ISCAR INDUSTRIES NORDEN

 

Embed or link this publication

Description

ISCAR INDUSTRIES NORDEN

Popular Pages


p. 1

English • Swedish • Danish • Finnish • Norwegian www.iscar.com

[close]

p. 2

Välj rätt! ISCAR´s produktivitetsteam för Fast Metal Removal Vælg rigtigt! ISCARs produktivitetsteam for Fast Metal Removal

[close]

p. 3

Tee oikea päätös! ISCAR: n Tuottavuustiimi Nopeaan Metallin Poistoon Ta det riktig valget! Iscar’s produktivitets team er alltid tilgjengelig.

[close]

p. 4

Specially formulated carbide grades, ideal for machining titanium, aluminum and nickel-based alloys found in engine and fuselage parts. Speciellt utarbetade hårdmetallsorter idealiska för bearbetning av titan, aluminium och nickelbaserade legeringar. Material som finns i både motorer och flygplanskroppar. Specielt udviklede hårdmetalkvaliteter til bearbejdning af titan, aluminium og nikkelbaserede legeringer, som findes i dele til flymotorer og flykroppe. Kovametalli laadut, jotka ovat suunniteltu titaanin, alumiinin ja nikkepohjaisten metalliseosten työstöön. Spesial designet HM, ideell for bruk i Titan, aluminium og nikkel legeringer.

[close]

p. 5

ISCAR’s Global Industry Accounts All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 6

Innovative tooling solutions for machining engine blocks, crankshafts, camshafts, disk brakes and other automotive parts. Innovativa verktygslösningar för bearbetning av motorblock, vevaxlar, kamaxlar, bromsskivor och övriga bildelar. Innovative værktøjsløsninger til bearbejdning af motorblokke, krumtapaksler, knastaksler, skivebremser og andre dele til automobilindustrien. Innovatiiviset työstöratkaisut moottoreiden, nokka- ja kampiakseleiden, levyjarrujen ja muiden autonosien työstämiseen. Innoative verktøy løsninger for bruk på store deler. Motorblokker, styremotorer og jernbaneindustri.

[close]

p. 7

ISCAR’s Global Industry Accounts All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 8

ISCAR’s Global Industry Accounts All trademarks and logos are the property of their respective companies. Specially designed tools for ship building, large turbine generators and large gear parts. Speciellt utformade verktyg för tillverkning av båtar, stora turbinmotorer och stora växellådsdetaljer Specielt designede værktøjer til skibsbygning, store turbinegeneratorer og store gear-dele. Erikoistyökalut laivojen, suurten turbiini generaattoreiden ja suurten vaihdeosien valmistamiseen. Spesial designet verktøy løsninger for bruk på store deler. Motorblokker, styremotorer og jernbaneindustri.

[close]

p. 9[close]

p. 10

Standard and special tools for producing metal and plastic types of medical implants. Standard och specialverktyg för tillverkning av medicinska implantat i metall och plast. Standard og specielfremstillede værktøjer til fremstilling af medicinske implantater af metal eller plastik. Norminmukaiset ja erikoistyökalut metallisten ja muovisten lääkinnällisten implanttien tuotantoon. Standard og spesialverktøy for produksjon av plast og metall deler til medisinsk industri. Hip Joint

[close]

p. 11

Arm Joint ISCAR’s Global Industry Accounts © Hip Joint Screws All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 12

Highly accurate tools dedicated to machining complicated shapes, curves and deep cavities at very high feeds and speeds. Verktyg av högsta precision framtagna för hög avverkning i komplicerade former, kurvor och djupa håligheter. Ultrapræcise værktøjer til bearbejdning af komplicerede former, profiler og dybe lommer ved meget høje tilspændinger og hastigheder. Erittäin tarkat työkalut monimutkaisten muotojen ja syvien reikien työstämiseen erittäin suurilla syötöillä ja nopeuksilla. Nøyaktig verktøy tilpasset produsjon av formverktøy, kompliserte fasonger, kurver og dype kaviteter, med høy hastighet og feed.

[close]

p. 13

ISCAR’s Global Industry Accounts © All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

p. 14

Standard and specially tailored tools for machining precision bearing components for the major relevant industries. ISCAR utvecklar både standard- och specialverktyg för bearbetning av kullagerdetaljer av högsta precision. ISCAR udvikler standard- og specialværktøjer til præcisionskomponenter fra lejeindustrien. ISCAR kehittää suurimmille alan toimijoille sekä norminmukaisia että räätälöityjä työkaluja laakerikomponenttejen työstämiseen. ISCAR utvikler standard og spesialverktøy til produksjon av en hver masseprodusert del.

[close]

p. 15

ISCAR’s Global Industry Accounts (INA-FAG) All trademarks and logos are the property of their respective companies.

[close]

Comments

no comments yet