Dunlop Hiflex Hydraulslang & Kopplingar

 

Embed or link this publication

Description

Katalog

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

slang Hydraulslang................................................................................... 26 PTFE slang...................................................................................... 47 Waterblast slang............................................................................ 108 pressKOPPLINGAR Hylsor.............................................................................................. 51 Presskopplingar............................................................................... 53 Powertrak kopplingar...................................................................... 83 Interlock kopplingar......................................................................... 95 Waterblast kopplingar................................................................... 107 ADAPTRAR JIC 37° adaptrar............................................................................ 111 ORFS adaptrar.............................................................................. 139 BSP adaptrar (rörgängade)............................................................ 159 24° DIN adaptrar (stålrörskopplingar)............................................ 173 SYMBOLER I TABELLER Innerdiameter Ytterdiameter Max arbetstryck Min sprängtryck Min böjningsradie Godstjocklek Vikt www.dunlophiflex.se 1

[close]

p. 3

VI SÄTTER EN NY STANDARD Dunlop Hiflex levererar kvalitetsprodukter och tekniska lösningar till industrin, både till eftermarknaden och OEM sektorn. Dunlop Hiflex ingår i Alfagomma koncernen som är en världsledande tillverkare av slang och kopplingar. Vi bryr oss om miljön, om våra kunders utrustning och vi satsar på forskning och utveckling. Dunlop Hiflex slang och kopplingar är utvecklade och testade för att passa ihop. Våra slangar är anpassade för miljövänliga vegetabilska oljor och flera av våra slangar är fria från Halogen. För att kunna upprätthålla högsta kvalitet och service är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. FörsäljningsvilLkor Nedanstående villkor gäller om inget annat avtalats. Priser: Priserna anges i Svenska kronor (SEK) exklusive moms. Betalningsvillkor: Kontant eller mot faktura. Vid faktura gäller att betalning skall vara oss tillhanda senast femton (15) dagar efter fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 2% per månad. Vid fakturabelopp understigande 500 kr tillkommer en administrationsavgift på 100 kr. Leveransvillkor: Priserna gäller fritt vårt lager om inget annat avtalats. Frakt och emballage: Debiteras samtliga leveranser enligt gällande prislista. Returer/återköp: Returer godkännes endast efter särskild överenskommelse. Godkänd returleverans krediteras till 75% av varuvärdet. Returer av artiklar som inte ingår i vårt standardsortiment godkännes ej. Äganderättsförbehåll: All försåld egendom förblir Dunlop Hiflex egendom intill dess full betalning skett. Övrigt: Se våra försäljningsvillkor på www.dunlophiflex.se. Egen tillverkning Vår ambition är att ha marknadens mest kompletta produktprogram som klarar all transport av i stort sett alla medier, tryck, koncentrationer eller temperaturer. Tack vare att vi har egen tillverkning och utveckling av slangar och kopplingar, kan vi alltid ligga steget före. Den egna slangproduktionen omfattar allt från den enklaste oarmerade PVC-slangen, med en innerdiameter på ett par millimeter, till otroligt tuffa och stryktåliga slangar i gummi, med en innerdiameter upp till 500 mm. Vi tillverkar även specialslangar med invulkade flänsar som klarar en belastning upp till 26 000 kg. Med den här produktbasen kan vi erbjuda marknadens bredaste sortiment som klarar de flesta applikationer. Vår egen tillverkning säkerställer hög kvalitet, flexibilitet och fullständig kontroll. Dessutom har vi ett komplett program för tillbehör och reservdelar. Vi har stor kunskap om alla våra produkter och kommer gärna med förslag på förbättringar och nya lösningar. Vi servar hela Skandinavien från tillverkning till slutkund och anlitas gärna för utbildningar i hydrauliska systemlösningar och pressning/montering av hydraulslangar och hydraulledningar. Ett starkt argument för Ert val av leverantör är att vi har ett av marknadens bredaste sortiment. Allt från egen tillverkning av slang och kopplingar till kvalitetsprodukter inom pneumatik, transmission, industrigummi och hydraulverktyg. 2 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 4

TEKNISK INFORMATION GODKÄNNADE SAE - Society of Automotive Engineers MSHA - U.S. Mine Safety and Health Administration DNV - Det Norske Veritas EN - European Norm AS - Australian Standard DIN - Deutsche Institut für Normung BV - Bureau Veritas GL - Germanischer Lloyd LR - Lloyd’s Register ISO - International Organization for Standardization API - American Petroleum Institute NKK Nippon Kaiji Kyokai RINA Registro Italiano Navale Tabellen nedan är endast avsedd som en vägledning för att se vilka slangar som uppfyller kraven hos olika organisationer. Slang 2TE 3TE R3 R6 R7 1SN-R1AT (122) 2SN-R2AT (222) R5 Pilot Slimline 1SC (121) Superslimline (141) Slimline 2SC (221) Superslimline (241) Superforest (SP33) 4SP (730) 4SH (790) R12 (712) R13 (713) R15 (420) 241X Tuflex 730X Tuflex 790X Tuflex Life Raft (181E) Hypercold (222E) Commander 1SN (150C) Commander 2SN Firesafe (550) R4 R4 (166) R4 (644AA) Waterjet 210 Waterjet 280 Waterjet 400 Waterjet 500 Waterblast 15 SAE J517 EN 854 2TE 854 3TE 854 R3 854 R6 3949 853 1SN 853 2SN ISO Dunlop Hiflex DNV1 ABS LR GL BV NKK RINA API MSHA2 USDOT3 100R3 100R6 855R7 100 R1AT 100 R2AT 100 R5 1436 1436 X X X X X X X X X X X X X X X 100 R16 857 1SC 857 2SC 857 2SC 11237 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 100 R10 100 R12 100 R13 100 R15 856 4SP 856 4SH 856 R12 856 R13 3862 3862 3862 3862 X X X X X X X 856 4SH 857 1SC 100 R2AT/R2S 853 2SN 100 R1AT 100 R2AT 853 1SN 853 2SN 11237 1436-1 1436-1 1436-1 X 100 R4 100 R4 100 R4 X X X X X X X X 1 – DNV-godkänd endast med monterad med kopplingar (presskopplingar) 2 – Slang med MSHA-godkänt hölje godkänns beroende på märkningen på slangen. 3 – DOT-typ alla TYPE AII FMVSS 106 godkända upp till storlek –12 Variationer i dessa data kan förekomma beroende på typ och storlek. Kontakta Dunlop Hiflex för aktuell och mer fullständig information. www.dunlophiflex.se 3

[close]

p. 5

TEKNISK INFORMATION SÄKERHETSVÄGLEDNING OCH GRUNDLÄGGANDE information Hydraulslangar har en begränsad livslängd, beroende på under vilka förhållanden de används. Om man utsätter en slang för användningsförhållanden som är hårdare än vad de rekommenderas för, så kommer slangens livslängd att förkortas avsevärt. Om slangen utsätts för kombinationer av påfrestningar nära gränsvärdena (dvs konstant användning vid maximalt arbetstryck, maximal rekommenderad arbetstemperatur och minimal böjningsradie) kommer livslängden också att minska. 1. Val av slang: Hänsyn skall tas till den aktuella applikationen och speciellt till max arbetstryck, böjningsradie, vridning och den temperatur som slangen kommer att utsättas för. Följande faktorer avgör i hög grad slangens livslängd: 1.1 Dimensionering: För att uppnå maximal effektivitet i ett hydraulsystem är det nödvändigt att i möjligaste mån minimera tryckförlusterna (motståndet mot det volymetriska flödet) när en vätska eller gas leds genom en slang. När en vätska eller gas flödar genom en slang utvecklas värme genom friktion. På så vis går en del av energin förlorad som värmeenergi, vilket leder till tryckförlust. Typer av flöden – Typen av flöde ändras från laminärt till turbulent vid en viss strömningshastighet. Denna hastighet ges av Reynoldstalet, Re. För cylindriska flödesledningar gäller följande formel: Re = V x D V = hastighet (m/s) υ D = slangens innerdiameter (m) υ = kinematisk viskositet (m2/s) Så snart värdet för Re överskrider 2300 ändras det laminära flödet till ett turbulent flöde. Laminärt flöde – I ett laminärt flöde rör sig de individuella flödespartiklarna jämsides i enhetliga lager upp till en viss hastighet. De stör eller inverkar sällan på varandra. Turbulent flöde – Om värdet för Re överskrider 2300 blir flödet virvlande och turbulent. De individuella partiklarna rör sig inte längre i en riktning på ett ordnat sätt, utan påverkar och hindrar varandra. LAMINÄRT TURBULENT Vissa strömmninghastigheter var visat sig vara de mest lämpliga för hydraulsystem. Dessa tryckförluster beror på: - Flödeshastighet - Slangens längd - Vätskans eller gasens viskositet - Vätskans eller gasens densitet - Typ av flöde (laminärt eller turbulent) Rekommenderade flödeshastigheter: Sugledningar: 0,5 … 1,2 m/s Returledningar: 2 … 3 m/s Tryckledningar: 4 … 7,5 m/s Därför är det viktigt att dimensionera slangen korrekt. Underdimensionerade slangledningar orsakar höga strömningshastigheter, vilket ger flera skadliga effekter. Detta leder till en försämring av systemets prestanda eftersom det skapar turbulens och ökad friktion, vilket leder till stora tryckfall och värmegenerering. Hög värme i sin tur skapar slitage på packningar och slangar, samt förkortar produktens livslängd. Underdimensionerade sugslangar kan orsaka kavitation vid hydraulpumpens inflöde, vilket i sin tur påverkar prestanda, förkortar pumpens livslängd och leder till höga bullernivåer. Nomogrammet för flödeskapacitet på sidan 6 är ett hjälpmedel för att bestämma korrekt innerdiameter, utifrån flödesvolym och flödeshastighet för slangen. Genom att använda två redan kända faktorer kan den tredje bestämmas. 4 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 6

TEKNISK INFORMATION 1.2 Arbetstryck: Hydraulslangar är konstruerade för kontinuerlig drift vid maximalt arbetstryck. Generellt utgör slangens arbetstryck 1/4 av sprängtrycket i enlighet med rekommenderade säkerhetsfaktorer enligt DIN och SAE standarderna. 1.3 Tryckstötar: I nästan alla hydraulsystem uppkommer tryckstötar som kan överskrida säkerhetsventilernas inställningar och på så sätt påverka livslängden på slangen och övriga komponenter. I system med frekvent höga tryckstötar rekommenderas en högre säkerhetsfaktor. 1.4 Arbetstemperatur: Specificerade temperaturer avser använt medias maximala temperatur. Högre temperaturer kan påverka slangens livslängd. Olika media kan påverka slangmaterialet i varierande grad varför maximal arbetstemperatur kan variera beroende på media. Kontinuerlig drift av både maximalt arbetstemperatur och maximalt arbetstryck samtidigt bör alltid undvikas. 1.5 Omgivande temperatur: Mycket höga och mycket låga omgivande temperaturer kan påverkar slangens ytterhölje och armering negativt. 1.6 Kompatibilitet för vätska eller gas: Vid val av slang måste man säkerställa att slangens innertub, ytterhölje och armering är resistenta mot den vätska eller gas som ska användas. Särskild försiktighet bör iakttas vid val av slang till gastillämpningar. 1.7 Genomträngning: Genomträngning (dvs genomsippring genom slangen) sker inifrån slangen till utsidan när slangen används med gaser, flytande eller gasformiga bränslen samt kylmedel. Denna genomträngning kan leda till höga koncentrationer av ångor som kan vara lättantändliga, explosiva eller giftiga, samt till förlust av vätska eller gas. Även om vätskan eller gasen är kompatibel med slangen så måste man tänka på att genomträngning kommer att ske och att det kan vara farligt. 1.8 Böjningsradie: Minsta böjningsradie är baserad på maximalt arbetstryck med slangen i fast läge. Säkerhetsfaktorn minskas om böjningsraden reduceras under rekommenderat minimum. 1.9 Omgivning: Se alltid till att slang och kopplingar är anpassade till de omgivande faktorer som de är utsatta för. Faktorer som t ex ultraviolett ljus, värme, ozon, fukt, vatten, kemikalier och luftföroreningar kan påverka ytterhöljet på slangen och förkorta dess livslängd. 1.10 Mekaniska påfrestningar: Bland de mekaniska påfrestningar som måste tas i beaktande finns överdriven böjning, vridning, knutbildning, drag- eller sidobelastning, böjningsradie och vibrationer. Det kan vara nödvändigt att använda svivlande kopplingar eller adaptrar för att slangen inte ska vridas. 1.11 Nötning: Även om en slang är tillverkad med ett visst skydd mot nötning, måste du vara noga med att skydda slangen mot alltför mycket nötning som annars kan leda till nednötning, fasthakning eller avskavning av slanghöljet. 1.12 Längd: När du bestämmer slanglängden måste man ta hänsyn till rörelseupptagning och skillnader i slanglängd på grund av tryck. Använd aldrig en för kort slanglängd. Rätt anpassad slanglängd är lättare att montera och ger längre livslängd. 1.13 Specifikationer och standarder: När man väljer slang och kopplingar bör man kontrollera och följa specifikationer och rekommendationer från tillverkaren. 1.14 Ren slang: Det är viktigt att se till att den monterade slangen är ren innan den tas i bruk. 1.15 Svetsning och lödning: Upphettning av ytbehandlade delar, inklusive kopplingar och adaptrar till över 232 °C (450 °F) vid t ex svetsning eller lödning kan utveckla livsfarliga gaser. 1.16 Elektrisk ledningsförmåga: En del tillämpningar kräver att slangen är icke-ledande för att förhindra att slangen blir strömförande. Andra tillämpningar kräver att slangen har tillräckligt bra ledningsförmåga för att avleda statisk elektricitet. Iaktta stor försiktighet när du väljer slang och koppling. www.dunlophiflex.se 5

[close]

p. 7

TEKNISK INFORMATION slangdimensionering Nomogrammet är baserat på teoretiska värden där hänsyn till strömningsmotstånd ej är medräknat. För rätt slangdimensionering bör man ta hänsyn till tankvolym, temperatur och hydraulaggregatets arbetscykler. Tänk på att för liten slangdimension ger förhöjd arbetstemperatur. Flöde l/min För att hitta rätt diameter ska du dra en linje mellan värdet för flödet (l/min) och den rekommenderade hastigheten (m/s) beroende på den typ av ledning som förekommer (tryckledning eller returledning). Det värde som anges där linjen korsar mittkolumnen visar ID (mm/tum) för den slang som ska användas. Diameter mm tum Flödeshastighet m/sek Rekommenderad hastighet i returledningar Rekommenderad hastighet i tryckledningar 6 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 8

teknisk information Råd vid montering All Dunlop Hiflex hydraulslang har en längsgående märkning. Med denna kan man lätt kontrollera att slangen inte blivit vriden under installationen, vilket är mycket viktigt för slangar med flätade stålinlägg. En vridning på 7% reducerar slangens livslängd med 90%. Eftersom slangens längd kan ändras med mellan +2% och -4% vid plötsliga tryckstötar, måste den ha tillräcklig extra längd för att kunna ta upp expansion och hopdragning. Använd aldrig en för kort slanglängd. Rätt anpassad slanglängd är lättare att montera och ger längre livslängd. Installera slangen med så få antal böjningar som möjligt. Exemplet visar hur antalet böjar reduceras från tre till en genom att använda 90° eller 45° vinkelkopplingar. Då ökas även radien för den kvarvarande böjningen. Skarpa böjningar som ger förkortad livslängd kan oftast undvikas om 90° eller 45° vinkelkopplingar används. Uppnå rak slangdragning och undvik onödigt slitage genom att använda 45° och 90° vinkelkopplingar. Genom att undvika alltför långa slangar får man en renare installation. www.dunlophiflex.se 7

[close]

p. 9

teknisk information SÅ mäts slanglängden Längdtoleranser SLANGLÄNGD (MM) TOLERANS 0 - 305 mm 305 - 457 mm 457 - 914 mm 914 - 1219 mm 1219 - 1830 mm > 1830 mm +/-3 mm +/-5 mm +/-6 mm +/- 10 mm +/- 12 mm +/- 1% Vinkelförhållande Koppling A har position 0°. Vrid koppling B till önskad vinkel V°. Vinkeltolerans ± 3°. 8 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 10

teknisk information Bestämmning av slanglängd Vi det övervägande flertalet installationer av hydraulslang fordras minst en böjning på slangen. För att erhålla maximal livslängd av slangen är det viktigt att alla spänningar i kopplingarna beroende på böjningar undviks. Beräkningarna nedan är avsedda som vägledning för konstruktörer vid beräkning av rätt slanglängd. FAST INSTALLATION (FIG 1) LÄNGD = 2A + 3,14 x 2R LÄNGD = 2A + x RÖRLIG INSTALLATION (FIG 2) LÄNGD = 2A + x + t Fig. 2 Fig. 1 För att undvika spänningar i kopplingarna skall en kort längd slang vid vardera änden vara rak, så att böjningen börjar en bit från kopplingarna. Ett beräknat avstånd, “A”, rekommenderat för att betryggande täcka längden av standardkoppling och den raka slangen, finns för varje dimension i nedanstående tabell. Sålunda skall längden av slangen enligt exemplet i Fig 1. vara L = 2A + (3,14 x R) (där R ej skall vara mindre än minsta tillåtna böjningsradie för resp. slangdimension). För alla andra typer av böjningar skall den generella formeln L = 2A + X täcka varje installation (där X är längden av slangböjningen, vilken på lämpligt sätt kan beräknas eller mätas). Om anslutningarna rör sig i förhållande till varandra måste särskild hänsyn tas till detta ifråga om slanglängden. Det är naturligtvis nödvändigt att se till att en extra längd rak slang upptar spänningarna från böjningen av slangen, vilka annars skulle komma på kopplingen Om slanglängden är T skall den extra längden rak slang vid vardera kopplingen vara 1/2T. Huvudformeln är L = 2A + X + T. Denna extra längd “T” upptar spänningarna i rörelsens alla positioner. Slang dim “A” mm tum mm mm 1/4 6,4 127 3/8 9,5 127 1/2 12,7 152 5/8 15,9 152 3/4 19 178 1 25 203 1 1/4 31,8 229 1 1/2 38,1 254 2 50,8 279 www.dunlophiflex.se 9

[close]

p. 11

teknisk information IDENTIFIERA KOPPLINGAR DASH-NUMMER Måtten på de flesta slangledningssystem för vätskor och gas mäts i DASH nummer. De är universellt använda förkortningar för komponentstorleken, uttryckt som täljaren i ett bråktal, där nämnaren alltid är 16. T ex är en DASH -04 anslutning 4/16 eller 1/4 tum. DASH nummer är är förkortningar som underlättar vid komponent beställning. Det finns flera kopplingssystem som används för hydraulanslutningar. De identifieras som Amerikanska, Brittiska, Franska, Tyska och Japanska. Detta avsnitt innehåller ursprung och kopplingsutförande. Varje kopplingsutförande följs av en beskrivning och dimensioner. AMERIKANSKA GÄNGTYPER NPTF (National Pipe Tapered Fuel) Detta är en gängtätning med koniska rörgängor, avsedd för bränsle. Den används för både utvändig- och invändig gänga. Anslutningen används fortfarande ofta i bränslesystem. NPTF utvändig gänga passar med NPSF eller NPSM invändig gänga. BSPT anslutningen liknar NPTF anslutningen, men de är inte kompatibla. Gängstigningen skiljer sig åt mellan de flesta storlekar. Dessutom är gängvinkeln 60° istället för 55° som på BSPT-gängor. Konisk Konisk Gänga YD Gänga ID NPSF (National Pipe Straight Thread for Fuels) Raka gängor för användning med bränsle. De används ibland för invändig anslutning och passar bra ihop med NPTF utvändig anslutning. SAE rekommenderar hellre NPTF gänga än NPSF för invändig anslutning. Gängtabell National Pipe Straight Mechanical (NPSM) National Pipe Tapered for Fuels (NPTF) Dash Storlek -2 -4 -6 -8 -12 -16 -20 -24 -32 Tum Storlek 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 1/8-27 1/4-18 3/8-18 1/2-14 3/4-14 1-11 1/2 1 1/4-11 1/2 1 1/2-11 1/2 2-11 1/2 Inv gänga ID (mm) (tum) 8.7 0.34 11.9 15.1 18.3 23.8 30.2 38.9 44.5 57.2 0.47 0.59 0.72 0.94 1.19 1.53 1.75 2.25 Utv gänga YD (mm) (tum) 10.3 0.41 14.3 17.5 21.4 27.0 33.3 42.9 48.4 60.3 0.56 0.69 0.84 1.06 1.31 1.69 1.91 2.38 NPSM (National Pipe Straight Mechanical) Amerikansk rak gänga där “S” står för straight (rak). Gängprofil 60° och den är konisk 3/4 tum per fot (lika på samtliga dimensioner). 10 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 12

teknisk information SAE J514 gänga med O-ringsklack (ORB) Denna anslutning rekommenderas av N.F.P.A. för extra säkerhet mot läckage i hydraulsystem med medelhögt och högt tryck. O-ringens hanklack passar endast ihop med en O-rings honklack. Gängtabell SAE J514 Rak gänga med O-ringsklack Dash Storlek -2 -3 -4 -5 -6 -8 -10 -12 Gänga YD Gänga ID -14 -16 -20 -24 -32 Tum Storlek (tum) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 9/16-18 3/4-16 7/8-14 1.1/16-12 1.3/16-12 1.5/161/2 1.5/8-12 1.7/8-12 2.1/2-12 Inv gänga ID (mm) (tum) 6.9 0.27 8.5 9.9 11.5 12.9 17.5 20.5 24.9 28.1 31.3 39.2 45.6 61.4 0.34 0.39 0.45 0.51 0.69 0.81 0.98 1.11 1.23 1.54 1.79 2.42 Utv gänga YD (mm) (tum) 7.8 0.31 9.4 11.2 12.6 14.1 18.9 22.1 26.9 30.3 33.1 41.1 47.4 63.3 0.37 0.44 0.49 0.56 0.74 0.87 1.06 1.18 1.31 1.62 1.87 2.49 SAE gänga med O-ringsklack Handelen har raka gängor och en O-ring. Hondelen har raka gängor och en tätningsyta. Tätningen uppstår mellan O-ringen på handelen och tätningsytan på hondelen. Gängorna håller fast anslutningen mekaniskt. SAE J514 37° (JIC) UNF/JIC är en av de äldsta och mest använda tätningsmetoderna inom mobil och industriell hydraulik. Tätningen uppnås genom att den uppkragade änden på röret kläms fast mot adapterns koniska yta med klämhylsa och mutter. En JIC 37° handel passar endast ihop med en JIC hondel. Gängorna håller fast anslutningen mekaniskt. - JIC-handelen har raka UNF gängor och en 37° kona. - JIC-hondelen har raka UNF gängor och ett 37° säte. Gängtabell SAE J514 37° kona (JIC) Dash Storlek -2 -3 -4 -5 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -20 Gänga YD -24 Gänga ID -32 Tum Storlek (tum) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/4 1 1/2 2 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 9/16-18 3/4-16 7/8-14 1 1/16-12 1 3/16-12 1 5/16-12 1 5/8-12 1 7/8-12 2 1/2-12 Inv gänga ID (mm) (tum) 6.9 0.27 8.5 9.9 11.5 12.9 17.5 20.5 24.9 28.1 31.3 39.2 45.6 61.4 0.34 0.39 0.45 0.51 0.69 0.81 0.98 1.11 1.23 1.54 1.79 2.42 Utv gänga YD (mm) (tum) 7.8 0.31 9.4 11.2 12.6 14.1 18.9 22.1 26.9 30.3 33.1 41.1 47.4 63.3 0.37 0.44 0.49 0.56 0.74 0.87 1.06 1.18 1.31 1.62 1.87 2.49 37° kona (JIC) VARNING: I storlekarna -02, -03, -04, -05, -08 och -10 är gängorna på SAE 45° konan och SAE 37° konan likadana, men tätningsytans vinklar är inte identiska. Mät noggrant konans vinkel för att identifiera skillnaden. SAE J512 45° Detta begrepp används ofta om kopplingar som har en 45° tätyta. Mjuka kopparrör används normalt för denna typ av tillämpningar eftersom rören enkelt kan kragas till 45°. De är avsedda för lågtrycksapplikationer – vanligt i kylsystem och i rörsystem för bilar och lastbilar. En SAE 45° hane passar endast ihop med en SAE 45° hona. Gängorna håller fast anslutningen mekaniskt. - SAE-handelen har raka UNF gängor och en 45° kona. - SAE-hondelen har raka UNF gängor och ett 45° säte. SAE 45° fläns Gängtabell SAE J512 45° Dash Storlek -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10 -12 -14 -16 Tum Storlek (tum) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 5/16-24 3/8-24 7/16-20 1/2-20 5/8-18 11/16-16 3/4-16 7/8-14 1 1/16-14 1 1/4-12 1 3/8-12 Inv gänga ID (mm) (tum) 6.9 0.27 8.6 9.9 11.4 14.2 15.7 17.0 20.3 25.1 29.5 32.5 0.34 0.39 0.45 0.56 0.62 0.68 0.80 0.99 1.16 1.28 Utv gänga YD (mm) (tum) 7.9 0.31 9.6 11.2 12.7 15.7 17.3 19.0 22.3 26.9 31.7 35.0 0.38 0.44 0.50 0.62 0.68 0.75 0.88 1.06 1.25 1.38 Gänga YD Gänga ID VARNING: Storlekarna -02, -03, -04, -05, -08 och -10 är gängorna på SAE 45° konan och SAE 37° konan likadana, men tätningsytans vinklar är inte identiska. Mät noggrant konans vinkel för att identifiera skillnaden. www.dunlophiflex.se 11

[close]

p. 13

teknisk information SAE J1453 Plantätad med O-ring (ORFS) Tätning sker när handelens o-ring kommer i kontakt hondelens plana yta. Kopplingarna är avsedda för hydraulsystem där man accepterar tätningar av elastomer för att undvika läckage och där säkerhet mot läckage är avgörande. Denna anslutning är idag marknadsledande för system där maximal säkerhet eftersträvas. O-ringtätning (ORFS) Gängtabell SAE J1453 (ORFS) Dash Storlek -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 Tum Storlek (tum) 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1 1/4 1 1/2 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 9/16-18 11/16-16 13/16-16 1-14 1 3/16-12 1 7/16-12 1 11/16-12 2-12 Inv gänga ID (mm) (tum) 12.9 0.51 15.9 19.1 23.6 28.1 34.4 40.8 48.7 0.63 0.75 0.93 1.11 1.36 1.61 1.92 Utv gänga YD (mm) (tum) 14.1 0.56 17.3 20.5 25.2 30.0 36.3 42.7 50.6 0.68 0.81 0.99 1.18 1.43 1.68 1.99 Gänga YD Gänga YD ORFS handel har en rak gänga och en plan yta med O-ring och ORFS hondel har en rak gänga och en plan yta. Tätning sker när O-ringen trycks mot hondelens plana yta, ungefär som kopplingar av typen med delad fläns. Gängorna håller fast anslutningen mekaniskt. SAE J512 Omvänd kona Den här anslutningen används ofta i fordonssystem. Handelen kan antingen ha en 45° kona i rörkopplingen eller en 42° tätyta i den bearbetade adapterformen. Hondelen har en rak gängning med ett 42° omvänd tätyta. Gängorna håller fast anslutningen mekaniskt. Gängtabell SAE J512 Omvänd kona Dash Storlek -2 -3 -4 -5 -6 Gänga YD Gänga ID -7 -8 -10 -12 Tum Storlek (tum) 1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 Gänga Storlek (tum-G.P.T.) 5/16-28 3/8-24 7/16-24 1/2-20 5/8-18 11/16-18 3/4-18 7/8-18 1 1/16-16 Inv gänga ID (mm) (tum) 6.9 0.27 8.6 9.9 11.4 14.2 15.7 17.0 20.3 25.1 0.34 0.39 0.45 0.56 0.62 0.68 0.80 0.99 Utv gänga YD (mm) (tum) 7.9 0.31 9.6 11.2 12.7 15.7 17.3 19.0 22.3 26.9 0.38 0.44 0.50 0.62 0.68 0.75 0.88 1.06 12 www.dunlophiflex.se

[close]

p. 14

teknisk information SAE J518/ISO – DIS 6162/JIS B8363 O-ringsfläns Flänsanslutningar används ofta i hydraulsystem och det finns två tryckklasser. Kod 61 Form R, PN 35/350 bar, Typ I, kallas oftast för ”3000 psi” och Kod 62 Form S, PN 415 bar, Typ II, är extra kraftig och kallas oftast för ”6000 psi”. Båda serierna har samma designkoncept, men bulthålens placering och flänshuvudets diameter är större för 6000 psi Kod 62. *Alla Kod 61-flänskopplingarna uppfyller eller överträffar SAE J518 Kod 61-kraven för hydrauliska delade flänsanslutningar. Kod 61-flänskonstruktionen kan stå emot ett drifttryck på max. 3000 till 5000 psi beroende på storlek. SAE Kod 61 och Kod 62 fläns Flänshuvud Fläns med fyra bultar Storlek DASH -8 -10* -12 -16 -20 -24 -32 -40 SAE Kod 61 FORM R – PN 35/350 – TYP I Flänsstorlek Flänstjocklek (tum) (mm) (tum) (mm) 1.19 1.34 1.50 1.75 2.00 2.38 2.81 3.31 30.2 34.0 38.1 44.5 50.8 60.3 71.4 84.1 .265 .265 .265 .315 .315 .315 .375 .375 6.7 6.7 6.7 8.0 8.0 8.0 9.5 9.5 SAE Kod 62 FORM S – PN 415 – TYP II Flänstorlek Flänstjocklek (tum) (mm) (tum) (mm) 1.25 1.63 1.88 2.13 2.50 3.13 31.8 41.3 47.6 54.0 63.5 79.4 .305 .345 .375 .405 .495 .495 8.7 9.5 10.3 12.6 12.6 CATERPILLAR Flänsstorlek Flänstjocklek (tum) (mm) (tum) (mm) 1.63 1.88 2.13 2.50 3.13 41.3 47.6 54.0 63.5 79.4 .56 .56 .56 .56 .56 14.2 14.2 14.2 14.2 14.2 -10 är inte en SAE-flänsstorlek Så här mäter du Helfläns – Mät först öppningens diameter med ett skjutmått. Mät sedan det längsta avståndet mellan bulthål, från centrum till centrum (mått ”A”) eller mät flänshuvudets diameter. Det finns tre undantag: 1. Storlek -10, som är vanligt utanför Nordamerika och som inte är en SAE-standardstorlek. 2. Caterpillar flänsar, som har samma ytterdiameter som SAE Kod 62, har ett tjockare flänshuvud. 3. Poclain flänsar som är helt annorlunda än SAE-flänsar. www.dunlophiflex.se 13

[close]

p. 15

teknisk information BRITTISKA ANSLUTNINGAR British Standard Pipe Parallel (BSPP) BSPP handel (parallell) passar med en BSPP hondel (parallell) eller en portanslutning med BSPP gänga. BSPP handelen har raka gängor och 60° invändig kona. BSPP hondelen har raka gängor och 60° utvändig kona. BSPP anslutningen (parallell) liknar en NPSM anslutning, men de är inte utbytbara sinsemellan. Gängstigningen skiljer sig åt mellan de flesta storlekar och gängvinkeln är 55° istället för 60° som på NPSM gängor. British Standard Pipe Parallel BSPP Gänga YD Gänga ID Gänga ID Gängtabell BSPP – (British Standard Pipe Parallel) Dash Storlek -2 -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32 Tum Storlek (tum) 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 Gängning Storlek (tum-G.P.T.) 1/8-27 1/4-18 3/8-18 1/2-14 5/8-14 3/4-14 1-11 1 1/4-11 1 1/2-11 2-11 Inv gänga ID (mm) (tum) 8.7 0.34 11.1 15.1 18.3 20.6 23.8 30.2 38.9 45.2 56.4 0.44 0.59 0.72 0.81 0.94 1.19 1.53 1.78 2.22 Utv gänga YD (mm) (tum) 9.5 0.38 13.5 16.7 20.6 23.0 26.2 33.3 41.1 47.6 59.5 0.56 0.66 0.81 0.91 1.03 1.31 1.66 1.88 2.34 British Standard Pipe Tapered (BSPT) BSPT handel (konisk) passar med en BSPT hondel (konisk). BSPT handel har koniska gängor. Vid användning med BSPT hondel (konisk) eller BSPP honöppningen (parallell) sker tätningen på gängorna genom att gängorna demoleras. Gängtätning rekommenderas. BSPT anslutningen (parallell) liknar NPTF anslutningen, men de är inte utbytbara sinsemellan. Gängstigningen skiljer sig oftast åt och gängvinkeln är 55° istället för 60° som på NPTF gängor. British Standard pipe Tapered BSPT Gänga YD Gänga ID Tabell för gängdentifiering BSPT – (British Standard Pipe Tapered) Dash Storlek -2 -4 -6 -8 -10 -12 -16 -20 -24 -32 Tum Storlek (tum) 1/8 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1 1-1/4 1-1/2 2 Gängning Storlek (tum-G.P.T.) 1/8-27 1/4-18 3/8-18 1/2-14 5/8-14 3/4-14 1-11 1 1/4-11 1 1/2-11 2-11 Inv gänga ID (mm) (tum) 8.7 0.34 11.1 15.1 18.3 20.6 23.8 30.2 38.9 45.2 56.4 0.44 0.59 0.72 0.81 0.94 1.19 1.53 1.78 2.22 Utv gänga YD (mm) (tum) 9.5 0.38 13.5 16.7 20.6 23.0 26.2 33.3 41.1 47.6 59.5 0.56 0.66 0.81 0.91 1.03 1.31 1.66 1.88 2.34 14 www.dunlophiflex.se

[close]

Comments

no comments yet