2014. július Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.07

Popular Pages


p. 1

2014. július utár Wossaláék sikere Ausztriában Interjú Szári Zsolt vezérigazgatóval 9. Fonyód új intézménye 15. Munkácsy-kiállítás Tihanyban 24.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél Védd meg a Balatont! Az elmúlt hetekben számos támadás érte a Balatont. Sajtóban, utcai beszélgetések során, sportberkekben. Volt köztük a vízminőségre, a kikötők állapotára vonatkozó; de az épített és a természeti környezet is kapott pofonokat. Emlékezzünk csak a tóparti megbetegedésekre, haltetemekre, különböző, kétes tartalmú „úszó szigetekre”. Végül is mindegyik a maga módján magyarázatot kapott, melybe ki-ki belenyugodhatott, de kételkedhetett is tovább. Másképpen fogalmazva: számos indoklás nehezen született meg, késve, rosszkor ért el a lakossághoz, mi több: akadt olyan is, melynek hitelességében jócskán lehetett kételkedni. Nem kellettek ezek nekünk. Sem a megtörténtek, sem az ide-oda irányú magyarázgatások. Ám meg nem történtté nem lehet semmit sem tenni, s amilyen pletykaéhesek vagyunk (amilyenné tettek minket!), igen hamar elindul a vezérhangya. Ennek következményeként pedig olyan sebességre kapcsol az ellenpropaganda, hogy csaknem lehetetlen a védekezés ellene. Mert igenis, van Balaton-ellenes propaganda, mely lecsap csip-csup ügyekre, felnagyítja, eltorzítja. Mindez nem is lenne katasztrofális, ha legyintenénk rájuk. Csakhogy cseppet sem így van! Egyrészt az „agymosottak” azonnal készpénznek veszik a fals (vagy ferdített) hírt, s bedőlnek a hitelesnek felmutatott híreknek. Ennek következtében szedik sátorfájukat, s máris mennek kétszáz kilométerrel délebbre. Előtte azonban telekürtölik a baráti kört, s tuti infókra hivatkozva lebeszélik őket a balatoni nyaralásról. Másrészt olyanok is vannak, akik kivárnak. Pontos, megbízható közleményt szeretnének, de hiába, mert az késik, ráadásul egy másik csatornán, másik lapban, másik rádióban, másik honlapon pont az ellenkezőjéről értesülnek. A bizonytalankodók mellett ott vannak a „durr bele” típusúak, akik azért is a balatoni nyaralást választják (mert befizették jóval korábban, mert a „hiszem, ha látom” elvet követik, s hisznek azoknak, akik egy-két nappal korábban „ott” jártak, s egészségesek, jókedvűek, élményekkel gazdagodva térnek haza a nyaralásból. Emlékeimben élénken él egy kiváló (természetesen balatoni) tudós gondolatsora. Idézem: „Évek óta minden rendben van a Balatonnál. Éppen ezért nem is kapunk pénzt semmire. Akkor, amikor nagy volt a baj, szaporodott az alga, pusztult a hal, drasztikusan csökkent a vízszint, azonnal megnyíltak a pénzforrások. Bajra várunk? Ki védi meg a Balatont békeidőben?” A kérdés határozott választ követel: nekünk, balatoni embereknek együtt kell megvédenünk a magyar tengert! Zatkalik utár 2014. július XII. Magyar Biodiverzitás Nap Hegymagoson A Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2006. óta szervez Biodiverzitás Napokat az ország területén. A BioBlitz néven is ismertté vált gyors adatgyűjtés lényege, hogy botanikus és zoológus szakértők csapata 24 órás villámfelmérést végez egy előre kijelölt, gyakorta védett területen. Ez a típusú tudományos munka hathatósan világít rá, hogy a laikus ember men�nyire alábecsüli a környezetében élő növények, gombák és állatok számát és sokszínűségét. Ebben az évben a Balaton-felvidéki Nemzeti Park felkérésére az akcióra a Balatontól nem messze, Hegymagas település határában került sor. A hegymagasi rendezvény természetvédelmi alapját a település közelében elterülő Kongó-rét adta. Az egykor virágzó, üde legelőt a 2000-es évek elejére szinte teljesen felemésztett az inváziósan terjedő aranyvessző. A nemzeti park 5 évnyi állhatatos munkával az özönnövényeket kiszorította a rétről, ami most ismét régi színpompáját nyújtja a látogatóknak. A rehabilitációs programot uniós finanszírozásból hajtották végre, de a kiváló természetességű táj hosszú távú fenntartásához már hazai forrásokra lesz szükség. A főképp tudományos felméréseket végző civil szervezet 45 szakértő bevonásával 2 napig gyűjtött a területen. Végleges listát csak októberben várhatunk, mivel számos apró rovar meghatározását csak mikroszkóp és az otthoni nyugalom mellett lehet elvégezni. Az előzetes eredmények tükrében már most is látható, hogy a Kongó vizenyős rétje egyes csoportoknak kedvez, mások viszont jóval szerényebb fajszámban vannak jelen egy mozaikos tájhoz képest. Jelentős mennyiségben kerültek elő például pókok, azonban gombákból kifejezetten szegényes készlettel rendelkezik. „Természetesen minden terület biológiai sokféleségét a maga helyén kell kezelni, és egyes csoportok alacsony fajszáma cseppet sem csorbít a védettség mértékén” jegyezte meg Dr. Kovács Tibor, a Magyar BiodiverzitásKutató Társaság elnöke, a Biodiverzitás Napok szervezője, „így a gyűjtés során előkerült néhány ritka faj is, például a fűz-laposmoly nevű lepkefajnak ez a negyedik előfordulási adata hazánkból.” Sallee-Kereszturi Barbara humánökológus, Hegymagas Község polgármestere szerint a felmérések eredményei a község természet közeli és helyi értékeit megbecsülő profilját is erősíthetik. „Fontos, hogy tudatosítsuk, hogy az egészséges környezet és szép táj valós értékei miben rejlenek, és hogy ezt a tudást a helyi érdeklődőknek és érintetteknek, az ide látogatóknak, de főleg fiataljainknak át tudjuk adni. Hegymagas Tájvédő Település, ezt azt jelenti, hogy minden erőfeszítésünk a tájértékek megőrzésére irányul, hiszen ez a helyi és térségbeli idegenforgalom egyik fő pillére és az itt élők számára kiemelten gazdasági jelentőséggel is bír. Ebbe közvetve a biológiai sokféleség értékei is beletartoznak.” A felmérésben részt vettek a keszthelyi Georgikon Egyetem és a Gimnázium diákjai is. A Bakony Természettudományi Múzeum Baráti köre a rendezvényre szervezte tanulmányi kirándulását. A Biodiverzitás-kutató Társaság nagyon fontosnak tartja, hogy folyamatos legyen a kapcsolat a tudományos munkát végzők és a laikus lakosság között, és főképp a fiatalokat visszacsábítsuk a természetbe, ahol tudományos igényességű terepi oktatásban is részesülnek. A kutatók a lakosság és a helyi képviselő-testület felé is nyilvánosan beszámolnak munkájukról és a felmérések országos jelentőségéről, így visszacsatolva tevékenységüket egy szélesebb térségbeli érdeklődő kör felé. Magyar Biodiverzitás-kutató Társaság 2

[close]

p. 3

2014. július utár Régiós fejlesztések a BFT napirendjén A Balaton Fejlesztési Tanács júliusi ülésén módosították a testület szervezeti és működési szabályzatát: a BFT létszámát tizenkét főben határozták meg, s így lehetőség nyílik arra, hogy a Miniszterelnökség delegáltja is helyet kapjon a grémiumban. A füredi tanácskozáson megtárgyalták és elfogadták A Balaton környéki közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetéről szóló előterjesztést. Mint ismeretes, a BFT által elfogadott stratégia alapján elkezdődik a Balaton Nagytérség közlekedésfejlesztési programjának megvalósítása. Első lépésként a déli parti vasútvonal megújítása indulhat el, még az előző uniós ciklus forrásaiból – a beruházás összértéke csaknem harmincmilliárd forint. A projekt első ütemének munkálatai Lepsény és Szántód-Kőröshegy között a közműkiváltásokkal hamarosan megkezdődnek. Az ütemterv szerint 2014. szeptember 1-jétől teljes vágányzár lép életbe ez utóbbi vasútállomás és Siófok között, majd jövő év márciusától a teljes építési szakaszon szünetel a forgalom. Ezekben az időszakokban az utasokat autóbuszok szállítják az érintett települések között. A rekonstrukció eredményeképpen a vonatok százhúsz kilométeres sebességgel közlekedhetnek majd, így csökken az utazási idő, a menetrend betartása pedig lehetővé válik. A Balaton Fejlesztési Tanács szakértői figyelemmel kísérik a projekt előrehaladását és igyekeznek segítséget nyújtani a nem várt akadályok leküzdésében. A befejezési határidő ugyanis kritikus: a szerződés szerint 2015. június közepéig kell átadni a felújított pályát a forgalomnak. Aktuális A tanács tagjai előterjesztést hallgattak meg a régió 2014-20 közötti időszak aktuális tervezési feladatairól. A koncepció, a stratégiai és az operatív program jövőképe és átfogó céljai vonzó, turisztikailag exponált tájat, magas életminőséget vetítenek elénk, s egy közép-európai mintarégiót vizionálnak. A jelszó egyúttal a cselekvésre, a követendő útra is utal: ”Együttműködő Balaton”! Süli A BFT elfogadta a Balaton régió fejlesztési koncepcióját A Balaton Fejlesztési Tanács százmillió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a „Területfejlesztési tevékenység fejlesztése a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet 2014-20 tervezési időszakra irányuló sikeres felkészülése érdekében” című pályázatával, az Új Széchenyi Terv keretében. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás biztosít fedezetet a térség hosszú távú fejlesztési koncepciójának, illetve a régió középtávú, 2014–20 programozási időszakra vonatkozó stratégiai, valamint a részletesebb operatív programjának elkészítésére. A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. július 4-én tárgyalta meg és fogadta el a fenti fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló előterjesztést. A Balaton Fejlesztési Tanács az Államreform Operatív Program keretében részesült támogatásban a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési dokumentumok kidolgozására - az operatív munkát a BFT megbízásából munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. végzi. A kidolgozásra kerülő fejlesztési dokumentumok közé tartozik a helyzetértékelés aktualizálása, a koncepció-, az integrált területfejlesztési program (Stratégia és Operatív Program) és az uniós tervezési dokumentumok elkészítése. A kft. feladatai kiterjednek hatásvizsgálatok elkészítésére, a partnerség és a fenntarthatóság biztosítására, valamint a projektfejlesztési feladatok elvégzésére is. A Balaton Kiemelt Térség egyeztetési változatát a Tanács 2014. április 18-i ülésén fogadta el, melyet hamarosan társadalmi egyeztetésre is bocsátott. A dokumentum száznegyven szakmai szervezetnek került megküldésre, illetve a www.balatonregion. hu oldalon is elérhetővé vált. A társadalmi egyeztetés erősítéseként a Kft. a régió öt városában fórumot szervezett a térség szereplői részére a koncepcióban foglaltak megvitatására. A téma iránti érdeklődést jelzi, hogy a 2014. június 10-i határidőig beérkezett harminckét észrevétel száztizenkilenc javaslatot tartalmaz – melyek nagy része beépítésre került a koncepcióba. A Koncepció elfogadását követően a BFT a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programjának – Stratégia, Operatív Program – egyeztetési változatát is elfogadta. A koncepció és a program szerint a térség jövőképe a természetességre, a megújuló képességekre, az egészségre és a fenntarthatóságra alapul – ezekre épülnek a konkrét stratégiai célok. A tervezési feladatok természetesen folytatódnak: a BFT júliusi döntése értelmében a munkaszervezet elvégzi a Stratégia és az Operatív Program társadalmi egyeztetését, elemzi a beérkezett véleményeket, s az ös�szegzést ismét a testület elé terjeszti. A Stratégiához és az Operatív Programhoz kapcsolódó észrevételeket, véleményeket 2014. augusztus 18-ig várja a munkaszervezet. A Fejlesztési dokumentumok elérhetőek a www.balatonregion.hu weboldalon. Balaton Fejlesztési Tanács Cím: 8600 Siófok, Batthyány u. 1. Telefon: + 36 /84/ 317-002 E-mail: bftkht@balatonregion.hu Honlap: www.balatonregion.hu 3

[close]

p. 4

Aktuális Mosolygós kórház Mi tagadás, nem könnyű beutaltként bejutni a hévízi Szent András Reumakórházba. Igaz, akadnak, akik évről évre igénybe vehetik az intézmény 2-3 hetes gyógyító, rehabilitációs szolgáltatásait, ám sokan kénytelenek erre hosszú ideig várni. Ám ez utóbbiak is, mint azt a betegelégedettségi tesztek, s levelek százai igazolják, igencsak elégedetten távoznak Hévízről. S nemcsak a nemzetközi hírű reumakórház és gyógyfürdő nyújtotta széles körű kezelések okán, hanem mert orvosai, nővérei, alkalmazottai mindig készségesek, barátságosak, mosolyaikkal nagyban elősegítik a betegek eredményes rehabilitációját. Így nem véletlenül „mosolygós kórházként” emlegetik az intézményt. - Küldetésünk is és egyben gyógyító, rehabilitációs tevékenységünk minőségének, hatékonyságának elengedhetetlen követelménye személyzetünk pozitív szemlélete, ez irányú elkötelezettsége - vallja az intézmény orvos igazgatója, osztályvezető főorvosa, Mándó Zsuzsanna is. utár 2014. július Egymillióan a reumások „Mekkájában” - A hévízi gyógykórház több mint hatvan éves, 1952-ben alapították. Hazánkban itt jött létre az első mozgásszervi rehabilitációs osztály. Napjainkban pedig a régió aktív reumatológiai ellátása mellett a krónikus mozgásszervi/reumatológiai betegségben szenvedők panaszainak csökkentésében, állapotuk javításában, rekreációjukreaktivációjuk segítésében, az intenzív és krónikus rehabilitációs szakellátásban országosan is kiemelt szerepet tölt be. A gyógyvíz, a gyógyiszap és a súlyfürdő alkalmazását kiegészítjük gyógytornával, gyógymasszázsal, egyéb fizioterápiás kezelésekkel, így létrehozva a modern kor elvárásainak megfelelő komplex balneo-fizioterápiát, melyhez szükség esetén farmakoterápia is társul. Nem szabad elfeledkezni a gyógytó mikroklímájának hatásáról sem, és mindezen tényezőknek köszönhetően testben-lélekben megerősödve térhetnek vissza hazai és külföldi betegeink a mindennapi életbe. - Számokban kifejezve mennyien? - Csaknem negyven aktív reumatológiai ágyon látunk el akut jellegű mozgásszervi betegeket és 225 mozgásszervi rehabilitációs ágyon kezelünk krónikus mozgásszervi betegségben szenvedőket. Ez évi 4-5 ezres betegforgalmat jelent. Gyógyfürdő szolgáltatásainkat évente több mint háromszázezer járó beteg veszi igénybe. A gyógyfürdőinkben évente megjelent vendégek, betegek száma pedig meghaladja az egymilliót. - A tekintélyes számú beteget milyen létszámú személyzettel szolgálnak ki? - Több mint ötszáz dolgozója van intézményünknek: harminchét orvosunk van, ebből 22 főállásban dolgozik, a többiek megbízásos szerződéssel tevékenykednek. Kétszáz felett van a szakdolgozók száma. Hasonló nagyságrendű a kiszolgáló, kisegítő személyzeti állomány. - A keszthelyi és hévízi kórházak első számú vezetője ugyanazon személy: Kvarda Attila. Ez a gyógyító munkában is elősegíti az együttműködést? - Igen, méghozzá kétoldalú kapcsolatként. Keszthely a sürgősségi ellátásban nyújt hátteret mind a fekvő, mind a járó beteg ellátásban. Hévíz pedig a nemrég megújult keszthelyi rehabilitációs osztály munkáját segíti a nálunk igénybe vehető hidroterápiás szolgáltatásokkal. - Miután a régiós, területi ellátási kötelezettségük mellett az ország különböző részeiből is fogadnak betegeket, gondolom, folyamatosan fejlesztik, bővítik az intézmény technikai, műszaki, műszerezettségi ellátottságát is. - Ez elkerülhetetlen, bár az igényeinktől időként eltérnek a lehetőségeink, amelyek az elmúlt években nagyban függtek attól, miként alakultak az intézmény tulajdonosi viszonyai. Voltunk már állami, önkormányzati, gazdasági társaság tulajdonában. Most - visszatérve a kezdetekhez - ismét teljes mértékben állami kezelésben tevékenykedünk. Ám mindenkor igyekeztünk kihasználni az adott fejlesztési lehetőségeket, forrásokat. Ennek köszönhetően többek között például már digitális röntgen technikával rendelkezünk, korszerűek a laborgépeink is, számos modern fizioterápiás készülékkel rendelkezünk (pl. lökéshullám készülék, Spineliner gerincgyógyászati berendezés). Friss hírként pedig elmondhatom, hogy várhatóan ez évben elkezdhetjük fedett fürdőnk felújítását. - A gyógyítás mellett milyen egyéb tevékenységeket folytat az intézmény? - Sajátos gyógy-idegenforgalmi szerepet vállalva egy négycsillagos hotelt is működtetünk. Kiemelkedő az oktatási tevékenységünk, amelynek során többek között a reumatológus szakorvos, gyógytornász, gyógy-masszőr képzésben veszünk részt. Jelentős természetvédelmi feladataink is vannak a gyógytó és azt körülvevő véderdő kapcsán. Komoly balneológiai kutatásokat folytatunk egyrészt önállóan, másrészt pedig a Pécsi Tudományegyetemmel, valamint a Pannon Egyetem Keszthelyi Georgikon karával közösen. Kutatási eredményeink nemzetközileg is mind ismertebbé válnak. Gyógyító, rehabilitációs munkánk mellett mindezek - úgy vélem - ugyancsak hozzá- járulnak ahhoz, hogy Hévízt, s benne a Szent András Reumakórházat, ahogy mondani szokták, a reumások „Mekkájának” tekintsék idehaza és a nagyvilágban. Szöveg és fotó: Andrássy Antal - Munkájukat küldetésnek tekintik? - Feltétlenül, mivel a természet ajándékaként keletkezett Hévízi-tó üzemeltetőjeként, az ezt körülvevő természetvédelmi terület gondozójaként, s mindenekelőtt, az erre alapozott több mint kétszáz éves gyógyító tevékenység letéteményeseként és jogutódaként olyan felelősség terhel bennünket, amelynek csakis egyfajta küldetéstudattal felelhetünk meg. - Kétszáz éves múltat említ, de magának a kórháznak a létrejötte végül is mikorra datálható, hiszen több dátum ismert? 4

[close]

p. 5

2014. július utár Kék zászló a strandokon és a kikötőkben Idén az alsóörsi strandon kerülhetett sor a Kék hullám zászlók és oklevelek átadására. Az ünnepségen 27 balatoni és egy gárdonyi strand, valamint négy balatoni kikötő képviselője, kezelője vehette át a Kék hullám zászlót. A sajtótájékoztatót megelőzően egyperces néma főhajtással emlékeztek meg a résztvevők a Balatoni Szövetség közelmúltban elhunyt főtitkáráról, Lázár Jánosról. Hebling Zsolt, a vendéglátó település polgármestere bevezetőjében elmondta, hogy a színvonalas alsóörsi strandra az önkormányzat éves szinten tízmillió forintnyi összeget biztosít. Idén – a szokásos karbantartási munkálatok mellett – a meder homokos feltöltésén túl fitneszgépekkel szerelték fel a strandot, korszerűsítették a vízi bejárókat. Sárközi Árpád, a Balatoni Szövetség ideiglenes titkára arról szólt, hogy a korábbiakhoz képest változatlan a bírálati pontrendszer, amelyre nem vonatkoznak hatósági vizsgálatok. Ilyen például a fürdővíz hőmérséklete, védgát, a sportolási lehetőségek, az esélyegyenlőség, a hulladékgyűjtés, az elsősegélynyújtás feltételei. Mindezeket az anonim bejárások során figyelik meg, s pontozzák. Hozzátette, a téli károkat hamar felszámolták, a strandok és kikötők többsége felkészülten, kulturáltan várja a szezont. Aktuális A Kék hullám zászlóra pályázó intézményeket a Balatoni Szövetség oldaláról Tarján Lászlóné szaktanácsadó, a Nők a Balatonért Egyesület (NABE) képviseletében Vetőné Zeke Erzsébet, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részéről Nagy Lajos zoológus, míg a Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetsége nevében Basa István látogatta meg, s „osztályozta”. A fórumon elhangzott, hogy a szezon során ellenőrzik a strandokat, s adott esetben a Kék hullám zászló vissza is vonható. Az átadási ünnepség befejeztével felvonták az elismerő zászlót az alsóörsi strand főépülete előtt. A 2014. év Kék hullám zászló tulajdonosai: Helikon strand, városi strand, Libás strand (mind Keszthely), balatonberényi községi strand, badacsonytomaji városi és Badacsony strand, balatonszemesi Berzsenyi strand, balatonfenyvesi központi és Csalogány strand, vonyarcvashegyi Lido strand, gyenesdiási Diási játékstrand, balatonfüredi Esterházy és Kisfaludy strand, csopaki, balatonakali, alsóörsi községi strand, zánkai községi és Erzsébet strand, révfülöpi Császtai és Szigeti strand, balatongyöröki községi strand, zamárdi nagystrand, siófoki nagystrand és Hotel Móló strand, balatonföldvári Keleti strand, balatonmáriafürdői központi strand, balatonboglári Platán strand, valamint a velencei-tavi Gárdony Sport Beach. A kikötők közül a balatongyöröki Csónak kikötő, a Balatoni Hajózási Zrt. szigligeti és balatonboglári kikötője, valamint a zánkai Erzsébet kikötő. Zatkalik Jó szándék, nemes cselekedet: boldog gyermekek Június végén új legénységgel futottak ki a hajógyári kikötőből a magyar tenger legszebb, legendás versenyeket vívó és legendás kapitányokat kiszolgáló vitorlásai. A Nemere II. a Capelle, a Sponsor, a Vanted, a Kedves, a Rosa, a Frank-o, a Tramontana, az Addio – és sok más hajó - fedélzetén ezúttal olyan gyermekek és ifjak teljesítettek szolgálatot, akik már megvívták életük legnagyobb csatáit. A szombathelyi gyermek onkológiai centrum és a budapesti Szent László kórház egykori vagy jelenlegi betegeit, orvosaikat és ápolóikat a Magyar Vitorlás Szövetség és a Lári-fári Alapítvány látta vendégül egy jótékonysági akció keretében. A balatonfüredi rendezvényen kreatív foglalkozások, zenés programok, vetélkedők vezették fel a legnagyobb eseményt, a vitorlások felvonulását és „versenyét”. Ludvigné Serfőző Csilla tizenkilenc éves fiát kísérte el az eseményre. Mátyásnál három évvel ezelőtt diagnosztizáltak a betegséget a szombathelyi onkológiai intézetben: a folyamatos kontroll és a negatív eredmények azt jelzik, hogy életvitelében alig kell eltérnie az átlagos fiatalokétól. A sikeres érettségi és az egyetemi felvételi pedig reményt nyújt arra is, hogy kiváló angol-történelem szakos tanárral bővüljön majd a magyar pedagógusi kar. Fekete Mónika kórházpedagógus - két évtizedes szakmai gyakorlattal – egyik legfontosabb teendőjének a gyermekekkel és szüleikkel való rendszeres találkozást tartja. Figyelemmel kíséri a füredi rendezvényhez hasonló eseményeket, s nagy-nagy empátiával az érintettekre bízza a döntést. - Természetesnek tartom, méltányolom azt is, ha a nehéz helyzet után sokan elzárkóznak a közös programok elől, s nem kívánnak találkozni hasonló sorsú társaikkal. Mások – tekintettel arra, hogy gyermekeik egy ideig nem mehettek közösségbe – kihasználják az alkalmat az együttlétre. Ez a nap valamennyiünk számára feledhetetlen marad – köszönet érte a balatoni vitorlázóknak, az alapítvány vezetőjének, Hosszú Adriennek és az egész program ötletgazdájának, koordinálójának, a sokszoros magyar bajnok Bakóczy Kálmánnak. Süli 5

[close]

p. 6

Aktuális Natura 2000 fenntartási tervek Párbeszéd, javaslatok, együttműködés A „Natura 2000 terület” megnevezés sokak számára ismerősen hangzik. Azt már kevesebben ismerik, hogy mit védenek, mit szabályoznak, és mit támogatnak egy-egy ilyen – sokszor látszólag teljesen hétköznapi - területen a természetvédelem szervei. A híradásokban gyakran infrastrukturális- és ingatlan fejlesztések akadályaként jelennek meg ezek a területek, eközben az országban számos természetvédelmi bemutatóhely, tanösvény létesül az európai jelentőségű hálózat védett élőhelyein. Vannak köztük olyan erdők és gyepek is, amelyek esetében az ott gazdálkodók kompenzációs támogatást igényelhetnek akkor, ha betartják azokat a technológiai szabályokat, amelyek a területükön található élőhelyek megőrzését szolgálják. A cél mindegyik terület esetében közös: átgondolt gazdálkodással biztosítani kell európai jelentőségű természeti értékeink jelenleg is meglévő életterét. A Natura 2000 témájának aktualitását az adja, hogy most van folyamatban a nyílt tervezési időszak, amely minden érintettnek és érdeklődőnek lehetőséget ad, hogy kifejtse véleményét, javaslatait adott terület vonatkozásában. Országosan több, mint kettőszáz egységre készítenek fenntartási tervet a természetvédelmi szakemberek. Ezekben a dokumentumokban egyértelműen megállapításra kerülnek azok az egyedi szabályok, amelyek betartásával biztosítható az adott, védett területen megtalálható állat-, illetve növényfajok élőhelyének megőrzése. A fenntartási tervek szakmai alapot szolgáltatnak a későbbi kompenzációs támogatások megítéléséhez 2014 és 2020. évek között. A Balatoni Integrációs Kft. a Balatonfelvidéki Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben 11 db Natura 2000 terület fenntartási tervének készítését végzi. Egyik tervezési terület maga a Balaton, amelynek teljes vízfelületén túl a parti sáv meghatározott ingatlanjai tartoznak ide, 42 db parti önkormányzat érintettségével. Legnagyobb tavunkon kívül még 10 db gyep-, berek és szántóföldi besorolású tervezési egységre készítenek fenntartási tervet az együttműködő partnerek. Ezek Somogy megyét illetően a Pogány-völgyi rétek, az Ordacsehi-berek, a Látrányi-puszta, a Balatonendrédi dombok, és az Ádándi Felső-hegy. Veszprém megyéből a Balatonkenesei tátorjános, a Tótvázsonyi tus hónapok során a korábbiakhoz képest nő a jelentősége. Honlapunkon és az önkormányzatoknál ugyanis elérhetők a fenntartási tervek egyeztetési változatai. Ezekben minden érdeklődő megkeresheti, hogy a tervanyagok intézkedései mennyiben érintik az ő gazdálkodását, legyen növénytermesztő, állattartó, önkormányzati döntéshozó, befektető vagy akár a Balatonon tevékenykedő cég. Július második felében, és augusztusban megtartjuk azokat a helyi terepbejárásokat, fórumokat, ahol minden érintett kifejtheti javaslatait. A munka során a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakemberei szakmai szempontok szerint véglegesítik a terveket, de számos olyan, helyismeretre, fejlesztési igényre vonatkozó, vagy szakmai kérdés egyértelműsítésére irányuló vélemény érkezhet, amely jobbá, használhatóbbá teheti a szeptemberig véglegesítendő fenntartási terveket. A fórumokat hétköznapokon, a kora esti órákban tartjuk, a magasabb részvétel reményében. Az időpontokat a helyet biztosító önkormányzatokkal egyeztetjük, és hivatalaikban, valamint honlapunkon közzétesszük. A tervek sikerének, széleskörű elfogadhatóságának feltétele az, hogy az érintettek minél nagyobb számban, és minél aktívabban vegyenek részt a helyi fórumokon. A vélemények, javaslatok írásban rögzítésre kerülnek, a felmerülő kérdésekre a természetvédelmi szakemberek fognak választ adni. Látogassák meg a projekt honlapját, ahol bővebb információkat kaphatnak a területekről és a tervezésről. Ismerjék meg a fenntartási tervek egyeztetési változatait, tegyék fel kérdéseiket, és küldjenek javaslatokat a témát érintően. http://natura2000.balatonregion.hu utár 2014. július bogaras, a Mogyorós-hegy, a Dörögdimedence és a Szentkirályszabadja megnevezésű, helyrajzi számok szerint pontosan lehatárolt területek tartoznak ide. A meghatározott jogi és szakmai keretek között zajló tervezési folyamat az egyeztetési szakaszához érkezett. Elkészültek, és nyilvánossá váltak a 2013-2014. között készített tervanyagok, amelyekben megjelennek a tervezés során begyűjtött adatok, információk, igények. Az érintett önkormányzatok, tulajdonosok, gazdálkodók, hatóságok már részben bekapcsolódtak a tervezésbe, illetve közülük többen kifejezték, hogy véleményezni kívánják a fenntartási tervek egyeztetési változatait. Magyarfalvi Attila (Balatoni Integrációs Kft.): 11 db Natura 2000 terület fenntartási terveit készítjük, amelyek kiterjedésükben, jellegükben, és az érintettek számában rendkívül eltérőek. Fontosnak tartjuk, hogy párbeszédet alakítsunk ki a tulajdonosokkal, gazdálkodókkal, hatóságokkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, stb. Ez a folyamat már elkezdődött, de július és augusz- 6

[close]

p. 7

2014. július Elsősegélynyújtók vigyázzák a strandolókat a Balatonon Közel háromszáz képzett vöröskeresztes elsősegélynyújtó vigyáz a balatoni strandolókra a szezonban. Idén már egy okostelefon applikáció is segíti a parton dolgozó fiatal önkéntesek munkáját. Nyolcadik alkalommal indította el Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatát idén a Magyar Vöröskereszt. 13 Balaton-parti település 20 strandján, június 30. és augusztus 22. között minden nap délelőtt 10 és este 6 óra között látják el az önkéntes fiatalok a vízben és a vízparton szerzett sérüléseket. A számok is igazolják a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat működésének fontosságát. A szolgálat 2007-es indulása óta 23 664 sérülést láttak el, négy alkalommal történt közvetlen életmentő beavatkozás. Évek óta defibrillátor rendelkezésükre áll szükség esetén, idén sem lesz másképp – hangzott el július 1-én délelőtt a szolgálat balatonlellei szezonnyitó sajtótájékoztatóján. Vöröskereszt. A legnagyobb humanitárius szervezet vezetője kitért arra is, hogy jövőre szeretnék bővíteni a szolgálatban résztvevő strandok körét, éppen ezért a Vöröskereszt gyűjtést indít 1359-es adományvonalán a jövő évi Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatának működésére. Az eseményen a Vöröskereszt munkatársainak segítségével megelevenedtek a leggyakoribb strandsérülések, és bemutatásra került a Magyar Vöröskereszt és stratégiai partnerük együttműködése részeként bevezetett okostelefon alkalmazás, amely megkönnyíti és meggyorsítja a parton dolgozó önkéntesek munkáját. A megoldás elsősorban az ellátott esetek pontos adminisztrációját, utólagos kiértékelését, és a Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat munkájának fejlesztését támogatja. utár Aktuális - A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat rendkívül népszerű a Balaton-parti települések körében – mondta Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. Kiemelte, hogy a szolgáltatás ingyenes az önkormányzatok számára, a 23 millió forintos összköltségvetésű balatoni programot ezúttal is teljes egészében vállalati támogatásokból és az adó 1 százalékos felajánlásokból valósította meg a Magyar Jó víz mellett hallal, vaddal, borral A nyári szabadság eltöltésére a Balatont választók idén is szépen fejlesztett strandokon kiváló minőségű vízben fürödhetnek, a vendégvárók programkínálatának dömpingjében válogathatnak. A magyar tenger nimbuszát, turisztikáját, környezeti higiénéjét lejáratóan szárnyra kelt híresztelésekkel szemben a tó tisztaságáról, a szolgáltatások nívójáról a gyenesdiási Lidó strandon tartott sajtótájékoztatót a minap Gál Lajos, a település polgármestere és györöki kollégája, Bíró Róbert, valamint Vetőné Zeke Erzsébet, a Nők a Balatonért Egyesület zalai csoportjának elnöke. Elmondták: a vízminőség a legutóbbi mérési eredmények alapján is valamennyi strandon kiváló, a halak egészségesek, tiszta a környezet. Minden feltétel adott tehát ahhoz, hogy a szezon sikeres legyen. Ez a közegészségügyi, limnológiai szakmai vizsgálatok alapján a Balaton üzenete. A veszélyt egyedül az álhírek jelentik a fürdőzéstől elriasztottak körére, a nyaralásuk tönkretételével. Jó víz mellett, hallal, vaddal, borral javában zajlanak a nagyrészt tradicionális vonzerejű rendezvények. Hagyománya van annak, hogy a vendégek mit esznek a gyenesdiási keszegfesztiválon, s hogy a borosgazdák kínálatát végigkóstolják az üdülőrégió minden településén. Helytörténeti gyökereken éledt múltidéző programba merült a minap Balatongyörök, ahol a római kor birodalmának kultúrájában érezhette magát a vendégkör. Színes szórakozató műsor mellett hússal, gyümölccsel terült az asztal, jó bor nedű hozott derűt a lakomázókra. A római napok felölelték a szíveslátás kultúráját, gasztronómiáját, az esemény ízelítőt nyújtott mindabból, amin az üdülőhely vendéglátása messzi idők óta alapul. A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum a vadászati kiállítóhelyén a napokban először rendezett solymász és szellemi kulturális örökség találkozót: a gasztronómia terén képviseltette magát a jellegzetes kunsági ízvilág, a borsodnádasdi molnárkalács készítés, a mesterségek közt megjelent a hagyományos dunai halászat, a mezőtúri fazekasság, a mohácsi búsójárás rituáléjának éltetése. Látványosságot kínáltak a solymászok ragadozómadárral történő vadászatának bemutatói. Lelovich György ornitológus, szakíró emlékkiállítását Huber G. Wells, a világhírű magyar származású hollywoodi állatidomár nyitotta meg, s közönség elé kerültek Meszlényi Attila festőművész munkái. Cserszegtomajon július első hétvégéjén rendezték az immár 9. alkalommal sorra került bornapokat, sok színes zenés, táncos műsorral. A településről ezzel útjára indult a balatoni borok nagy közönségmustrája, folytatódva a gyenesi bormurival, miután hétről hétre a györöki bornapok, a vonyarci boros forgatag, a keszthelyi cégéres fesztivál és a hévízi borünnep folytatja a sort. H. Á. 7

[close]

p. 8

Aktuális A tógazdálkodás tervezése nemzetközi jó gyakorlatokkal A legtöbb uniós tagállamban a Vízkeret Irányelv (VKI) által a tavakra meghatározott környezetvédelmi előírások újszerűek és nagy kihívást jelentenek. Az Európában található tavak, és más víztestek állapotának egy meghatározott ütemterv alapján történő javulása megköveteli a meglévő ismeretek és tapasztalatok megosztását. A LakeAdmin projekt egy helyileg koncentrált megközelítést kínál a VKI előírásainak teljesítéséhez. A keretirányelv szerint a „jó állapot” nemcsak a víz tisztaságát jelenti, hanem a vízhez kötődő élőhelyek minél zavartalanabb állapotát, illetve a megfelelő vízmennyiséget is. Ennek megvalósítása érdekében ez év első felében a projektpartnerek több szakmai konzultáción vettek részt a vízgazdálkodási gyakorlatok, vízgyűjtőgazdálkodási tervezés, tó-megőrzési esettanulmányok, a különböző csapadékvíz-gazdálkodási módszerek előnyeinek, eredményeinek megismerése céljából májusban Dániában és júniusban Finnországban. A bevált vízgazdálkodási jó gyakorlatok hasznosítása, alkalmazása érdekében a Balaton esetében egy megvalósíthatósági terv készül a tógazdálkodás témakörében a fejlesztési tervekkel, szakpolitikai ajánlásokkal, Vízkeret Irányelvvel összhangban. A megvalósíthatósági terv célja, hogy a benne rögzítésre került intézkedések beépüljenek a fejlesztési dokumentumokba, gazdálkodási tervekbe, hogy végrehajtásukat követően kedvező hatással legyenek a tó ökológiai, vízminőségi állapotára és a környezetére. utár 2014. július Ha kikapcsolódni szeretne! 1 órás sétahajó Ha egy jót bulizna! Bulihajó Ha gyermekével együtt szórakozni szeretne! Gyerekhajó varázslatos kalóz programmal Balatoni Minimax hajó Siófokról Ha romantikára vágyik! Naplemente túra, Koktél Party Ha egy kellemeset vacsorázna különleges helyszínen! Grill party hajón Siófokról Ha egy jót kirándulna és közben kiváló borokat kóstolna! Tihany túra, Badacsony túra Ha egy jót kirándulna családjával! Levendula túra Tihanyban, Keszthely túra Ha gyorsan szeretne célba érni! Hajóprogramok 2014. július 12. és augusztus 24. között Várjuk a fedélzeten! Velünk teljes a balatoni nyár! Gyorshajó körjárat Siófok – Tihany – Balatonfüred – Siófok útvonalon Vízitaxi Fonyód és Badacsony között Élményhajózás Siófokon Információ és jelentkezés a hajóállomásokon. Tel./Fax: 84/310-050 E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu www.balatonihajozas.hu 8

[close]

p. 9

2014. július A halászok feladata: kiszolgálni a horgásztársadalmat Interjú Szári Zsolt vezérigazgatóval Csaknem negyedszázada immár, hogy Szári Zsolt – friss főiskolai diplomával a zsebében – munkára jelentkezett a Balatoni Halászati Részvénytársaságnál. Tucatnyi év telt el komoly szakmai kihívásokkal és rutinfeladatokkal az irmapusztai telepen, míg egy napon – engedve az azonos profilú magánszféra csábításának – elköszönt kollégáitól, beosztottjaitól. Akkor még nem gondolta, hogy egy évtized múlva a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. székházában a vezérigazgatói szoba lesz a munkahelye. - Négy hónap telt el kinevezése óta – milyen élmények, hatások érték azóta Szári Zsoltot? A cég exponált helyzete mennyiben állítja kihívások elé Önt és munkatársait? - Bevallom, némi izgalommal és belső feszültséggel jöttem a kezdetekben dolgozni – az új szituációhoz való alkalmazkodás némi időt vett igénybe. Régi kollégákkal – esetleg korábbi főnökeimmel – ülök le nap mint nap, hogy megbeszéljük a cég aktuális feladatait. Izgalmas, szakmailag is vonzó kihívást jelent nekem a megbízatás, ám ezen túl is felelősséget érzek a magyar tenger ügyei iránt. Bár Kaposváron születtem, itt nőttem fel – a Balaton, a fonyódi Szúnyogsziget jelenti nekem az otthont, a meghitt hátteret. Azt is tudtam természetesen, hogy e tisztség számos olyan kötelezettséggel, döntéssel jár, amely élénken foglalkoztatja a közvéleményt. Nem túlzás, ha azt állítom: nem csak a turisztikai szezonban exponál a közvélemény a tóra, s így a halászok munkájára. Fogalmazhatnék úgy is: nyitott könyv a tevékenységünk, s ez cseppet sincs ellenemre. - A híradások azonban zömmel a negatív eseményekkel – elsősorban a halhullással - foglalkoznak, s alig tesznek említést arról, mi az Önök, a balatoni halászok alapfeladata! - Ez kétségtelenül így van, ezért fontosnak tartom elmondani: a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. évi hétszázmillió forintos bevételét az alaptevékenységéből biztosítja. A halászati jog birtokosaként kezeljük a tavat, s e jogosítványnak köszönhetően engedélyezzük a kopoltyúsok kifogását. Ehhez mindössze érvényes horgászjegy szükségeltetik: bevételeink nyolcvanöt százalékát legnagyobb partnereinknek, azaz a Balatonon pecázóknak köszönhetjük. Az éves költségvetésben jelentősebb tétel még az angolnaértékesítés és a tógazdaságok kereskedelmi tevékenysége. S hogy ne kerüljem meg a negatív jellegű felvetést sem: a halak elhullása nem új keletű a tó történetében. Az elmúlt évszázadokban ugyanis számtalan olyan beavatkozás történt, amellyel leszűkítettük a halak életterét, ívóhelyüket, érdemben befolyásoltuk a vízszint szabályozásának lehetőségét – elég a Nagyberek lecsapolására, a Déli vasút megépítésére, vagy a Sió-csatorna létesítésére gondolni. Az emberi beavatkozások, a kemikália, az invazív fajok megjelenése, a fürdőzők és az általuk bevitt olajok, krémek csak az utóbbi ötven évben többször katartikus helyzetet teremtettek: az angolna, a ponty, a garda volt az áldozat legtöbbször. S bár a kormányzati intézkedéseknek, valamint a Kis-Balaton II. ütem végrehajtásának eredményeképp jelentősen javult a víz minősége, lokális gondok, esetenkénti halveszteségek napjainkban is előfordulhatnak. Hangsúlyozom: a tó mindennapi csatát vív az antropogén hatásokkal – számunkra tehát adott a teendő. A Balaton élővilágának érdekében csökkentenünk, mérsékelnünk, megszüntetnünk kell a negatív folyamatokat. - Az év elején az illetékes szaktárca váratlan, meglepő döntést hozott: leállíttatta a halászati tevékenységet. Fél év elteltével megszületett-e már az új koncepció? Tudható-e, hogy milyen jövő vár a cégre, mi lesz a konkrét feladata, s mi lesz a halászok, az Ön munkatársainak sorsa? - Egyelőre nincs hivatalos álláspont ezzel kapcsolatban. A kormány előtt több koncepció van, s bízom abban, hogy a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. által felvázolt elképzelést fogadják majd el, s ezzel megalapozhatjuk a tó új arculatát – horgászati, halászati szempontból egyaránt. A lényegnek azt tartom, hogy a horgászok jól utár Aktuális érezzék magukat a Balaton mellett, erre pedig csak akkor van esély, ha fogási élményekkel is gazdagabbak lesznek. A tavalyi rekord év volt számukra, idén átlagos halfogásra számíthatnak. Számomra egyértelmű, hogy a jövőben azonos mennyiségben már nem kerülnek hálóba vagy horogra halak – egyértelműen a horgászok javára dőlt el ez a hosszú évek óta vajúdó kérdés. Ezért vélhetőleg módosulnak feladataink is, s úgy gondolom: megtisztelő lesz a balatoni halászok számára, ha kiszolgálhatjuk a több százezer fős magyar horgásztársadalmat. Süli Ferenc 9

[close]

p. 10

Aktuális Kihúzhatják a célszalagot Balatonlellén A nyár első hónapjai nem csak a várva várt jó időt és a turistákat hozták meg a magyar tenger partjára, hanem városban zajló, uniós finanszírozású turisztikai projekt befejezése is karnyújtásnyi közelségbe került. A 21. századi balatonlellei kulturális és turisztikai központ létrehozása című, DDOP2.1.1/D-12-2012-0010 azonosítószámú projekt és hozzá kapcsolódó infrastruktúra ugyanis szinte már csak az utolsó simításokra vár. A közel 500 millió forint, részben uniós forrásból megvalósuló beruházás során például kívül-belül megújul az Afrika Múzeum. A kiállításnak otthont adó Szalay Kúria épületén kicserélik a nyílászárókat, felújítják a tetőszerkezetet, valamint interaktívvá teszik a számos érdekességgel bíró tárlatot, amely immáron XXI. századi színvonalon várhatja és szolgálhatja majd ki látogatóit. Modernizálásra kerül és mellékhelyiséggel bővül a Szabadtéri Színpad, amely alkalmassá válik nagyszabású előadások befogadására. Emellett számos integrált informatikai fejlesztést is végrehajtanak a szakemberek, így új honlap fogja össze a jövőben a megújuló elemeket a Kapoli Múzeummal, illetve a városi művelődési ház és könyvtár egységével, továbbá WIFI hálózat is kiépítésre kerül. Az új weboldal beépített jegyvásárlási lehetőséggel, programfüzettel és hasznos információkkal teszi majd kellemesebbé és kényelmesebbé a városba látogató turisták és kikapcsolódni vágyó helyiek pihenését, szórakozását. Mindezeken túl van még néhány olyan munka, ami jelenleg a háttérben folyik, viszont a városközpont parkjának tőszomszédságában kézzel fogható a fejlődés, hiszen alig néhány hét alatt építmények tűntek el és nőttek ki a földből. Nyüzsgő balatoni strandra emlékeztet tehát a környék, ahol mindig történik valami. Ugyan gyerekek helyett kalapácstól hangos az udvar, de ez a hang legalább olyan örömteli a projekt befejezését váróknak, mint a víz csobogása, vagy a lángosos kurjongatása. Ahogy örömmel tölthet el minden arra járót az építési terület látványa is, hiszen köszönhetően a tempós munkavégzésnek már nem kell sok fantázia ahhoz, hogy odaképzeljünk a színpadra egy-egy jó koncertet, vagy színi előadást. Mindent összevetve tehát már csak az időjárásnak kell kegyesnek lennie ahhoz, hogy átszakíthassák a képzeletbeli célszalagot, és fogadhassák új, valamint visszatérő látogatóikat a modernizált attrakciók. utár 2014. július 10

[close]

p. 11

2014. július utár Mint zenében az összhangzattan, oly fontos a balatoni borban az ízek harmóniája. E témában természetesen felesleges lenne Liszthez, Kálmán Imréhez vagy Lehárhoz fordulnunk – bőségesen elegendő, ha leheveredünk a tihanyi Belső tó mellett egy gyékényre, Hamvast olvasgatunk, s időnként kortyolunk egyet a Salánki feliratú palackból. Napszak, kedv, időjárás és természetesen a társaság függvénye, meddig jutunk. Szükség van-e szavakra, vagy csak egy-egy bólintással jelezzük: jól tette Noé, hogy az özönvíz után azonnal szőlőtelepítésbe kezdett. Azt viszont már tudjuk, hogy Salánki Sándor bölcs döntést hozott, amikor borászatra adta a fejét. A fogyasztók közül sokan talán úgy gondolják, hogy a szőlővel csak pár napig érdemes – és szükséges – foglalkozni, főként szüret idején. Ha közülük néhányan vennék a fáradságot, s keresni kezdenék a neves szakembert a februári zimankóban vagy a júniusi kánikulában, hűlt helyét találnák – legalábbis otthon. A telefon ugyan kicseng, ám csak késő este érkezik a visszahívás: a munka menete messzire száműzi Bell mester találmányának korszerűbb változatát. Salánki Sándor ennek ellenére – vagy éppen ezért – boldog ember. Tihany, Aszófő, a szőlők és a pince képezi életének terét, a napi munkafolyamatokban és az üzletmenetben pedig bizton számíthat feleségére, gyermekeire, akik nem csak génjeikben hordozzák a szőlő és a bor iránti elkötelezettséget – szakmailag felvértezve egyszer nyomdokaiba is lépnek. - Az ezeréves magyar borkultúra, szőlőművelés hagyományainak őrzői vagyunk, ám nem mondunk le a legkorszerűbb technológiák alkalmazásáról sem. A Tihanyi-félszigeten csak kékszőlőt termesztünk – egyedülálló ez a magyar tenger északi partján. Aszófőn és Akaliban viszont a tájra jellemző ültetvényeink vannak – jelenleg --húsz hektáron művelünk szőlőt, s ha nem lennének ilyen nyomott árak a piacon, valószínűleg bővítenénk a területet és újabb telepítésekbe fognánk. Mint a gazdaság szinte minden szegmensében, itt is érezhető a globalizáció gyakran rendkívül nyomasztó, ritkábban pedig inspiráló hatása. Nyugat-Európába és az USA-ba már alig exportálunk, ugyanakkor néhány japán kereskedő felfedezte a balatoni, a Salánkiborok különleges ízvilágát – különösen a Cabernet Franc és a Cabernet Sauvignon lett kedvelt a felkelő nap országában. Évente egyébként mintegy százezer palackot töltünk meg saját készítésű borainkkal, s ennek tíz százalékát exportáljuk. - A Balaton egyre növekvő presztízse és az itteni borok rangja teszi lehetővé, hogy a termés harminc százalékát saját pincénkben értékesítsük. A Balatonfüred és környéke Borút Egyesület - melynek családi vállalkozásom is tagja – seregnyi élményt kínál a hazai és külföldi turistáknak, hiszen nem csak egy csodálatos természeti környezetet ismerhetnek meg, hanem a maga változatosságában a tájegység legjobb szakácsainak „alkotásait” is. Nálunk, a Salánki Pincészet programjain a borkóstoláson, fogyasztáson túl - melyekhez természetesen parasztos kolbász, sonka dukál – lehetőség nyílik szalonnasütésre, bográcsozásra is. Egész évben várjuk vendégeinket, hiszen azt valljuk: a balatoni bor fogyasztása-eladása nem függvénye az évszakoknak, s a javuló marketing munkának köszönhetően egyre több honfitársunk látogat el hozzánk ősztől tavaszig. Érzékelhető egyébként a kerékpáros turizmus jótékony hatása a borfogyasztásra. A régióban szolgáltatásokat nyújtók, lakáskiadók viszont régi partnereink – ők gyakran valódi kuriózumot kínáló pincelátogatással kedveskednek vendégeiknek. Napjainkban megszokottá vált az is körükben, hogy internetes rendeléssel kívánnak kedvenc italukhoz hozzájutni. - Salánki Sándor szerint a balatoni bor önmagában jelentős turisztikai vonzerőt rejt – s olyan szellemi és fizikai kísértést, melynek felesleges lenne ellenállni. Hamvas Béla gondolatait némileg módosítva: aki egyszer megkóstolja, milyen a süllő vajban, paradicsomsalátával és tihanyi borral, az előbb felejti el a Louvre valamelyik képét, mint ezt az élményt. Salánki Családi Borpince www.salankiborpince.hu 8241 Aszófő, Tihanyi út 1. salanki@canet.hu Tel: +36-87445436; +36-309395093 11

[close]

p. 12

Aktuális utár Idén nyáron is „Mozdulj Balaton!” A magyar tenger partján pihenő, de a nyaralás idején is mozogni vágyó emberek sokasága már megszokhatta: aktív és kellemes kikapcsolódást jelenthet a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidősport rendezvény sorozat. A helyi szervezők ebben az évben három megye 33 településén, összesen 36 strandon várják – általában szombat délutánonként – a szervezett keretek között sportolni szándékozókat. A 11. alkalommal meghirdetett programsorozat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportügyekért Felelős Államtitkársága, 29 települési önkormányzat, 4 városüzemeltetési szervezet támogatásával, együttműködésével, a Balaton Fejlesztési Tanács szervezésében valósul meg. Az elmúlt évtized tapasztalatairól, az idei előkészületekről és programokról kérdeztük dr. Bóka Istvánt, a Balaton Fejlesztési Tanács elnökét. - Tizenegy évvel ezelőtt, milyen céllal indították útjára a programsorozatot? - Elsősorban a sportolási feltételek javítását, a meglévő pályák korszerűsítését, és a sportprogram kínálat bővítését szerettük volna elérni a programsorozat beindításával. Összességében elmondható, hogy az elképzeléseink mára már valóra váltak. Ma már minden résztvevő strandon legalább egy-egy homokos terület rendelkezésre áll, a kialakított homokos játszóhelyeken több sportág űzésére is alkalmas pályák, pályarendszerek jelölhetők ki. Az eszközparkot szinte teljesen lecseréltük az eltelt évek alatt (kapuk, hálótartó oszlopok) és minden strandra juttattunk vízben is elhelyezhető sporteszközöket. 2004-ben 9, a következő évben már 20, majd az azt követő évben pedig 30 strand kapcsolódott be a programsorozatba, és ezzel együtt folyamatosan nőtt a szervezett sportprogramok, és az azokon résztvevők száma is. - Hogy alakul az idei pontos menetrend? - A tavalyi évhez képest lényeges változást idén nem terveztünk. A felkészült helyi szervezőknek 9 helyi programnap szervezését határoztuk meg, ebből 7 alkalmat konkrétan is megadtunk. Július 5-e (szombat) az első szervezett programnap, ahol a sportolni szándékozók igényei és pályák adta lehetőségek figyelembevételével kispályás foci, strandröplabda, strandkézilabda, tollaslabda, lábtenisz, petanque, valamint a vízben űzhető sportágakban lesz lehetőség versenyek szervezésére, indítására. Egészen augusztus 16-ig 7 szombaton ez a menetrend, és ezen kívül a helyi szervezők még két, szabadon választott időpontot is megadnak majd, ami jól bevált az eddigi tapasztalatok szerint. A programok az időjárás függvényében általában 14 órakor kezdődnek. A hét többi napján a strandra látogatók és sportolni szándékozók szabadon, kedvük szerint használhatják a pályákat. Augusztus 23-án, szombaton, a hagyományokhoz híven, Vonyarcvashegyen, a Lido strandon zárul az idei programsorozat, ahol szándékaink szerint minél több résztvevő strand egy-egy kispályás foci, strandröplabda és streetball csapata és két szenior versenyzője vesz részt a jubileumi, X. „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozón. - Milyen újdonságokkal várják az idén az érdeklődőket? - Fontos újdonság ebben az évben, hogy külön versenyeket hirdetünk a szenior korosztály képviselőinek. A 45 év felettieknek ügyességet igénylő, egyéni erőpróbákat állítanak össze a helyi szervezők, így például kiskapura rúgó és kosárra dobó verseny is lesz. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az idősebbek nem szívesen vesznek részt csapattagként a küzdelmekben, így azonban lehetőségük lesz arra, hogy ők is érmekért küzdjenek. Ráadásul az augusztusi sporttalálkozón a települési csapatokban két fővel képviseli majd magát ez a korosztály. A megújult fonyódi strandon, a vonyarcvashegyi Lido strandon és a balatonfüredi Kisfaludy strandon egy-egy tornapálya elemmel is készülnek a strandok, hogy még tovább bővíthessék a választékot. Az érdeklődők a nyújtót és a korlátot is kipróbálhatják ezeken a helyszíneken. Ugyancsak újdonságot jelent, hogy az idén szeretnénk szélesíteni azok körét, akik a sikeres sportolás után valamilyen díjat, emléket vihetnek haza, így az érmek mellett emléklapokat is átadnak a helyi szervezők. - A Balaton mellett pihenők honnan szerezhetnek információt a programsorozatról? - Évek óta működtetjük honlapunkat (www.mozduljbalaton.hu), melyen a legfontosabb tudnivalók (időpontok, sportágak, strandok, helyi szervezők és elérhetőségük stb.) megtalálhatók, illetve az elmúlt 2014. július Három megye strandjain várják a mozogni vágyókat szombatonként évek film- és képanyaga is megtekinthető. A három megyei napilap az előző évek hagyományainak megfelelően a hétvégi sportajánlókban idén is közli a résztvevő települések, illetve strandok listáját. A településekre szórólapokat is eljuttattunk, hogy minél több ember értesüljön a programsorozatról, Ha az időjárás is kegyeibe fogadja a rendezvényeket, és sokaknak szerezhet örömet a részvétel. Nevezési díj továbbra sincs, akik jól szerepelnek, ezúttal is érmet kapnak majd minden egyes hétvégén. A szezonzáró Sporttalálkozó legjobbjai pedig számos ajándékkal gazdagodhatnak. A résztvevő települések megyék szerint: Veszprém Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka, Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred (2 strand), Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfűzfő Zala Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök Somogy Balatonberény, Balatonmáriafürdő, Balatonfenyves, Fonyód, Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes (2 strand), Balatonőszöd, Balatonszárszó (2 strand), Balatonföldvár, Szántód, Zamárdi, Siófok, Balatonvilágos Az idei időpontok: Július 5., 12., 19., 26. Augusztus 2., 9., 16. + 2 program nap A programnapok általában 14 órakor kezdődnek, a pontos időpontokról és a + 2 programnap dátumáról a helyi szervezőknél érdemes érdeklődni. Augusztus 23.: Vonyarcvashegy, X. „Mozdulj Balaton!” Sporttalálkozó (a programsorozatban részvevő strandok csapatainak részvételével) További információk: www.mozduljbalaton.hu www.globalnature.org/E-Learning-Tool 12

[close]

p. 13

2014. július Czeglédy Ákos, Paloznak polgármestere örömmel konstatálta, hogy eddig jól alakul az idei év, hiszen több olyan fejlesztés megvalósult, melyre pályázati támogatásokat nyertek. - Eddig sikeresnek mondható a 2014es esztendő, hiszen jó néhány beruházást megvalósítottunk. Még 2012-ben nyertünk támogatást kiállító terem építésére. Az öt és fél millió forintos beruházáshoz 4.6 millió forint pályázati támogatást nyertünk. Pünkösdkor Csók István és tanítványa, Cserepes István képeiből összeállított tárlattal avattuk fel az új kulturális intézményt. Reményeink szerint sok színvonalas kiállításnak otthont ad az európai normáknak megfelelő galéria – emelte ki az egyik beruházást Czeglédy Ákos polgármester. A Miniszterelnöki Hivatal 22 millió forintos támogatásából egy régi fejlesztési utár Több mint 20 millió forintos támogatást nyertek a Miniszterelnöki Hivataltól vágya valósult meg. A falu első embere hangsúlyozta, hogy először a 71-es úton gyalogátkelőhelyet szerettek volna kialakítani, de a különböző elvárások miatt ez nem valósulhatott meg. A második tervük azonban célba ért! A 71es főút alatt, a Séd-partján kerékpárutat alakítottak ki. Bár némely szakaszon nincs meg az előírt szélesség, ezért hivatalosan kerékpárosok által is használt gyalogút lesz. Így már biztonságosan átkelhetnek a Balaton-partra azon személyek, akik gyalog vagy kerékpárral szeretnének lemenni a csopaki strandra vagy a község kempingjébe. Települések Ötmillió forintos önerőből a temető feletti utat leaszfaltozták, mely Csopakot és Paloznakot köti össze, ezáltal még könnyebbé tették a Csopakon működő közös hivatal megközelítését. Két utcában napelemes kandelábereket építettek ki, tovább korszerűsítve a közvilágítást. A hagyományos, közkedvelt rendezvényeiket ebben az évben is megtartják. Kialakult egy programstruktúra, amely fenntartható és működtethető. Szendi Péter Négyszáz négyzetméteres polgármesteri hivatal épül Alsóörsön Új polgármesteri hivatallal bővül idén a település. Folytatják a Merse Leader Kultúrpark bővítését és a tervek között szerepel, hogy több intézményre napkollektorokat szerelnek fel. - A tavalyi évünk sikeresnek mondható mindenféle szempontból, hiszen az alsóörsi önkormányzat ellátta mind a kötelező feladatait, mind az önként vállaltakat. Mindenképpen kiemelném, hogy adósság nélkül kezdtük a 2013-as esztendőt, így az államnak nem kellett bennünket konszolidálnia, ennek köszönhetően nemrégiben 20 millió forintos állami támogatást kaptunk – hangsúlyozta Hebling Zsolt polgármester. Az önkormányzat a hivatal feletti utcában megvásárolt egy 1700-as években épült házat, mely egyelőre ugyan romos állapotban van, de a későbbiek során tájházként funkcionálna. Kiemelkedő volt a tavalyi évben az idegenforgalmi szezon, a strandbevételek rekordot döntöttek, hiszen közel 70 millió forintról beszélünk, míg a kurtaxa több mint 10 százalékkal emelkedett. A falu vezetősége idén 10 millió forintot költött a fürdőtelep fejlesztésére. Ebben szerepelt mederhomokozás, a vízi lejárók cseréje, kialakítottak egy szabadtéri fitneszparkot, baba-mama szobát, minél inkább családbaráttá tenni a község strandját. Korszerűsítették a közvilágítást is, így a közel négyhektáros fürdőtelepet késő estig lehet használni. A helyi kempingben folytatták a térkövezést, illetve egy beléptető rendszert alakítottak ki. Tervek között szerepel még, hogy augusztus végéig több utcát felújítanak a községben. Az egyik legjelentősebb beruházás az új 400 négyzetméteres polgármesteri hivatal kialakítása, mely a Művelődési Ház déli részéhez épül. Ennek költségei nettó 88 millió forintot tesznek ki. A munkálatok előreláthatólag még ebben az évben befejeződnek. - Fejlesztéseink közül kiemelném a Merse Leader Kultúrparkot, mely közel egy hektáros területen, a település központi részén helyezkedik el. Egy régi, elhanyagolt területet szépen felújítottunk, sok olyan elemet építettünk be, mely minden korosztályt kiszolgál. A park északi részén Merse kutat építünk, újabb padokat, sétányt, zöldövezetet hozunk létre. Ami még nagyon fontos, hogy a Séd patakban egy gólyaszentélyt valósítunk meg, valamint megépül a játszótér is. A park további fejlesztéseinek költségei 20 millió forintba kerülnek. Az iskolánál, óvodánál és a művelődési háznál napelemeket szeretnének elhelyezni, melyekre nemrégiben nyújtották be a pályázatot. A falu első embere büszkén megemlítette, hogy Albrecht Sándor és Zórád Ferenc: Alsóörs képeslapokon című könyvből már egy darab sem áll a rendelkezésre, így az újranyomtatásán gondolkodnak. Szintén a kultúra színvonalát emeli, hogy egy 10 millió forintos értékű hangversenyzongorát kaptak. A tervek között szerepel, hogy a hangszert neves művészek szólaltatják meg. Szendi Péter 13

[close]

p. 14

Települések utár Tíz borász egy csárdában A Balatoni Kör szervezésében tíz borász és 150 vendég gyűlt össze a Baricska Csárdában, hogy annak fontosságát hirdessék: balatoni éttermekbe balatoni borok valók. A vendéglő üzletvezetője, Martonosi Zsolt szerint az ételekhez szükséges nyersanyagot is helyből kellene beszerezni, új alapokra helyezve ezzel a vendéglátást, és segítve a helyi gazdákat. A helyi termékek támogatásának jegyében a Balatoni Kör rendezte meg Balatonfüreden a Bor Part nevű estet, amelyre 150 vendég látogatott el. A balatoni borászok közül tízen képviselték magukat: a Jásdi, a Szent Donát, a Laposa, az Istvándy, a Villa Tolnay, a Sabar, a Bezerics, a Szeremley, a Légli és a Bujdosó Pincészet. A szervezők célja az volt, hogy a fogyasztó közönség közvetlenül találkozhasson és beszélgethessen a helyi borászokkal, s azt hirdessék: itt az ideje, hogy eltöröljék a hosszú évek óta helytelenül berögzült szokásokat, vagyis a más vidékekről szállított borokat leváltsák a helyiek, a fagyasztott hekk helyett pedig friss keszeg kerüljön a tányérokra. A rendezvényre különböző éttermek más-más ételkülönlegességet hoztak el. A Kistücsök Étterem kacsa rilettel kápráztatta el a vendégeket, a házigazda Baricska Csárda harcsa körözöttet kínált joghurtos uborkával. A Bacchus Étterem mangalica szalonnás-vargányás padlizsánkrémet hozott magával, a Bergman Cukrászda pedig süteményeket ajánlott fel. A Balatoni Kört idén márciusban húsz ismert balatoni borász és vendéglátós alakította meg, hogy összefogásukkal, a helyi termékekre építő régióközpontú gasztronómiával új dimenziót nyissanak a vendéglátásban. Az igazi balatoni vendéglátósok, étteremtulajdonosok közül ugyanis sokan szégyenként élik meg azt, hogy a magyar tenger halait dunai halakkal kénytelenek pótolni. – Szeretnénk elérni, hogy a jövőben minden balatoni étteremben helyi borokat szolgáljanak fel, és a környékbeli gazdákat is segítve a közelben készült friss alapanyagokból készülhessenek az ételek – mondta el laHalottunk van, búcsúzunk tőle, gyászoljuk! Vegyészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök diplomát szerzett, és amire igazán büszke volt: a borászságot is kitanulta. 1991-től töltötte be a Balatoni Szövetség titkári teendőit, én ezt követően kerültem vele a Szövetség elnökségében végzett munkánk révén kapcsolatba, majd barátságba. Mindig úgy éreztem, hogy Ő a Balaton lelkiismerete - próbált bennünket a Szövetségen belül szelíd erőszakkal munkára sarkallni. Köszönettel tartozunk a fennlévőnek, hogy vele élhettünk egy helyen, hogy ismerhettük, hogy 2014. július punknak Martonosi Zsolt, a Baricska Csárda tulajdonosa. Éttermében 95 százalékban balatoni borok kaphatók, ezzel is példát szeretne mutatni a helybéli kollégáknak. Nem titkolt vágya, hogy előbb-utóbb minden alapanyagot a közeli falvakból szerezzen be, hiszen friss húsból sokkal zamatosabb étel készíthető. – Már most Nemesvámosról szállítjuk a tejtermékeket, Sümegprágáról a sajtokat. Ezeket szívvel-lélekkel készítik, így sokkal finomabb lesz tőlük az étel – tette hozzá Martonosi Zsolt. A Balatoni Kör célja bár nemes, helyzetük nem könnyű. Tavaly decemberben ugyanis leállította és megszüntette a balatoni halászatot Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter. A döntést azzal indokolta, hogy sok kritika érte a hasznosítót. A tárcavezető akkor úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy ez által nagy lehetőséghez jutnak a horgászok, mert övék a Balaton vízfelülete. Fazekas szerint kizárólag kifogások érkeztek hozzá a társasággal kapcsolatban az elmúlt néhány hétben. Sérült halakról, vízen éktelenkedő haltetemekről érkezett panasz. A Balatoni Kör tagjai azonban nem adják fel a harcot, és ha a törvény egyelőre meg is nehezíti a dolgukat, tovább küzdenek, hogy legalább a fejekben elérjék a pozitív változást, és mind az étteremtulajdonosok, mind a fogyasztók elinduljanak az igazán igényes gasztronómiához vezető úton. Mizsei Bernadett voltak vitáink, beszélgetéseink. Lelkünk gazdagodott azzal, hogy ismerhettük, így közösségünk lett szegényebb elvesztésével. Oly sokat kaptunk tőle, oly sok mindennel maradtunk adósa, hogy soha nem feledhetjük személyét. Szerettük, mert nem lehetett Őt nem szeretni, hiszen a szó legnemesebb értelmében jó ember volt. Most nem csak itt, de Székelyföld jelentős részén is gyászolnak, mert az ott élőket is nagy veszteség érte. Szomorúan, nehéz lélekkel engedjük őt utolsó útjára… Lombár Gábor, Balatonfenyves polgármesterének beszéde. Elhangzott Aszófőn, 2014. június 28-án, Lázár János búcsúztatásán. Lázár János 1947 – 2014 Nehéz a szó ilyenkor, amikor egy ravatalnál állunk, riadtan, védtelenül, - értetlenül tekintünk egymásra -, mert ami történt, érthetetlen. Érthetetlen annak ellenére, hogy tudtuk: János nem egészséges. Olyan ember volt, aki sokkal érzékenyebben reagált a körülötte lévő történésekre, mint mi. Elvesztettünk valakit – valakit, aki nem egy volt közösségünk tagjai közül – Ő volt a Lázár János és nem volt olyan ember, aki közömbös lett volna iránta. Ő életünk része, tartozéka, intézménye volt – a Balaton mindenese. 14

[close]

p. 15

2014. július Művelődési központtal gazdagodott Fonyód A Nemzeti Színház játszóhelye lesz az intézmény Fél évszázados álom valósult meg június végén, amikor a fonyódi városközpont rehabilitációja, fejlesztése kapcsán átadták az építészetileg, esztétikailag is újszerű megoldásokat felmutató művelődési központot. A projekt számos, már elkészült eleme után az intézmény létesítése jól tükrözi a koncepció funkcióbővítő jellegét. A fonyódi lokálpatrióták bizonyára ünnepként jegyzik be naptárjukba 2014. június 20-át: azt a napot, amikor birtokba vehették városuk új művelődési intézményét. Az impozáns épület alapterületét ezerkétszáz négyzetméterben határozta meg Kovács Ferenc tervező, a funkciók kiteljesedéséhez, megvalósításához pedig három szint felépítését tartotta szükségesnek. A megrendelő, a helyi képviselő-testület elképzelésének megfelelően olyan létesítmén�nyel gazdagodott Fonyód, amely egyszerre tölti be az információs központ szerepét, lehetőséget biztosít a köz, vagyis az itt élők és az idelátogató turisták művelődésére, teret és lehetőséget ad a közcélú rendezvényeknek, iskolán kívüli tanulói foglalkozásoknak, otthont nyújt az egyesületek, szervezetek rendezvényeinek, a kreatív önképző körök foglalkozásainak, s a színpadi produkcióknak. A település centrumának meghatározó épületében kapott helyet a tourinform iroda, a felnőtt- és gyermek könyvtár, valamint a városi média stúdiója. A tervezéskor természetesen gondoltak a mozgássérültekre is: az esélyegyenlőség jegyében az egész intézmény akadálymentesített, sőt a további gazdaságos működtetés érdekében előtérbe került az energiatakarékosság is – modern épületgépészetet és komplex vezérlésű légtechnikai berendezéseket építettek be, a színházteremben pedig professzionális hangés fénytechnikai garantálja az előadások magas színtű lebonyolítását. Az avató ünnepségen mondott beszédében Hidvégi József polgármester felidézte a pályázat elnyerésétől eltelt időszak fontosabb történéseit, eseményeit. Hangsúlyozta: a félmilliárdot is felülmúló értékű projekt megvalósítása során utcák, terek, parkok újultak meg, játszótereket létesítettek, s a kikötő mellett felépült az ugyancsak régóta hiányolt korszerű szabadtéri színpad. A művelődési központ létesítése azt jelzi: a kultúra városának lakói fontosnak tartják és áldoznak is az igényes környezet megteremtésére. Elmondta, hogy a kétszázharmincötmillió forintos beruházásnak alig tíz százalékát kellett önkormányzati büdzséből pótolni – az építkezés zömmel pályázati forrásból valósult meg. Az eseményen megjelenő Móring József Attila köszöntőjében kiemelte: mindig jó érzés Fonyódra látogatni, mert szinte minden hónapban új projekt indul vagy zárul le. Ezek a fejlesztések azonban nem csak a városlakókat szolgálják – Fonyód és a Balaton jó hírét, presztízsét is növelik a hazai és külföldi turisták körében. - A művelődési központ átadása üzenet is egyben: arról ad hírt, hogy a település vezetői nem hátrálnak meg a nehézségek elől, terveiket képesek megvalósítani. A közelmúltban a kormány pozitív döntésének megfelelően jelentős adósság tehertől szabadult meg a város, s így újabb közcélú beruházásokat valósíthatnak meg. Az utár Települések intézmény léptéke, modern felszereltsége alapján méltó lesz arra, hogy a kultúra helyi temploma legyen, amely nem csak szellemi, de lelki feltöltődést is jelent látogatóinak – mondta a körzet országgyűlési képviselője. S hogy ismételten átélhessük az átadási ünnepség nagyszerűségét, érdemes felidézni a programon ugyancsak jelenlévő nemzeti színházi direktor, Vidnyánszki Attila gondolatait: - Régóta vallom: a művelődési intézmények dolgozói a magyar kultúra felkent papjai. Lenyűgöző emberek, akik hittel és nagy-nagy elkötelezettséggel, csodálatos teljesítményekkel szolgálják a nemzetet. Napjainkban, amikor gyakran vagyunk a silány tombolásának tanúi, ők mutatnak utat, példát, kitartást, ők vigyázzák közös értékeinket. A művelődési központoknak tehát erődítményeknek kell lenniük, s tudom, hogy a fonyódi egy lesz ezek közül. Ezért is szeretném, ha a jövőben a Nemzeti Színház hidat képezne a főváros és a vidéki Magyarország között. Fonyód most új lehetőséget és játszóhelyet kínál ehhez a koncepcióhoz, s mi megszorítjuk a kinyújtott kezet. Süli Ferenc 15

[close]

Comments

no comments yet