeho výchovného prostredia a moderných zariadení. Podporujeme ich v ľudskom, kresťanskom a odbornom raste tak, aby sa pripravili na zodpovedný život v spoločnosti a presadili na trhu práce. Výsledkom našej angažovanosti je dobré meno a ďalší rozvoj školy. 4 Hodnoty školy 1. Viera, odbornosť a celkový rozvoj žiakov. 2. Saleziánska výchova založená na preventívnom systéme a asistencii. 3. Rodinné prvky (vzájomná dôvera a otvorenosť, pozorný a ľudský prístup k žiakom). 4. Zdravá náročnosť... 5. Spoluzodpovednosť, profesionálny rast pedagógov. 6. Spolupráca s rodičmi a s exallievmi (absolventmi školy). 7. Príjemné a výchovné prostredie. Vzdelávanie v Sučanoch V Ústave na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých (ÚVTOS) v Sučanoch prebieha štúdium v odbore maliar a murár. Záverečné skúšky úspešne zložil absolvent odboru murár v SOŠ v Žiline.

[close]

p. 5

Štúdium trojročné učebné odbory Dĺžka vzdelávania a prípravy: 3 roky Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o záverečnej skúške, výučný list OPRAVÁR AUTO STOLÁR MURÁR MALIAR Štvorročný študijný odbor GRAFIK DIGITÁLNYCH Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Doklad o dosia hnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie MÉDIÍ dvojročný študijný odbor Dĺžka vzdelávania a prípravy: 2 roky Doklad o dosia hnutom vzdelaní: maturitné vysvedčenie DOPRAVNÁ PREVÁDZKA DREVÁRSKA A NÁBYTKÁRSKA VÝROBA stavebníctvo 5

[close]

p. 6

Súťaže Autoopravár Junior Castrol 2014 Študenti našej školy sa prebojovali do finále dvoch kategórií 15. ročníka súťaže Autoopravár Junior Castrol. Matúš Turan obsadil v kategórii autoopravár junior mechanik a elektrikár druhé miesto. Tomáš Judák obsadil tretie miesto v kategórii autoopravár junior lakovník. Ján Synák skončil štvrtý a Jakub Mravec na výbornom piatom mieste. V súťaži autoopravár lakovník žiaci Patrik Kmeť a Martin Buda skončili na piatom a šiestom mieste. Do súťaže sa celkovo zapojilo 1200 súťažiacich z celého Slovenska, čo dodáva našim dosiahnutým výsledkom patričnú váhu. KIA Innovation Award Marek Pekár a Tibor Jopčík pod vedením MOV Antona Kutliaka obhájili minuloročný titul. Ich projekt „Nezávislé čistenie filtra pevných častí“ odborná komisia ohodnotila ako najlepší projekt ročníka 2013. Študenti získali tablet Apple-iPad. Škola získala grand vo výške 5000 Eur, ktoré môže použiť na skvalitnenie a zlepšenie vyučovania. 6

[close]

p. 7

Súťaže Študentské projekty V apríli prebiehala opäť medzinárodná súťaž Študentské projekty. Radoslav Maslík predstavil model historického mesta a Martin Trnovec model soľnej bane. Práce postúpili medzi 20 najlepších. Martin Trnovec svojím projektom obhájil minuloročné prvé miesto v stavebnej kategórii. Súťaž každoročne usporadúva ŠPINAR - software s.r.o. v spolupráci so sponzormi. Ocenenie školy Cenu týždenníka TREND v kategórii stredné odborné školy získala naša škola za unikátny model spolupráce učňovských škôl s firmami z praxe v oblasti automobilových servisov a grafických štúdií. Aj vďaka tomu sa škole dlhodobo darí vyhrávať na Slovensku najprestížnejšiu súťaž Autoopravár Junior Castrol. Teší nás uznanie odbornej verejnosti. Je to potvrdením toho, že ako škola napredujeme správnym smerom. Je to veľká pocta a výnimočné ocenenie. Našim žiakom chceme neustále poskytovať to najlepšie odborné vzdelanie. 7

[close]

p. 8

Súťaže Súťaž Mladý Druhý ročník súťaže Mladý stolár privítal 14 súťažiacich. Svoje vedomosti a zručnosti si zmerali v teoretickej a v praktickej časti. Úlohou bolo zhotoviť stolček z masívneho dreva, na ktorého ručnú výrobu mali súťažiaci k dispozícii štyri a pol hodiny. Víťazom súťaže sa stal žiak SOŠ drevárskej Žilina Jakub Kubaščík, na 2. mieste skončil taktiež žiak tejto školy Peter Novotný a na 3. mieste žiak z SOŠ Turany Marek Vojtkuliak. stolár Úspešní murári Jozef Greguš a Roman Šebeňa, žiaci 1. ročníka v odbore murár, sa s MOV pánom Pavlom Bielikom zúčastnili Medzinárodnej súťaže praktických zručností a odborných vedomostí Murár 2014 v Nitre. Celkovo sa do súťaže zapojilo 19 družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska. Naši chalani v tvrdej konkurencii vybojovali úctyhodné 6. miesto a postúpili na medzinárodnú súťaž SUSO 2014, kde obsadili 5. miesto v celkovom hodnotení. 8

[close]

p. 9

Súťaže Olympiáda z anglického a nemeckého jazyka Do školského kola olympiády z anglického a nemeckého jazyka sa mohli zapojiť žiaci všetkých ročníkov. Súťaž pozostávala z niekoľkých častí, napr. čítanie textu s porozumením, opis obrázkov v cudzom jazyku, opis situácie. Na prvých miestach sa umiestnili z anglického jazyka Jakub Kysel, Ján Brundza a z nemeckého jazyka Miloš Lašo. Odmenou bol výlet do Viedne na vianočné trhy. Matematický klokan Dvanásti šikovní matematici sa zapojili do najväčšej matematickej súťaže na svete, v ktorej súťaží viac ako 6 miliónov žiakov z 51 krajín. Najúspešnejší z našej školy v rámci Slovenska bol Patrik Nosek. Hviezdoslavov Kubín Lásku k literatúre a k čítaniu dokázali naši chlapci a dievčatá tak, že sa naučili ukážky a predviedli svoje umenie v prednese. V kategórii poézia sa umiestnili v poradí: Beáta Kužmová, Slávka Štofanová, Patrik Tužinčin a Kristián Ježík. V kategórii próza zvíťazil Filip Zuziak. Darca krvi je hrdina Naši chlapci a pedagógovia prekonali svoj strach a rozhodli sa podarovať vzácnu tekutinu - krv ľuďom, ktorí ju nesmierne potrebujú. Študentská kvapka krvi má v našej škole svoju tradíciu. Veľká vďaka všetkým darcom. 9

[close]

p. 10

Top akcia roka Víťazstvo šité na mieru Výhra ihriska z LIDLu! Konečné 3. miesto!!! S počtom 153.452 odovzdaných PET fľiaš sa umiestnila naša škola na krásnom III. mieste v súťaži, ktorú vyhlásila spoločnosť LIDL. Krásne svedectvo o nadšenom snívaní a spoločnej snahe nám pomohlo k výhre ihriska v hodnote 35.000 €. Vďaka patrí všetkým, ktorí nám fandili, aktívne sa zapojili a pomohli nám k tomuto víťazstvu. 10

[close]

p. 11

Top akcia roka Tri týždne v nemeckom Trojtýžňový pobyt v Nemecku bol miestom na zdokonalenie sa v jazyku a vytvorenie nových priateľstiev. Dni boli možnosťou na spoznanie areálu, dielní a internátu nemeckých študentov. Popri štúdiu, športových akciách a exkurziách nechýbali možnosti na vytváranie známostí. Gut Wehlitz Rekonštrukcia trenažérovej dielne Na obnove dielne sa podieľala aj spoločnosť KIA Motors Slovakia, ktorá každý rok vyhlasuje súťaž Kia Inovation Award. Úspešné získanie prvého miesta a finančných prostriedkov z grantu použila škola na rekonštrukciu trenažérovej dielne. 11

[close]

p. 12

Triedy I.A - autoopravár, stolár I.B - autoopravár I.A Horný rad: Ľubomír Práznovec (MOV), Adrián Hoferica, Tomáš Ševčík, Dominik Kmecík, Marek Dudek, Martin Husárik, Michal Jesenský Stredný rad: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Ing. Marián Kvasnica (TU), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Tomáš Šedík, Tibor Kabatiar, Ľubomír Konušík, Martin Masný, Tomáš Wirth, Martin Petráš (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLný rad: Marek Bútora, Stanislav Glovaťák, Tadeáš Muráň, Juraj Panáček, Marcel Ďurkovský, Štefan Lokaj, Tadeáš Blahunka, Jakub Navrátil Chýbajúci: Michal Chmeliar I.B 12 Horný rad: Adam Rarko, Pavol Holubčík, Matej Frištik, Tomáš Masár Stredný rad: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Peter Pilko (MOV), Adam Baraník, Dominik Doboš, Anton Fujdiak, Jaroslav Hodás, Mgr. Anna Troskovičová (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLný rad: Matej Surový, Dominik Kmecík, Simon Uhliarik, Denis Šupej, Marek Cudrák, Radoslav Lukáč, Jaroslav Buchta, Vladimír Grajciar, Adam Neščák

[close]

p. 13

Triedy autoopravár - I.C autoopravár, stolár - I.D I.c Horný rad: Lukáš Kalinin, Sebastián Cvingel, Martin Repáň, Dominik Staněk, Miloš Chrachala, Samuel Gelatka Stredný rad: Ing. Vladimír Běhálek (TU), Peter Pilko (MOV), Mgr. Jozef Sivek SDB (MOV), Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Kamil Ďuriš, Štefan Kučera, Roman Cviček, Marek Urblík, Martin Petráš (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLný rad: Pavel Ďuriník, Adam Belčík, Erik Kucharčík, Adrián Panrik, Matúš Kuruc, Martin Duša, Martin Fusko, Roman Števlík I.D Horný rad: Matej Hoferica, Tomáš Santa, Ján Zaduban, Jaroslav Albert, Tomáš Vandlíček, Dávid Gužík Stredný rad: Ing. Daniel Imriška SDB (VYCH), Marek Kajaba (MOV), Mgr. Michal Sventek (TU), Mgr. Peter Dubiel (MOV), Daniel Kubík, Vladimír Martoník, Lukáš Lupták, Ladislav Štrba, Martin Petráš (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) DOLný rad: Michal Kovalčík, Filip Sviežený, Juraj Ďurana, Lukáš Matúš, Jakub Moravčík, Jozef Šimulák, Martin Čupec, Andrej Kabatiar, Andrej Kľuska 13

[close]

p. 14

Triedy II.A - stolár, murár II.B - autoopravár - mechanik II.A Horný rad: Samuel Sobola, Rastislav Bugaj, Matúš Kohút, Ladislav Valchoň, Lukáš Čičút, Branislav Kavecký, Roman Šebeňa, Jozef Greguš, Vladislav Tereštík Stredný rad: Jozef Olbert (MOV), Marek Kajaba (MOV), RnDr. Natália Hrtúsová (TU), Pavol Bielik (MOV), Martin Chrachala, Lukáš Bernát, Ľuboš Malík, RNDr. Peter Hasidlo (VYCH), Martin Petráš (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB(RŠ) Dolný rad: Tomáš Mihalák, Dávid Bartek, Ivan Horváth, Filip Zuzjak, Tomáš Mário Peregrim, Adam Hanuliak, Krištof Chmeliar, Samuel Vallo, Viktor Kuľka Chýbajúci: Michal Chmeliar, Jakub Bucha, Matej Bucha II.B 14 Horný rad: Martin Petráš (VYCH), RNDr. Peter Hasidlo (VYCH), Marek Kudelčík, Tomáš Bukovan, Tomáš Sochuliak, Matúš Muráň, Michal Pavlech, Dávid Hodas, Peter Pekara, Anton Kutliak (MOV), Ing. Martin Pňaček (TU), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) Dolný rad: Marián Herman, Jozef Neveďal, Filip Valko, Radoslav Čelko, Matúš Macura, Lukáš Beňuš, Jakub Kresán, Róbert Babnič

[close]

p. 15

Triedy autoopravár - mechanik - II.C autoopravár - elektrikár, lakovník - II.D II.c Horný rad: Tomáš Červinka (MOV), Miroslav Brodňan (MOV), RNDr. Peter Hasidlo (VYCH), Ing. Igor Pažický (TU), Andrej Sobola, Jakub Mihalec, Kristián Sabela, Michal Majtán, Martin Androvič, Lukáš Lodňánek, Anton Kutliak (MOV), Martin Petráš (VYCH), Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) Dolný rad: Kristián Kypus, Kristián Chlup, František Maslík, Mário Kočalka, Ivan Buranda, Štefan Zajac, Ján Vároš, Peter Poláček, Dávid Ťažký, Ivan Šikula II.D Horný rad: Andrej Hricko, Matej Bízik, Kristián Popelka, Filip Hodas, Pavol Bulák, Michal Gábriš, Miroslav Badura, Matúš Valo Stredný rad: Juraj Lisko (MOV), Marián Lisko (MOV), RNDr. Peter Hasidlo (VYCH), Patrik Frolo, Dávid Králik, Marek Moško, Daniel Mandáček, Martin Petráš (VYCH), Ing. Radoslav Jurko (TU) Mgr. Viliam Riško SDB (RŠ) Dolný rad: Damián Frnka, Rastislav Dolník, Marek Hudek, Ján Jelínek, Pavol Uhlárik, Ján Tadeáš Drinka, Mikuláš Hložný, Dominik Sámel 15

[close]

Comments

no comments yet