SYSTEM-SAFE Certyfikowany inhibitor c.o. FERDOM FERPRO

 

Embed or link this publication

Description

SYSTEM-SAFE Certyfikowany inhibitor c.o. FERDOM FERPRO

Popular Pages


p. 1

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor Systemów C.O. Central Heating Inhibitor Aprobaty - Certified; DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Certyfikaty, Aprobaty Karta produktu, dane techniczne System Aprobat Inhibitorów CIAS / DWTA Aprobata i licencja BUILDCERT / DWTA Standardowa specyfikacja BUILDCERT Wyniki badan laboratoryjnych CESL System-Shure zestaw testerów 1 2 3 4 6 8 13 www. ferdom.pl www.ferpro.pl FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl

[close]

p. 2

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania rHIS IS IO CERTI FY THAT Kamco Ltd has had the foltowing products Certified by BuildCert Limited to the requirements of DWTAS lndustry Standard for the Performance of Chemical lnhibitors for use in Domestic Hot Water Central Heating Systems and BuildCert Regulations Products covered by this certification include System safe DM Concentrate 0.5 litre at 0.5% v/v Signature Certificate: 8C1215/031 3 Type Test & QMS. lssue Date: 14th March 20'13 Expiry Date: 20th April2016 BUILDCERT FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 1

[close]

p. 3

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Inhibitor systemów c.o. SYSTEM-SAFE /DM koncentrat/ CH-33 . Preparat nowej generacji do instalacji C.O. wykonanych z dowolnych materiałów; Stal, aluminium, miedź, mosiądz, żeliwo, stal nierdzewna, PEX, PP, PB, EPDM . Zapobiega; powstawaniu korozji, osadzaniu się kamienia, skażeniu biologicznemu Do stosowania także z instalacjami wodnymi, parowymi, klimatyzacji i HVAC Certyfikowany przez BUILDCERT & DWTA, Wlk.Brytania na zgodność z Normą CIAS. ● ● ● ● ● ● ● ● ● Zapobiega korozji elektrolitycznej (tlenowej), galwanicznej (bimetalicznej np. mosiądz / aluminium) i punktowej. Zabezpiecza systemy pasywacją anodową tworząc warstwę ochronną na powierzchni metali, reguluje pH. Zapobiega odkładaniu się osadów mineralnych i zgorzeliny, zabezpiecza przed awariami i głośną pracą kotła. Zapobiega zapowietrzaniu instalacji tj. powstawaniu tlenu (korozja !) i gazów jak metan czy wodór. Eliminuje skażenie biologiczne w instalacji, występujące w instalacjach niskotemperaturowych. Chroni grzejniki, pompy, zawory, rury i armaturę-zwiększając żywotność systemu całego systemu. Inhibitor przeszedł wymagane prawem badania w laboratorium zatwierdzonym przez UKAS (Brytyjski Urząd Akredytacyjny) Otrzymał certyfikat BUILDCERT DWTA na zgodność z Normą Przemysłową CIAS ( System Aprobat Inhibitorów Chemicznych) Dotarczany z certyfikatem dla użytkownika. Produkt i certyfikat zabezpieczony numerowanym hologramem. PRODUCENT, ATESTY, CERTYFIKATY Producent; KAMCO LTD, Wlk. Brytania Certyfikat; BUILDCERT DWTA, Wlk.Brytania No BC1215/0313 Certyfikat; EN ISO9001 GB5783 Wyniki badań na zgodność z Normą CIAS (dane uśrednione) Zapobieganie korozji metali (woda twarda i miękka) Wżer korozyjny o gł. 0,1 mm powstaje po ilości lat ; Stal węglowa; SYSTEM-SAFE; 40 lat (Norma CIAS; 2,5 lat) Miedź; SYSTEM-SAFE; 54 lata (Norma CIAS; 20 lat) Aluminium; SYSTEM-SAFE; 5 lat (Norma CIAS; 1 rok) Mosiądz; SYSTEM-SAFE; 65 lat (Norma CIAS; 20 lat) Stal nierdz.; SYSTEM-SAFE; 220 lat (Norma CIAS; 50 lat) . DANE TECHNICZNE Postać: Lepki płyn, koncentrat Zapach: Cierpki Kolor: Bursztynowy Gęstość względna: 1,115 Odczyn pH preparatu: 7.5-7.7 pH Odczyn pH roztworu: 7.1 pH Rozpuszczalność w wodzie: We wszystkich proporcjach Stężenie: 0,5% L na 100 L wody (0,5%) Opakowania: Ferdom; na 100 litrów, Ferpro; na 0,5m 3 i 1,0m3 Zabezpieczenia; Opakowania zabezpieczone hologramem Zagrożenie wg CHIP; Brak zagrożenia, nie jest subst. PBT Badanie stężenia: Wskaźnik - molibdenian sodu 100 ppm. Skład chemiczny / sfery oddziaływania Kompleksowa mieszanina nieorganicznych i organicznych nisko stężeniowych składników chemicznych; -Kwas wielokarboksylowy Wysoko skuteczny ale łagodny inhibitor korozji stali. -Trójetanoloamina Inhibitor korozji stali, działa także jako środek buforujący -Molibdenian sodu Inhibitor korozji stali, a w mniejszym stopniu aluminium. -Azotan sodu Inhibitor korozji wżerowej w aluminium (grzejniki, wymienniki) -Benzotriazol Inhibitor korozji metali kolorowych (miedź, mosiądz, brąz). -Organiczny kwas dwuzasadowy Bufor do zapobiegania zmianom w poziomie pH wody. -Kwas trójkarboksylowy Zapobiega powstawaniu osadów i korozji, dyspergator tlenków żelaza i osadów mineralnych. -Bronopol Niskie stężenie, zapobiega skażeniu bakteriologicznemu. -Inne Preparaty zapobiegające uszkodzenion/pęcznieniu materiałów niemetalicznych jak uszczelki itp. z EPDM, NBR. -Nie zawiera Związków azotynu, azotanów i fosforanów. Gęstość wżerów korozyjnych (woda twarda i miękka) SYSTEM-SAFE DM; nie występują (Norma CIAS; 1,5x103 /m2) . Działanie antyosadowe (woda twarda) Zmiana % stężenia jonów wapnia w wodzie przed i po badaniu. Większy procent oznacza więcej osadów osadziło się w systemie. Po zastosowaniu SYSTEM-SAFE DM; 2% (Norma CIAS; 15%) . Kompatybilność z materiałami niemetalicznymi (woda mięka) Powiększenie % masy próbek przed i po badaniu. Większy procent wpływa ujemnie na trwałość materiału. EPDM, NBR; SYSTEM-SAFE DM; 1,5% (Norma CIAS; 5%) Rezultaty wyniku badań stosunku do Normy CIAS Odznacza się zwiększonymi in-plus parametrami; Zapobieganie korozji metali– przekroczono normę o 310% Gęstość wżerów korozyjnych – nie występują Działanie antyosadowe – przekroczono normę o 650% Kompatybilność z mat.niemetalicznymi – przekroczono o 230% Dodatkowe materiały informacyjne PDF Karta katalogowa produktu Karta charakterystyki produktu . PRODUKTY Z GRUPY „SYSTEM” FERDOM-FERPRO Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii SYSTEM-SAFE CH-33 inhibitor na 100 L/0,1m3 (1 op.) SYSTEM-SAFE CH-33 inhibitor na 500 L/0,5 m3 (5 op.) SYSTEM-SAFE CH-33 inhibitor na 1000 L/1,0 m3 (10 op.) SYSTEM-GUARD CH-22 inhibitor kartusz na 100L/0,1m 3 SYSTEM-TEST tester inhibitora System-Safe 10 pomiarów SYSTEM-SHURE zestaw do badania parametrów wody FD033 FP333 FP330 FD022 FP313 FP315 Aby inhibitor działał skutecznie należy każdą instalację przed użyciem wyczyścić-zneutralizować. Czytaj więcej na www.ferdom.pl FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 2

[close]

p. 4

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania System Aprobat Inhibitorów Chemicznych CIAS, Wielka Brytania BUILDCERT Niezależny System Certyfikacji Produktów Trwałość i wydajność głównych układów podgrzewania wody oraz kotłów, włączając systemy centralnego ogrzewania, może zostać znacznie zwiększona poprzez chemiczne uzdatnianie wody. Celem preparatów czyli tzw inhibitorów korozji uzdatniających w systemach centralnego ogrzewania jest: zatrzymanie procesu korozji części metalicznych, takich jak rury i grzejniki, niedopuszczenie do powstania kamienia kotłowego w systemie, a w szczególności w kotle. Ponadto, inhibitor nie powinnen powodować uszkodzeń plastikowych i gumowych elementów w systemie oraz być nieszkodliwy dla środowiska naturalnego. Wszystkie preparaty służące do chemicznego uzdatniania wody posiadające certyfikat BuildCert są poddawane testom przeprowadzanym przez ekspertów w zakresie stosowania inhibitorów chemicznych w domowych systemach centralnego ogrzewania. Celem testów jest upewnienie się, że inhibitory spełniają minimalne wymagania eksploatacyjne. Testy jakościowe sprawdzające zgodność produktu z wymogami przeprowadzane przez BuildCerts gwarantują, że każda butelka z inhibitorem sprzedawana z logo BuildCert CIAS zawiera produkt o tych samych właściwościach. Aprobata wystawiana przez BuildCert Cias gwarantuje producentom, monterom i konsumentom, że ich systemy grzewcze są właściwie chronione. Uzdatnianie wody w instalacjach c.o. w przepisach budowlanych Wielka Brytania. Poprawione i uzupełnione Przepisy budowlane opublikowane w grudniu 2006 zawierały zatwierdzony dokument l: Opublikowany został dokument ‘Ochrona zasobów paliwowych i energetycznych’ (Anglia i Walia). Ponadto, ODPM opublikowała ‘Informator korzystania z domowych systemów grzewczych’, aby pomoc użytkownikom zinterpretować zatwierdzony dokument. Informator korzystania z domowych systemów grzewczych określa wymagania w zakresie korzystania z chemicznych inhibitorów, zarówno w nowych systemach grzewczych, jak i w sytuacjach, gdy źródło ciepła (kocioł) jest już zainstalowany w systemie grzewczym. Informator odnosi się również do ‘Kodeksu dobrych praktyk BS 7593:2006’ dotyczącego uzdatniania wody w domowych systemach centralnego ogrzewania. Informator stwierdza: Przed zamontowaniem nowego kotła centralne systemy ogrzewania powinny być całkowicie oczyszczone i przepłukane. Podczas końcowego napełniania głównego systemu należy dodać produkt służący do chemicznego uzdatniania wody, aby zmniejszyć korozję i powstawanie kamienia. Odpowiednie postanowienie powinno zostać sporządzone wraz z informatorem dotyczące przygotowania i uruchomienia systemów podanych w BS 7593. BuildCert Aby upewnić się, że inhibitory chemiczne spełniają wymagania eksploatacyjne producentów, BuildCert oraz laboratoria opracowały Specyfikację przemysłową CIAS dla eksploatacji inhibitorów chemicznych stosowanych w domowych systemach centralnego ogrzewania wykorzystujących gorąca wodę (czerwiec 2012). Specyfikacja została po raz pierwszy opublikowana w lutym 2006 i jest obecnie używana jako wzorzec przez producentów inhibitorów chemicznych jako podstawa służąca do opracowania inhibitorów chemicznych oraz przez BuildCert do wystawiania certyfikatów. Producenci sprzętu, monterzy i użytkownicy końcowi mogą obecnie mieć pewność, że zatwierdzone i prawidłowo stosowane inhibitory chemiczne zapewniają skuteczną ochronę przed korozją w systemach centralnego ogrzewania. Inhibitory chemiczne są testowane w zatwierdzonych laboratoriach BuildCert, które przeprowadzają testy w zakresie wymagań eksploatacyjnych specyfikacji Systemu Aprobat inhibitorów Chemicznych (CIAS) dotyczącej eksploatacji inhibitorów chemicznych w systemach centralnego ogrzewania wykorzystujących gorącą wodę. Aby zagwarantować, że certyfikowane produkty BuildCert nadają się do stosowania, wśród producentów przeprowadzane są audyty mające zapewnić, że zawartość każdej butelki jest taka sama jak testowanej próbki. Celem audytów przeprowadzanych u producentów jest zagwarantowanie, że zawartość każdej wprowadzanej butelki produktu jest taka sama, jak testowanej próbki, zapewniając, że wszystkie certyfikowane produkty BuildCert są odpowiednie do użycia. FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 3

[close]

p. 5

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Certificate No: 8C1215/0313 Sample No: 8C1215 14th March 2013 Certificate No: 8C1215/0313 Sample No: 8C1215 Kamco Ltd Unit 9 Curo Park Frogmore 14th March 2013 St Albans BuildCert Ltd ln ^ryq ln ^ryq BC1215 Unit 30, Fern C Pen-y-Fan lndu 208 Oakdale, Gwen Tel: Fax: Nr certyfikatu: Herts BC1215/0313 Nr próbki: BuildCert Ltd +44(0)1 +44(0)1 AL22DD 14 marca 2013Kamco Ltd Unit 9 Curo Park Pen-y-Fan lndustrial E E-mail: info@ Unit 30, Fern Close, Web: www.bui 208 Oakdale, Gwent NP11 Tel: Frogmore Kamco Ltd Dear Sir Fax: +44(0)1495 249 St Albans Unit 9 Curo Park Fragmore Herts E-mail: info@buildcert St Albans Herts AL2 2DD 1. Samples of the chemical inhibitor described below have been subjected to relevant test AL22DD Web: www.buildcert.c contained in the "DWTA lndustry Standard for the performance of Chemical lnhibitors for us Domestic Hot Water Central Systems", and verified testom as complying with the Schem Próbki inhibitorów chemicznych opisanych poniżej Heating zostały poddane odpowiednim określonym requirements for marking, instructions and quality of use system. After considering the w ”Normach przemysłowych DWTA” dotyczących inhibitorów chemicznych stosowanych systemach (TAP) of and supporting gorącą Assessment Panel documentation, the Technical Dear Sir reports centralnego ogrzewania wykorzystujących wodę i pozytywnie zweryfikowane jako zgodne z the Build (CIAS) finds that the chemical inhibitor so descr Chemical lnhibitor Approval Scheme wymogami Systemu w zakresie oznaczania, szkolenia i systemu jakości. Po przeanalizowaniu raportów z complies with the requirements of the above standard, and its use when corre 1. Samples ofpomocniczej, the chemical inhibitor described below have(TAP) been subjected to relevant tests as testu i dokumentacji Zespół Oceny Technicznej z for Systemu Aprobat installed/commissioned satisfies the minimum requirements chemical inhibitors specifie performance contained in the "DWTA lndustry for Standard the of Chemical lnhibitors for use in Inhibitorów Chemicznych (CIAS) stwierdza, że opisany inhibitor chemiczny jest zgodny z (England Part L BuildCert of the Building Regulations 2006 & Wales). Domestic Hot Water Central Heating Systems", and verified as complying with the Scheme's wymogami powyższej normy oraz, że jego wykorzystanie w przypadku prawidłowejthe test requirements for marking, instructions of use and quality system. After considering instalacji/eksploatacji spełnia minimalne wymogi inhibitorów chemicznych w części L reports8C121510313 and supporting Assessmentokreślone documentation, the Technical Panel (TAP) of the BuildCert Przepisów Budowlanych (Anglia i Walia). Chemical 2006 lnhibitor Approval Scheme (CIAS) finds that the chemical inhibitor so described System Concentrate of the above standard, and its use when correctly complies withsafe theDM requirements installed/commissioned satisfies the minimum requirements for chemical inhibitors specified in BC1215/0313 Packaged capacities: 0.5 Litre containers (England Part L of the Building Regulations 2006 & Wales). SYSTEMSAFE DM Koncentrat Concentration 0.5% vlv +44(0)1495 236 8C121510313 Pojemność opakowania: Pojemniki 0,5 pH: litra 7.5 SystemPhysical safe DMProperties: Concentrate Odour: Astringent Amber Colour: Stężenie: 0,5% (stężenie objętościowe) Packaged capacities: 0.5 Litre containers Form: Viscous Liquid Specific Gravity: 1.1 15 Concentration Właściwości fizyczne: pH: 7,5 0.5% vlv Zapach: cierpki Manufacturer: Kamco Ltd pH: 7.5 Physical Properties: Kolor: bursztynowy Odour: Astringent Forma: lepki płyn License Holder: AmberLtd Colour:Kamco Ciężar właściwy: 1,115 Liquid Form: Viscous Producent: Posiadacz licencji: Providing BuildCert's annual License Expiry Date:Specific 20th April 2016 1.1 15 Gravity: Manufacturer: requirements are met Kamco Ltd Kamco Ltd Kamco Ltd License Holder: Kamco Ltd 20 kwietnia 2016 20th April 2016 License Expiry Date: Przy założeniu, że coroczne wymagania BuildCert zostały spełnione Providing BuildCert's annual requirements are met Data wygaśnięcia licencji: FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 4

[close]

p. 6

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania • Opisany powyżej inhibitor chemiczny posiada licencję na okres 5 lat od momentu wystawienia Certyfikatu Aprobaty BuildCert, jeżeli posiadacz licencji spełnia coroczne wymogi Systemu potwierdzenie uzyskania dalszej zgodności, co powinno być zweryfikowane poprzez sprawdzenie na stronie BuildCert www.buildcert.com. Producent zostanie poinformowany, jeśli produkt musi zostać ponownie oceniony: zakres testu dla danego produktu określony jest przez Panel Ocen Technicznych. Producenci lub zgłaszający w swoich ulotkach technicznych i katalogach reklamowych mogą powoływać się wyłącznie na terminy używane w niniejszym piśmie, a w szczególności że Panel Ocen Technicznych Systemu stwierdza, że inhibitor chemiczny jest zgodny ze „Normą Przemysłową DWTA w zakresie osiąganych parametrów inhibitorów chemicznych stosowanych w domowych, wodnych systemach centralnego ogrzewania” oraz, że jego wykorzystanie w przypadku prawidłowej instalacji/eksploatacji spełnia minimalne wymogi inhibitorów chemicznych określone w części L Przepisów budowlanych 2006 (Anglia i Walia). Licencja wydawana jest pod warunkiem, że inhibitor chemiczny nie zostanie w żaden sposób zmodyfikowany bez uprzedniego powiadomienia Zespołu Systemu i zostanie przedłożony do analizy szczegółów nowej formuły. Niezastosowanie się do powyższego wymogu będzie skutkowało cofnięciem certyfikatu i usunięciem ze strony BuildCert. Produkcja inhibitora chemicznego musi zostać przeprowadzona w taki sam sposób, jak produkcja próbki przedłożonej Zespołowi Systemu w trakcie procesu certyfikacji. Próbka inhibitora chemicznego przełożona w trakcie procesu certyfikacji zostanie zatrzymana przez Zespół Certyfikujący Systemu do wykorzystania w przyszłości. Zespół Systemu zachowuje sobie prawo do przeprowadzania kontroli inhibitora chemicznego oraz kontroli jakości procesów jakości stosowanych przez producenta. Producent powinien zweryfikować szczegółowe dane dotyczące swojego produktu zgodnie z paragrafem 1 i powiadomić nas o wszelkich rozbieżnościach. • • • • Z poważeniem Paul Taylor Dyrektor Główny BuildCert FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 5

[close]

p. 7

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania BuildCert System Aprobat inhibitorów Chemicznych (CIAS) Czerwiec 2012 Standardowa specyfikacja parametrow Inhibitorów Chemicznych do stosowania w wodnych systemach centralnego ogrzewania Podsumowanie kryteriów dopuszczających Sekcja 1. Określenie szybkości korozji (minimalny czas testu 348 godzin w temp. 82°C ±2°C) 1.8 Kryteria dopuszczające 1.8.1 Całkowita prędkość korozji Całkowita prędkość korozji metali nie powinna przekraczać wartości podanych w Tabeli 5. Metal Stal weglowa Miedz Aluminium Mosiadz Stal nierdzewna Szybkosc korozji mm/year Woda Twarda Woda Twarda Woda Miękka Woda Miękka Wymuszone Napowietrzanie Naturalne Napowietrzanie Wymuszone Napowietrzanie Naturalne Napowietrzanie 0.040 0.040 0.040 0.040 0.005 0.005 0.005 0.005 0.100 0.005 0.002 0.100 0.005 0.002 0.100 0.005 0.002 0.100 0.005 0.002 Tabela 5 Maksymalne prędkości korozji dla próbek metali 1.8.2 Gęstość wżerów Gęstość wżerów nie powinna przekraczać 1,5x103/m2. Jest to równe średnio czterem wżerom na jednej próbce dowolnego metalu. Metoda identyfikacji i rejestracji wżerów jest zgodna z BS EN ISO 11463:2008 (Korozja metali i stopów – Ocena korozji wżerowej). Oprócz gęstości wżerów, pojedynczy wżer przekraczający wżer o głębokości 0,4mm lub o rozmiarze większym niż 0,5mm2 będzie skutkował niezaliczeniem testu, nawet jeśli wielkość gęstości wżerów nie zostanie przekroczona. Dla jasności, uszkodzenie powierzchni zostanie uznane jako wżer jeśli jego głębokość będzie wynosiła 0,1mm lub więcej i będzie zlokalizowane na powierzchni próbki bez styku z krawędziami, nabi tymi oznaczeniami i powierzchniami montażowymi. Sekcja 2. Podatność na osadzanie się kamienia (czas testu 168 godzin w temp. 82°C ±2°C) 2.4 Kryteria dopuszczające Podatność na osadzanie się kamienia w roztworach z inhibitorem jest brana jako uśredniona zmiana w stężeniu wapnia w roztworach przed i po badaniu za pomocą potrójnych testów. Inhibitor przejdzie pomyślnie test jeśli uśrednione zmniejszenie w stężeniu jonów wapnia będzie wynosiło nie więcej niż 15% po ogrzaniu. Sekcja 3 Kompatybilność z materiałami niemetalicznymi (min. czas testu 348 godzin w temp. 82°C ±2°C) 3.5 Wyniki Inhibitor przejdzie pomyślnie test jeśli różnica w masie między próbkami zanurzonymi w miękkiej wodzie i roztworze testowym nie będzie przekraczać 5%. 3.6 Badanie wizualne Każdy z testowanych niemetalicznych materiałów zostanie sfotografowany i przeanalizowany pod mikroskopem optycznym o małej mocy. Inhibitor nie przejdzie testu jeśli powierzchnia będzie nosiła ślad uszkodzenia, zarówno nad i pod miejscem znajdującym się na identycznej próbce zanurzonej w standardowej miękkiej wodzie. FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 6

[close]

p. 8

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Warunki testu SYSTEMSAFE DM Próbki ze stali miękkiej oraz aluminium zostały umieszczone nieruchomo w wyjątkowo niekorzystnych warunkach wraz z miedzianą próbką w miękkiej i twardej wodzie na 1 tydzień. Wizualne porównanie mające na celu wykrycie działania inhibitora jest widoczne po tym czasie w postaci białawych wżerów na próbkach i odbarwienia próbek stali i wody. Do przeprowadzenia testu użyto twardej wody jaka jest dostępna w mieście Daventry z pH 7,5, całkowita twardość wynosiła 263ppm, twardość wapniowa wynosiła 213ppm CaCo 3. Miękka woda została sztucznie zmiękczona do całkowitej twardości <5ppm dla CaCo3. Testy zostały przeprowadzone zgodnie z zalecanymi dawkami koncentratu SystemSafe DM -0,5%. Koncentrat SystemSafe 0,5% w twardej wodzie Próbka miedziana i stalowa Próbka miedziana i aluminiowa Koncentrat SystemSafe 0,5% w miękkiej wodzie Próbka miedziana i stalowa Próbka miedziana i aluminiowa Woda bez inhibitora – większa korozja w miękkiej wodzie Woda twarda Woda miękka FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 7

[close]

p. 9

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Numer raportu: 0329 Badanie Osiąganych Parametrów Inhibitora BC826 w ramach Systemu BuildCert CIAS na podstawie badań zgodnych ze Normą Przemysłową DWTA dla inhibitorów korozji Opracowane dla: Kamco Ltd Unit9, Curo Park, Frogmore St Albans AL2 2DD Opracowane przez: Data: 15 kwietnia 2011 Dr inż. Phillip Munn Dyrektor Corrosion & Environmental Services Ltd Adres: New Fallinge Farm. Chesterfield Road, Rowsley, Derbyshire DE4 2NN Tel: 01629 733162 email: info@midlandcorrosion.co.uk Raport CESL 0329 • 1. Wstęp Firma Corrosion & Environmental Services Ltd. Została certyfikowany przez BuildCert Ltd. (zgodnie z Systemem Zatwierdzania Inhibitorów Chemicznych CIAS) jako laboratorium uprawnione do przeprowadzania testów dla inhibitorów chemicznych używanych w domowych systemach centralnego ogrzewania wykorzystujących gorąca wodę zgodnie z normą przemysłową DWTA. BuildCert dostarczył próbkę inhibitora BC826 do oceny jego działania zgodnie ze specyfikacją Normy Przemysłowej DWTA dotyczącej działania inhibitorów używanych w domowych systemach centralnego ogrzewania wykorzystujących gorąca wodę. Wymagane stężenie, którego użyto wynosiło 3,6 ml w 1000ml (0,36% v/v). • 2. Przeprowadzone testy • 2.1.Określenie prędkości korozji Testy korozji, zarówno w standardowo twardej i standardowo miękkiej wodzie zostały przeprowadzone zgodnie z testem podanym w rozdziale 1 DWTA. Metalowe próbki uzyskano z European Corrosion Suppliers Ltd wraz z certyfikatami analiz. Do testu zgodnie z normą DWTA dla twardej wody użyto Evian Spring Water, do której dodano odczynniki czyste do analizy. Do testu zgodnie z normą DWTA dla miękkiej wody użyto Aqua Pura, do której dodano odczynniki czyste do analizy. Mieszanki obydwu wód zostały sprawdzone metodą ICP i metodą miareczkową, aby upewnić się, że mieściły się w specyfikacjach przed sporządzeniem roztworów testowych. Testy zostały przeprowadzone w roztworach 25% dla standardowych testów wody i 50% dla testu na spęcznienie gumy. 1 2 FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 8

[close]

p. 10

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania W trakcie testów przeprowadzono regularne monitorowanie prędkości mieszadła, tworzenia gazu i temperatur w naczyniach. Nie odnotowano żadnych zakłóceń ani odchyleń od metody testowania w trakcie żadnego z 14 dni testów. • 2.2. Określenie prędkości osadzania się kamienia Przygotowano roztwór 0,36% v/v BC826 zgodnie z normą DWTA dla twardej wody. Trzy szklane naczynia zostały napełnione 1 litrem tego roztworu, do których zamocowano trzy grzałki ze stali nierdzewnej. Roztwory podgrzano do temperatury 82°C +/- 0,5°C , do podgrzania których zastosowano wewnętrzne grzałki 150 W przez 168 godzin (1 tydzień). Przed rozpoczęciem testu skrzynki kontrolne temperatury i termometry platynowe zostały skalibrowane za pomocą termometru referencyjnego. Po zakończeniu testu, grzałki zostały opłukane w wodzie demineralizowanej i wysuszone. Została określona ilość kamienia, która osadziła się na każdej grzałce poprzez zważenie każdej z nich przed i po czyszczeniu z użyciem 4M HCl z użyciem skalibrowanej 5 cyfrowej wagi Mettler Toledo. Po 30 minutach w których roztwór mógł wystygnąć , a osad opaść, pobrano z góry roztworu 50 ml próbkę wody i przesłano do analizy ICP wraz z próbką oryginalnego roztworu przed testem. 2.3. Kompatybilność z materiałami niemetalicznymi Gumowe próbki testowe zostały wycięte z certyfikowanych mat gumowych uzyskanych z Clywd Compounders Ltd. Wielkość każdej gumowej próbki została określona przed i po zanurzeniu w roztworze testowym poprzez zważenie kawałków w powietrzu i wodzie demineralizowanej za pomocą wagi analitycznej Mettler Toledo. Osiem gumowych próbek testowych (4 z każdej gumy) zostało zanurzonych oddzielnie w szklanych butelkach zawierających 100 ml 1,44% v/v BC826 w standardowej miękkiej wodzie. Butelki zostały umieszczone w skalibrowanym piecu recyrkulacyjnym Gallencamp w temperaturze 82°C +/- 1°C na 96 godzin. Pod koniec testu, gumy zostały sprawdzone pod mikroskopem stereo pod kątem jakichkolwiek oznak pogorszenia. • 3. Wyniki • 3.1 Określanie prędkości korozji Każda próbka została zważona po teście i po 3-krotnym czyszczeniu w zalecanym roztworze kwasu czyszczącego z użyciem 5-cyfrowej wagi analitycznej Mettler Toledo. Po naniesieniu wyników na wykres, uzyskano utraty wagi skorygowane o wszelkie straty metali spowodowane czyszczeniem. Wskaźniki korozji otrzymane ze skorygowanych strat wag są pokazane w załącznikach. Oznaczone wskaźniki korozji dla wszystkich metali w 0,36% BC826 w twardej i miękkiej wodzie były poniżej limitów określonych w normie testowej DWTA. Wygląd próbek po testach jest pokazany w tablicach na końcu raportu. Można zauważyć niewielkie ślady korozji w szczytowych punktach wszystkich próbkach ze stali miękkiej oraz, że w twardej wodzie aluminiowe próbki ściemniały. Oprócz tego, wszystkie próbki okazały się nienaruszone i beż żadnych oznak korozji wżerowej. • 3.2. Podatność na osadzanie się kamienia Osadzanie się kamienia (osadów mineralnych) na grzałkach po przeprowadzeniu testu wyniosła 17,5mg, 8,3mg i 31,5 mg dla każdej z 3 grzałek. Wyniki analizy ICP (podane w załączniku) dla BC826 Raport CESL 0329 FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 3 9

[close]

p. 11

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania pokazały, że poziom wapnia zmieniał się nieznacznie w 2 z 3 naczyń, pokazując w rzeczywistości niewielki wzrost poziomu wapnia w trakcie testu. Średnie obniżenie poziomów wapnia było w związku z tym lekko ujemne, ale poniżej limitu 15%. Wzrost poziomów wapnia po przeprowadzeniu testów zaobserwowano w przypadku wielu innych inhibitorów w przeszłości, co mogło być powodowane niejednorodnym rozkładem cząstek czystego wapnia w roztworach po odstaniu roztworów przez 30 minut przed pobraniem próbek. • 3.3. Kompatybilność z materiałami niemetalicznymi Wyniki podane w załączniku pokazują, że wielkość powiększenia się wszystkich 3 gum EPDM i gumy NBR po zanurzeniu w 1,44% BS826 standardowej miękkiej wodzie wyniosła maksymalnie 5,7% (dla NBR 70). Różnica w wielkości powiększenia pomiędzy zmierzonymi próbkami zanurzonymi w roztworze testowym i tymi zanurzonymi w standardowej miękkiej wodzie wyniosła najwięcej 5,4% i w związku z tym była poniżej 10% limitu określonego w normie. Po badaniu Nie zauważono żadnych oznak pogorszenia się próbek gumy po obejrzeniu próbek pod mikroskopem optycznym o małej mocy z zoomem. • 4. Wnioski Inhibitor BC826, sprawdzony przy zalecanym stężeniu 0,36% v/v i 4-krotnie wyższym stężeniu dla testu kompatybilności gumy , jest zgodny ze specyfikacjami określonymi w Normie Przemysłowej DWTA dotyczącej działania inhibitorów używanych w domowych systemach centralnego ogrzewania wykorzystujących gorąca wodę. Podpis…………………….. Data ………………………..15/4/11 Phillip Munn Dyrektor Raport CESL 0329 4 FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 10

[close]

p. 12

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Wygląd próbek korozyjnych po badaniach CESL Report 0329 5 6 7 8 Dla przejrzystości opracowania pomininięto ponawiane badania próbek. FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 11

[close]

p. 13

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania Results: Określanie prędkości korozji Szybkość Korozji mierzona mm/rok Product Identification: BC826 .......... Date of issue: .Feb 2011 ............. Woda Twarda Woda Twarda Woda Miękka Woda Miękka Wymuszone Napowietrzanie Naturalne Napowietrzanie Wymuszone Napowietrzanie Naturalne Napowietrzanie Metal Stal Węglowa Miedź Aluminum Mosiądz Stal Nierdzewna Badanie Badanie bundle bundle 1 2 0.002 0.002 Average: 0.002 0.001 0.002 Average: 0.0015 0.036 0.025 Average: 0.031 0.001 0.002 Average: 0.0015 0.0003 0.0004 Average: 0.0004 Badanie Badanie Badanie Badanie Badanie Badanie bundle bundle bundle bundle bundle bundle 4 3 4 1 2 3 0.003 0.003 0.0031 0.0025 0.0021 0.0024 Average: 0.003 Average: 0.003 Average: 0.002 0.002 0.002 0.0017 0.0021 0.0020 0.0021 Average: 0.002 Average: 0.0019 Average: 0.0020 0.022 0.019 0.0125 0.0108 0.0129 0.0144 Average: 0.021 Average: 0.012 Average: 0.014 0.001 0.001 0.0018 0.0020 0.0019 0.0017 Average: 0.001 Average: 0.0019 Average: 0.0018 0.0007 0.0003 0.0006 0.0005 0.0006 0.0003 Average: 0.0005 Average: 0.0005 Average: 0.0005 Podatność na osadzanie się kamienia Zmniejszenie koncentracji jonów wapnia (%) Średnie zmniejszenie koncentracji jonów wapnia (%) Test 1 Test 2 Test 3 Average = Średnia -3% -4% 0 -2% Kompatybilność z materiałami niemetalicznymi NieMetaliczne Materiały Gumy Zmiana % masy próbek kontrolnych woda miękka. Zmiana % masy próbek kontrolnych woda z inhibitorem. Zimana % masy próbek kontrolnych; woda miękka / woda z inhibitorem Visual inspection notes Set 1 EPDM 70, sulphur cured EPDM 70, peroxide cured Set 2 -0.10 Set 1 0.72 Set2 0.82 0.57 OK -0.30 Average: -0.20 0.62 0.70 Average: 0.77 2.09 2.17 1.47 OK Average: 0.66 1.74 1.76 Average: 2.13 1.79 1.68 -0.02 OK EPDM 70, resin- cured Average: 1.75 0.39 0.30 Average: 1.73 3.69 3.85 3.43 OK NBR 70, Average: 0.34 CESL Report 0329 Average: 3.77 9 10 FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 12

[close]

p. 14

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania SYSTEM-SHURE zestaw testerów FP315 do badania parametrów wody w systemach c.o. i HVAC SYSTEM-TEST tester stężenia inhibitora FP313 Zestaw testów do badania wody umożliwia technikom natychmiastowe zbadanie jakości wody w systemach grzewczych pozwalając im zrozumieć przyczynę potencjalnego problemu oraz wybrać odpowiedni sposób postępowania, dzięki któremu będzie można uniknąć awarii w systemie. Zestaw pozwala określić, czy system został prawidłowo oczyszczony przed pierwszym uruchomieniem, czy w systemie pojawiła się lub czy może pojawić się korozja, czy system wymaga przepłukania pod ciśnieniem oraz czy w systemie znajduje się odpowiedni poziom czynnika antykorozyjnego. W przypadku, gdy wymagane jest płukanie systemu pod ciśnieniem analiza przeprowadzona po zakończeniu procesu może potwierdzić, że wszelki osad i zanieczyszczenia zostały prawidłowo wypłukane z systemu. Wodne systemy ogrzewania muszą być odpowiednio oczyszczane oraz napełniane czynnikiem antykorozyjnym w celu zapewnienia ochrony przed zniszczeniem układu, ponieważ metale mają tendencję do powrotu do ich stanu naturalnego. Parametry, które można zmierzyć za pomocą zestawu testów SystemSure Tester Stężenia Inhibitora Inhibitor concentration pH (kwasowość/zasadowość) pH (acidity/alkalinity) Rozpuszczone związki żelaza Dissolved iron Twardość całkowita Total hardness Rozpuszczona miedź Dissolved copper Poziom chlorku Chloride level Regularne sprawdzanie prawidłowego poziomu czynników antykorozyjnych w systemie zagwarantuje długotrwałą ochronę przed wewnętrzną korozją, formowaniem się osadu i kamienia oraz niepożądanym szumem podczas pracy kotła. Do kontrolowania prawidłowego poziomu preparatu antykorozyjnego Kamco wykorzystuje się zestaw testowy SystemSure. Ph wody określa jej kwasowość i zasadowość. Skala wynosi od 0 do 14, gdzie wartość pH 7 jest neutralną. Im bliżej wartości 0 tym większa kwasowość, im bliżej wartości 14 tym woda bardziej zasadowa. Tlenki żelaza, które powstają wraz z korozją w systemach grzewczych charakteryzują się ograniczoną rozpuszczalnością w wodzie. Nawet znacznie skorodowane układy rzadko zawierają więcej niż 5 mg/l, co na tym poziomie jest widoczne w postaci czerwonych lub czarnych cząstek tlenków żelaza, które oznaczają, że korozja już wystąpiła i system powinien być wypłukany pod ciśnieniem. Ponad 75% powierzchni w Polsce posiada wodę sklasyfikowaną jako twarda, czyli zawierającą więcej niż 300 mg/l węglanu wapnia. Im twardsza woda tym bardziej wymienniki ciepła i grzejniki narażone są na osadzanie się w nich kamienia (osady mineralne). W przypadku, gdy twardość testowanej wody jest dużo niższa niż ta w przewodach zasilających oznacza to, że w kotle lub w wymiennikach ciepła osadził się kamień. Nawet gdy twardość wody w wodzie zasilającej i przewodach systemu jest zbliżona istnieje możliwość nagromadzenia się kamienia w przypadku gdy system był często opróżniany i ponownie napełniany wodą, lub gdy nieszczelność systemu spowodowała stały dopływ świeżej wody do systemu. Miękka woda wytwarzana przez zmiękczacze wody ma standardowo twardość niższą niż 2 mg/l jednak nie powinna być stosowana w systemach grzewczych, ponieważ jej agresywność jest wyższa niż naturalnej wody miękkiej szczególnie w stosunku do aluminiowych wymienników ciepła i grzejników. Rozpuszczona miedź w wodzie na poziomie 1 mg/l lub wyższym oznacza korozję, i często bywa wynikiem nadmiernego stosowania past lutowniczych (flux) podczas montażu, naprawy systemu i z powodu nieprawidłowego czyszczenia przed wstępnym uruchomieniem systemu. Większość wód (sieć/studnie) zasilających zawiera rozpuszczone chlorki, ich wartość może wynosić od ok. 20 mg/l do 100 mg/l. Test bada zawartość molibdenianu w systemie grzewczym. Optymalna wartość molibdenianu dla Systemsafe DM 0,5 % wynosi 100ppm Wyższa wartość nie jest szkodliwa jednak w przypadku, gdy test wskaże zbyt niską wartość, poziom powinien zostać zwiększony do wartości optymalnej poprzez dodanie czynnika Systemsafe lub koncentratu. Odczynniki starczają na ok. 50 testów. Zakres: 0-300 ppm. Szybkość korozji żelazowców oraz miedzi i jej stopów zwiększa się znacznie, gdy pH spada poniżej 6 i dlatego tak istotne jest wypłukanie wszystkich pozostałości po środkach chemicznych używanych podczas procedury płukania systemu pod ciśnieniem. Aluminiowe wymienniki ciepła i grzejniki są podatne na korozję, gdy pH wynosi poniżej 6 lub powyżej 8,5. Warunki niekorzystne dla miedzi występują, gdy pH wynosi powyżej 9,5, co może mieć miejsce w przypadku stosowania zasadowych środków chemicznych lub substancji antykorozyjnych, lub gdy układ wypełniony został zmiękczoną wodą. Woda zasilajaca często zawieraja żelazo, jednak jego ilości są niewielkie na poziomie 1 mg/l. Gdy test pokaże wartość powyżej 1m/g, oznacza to, że w układzie wystąpiła korozja (pomimo że woda ściągnięta z górnej części grzejnika jest czysta) i układ powinien być wypłukany pod ciśnieniem. Po zakończeniu płukania należy sprawdzić poziom rozpuszczonego żelaza, aby upewnić się, że wszystkie środki czyszczące zostały usunięte z systemu. Jeśli środki nadal pozostają w układzie, poziom rozpuszczonego żelaza będzie wyższy niż w wodzie zasilającej. Rejestrowane są wyłącznie niskie poziomy ponieważ rozpuszczona miedź odkłada się na stalowych i aluminiowych powierzchniach powodując miejscową korozję i zniszczenie powierzchni (przy ok. 0,5 do 1,0 mg/l) oraz wżery przy odczytach wyższych niż >1,0 mg/l. Wartość poziomu chlorku przewyższająca znacznie poziom w wodzie zasilającej (powyżej 25 mg/l, lub powyżej 50% standardowej wartości) może powodować wżery i korozję w stali miękkiej, szczególnie w miejscach narażonych na wysokie naprężenia takich jak zgięcia czy spawy. Wysokie poziomy wartości mogą obniżyć działanie czynników antykorozyjnych. Wysokie wartości chlorku wskazują na zanieczyszczenie systemu grzewczego przez pasty lutownicze. System powinien być przepłukany pod ciśnieniem a następnie poziom chlorku powinien być jeszcze raz sprawdzony. W celu zapewnienia optymalnego działania, ważne jest, aby poziom chlorku został sprawdzony zarówno przed jak i po pierwszym uruchomieniu . Tester Inhibitorów występuje także jako oddzielny produkt symbol FP313 na 10 testów Zawartość Zestawu SystemSure: Zestaw testów do określania stężenia inhibitora antykorozyjnego 5 metrowa rolka papierka lakmusowego Zestaw testów do określania wartości rozpuszczonego żelaza Zestaw testów do określania wartości rozpuszczonej miedzi Zestaw testów do określania poziomu chlorku Zestaw z testem kropelkowym do określania twardości wody FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 13

[close]

p. 15

SYSTEM-SAFE DM / CH-33 Inhibitor systemów c.o. zatwierdzony przez DWTA / BUILDCERT Wlk.Brytania SYSTEM-SHURE zestaw 6 testerów FP315 do badania parametrów wody w systemach c.o. i HVAC SYSTEM-TEST tester stężenia inhibitora FP313 Zawartość: Zestaw testów do badania wody zawiera naczynia szklane i odczynniki do analizy wartości pH, rozpuszczonego żelaza, rozpuszczonej miedzi, chlorku, całkowitej twardości wody oraz czynnika antykorozyjnego, ponadto do zestawu testów dołączona jest instrukcja obsługi. Ogólne wskazówki użytkowania: W celu otrzymania prawidłowych wyników, przed rozpoczęciem testu jak i po jego zakończeniu zaleca się przepłukanie pojemników wodą. Korzystanie z papierka lakmusowego Wyjmij papierek o długości 58 cm z rolki zasobnika zanurz go w wodzie na ok. 30 sekund. Porównaj kolor z tabelką umieszczoną na zasobniku i określ wartość pH, która podana jest przy kolorze. Rolka w zasobniku zawiera 5 metrów papierka lakmusowego. Korzystanie z testu na rozpuszczone żelazo Napełnij badaną wodą probówkę do poziomu wskazanego przez linię 10 ml . Dodaj 1 tabletkę żelaza Iron LR. Postaraj się, aby rozkruszyć tabletkę na proszek i rozmieszaj. Odczekaj 1 minutę. Przyłóż rurkę na odległość 23cm od skali i porównaj kolor. Liczba przy kolorze najbardziej zbliżonym do otrzymanego określa poziom rozpuszczonego żelaza w mg/l (ppm). Odczynniki starczają na ok. 50 testów. Zakres: 0-5 ppm. Odczynniki starczają na ok. 50 testów. Zakres: 0- 5 ppm. Korzystanie z testu na rozpuszczoną miedź Napełnij badaną wodą probówkę do poziomu wskazanego przez linię 10 ml . Dodaj 1 tabletkę miedź/cynk LR. (Copper/Zinc-LR) Rozkrusz tabletkę na proszek i rozmieszaj. Odczekaj 1 minutę. Przyłóż rurkę na odległość 23cm od skali i porównaj kolor. Liczba przy kolorze najbardziej zbliżonym do otrzymanego określa poziom rozpuszczonej miedzi w mg/l. (ppm). Korzystanie z testu kropelkowego do określania całkowitej twardości wody Do probówki z zestawu pobierz próbkę wody 20 ml. Dodaj jedną kroplę odczynnika HR. Próbka powinna mieć kolor czerwonawy (jeśli próbka ma kolor NIEBIESKI zapoznaj się z informacją poniżej. Dodawaj po jednej kropli odczynnika HR, aż próbka zmieni kolor z czerwonawego na czysto niebieski. Zanotuj liczbę dodanych kropel, a następnie pomnóż przez właściwy współczynnik odpowiadający wielkości próbki. WSPÓŁCZYNNIK 10ml wody/współczynnik 50 20ml wody/współczynnik 25 50ml wody/współczynnik 10 WYNIK TWARDOŚCI WODY w CaCO3 mg/l (ppm) = Ilość kropli x współczynnik Uwaga: Jeśli próbka zmieni kolor na niebieski po dodaniu zaledwie jednej kropli oznacza to, że skala została przekroczona. Nabierz świeżej wody i użyj mniejszej próbki. Odczynniki starczają na ok. 50 testów. 10- 750 ppm CaCO3. Korzystanie z testu na określanie stężenia inhibitora i molibdenianu: Napełnij badaną wodą ze zładu probówkę do poziomu wskazanego przez 5 ml, a następnie dodaj wody z zasilającego wodociągu do poziomu wskazanego przez 10 ml. Dodaj jedną tabletkę Molibdenianu nr 1, rozkrusz i rozmieszaj. Dodaj jedną tabletkę Molibdenianu nr 2, rozkrusz i rozmieszaj. Odczekaj jedną minutę, aż próbka przybierze kolor który ustabilizuje się . Przyłóż rurkę na odległość 23cm od skali i porównaj kolor. Wynik przedstawiony jest jako wartość molibdenianu w mg/l (ppm). Wartość 100 ppm jest optymalną wielkością molibdenianu dla koncentratu Systemsafe DM (0,5% objętości wody w systemie). Korzystanie z testu do badania poziomu chlorku. Napełnij badaną wodą probówkę do poziomu 50 ml. Dodaj 1 tabletkę chlorku (Chloride) i wstrząśnij, aby tabletka się rozpuściła. Próbka zmieni kolor na ŻÓŁTY. Kontynuuj dodawanie tabletek chlorku jedna po drugiej, aż kolor próbki zmieni się na BRĄZOWY. Odnotuj liczbę użytych tabletek i pomnóż ją przez 20, aby otrzymać poziom chlorku w mg/l (ppm). Miernik TDScan LOW (miernik wszystkich rozpuszczonych ciał stałych) Elektroniczny miernik określający wszystkie rozpuszczone ciała stałe jest dostępny za dodatkową opłatą. Miernik określa przewodność wody i skutkiem tego określa poziom wszystkich ciał stałych rozpuszczonych w roztworze. Porównanie poziomu TDS w przewodach zasilających i systemie wody można wykorzystać do określenie skuteczności wypłukania systemu pod ciśnieniem – po zakończeniu płukania obie wartości powinny być prawie identyczne. Miernik TDS może być stosowany w celu prawidłowego określenia prawidłowego dozowania czynnika antykorozyjnego w systemie o nieznanej pojemności. Aby uzyskać szczegółowe informacje zapoznaj się z oddzielnym arkuszem danych dla miernika TDS. Odczynniki starczają na ok. 50 testów. Zakres: 0/300ppm Odczynniki starczają na ok. 50 testów. Zakres: 0-300 ppm. Nie jest w zestawie Interpretacja i znaczenie wyników badania wody Badanie / test pH Wynik testu pH niższe niż 6 pH wyższe niż 8,5 Interpretacja / przyczyna W systemie pozostał kwasowy środek czyszczący W systemie pozostał zasadowy środek czyszczący lub system zawiera zmiękczoną wodę. 1. Jeśli brak inhibitora antykorozyjnego, system jest skorodowany 2. Jeśli inhibitor jest obecny , korozja ustabilizowała się Czynności, które powinny być przeprowadzone Przepłucz system pod ciśnieniem, napełnij go wodą z przewodów zasilających i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Przepłucz system pod ciśnieniem, napełnij go wodą z przewodów zasilających i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Sprawdź napowietrzenie (przepompowanie?), zlikwiduj wszelkie nieszczelności , przepłucz system pod ciśnieniem i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Sprawdz ponownie po 4 tygodniach, jeśli zawartośc żelaza zwiększyła się przepłucz system pod ciśnieniem i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Przepłucz system pod ciśnieniem i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Przepłucz system pod ciśnieniem i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Usuń kamień z kotła / systemu za pomocą preparatów czyszczących FERDOM FERPRO W przypadku aluminiowych wymienników ciepła, grzejników lub kotła sprawdź poziom pH i jeśli będzie wyższy niż 8,5, opróżnij system a następnie napełnij go ponownie wodą z przewodów zasilających i dodaj czynnik antykorozyjny SystemSafe / CH33 Sprawdź szczelność i dodaj czynnik antykorozyjny, aby poziom molibdenianu wynosił 100 mg/l. Jeśli pozostałe testy wypadły pomyślnie nie ma potrzeby wykonywania żadnych czynności Kontynuuj przepłukiwanie systemu, aż wartośc T.D.S. będzie zbliżona do wartości wody z przewodów zasilających. Rozpuszczone żelazo Wyższe niż 1 mg/l od wody z przewodów zasilających Rozpuszczona miedź Poziom chlorku Wyższe niż 0,5 mg/l. Wyższe niż 25 mg/l, lub 50%wyższy od odczytów wody z przewodów zasilających Woda zasilająca dużo twardsza niż woda w systemie Twardość wody w systemie niższa niz 2 mg/l. Pozostałości past lutowniczych w systemie Pozostałości past lutowniczych w systemie Twardość Kamień osadził się w wymiennikach ciepła lub kotle System grzewczy zawiera zmiękczona wodę Stężenie inhibuitora Mniej niż 100 mg/l molibdenianu Więcej niż 100 mg/l molibdenianu Dodano zbyt mała ilość czynnika antykorozyjnego Za duża ilość czynnika antykorozyjnego Pozostałości czynnika czyszczącego lub złogi korozji w systemie T.D.S. (Wszystkie rozpuszczone ciała stałe) Odczyty przeprowadzone po wypłukaniu systemy pod ciśnieniem są wyższe niż woda z przewodów zasilających FERDOM Ltd www.ferdom.pl www.ferpro.pl ferdom@ferpro.pl 14

[close]

Comments

no comments yet