Memoria 2012 Fundació Impuls

 

Embed or link this publication

Description

Impuls es una fundación joven, que nació hace ocho años con el sueño de mejorar la educación en el mundo, empezando por nuestro entorno geográfico más inmediato, pero sin olvidar nuestra vocación internacional.

Popular Pages


p. 1

M E M Ò R I A 2 0 1 2 fundacióimpuls

[close]

p. 2

IMPULS · memòria anual 2012 Edita: Fundació IMPULS Manuel Girona, 75 baixos 08034 Barcelona SPAIN Tel: + 34 93 206 62 41 Fax: + 34 93 280 14 00 E-mail: info@f-impuls.org www.f-impuls.org Fotografies: Arxiu Fundació IMPULS & Paul MacManus Edició i Maquetació: Inés Amor Peró Barcelona, març de 2013 2

[close]

p. 3

IMPULS · memòria anual 2012 ÍNDEX Presentació Cultura corporativa Qualitat educativa Institucions educatives Família Suport al professorat Reconeixement a les millors pràctiques docents Àrea d’estudis Jornada d’innovació educativa Cooperació Internacional Move for them Costa d’Ivori i RD Congo Memòria econòmica Col·laboradors Fes-te’n soci 5 6 9 10 13 13 14 15 16 18 20 22 3

[close]

p. 4

IMPULS · memòria anual 2012 4

[close]

p. 5

IMPULS · memòria anual 2012 PRESENTACIÓ Impuls és una fundació jove, que va néixer fa vuit anys amb el somni de millorar l’educació al món, començant pel nostre entorn geogràfic més immediat, però sense oblidar la nostra vocació internacional. A través dels nostres projectes fem possible que el desig inicial es converteixi en una realitat. Aquest darrer any, amb el projecte Move for Them! hem realitzat una campanya de sensibilització per donar a conèixer la realitat de milions de nens i nenes que viuen en països de l’Àfrica subsahariana, i fomentar la solidaritat entre els alumnes dels centres escolars que hi participen. A través d’una sèrie d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes amb la finalitat de col·laborar econòmicament amb la campanya s’està treballant en la construcció d’un centre educatiu a Abidjan, capital de Costa d’Ivori i millorant les condicions actuals de les alumnes del Liceu Liziba a Kinshasa (R.D. Congo). En la sisena edició dels Premis TIC, s’han presentat treballs de més de 300 professionals de l’educació en representació de totes les comunitats autònomes. A través del portal del Premi es pot accedir a tots els projectes que han compartit els participants i descobrir diverses experiències d’èxit. Impuls col·labora en iniciatives que tenen per objectiu optimitzar els recursos educatius per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i recolzar la labor educativa dels educadors principals: els pares i mares i el professorat. Per la nostra fundació, la millora de la qualitat educativa és un repte constant i estem convençuts que els estudis i investigacions en els quals hem participat serviran per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu, el principal actiu en el futur de la nostra societat. Isabel Costa Presidenta del Patronat 5

[close]

p. 6

IMPULS · memòria anual 2012 CULTURA CORPORATIVA Principis, Missió, Visió PRINCIPIS I VALORS Humanisme Volem posar les persones en el centre de cada activitat -beneficiaris, voluntaris i professionals- i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la Humanitat. Solidaritat Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, donat que la considerem el veritable motor del canvi social i catalitzadora del futur de la nostra societat. Afavorim l’accés a l’educació i la pluralitat educativa, l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. Responsabilitat Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos que disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. Professionalitat Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. Innovació Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Recolzem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats. 6

[close]

p. 7

IMPULS · memòria anual 2012 qualitat educativa suport al professorat cooperació internacional MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que la seva situació social o econòmica no els ho permet. VISIÓ Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. 7

[close]

p. 8

IMPULS · memòria anual 2012 8

[close]

p. 9

IMPULS · memòria anual 2012 QUALITAT EDUCATIVA Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica, la globalització, l’impacte de les noves tecnologies i la crisi econòmica han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. Institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents, entre altres, dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyament. Família IMPULS fa costat als pares i mares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica. 9

[close]

p. 10

IMPULS · memòria anual 2012 SUPORT AL PROFESSORAT a. Reconeixement a les millors pràctiques docents Un dels eixos de la Fundació Impuls és la promoció social del professorat i el reconeixement a la seva tasca innovadora. És per aquest motiu que l’any 2005 es van instituir els Premis TIC, oberts a tot el professorat per reconèixer les propostes innovadores del col·lectiu docent i promoure l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) a l’aula. Els objectius del projecte són: Contribuir al reconeixement social del professorat premiant generosament la tasca d’innovació docent que el professorat desenvolupa fent ús de les TIC. Col·laborar amb la millora del nostre sistema educatiu divulgant entre els professionals de l’educació experiències reals i innovadores d’ensenyament i aprenentatge fent ús de les TIC. Contribuir a trobar solucions i encoratjar els equips docents a fer ús de les TIC i integrar-les al sector educatiu com una metodologia més per l’aprenentatge de l’alumne. Premiar la tasca del professorat i concedir-li el reconeixement que explícitament no li donem. Contribuir a una major sensibilització cap a l’atenció d’alumnes amb NEE i per aconseguir-ho oferir més recursos als professors. 10

[close]

p. 11

IMPULS · memòria anual 2012 1. VI Premi TIC La sisena edició del Premi a la millor experiència d’integració de les TIC a l’aula va tancar el seu termini de presentació de candidatures amb prop de 100 projectes presentats i la participació de més de 300 professors. El guanyador del VI Premi TIC va ser el projecte Con otros Ojos coordinat per Eusebio Balbás Fernández del col·legi Ntra. Sra. de la Paz, Torrelavega (Cantàbria). 2. III Premi Talita - Impuls NEE L’objectiu bàsic del Talita-Impuls és contribuir a una major sensibilització cap a l’atenció d’alumnes amb NEE i per aconseguir-ho oferim més recursos als professors. Entre els més de 70 treballs presentats en la tercera edició del premi Talita-Impuls, el premi anà a Badajoz, al projecte Leo con Lula presentat per Guadalupe Montero del CEE d’Atenció a Autistes d’APNABA (Badajoz). 3. III Premi Impuls - Fundación Vodafone El premi Vodafone s’atorga a aquell projecte que els usuaris del portal del premi han considerat més innovador. A la tercera edició d’aquest premi, el guanyador ha estat el Proyecto Colaborativo Identidad Digital y Redes Sociales realitzat per l’IES Arrigorriaga de Bilbao, el Col·legi Amor de Déu de Turó i el Colegio Virgen de la Cabeza de Andújar, que va obtenir prop de 2.000 vots per part dels usuaris de la nostra pàgina web. 11

[close]

p. 12

IMPULS · memòria anual 2012 12

[close]

p. 13

IMPULS · memòria anual 2012 b. Àrea d’Estudis L’àrea d’estudis de la Fundació Impuls està compromesa amb la investigació en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius: Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa. Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu. Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat. Aquest any, coincidint amb la celebració de la IV Jornada TIC i Innovació Educativa s’ha presentat l’estudi anomenat “La Formació en TIC dels professors innovadors”, dirigit per José Manuel López, coordinador de l’Àrea d’Estudis de la Fundació. L’anàlisi tracta d’identificar els problemes relacionats amb la formació permanent en TIC dels docents, i diverses estratègies i bones pràctiques que apropa al docent a la innovació educativa. c. Jornades d’innovació educativa L’acte de lliurament de premis de la sisena edició del PremiTIC va tenir lloc en una jornada celebrada el 23 de febrer a l’Auditori del Caixafòrum de l’Obra Social “la Caixa”. Entre autoritats, premiats, finalistes, professionals de l’educació i personalitats del sector educatiu, hi van assistir més de cent cinquanta persones. Durant el mateix dia va tenir lloc la IV Jornada TIC i Innovació educativa. Al llarg de la tarda es va presentar l’estudi “La formació en TIC dels professors innovadors” i es va celebrar una taula rodona sobre els principals motius pels quals les TIC no estan gaudint de l’impacte desitjat al món educatiu. A la taula rodona van participar-hi diversos experts en la matèria com Pere Marquès, Professor titular de Tecnologia Educativa del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i director del Grup d’Investigació “Didàctica i Multimèdia”; Jordi Vivancos, Responsable de l’Àrea de Tecnologia i Gestió del Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, i Cristóbal Fernández, Director de Comunicació de Tuenti i Professor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). 13

[close]

p. 14

IMPULS · memòria anual 2012 COOPERACIÓ INTERNACIONAL Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu en països en vies de desenvolupament. L’educació és l’eina més eficaç per aconseguir el creixement dels països en vies de desenvolupament i estimular la participació de les comunitats afectades en la resolució dels seus propis conflictes. Els coneixements que adquiriran nens i nenes a l’escola els donaran noves opcions de vida i els permetran ajudar les seves famílies i millorar el seu entorn. Avui, més que mai, és necessari formar els joves en la solidaritat, la generositat i el valor de compartir per tal que es conscienciïn i s’impliquin realment per assolir una societat més justa, on tots puguem viure amb dignitat. Diversos col·legis de Catalunya han organitzat activitats solidàries per sumarse al projecte Move for Them! 14

[close]

p. 15

IMPULS · memòria anual 2012 Move for them! És una campanya de sensibilització promoguda per la Fundació Impuls per donar a conèixer la realitat quotidiana de milions de nens i nenes que viuen a països de l’Àfrica subsahariana i fomentar la solidaritat entre els alumnes dels centres escolars que hi participin. Activitats organitzades a centres educatius Els col·legis participants han programat, dins de les seves possibilitats, un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes amb la finalitat de col·laborar econòmicament amb la campanya. Els diners que es recullin amb les activitats que organitzin es destinaran a campanyes solidàries que formen part del projecte Move for Them! Move for Them! “Etimoé i Makoré, la formació com a solució” Col·laborar en la construcció d’un centre educatiu a Abidjan (Costa d’Ivori) i becar nens i nenes sense recursos perquè puguin ser escolaritzats. “Projecte Liziba”. L’objectiu de la Fundació Impuls al llarg d’aquest curs és organitzar un seguit d’activitats per millorar las condicions actuals de les alumnes del Liceu Liziba, una escola ubicada a Kinshasa, RD Congo. Finançament Per finançar aquests projectes, la Fundació Impuls comptà amb el suport de la Fundació Jesús Serra i el generós suport de donants particulars i institucions. Tenim milers de raons per agrair la seva col·laboració amb Fundació Impuls. Ells també. 15

[close]

Comments

no comments yet