Runskriften juni 2014

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften juni 2014

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. 2014 Juni Årgång 44 Styrelsen informerar -Årsstämman -Kostnads ökning förvaltningsarvoden -Våra Garage Foto: Pekka Urmio

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Vice ordf: Robert Heina Sekr: Karl-Axel Jonsson Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ledamot: Fredrik Gülich Tel. 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 48 Ha 36 Ha 36 Ha 48 Ha 82 Suppleant: Peter Asmund Suppleant: Åsa Loven Suppleant: Jan Lemar Rö 23 Rö 49 Ha 72 Tel: 581 716 07 Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten tibble@bredband.net En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel. 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 eller till Anna Svanström tel: 08-581 741 73 Hj 63 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel. 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel. 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Mullbärsstigen 31 Ordf: Siv Nilsson Tel. 0734-303 740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel. 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel. 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 0721-511721 Gudrun Stenberg Rö 23 Tord Svenngren Ha 88 www.boitibble.se eller www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN u har sommaren i alla fall sneglat fram genom gardinen och gett sig tillkänna för i år. Otroligt häftigt att väder kan variera så mycket, från att vara isande kyla till att bli hett som i en ugn. Ibland kanske till och med lite för hett. Det underbara med sommaren tycker jag är alla vackra färger som kommer fram. Från det gråa trista vissna grenarna till knopparna på de nya blommorna, som sedan slår ut till en vacker skapelse full med liv. Nu hoppas vi på att värmen är här för att stanna, och att vi kan få njuta av härliga promenader runt Lillsjön eller en trevlig middag ute på balkongen. Vi vill även passa på att tacka för att så många tog sig ner på årsmötet och att se att folk är måna om sina boenden. Dock så hoppas vi på att den yngre generationen också vill komma fram lite och engagera sig i föreningen. Många av oss ser säkert detta som endast ett boende, ett tak över huvudet och tänker nog inte på att det är vi som äger våra fastigheter, och det är vårat ansvar att det ska se fint och fräscht ut. Ju fler vi är som bryr oss om, ju mer idéer och förbättringar kan vi göra tillsammans. Vi avslutar denna text med att önska er en underbar sommar. Varma hälsningar från Runskriften Redaktionen N Innehållsförteckning: 2 3 4 –7 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsen informerar -Årsstämman -Kostnads ökning förvaltningsarvoden -Våra Garage -Detta händer i Tibble -Vi söker gårdsvärdar 8 9 10-11 Hemsidan Regler för uteplats Blandad information - Hjälpsamme Herrn - Barnens sida 12-13 14-15 Runskriften Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Carina Wesenlund Yvonne Eurenius Säkerhetsdörrar Blandad information Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson Hallonv. 46 Hallonv. 48 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Årsstämman Tack alla ni som kom på årsmötet samt alla ni som lämnade fullmakter. I år var det 196 röstberättigade medlemmar varav 35 som lämnade fullmakter. Med alla de som hade sina respektive med sig så såg det ut att vara ca: 300 personer som var i aulan. Vi i styrelsen uppskattar att ni visar ett stort intresse för det som händer i föreningen, och vi vill även tacka för fortsatt förtroende. En närmare presentation av styrelsen samt de tre nyinvalda kommer att komma ut i runskriftens septembernummer. Till dig som ska renovera badrummet/duschrummet. Ska du renovera om ditt badrum/duschrum och har en inspektionslucka från stamrenoveringen placerad där, så skall luckan tas bort och en ny gipsskiva för våtrum skall sättas dit. Om du har frågor och funderingar så är du välkommen att höra av dig till någon utav oss i styrelsen. Cykelställen I höst kommer cykelställen att rensas på skrotcyklar och cyklar som saknar ägare. Cyklarna kommer att magasineras i området. Mer information om detta kommer att delas ut i brevlådorna samt sättas upp på anslagstavlan i portarna. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar På årsstämman dök en fråga upp angående en ökning på ca: 350.000:- gällande förvaltningsarvoden. Dessa ökningar består av följande: Extra kostnader som HSB har debiterat föreningen och som ej ingår i avtalet.     Faktureringsavgift OVK summa:117.244:Administration av parkeringstillstånd under 2013 tom. januari 2014. summa: 111.800:Extra förvaltningskostnader bla lägenhetstillsyn i samband med överlåtelser mm. summa: 89.219:Övriga HSB tjänster som ej ingår i avtal summa: 19.275:- Total summa: 337.538:- Våra Garage Tänk på att i garagen får ni förvara 4st däck utöver det som sitter på bilen, samt tvätt utrustning i en hink. Det får definitivt inte förvaras något brännbart material så som trähyllor, virke, pappkartonger mm. Vi kommer under 2014 utföra besiktning av garagen. Närmare information om när detta kommer att ske kommer att sättas upp i portarna i god tid innan. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Detta händer i brf Tibble Garage/Parkeringar Placering av soppåsar  Garageportarna justeras och riktas enligt tidigare plan. Parkeringarna på Hjortronvägen blev klara förra året. Hallonvägen iordningställs just nu. Rönnbärsvägen görs under 2015. HSB fastighetsskötsel ser dessutom över låsanordning och övrigt kring garageportarnas allmänna status.  Arbetet med att placera soppåsar i entrén till våra fem kvartershus med tvättstugor beräknas bli klart under sommaren. Övrig översyn   Asfaltering av parkeringsplatserna Hallonvägen 2-48 är under upphandling. Arbetet förväntas bli utfört till sommaren men senast före hösten.  Avbärarna på övriga parkeringsplatser har reparerats och bytts ut vid behov. Antalet P-automater kommer att utökas. Arbetet beräknas bli utfört efter sommaren. Rosenbuskarna kring garagebyggnaderna har klippts. Återstår dock garagebyggnaden mot Hallonvägen 50. I det löpande underhållet sker nu en översyn och reparation av stuprör och hängrännor kring garagebyggnaden vartefter som åtkomst sker enligt ovan och ”lövutkastare” monteras för att förhindra att rännorna täpps igen av löv så regnvatten spiller över hängrännorna istället för som det är tänkt ska rinna ned i stuprören. Även kvartershusen ges motsvarande översyn. Som del av det planerade underhållet sker nu en genomgång av takplåten på våra bostadsfastigheter och en lägesrapport med rekommendation på åtgärder kommer att presenteras styrelsen och HSB:s fastighetsskötsel. Avtals-upphandling pågår. Styrelsen strävar efter att uppnå förbättrade förutsättningar för föreningens underhåll och utveckling gällande förvaltning, trädgård, ekonomi samt fastighetsskötsel.   Radiatorventiler  Bytet av radiatorventiler i lägenheterna fortsätter. Igångsättandet är avhängigt väderleken. Det återstår en del av Hallonvägen samt hela Hjortronvägen. Därefter ska byte ske i de sk groparna i varje port.   OVK  Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, har försenats på grund av oförutsedda hinder. De flesta lägenheter är avslutade. Dock återstår 17 lägenheter vilka kräver särskilda lösningar. Dessa ligger såväl på Rönnbärsvägen som på Hallonoch Hjortronvägen. Arbetet väntas bli klart under hösten 2014. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Elpris kommande kvartal 3 2014 Mätperiod 1/3-1/6 Fast pris Elskatt Rörl nätavg Delsumma Moms Total pris/kWh 39,16 29,30 4,20 72,66 18,17 90,83 Vi söker Gårdsvärdar! Vi är i behov av 10st gårdsvärdar som ska hälsa nyinflyttade medlemmar välkomna samt att visa dem vad som finns i vårat område, ex tvättstuga, snickarboa, vävstuga mm. Vi ser gärna att ni är intresserade av att planera olika aktiviteter i vår förening. Känner du att detta är något för dig så tveka inte, hör av dig till Lennart Johannesson Ha 82 Tel: 08-581 716 07 eller Anna Svanström Hj 63 Tel: 08-581 741 73 . Dessa gator behövs det Gårdsvärdar till: Rönnbärsvägen Hallonvägen Hjortronvägen 1-27 2-24 1-27 29-55 26-46 29-57 50-76 59-87 78-104 89-115 Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Tips Kika in på den nya hemsidan där ni kan se information om stadgar, regler för uteplats/balkong mm. samt hålla er uppdaterade om vad som händer i vårat område. Med er hjälp ser vi att denna webbsidan även används som en informations portal där vi snabbt kan få ut viktig information till er boende om saker som skett i vårt område tex inbrott, skadegörelse, fönstertittare eller dylikt. www.boitibble.se Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Utbyggnad av Uteplats! Har du för avsikt att bygga ut en uteplats – antingen på balkongsida eller på baksida – ska du alltid kontakta styrelsen eller HSB-kontoret för avtal och anvisningar. INNAN du sätter igång! Läs gärna nedanstående Trivselregler för uteplatser eller hämta hem avtal för utskrift via hemsidan. Om du övertar en befintlig uteplats ska du skriva ett övertagandeavtal. BRF Tibble Trivselregler angående utbyggd baksida ”uteplats” och styrelsen har utfört besiktning. förråd. Färgen ska vara mellanbrun lasyr. DÖRR OCH FÖNSTER MARK OCH VÄXTER Upptagande av dörr skall göras 30 cm från husfasaden ska vara av en fackman/entreprenör fri från plantering Spaltventil skall monteras i det Beslut om att lägenhetsinnehanya fönstret för att säkerställa vare får anlägga en uteplats på luftflödet. För effekt lika föreningens mark grundas på föreningens energiglas ska 3föreningsstämmobeslut den 12 glasfönster användas. maj 1977 och den 17 maj 1979 och har reviderats på stämman Terassdörr och fönsterpartiet målas i vit färg. För att underden 16 maj lätta framtida renoveringar 1995. De regler som finns idag rekommenderas att man väljer enligt styrelsebeslut, som grunatt måla ytan bakom elementet i dar sig på beslut som togs på stället för att tapetsera. ovannämnda VINDSKYDD Vindskydd, 180 cm högt och INNAN DU BÖRJAR 100 cm ut från husliv, uppsättes Ta kontakt med styrelsen i brf på båda sidorna av uteplatsen. Tibble eller HSB förvaltningskon- Vindskydden tor i Kungsängen. ska fastgjutas (grundläggas orDu får då en byggbeskrivning dentligt) och får inte förankras i på hur uteplatsen skall se ut och fasaden. information om gällande trivselFärgen ska vara mellanbrun regler. lasyr. Avtal om ”utbyggnad av baksida”skrivs i två exemplar och STAKET Trästaketet ska sättas upp, 60 lämnas undertecknat till cm högt och 200 cm ut från styrelsen. Du får tillbaka ett ex- vindskydd samt hela lägenhetemplar påskrivet av föreningen ens bredd inkluderat när utbyggnaden är klar Den hårdgjorda ytan av plattor, trä eller singel skall vara i marknivå. Ev häck på insidan av staketet får inte vara högre än staketet. Växter på uteplatsen får ej växa sig så höga att de når upp till grannens fönster på mellanplan. ALLMÄNT Uteplatsen får inte överbyggas. föreningsstämmor är följande: Ingen grillning får förekomma på uteplatsen Det åligger bostadsrättshavaren att på egen bekostnad väl vårda uteplatsen, och att vid anmodan av föreningen, nedmontera och borttaga utbyggnaden, om så fodras vid skötsel och underhåll av föreningens egendom. Ta hänsyn till dina grannar. Styrelsen brf Tibble Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Blandad information HJÄLPSAMME HERRN Har du problem med vissa saker hemma, som t ex att borra hål och hänga upp tavlor och hyllor på väggarna. Du kanske vill slippa stå på stol eller stege för att byta glödlampor, gardiner eller gardinstänger m.m, något elektriskt som inte fungerar eller något annat som kan vara besvärligt. Dock hjälper jag inte till med städning och fönsterputs. Ring mig, Tommy Stårner, Hj 55, så kanske jag kan hjälpa dig. Tel 076-142 96 95. Vad det kostar? Ingenting - Jag hjälper dig ändå om jag kan. Denna skylten betyder gårdsgata. Då gäller följande regler:   Man får inte köra fortare än gånghastighet. Man får inte parkera sitt fordon på annan plats än särskild anordnade parkeringsplatser. Man måste ovillkorligen väja för gående.  Anslagstavlorna Tänk på att anslagstavlorna i trapphusen är avsedda för intern information och ej för reklam. Tack till er som hjälper till att ta bort reklam och gammal information från tavlorna. ÄR DIN PASSION ATT STÄDA ELLER ATT PUTSA FÖNSTER? Då behöver du inte läsa vidare. Annars kan du låta oss göra jobbet - för en enklare vardag helt enkelt. Som HSB – medlem så har du självklart extra rabatt utöver rutavdraget. Gå in på vår hemsida och fyll i en intresseanmälan under hushållsnära tjänster så hör vi av oss! Ange erbjudandekoden Kungsängen hösten 13. Välkommen! HSB OMSORG HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER www.hsbomsorg.se rut@omsorg.hsb.se 010 - 442 16 10 Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Barnens Sida SynVillan Barnens sida Vad blir korsordet 1 2 3 4 5 Rad 1: Kan du fånga fisk i ? Rad 2: I en pool kan man ? Rad 3: Strån som växer i vatten? Rad 4: Finns i brasa? Rad 5: Vad använder man när man kastar macka ? Vad ser du en and eller en kanin ? Klipp ut och lämna in rätt svar i Runskriftens brevlåda på Hjortronvägen 81 för chansen att vinna två biobiljetter! Sista inlämningsdag är 15 Augusti 2014. Namn: Adress: _____________________ _____________________ Roten upp och toppen ned. Ser sol och måne, men aldrig sommar. Grattis! Håll utkik i brevlådan efter post a llt u f är ng? d ti Va gen in a sk n u vk p Sida 11 n ke Bo r: ed m a Sv Svaret på Kors Ordet i förra numret var SOMMAR. Eftersom vi inte fick in något bidrag till förra numret så har vi beslutat att välja två vinnare denna gång. Vinnarna är Alexander Lagberg-Poza Rö 43 Kenan Dizdarevic Ha 104. t ve Svar: Istappen Vem är jag ?

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Välkomna till Brf Tibbles loppis! Brf Tibble arrangerar loppis för sina medlemmar. Ett utmärkt tillfälle att finna nya lyckliga ägare till dina saker! När: Lördagen den 30 augusti Tid: Kl. 10 - 14 Var: Lokalerna på Rönnbärsvägen 21 och Hallonvägen 84 För förfrågan gällande bokning av bord (1 bord per hushåll) vg kontakta tibbleloppis@gmail.com eller lämna in din förfrågan med anmälningsdatum noterat till styrelsens expedition på Hjortonvägen 81, senast söndag 24 aug. Bokningen är klar när bekräftelse på förfrågan skett. Bokning är bindande, först till kvarn gäller! För att kunna boka bord måste du vara medlem i Brf Tibble. Kaffe med dopp finns att köpa till en billig penning. Som besökande av loppisen välkomnas alla! Åsa Lovén, suppleant i styrelsen Jenny Börlin Andersson, lokalutlånare Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Går ni i dörrbytartankar? Vi i BRF Tibble har fått ett erbjudande från en lokal leverantör som levererar en Svensk tillverkad säkerhetsdörr ( Daloc S43 i klass 3 ) med ett korrekt montage till ett förmånligt pris. Säkerhetsdörren har 4 låspunkter och godkänd låsbeslagning. Dörren har ett högt inbrottsskydd kombinerat med ett vackert yttre. Samtidigt ger den ett effektivt skydd mot brand, lukt och oljud. För ökad säkerhet har huvudlåset ett inbyggt borrskydd. Det unika flerpunktslåset griper i låst läge fast dörrbladet i stålkarmen uppoch nedtill. Priset för dörren är 12500:- Vid beställning uppge koden ”BRF Tibble” Ni är välkomna att ringa eller maila oss om ni har några frågor. Beställning sker via hemsidan eller telefon 0730-255871 Med Vänlig Hälsning Per Nordin 0730-255871 www.dorrmontage.se info@dorrmontage.se Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Molokerna - Matavfall - vad är det? Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.                    Alla slags matrester, både råa och tillagade Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Frukt och grönsaksrester, skal Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar Pasta, nudlar och ris Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd Äggskal, potatisskal, morotsskal mm Hushållspapper i liten mängd Snittblommor Mindre krukväxter utan jord Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie Ciggarettfimpar, snus eller aska Blöjor, bindor, våtservetter Dammsugarpåsar Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) Kattsand, husdjurströ Stearinljus Textilier eller liknande material Jord, sand Matavfall Kastas i den LILLA moloken där det står matavfall. Ja! Allt detta är MATAVFALL Restavfall Kort och gott så kan du kasta allt som är brännbart i den STORA moloken. Nej Detta är INTE matavfall Behållare till matavfalls påsarna Vi har fortfarande kvar ca 600 gröna behållare som man stoppar påsarna till matavfallet i. Snälla du, som vet med dig att du ej har hämtat ut denna är jätte välkommen ner till styrelse lokalen och hämta ditt ex samt påsar till behållaren. Sida 14

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN HSB Stockholm, Kungsängenkontoret Förvaltningskontor för HSB Stockholm anslutna bostadsrättsföreningar i Kungsängen. Telefonnummer:: Besöksadress: Postadress: 010-442 13 90 Tibble Torg 3 Tibble Torg 3 196 34 Kungsängen HSB Stockholm. Servicecenter & Felanmälan Telefonnummer: 010-442 11 00 eller via internet på HSB Stockholms hemsida. Dit hittar du via Tibbles hemsida eller under ”Kontakta oss”. Epostadress: felanmalan@stockholm.hsb.se servicecenter@stockholm.hsb.se Personlig service (övrig tid telefonsvarare): Vardagar 08.00-16.30 OBS! Vid felanmälan ange lägenhetsnummer, telefonnummer dagtid samt Om du hänger lägenhetsnyckeln i nyckeltuben. Kretsloppcentralen i Brunna Ragn-Sells har en Kretsloppscentral i Brunna. Du hittar dit om Du kör Energivägen, förbi Coop Forum, ända fram till vändzonen. Öppettider: Måndag och onsdag: Tisdag och torsdag: fredag: lördag och söndag Stängt 13.00-20.00 12.00-16.00 10.00-14.00 Att tänka på: Om du som bostadsinnehavare anmäler lägenhetsfel där Du själv ansvarar för underhållet, kommer du faktureras för utfört arbete. Felanmälan Ska alltid ske till tfn.nr 010-442 11 00 eller på hemsidan www.hsb.se/stockholm/tibble Ringer ni till felanmälan så dokumenteras ärendet som en punkt i datasystemet och HSB förvaltarkontoret vidtar åtgärd. Även styrelsen uppmärksammas. Felanmälan kan gälla fel i er lägenhet t.ex. vatten, avlopp, ventilation, värme eller störande grannar (tala gärna med er granne innan ni anmäler). Andra fel kan vara på fastigheten såsom ytterdörrar, kallt i lägenheten, lysen mm. Observera att du inte ska besöka eller ringa till förvaltningskontoret för felanmälan. Ring felanmälan! Tycker ni det är jobbigt så är ni välkommen till styrelserummet (Hjortronvägen 81) på måndagar mellan 18:30 – 19:00 så kan vi hjälpa till. Hämtning av vitvaror Vitvaror hämtas mot avgift av Ragn-Sells. Ring HSB-förvaltningskontor och beställ hämtning. Kylar och frysar innehåller freoner som kan läcka ut och förstöra ozonskiktet om de inte omhändertas på rätt sätt. Sida 15

[close]

Comments

no comments yet