Runskriften September 2014

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften September 2014

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. September 2014 Årgång 44 Styrelsen informerar -Nya förvaltaren -Styrelseledamöterna -Loppisbilder Foto: Yvonne Eurenius

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Karl-Axel Jonsson Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ledamot: Fredrik Gülich Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 48 Ha 36 Ha 36 Ha 48 Ha 82 Suppleant: Peter Asmund Suppleant: Åsa Lovén Suppleant: Jan Lemar Rö 23 Rö 49 Ha 72 Tel: 581 716 07 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Åsa Lovén tel: 070-331 10 91 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 0721-511721 Gudrun Stenberg Rö 23 Tord Svenngren Ha 88 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN F Innehållsförteckning: 2 3 4 5-7 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelseledamöterna Styrelsen informerar - Nya förvaltaren - Elpriser, fjärrvärme m.m 8-13 14-15 16-17 Loppisbilder Händer i Tibble Blandad information - Hjälpsamme Herrn - Barnens sida 18-19 Blandad information år tacka denna sommar för den underbara värmen och vädret som den har bjudit på och många dagar/ kvällar i det gröna. Nu ska vi inte säcka ihop för att det blir gråare tider utan se vad hösten har att erbjuda, vi kommer nämligen att få en fullspäckad höst. Det kommer vara allt från Halloweenkväll till städdag med korvgrillning till pepparkaksbak för de små. Så se nu till att inte vara allt för uppbokade, så att så många som möjligt kan delta på dessa evenemang som gårdsvärdarna styr upp. Kan ju även tillägga att loppisen som anordnades var otroligt uppskattad och många hoppas på kärt återseende. Känns bra att det finns fina själar som fixar och donar med sakar som både unga och äldre kan vara med på. Vem vet snart kanske vi har en egen höstmarknad här i Tibble, det skulle ju vara super mysigt. Vi vill även passa på att tacka Carina för hennes tid och engagemang i Runskriften. Då hon har valt att gå vidare med nya utmaningar i livet önskar vi henne all lycka till. Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Yvonne Eurenius Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 82 Nu önskar vi er alla en mysig höst och på återseende i December. Varma hälsningar från Runskriften Redaktionen Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen Lennart Johannesson Ordförande Robert Heina Vice Ordförande Karl-Axel Jonsson Sekreterare Anette Blomqvist Vice Sekreterare Fredrik Gülich Ledamot Martin Arovén Ledamot Seyfettin Aksoy Ledamot Jan Lemar Suppleant Åsa Lovén Suppleant Peter Asmund Suppleant Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Välkommen Lennart. Tibble har fått en ny förvaltare som heter Lennart Dahlgren. Han kommer från Täby där han tidigare har varit förvaltare inom HSB i många år. Dessutom så var Lennart här i Tibble en period i början på 2000-talet så han är rutinerad på sitt område. Han är även förvaltare åt två föreningar till. Förutom Tibble så är det Ekhammar och Sadelmakaren i Brunna. Vi i styrelsen ser fram emot ett gott samarbete med Lennart och önskar honom varmt välkommen. Elförbrukning För perioden juni - augusti månad på Hj29-57 har Eon redovisat 21 462 kWh förbrukning. Elförbrukningen för årets åtta månader 2014 är 2 042 912 kWh, vilket motsvarar 92 procent av 2013 års förbrukning för motsvarande period. Elpris kommande kvartal 4 2014 Mätperiod 1/6-1/9 Fast pris Elskatt Rörl nätavg Delsumma Moms Total pris/kWh 35,03 29,30 4,20 68,53 17,13 85,66 Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Detta händer i brf Tibble Fjärrvärme Värmeförbrukningen för augusti månad har ökat för augusti månad, jämfört månaden innan, med 21,4 procent. Förbrukning är 99 procent jämfört motsvarande period året innan. Sammanlagt har under årets åtta månader förbrukats 5 888 100 kWh, vilket motsvarar 85,8 procent av förbrukningen för motsvarande period 2013. Värmekostnaden är SEK 5 184 464 för årets åtta månader utgör 92 procent av summan för motsvarande period 2013 och 96 procent av budget. Avtal Föreningen har tecknat ett nytt Ekonomi- och Administrations avtal. Vi har nu ett nytt 2-årsavtal med HSB Stockholm som gäller fram till 31 dec 2016. Detta avtal förutsätter tre HSBföreningars deltagande, det är vi i Tibble, Ekhammar samt Sadelmakaren med sammanlagt 1245 lägenheter. Kostnaden för varje förening är baserad på antal lägenheter. Detta avtal har gjort att vi får behålla vårt HSB kontor här i Kungsängen. HSB hade annars för avsikt att lägga ned det och flytta förvaltare och dennes assistent till HSB:s kontor i Akalla. Vi håller även på med ett nytt fastighetsskötaravtal med HSB och detta skall vara klart inom kort. Elförbrukningen. Elförbrukningen för årets sju månader 2014 är ofullständig pga ofullständiga respektive utebliven faktura för juni och juli månad på Hjortron- Vi har även offerter ute till ett antal entreprenövägen 29 – 57. Eon har meddelat att man utfört rer för markskötsel och väntar på svar från mätarbyten i undercentralen på Hj 29 – 57, dessa. Samma sak gäller städavtalet. men inte hunnit justera in den i systemet med hjälp av back upp loggar ännu. Enligt Eon skall detta ske under vecka 34 alt 35. Cyklar. Resningar av cyklar som räknas som skrot eller saknar ägare kommer att rensas bort under hösVår individuella el-avgift. ten. Cyklarna som har en ägare ska märkas upp. Som en följd av de tekniska problem som vårt Ni kommer att få ett utskick i brevlådan samt i mätombud Cewe haft med avläsningen av den porten på hur uppmärkningen ska gå till. De individuella el-förbrukningen och det ”kaos” cyklar som rensas bort kommer att förvaras tilldetta åstadkommit för er beslöt i juni styrelsen i fälligt i närliggande soprum utifall någon gör samråd med HSB att avvakta med elavgiften för ägaranspråk på den. det kvartalet. Detta avsågs då bli reglerat vid nästa kvartalsavisering i augusti. Cewe har dock meddelat den 14:e augusti att deras underentreprenörs tekniker inte kunnat åtgärda felen på systemet. Vi återkommer så fort vi fått ny information. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Rökning. Belysningen är LED-belysningen med lång livsVisa hänsyn till era grannar ni som röker. Denna längd och låg energiförbrukning. sommar har varit varm och man har haft fönster och dörrar öppna. Detta gör att röken lätt letar sig in till grannen, som då störs av detta. Visa Takbesiktning. gärna lite hänsyn och om möjligt gå ut och rök eller stå ventilations donet och rök så stör ni ingVi har låtit göra en takbesiktning för att se i vilen annan. Det kan vara bra för grannsämjan. ken kondition våra tak är i. Där kommer det att krävas en hel del åtgärder vad gäller luckorna till taken från trapphusen. Även dagvattenbrunSystematiskt Brandskyddsarbete - narna med silar måste justeras in bättre. Man SBA har även upptäckt skada i plåttaket som måste åtgärdas. Dessa arbeten kommer att påbörjas HSB utför sedan 3 månader tillbaka en SBA beomedelbart för att förhindra vattenläckage. siktigning av trappuppgångarna, förrummet till förråden på bottenvåningarna samt våra garage. Denna kontroll utförs kontinuerligt. FöreLekparkerna. ningen är skyldig att utföra dessa kontroller. Enligt brandmyndigheten får inget förvaras i En besiktning av föreningens samtliga lekparker våra trapphus, utan det ska vara fria utrymär utförd av besiktningsman. Denne har uppningsvägar. märksammat en del fel på bland annat staketen runt lekplatserna. Arbetet att laga dessa fel är beställt och HSB mark har redan börjat åtgärda felen. Sandlådorna har nu blivit utrustade med nät för att hålla katter borta från att göra sina behov i sandlådan. Detta ställer även krav på att alla som använder dessa sandlådor sätter tillbaka nätet när de går därifrån. Portarna till fastigheterna. Arbetet med att skrapa och olja in dessa kommer att starta våren 2015. Belysningen ovanför porten kommer att bytas och det blir likadan belysningsarmatur som är på entrén till våra kvarterhus och även då en skiva under lampan som visar portnumret. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Tips Här kommer lite bilder från loppisen som ägde rum den 30 augusti i kvarterslokalerna på Hjortronvägen 35 och Hallonvägen 84. Detta var ett mycket trevligt initiativ från våra gårdsvärdar och uppskattat av både utställare och boende i området. Vi hoppas på flera sådana tillställningar i framtiden. Gott fika till ruskigt bra priser och ett stort tack till er som bakade. Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Städdag Söndag den 5 Oktober Klockan: 10:00-13:00 Vi träffas klockan 10:00 vid respektive gårdslokal. Hjortronvägen 35 Rönnbärsvägen 21 Hallonvägen 84 Här kommer det att delas ut arbetsredskap, soppåsar mm. Efter städdagens slut möts vi upp på ängen där vi bjuder på varmkorv med bröd och dryck. Det är gårdsvärdarna som bjuder in till städdag. Halloweenkväll Den 31 Oktober Klockan: 17:30-20:00 Plats: Rönnbärsvägen 21 Kvällen riktar sig mest till våra yngre medlemmar men vuxna är också välkomna. Kom gärna utklädda! Vi bjuder på lekar, musik och Halloweeninspirerad mat och dryck. Välkomna önskar Gårdsvärdarna! Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Pepparkaksbak Kommer att äga rum i kommer att äga rum onsdagen den 26 nov kl. 17-19 I lokalen på Hallonvägen 84. Varmt välkomna önskar gårdsvärdarna. Mingelkväll i styrelselokalen Nu är det äntligen dags igen! Styrelsen bjuder in till mingelkväll två måndagar i december. Det kommer att bjudas på glögg, pepparkakor och en mysig julstämning. Kom in och ställ frågor eller bara ta en fika. Var/När Styrelselokalen på Hjortronvägen 81 1 December 8 December Klockan: 19:00-20:30 (båda dagarna) Varmt välkomna Önskar Styrelsen i BRF Tibble Sida 15

[close]

Comments

no comments yet