Memoria 2013 Fundació Impuls

 

Embed or link this publication

Description

La memòria anual 2013 recull els projectes i actuacions fonamentals desenvolupats per la Fundació Impuls en aquest any, així com els resultats més rellevants de les mateixes.

Popular Pages


p. 1

memòria 2013 fundacióimpuls

[close]

p. 2

Edita Fundació IMPULS Manuel Girona, 75 baixos 08034 Barcelona SPAIN T. +34 93 206 62 41 F. + 34 93 280 14 00 info@f-impuls.org www.f-impuls.org Fotografies Arxiu Fundació IMPULS Paul MacManus Edició i Maquetació Inés Amor Peró Barcelona, març de 2014 2

[close]

p. 3

índex 5 6 9 Presentació Cultura corporativa Qualitat educativa Institucions educatives Família 10 Opportunitas Escolaritat i menjador 12 Suport al professorat Projectes didàctics Formació Investigació 16 Cooperació Activitats organitzades a centres educatius Projecte Matern Infantil Costa d´ Ivori 20 Memòria econòmica 22 Col·laboradors 24 Col·labora 3

[close]

p. 4

presentació Tinc la satisfacció de presentar la memòria anual 2013, que recull els projectes i actuacions fonamentals desenvolupats per la Fundació Impuls en aquest any, així com els resultats més rellevants de les mateixes. Al llarg de 2013 hem continuat col·laborant amb iniciatives que tenen per objectiu optimitzar els recursos educatius per afavorir al màxim la igualtat d’oportunitats en l’alumnat i donar suport a la labor educativa dels educadors principals: els pares i les mares i el professorat. En aquesta línia m’agradaria destacar la Campanya de Beques Opportunitas, un projecte iniciat aquest any i que neix amb la finalitat d’evitar que la situació econòmica d’una família sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat. Les beques s’adrecen a alumnes d’ensenyament post obligatori (1r i 2n de Batxillerat) que cursen estudis a centres d’iniciativa social. Amb el projecte Aprenentatge Cooperatiu, una eina per a l’excel·lència hem volgut donar un pas endavant per donar un rol molt actiu a la fundació i implicar-nos en la definició i aplicació de projectes i metodologies didàctiques que s’orienten a la personalització educativa. Des d’Impuls i en la línia de en la línia de donar suport a la tasca i el seu reconeixement social hem organitzat per primer cop una Jornada d’Innovació Educativa amb l’Aprenentatge Cooperatiu com a eix central. La trobada, que va tenir lloc el 5 de juliol al CosmoCaixa de Barcelona, va aplegar més de 500 professionals de l’educació provinents d’una cinquantena de centres públics i privats d’arreu de Catalunya. Pel que fa als projectes de Cooperació, s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització i activitats solidàries a diversos centres educatius. Com a novetat del 2013 i a causa de la crisi econòmica que 4

[close]

p. 5

continua afectant-nos, hem redefinit les àrees d’actuació en matèria de cooperació, incorporant l’entorn local, allò que molts denominen quart món, per intentar ajudar aquells que ho necessiten i estan molt a prop nostre. La primera organització amb la que hem col·laborat a nivell local ha estat Càritas Diocesana, i més concretament amb els centres matern infantils de Sabadell i Sant Cugat del Vallès. Un projecte dirigit a ajudar mares amb fills de 0 a 3 anys al seu càrrec i que es troben en risc d’exclusió social. També s’ha continuat donant suport al projecte “Etimoé i Makoré, la formació com a solució” d’Abidján (Costa d’Ivori) per becar nens i nenes sense recursos perquè puguin ser escolaritzats. M’agradaria acomiadar-me agraint a totes aquelles persones que han fet possible les diverses iniciatives i activitats que realitza la nostra Fundació. Ben cordialment, Isabel Costa Presidenta del Patronat 5

[close]

p. 6

cultura corporativa Òrgans de govern NOU PATRONAT 2014 qualitat educativa Institucions educatives Família Presidenta: Vicepresident: Secretari: Vocals: Maria Dolores Casas Bedós Juan Ignacio Gonzalo Migueláñez Alberto Cortés Morales Pilar Costa Casellas Lluís Salvador Esteve Caireta Ramon Farré Gaudier Principis, Missió, Visió PRINCIPIS I VALORS Suport al professorat Investigació Projectes Formació Humanisme Volem posar en el centre de cada activitat les persones - beneficiaris, voluntaris i professionals - i orientar el servei als altres com a mitjà per contribuir a la millora de la societat i al progrés de tota la humanitat. Solidaritat Orientem les nostres activitats a la millora de l’educació, de manera desinteressada, ja que la considerem el veritable motor del canvi social i catalitzador del futur de la nostra societat. Afavorim l’intercanvi d’experiències i les bones pràctiques a l’aula, l’ajuda mútua i la cooperació entre professionals. Responsabilitat Actuem amb rigor i eficiència en l’aplicació dels recursos de què disposem per garantir el compliment de la nostra missió i els nostres fins fundacionals. Professionalitat Afavorim el desenvolupament personal i professional de tots els implicats en la nostra organització, professionals, voluntaris i òrgans de govern, per assegurar la consecució dels nostres objectius. 6 Cooperació internacional Entorn local Internacional

[close]

p. 7

Innovació Promovem l’anàlisi de les metodologies didàctiques i la recerca de noves formes d’afrontar-les i millorar-les com a clau per al desenvolupament i l’adaptació al canvi que requereixen els nous reptes en educació. Defensem la formació continuada dels professionals de l’educació, el paper que juguen en aquest procés les noves tecnologies i la necessitat de construir coneixement de forma col·laborativa. Inclusió Volem una educació de qualitat per a tots sense excloure cap col·lectiu, que s’adapti a la singularitat de cada persona amb les seves necessitats, la seva manera de ser, les seves capacitats i circumstàncies com a base per garantir la igualtat d’oportunitats MISSIÓ La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre, d’àmbit internacional, que té com a objectiu garantir la llibertat d’educació. IMPULS facilita l’accés a l’escola d’iniciativa social -on la família i els valors són els principals actors- a totes aquelles persones que no els ho permet la seva situació social o econòmica. VISIÓ · Constituir-nos com una organització referent i innovadora en l’àmbit educatiu. · Desenvolupar, promoure i/o donar suport a experiències pedagògiques de qualitat, tant públiques com d’iniciativa social. · Contribuir a la millora de la societat a través de la recerca en matèria educativa, el reconeixement al paper del professorat i la cooperació internacional amb projectes educatius en països en vies de desenvolupament. 7

[close]

p. 8

8

[close]

p. 9

qualitat educativa Les transformacions socials dels darrers anys, com són la crisi econòmica, la globalització i el impacte de les noves tecnologies, han significat un canvi en el panorama educatiu del nostre país. Els nous reptes de la Societat del Coneixement requereixen recursos addicionals per afrontar amb èxit el futur. Per garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de la iniciativa social, IMPULS destina una part dels seus recursos a donar suport a famílies i a institucions educatives. Institucions educatives IMPULS col·labora amb diferents Institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança. Família IMPULS fa costat als pares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família independentment de la seva situació social o econòmica. 9

[close]

p. 10

El mot oportunitat prové del llatí Opportunitas i deriva d’Op (abans) i Portus (port) i feia al·lusió directa a l’estat d’una embarcació i els seus tripulants tot just abans d’arribar a port i aconseguir el seu objectiu. Escolaritat i menjador La Campanya de beques Opportunitas que Impuls duu a terme en diversos col·legis de Catalunya neix amb la finalitat d’afavorir la igualtat d’oportunitats, en el sentit que la situació econòmica d’una família no sigui un obstacle perquè els seus fills rebin una formació de qualitat. En què consisteix la beca? La beca que Fundació Impuls ofereix està destinada a famílies amb fills a l’etapa d’ensenyament post obligatori (1r i 2n de Batxillerat) i que passen dificultats econòmiques i no poden assumir el cost de l’escolaritat o del menjador a centres educatius d’iniciativa social. Les beques no es lliuren en metàl·lic als beneficiaris, sinó que la Fundació Impuls les abona al col·legi per cobrir part de les despeses d’escolaritat i/o menjador dels alumnes becats. 10

[close]

p. 11

Qui concedeix les beques i amb quins criteris? Les beques són concedides per la Fundació Impuls a proposta del centre educatiu. El Comitè de Beques d’Impuls, un cop estudiades totes les sol·licituds, les concedeix atenent els següents criteris: · Compromís, tant de l’alumne com de la família, per implicar-se en el programa de beques tot col·laborant, segons les seves possibilitats, en les activitats de l’escola. · Capacitats de l’alumne, no tant en raó del seu rendiment acadèmic sinó del seu potencial personal valorant molt especialment el seu esforç. · Situació econòmica acreditada de la família, que no li permet afrontar les despeses del Batxillerat (no concertat). Fons destinats: 8.175 euros Número de beneficiaris: (100% del recaptat) 12 beques parcials 11

[close]

p. 12

suport al professorat Impuls dóna suport al professorat perquè compti amb l’ajuda necessària per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació dels infants i el jovent, clau del futur de la nostra societat. IMPULS vol contribuir al reconeixement social de tots els professionals de l’educació i a la millora de la qualitat educativa a través de la investigació en l’àmbit educatiu, la definició de projectes d’innovació pedagògica i la formació del professorat. 12

[close]

p. 13

1. Projectes Didàctics L’objectiu és contribuir al reconeixement social del professorat i fomentar les metodologies didàctiques i projectes pedagògics orientats a la personalització educativa, per a la personalització educativa per treure el millor de cada alumne adaptant-se als diferents ritmes d’aprenentatge. Aprenentatge cooperatiu La majoria de docents han estat capaços d’adaptar-se als nous reptes educatius: des de la irrupció de la tecnologia a l’aula fins a l’aplicació de les competències bàsiques, les intel·ligències múltiples, la inclusió a l’aula... Tot i així, sovint aquesta adaptació es produeix de forma parcial, només a nivell curricular però sense arribar a peu d’aula i en la forma d’impartir les classes o de relacionar-se amb l’alumnat. Des d’Impuls considerem que aplicar de forma rigorosa l’Aprenentatge Cooperatiu a l’aula “implica un canvi de cultura de tots” perquè es modifica el rol del professor, el rol de l’aprenentatge i també el rol de l’avaluació. El projecte neix per tal d’apropar la metodologia didàctica de l’aprenentatge cooperatiu als docents amb l’objectiu de: · Facilitar la participació activa de l’alumnat en el procés d’aprenentatge millorant el seu rendiment acadèmic. · Propiciar les condicions emocionals imprescindibles per poder aprendre (confiança, amistat…). · Permetre atendre millor la diversitat de l’alumnat: tant dels que es troben amb més barreres per aprendre (“diversitat per baix”), com dels que tenen més capacitat de fer-ho (“diversitat per dalt”). · Afegir a la interacció professorat-alumnat la interacció entre iguals, com a un altre gran “motor” d’aprenentatge. 13

[close]

p. 14

2. Formació Participa en el desenvolupament i la realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos...) adreçades als professionals de l’educació. Jornades d’innovació educativa Des de la Fundació i en la línia de fer costat a la tasca del professorat i el seu reconeixement social es va organitzar per primer cop la Jornada “L’aprenentatge cooperatiu una eina per a l’excel·lència”, que va tenir lloc el 5 de juliol i va aplegar més de 500 professionals de l’educació provinents d’una cinquantena de centres de tot Catalunya. Els assistents van poder comprovar el dinamisme i el rerefons pedagògic que estan posant en pràctica diversos centres a més de compartir les seves experiències i el seu coneixement al CosmoCaixa de Barcelona. La sessió, en la qual tothom va poder conèixer diferents metodologies didàctiques, va començar amb la intervenció de Joan Mateo i Andrés, Secretari de Polítiques educatives del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, que va destacar els esforços i la feina que s’està fent des d’alguns centres per tal de millorar l’educació en el nostre país. Tot seguit, el Dr. Pere Pujolàs, professor titular de la Facultat d’Educació de la Universitat de Vic, va impartir la conferència “L’aprenentatge Cooperatiu i els reptes del sistema educatiu actual. La segona part de la Jornada va consistir en una exposició de diferents experiències mitjançant workshops segons l’etapa educativa escollida pels assistents a la sessió. I és que treballar junts és la millor manera de millorar, partint del treball en equip amb l’objectiu de multiplicar la feina dels professionals que s’esforcen dia a dia per desenvolupar el potencial dels seus alumnes. 14

[close]

p. 15

3. Investigació Àrea d’estudis Impuls està compromesa amb la investigació en l’àmbit de l’educació amb els següents objectius: · Contribuir a la formació dels professionals de l’educació per facilitar la seva tasca docent i la millora de la qualitat educativa. · Crear i difondre coneixement per generar i impulsar noves idees en l’àmbit educatiu. · Afavorir el debat social, amb informació i propostes sobre temes rellevants i prioritaris per al futur de la societat. 15

[close]

Comments

no comments yet