Regulament concurs revista Copii si Parinti - Zambetul lui bebe!

 

Embed or link this publication

Description

Regulament concurs revista Copii si Parinti - Zambetul lui bebe!

Popular Pages


p. 1

Regulamentul Oficial al Concursului “Trucuri folosite pentru a calma un bebelus care plange – Balansoarul 2in1 Bright Starts!” Art. 1 Organizatorul concursului 1.1. SC COPII SI PARINTI S.R.L., cu sediul in Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Bld. Voluntari, nr. 9395, sc.2. et.4, ap.37 inregistrata la Registrul Comertului, cu nr J23/3363/2013, Cod Unic de Inregistrare 32456006, va promova si derula concursul “Trucuri folosite pentru a calma un bebelus care plange – Balansoarul 2in1 Bright Starts!” denumita in continuare ”Organizatorul”. 1.2. Participantii la campania promotionala sunt obligati sa respecte toti termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Concursului, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare «Regulamentul Oficial ») si este alcatuit dintr-un concurs, in urma caruia va fi desemnat castigatorul premiului conform art. 6 din prezentul regulament. 1.3. Regulamentul de participare este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania pe pagina alocata concursului de pe revistacsp.ro (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/), in perioada 28.08.20147.09.2014 (inclusiv), astfel: ● in format electronic, prin accesarea site-ului revistacsp.ro, rubrica Concursuri, Pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe 1.4. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, cu mentiunea ca aceste modificari sa fie aduse la cunostinta participantilor si a publicului inainte de data intrarii in vigoare. Participantii si publicul vor fi instiintati prin intermediul paginii de Facebook pe care este publicat prezentul regulament. Art. 2 Durata si aria de desfasurare a concursului 2.1. Prezenta Campanie se desfasoara sub forma unui concurs numit “Trucuri folosite pentru a calma un bebelus care plange – Balansoarul 2in1 Bright Starts!” si se deruleaza pe o perioada de 10 zile, incepand la data de 28.08.2014, ora 13:00:00 pana la data de 7.09.2014, ora 23:59:59, pe teritoriul intregii tari. 2.2. Orice inscriere efectuata dupa data de 7.09.2014 ora 23:59:59 (inclusiv) nu va fi luata in calcul, cu exceptia cazului in care o astfel de continuare ar avea loc ca un rezultat al unui act aditional la prezentul regulament, adus la cunostinta publicului prin modalitatile prevazute la art. 1 de mai sus.

[close]

p. 2

Art. 3 Conditiile de participare la Concurs 3.1.Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, prin accesarea paginii concursului de pe revistacsp.ro (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/). 3.2. Are drept de participare orice utilizator de Facebook care indeplineste cumulativ toate conditiile de mai jos: ● respecta toate conditiile prevazute la Articolul 5; ● este de acord cu publicarea numelui pe pagina de Facebook Copii si Parinti (https://www.facebook.com/CopiiSiParinti) si pe site-ul revistacsp.ro (http://revistacsp.ro/); ● este cetatean roman sau rezident pe teritoriul Romaniei,cu varsta de peste 18 ani la data inscrierii in concurs si contul sau de Facebook contine numele si prenumele reale, pe care le poate demonstra cu ajutorul buletinului/cartii de identitate; ● confirma ca a citit si a inteles prezentul regulament oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta. 3.3. Se vor valida numai inscrierile utilizatorilor care raspund corect indatoririlor din concurs si care ofera datele reale de identificare mentionate mai sus. 3.4. In cazul in care, in urma verificarilor efectuate de catre Organizator rezulta ca participarea la concurs a fost fraudata sau participantul nu poate fi identificat cu datele inregistrate pe site-ul mai sus mentionat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a elimina din concurs acesti participanti, de a retrage acestor participanti premiile obtinute ca rezultat al activitatii lor si/sau sa restrictioneze participarea la Concurs pana la incheierea acesteia. 3.5. Nu au drept de participare angajatii COPII SI PARINTI SRL sau rudele de gradul I ale acestora, nici angajatii companiei S.C. SENSESS S.R.L sau rudele de gradul I ale acestora. Art. 4 Protectia datelor personale 4.1. Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 4.2. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exclusiv in scopul anuntarii si identificarii castigatorilor, conform legislatiei in vigoare. Art. 5 Modul de desfasurare al Concursului 5.1. Participantii pot afla mecanismul de concurs accesand revistacsp.ro, pagina oficiala din categoria Concursuri (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/).

[close]

p. 3

5.2. Pentru a participa la prezenta Campanie Promotionala desfasurata pe pagina de Facebook, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: 5.2.1. Sa aiba un cont in reteaua de socializare Facebook in perioda desfasurarii concursului; 5.2.2. Sa fie fanii paginii “Copii si Parinti”, din reteaua de socializare Facebook; 5.2.3. Sa dea like la pagina oficiala Bright Starts Romania (https://www.facebook.com/BrightStartsRomania) 5.2.4. Sa raspunda la intrebarea "Ce trucuri stiti sau folosti pentru a calma un bebelus care plange?" printr-un singur comentariu pe pagina oficiala a concursului (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/); 5.2.5. Sa dea „Share” pe Facebook la pagina concursului (http://revistacsp.ro/concurszambetul-lui-bebe/). 5.3. In cazul in care vom avea mai multe raspunsuri de la acelasi participant va fi luat in considerare doar primul raspuns la concurs sub forma de comentariu. 5.4. La finalul concursului din data de 7.09.2014, ora 23:59:59 va fi ales 1 castigator (1 premiu ales aleatoriu prin http://www.random.org/). 5.5. La maxim 3 zile de la finalul concursului vom anunta castigatorul pe pagina alocata concursului de pe revistacsp.ro (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/) si printr-un comentariu la postarea oficiala a concursului de pe pagina de Facebook Copii si Parinti (https://www.facebook.com/CopiiSiParinti). Art. 6 Premiile 6.1. In cadrul acestui concurs va fi ales 1 castigator (1 premiu ales aleatoriu prin http://www.random.org/). 6.2. Premiul acordat este urmatorul: ● 1 Balansoar 2in1 InGenuity Easy Rest&Rock New Green – 369 lei 6.3. Valoarea totala a premiilor este de 369 lei. 6.4. Desemnarea castigatorului va fi realizata conform indicatiilor de la punctul 5.3. 6.5. Organizatorul nu ofera contravaloarea in bani a premiului castigat. 6.6. Orice solicitare din partea castigatorilor pentru modificarea/schimbarea premiului nu este admisa. 6.7. Validarea potentialilor castigatori ale caror nume de identificare pe site-ul revistacsp.ro au fost comunicate pe pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/ se va face in urmatoarele conditii: - Participantul selectat drept potential castigator va comunica datele personale si de contact, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data afisarii numelui de identificare pe site-ul revistacsp.ro ca fiind potential castigator. Datele personale si de contact vor fi trimise printr-un

[close]

p. 4

e-mail la adresa de e-mail comunicata pe pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-luibebe/. Mesajul trebuie sa contina: numele si prenumele castigatorului, o copie a documentului de identitate, adresa de livrare a premiului castigat, un numar de telefon de contact, precum si o adresa de e-mail de contact. - Organizatorul va confirma validarea castigatorilor prin: trimiterea unui mesaj privat prin e-mail si/sau telefonic catre participantul selectat a fi castigator, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data transmiterii informatiilor de contact de catre acesta. - Daca in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la afisarea numelui de identificare ale potentialului castigator pe pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/, nu a fost validat castigatorul (nu a trimis datele necesare validarii in termenul specificat si/sau nu a indeplinit conditiile de participare si validare), Organizatorul va publica, pe http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/, userul sau numele de identificare pe site revistacsp.ro ale primei rezerve aferente premiului neadjudecat si/sau neacordat. Pentru a fi validata drept castigatoare, rezerva trebuie sa trimita un mesaj privat pe pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/, care sa contina: numele si prenumele castigatorului, o copie a documentului de identitate, indicarea adresei de livrare a premiului castigat, un numar de telefon de contact, precum si o adresa de e-mail de contact, in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data anuntului publicat de catre Organizator pe pagina http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/. Se va relua procedura pana la validarea premiului sau pana la epuizarea rezervelor, dupa caz. Art. 7 Responsabilitatea 7.1. Organizatorul concursului nu are nicio raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de corectitudinea datelor personale trimise de catre participanti. 7.2. Organizatorul nu are obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare. 7.3. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului, Regulament. 7.4. Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare momentului primirii premiului, nu vor fi luate in considerare de catre Organizator. 7.5. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei intrari in cadrul acestei promotii, decizia Organizatorului este definitiva. Art. 8 Publicarea regulamentului 8.1. Regulamentul oficial al campaniei promotionale este publicat pe internet, si poate fi accesat de pe pagina concursului pe revistacsp.ro (http://revistacsp.ro/concurs-zambetul-lui-bebe/). 8.2. Participantilor la concurs nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare.

[close]

p. 5

Art. 9 Litigii 9.1. In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. 9.2. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu il vor inainta spre solutionare instantei competente romane. 9.3. Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial. Art. 10 Incetarea Concursului 10.1. Prezentul Concurs poate inceta inainte de termenul stabilit, prin decizia Organizatorului sau in cazul schimbarii cadrului legislativ astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect. 10.2. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie. 10.3. In cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a concursului.

[close]

Comments

no comments yet