Litteraturlista 1: En startpunkt 2.rev.

 

Embed or link this publication

Description

Litteraturlista

Popular Pages


p. 1

Skolbiblioteket Litteraturlista 1: En startpunkt Skolan i en digital utbildningsmiljö. 2 rev. S.L. 13

[close]

p. 2

CC BY-NC-SA 2

[close]

p. 3

Litteraturlista Skolan och datorer Digitaliseringen av skolan av Jan Hylén I denna tunna men ack så sprängfulla bok går Jan Hylén igenom alla nationella satsningar som gjort på datorer och utbildning inom användandet av datorer i svenska skolor. Han tar även upp digitalisering av läromedel och vilka lärdomar som under åren. Hur lyckas man med en 1:1-satsning i skolan? Jan Hylén har ett par förslag. Att förändra skolan med teknik: Bortom ”En dator per elev” av Åke Grönlund Detta är en sammanfattning av projektet Unos uno som pågick under 2010-2013 som innehåller de huvudsakliga slutsatserna samt texter skrivna av skolledare, elever och politiker. Boken finns som pdf: http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=c4756896-6797-4b66957f-f653dfe7e1f9&FileName=Bok+och+antologi+Unos+Uno++Att+f%C3%B6r%C3%A4ndra+med+teknik.pdf 20140815 Nätbaserad utbildning: En introduktion av Stefan Hrastinski En bok som börjar bli lite föråldrad, men som är bra för att veta hur utvecklingen av nätbaserad utbildning har sett ut. Boken utgår ifrån högskola och universitet men det finns saker som man kan applicera på gymnasieskolan. Mer om nätbaserad utbildning: Fördjupning och exempel red. Stefan Hrastinski I denna bok har Hrasinski samlat olika lärare som arbetat med nätbaserad utbildning. De beskriver hur de gjort, vad som varit problem, vilka vinster som gjort via detta arbetssätt. Det är endast högskole- och universitetsutbildning som tar upp, men många av lärdomarna kan tillämpas på gymnasieskolan. CC BY-NC-SA 3

[close]

p. 4

Den trådlösa pedagogen: En-till-en i en skola med vetenskaplig grund red. Tomas Kroksmark ”Tomas Kroksmark är fälld för vetenskaplig oredlighet Redaktören av vidstående bok (samt författare till flera av artiklarna) är dömd i Oredlighetsnämnden den 3 februari 2014 för vetenskaplig oredlighet. Han har vid en specifik artikel rörande datorspelens pedagogik hävdat att artikeln var granskad av ett redaktionsråd, vilket den inte var. En av artiklarna i denna bok (sidan 235) handlar just om datorspelens pedagogik och har tidigare varit publicerad i författarens egen tidskrift, samma tidskrift som den artikel varit med i som han blev dömd för. När ni läser boken bör ni ta detta i beaktande. Huruvida forskningen redovisad i denna bok är att lita på måste ni som läsare ta ställning till. Informationen i detta meddelande är att betrakta som en källkritisk anmärkning, ingen bedömning av innehållsvärdet i boken. Det bör heller inte kastas någon skugga på andra författare i denna bok för att redaktören har dömts. Länkar att beakta: http://spelvetenskap.blogspot.se/2014/02/kroksmark-falld-for-vetenskaplig.html - Granskning av domen och det som hänt före http://tomaskroksmark.se/ - redaktörens egen sida Ulricehamn 2014-02-06 Peter Rydén, bibliotekarie vid Tingsholmsgymnasiets Mediatek”1 ”Den här boken behandlar de viktigaste skolfrågorna nu: om digitaliseringen ökar kvaliteten i lärandet, om den gör att måluppfyllelsen förbättras, hur den påverkar undervisningen. Hur förändrar digitaliseringen vår syn på kunskap och skolans uppdrag nu och i framtiden? Den trådlösa pedagogiken vänder sig till skolchefer, rektorer, förskolechefer och lärare i barnoch ungdomsskolan liksom till lärarstudenter. Boken riktar sig också till skolpolitiker som har att besluta om En-till-en-satsningar i skolan.”2 Jag såg att en underrubrik var SAMRmodellen, en modell som är ganska omdiskuterad just nu då den inte är baserad på forskning. Så Puenteduras påstående att betygen höjs ett visst antal steg när man klättrar upp i modellen är inte vetenskapligt belagt. Men modellen är intressant och kan hjälpa till att påverka sättet man använder sig av datorer. 1 http://tgbib.ulricehamn.se/web/arena/blogg/-/blogs/professor-i-pedagogik-falld-for-oredlighet 2014-02-06 2 http://www.adlibris.com/se/bok/den-tradlosa-pedagogiken-en-till-en-i-skolan-pa-vetenskaplig-grund9789144088761 20131024 CC BY-NC-SA 4

[close]

p. 5

Datorer och lärande Webben i undervisningen: digitala verktyg och sociala medier för lärande av Patricia Diaz Boken uppdelad i två delar: först en historik över vilka hjälpmedel som använts i undervisningen genom åren, hur IT:s roll har vuxit när det gäller skolan och samhället i övrigt. Olika begrepp förklaras så den som inte är så insatt blir det. På ett enkelt sätt. Den andra delen består av en genomgång av olika digitala verktyg och hur Diaz har använt dem pedagogiskt i sin undervisning. Hon ger konkreta tips och praktiskt förslag som är direkt kopplade till elevernas utveckling och lärande. Syftet med boken är att presentera varför pedagoger bör, och hur de rent konkret kan integrera digitala medier i undervisningen. Juridik Juridiken kring e-lärande av Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk När det gäller rätten till material som lärare producerar i tjänsten är det idag mycket som är oklart. Cecilia Magnusson Sjöberg och Sanna Wolk hjälper till att reda ut begreppen i boken Juridiken kring e-lärande. Sociala medier Språket i sociala medier av Ingrid Herbert och Helena Englund Hjalmarsson I dagens samhälle är det viktigt att synas, särskilt när man är konkurrens utsatt som gymnasieskolan är. Men har man ingen erfarenhet av att vara på Facebook eller Twitter kan de kännas som främmande världar. Den är boken är ett bra stöd för den som vill komma igång med att använda Facebook, Twitter och andra sociala medier som Linkedin, Wikipedia, Youtube och Flickr. Boken tar upp vad man bör tänka på innan man öppnar ett konto, hur man ska uttrycka sig språkligt och hur man ska tänka angående uppdateringar. Hela världen läser det du skriver! Den är även en bra hjälp för den som redan kommit igång. Kanske ska man förändra något eller så ska man fortsätta göra precis så som man gjort. I slutet av boken finns litteraturtips för vidare läsning och även var man kan vända sig om man vill gå en kurs för att lära sig använda sociala medier. CC BY-NC-SA 5

[close]

p. 6

Tidskrifter att hålla koll på Diu Dator i utbildningen. Mycket läsvärd tidskrift som tar upp allt vad gäller användandet av datorer i utbildningen. MacWorld En tidskrift som tar upp allt vad gäller Apple produkter. De har i varje nummer en liten guide till olika program. Bloggar att ha koll på http://edwardochskolutvecklingen.blogspot.se/ Rektor Edward är nu utvecklingschef för skol- och Fritidsförvaltningen i Helsingborg och har därmed startat en ny blogg. Rektor Edward har arbetat i Malmö och varit med om att skapa ett avtal med Google om att använda Google som lärplattform. Läs gärna hans gamla blogg med http://edwardrektor.blogspot.se/ http://omvarld.blogg.skolverket.se/ Stefan Pålsson driver bloggen på uppdrag av Skolverket. Det är en del av Skolverkets portal IT i skolan. http://flexspan.blogspot.se/ Alastair Creelman, som driver denna blogg, arbetar på Linnéuniversitetet i Kalmar. Han skriver mest om universitet och högskolor men även en del om 1:1-satsningar. Undertiteln på bloggen är: Nyheter och trender inom nätbaserad utbildning. http://www.webbstjarnan.se/ Webbstjärnan är en del av .SE:s satsningar för att utveckla internet och internetanvändandet. ”I korthet går det ut på att vi ger lärare och elever som är verksamma i den svenska skolan möjligheten att få lära sig mer om hur Internet fungerar genom att delta i tävlingen Webbstjärnan.”3 3 http://www.webbstjarnan.se/om-webbstjarnan/ 20131024 CC BY-NC-SA 6

[close]

p. 7

http://unosuno.blogspot.se/ Under Unos uno projektets gång hade de en blogg igång där material samlades. Blev du intresserad av mer information kring Unos uno efter att ha läst boken så kan du läsa mer här. Så här beskrivs projektet på bloggen: Unos Uno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige. Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförandet av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra. Projektets mål är att efter avslutat projekt ha identifierat vilka effekter genomförandet av en dator en elev har haft på elevers lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan påverkas.4 4 http://unosuno.blogspot.se/ 20131024 CC BY-NC-SA 7

[close]

Comments

no comments yet