La Voz de tu comarca Num.9

 
no ad

Embed or link this publication

Description

Edición 03-07-2014

Popular Pages


p. 1

PUBLICACIÓN GRATUITA QUINCENAL · Nº 9 · · 03/07/2014 · · Edición Camp de Morvedre · DE TU COMARCA CULTURA lavozdetucomarca.info POLÉMICA ▸VECINOS DE CIUTAT VELLA PIDEN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA RECOGIDA DE LA BASURA INFRAESTRUCTURA SAGUNTO ▸FAURA INICIA ESTE SÁBADO EL VII CICLO DE MÚSICA VALENCIANA VICENT GARCÉS CANET Se inician obras de mejora en el Saguntino Revisan 35 viviendas vacías para estudiar su rehabilitación El ayuntamiento de Sagunto ya ha iniciado la revisión de 35 viviendas vacías que se encuentran, en su mayoría, en la zona de Baladre y Racó de l’Horta para obtener información sobre su estado. Con esta acción se pretende hacer una valoración de estos inmuebles pertenecientes a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) para determinar cuáles pueden rehabilitarse dentro de la línea “Crea Hogar” del II Plan Mixto de Empleo del consistorio con una inversión de 400.000 euros. Posteriormente, se cederán a familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o por otras circunstancias difíciles relacionadas con la crisis económica. Tras el acuerdo del consistorio y la EIGE para la cesión temporal de los inmuebles al ayuntamiento de Sagunto, se adjudicarán los trabajos de rehabilitación a empresas de la localidad. PÁG.4 El ayuntamiento ofrece ayudas a emprendedores Miembros de la corporación municipal en una de las fincas donde se van a revisar las viviendas vacías/LV 962 608 432 WWW.JESUSGOR.COM NUESTROSARROCES

[close]

p. 2

· 2 · Opinión · 03/07/2014 · OPINIÓN JOSE MANUEL MÁÑEZ SÁNCHEZ. DIRECTIU BASQUET MORVEDRE www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · SR. ALCALDE: QUE SÓN DINERS PÚBLICS!!! NO A MÉS SUBVENCIONS NOMINALS!!! Porte lligat a l’esport de la nostra ciutat diverses dècades. Amb alguna freqüència veig i visc situacions que em produeixen preocupació. Aquesta vegada tinc la necessitat d’expressar una queixa i una opinió en veu alta; carregada amb unes gotes de indignació, ja que hi ha actuacions que sobrepassen límits del que es pot aceptar, ens fan fixar la nostra atenció i exercir la discrepància. Des de fa anys existeix un doble cami per a la subvenció de l’esport federat a la nostra ciutat. Des de sempre he estat en contra d’aquesta situació, i considere que aquesta ha de ser replantejada per part dels nostres gestors, ja que crea situacions impropies dels temps que vivim. L’anunci de l’otorgació extra de 40.000 € de diners públics a F.BM Puerto,(“La decisión de duplicar este año la subvención municipal hasta alcanzar los 80.000 euros”,-ECONOMICO, 21-06-2014) a més en un acte privat d’aquest Club, crec que és un exemple de situació que no ha de ser admesa pels ciutadans d’aquesta ciutat. Vaja per davant que entenc que es recolze a aquest Club, que representa a la nostra ciutat a la màxima categoria nacional en un esport històric i molt arrelat en el nucli del Port de Saguntt. Que aplaudeix l’esforç que està fent directiva i afició per mantindre aquest projecte que sense cap dubte és un referent per a tots els que estem en el món de l’esport. Però les ajudes als clubs amb diners públics han d’obedir a uns criteris preestablerts i objectius. Crec que les asignacions nominals tenen que deixar pas a formules més clares i objetives; que per altra banda ja existeixen en els mecanismes municipals. A més considere que les formes són importants i si la situació és tal i com s’ha descrit (anunci sorpresa, en una festa privada) em sembla que aquestes no s’han respectat per part del Sr Castelló. Vull entrar detalladament sobre aquest assumpte, analitzant el paper determinant que té el nostre OPINIÓN IGNASI CORRESA I MARÍN. HISTORIADOR DEL ARTE. MÁSTER EN GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. Ajuntament en l’existència de l’esport federat en la nostra ciutat, sobretot en el vessant de suport estructural, material i econòmic. Crec que en els anys que estem vivint, d’escassetat i retallades, l’Ajuntament de Sagunt ha mantingut una política de suport als Clubs que és de valorar i agrair: cessió d’instal•lacions, subvencions, acords amb les Escoles d’Iniciació Esportiva, ajudes en l’organització d’esdeveniments esportius (campus, cursos, etc...); sense aquest suport possiblement bastants clubs deixarien de poder seguir exercint la seua funció social i representativa a la nostra ciutat. Agraïsc aquest esforç i anime a seguir per aquesta línia. Però hi ha una situació que porte molt mal: el tema del doble mecanisme de concessió d’ajudes municipals a l’esport federat. Doble camí que procedisc a explicar i que considere que és el marc legal que ha permés al nostre Alcalde prendre aquesta decisió: a) D’una banda existeix la convocatòria en “Règim de concurrència competitiva”. Existeix un pressupost municipal, que crec que és de 120.000 euros. I uns criteris objectius que estan aprovats pel ple municipals; els clubs tenen un límit màxim d’ajuda de 15.000, 2000 i 5000 euros en funció de les llineas de treball que realitzen (participació federa, promoció d’esdeveniments...) i són els tècnics municipals els que evaluen els projectes i adjudiquen les ajudes. Les ajudes han de justificar-se per a poder cobrar-se. És a dir un sistema clar, net i objectiu. I coherent amb el caràcter d’una administració pública i democràtica. b) I d’altra banda existeixen les subvencions nominals. Uns clubs reben diners públics sobre la base d’uns criteris que imagine que tindran a veure amb la representativitat, la seua història i el valor sub- jectiu que els nostres representants polítics concedeixen a aquests clubs. Enguany el futbol Acero i Saguntino han tingut 19.000 €, handbol femení 23.000 € i handbol masculí del Port de Sagunt 40.000 €. Total 101.000 € que si afegim els últims 40.000€ ens anem a 141.000 €. Representativitat crec que és clar que l’Handbol Masculí que està en la màxima categoria és el que més té. Història crec que és indiscutible que els dos clubs de futbol i l’handbol masculí compleixen aquest requisit sobradament. Però quants clubs tenen més representativitat i més o tanta història com alguns d’aquests? No puc dir que aquestes decisions no són democràtiques perquè són aprovades pel ple municipal i passen per les respectives comissions. Però si que són arbitràries i cauen en la subjectivitat i no les puc considerar justes. Si el nostre Alcalde, el seu grup polític o la resta de grups consideren que la representativitat ha de ser subvencionada, que treballen i corregisquen les bases del concurs de concurrència, i que es puntue aquest apartat més. Però la concessió i el control i la justificació dels diners públics ha de ser més seriosa. Una altra pregunta: justifiquen degudament aquests clubs les despeses? amb factures com la resta? s’accepta el pagament de la fitxa d’un jugador com raó justificada? Finalment. Va passar per comissió o per ple la concessió d’aquests 40.000€ extres a l’handbol masculí? És una decisió debatuda i acordada entre els nostres polítics o obeeix simplement al desig de l’Alcalde? I si la decisió de concedir aquesta ajuda haguera tingut tots els llits i formes ajustats als usos de les nostres institucions. és el lloc més indicat l’anunci d’aquesta ajuda, repetisc publica, un acte privat del Club? Entendria que una empresa o un particular fera aquest anunci en aquestes circumstàncies, però no la persona que més cura ha de tenir en les coses que fa, perquè no són seues, simplement les administra. Anem a concloure, amb dos idees que crec resumeixen la meua postura: • Tots els diners públics que s’otoguen per part dels nostres gobernants a l’ajuda per a que funcione l’esport federat, han de ser repartitsseguint uns criteris objectius i clars; no pot ser sobre la base de la subjectivitat o la simpatia. (I insistisc que el club perceptor té totes les condicions per a ser el Club més ajudat de la nostra ciutat, que ho és, però guardant les formes pertinents). • El govern municipal és el que ha de controlar aquests criteris i si el nostre alcalde considera que cal compensar als clubs que juguen en categories d’èlit, perquè la seua visibilitat és important per al concepte que ell o el seu partit tenen d’aquesta ciutat. Està en el seu dret, però governe, i siga conseqüen it modifique la normativa, (faça que desaparega l’assignació nominal) i establisca les condicions que vostè creu obedeixen al perfil d’esport en que vosté creu, però tot al concurs de concurrència. Cal permetre que els ciutadans representants en tants i tants clubs, siguen tractats sense cap discriminació i sobre la base d’uns criteris clars i preestablerts. Per últim desitjar a tots els clubs de la nostra ciutat la millor de les destinacions i en especial al FBM Puerto, que per supost res te que vore amb aquesta situació i al que desitje la millor de les temporades al proper any!!! Intentarem seguir tots complint la important tasca que realitzem. Salutacions LAS FIESTAS DE VERANO Con el mes de julio se inicia el período estival, aunque desde finales de junio y la finalización del curso escolar muchas familias ocupan ya su hogar estacional, en el que las preocupaciones, sin desaparecer, otorgan también el merecido descanso a la rutina diaria. El verano, y con esta estación su agobiante calor, apacigua una sociedad sedienta, entre otras muchas cosas, de esos hábitos que sólo se repiten en vacaciones y que obedecen a las voluntades antes que a las obligaciones. En realidad es la época de las relaciones sociales, de la vuelta a la vida comunitaria, de las juergas, boatos y saraos permitidos. Las fiestas a los santos patronos —y no me refiero sólo a nuestros Sants de la Pedra—,las semanas culturales, cualquier otra efeméride pertinente reconvierte los municipios en fervientes hervideros culturales. Juegos de niños, gastronomía, juegos de mesa, cabalgatas, actos religiosos o protocolaros de solemnidad, bous al carrer, representaciones teatrales, orquestas, música, pólvora, campanas… forman parte de esa ruptura de la cotidianidad anual, necesaria, deseada y estacional que, a priori, sirve como remedio general ante el roce conflictivo de la vida social. Por ello las fiestas son, eran y deberían ser, el garante armónico de la comunidad. Efectivamente la sociedad contemporánea exige un análisis antropológico más sistemático, categórico y categorizado del que en estas líneas se muestra; más si cabe, cuando nuestro mundo actual, totalmente globalizado, se encuentra en un proceso vertiginoso de cambio constante. El teólogo Luis Maldonado, en 1975, analizó el hecho festivo como fenómeno cultural en un interesantísimo libro titulado Religiosidad Popular. Según este autor las fiestas de verano se relacionan con las labores agrícolas propias de cada zona. Del mismo modo, José Ortega y Gasset,escribió que los bailes y las danzas populares tenían mucho que ver con los movimientos realizados en los trabajos agrícolas y, dela mismamanera,ocurría lo mismo con el toreo. La repetición de posturas derivadas las formas de hacer son en realidad parte de ese patrimonio cultural intangible del que en alguna ocasión ya hemos escrito. En consecuencia, los bailes tradicionales, como por ejemplo el ball de plaça que todos los años para las fiestas patronales se organiza en Sagunt, son reminiscencias reinterpretadas de aquellos trabajos. Sin embargo, la sociedad actuales la primera de la historia que difiere de su antecesora de una manera bárbara. Los nuevos sistemas de comunicación permiten la aculturación de los ciudadanos individualmente y, cada vez más, de forma masiva; y la desaparición paulatina de la cultura agrícola y el desapego a la tierra conlleva también una pérdida de la identidad cultural tradicional que, por otra parte resurge en elementos nuevos (si lo hace). En parte, aquí, en el hecho festivo, se encuentran las diferentes percepciones de las tres últimas generaciones que conviven en una misma comunidad que lo conciben desde la juerga permitida y relacionada con lo colectivo, y a la vez de lo sagrado, al simple hecho de la diversión por la diversión de una manera más individual (o gueto). Maldonado, concebía el carácter festivo como un elemento cohesionador de la sociedad que influía como moderador y ejercía como nexo de las relaciones entre vecinos que, durante el resto del año trabajaban de sol a sol. Es más, en su libro describe algunas tradiciones de aldeas y pueblos del norte de España que por su carácter íntimo, por cierto muy relacionado en el fomento de las parejas, eran prohibitivas pero que, sin embargo, el clero de aquellos lugares, entendía como necesarios para el fomento del matrimonio. Hoy las cosas han cambiado, las relaciones sociales se establecen de otro modo y parece que ya no son necesarias las fiestas para relacionarnos. Ahora tenemos el tiempo de ocio, ese concepto que antaño prácticamente no existía, que se ha convertido en un pilar fundamental para la sociabilización y para relación con nuestro entorno más inmediato, que por cierto, ya no es sólo la ciudad en el espacio físico. Es por ello que las fiestas, aún compartiendo el lugar de celebración, se viven de manera diferente, se han reducido a la estricta diversión entre los amigosmás inmediatos para unos (al fin y al cabo la función socializadora continúa) que, por consiguiente, ha generado a la vez un cambio de concepto en la fiesta propiamente dicha, aunque se sigan manteniendo los elementos comunes tanto populares, solemnes y sagrados que le conciernen.A pesar de todo esto, las fiestas siguen siendo un lugar de encuentro, de diversión y de deseo. Disfrutémoslas con “trellat” . La Voz de tu Comarca no se hace responsable de las opiniones vertidas por sus colaboradores ©La Voz de tu comarca 2014. Todos los derechos reservados. Esta publicación no puede ser reproducida, distribuida, comunicada públicamente o utilizada, ni en todo ni en parte, ni registrada en o transmitida por un sistema de recuperación de información, en ninguna forma, por ningún medio, sea mecánico, fotoquímico, electrónico, magnético, electroóptico, por fotocopia o cualquier otro, ni modificada, alterada o almacenada sin la previa autorización por escrito de la sociedad editora. Queda expresamente prohibida la reproducción de los contenidos de La Voz de tu comarca a través de recopilaciones de artículos periodísticos, conforme al artículo 32.1 de la ley 23/2006, texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Para autorizaciones: V698-2014 LA VOZ DE TU COMARCA Periódico independiente DIRECTOR: Javier Lage Mayo REDACCIÓN: redacción@lavozdetucomarca.info COMERCIAL: Javier Lage T. 657 181 661 comercial@lavozdetucomarca.info DISEÑO: ximogramage.com publicidad@lavozdetucomarca.info ILUSTRACIÓN: Lluis Roda Tintó INFORMÁTICA: info@morvedreinformatica.com IMPRIME: Heraldo de Aragón

[close]

p. 3

· Edición Camp de Morvedre · OPINIÓN www.lavozdetucomarca.info · 03/07/2014 · Opinión · 3 · BERNARDO BARTOLOMÉ DE LA PLAZA. DELEGADO LOCAL DE UPYD EN SAGUNTO EL COMIENZO DE UNA NUEVA ETAPA Decía Churchill que el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones. Pues bien, ya les puedo adelantar que en el Ayuntamiento de Sagunto estadistas existen pocos… O más bien ninguno. Hace unas semanas la ciudadanía despertó con una bomba informativa: el PSPV, después de tres años realizando una estéril e ineficaz labor de oposición, anunciaba una inminente moción de censura. Su portavoz explicaba a los medios de comunicación –repito, tres años después- que el municipio “ya no podía aguantar esta situación” por su “inútil gestión” . Algo así como cuando el Capitán Renault, en la película “Casablanca” , se escandalizaba porque había “descubierto” que en el Café de Rick se jugaba, momentos antes de que el crupier le entregara sus ganancias en la ruleta. Vamos, ver el cenicero lleno y decir “aquí han fumado” . Se escucha en algunos foros de opinión que el mal resultado de las recientes elecciones europeas ha desatado la lucha interna socialista en la carrera de las listas elecOPINIÓN XIMO ESTAL SECRETARIO GENERAL DE CCOO DE ENSEÑANZA DEL CAMP DE MORVEDRE Y ALTO PALANCIA torales municipales, y el PSOE de Sagunto ha actuado como corresponde a su ya habitual actitud de doctorarse en la obtención de rédito electoral a la desesperada. O por peteneras, como prefieran. Ni que decir tiene - el resto de grupos ha mirado para otro lado, tarareando, “pío, pío, que yo no he sío” -que la cacareada moción de censura - entiéndase cacareada como exagerada en exceso, según la RAE- se ha visto abocada al fracaso. Continuemos con la función, que el público se va, la gente se marea y todo eso. Siguiendo con el sainete al que nos tienen acostumbrando los viejos partidos, compareció ante la prensa el concejal delegado de Presidencia y Hacienda Don Sergio Muniesa - apodado “el heredero del PP” tras anunciar el Sr. Castelló su renuncia a presentarse a las próximas elecciones locales - para comunicar a los ciudadanos que el equipo de gobierno propondría en el próximo pleno “eliminar tasas y tributos municipales para beneficiar a emprendedores, autónomos y pequeños empresarios” . Y con carácter de urgencia, para más inri. Por tanto, es hora de hacer políticas precipitadas y “urgentes” porque las próximas elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Volvemos a lo mismo de siempre: a dejarlo todo para el final… “Tócala otra vez, Sam. Vienen elecciones” . El bipartidismo agoniza y ellos los saben. Por eso, en sus últimos estertores intentan aferrarse a la máquina que les mantiene conectados al poder: las urnas. Saben que los ciudadanos pueden apretar el Off porque estamos hartos de ver acciones de gobierno pensando únicamente en el calendario electoral. PP y PSOE saben también que se les está acabando la perpetua alternancia a la que nos tenían mal acostumbrados. Comienza una nueva época política: la época de la alternativa y la pluralidad. La etapa de la verdadera regeneración democrática donde los políticos y las instituciones recuperen la esencia de servicio público hacia el ciudadano (siempre tuvo que ser así) y no al contrario. Los dos viejos partidos - o partidos viejos, que también- parece que discrepan, discuten, pe- lean , pero en el fondo - y a menudo en la forma- son lo mismo. Unidos hoy más que nunca en su lecho de muerte para que nada cambie porque advierten el final de “su” película. Como decía Ilsa a Rick cuando entraban las tropas alemanas en París:”El mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos” . Gracias a la democracia los ciudadanos tenemos la elección: En nuestras manos está “eutanasiar” el bipartidismo o continuar visionando la misma película cada cuatro años. Para desconectar la máquina de soporte vital debemos cambiar el concepto que se tiene de la política y de los políticos. Exijamos a nuestros representantes, como servidores que son, la máxima excelencia en la gestión y desterremos el espectáculo bochornoso que supone gobernar en función de sus intereses particulares. Si actuamos así, y parafraseando a Rick - la última vez que menciono la película de marras, lo prometo - sin duda “este será el comienzo de una gran amistad” . ¿ SE PUEDE PONER FIN A LA LACRA DE LA POBREZA Y LA MALNUTRICIÓN INFANTIL? Uno de cada tres niños y niñas se encuentran en peligro de pobreza en nuestro país. “Cada vez hay más niños y niñas que pasan hambre en las aulas, mientras intentan mantener un nivel adecuado de implicación en sus estudios, lo que es bastante complicado en un escenario de empobrecimiento de la infancia”. Por esto , me gustaría proponer estas 11 medidas para intentar paliar esta lacra: 1. Se recuperen las becas de comedor en todas las Comunidades Autónomas que las han perdido y se incrementen todas las existentes, así como que se elimine la concurrencia competitiva en las bases de todas las convocatorias, de forma que se concedan a todas las personas que cumplan los requisitos que se fijen, evitando así que puedan no obtenerlas por motivos basados en una insuficiente dotación presupuestaria. 2. Se implemente la dotación presupuestaria suficiente para atender las necesidades de todos los menores en edad escolar, desde los cero hasta los dieciocho años, especialmente de aquellos que tengan problemas para cubrir una necesidad tan básica como es la alimentación. 3. Se concedan de forma directa becas que cubran la totalidad del coste del comedor escolar a todo el alumnado cuyo padre, madre o tutor esté en paro, o cuyas familias hayan sido desahuciadas o se encuentren en proceso de serlo. 4. Se realicen estudios de la situación actual en los comedores escolares de las diferentes Comunidades Autónomas, y sobre las becas que aún existen y los comensales que usan este servicio. 5. Se vuelvan abrir todos los comedores escolares que estén cerrados, contando para ello con personal público. 6. Se garantice que el alumnado de ESO pueda hacer uso de los comedores de los colegios de Primaria cercanos a su centro educativo o a su domicilio, en tanto que no exista comedor en su propio centro. 7. Se demande a las instituciones europeas que envíen observadores internacionales para que calibren las necesidades alimentarias de la población española y que destinen los fondos de cohesión social a solucionar esta situación. 8. Se inicie un debate sobre la necesidad de un cambio legislativo y presupuestario que considere la nutrición como parte fundamental del proceso educativo, de manera que todo el alumnado pueda comer en los centros educativos y tenga así cubiertas sus necesidades alimenticias. 9. Se pongan en marcha actuaciones que solucionen el hecho de que muchas familias no soliciten ayudas públicas, entre ellas las de comedor y libros de texto, para que las autoridades no conozcan la situación económicosocial por la que atraviesan por miedo a perder la custodia de sus hijos. 10. Se tramiten todas las iniciativas legislativas que establezcan los marcos normativos adecuados para que se pueda llevar a cabo todo lo anterior. 11. Se pongan en marcha planes urgentes y específicos de actuación para que, desde el mismo momento en el que finalice el actual curso escolar, se mantengan abiertos todos los comedores escolares de los centros educativos, con actividades lúdicoformativas para los menores de edad que lleven insertas en el cronograma diario, al menos, el desayuno y la comida en dichos centros. Tal vez estas medidas, sean complejas y algunas de ellas difíciles de poner este curso, pero bueno sería que nuestros gobernantes: locales, autonómicos y estatales , se pusieran a trabajar en ellas o en otras similares para acabar, una vez por todas con esta lacra que tanto perjudica a nuestros jóvenes y también a su educación.

[close]

p. 4

· 4 · Sagunto · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Sagunto DENUNCIA PLAN DE EMPLEO IP reprocha al PP no abrir los patios escolares en verano „„REDACCIÓN En el pleno del mes de enero se aprobó una moción presentada por Iniciativa Porteña, que tras diversas enmiendas, fue aprobada por todos los grupos políticos, a excepción del PP que se abstuvo. El contenido del acuerdo era: el Ayuntamiento de Sagunto destinará todos los recursos y herramientas legales necesarias para la apertura de forma experimental de varios centros escolares fuera de horario escolar, con el fin de facilitar el uso de sus instalaciones deportivas por parte de los ciudadanos. Esta iniciativa se ampliará a otros centros si, tras unos meses de prueba, la experiencia es considerada positiva por la Comisión de Cultura. Si se considera que es necesario personal de vigilancia a tiempo parcial para la aplicación de esta propuesta, se intentará que sea cubierto desde el Plan de Empleo Municipal. La próxima Comisión de Cultura llevará este punto en su próximo orden del día y establecerá un calendario para la aplicación de esta propuesta, siempre y cuando no existan trabas que la imposibiliten. El contenido de este acuerdo será trasladado al Consejo Escolar Municipal para que lo estudie y plantee si existe alguna dificultad, que este Ayuntamiento en el Pleno de hoy se compromete a subsanar. Desde Iniciativa Porteña han señalado que “tras la aprobación se llevó a una comisión de cultura en la que se nos dijo que se consultaría al Consejo Escolar y desde entonces, nada más se supo”. Por este motivo, Manuel González, ha afirmado que “una vez más el equipo de gobierno incumple con lo que se aprueba en el Pleno. Ahora que llega el verano, los patios de los colegios son cerrados, y en algunos casos, se desmontan las canastas de baloncesto, las porterías, quedando como grandes espacios vacíos y sin uso alguno”. El ayuntamiento inicia la revisión de las viviendas vacías en Baladre y Racó de l’Horta ▸El objetivo es determinar los inmuebles que pueden rehabilitarse dentro de la línea “Crea Hogar” del II Plan Mixto de Empleo y cederlas a familias necesitadas „„REDACCIÓN El Ayuntamiento de Sagunto ha comenzado la revisión de 35 viviendas vacías que se encuentran en su mayoría en la zona de Baladre y Raco de l’Horta para obtener información sobre su estado. El objetivo es hacer una valoración de estos inmuebles pertenecientes a la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat Valenciana (EIGE) para determinar cuáles pueden rehabilitarse dentro de la línea “Crea Hogar” del II Plan Mixto de Empleo del consistorio con una inversión de 400.000 euros. Posteriormente, se cederán a familias afectadas por ejecuciones hipotecarias o por otras circunstancias difíciles relacionaPOLÉMICA das con la crisis económica. El delegado especial del Plan de Empleo y de Presidencia, Sergio Muniesa, ha resaltado “la importancia de este paso previo que son las valoraciones del estado de las viviendas vacías, con la finalidad de rehabilitarlas con fondos del II Plan de Empleo y ponerlas a disposición de las familias más necesitadas”. También ha añadido que “este es un claro ejemplo de la apuesta de este Equipo de Gobierno por las politícas sociales. Esta inversión tiene un importante retorno social”. Cabe destacar que el II Plan Mixto de Empleo cuenta con una dotación económica de 6.690.000 euros y que fue apro- Concejales del ayuntamiento de Sagunto en el interior de una de las viviendas/LV bado en el Pleno del ayuntamiento de Sagunto con los votos a favor del Partido Popular, el Parti- do Socialista e Iniciativa Porteña y con la abstención de Compromís e Izquierda Unida. Vecinos de Ciutat Vella piden una solución para la recogida de la basura ▸La SAG ofrece una nueva ubicación para el contenedor o utilizar los más cercanos „„A. SANTAÚRSULA Los vecinos de las calles Pelayo, Teatro Romano y Pedro Cartagena esperan que la SAG les solucione pronto el tema de la recogida de basura, después de dos meses “que estamos sin contenedor”, según explica uno de los afectados. Los vecinos de esta zona de Ciutat Vella “no entendemos porque, después de tener un contenedor en el mismo lugar durante 15 años, un día, de la noche a la mañana, nos lo quitaron”. Hasta ahora, algunos de los habitantes de la zona protestan dejando las bolsas de basura en el lugar donde estaba el contenedor “porque no tenemos el porque desplazarnos a otro, ya que en esta zona vive mucha gente mayor y podemos caer”. Por su parte, el director de la SAG, Enrique Catalá, ha explicado que “el contenedor se retiró Ubicación alternativa que ofrece la SAG para el contenedor/LV por un informe de prevención de riesgos laborales. Maniobrar allí con el camión era un peligro para trabajadores y viandantes”. La alternativa que les ofrecen desde la Sociedad Anónima de Gestión es poner el contenedor en una zona próxima al anterior, “lo que supone la eliminación de tres plazas de aparcamiento” o ir a los contenedores más próximos, “instalados a unos 80 metros del actual”. Ahora, la decisión la tienen los vecinos.

[close]

p. 5

· Edición Camp de Morvedre · “LA DIPU TE BECA” www.lavozdetucomarca.info INICIATIVA · 03/07/2014 · Sagunto · 5 · El alcalde recibe a los 75 nuevos becarios ▸Los estudiantes harán prácticas de formación en el consistorio en julio y agosto El mercado prepara un Mercabingo y regala productos frescos „„A. SANTAÚRSULA El alcalde y otras autoridades reciben a los nuevos becarios/LV „„REDACCIÓN El alcalde del Ayuntamiento de Sagunto, Alfredo Castelló, ha dado la bienvenida a los 75 estudiantes seleccionados para realizar las prácticas formativas de “La Dipu te Beca” durante los meses de julio y agosto en diferentes departamentos municipales. Junto a Castelló, han estado el delegado de Presidencia, Sergio Muniesa, y la delegada de Personal y Régimen Interior, Concha Peláez. Castelló ha destacado: “Ahora vais a tener la oportunidad de conocer la administración muy de cerca. Cuando salgáis de aquí tendréis una idea de lo que es el Ayuntamiento de Sagunto, de lo que hace y de los servicios que presta”. Con esta edición del programa, promovido y financiado conjuntamente por la Diputación de Valencia y el consistorio saguntino, son 450 los estudiantes que se han formado en el consistorio. La Asociación de Detallistas del Mercado de Sagunto organiza el primer MercaBingo sin ánimo de lucro para agradecer la confianza que depositan los saguntinos en los comerciantes del mercado. Por cada compra superior a 5€, el cliente recibirá un vale canjeable el día del Bingo por un cartón. La actividad se celebrará el próximo sábado 5 de julio a partir de las 10:00h y se pondrán en juego productos frescos aportados por los comerciantes con un premio final de un jamón. La presidenta de la Asociación de Detallistas del Mercado de Sagunto, Encarna Gomis, ha manifestado que “queremos tener una divertida mañana de sábado en la que nuestros clientes y clientas disfruten de este popular juego con el aliciente de conseguir productos de primera calidad”, y espera que “la gente de Sagunto siga apoyando a su población comprando Una de las entradas al mercado de Sagunto/LV en el comercio local”. Esta campaña cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Sagunto y el apoyo de Coto Consulting, como parte de las actividades de marketing que desarrolla para el mercado. Entre los premios que podrán ganar los concursantes, se encuentran carne, embutido, fiam- bre envasado al vacío, un lote de esgarraet, huevos, un almuerzo para dos personas, un bogavante, una coca de llanda, calamares troceados, una pastilla de turrón, un lote de legumbres, un pollo campero, un lote degustación de hamburguesas gourmet, latas de foie gras y confituras. El premio final será un jamón serrano.

[close]

p. 6

· 6 · Sagunto · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · LA VOZ DE LA CALLE Hace doce días que hemos entrado en el verano. ¿Cambiamos nuestros hábitos con la llegada de esta estación?, ¿nos gusta el verano?. Nombre: María Villar Nombre: Borja Pinilla Agenda Cultural SAGUNTO Jueves 3 de julio Acto: Presentación del libro “El tesoro de Rodalquilar”, de Manuel Ortiz Requena. Hora: 20.00 Lugar: Centro Cívico Antiguo Sanatorio Sábado 5 de julio Acto: Música al Port. “54º Festival Internacional Fundación Cante de las Minas”. Hora: 22.00 Lugar: Jardines del Casino Viejo QUARTELL Viernes 4 de julio Acto: Concierto a cargo del taller de conjunto instrumental. Hora: 22.30 Lugar: Piscina Domingo 6 de julio Acto: Concurso de teatro Quartell 2014, grupo Inquiets teatre. Sainete “Amant a sou”. Hora: 20.00 Lugar: Auditorio FAURA Sábado 5 de julio Acto: VII Ciclo de Música. Recital de piano y soprano. Hora: 23.00 Lugar: Plaza de l’Hostal CANET D’EN BERENGUER Viernes 4 de julio Acto: obra de teatro El Molinet, “Tots els dies són dijous”. Hora: 23.00 Lugar: Plaza Félix Rodríguez de la Fuente. Sábado 5 de julio Acto: Danza valenciana. Grup de Danses de Canet d’En Berenguer. Hora: 23.00 Lugar: Plaza de los pescadores. Domingo 6 de julio Acto: Concierto de música de la Banda Juvenil de Canet d’En Berenguer. Hora: 23.00 Lugar: Jardines de Nova Canet. PETRÉS Sábado 5 de julio Acto: III Volta a peu Hora: 19.30 Lugar: Salida desde la avenida Varó de Petrés. Ciudad: Puerto de Sagunto Ciudad: Sagunto Sí, en todos los ámbitos. Aprovecho el verano para hacer deporte, leo mucho más, hago muchas más actividades de ocio y me quedo menos tiempo en casa. Y en cuestión de alimentación, también varío mis hábitos porque me apetecen cosas más frescas, más ligeras. No paso tanto tiempo elaborando comida. Me gusta el verano. Voy a la playa, salgo por las noches con mis amigos hasta más tarde que en invierno, hago la siesta porque hace mucho calor, como diferente y veo menos la televisión porque prefiero hacer cosas al aire libre. No hago nada relacionado con las clases. Por otro lado, aprovecho esta estación del año para patinar, ir en bicicleta y nadar en la piscina. Nombre: Patrick Salvador Nombre: Alfonso Muñoz Ciudad: Sagunto Ciudad: Teruel Como ya no tengo clase, me acuesto más tarde y también me levanto más tarde. Voy a la playa, hago deporte y como tengo más tiempo, todos los hobbies que no he podido hacer durante el curso, los dejo para el verano. Digamos que rompo un poco con la rutina del curso. La alimentación también la cambio, si me apetece un helado, me lo como. La verdad es que algo cambio. Suelo hacer más deporte, además de hacer otras actividades aprovechando que hay más horas de sol. También cambio los hábitos alimenticios, como más fruta y verdura porque apetece más y si puedo darme un chapuzón, aprovecho y me lo doy. Es una estación que no me disgusta. Nombre: Josefa izquierdo Nombre: Antonia Moragrega Ciudad: Sagunto Ciudad: Sagunto En verano salgo “a la fresca” con las vecinas, hablo con ellas y también me pongo a coser. La televisión la veo mucho menos porque hay más horas de sol y se pueden hacer muchas más cosas. Es la estación que más me gusta porque, aunque hace calor, todo es día y el invierno es muy aburrido, sobre todo si estás sola. Normalmente hago lo mismo que en otras estaciones del año. Leo alguna revista y miro la televisión, aunque no demasiado porque no hacen nada bueno para la gente mayor. Prefiero el verano porque puedo estar en la calle, con armonía. Salgo “a la fresca” y estoy más entretenida. En invierno, me encierro en casa y ya no es lo mismo.

[close]

p. 7

· Edición Camp de Morvedre · DONACIÓN www.lavozdetucomarca.info POLÍTICA · 03/07/2014 · Sagunto · 7 · Los delegados Muniesa y Bono entregan una nevera a AFACAM ▸El electrodoméstico lo ha donado la residencia Novaedat después de las gestiones realizadas por el alcalde de Sagunto „„REDACCIÓN UPyD critica los criterios de baremación del Plan de Empleo del consistorio „„REDACCIÓN El delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Sagunto, Sergio Muniesa, y la concejala de Bienestar Social, Davinia Bono, han entregado una nevera que ha donado la residencia Novaedat de Estivella a la Asociación de Familiares de Personas con Enfermedad de Alzheimer del Camp de Morvedre (AFACAM). Esta donación se produce después de las gestiones realizadas por el alcalde de Sagunto, Alfredo Castelló, tras una visita que realizó recientemente a las instalaciones de la asociación, en la cual AFACAM le trasladó algunas de las necesidades del centro. En el acto de entrega, estuvo el presidente de AFACAM, Valentín Parra, y miembros de la asociación, así como representantes CULTURA Momento de la entrega de la nevera a AFACAM/LV de la residencia que ha donado el electrodoméstico. El delegado de Presidencia, Sergio Muniesa, ha destacado que “en el Ayuntamiento tenemos un compromiso con las en- tidades que como AFACAM prestan una importante labor social en nuestra ciudad. Esta era una necesidad que tenían y que nos habían trasladado al Ayuntamiento”. El delegado local de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Bernardo Bartolomé, ha valorado, negativamente, los criterios de baremación publicados por el consistorio destinados a la selección de personal para la contratación de 340 trabajadores en el Plan de empleo del Ayuntamiento de Sagunto. En dicha baremación, UPyD subraya los cuatro puntos que otorga a los empadronados durante más de 15 años, mientras que los candidatos con la totalidad de los miembros de la unidad familiar en paro se valora en dos puntos. En cambio, los aspirantes que tengan menores o discapacitados a su cargo; que hayan sido objeto de un desahucio; o que tengan una discapacidad superior al 33% solamente obtendrían medio punto. El delegado local de la formación magenta, Bernardo Bartolomé matizó que “es necesario valorar la condición de residente en la localidad, puesto que el Plan de empleo es una medida municipal, pero resulta injusto minusvalorar otras importantes cuestiones que representan las familias y colectivos especialmente vulnerables.” Bartolomé recuerda el artículo 9.2 de la Constitución Española donde refiere que “los poderes públicos deberán (…) promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas…” Para UPyD el consistorio no ha dado prioridad a los principales destinatarios para los que se urdió este Plan de empleo: los parados de larga duración, los discapacitados, los inmigrantes, las víctimas de desahucios, y personas en riesgo de exclusión. “Una baremación que valora muy por encima la antigüedad en el padrón sobre otros factores de índole socio-económico no garantiza políticas de igualdad de oportunidades. Además, representa un criterio sectario e injusto”, concluyó Bartolomé. Paula Ferrer y Enrique Ferri presentan “Puniicia” en la Vía del Pórtico „„A. SANTAÚRSULA Los escritores Paula Ferrer y Enrique Ferri han presentado su novela “Puniicia” en la Vía del Pórtico de Sagunto ante medio centenar de personas. El acto fue presentado por el concejal de Compromís, Quico Fernández, y en él se destacó que “es un libro que puede cambiar el concepto que se tiene de Sagunto, muy ágil de leer y que consta de dos partes bien diferenciadas: la novela histórica que se desarrolla en las Guerras Púnicas y la novela de aventuras y misterio de la actualidad”. Al evento acudieron los concejales del ayuntamiento de Sagunto, Laura Casans y Ximo Cata- lán. El grupo de teatro El Molinet, de Canet d’En Berenguer, participó en la lectura de algunos fragmentos de la obra. La próxima presentación tendrá lugar el 17 de julio en la librería Arco de Puerto de Sagunto y los interesados en adquirir un ejemplar pueden hacerlo en las librerías de Sagunto y Puerto. Momento de la presentación del libro Puniicia en la Vía del Pórtico/LV

[close]

p. 8

· 8 · Sagunto · 03/07/2014 · WWW.INGLESENSAGUNTO.ES FORMACIÓN www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · DENUNCIA Jugar en inglés „„WELCOME TO ENGLISH! Ahora que llegan las vacaciones, es el momento perfecto para introducir en nuestro día a día un buen rato de juegos y diversión mientras aprendemos un idioma nuevo, como por ejemplo el inglés con nuestros pequeños. Os explicamos unas cuantas actividades. La pasta puede servir para practicar nombrando diferentes colores, pudiendo pintarlas con témperas y después usarlas para pegar en fichas, por ejemplo de números, colores o formas, también servirá para realizar manualidades como collares y pulseras. Recordad, ¡SIEMPRE EN INGLÉS! Los puzzles son muy buena manera de practicar vocabulario. Intentad buscar puzzles con imágenes reales que representen animales o transportes ya que no hay mejor estímulo que la imagen real. Otro material divertido es la plastilina, dejad que manipulen la plastilina libremente ya que este material trabaja la motricidad fina en todos los aspectos. Podéis crear figuras, formas geométricas, separarla en trozos pequeños, hacer bolitas y aprovecharlas para contar one, two, three, four…. Otro buen recurso es acompañarles mientras dibujan y pintan, pedirles, por ejemplo, que pinten una familia. Muchas veces pintarán la suya. Preguntad “WHO IS THIS?” “WHERE ARE YOU?” y “ARE THERE ANY ANIMALS?” Hacedles todas las preguntas que podáis y si no llegan a entender usad gestos hasta que entiendan la pregunta. Pedidles el color que quieren usar o preguntarles “HOW MANY RED CRAYONS DO YOU SEE?”. Es muy importante tener en cuenta que ellos tienen más paciencia que nosotros, así que no dejéis la actividad hasta que veáis que ellos se han cansado. Por último, antes de irse a dormir, una buena historia en inglés. Aunque algunos padres no dominen el inglés, es muy importante leerles. Si no sabéis muy bien cómo leer las palabras podéis describir la imagen en la foto y también podéis buscar en internet donde encontraréis muchos story-tellings con las historias más conocidas por todos. HAVE A GREAT SUMMER! Alumnos del Merello acaban su formación y se incorporan a Kamax „„J. IZQUIERDO Compromís critica el plan de emergencia de Ciutat Vella „„REDACCIÓN Cinco alumnos del IES Eduardo Merello han finalizado su periodo de prácticas en la empresa Kamax, tras el cual van a prestar en la misma sus servicios, ya como asalariados. Kamax es una multinacional alemana dedicada a fabricar elementos de fijación para el sector de la automoción. Ubicada en Museros, colabora con el instituto en el desarrollo de las prácticas de los alumnos desde hace años y este curso ha firmado el acuerdo para el desarrollo de un proyecto de Formación Profesional Dual. La pasada semana, tras un periodo de prácticas de 400 horas de formación, durante el cual los estudiantes han aprendido el funcionamiento de la fábrica, los requisitos de calidad de sus productos y los procesos para conseguirlos, técnicas de cambio rápido de herramientas, entre otras actividades, se realizó un acto en las instalaciones de formación de la fábrica, al cual acudieron JORNADA Los alumnos del IES Merello, junto a su tutor, en la empresa Kamax/LV representantes de la empresa, el instituto y la Federación del Metal de Valencia, y se presentaron las instalaciones de formación. Estas prácticas han servido de prueba piloto para la implantación de la futura formación profesional dual en el curso 201415. En esta nueva modalidad de formación se tiene prevista la participación de cinco alumnos del Merello del título de Técnico Superior de Programación de la Producción en Fabricación Mecánica. La formación será de dos años y se añadirá una intensificación de los contenidos de algunos módulos impartidos en el centro de trabajo para adquirir una mayor formación práctica y la posible incorporación a la plantilla de la empresa, produciendo así un relevo generacional. Para hacerla mas atractiva, si cabe, el alumno recibirá una remuneración económica en concepto de beca todavía por determinar. Desde Compromís, el concejal Albert Llueca quiere denunciar “la mala planificació del pla d’emergència de Ciutat Vella atés als últims problemes que han patit els veïns d’aquesta zona de la ciutat”. Según cuentan algunos vecinos, el pasado martes 24 de junio una mujer resbaló y cayó al suelo en la calle Pere Cartagena. Ese día llovió y la mujer estuvo bajo la lluvia y con la cadera rota por la caida. Esta vecina, después de haber avisado, tuvo que esperar media hora para que llegara la ambulancia la cual, según explicó el servicio médico se retrasó porque no podían acceder a Ciutat Vella por no tener tarjeta de acceso y, al llamar por el avisador de emergencia situado en el control de acceso, nadie contestó, “avisador que ja hem denunciat des de Compromís que des què ho van instal.lar no està en funcionament”, comenta Llueca. Desde Compromís creen “necessari que s’acomplisca el pla d’actuacions previstes a Ciutat Vella o que es realitze un de nou que siga un full de ruta i una eina per fer les accions necessàries per al barri”. Lafarge considera el residuo como un recurso „„A. SANTAÚRSULA La empresa cementera Lafarge, ubicada en Puerto de Sagunto, ve el residuo como un recurso y no como un problema. Así lo afirmó el director gerente de la Fundación CEMA, Dimas Vallina, en el marco de la Jornada sobre valorización de recursos. Vallina destacó que la empresa cementera española “lleva 22 años utilizando combustibles derivados de residuos y que España ocupa una posición intermedia con el 63% de los residuos municipales enviados a vertederos”, siendo Alemania uno de los paí- ses más verdes, donde el vertedero prácticamente ha desaparecido. Actualmente, más de la mitad del combustible de Lafarge procede de residuos no reciclables y pretenden llegar al 80% con la incorporación de los residuos urbanos, para los que todavía no están autorizados. Según el director de la fábrica, Miguel Ángel Urbano, “la ambición es llegar a 0% de residuos”. Por lo que respecta al tema medioambiental, Urbano destacó que en los últimos años, “se han hecho importantes avances para El director de Lafarge durante la Jornada sobre valorización de residuos/LV reciclar recursos minerales, sustituyendo materias primas naturales. Con estas acciones, la fábrica logró en 2013 una reducción de las enzinas de CO2 fósil equivalente a plantar unos 36.600 ár- boles, 80 campos de futbol”. Además, “tenemos un gran control de los posibles impactos de nuestro proceso. Hay una legislación muy estricta que cumplimos más allá con nuestras reglas internas”.

[close]

p. 9

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 03/07/2014 · Sagunto · 9 · Reportaje Rotos lleva 30 años ofreciendo tejidos, ropa de hogar, cortinas y decoración ▸María Martín Segundo: “lo que más me gusta de trabajar cara al público es la conversación con el cliente” „„A. SANTAÚRSULA María Martín Segundo lleva 30 años al frente de la tienda Rotos, ubicada en Puerto de Sagunto. A pesar de los años que ya han pasado, todavía recuerda qué fue lo que le llevó a abrir un negocio de este tipo. “Me decidí porque en aquellos tiempos fue cuando cerraron Altos Hornos y vi que el pueblo iba a ir, en vez de a más, a un poquito menos, fue la otra época de crisis. Entonces, pensé en poner un tipo de negocio que fuera asequible a todo el público y puse retales para que la gente que antes iba al comercio y compraba la ropa confeccionada, se cosiera su propio vestido”, explica María. Aunque en un principio sólo ofrecía tejidos, luego cambió a ropa de hogar, cortinas y decoración de viviendas, que es lo que “más hacemos ahora. Cortinas, paneles venecianos, paneles japoneses, estores, todo tipo de decoración y también algo de tela de disfraces para cabalgatas de fallas, para pueblos,...”, comenta. FORMACIÓN “Espero que la tienda pueda tener continuidad” prarme cuando empecé, hace 30 años, desde Los Valles, Sagunto y Puzol”, apunta las propietaria. Por otro lado, está la gente joven que se va independizando y que también apuesta por Rotos, “bien porque sus padres han venido o porque conocen el comercio del boca a boca”, comenta. En un principio parece que Rotos sea una tienda dirigida más al sector femenino pero nada más lejos de la realidad, Martín nos asegura que “tengo clientes hombres con un gusto fuera de lo común, extraordinario. Además, en muchos de los matrimonios que vienen a comprar, es el marido el que elige el producto”. es que es más complicado”, continúa. IMPRESIÓN DIGITAL Uno de los productos que se está poniendo mucho ahora es la impresión digital, “un enrollable, en el que tú decoras tu propio dibujo. Puedes decorar la habitación de un niño con una bicicleta, un muñeco; una oficina con un marco de cuadro. Cualquier fotografía que quieras poner de una familia se puede hacer en serigrafía”, explica María. TRATO CON EL CLIENTE “La clientela es la mejor publicidad que podemos tener” Si bien es cierto que llevamos un tiempo viviendo en una situación de crisis económica, Rotos es un tipo de negocio de los que menos se resienten, ya que como ha explicado su propietaria, “siempre hay un sector de público que no sabe confeccionarse las cosas y tiene que venir aquí. Sí es cierto que si antes se gastaban 1.000 euros en una decoración, ahora intentan arreglarse con 500 euros, pero claro, se siguen poniendo cortinas porque, no es que sea un artículo de primera necesidad, pero sí que es casi imprescindible”. “Hay personas que todavía se cosen una cortina para una ventana pequeña, pero si vas a decorar una casa y tienes un salón que tiene 8 ó 10 metros de tela para confeccionar, la gente se lo piensa un poco más porque la verdad Respecto a la necesidad de contar con una formación específica para llevar adelante este negocio, Martín señala que “la práctica hace maestros. Creo que el día a día y el ir aprendiendo de tus propios errores es lo que te hace que vayas funcionando cada vez mejor. Aquí somos tres personas y no hay ni jefa ni dependientas, somos las tres iguales. Si hay algún problema, nos responsabilizamos y lo solucionamos entre todas y se intenta ir mejorando y atender al cliente lo mejor posible. Nos responsabilizamos de todo lo que hacemos, por eso creo que mantenemos tantos años el comercio”. La clientela que se acerca hasta esta tienda suele variar “aunque también tenemos la clientela de toda la vida que ya venía a com- Una de las cosas que más le gusta a María de trabajar cara al público “es la conversación con el cliente. Me gusta que entren a la tienda y tengan la libertad de comprar, mirar, comparar precios, pensárselo,... Me gusta que no se sientan comprometidos a venir a comprar”. Además, considera que “si te gusta el comercio no es difícil tratar con la gente. Si estás por obligación, sí. Si tú le das al cliente la conversación que quiere, la atención que necesita y le dices lo que le gusta oir, no es difícil. Si te gusta tu trabajo, lo tienes superado”. A María tan solo le faltan dos años para jubilarse y al plantearle el tema de la continuidad de la tienda expresa sus dudas. “A mí me gustaría que el negocio continuara, bien con mis hijos o con alguna de las dos chicas que tengo trabajando, aunque sólo sea por el hecho de la antigüedad que tiene y porque, a pesar de la crisis, sigue funcionando, pero no sé lo que pasará”. Para aquellos que todavía no conozcan este comercio, su propietaria les invita a que pregunten a los clientes “el trato que les damos y la manera que tenemos de trabajar, ya que la clientela es la mejor publicidad que podemos tener”. María Martín Segundo, propietaria de Rotos/LV María junto a las dos compañeras que trabajan con ella en el comercio/LV

[close]

p. 10

· 10 · Comarca · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Comarca Nuestros monumentos:El „„A. SANTAÚRSULA faro de canet electrógeno. Conforme avanzaba la técnica, fueron variando los tipos de lámparas a usar. Con motivo de la Guerra Civil, el Faro desde el 24 de Octubre de 1936 se apagó, para preservarlo. Sin embargo fue utilizado para albergar un puesto de observación y una central telefónica, desde donde se coordinaban todas las baterías antiaéreas de la zona. Una característica importante es que está girando día y noche por dos razones, una porque durante el día las lentes también amplifican los rayos del sol, sirviendo también de guía, y otra para evitar el efecto lupa del sol que pueda fundir las lámparas. Su alcance nominal nocturno es de 23 millas náuticas. Su óptica es de forma hexagonal, y tiene cada dos caras de cristal una cara opaca, para emitir una luz blanca en fases o grupos de dos destellos en ciclos de 10 segundos. La lámpara actual es de una potencia de 575 Watios, y es de halogenuros metálicos. Además este Faro posee también una sofisticada combinación de aparatos electrónicos e informáticos que hacen posible su control a distancia, y a su vez desde este Faro también se pueden controlar los Faros de Valencia y Cullera. El Faro de Canet está situado a 360 metros de la orilla del mar y en la desembocadura del río Palancia, antiguamente rodeado de naranjos y hoy de urbanizaciones de segunda residencia. Los antecedentes históricos como Faro se remontan al año 1881, en el que una Real Orden dispuso el estudio de un proyecto para construirlo. En 1883 D. Agustín Ruiz, ingeniero del Servicio de Faros de la provincia de Valencia, redactó el proyecto. Tras varios retrasos fue inaugurado en 1904, y fue construido en el lugar donde algunos opinan que existía una torre vigía del siglo XVI y cuya misión era alertar a las poblaciones cercanas de la existencia de barcos corsarios en la costa. Según informes del Marqués de Caracena (y del historiador Escolano) relatan su presencia, el 7 de noviembre de 1607, en las siguientes fortificaciones: “Torre del Puig de Cebolla”, “Torre del Grao de Murviedro”, “Torre del río de Canet”, “Torre del Mardá”, así como también la “Torre de Almenara” y el lugar del “Estaño” (“l’Estany de Moncófar”), donde pernoctaron dicho día 7 en el acuartelamiento de caballería de Berenguer March, permaneciendo allí con sus tropas destinadas a la defensa de la costa. CANET D’EN BERENGUER Estos son datos que demuestran desde muy antiguo, la existencia de una torre u obra castrense destinada a la vigilancia y defensa de la costa en la zona de Canet d’En Berenguer. La importancia de la señal de este Faro viene reflejada en la “Memoria del Proyecto para la construcción del Faro de Canet”, en la que se da cuenta de numerosos naufragios acaecidos en el Golfo de Valencia, y se advierte de la “zona de sombra” que hay entre los Graos de Valencia y Burriana. Su ubicación a 360 metros de la costa se debe a la poca consistencia del terreno, por lo que decidieron construirlo en una zona más sólida. El edificio del faro es una torre tronco cónica de ladrillo de 30 metros de altura sobre una base de sillería octogonal y está anexa a un edificio de una planta. El faro no es visitable. El acceso a la parte superior del mismo es mediante una escalera de caracol de 140 peldaños. En sus comienzos, el equipo del Faro constaba de un aparato catadióptrico (conjunto de lentes que por reflexión y refracción de la luz, ampliaban la potencia de la señal luminosa) montado sobre un basamento con flotador de mercurio y accionado por la correspondiente ma- El Faro de Canet d’En Berenguer. Ilustración de Lluís Roda Tintó quinaria tipo de relojería de gravedad. En 1922 se electrificó con una lámpara de filamento y un grupo Los emprendedores ya pueden solicitar las ayudas „„A. SANTAÚRSULA El Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer ha aprobado las bases reguladoras de las Ayudas Municipales a emprendedores. Las personas interesadas pueden presentar la solicitud hasta el día 25 de julio. El objeto de esta convocatoria es apoyar la creación de actividad empresarial en el municipio y favorecer la generación de empleo, estableciendo ayudas económicas destinadas tanto a los trámites de constitución como a la inversión inicial. Podrán concurrir aquellas personas físicas o jurídicas, comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aún careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las actividades empresariales que motivan la concesión de la subvención, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases. La asignación presupuestaria para las ayudas será de un importe global máximo de 15.000 euros. Las solicitudes pueden retirarse en el consistorio o en la web www.canetdenberenguer.es. Ayuntamiento de Canet d’En Berenguer/Higueras

[close]

p. 11

· 11 · Comarca · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre ·

[close]

p. 12

· 12 · Comarca · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · El RINCÓN DEL SENDERISMO WWW.AVENTURAMEDITERRANEA.COM Castillo de Eslida, fortaleza medieval de origen musulmán a 274m. sobre el mar ▸El momumento posee una planta triangular muy poco común en todo el territorio español „„MANUEL ANDRÉS VILA Abandonamos el Castillo de Castro, por el mismo sendero que hemos llegado. Volviendo sobre nuestros pasos llegamos nuevamente al collado, desde allí, tomamos el sendero que vemos al frente y, paso a paso, y salvando el desnivel, llegamos a la loma. Vamos andando por la zona de la Malladeta, el sendero está marcado por hitos de piedra, en algunas ocasiones debemos fijarnos bien pues lo podemos perder. Desde la cima, hay que llevar la dirección oeste (260 grados de la brújula). En poco más de 800 metros, descendemos hasta la pista donde hay varios cruces de caminos, conocido por los senderistas como el collado de la nevera pues, desde este punto, parte uno de los senderos a la nevera de Castro. Vemos varias indicaciones, nos desviamos a la derecha por las marcas del GR 36, accedemos a él entre pinos y alcornoques. Andamos unos 750 metros en descenso, llegamos al collado Roig, desviándonos a la izquierda, ya sólo tenemos que seguir la indicaciones de GR para llegar a Eslida. CANET D’EN BERENGUER Manuel A. Vila por el sendero que lleva al castillo de Eslida /Manuel A. Vila ESLIDA Eslida, uno de los pueblos emblemáticos de la Sierra de Espadán que pertenece a la provincia de Castellón. Si paseamos por sus calles, percibiremos sus orígenes musulmanes. Tuvo en esa época gran actividad, llegando a tener una escuela coránica. En la cueva de L’Oret, muy conocida por vecinos y senderistas, se encontraron restos pertenecientes a la edad de bronce. Respecto de la época romana, en- contramos el acueducto sobre el río Anna o los arcos de medio punto en las puertas del viejo casco de la población, conquistada por el Rey Jaime I quien el 1242, otorgó la primera carta puebla. EL CASTILLO Castillo de Eslida/Manuel A. Vila Fortaleza medieval, de origen musulmán, se encuentra en la cima de un promontorio a 274 metros sobre el nivel del mar, a la orilla derecha del río Anna. Probablemente, el castillo se alza sobre el lugar que ocupaba una for- tificación romana anterior. Vigila la población y los accesos a la misma. Durante la dominación islámica, desempeñó una relevante función por su posición estraté- gica, la localidad se unió a la rebelión de Al-Azrag de 1247. En 1526, durante la sublevación morisca de la sierra de Espadán, acaecieron varias revueltas que desembocaron en la expulsión de los moriscos en 1609, causando una gran despoblación en la zona. El Castillo de Eslida posee una planta triangular muy poco común en el territorio español y, junto con la del Castell de la Mola de Novelda, son los dos únicos ejemplares de la Comunidad Valenciana que gozan de dicha singularidad. Como la mayoría de castillos de Espadán, éste también se encuentra en ruina casi total. Según estudios y documentos, el conjunto del castillo contaba con una torre auxiliar, un puente levadizo, algunos aljibes, varias dependencias y la torre del homenaje. En la actualidad, el castillo conserva un tramo de sus murallas que formaban una planta poligonal irregular, y restos de algunas torres, entre las que se encuentra la Torre del homenaje, con planta circular. El mercado turístico abre sus puertas con 44 puestos „„REDACCIÓN El mercado turístico de Canet d’en Berenguer estará instalado en el paseo marítimo hasta el 31 de agosto. Según han informado desde la concejalía de Mercados, los 44 puestos distribuidos en dos tramos (zona de la plaza de los Pescadores y zona Antiguo Cuartel de la Guardia Civil) tendrán un horario de 19 a 1.30 horas. La novedad es el mercado artesanal que está instalado en la avenida Blasco Ibáñez, junto a la feria de atracciones infantiles y que cuenta con un total de veinte paradas. Canet cuenta con varios mercados durante la época estival, lo que permite a los vecinos y veraneantes disfrutar de una amplia oferta, pues los miércoles por la tarde y los domingos por la mañana se instalan los mercados de venta de comestibles y ropa en la plaza del mercado, calle Maximiliano Tous. Mercado ubicado en Canet d’en Berenguer/LV

[close]

p. 13

· Edición Camp de Morvedre · CANET D’EN BERENGUER www.lavozdetucomarca.info FAURA · 03/07/2014 · Comarca · 13 · Clausuran el curso de estimulación cognitiva “Cuadernos Rubio” ERPV lamenta la negativa del PSOE ▸El grupo municipal pidió junto a Coalició Compromís un pleno extraordinario para debatir una moción por la República „„REDACCIÓN Participantes en el curso de estimulación cognitiva/LV „„REDACCIÓN El pasado jueves 26 de junio tuvo lugar la clausura del II curso de estimulación cognitiva “Cuadernos Rubio “, patrocinado por la concejalía de Asuntos sociales del ayuntamiento de Canet d’En Berenguer. La fundación Cuadernos Rubio realiza un trabajo constante con más de 60 mayores del municipio en un curso que, im- partido por profesionales del campo de la psicología, ocupa tres horas a la semana desde el mes de febrero hasta el mes de julio. El curso se imparte en La Casa de los Llano y es totalmente gratuito para los usuarios que deseen o necesiten, por prescipción médica, participar en esta terapia de estimulación cognitiva. El pasado 11 de junio el grupo municipal de Esquerra Republicana del País Valencià en la ayuntamiento de Faura, con el apoyo de la agrupación local de Compromís, registró una petición al alcalde, Toni Gaspar, para que, con motivo de la abdicación de Juan Carlos I, convocara un pleno extraordinario para el debate de una “Moció per la República, els processos constituents, el dret a decidir i els referèndums”. Ante la negativa de la Junta de Gobierno Local a convocar este pleno extraordinario, Esquerra Republicana del País Valencià y la Coalición Compromís lamentan que “el PSOE haja deixat perdre una bona oportunitat d’afavorir la transparència i la participació ciutadana, donant la veu al ple de l’ajuntament en un assumpte de la màxima trascendència”. Esquerra Republicana del País Valencià y la Coalició Compromís “considerem que l’abdicació reial, com a fet extraordinari, Uno de los plenos celebrados en el ayuntamiento de Faura/LV mereixia ser tractada de manera extraordinària en el moment que es va produir”. En este sentido, creen que “posposar la discussió al pro- per ple ordinari de finals de juliol, després de dos mesos de l’abdicació, no beneficia la democràcia ni la lliure expressió de la veu de la ciutadania”.

[close]

p. 14

· 14 · Sociedad · 03/07/2014 · www.lavozdetucomarca.info · Edición Camp de Morvedre · Sociedad Personas con historia ENTREVISTA A JUAN GARCÉS QUERALT Juan Garcés Queralt, toda la vida entre el piano y la batuta ▸El director de diferentes bandas de música está a la espera de que le concedan el cuarto Record Guiness „„A. SANTAÚRSULA PPToda una vida dedicada a la música, ¿cómo inicia su andadura en este mundo? RREn esta casa había ambiente musical. Mi padre era músico de la banda de Faura y mi hermano era compositor. Con 8 años empecé a aprender solfeo, a los 9 ya tocaba el clarinete y a los 11 estaba en la plaza de toros de Valencia tocando el clarinete en un certamen de música con la banda de Faura. Como mi afición iba a más, a los 14 años mi padre me compró un piano. Con el mejor profesor de música estudié la carrera de piano, armonía, contrapunto, fuga, composición y orquestación. Preparándome para ser concertista de piano, descubrí que me gustaba más la dirección y, en febrero de 1944, tomé posesión de la dirección de la Unión Musical de Liria, la banda más galardonada de toda la Comunidad Valenciana. Con ella, estuve 9 años, fui a 8 certámenes y los ganamos todos. De Liria pasé a dirigir la Lira Saguntina durante dos años, después de haberme presentado a oposiciones. Seguidamente, salió a concurFAURA so de méritos la banda municipal de Castellón y conseguí dirigirla. Con ésta, hice muchos conciertos en el Teatro Principal con el mejor instrumental que habíamos adquirido en París y Alemania. La dirigí hasta 1983 y de allí pasé a ser el director de la banda municipal de Valencia, hasta que al cumplir los 70 años me jubilé. PPLa jubilación no le hizo parar musicalmente hablando RRNo, después de jubilarme todavía dirigí a la banda municipal de Castellón, la de Valencia, la Banda Sinfónica de la Federación de Bandas de Música Civiles que hay en Valencia y, más recientemente, al celebrar mi centenario dirigí una composición de Edvard Greig que se titula “La muerte de Ase” con la banda de Faura. Eso fue el día 4 de mayo de 2014. Ese día dirigí y ya había cumplido, hacía casi un mes, los 100 años. PP¿Cuál es el secreto para poder llegar a los 100 años tan activo como usted? RREl secreto es que la música me ha dado vida porque es reconocimientos. ¿Podría destacar alguno? RREstoy agradecido a todos los premios que me han concedido pero hay uno muy especial, la medalla de oro al mérito del trabajo que me concedió el Consejo de Ministros de España. PPAdemás, también cuenta con Record Guiness. RRTengo tres al director de banda civil de música más longevo del mundo y, después de dirigir la banda de Castellón el pasado 23 de febrero, pienso que me concederán el cuarto, por ser la persona más longeva del mundo que dirige un concierto o una parte en un auditorio público. PP Después de una vida llena de música, ¿qué le pide al futuro? RRMúsica, porque me sigue dando vida. Cuando termino de dirigir un concierto me siento más joven que antes de empezarlo. Soy una persona convencida de que si todos los niños estudiasen música y se hiciesen músicos, profesionales o amateurs, no habría guerras en el mundo. Es una buena manera de educar. El maestro Juan Garcés Queralt en su casa, junto al piano y con la batuta en mano/LV lo que me gusta. Y ahora, con 100 años cumplidos, si me invitan a dirigir la Banda de Valencia o la de Castellón, la cual dirigí cuando iba a cumplir los 100 años, no dudaría en aceptar. PPA lo largo de todos estos años ha recibido muchos premios y Empieza el VII Ciclo de Música Vicent Garcés ▸La cita empezará el sábado 5 de julio a las 23 horas en la plaça de l’Hostal con un recital de piano y soprano „„REDACCIÓN La plaça de l’Hostal acoge, por séptimo año consecutivo, una nueva edición del Ciclo de Música Valenciana y de Cámara Vicent Garcés. Este ciclo lo organiza desde 2008 el ayuntamiento de Faura y cuenta con la colaboración de la Fundación musical “Joan Garcés Queralt”. El ciclo es una apuesta para la difusión de la cultura que acerca la buena música a todos los públicos y que este año contará con cuatro actuaciones muy atractivas que harán las delicias de los asistentes durante los meses de julio y agosto, a partir de las 23 horas. Un recital de piano y soprano, a cargo de la soprano local Silvia Queralt y de la pianista de Benifairó, Begoña Pérez, abrirá la séptima edición del Ciclo de Música el sábado 5 de julio. Silvia y Begoña ofrecerán un concierto con dos partes completamente opuestas. Abrirá el concierto l’ària de cambra “Ma rendi pur contento”, de Vicenzo Bellini, para continuar con una selección de piezas de los grandes compositores Manuel Falla y Joaquín Rodrigo, que dominaron el mundo de la música clásica española durante el siglo XX. Cerrará la primera parte del espectáculo el “Concierto de Aranjuez”, del maestro Joaquín Rodrigo, del que este año se cumplen 15 años de su muerte. En la segunda parte de la cita musical, se ofrecerá una selección de bandas sonoras de películas tan conocidas por todos como “Evita”, “Sonrisas y lágrimas”, “La misión”, “Los miserables”, “Tal como éramos” o “Titanic”, con la proyección de imágenes de las mismas, para el disfrute de todos. El ciclo continuará el sábado 12 de julio con el espectáculo del quinteto Spanish Brass Luur Metalls, que celebra sus 25 años de trayectoria en el mundo de la música de cámara. Spanish Brass es uno de los quintetos más dinámicos y consolidados del panorama musical español, que no solo ha participado en algunos de los festivales más importantes de música, sino que hace giras por todo el mundo. Spanish dará paso a un concierto de música antigua con copias de instrumentos de època ofrecido por Teatre Instrumental, que tendrá lugar el viernes 1 de agosto, con Álvaro Iborra, Carlos Cerrada y Joan Calabuig, de Quartell, y contando con el prestigioso clarinetista italiano Lorenzo Coppola quien actuará como maestro de ceremonias. El ciclo bajará el telón el sábado 2 de agosto con un concier- Momento de la presentación del VII Ciclo de Música Vicent Garcés/LV to de música renacentista con el trío de cámara “La Liberazione”, formado por la faurera Andrea Adsuara, que hará sonar las flautas de pico; Robert Cases, con la viola de mano y la guitarra renacentista; y la soprano Araceli Batalla; acompañados por el percusionista Onofre Serer. El VII Ciclo de Música Valenciana y de Cámara se ha convertido en un referente en la oferta cultural de verano en el pueblo de Faura, desde que se gestara durante los actos conmemorativos del centenario del nacimiento del gran compositor Vicent Garcés.

[close]

p. 15

· Edición Camp de Morvedre · www.lavozdetucomarca.info · 03/07/2014 · ESPECIAL RESTAURACIÓN · 15 · Especial Restauración GASTRONOMÍA COCINA MEDITERRÁNEA Esta cocina no pertenece a un país en exclusiva como su nombre indica. El área geográfica a la que pertenece abarca a todos los países que se bañan en el mar mediterráneo. De ella surgen cocinas tan populares como la española, la italiana, la árabe, la griega, etc. El ingrediente principal que une este tipo de cocina es el aceite de oliva, llamado oro líquido por sus grandes virtudes no sólo culinarias sino para el cuidado de nuestra salud. El clima mediterráneo que se caracteriza por inviernos suaves y veranos secos y calurosos, así como lluvias irregulares durante todo el año, influye en el tipo de platos de la cocina mediterránea, tendiendo a platos más bien ligeros. Ingredientes básicos de la cocina mediterránea • Aceite de oliva: es el rey de los ingredientes de la cocina mediterránea y, de hecho, esta zona geográfica es la principal productora mundial así como la principal consumidora. Éste se emplea tanto para freír como para aliñar e incluso como ingrediente en la elaboración de conservas de alimentos. • Vegetales: entre las verduras más usadas en la cocina mediterránea están el ajo, la cebolla, las patatas, el tomate, la zanahoria, los pepinos, las legumbres, los pimientos dulces y picantes. Las frutas más consumidas son, sobre todo, los cítricos, melones, duraznos, damascos, higos tanto secos como naturales, etc. • Carnes y pescados: la carne de cordero cocinado y la de cerdo, sobretodo en embutidos como salami o jamón, la carne de caza menor también, como la liebre, el conejo y la perdiz, aunque en lo que a aves respecta, las de corral son las más usadas. Entre los pescados los azules son los favoritos de la cocina mediterránea, tan ricos en los saludables ácidos omega-3, como atún, sardinas, arenques y pez espada. Platos populares de la cocina mediterránea Cocina mediterránea Griega • Musaka: consiste en una especie de lasaña en la que en vez de pasta se usa la berenjena. • Ensalada griega: Como su nombre indica también es un plato griego que se consume como entrante, sencillo de elaborar y sabroso. Cocina mediterránea Italiana • Calzone vegetariano: Especie de pizza cuya masa envuelve al resto de los ingredientes, en este caso vegetarianos. • Espaguetis al Pesto: Los populares espaguetis esta vez preparados con queso parmesano y albahaca. Cocina mediterránea Española • Lentejas a la levantina: Plato a base de lentejas con arroz con sofrito de cebolla, pimiento y ajo, condimentado con aceite de oliva y especias. • Tortilla de Patatas: Un plato tan sencillo como popular, huevos revueltos y rebozados con papas, sencillo pero tiene su truco. Bodas & eventos

[close]

Comments

no comments yet