MBVol29n2

 

Embed or link this publication

Description

Revista de la Real acadèmia de medicina de les Illes Balears. Volumen 29, número 2, 2014

Popular Pages


p. 1

VOLUM 29 NÚM. 2 MAIG - AGOST 2014 Medicina Balear PUBLICACIÓ DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, a favor de la implantació d’estudis de Medicina Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias RT-PCR multiplex para la detección simultánea de las mutaciones FLT3-ITD/NPM-1/AML1-ETO asociadas a Leucemia Mieloide Aguda Influencia del consumo de tabaco, actividad física, alimentación y edad en los valores de diferentes índices aterogénicos en población mediterránea española Prevenció de lesions en el futbol Scientific evidence of the benefits of virgin olive oil for human health Mujer joven con astenia, disnea y muerte súbita www.medicinabalear.org

[close]

p. 2

Medicina Balear www.medicinabalear.org Medicina Balear , òrgan de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, va aparèixer el 1986 amb l’objectiu de donar curs a les inquietuds científiques i fomentar l’esperit d’investigació dels professionals de la sanitat balear i amb la pretensió suplementària de projectar en la societat temes d’interès sanitari. Medicina Balear publica en català, castellà o anglès treballs originals, articles de revisió, cartes al director i altres escrits d’interès relacionats amb les ciències de la salut i presta particular atenció als treballs que tinguin per àmbit les Illes Balears i altres territoris de la conca mediterrània occidental. La revista sotmet els originals a la revisió anònima per al menys dos experts externs (peer review). El material científic publicat a Medicina Balear resta protegit per drets d’autor. Medicina Balear no és responsable de la informació i opinions dels autors. Aquesta obra -llevat que s’indiqui el contrari en el text, en les fotografies o en altres il·lustracions- és subjecta a la llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 3.0 Espanya de Creative Commons; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Així, doncs, s’autoritza al públic en general a reproduir, distribuir i comunicar l’obra sempre que se’n reconegui l’autoria i l’entitat que la publica i no se’n faci un ús comercial ni cap obra derivada. Medicina Balear es troba incorporada a la Biblioteca Digital de les Illes Balears, de la Universitat de les Illes Balears, i està inclosa en les bases de dades següents: Latindex (catàleg), Dialnet, Índice Médico Español, DOAJ, Imbiomed EDITA Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears www.ramib.org Campaner, 4, baixos. 07003 Palma de Mallorca Tel. 971 72 12 30 Email: info@ramib.org Pàgina web: http://www.ramib.org  Dipòsit Legal: PM 486 - 95 eISSN: 2255 - 0569 Disseny i maquetació Intelagencia Publicitat - www.intelagencia.es - intelagencia@intelagencia.es

[close]

p. 3

Medicina Balear Publicació quadrimestral de ciències de la salut de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears Director Macià Tomàs Salvà, Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears (RAMIB) CONSELL EDITORIAL Subdirector Secretari de la publicació Editor científic Assessors editorials Redactor en cap Vocals A. Arturo López González, RAMIB Joan March Noguera, RAMIB Marta Couce Matovelle, RAMIB José A. Guijarro Pastor, AEMET · Jaume Rosselló Mir, UIB J. L. Olea Vallejo, RAMIB Antoni Aguiló Pons, Universitat de les Illes Balears · Bartolomé Burguera González, Cleveland Clinic (Ohio) · Amador Calafat Far, Socidrogalcohol · Valentín Esteban Buedo, Conselleria de Sanitat, Generalitat Valenciana · Carmen González Bosch, Universitat de València · Miguel A. Limon Pons, Institut Menorquí d’Estudis · Virgili Páez Cervi, Bibliosalut · Lucio Pallarés Ferreres, Hospital Son Espases, Ibsalut · Ignacio Ricci Cabello, University of Oxford · Guillermo Sáez Tormo, Universitat de València · M a Teófila Vicente Herrero, IUNICS CONSELL CIÉNTIFIC Mª José Anadón Baselga ( Universidad Complutense de Madrid ), Miquel Capó Martí ( Universidad Complutense de Madrid ), Antonio Coca Payeras ( Universitat de Barcelona ), Leopoldo Forner Navarro ( Universitat de València ), Alexandre GarcíaMas, ( Universitat de les Illes Balears ), Antoni Gelabert Mas ( Universitat Autònoma de Barcelona ), Joan Grimalt Obrador (Consell Superior d’Investigacions Científiques, CSIC) , Federico Hawkins Carranza ( Universitat Complutense de Madrid ), Joan Carles March Cerdà (Escuela Andaluza de Salud Pública, EASP ), Gabriel Martí Amengual ( Universitat de Barcelona ), Rosa Pulgar Encinas ( Universidad de Granada ), Ciril Rozman ( Universitat de Barcelona ). Amb la col·laboració de Conselleria de Presidència www.medicinabalear.org

[close]

p. 4[close]

p. 5

VOLUM 29 NÚM. 2 MAIG - AGOST 2014 Medicina Balear PUBLICACIÓ DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE LES ILLES BALEARS www.medicinabalear.org SUMARI EDITORIAL La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, a favor de la implantació d’estudis de Medicina El Consell Editorial 8 ORIGINALS Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias F. Grases, Ll. Muntaner-Gimbernat, M. Vilchez-Mira, A. Costa-Bauzá, R.M. Prieto, A. Rodríguez 9-15 RT-PCR multiplex para la detección simultánea de las mutaciones FLT3-ITD/NPM-1/AML1-ETO asociadas a Leucemia Mieloide Aguda 17-22 Jordi Martínez-Serra, José María Sánchez, Antonio Gutiérrez, Leyre Bento, Mª Antonia Durá, Antònia Sampol, Irene Aguilar, Daniel Morell, Carmen Santos, Carmen Vidal, Juan Carlos Amat, Joan Besalduch Influencia del consumo de tabaco, actividad física, alimentación y edad en los valores de diferentes índices aterogénicos en población mediterránea española 23-31 Ángel Arturo López González, Yarianne Inalvis Rivero Ledo, Mª Teófila Vicente Herrero, Milagros Queimadelos Carmona, Mª Nieves Monroy Fuenmayor, Cristina Núñez Fernández Prevenció de lesions en el futbol Bartomeu Riutord Fe, Joana Maria Fe Mas, Neus Riutord Fe, Maria Salvá Cerdá, Carme Riutord Fe, Raquel Seco Melantuche 33-38 REVISIÓ Scientific evidence of the benefits of virgin olive oil for human health María-Isabel Covas, Rafael de la Torre, Montserrat Fitó 39-46 ESTUDI DE CASOS Mujer joven con astenia, disnea y muerte súbita Joaquín Colomina Climent, Elena Timoner Salvà, Elisa Albacar Riba, Rocío Amézaga Menéndez, Carles Saus Sarrias, Manuel del Río Vizoso 47-52 COMENTARI D’ARTICLE La ingesta de líquids i el risc de càncer vesical en els Estudis de Salut d’Infermeria Antoni Gelabert Mas 53 eISSN 2255-0569

[close]

p. 6[close]

p. 7

VOLUME 29 NUMBER 2 MAY - AUGUST 2014 Medicina Balear SCIENTIFIC JOURNAL OF THE ROYAL ACADEMY OF MEDICINE OF THE BALEARIC ISLANDS www.medicinabalear.org CONTENTS EDITORIAL The Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands supports the implementation of medical studies The Editorial Board 8 ORIGINAL ARTICLES Ectopic calcifications: formation mechanism, similarities and differences F. Grases, Ll. Muntaner-Gimbernat, M. Vilchez-Mira, A. Costa-Bauzá, R.M. Prieto, A. Rodríguez 9-15 RT-PCR multiplex allowing simultaneous detection of mutations FLT3-ITD/NPM-1/AML1-ETO associated with Acute Myeloid Leukemia 17-22 Jordi Martínez-Serra, José María Sánchez, Antonio Gutiérrez, Leyre Bento, Mª Antonia Durá, Antònia Sampol, Irene Aguilar, Daniel Morell, Carmen Santos, Carmen Vidal, Juan Carlos Amat, Joan Besalduch The influence of tobacco consumption,physical activity, diet and age 23-31 on the values of different atherogenic indexes in Spanish Mediterranean population Ángel Arturo López González, Yarianne Inalvis Rivero Ledo, Mª Teófila Vicente Herrero, Milagros Queimadelos Carmona, Mª Nieves Monroy Fuenmayor, Cristina Núñez Fernández Preventing football injuries Bartomeu Riutord Fe, Joana Maria Fe Mas, Neus Riutord Fe, Maria Salvá Cerdá, Carme Riutord Fe, Raquel Seco Melantuche 33-38 REVIEW Scientific evidence of the benefits of virgin olive oil for human health María-Isabel Covas, Rafael de la Torre, Montserrat Fitó 39-46 CASE STUDIES Young woman with asthenia, dyspnea and sudden death Joaquín Colomina Climent, Elena Timoner Salvà, Elisa Albacar Riba, Rocío Amézaga Menéndez, Carles Saus Sarrias, Manuel del Río Vizoso 47-52 COMMENTS ON ARTICLE La ingesta de líquids i el risc de càncer vesical en els Estudis de Salut d’Infermeria Antoni Gelabert Mas 53 Medicina Balear 2013; 26 (2); 5-6 eISSN 2255-0569

[close]

p. 8

eISSN 2255-0569 EDITORIAL La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, a favor de la implantació d’estudis de Medicina The Royal Academy of Medicine of the Balearic Islands supports the implementation of medical studies El Consell Editorial La Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears, la institució científica més antiga de la nostra Comunitat, reunida en sessió científica dia 4 de març passat va expresar el seu suport al pojecte de la Universitat de les Illes Balears d’implantar els estudis de medicina amb el següent manifest: En relació amb les notícies sobre la possible implantació d’estudis de Medicina a la nostra Comunitat, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears vol recordar que ja el novembre de 2008 el ple de la corporació va acordar per unanimitat donar suport al projecte de creació d’una facultat de Medicina, amb oferta d’estudis des del primer any. Malauradament, raons diverses aturaren aquell propòsit docent quan ja disposava de l’aprovació de l’ANECA (Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació). Anys abans (abril de 2001) la nostra corporació havia aportat elements de reflexió al conjunt de la societat balear acollint un debat públic on els ponents (provinents del món acadèmic, col·legial i polític) s’expressaren tots a favor de la creació d’una facultat de Medicina. Altres sessions científiques celebrades al llarg d’aquests darrers anys i diverses publicacions proven l’interès constant dels acadèmics per aquesta qüestió. El projecte actual de la Universitat de les Illes Balears (UIB) parteix d’un estudi econòmic que li dona viabilitat, contempla la implantació dels estudis de medicina que corresponen al cursos de formació clínica i dona ús docent a les infraestructures disponibles de l’Hospital Son Espases. Quant al nivell docent, el pla d’estudis de Medicina de la UIB ha estat aprovat per l’ANECA i es troba a punt per ser implantat i consolidat. Un cop analitzada la qüestió en el context actual en sessió científica de 4 de març de 2014, la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears considera que persisteixen les condicions per impulsar definitivament els estudis de medicina a la nostra comunitat. El motiu principal que justifica el suport de la Reial Acadèmia al projecte de la UIB és l’efecte directe en la millora de la qualitat assistencial, docent i investigadora. A més d’aquest argument fonamental, altres raons contribueixen també a recolzar-lo: uns estudis de medicina milloren el nivell general de la professió mèdica, faciliten i estimulen la recerca biomèdica i repercuteixen positivament sobre el desenvolupament econòmic per la via de la innovació. Els estudis de Medicina poden també pal·liar la fuga de professionals de les ciències de la salut altament qualificats i afavorir la possibilitat de captar talent de l’exterior. Balears és l’única Comunitat autònoma del territori nacional sense estudis de Medicina: a més del greuge comparatiu amb altres regions que això representa, aquest fet porta a una pèrdua de competitivitat i a una reducció del foment de l’educació a Balears. La Reial Acadèmia de Medicina, la institució científica més antiga de la nostra Comunitat, vol destacar, finalment, la presència en la nostra Comunitat d’investigadors i metges assistencials de prestigi nacional i internacional que, amb altres que poguessin incorporar-se aportarien els coneixements teòrics i pràctics necessaris per garantir una formació de qualitat. 8 Medicina Balear 2014; 29 (2): 8

[close]

p. 9

eISSN 2255-0569 ORIGINAL Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias Ectopic calcifications: formation mechanism, similarities and differences F. Grases, Ll. Muntaner-Gimbernat1, M. Vilchez-Mira1, A. Costa-Bauzá, R.M. Prieto, A. Rodríguez Laboratorio de Investigación en Litiasis Renal, Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Salud (IUNICS-IdISPa), Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca 1. Departamento de Radiología, Hospital Universitario “Son Espases”, Palma de Mallorca. Correspondencia Félix Grases Freixedas IUNICS-IdlSPa - Universidad de las Islas Baleares Ctra. Valldemossa km 7,5 - 07122 Palma de Mallorca fgrases@uib.es Recibido: 29 – IV – 2014 Aceptado: 23 – V - 2014 doi: 10.3306/MEDICINABALEAR.29.02.09 Resumen Introducción: El plasma está siempre sobresaturado en hidroxiapatita, ya que si no fuera así el hueso no se podría formar. A pesar de ello las calcificaciones ectópicas no se dan de forma masiva, siendo su mecanismo de desarrollo todavía poco conocido. En este trabajo se presentan tres casos de calcificación ectópica muy diferentes, con el fin de profundizar en su mecanismo de formación, analizando analogías y diferencias. Pacientes y Métodos: Se seleccionaron tres pacientes con calcificaciones ectópicas: un paciente con calcificación de cadera resultado de la necrosis de la misma producida por un fuerte golpe. Un paciente con Síndrome de Solapamiento autoinmune que presenta calcificaciones múltiples en varias zonas del cuerpo y un paciente con tendinitis calcificante del hombro. Se efectuaron estudios mineralógicos de muestras extraídas de cada paciente mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por energía dispersiva de Rayos X. Se determinó también los niveles de fitato urinario en cada paciente. Resultados: En el paciente con calcificación en la cadera se detectó la presencia de materia orgánica e hidroxiapatita carbonatada no esferulítica de estructura compacta similar al hueso. En los otros dos pacientes se observó la presencia de materia orgánica calcificada con hidroxiapatita carbonatada junto con gran cantidad de esferulitos o bien objetos esferoidales de carboxiapatita. En todos los casos los valores de fitato urinario correspondieron a valores bajos (alrededor de 0.5 µM). Discusión: Este estudio confirma que en cualquier caso, si se genera una calcificación ectópica es porque se ha producido una lesión tisular previa. La morfología de dicha calcificación dependerá del tamaño y disposición del espacio en la que se genere. Así, si se trata de regiones de tejido denso, con poco espacio vacío y sin excesiva renovación de líquido, dará lugar a estructuras compactas de carboxiapatita nucleada directamente sobre la materia orgánica. Si se trata de zonas con cavidades mas o menos abiertas y llenas de líquido, se formarán estructuras amorfas esferulíticas o esferoidales. Se discute también el papel de los inhibidores de la cristalización y del sistema inmunitario en la evolución de estos depósitos. Palabras clave: Calcificaciones ectópicas, carboapatitas, estructuras, mecanismos de formación Abstract Introduction: Plasma is always supersaturated in hydroxyapatite, because if not the bone would not be formed. However ectopic calcifications do not occur massively and, their formation mechanism is still poorly understood. In this work three cases of different ectopic calcifications are presented and similarities and differences are analyzed in order to deepen in their formation mechanism. Patients and Methods: Three patients with ectopic calcifications were selected. A patient with hip calcification as a result of necrosis produced by a blow, a patient with a autoimmune overlap syndrome having multiple calcifications in several areas of the body and one patient with calcifying tendinitis of the shoulder. Mineralogical studies of samples taken from each patient were performed using scanning electron microscopy with microanalysis by X-ray dispersive energy. Urinary phytate levels in each patient were also determined. Results: The presence of organic matter and no spherulitic carbonated hydroxyapatite with bone-like compact structure was detected in the patient with hip calcification. In the other two patients the presence of organic matter calcified with carbonated hydroxyapatite with a lot of spherulites or spheroidal carboxyapatite objects was observed. In all cases the urinary phytate levels correspond to low values (about 0.5 µM). Discussion: This study confirms that in all cases, if an ectopic calcification is generated this is due to a previous tissue injury. The morphology of that calcification will depend on the size and status of the available space where is generated. So, if it comes in re- Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15 9

[close]

p. 10

Félix Grases et al. gions of dense tissues, with little empty space and without excessive fluid renewal, it will lead to compact carboxyapatite structures that nucleate directly on organic matter . If the region has more or less open cavities fluid-filled, spherulitic or spheroidal amorphous structures are formed. The role of crystallization inhibitors and immune system in the development of these deposits is also discussed. Keywords: Ectopic calcifications, carboapatites, structures, formation mechanisms Introducción Actualmente es conocido que la mayoría de tejidos del cuerpo humano se calcifican progresivamente con la edad1, 2, aunque el grado de calcificación depende en gran medida de cada individuo. En ocasiones, y como consecuencia de determinados procesos patológicos, se producen calcificaciones ectópicas en órganos o tejidos concretos, independientemente de la edad del individuo. Así son frecuentes las calcificaciones del sistema cardiovascular3-5, las calcificaciones tendinosas6, las calcificaciones renales7 y las calcificaciones metastásicas8. Los mecanismos y las causas por las que se generan estas calcificaciones son todavía poco conocidos y es evidente que mientras no se conozcan con detalle no podrán darse soluciones efectivas para evitarlas. Un aspecto común a todos estos procesos es que el sólido que se genera de manera incipiente es en todos los casos muy parecido y corresponde a fosfatos cálcicos amorfos que con el tiempo acaban trasformándose en apatitas o carbohidroxiapatitas, que corresponde al mismo componente mineral que se encuentra en el hueso. Para la correcta comprensión de estos procesos debe considerarse que el plasma humano (y de todos los mamíferos) está siempre sobresaturado respecto a la hidroxiapatita (contiene mas cantidad de la que permite su solubilidad). Se ha de tener encuentra que si no fuera así, los huesos no se podrían formar. Considerando este hecho, resulta sorprendente que las calcificaciones tisulares no sean más frecuentes. En este sentido es preciso señalar que son más comunes de lo que se cree, aunque en muchas ocasiones permanecen silentes a pesar de sus, en ocasiones, funestas consecuencias. De todas maneras, considerando la sobresaturación permanente del plasma en fosfato cálcico, deberían ser mucho más prevalentes. La explicación a este hecho hay que buscarla por una parte en las características de los procesos de cristalización en si mismos y, por otra, en la propia naturaleza de la vida. Así, se ha de tener en cuenta que la formación de cristales a partir de un líquido no es en absoluto fácil. Implica pasar de un sistema totalmente desordenado (estado líquido), a un sistema mucho mas ordenado (estado sólido). En disoluciones puras este proceso es muy difícil desde el punto de vista de su mecanismo y únicamente cuando la sobresaturación es muy elevada se forma la fase sólida en tiempos relativamente cortos. Por tanto, las disoluciones con sobresaturaciones no muy elevadas, aunque sean estados metaestables, pueden aguantar horas, días e incluso años sin cristalizar. Ahora bien, cuando las disoluciones no son puras, la presencia de determinados sólidos ya formados puede acelerar notablemente el proceso de cristalización. Estos sólidos se conocen como nucleantes heterogéneos y actúan como inductores de la cristalización. En el plasma, así como en el líquido intersticial de un tejido sano, no encontramos partículas que puedan actuar como nucleantes heterogéneos eficaces. Como la propia naturaleza de la vida implica cambio y renovación constantes, los tiempos de permanencia de los líquidos en el interior de los tejidos no son lo suficientemente largos para dar lugar a procesos de cristalización. Ahora bien, cuando por algún motivo se producen lesiones en los tejidos, se generan diferentes residuos celulares, alguno de los cuales puede actuar como nucleante heterogéneo muy efectivo de la hidroxiapatita, favoreciendo los procesos de calcificación ectópica. Es evidente que cuanto mas elevada sea la concentración de calcio y fosfato plasmático, mas elevada será la sobresaturación de la hidroxiapatita y por tanto mayor la tendencia a cristalizar, a pesar de que el organismo dispone de mecanismos muy precisos para el control del fosfato y sobretodo del calcio plasmático, de manera que la hiperfosfatemia y la hipercalcemia son poco frecuentes9. En la actualidad se sabe además que el organismo dispone de tres mecanismos para evitar/controlar/ revertir los procesos de calcificación patológica. (I) Así es conocido que el sistema inmunitario a través de los macrófagos o células equivalentes (sistema fagocítico mononuclear que antiguamente se conocía como el retículo endotelial) tienen capacidad para fagocitar y revertir los pequeños depósitos de hidroxiapatita10-13. (II) En la sangre pueden encontrarse moléculas de bajo peso molecular, algunas de origen endógeno, como el pirofosfato14, 15, otras que proceden de la dieta, como el fitato16, 17 y otras que son de origen sintético (fármacos), como los bisfosfonatos18, 19, que poseen una gran capacidad para interferir en los procesos de cristalización de la hidroxiapatita, evitando su formación. Estas sustancias se conocen como inhibidores de la cristalización. (III) Finalmente, también se ha demostrado que en la sangre existen proteínas como la fetuína, que por su estructura y grupos funcionales, son capaces de captar calcio y fosfato dando lugar a la formación de nanopartículas de hidroxiapatita-fetuina, que son eliminadas por el organismo, o bien depositándose en los huesos o siendo metabolizadas y excretadas20, 21. Es evidente que mediante este mecanismo se retira fosfato y calcio de la sangre y por tanto se disminuye la sobresaturación de hidroxiapatita, lo que dificulta su proceso de cristalización. 10 Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15

[close]

p. 11

Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias En este trabajo presentamos tres casos muy diferentes de calcificación ectópica, con el fin de profundizar en sus mecanismos de formación, de acuerdo con los aspectos comentados, analizando sus analogías y diferencias. una pequeña parte conservada en formol se suministró para efectuar un estudio mineralógico mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por Rayos X. Paciente 3 Mujer de 31 años que acude a consulta como consecuencia de un dolor agudo causado por una tendinitis calcificante del hombro. La paciente no refiere otra información clínica relevante. Los depósitos calcificados se extrajeron por punción-aspiración guiada por ecografía, se filtraron y se secaron para su examen mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por rayos X. Estudios mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por energía dispersiva de rayos X Las muestras se colocaron en un soporte metálico y sobre un film adhesivo de doble cara y se examinaron utilizando un microscopio electrónico Hitachi S 3400N equipado con un analizador EDX (energía dispersiva de Rayos X). Las muestras no se recubrieron con oro para evitar la interferencia que la línea espectral de este metal produce en la línea espectral del fósforo. Análisis del fitato urinario Para este análisis se utilizó orina de 2 horas recogida en ayunas por la mañana. Las muestras se almacenaron a una temperatura de 4ºC y se enviaron al laboratorio para su análisis inmediato. La orina se analizó siguiendo el protocolo habitual22. Se utilizaron 20 mL de orina diluida con 20 mL de agua, acidificado a un pH=3 con HCl 1:1. La disolución se agitó durante 15 minutos con 0,50 g de resina de intercambio aniónico AG1-X8. Posteriormente, se transfirió a una columna de extracción en fase sólida de 20 mL de capacidad, con una frita. La resina se lavó con 120 mL de HCl 50 mM, y posteriormente con 2x5 mL de agua. La elución del fitato de la resina se realizó con 4x1 mL de NaCl 2 M. El método de determinación del fitato en dicho eluato se realizó mediante el uso del complejo de aluminio y naranja de xilenol23. Pacientes y métodos Se seleccionaron tres pacientes con calcificaciones ectópicas de origen completamente distinto, de los que por motivos terapéuticos pudiéramos disponer de una muestra de tejido calcificado, para poder proceder a su estudio mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por energía dispersiva de Rayos X. Se revisó el historial médico de estos pacientes y se obtuvo una muestra de orina de cada uno para su estudio posterior. El estudio consistió en una evaluación retrospectiva de toda la información conseguida para cada paciente. Cada voluntario firmó el correspondiente consentimiento informado para que dicha información pudiera ser publicada con fines científicos. Paciente 1 Mujer de 37 años sin historial clínico relevante previo. Acude a consulta por presencia una masa calcificada en músculo iliopsoas en la cadera derecha aparecida tras un fuerte golpe (figura 2B). Con la finalidad de proceder a su estudio histológico se le extrajo un fragmento de esta calcificación, de la que una pequeña parte conservada en formol se suministró para efectuar un estudio mineralógico mediante microscopía electrónica de barrido y microanálisis por Rayos X. Paciente 2 Mujer de 52 años con Síndrome de Solapamiento autoinmune que presenta calcificaciones múltiples en varias zonas del cuerpo (figura 3D). Con la finalidad de proceder a su estudio histológico se le extrajo un fragmento de esta calcificación de un dedo de la mano izquierda de la que Figura 1: Imágenes al microscopio electrónico de barrido de la calcificación del paciente 1. (A) a 750 aumentos, y (B) a 1700 aumentos. A B Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15 11

[close]

p. 12

Félix Grases et al. Resultados Como puede observarse en las Figuras 1A, 1B, 2A y 2B, las muestras correspondientes al paciente 1 están constituidas por materia orgánica e hidroxiapatita carbonatada no esferulítica de estructura compacta similar al hueso. El análisis del fitato urinario dio un valor bajo de 0,47 µM. En las Figuras 3A, 3B, 3C y 3D se muestran los resultados del estudio de las muestras del paciente 2. Como puede observarse, se detecta materia orgánica calcificada con hidroxiapatita carbonatada junto con la presencia de gran cantidad de esferulitos de hidroxiapatita. El análisis de fitato urinario dio también valores bajos correspondientes a 0,40 µM. En las Figuras 4A, 4B, 4C y 4D aparecen los resultados del estudio de las muestras del paciente 3. Como puede observarse en todas las imágenes puede observarse que las muestras están constituidas por una mezcla de materia orgánica y objetos esferoidales de tamaños variables, desde 20 µm a 200 µm de diámetro. También pueden observarse pequeñas esferas de 5 µm. La parte interna de los objetos esferoidales está constituida por material amorfo en el que se encuentran inmersas pequeñas esferas de alrededor de 5 um de diámetro. Igual que en el resto de muestras, la parte mineral está formada por hidroxiapatita carbonatada. El análisis de fitato urinario dio un valor de 0.6 µM. de tendones (colágeno) como, por ejemplo, consecuencia de ejercicio físico excesivo. Esta lesión generará en cada caso detritus celulares que actuarán como nucleantes heterogéneos de la hidroxiapatita, al estar la sangre sobresaturada en esta sustancia. Ahora bien, la morfología de la calcificación generada dependerá de la morfología y disposición del espacio donde se genere. Así, si se trata de regiones en el interior de los tejidos, con poco espacio vacío y sin excesiva renovación de líquidos, la hidroxiapatita nucleará directamente sobre la materia orgánica alterada, formando estructuras microcristalinas cuyo crecimiento tendrá lugar por difusión de unidades de crecimiento a través del líquido intersticial, generando microcristales columnares de precursores de la hidroxiapatita (fosfato dicálcico, octacálcico o simplemente fosfato cálcico amorfo), que con el tiempo se transformará en hidroxiapatita biológica, dando lugar a estructuras muy compactas, como las observadas en el paciente 1. Este tipo de calcificación también es la que se encuentra en el interior de las válvulas del corazón24, 25. Si se trata de regiones con cavidades más o menos abiertas y llenas de líquido donde existe cierta renovación del mismo, los iones calcio y fosfato podrán formar especies como los llamados Posner’s clusters, que son agrupaciones de unos 12-15 iones calcio y fosfato (Ca9(PO4)3)26, que a su vez por choques entre ellos podrán formar nanopartículas que a su vez podrán ser atraídas por los residuos orgánicos (por ejemplo colágeno desnaturalizado o cualquier otro resto proteico), dando lugar a la formación de estructuras amorfas esferoidales27, como las observadas en el caso del paciente 3. En el caso de que se den ambas circunstancias a la vez, es decir zonas con tejidos alterados compactos, junto con cavidades llenas de líquido y detritus orgánicos, se darán ambos mecanismos de formación y aparecerán estructuras como las del paciente 2, en las que se detectan zonas con esferulitos de hidroxiapatita, junto con zonas mineralizadas mas compactas. Discusión Este estudio comparativo demuestra con claridad que en cualquier caso el desarrollo de una calcificación ectópica es debido a la presencia de una lesión tisular previa, ya sea consecuencia de un golpe fuerte (paciente 1), destrucción de tejido a causa del lupus (paciente 2) o rotura Figura 2: (A) Microanálisis por rayos X de la calcificación del paciente 1, en el que se muestran los componentes del mismo. (B) Tomografia Computerizada de cadera derecha. Se observa calcificación heterotópica circunscrita que asienta en musculo iliopsoas distal. A B 12 Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15

[close]

p. 13

Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias El papel protector de los inhibidores de la cristalización en el desarrollo de calcificaciones patológicas como las cardiovasculares o renales, ha sido demostrado ampliamente14-19, 28. En los tres casos estudiados en el presente trabajo se observó un claro déficit en un potente inhibidor de la cristalización, como es el caso del fitato. Así los valores urinarios detectados, que se ha demostrado que correlacionan con los correspondientes valores plasmáticos28, se encuentran alrededor de concentraciones 0.5 uM, mientras los valores normales suelen ser iguales o superiores a 1uM. Este inhibidor, que no es de síntesis endógena, está presente en el organismo al ser ingerido a través de la dieta29, y al ser un polifosfato tiene un comportamiento muy parecido al de los bisfosfonatos, si bien por ser un producto de origen natural no manifiesta la toxicidad de aquéllos. Es conocido que los macrófagos son capaces de degradar los depósitos de hidroxiapatita, utilizando ácido para disolver el mineral y enzimas proteolíticas para degradar la matriz proteica. Los macrófagos (o células equivalentes) internalizan estos componentes por endocitosis y transportan y liberan sus contenidos mediante transcitosis vesicular30-32. En el caso de las tendinitis calcificantes del hombro es frecuente observar como de forma espontánea se dan procesos de reabsorción del material calcificado. Obviamente la facilidad con la que una calcificación pueda ser reabsorbida dependerá de la mayor o menor irrigación del tejido y de la extensión de la calcificación. Cuando por alguna razón se dan incrementos anormales de calcio o/y fosfato en la sangre, para evitar procesos masivos de calcificación, existen proteinas como la fetuína que son capaces de captar calcio y fosfato, formando nanopartículas de hidroxiapatita-fetuina coloidal20, 21, 33. El sistema fagocítico es también capaz de destruir estas nanopartículas, de manera que parece que o bien las libera al tejido óseo o bien las metaboliza completamente hasta que son excretadas. De los tres casos estudiados, únicamente en las calcificaciones del primero parece insinuarse estructura ósea, aunque no se ha identificado como tal. De todas formas en aquellas situaciones en las que se dan calcificaciones masivas y densas en las que el organismo no es capaz de reabsorberlas, la formación de estructuras óseas es solo una cuestión de tiempo. Este hecho no es en absoluto extraño, ya que en un entorno rico en hidroxiapa- Figura 3: (A, B y C) Imágenes al microscopio electrónico de barrido (1000 aumentos) de la calcificación del paciente 2. (B) Radiografía anteroposterior de pelvis .Calcificaciones heterotópicas musculares diseminadas en cintura pélvica. A B C D Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15 13

[close]

p. 14

Félix Grases et al. tita biológica se acumularán marcadores óseos, ya que ésta es el componente mineral del mismo. Por tanto las células madre que circulen por este entorno acabarán identificando la zona como hueso e iniciarán las transformaciones adecuadas para adaptarse al mismo, iniciando un proceso de osificación ectópica. Figura 4: Imágenes al microscopio electrónico de barrido de diferentes zonas de la calcificación del paciente 3. (A) a 200 aumentos; (B) a 500 aumentos; (C) a 750 aumentos y (D) a 1000 aumentos. A B C D Conflicto de intereses Los autores declaran que no tienen ningún tipo de conflicto de interés. Agradecimientos Este estudio ha sido subvencionado mediante el Proyecto CTQ201018271/PPQ del Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España), fondos FEDER (Unión Europea) y por la ayuda 9/2011 de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat (Govern de les Illes Balears). AR agradece a la Consellería d’Innovació i Energia del (Govern de les Illes Balears) y a los fondos FSE la beca predoctoral concedida. 14 Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15

[close]

p. 15

Calcificaciones ectópicas: mecanismos, similitudes y diferencias Bibliografia 1. Azriel Mira S, Martínez Díaz-Guerra G, Jodar Gimeno E, Hawkins Carranza F. Calcificaciones y osificaciones ectópicas. REEMO 2001; 10(05): 168-172. 2. Wexler L, Brundage B, Crouse J, Detrano R, Fuster V, Maddahi J et al. Coronary Artery Calcification: Pathophysiology, Epidemiology, Imaging Methods, and Clinical Implications: A Statement for Health Professionals From the American Heart Association. Circulation 1996; 94(5): 1175-1192. 3. Grases F, Prieto RM, Costa-Bauzá A. Calcificaciones cardiovasculares: factores etiológicos implicados. Cirugía Cardiovascular 2005; 12(4): 291-297. 4. Lanzer P, Boehm M, Sorribas V, Thiriet M, Janzen J, Zeller T et al. Medial vascular calcification revisited: review and perspectives. European Heart Journal 2014. 5. Schlieper G. Vascular calcification in chronic kidney disease: not all arteries are created equal. Kidney Int 2014; 85(3): 501-503. 6. Arrigoni P, Brady PC, Burkhart SS. Calcific tendonitis of the subscapularis tendon causing subcoracoid stenosis and coracoid impingement. Arthroscopy 2006; 22(10): 1139.e1-3. 7. Grases F, Costa-Bauza A, Prieto RM, Conte A, Servera A. Renal papillary calcification and the development of calcium oxalate monohydrate papillary renal calculi: a case series study. BMC Urol 2013; 13: 14. 8. Ling H, Liu ZB, Xu LH, Xu XL, Liu GY, Shao ZM. Malignant calcification is an important unfavorable prognostic factor in primary invasive breast cancer. Asia Pac J Clin Oncol 2013; 9(2): 139-145. 9. Chang WT, Radin B, McCurdy MT. Calcium, Magnesium, and Phosphate Abnormalities in the Emergency Department. Emerg Med Clin North Am 2014; 32(2): 349-366. 10. Speer MY, McKee MD, Guldberg RE, Liaw L, Yang HY, Tung E et al. Inactivation of the osteopontin gene enhances vascular calcification of matrix Gla protein-deficient mice: evidence for osteopontin as an inducible inhibitor of vascular calcification in vivo. J Exp Med 2002; 196(8): 1047-1055. 11. Gravallese EM. Osteopontin: a bridge between bone and the immune system. J Clin Invest 2003; 112(2): 147-149. 12. Singh M, Ananthula S, Milhorn DM, Krishnaswamy G, Singh K. Osteopontin: a novel inflammatory mediator of cardiovascular disease. Front Biosci 2007; 12: 214-21. 13. McKee MD, Nanci A. Secretion of Osteopontin by macrophages and its accumulation at tissue surfaces during wound healing in mineralized tissues: a potential requirement for macrophage adhesion and phagocytosis. Anat Rec 1996; 245(2): 394-409. 14. Meyer JL, Fleisch H. Calcification inhibitors in rat and human serum and plasma. Biochim Biophys Acta 1984; 799(2): 115-121. 15. Lomashvili KA, Narisawa S, Millan JL, O’Neill WC. Vascular calcification is dependent on plasma levels of pyrophosphate. Kidney Int 2014. 16. Grases F, Perello J, Prieto RM, Simonet BM, Torres JJ. Dietary myoinositol hexaphosphate prevents dystrophic calcifications in soft tissues: a pilot study in Wistar rats. Life Sci 2004; 75(1): 11-19. 17. Grases F, Sanchis P, Perello J, Isern B, Prieto RM, Fernandez-Palomeque C et al. Effect of crystallization inhibitors on vascular calcifications induced by vitamin D: a pilot study in Sprague-Dawley rats. Circ J 2007; 71(7): 1152-1156. 18. Price PA, Buckley JR, Williamson MK. The amino bisphosphonate ibandronate prevents vitamin D toxicity and inhibits vitamin D-induced calcification of arteries, cartilage, lungs and kidneys in rats. J Nutr 2001; 131(11): 2910-2915. 19. Elmariah S, Delaney JA, O’Brien KD, Budoff MJ, Vogel-Claussen J, Fuster V et al. Bisphosphonate Use and Prevalence of Valvular and Vascular Calcification in Women MESA (The Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis). J Am Coll Cardiol 2010; 56(21): 1752-1759. 20. Heiss A, DuChesne A, Denecke B, Grotzinger J, Yamamoto K, Renne T et al. Structural basis of calcification inhibition by alpha 2-HS glycoprotein/fetuin-A. Formation of colloidal calciprotein particles. J Biol Chem 2003; 278(15): 13333-13341. 21. Heiss A, Jahnen-Dechent W, Endo H, Schwahn D. Structural dynamics of a colloidal protein-mineral complex bestowing on calcium phosphate a high solubility in biological fluids. Biointerphases 2007; 2(1): 16-20. 22. Costa-Bauza A, Grases F, Gomila I, Rodriguez A, Prieto RM, Tur F. A simple and rapid colorimetric method for determination of phytate in urine. Urol Res 2012; 40(6): 663-669. 23. Costa-Bauza A, Grases F, Fakier S, Rodriguez A. A novel metal-dye system for urinary phytate detection at micro-molar levels in rats. Analytical Methods 2013; 5(12): 3016-3022. 24. Prieto RM, Gomila I, Söhnel O, Costa-Bauza A, Bonnin O, Grases F. Study on the structure and composition of aortic valve calcific deposits. Etiologycal aspects. Journal of biophysical chemistry: Scientific research, 2011;2 19-25. 25. Grases F, Sohnel O, Zelenkova M. Ultrafine structure of human aortic valve calcific deposits. J cytol histol 2014; 5:2. 26. Oyane A, Onuma K, Kokubo T, Ito A. Clustering of Calcium Phosphate in the System CaCl2−H3PO4−KCl−H2O. The Journal of Physical Chemistry B 1999; 103(39): 8230-8235. 27. Grases F, Zelenkova M, Sohnel O. Structure and formation mechanism of calcium phosphate concretions formed in simulated body fluid. Urolithiasis 2014; 42(1): 9-16. 28. Grases F, Simonet BM, Vucenik I, Prieto RM, Costa-Bauza A, March JG et al. Absorption and excretion of orally administered inositol hexaphosphate (IP(6) or phytate) in humans. Biofactors 2001; 15(1): 53-61. 29. Schlemmer U, Frolich W, Prieto RM, Grases F. Phytate in foods and significance for humans: food sources, intake, processing, bioavailability, protective role and analysis. Mol Nutr Food Res 2009; 53 Suppl 2: S330-375. 30. Nesbitt SA, Horton MA. Trafficking of matrix collagens through boneresorbing osteoclasts. Science 1997; 276(5310): 266-269. 31. Stenbeck G, Horton MA. Endocytic trafficking in actively resorbing osteoclasts. Journal of Cell Science 2004; 117(6): 827-836. 32. Salo J, Lehenkari P, Mulari M, Metsikkö K, Väänänen HK. Removal of Osteoclast Bone Resorption Products by Transcytosis. Science 1997; 276(5310): 270-273. 33. Price PA, Lim JE. The inhibition of calcium phosphate precipitation by fetuin is accompanied by the formation of a fetuin-mineral complex. J Biol Chem 2003; 278(24): 22144-22152. Medicina Balear 2014; 29 (2): 9-15 15

[close]

Comments

no comments yet