Ucapan Bajet Tahun 2013

 

Embed or link this publication

Description

Ucapan Bajet Tahun 2013

Popular Pages


p. 1

UCAPAN BAJET TAHUN 2013 NEGERI MELAKA OLEH Y.A.B. DATUK SERI HJ. MOHD. ALI BIN MOHD. RUSTAM KETUA MENTERI MELAKA

[close]

p. 2

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH. SALAM SEJAHTERA SALAM 1 MALAYSIA, SALAM MELAKA MAJU NEGERIKU SAYANG, NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU, MELAKA 750 TAHUN. YANG BERHORMAT DATUK WIRA SPEAKER, 1. SAYA MOHON MENCADANGKAN SUPAYA RANG UNDANG- UNDANG BERTAJUK “SUATU ENAKMEN PERBEKALAN (2013) 2012 UNTUK MEMBOLEHKAN KEGUNAAN SEJUMLAH WANG DARIPADA KUMPULAN WANG DISATUKAN BAGI MAKSUD PERBELANJAAN PENGURUSAN TAHUN 2013” DIBACA BAGI KALI KEDUA. 2. TERLEBIH DAHULU, SAYA MULAKAN LAFAZ UCAPAN BAJET TAHUN 2013 INI DENGAN KALIMAH MULIA BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DAN MEMETIK SEPOTONG AYAT DARI SURAH AN NISAA’ AYAT 100, YANG BERMAKSUD: “BARANGSIAPA BERHIJRAH DI JALAN ALLAH, NESCAYA MEREKA MENDAPATI DI MUKA BUMI INI TEMPAT HIJRAH YANG LUAS DAN REZEKI YANG BANYAK. ” 3. ALHAMDULILLAH, MARILAH KITA SAMA-SAMA MEMANJAT SETINGGI-TINGGI KESYUKURAN KE HADRAT ALLAH SUBHANAHU WATAALA KERANA DENGAN IZIN DAN LIMPAH KURNIANYA JUA, 2

[close]

p. 3

DAPAT SAYA MEMBENTANGKAN BAJET 2013 NEGERI MELAKA DI DEWAN YANG MULIA INI. DI KESEMPATAN INI, SAYA, KELUARGA, KEPIMPINAN NEGERI, PENJAWAT AWAM DAN SELURUH RAKYAT MELAKA INGIN MERAKAMKAN SETINGGI-TINGGI TAHNIAH KEPADA TUAN YANG TERUTAMA TUN DATUK SERI UTAMA MOHD KHALIL YAAKOB SEMPENA SAMBUTAN HARI JADI KE-74 PADA 13 OKTOBER 2012. 4. SETINGGI-TINGGI TAHNIAH JUGA DIUCAPKAN DI ATAS PERLANTIKAN SEMULA TUAN YANG TERUTAMA TUN, SEBAGAI YANG DI-PERTUA NEGERI MELAKA UNTUK PENGGAL KETIGA MULAI 1 JUN 2012 YANG LALU. SESUNGGUHNYA NEGERI MELAKA AMAT BERTUAH BERADA DI BAWAH NAUNGAN DAN KEPIMPINAN TUAN YANG TUN DALAM TEMPOH 9 TAHUN, YANG TELAH BANYAK MEMBERIKAN NASIHAT, TEGURAN, PANDANGAN DAN IDEA-IDEA BERNAS UNTUK KERAJAAN DAN KEMAKMURAN NEGERI MELAKA. DALAM TEMPOH 4 TAHUN KE HADAPAN, LEBIH BANYAK LAGI SENTUHAN IDEA DAN KOMITMEN DARIPADA TUAN YANG TERUTAMA TUN DIHARAPKAN, KE ARAH MELAKA MENCAPAI TAHAP NEGERI BANDAR TEKNOLOGI HIJAU. 5. RAKYAT SAYA, KELUARGA, KEPIMPINAN NEGERI DAN SELURUH NEGERI MELAKA MENDOAKAN AGAR TUAN YANG TERUTAMA TUN DAN TYANG AMAT BERBAHAGIA TOH PUAN SERTA KELUARGA SENTIASA BERADA DALAM NEGERI MELAKA. 3 LINDUNGAN ALLAH DAN SIHAT SEJAHTERA SEPANJANG MASA UNTUK TERUS MENERAJUI

[close]

p. 4

6. TIDAK LUPA, SETINGGI-TINGGI TAHNIAH JUGA DIUCAPKAN KEPADA SEMUA PENJAWAT AWAM DI BAWAH KEPIMPINAN YB DATUK WIRA SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI YANG KOMITED TERHADAP TUGAS MASING-MASING APABILA JABATAN KETUA MENTERI MENDAPAT PENGIKTIRAFAN SEBAGAI AGENSI BERTARAF LIMA BINTANG PADA TAHAP CEMERLANG DENGAN MARKAH KESELURUHAN 92.78 PERATUS DALAM PENILAIAN PENARAFAN BINTANG (STAR RATING) TAHUN 2011. DIHARAPKAN, DENGAN PENGIKTIRAFAN INI, IA AKAN MENINGKATKAN LAGI KUALITI DAN KOMITMEN PERKHIDMATAN PENJAWAT AWAM NEGERI MELAKA DAN MENJADI KEPADA JABATAN DAN AGENSI LAIN. 7. SETINGGI-TINGGI TAHNIAH JUGA DIUCAPKAN KEPADA SEMUA PENERIMA ANUGERAH DARJAH, TAULIAH, BINTANG DAN PINGAT KEBESARAN NEGERI MELAKA SEMPENA SAMBUTAN HARI JADI KE-74 TUAN YANG TERUTAMA, YANG DIPERTUA NEGERI MELAKA, PADA 13 DAN 14 OKTOBER 2012. IA ADALAH SEBAGAI PENGIKTIRAFAN DAN PENGHORMATAN TUAN YANG TERUTAMA TUN KEPADA SEMUA PENERIMA YANG TELAH MEMBERI SUMBANGAN DAN JASA KEPADA RAKYAT DAN PEMBANGUNAN NEGERI MELAKA. TAHNIAH DIUCAPKAN. YANG BERHORMAT DATUK WIRA SPEAKER DAN AHLI-AHLI YANG BERHORMAT, 4

[close]

p. 5

8. PENGEMBANGAN BERTERUSAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN DAN PEMBUATAN MENUNJUKKAN EKONOMI MALAYSIA MENGUKUH KEPADA JUGA 5.4 PERATUS PADA SUKU MELAKA KUKUH KEDUA TAHUN 2012 BERBANDING 4.9 PERATUS PADA SUKU SEBELUMNYA. DENGAN EKONOMI TERUS DAN PERTUMBUHAN RESTORAN; SERTA SOSIAL. PERKHIDMATAN MENCATATKAN APABILA UTAMA DALAM PERKHIDMATAN MENCATATKAN PENGINAPAN PENYIMPANAN; KEMASYARAKATAN PEMBUATAN TERUS MENJADI PEMACU BEGITU SEKTOR DENGAN SEKTOR DAN DAN SEKTOR POSITIF PENGANGKUTAN PERNIAGAAN MANAKALA PERTUMBUHAN DENGAN SEKTOR KEDUA TERBESAR YANG MENYUMBANG KEPADA PERTUMBUHAN PEMBANGUNAN MELAKA. INI DIKUATKAN DENGAN NILAI PELABURAN SEKTOR PEMBUATAN SEHINGGA MEI 2012 BERJUMLAH 27.5 BILION RINGGIT DILULUSKAN DI NEGERI MELAKA, DENGAN PURATA PELABURAN 2.2 BILION RINGGIT SETAHUN BAGI TEMPOH 13 TAHUN IAITU SEJAK TAHUN 2000. 9. BAGI TEMPOH JANUARI HINGGA MEI 2012, NILAI PELABURAN SEKTOR PEMBUATAN YANG DILULUSKAN DI MALAYSIA OLEH MIDA ADALAH SEJUMLAH 23.3 BILION RINGGIT, DI MANA PELABURAN ASING MERANGKUMI 11.2 BILION RINGGIT DAN PELABURAN DOMESTIK ADALAH SEJUMLAH 12.1 BILION RINGGIT. MANAKALA, NILAI PELABURAN YANG DILULUSKAN DI MELAKA SEJUMLAH 400.7 JUTA RINGGIT DENGAN PECAHAN 71.6 JUTA RINGGIT PELABURAN ASING DAN 329.1 JUTA RINGGIT PELABURAN DOMESTIK. 5

[close]

p. 6

10. KADAR INFLASI PADA TAHUN INI TERUS STABIL DENGAN MENCATATKAN 2.0 PERATUS BERBANDING 2.8 PERATUS PADA TAHUN 2011 BAGI TEMPOH YANG SAMA. KAWALAN DAN USAHA PEMANTAUAN HARGA YANG BERTERUSAN MEMBOLEHKAN KESTABILAN KENAIKAN TINGKAT HARGA UMUM BAGI BARANGAN KAWALAN DAPAT DIKAWAL OLEH KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA. SETERUSNYA PERANAN PENGGUNA ITU SENDIRI DISARANKAN BERBELANJA SECARA BERHEMAH. 11. PERTUMBUHAN EKONOMI NEGERI MELAKA MENCATATKAN KADAR PENGANGGURAN YANG RENDAH SEBANYAK 0.7 PERATUS PADA SUKU PERTAMA TAHUN 2012 BERBANDING 2011 DENGAN CATATAN 0.9 PERATUS. KADAR INI MENCERMINKAN MELAKA DI DALAM GUNA TENAGA PENUH KADAR PENGANGGURAN KADAR DI MENCERMINKAN (FULL-EMPLOYMENT) APABILA BAWAH 3 PERATUS. DI NEGERI INI INI PENGGAGGURAN TERENDAH DI MALAYSIA BERBANDING SELANGOR, KELANTAN, KEDAH DAN PULAU PINANG SERTA NEGARA-NEGARA OECD. 12. BAJET 2013 AKAN MENYEDIAKAN PERUNTUKAN SEJUMLAH 344.1 JUTA RINGGIT. DARIPADA JUMLAH TERSEBUT 249.8 JUTA RINGGIT ADALAH BAGI PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN 94.3 JUTA RINGGIT BAGI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN. DI BAWAH PERUNTUKAN MENGURUS, 85.9 JUTA RINGGIT ADALAH BAGI EMOLUMEN DAN 99.1 JUTA RINGGIT DISEDIAKAN BAGI PERKHIDMATAN DAN BEKALAN. MANAKALA, 2.6 JUTA RINGGIT 6

[close]

p. 7

DIPERUNTUKKAN UNTUK PEMBELIAN ASET SERTA 59.4 JUTA RINGGIT BAGI PEMBERIAN DAN KENAAN BAYARAN TETAP. BAKI 2.8 JUTA RINGGIT DISEDIAKAN UNTUK PERBELANJAAN LAIN. 13. BAGI PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PULA DIPERUNTUKKAN SEJUMLAH 94.3 JUTA RINGGIT. INI ADALAH UNTUK MENAMPUNG KEPERLUAN INFRASTRUKTUR 22.2 JUTA RINGGIT, PERTANIAN 2.4 JUTA RINGGIT, SOSIAL 13.6 JUTA RINGGIT, PERINDUSTRIAN 44.6 JUTA RINGGIT SERTA PEMBANGUNAN MASYARAKAT 11.5 JUTA RINGGIT. 14. HASIL KERAJAAN NEGERI BAGI TAHUN 2013, DIANGGARKAN BERJUMLAH 249.9 JUTA RINGGIT YANG TERDIRI DARIPADA HASIL CUKAI 108.2 JUTA RINGGIT, HASIL BUKAN CUKAI 75.8 JUTA RINGGIT DAN TERIMAAN BUKAN HASIL 65.9 JUTA RINGGIT. DENGAN MENGAMBILKIRA ANGGARAN HASIL DAN PERBELANJAAN, KERAJAAN NEGERI MENGEKALKAN REKOD BAJET LEBIHAN BAGI TEMPOH SEMBILAN TAHUN BERTURUT-TURUT SEJAK TAHUN 2005. BAJET LEBIHAN 2013 IAITU SEBANYAK KIRA-KIRA 100 RIBU RINGGIT INI, MENUNJUKKAN HASIL FOR DAN MONEY) KERAJAAN TERUS BERUSAHA UNTUK SECARA (VALUE MEMPERKUKUHKAN KEWANGAN NEGERI DENGAN MEMANTAPKAN KUTIPAN (VALUE MEMASTIKAN DAN PERBELANJAAN NILAI BERHEMAT. INI TERMASUKLAH MENEKANKAN NILAI UNTUK WANG PENGURUSAN MANAGEMENT) SECARA MENYELURUH. 7

[close]

p. 8

YANG BERHORMAT DATUK WIRA SPEAKER DAN AHLI-AHLI YANG BERHORMAT, 15. DI DEWAN YANG MULIA INI, KERAJAAN NEGERI INGIN MERAKAMKAN TAHNIAH DAN SETINGGI-TINGGI PENGHARGAAN KEPADA YANG AMAT BERHORMAT DATUK SERI UTAMA MOHD NAJIB TUN HAJI ABDUL RAZAK, PERDANA MENTERI MALAYSIA KERANA BERJAYA MERANGKA BAJET 2013 YANG DIBENTANGKAN PADA 28 SEPTEMBER, 2012. BAJET 2013 YANG BERTEMAKAN “MEMAKMUR NEGARA, MENSEJAHTERA RAKYAT: SEBUAH JANJI DITEPATI” TELAH MEMBERI PENEKANAN KEPADA LIMA FOKUS UTAMA IAITU : PERTAMA : KEDUA KETIGA : : MERANGSANG AKTIVITI PELABURAN; MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN; MEMBUDAYA INOVASI, MENINGKAT PRODUKTIVITI; KONSOLIDASI FISKAL DAN MEMPERCEKAP PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM; DAN KELIMA 16. : MENSEJAHTERAKAN RAKYAT. KEEMPAT : MELALUI BAJET 2013 ATAU LEBIH DIKENALI SEBAGAI ‘BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN MENYEDIAKAN PENYAYANG’ PERUNTUKAN SEJUMLAH 251.6 BILION RINGGIT IAITU 8.1 PERATUS LEBIH TINGGI BERBANDING PERUNTUKAN TAHUN 2012. DARIPADA JUMLAH TERSEBUT, 201.9 BILION RINGGIT ADALAH 49.7 BAGI BILION PERUNTUKAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN RINGGIT BAGI PERBELANJAAN PEMBANGUNAN. TAHNIAH KEPADA YAB PERDANA MENTERI KERANA TELAH MEMBENTANGKAN BAJET 8

[close]

p. 9

YANG MEMBERI IMPAK POSITIF KEPADA SETIAP LAPISAN MASYARAKAT. 17. SELARAS DENGAN ITU, KERAJAAN NEGERI MELAKA TURUT LANGKAH YANG PROAKTIF UNTUK MENYUSUN DIAGIH DAN MENGAMBIL AGAR STRATEGI DENGAN MENGAMBIL KIRA KEPERLUAN RAKYAT MELAKA FAEDAH KEMAJUAN DAPAT DIKONGSI, DIMANFAATKAN KEPADA SEMUA RAKYAT SECARA ADIL DAN SAKSAMA. JUSTERU, BAJET 2013 INI AKAN MENUMPUKAN KEPADA TIGA STRATEGI UTAMA IAITU: PERTAMA KEDUA KETIGA : : : MENGUTAMAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT; MEMACU MELAKA KE ARAH NEGERI BANDAR MERANCAKKAN SEKTOR PELANCONGAN. TEKNOLOGI HIJAU; DAN YANG BERHORMAT DATUK WIRA SPEAKER DAN AHLI-AHLI YANG BERHORMAT, 18. KERAJAAN YANG PRIHATIN, SENTIASA MENDENGAR RINTIHAN SERTA MERASAI DENYUT NADI RAKYAT DAN TIDAK SEKALI-KALI MEMANDANG MUDAH SOAL KEBAJIKAN RAKYAT. KERAJAAN MAHU SETIAP BANTUAN YANG DIJANJIKAN BUKAN SAHAJA SAMPAI KE TANGAN RAKYAT TETAPI TIBA PADA MASA YANG TEPAT. 9

[close]

p. 10

19. KERAJAAN AKAN MENYEDIAKAN 14.0 JUTA RINGGIT PADA BERPENDAPATAN ORANG KURANG UNTUK DI BAWAH PARAS GARIS IBU ASAS TAHUN 2013 BAGI BANTUAN AM UNTUK DISALURKAN KEPADA KELUARGA KEMISKINAN, IANYA UPAYA, WARGA EMAS, TUNGGAL, PESAKIT TERLANTAR DAN PENJAGA PESAKIT KRONIK. BERTUJUAN MEMASTIKAN KEPERLUAN GOLONGAN INI DIPENUHI SETERUSNYA MENINGKATKAN TARAF HIDUP MEREKA. SEHINGGA SEPTEMBER 2012, SEJUMLAH 10.3 JUTA RINGGIT BANTUAN AM TELAH DISALURKAN KEPADA 7,237 ORANG. 20. SETIAP SELAIN DARIPADA BANTUAN AM, KERAJAAN JUGA MANUSIA SEBAGAI TEMPAT DAN PERLINDUNGAN KESELESAAN UNTUK KEPADA MENYEDIAKAN KEDIAMAN YANG MERUPAKAN KEPERLUAN ASAS MEMBERI KETENTERAMAN PENGHUNINYA. PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT) MERUPAKAN SALAH SATU USAHA KERAJAAN DALAM MENYEDIAKAN RUMAH KEPADA GOLONGAN YANG KURANG BERKEMAMPUAN DAN DIKATEGORIKAN SEBAGAI RAKYAT MISKIN. SEJAK TAHUN 2000 SEHINGGA 30 SEPTEMBER 2012, KERAJAAN NEGERI MELAKA TELAH MEMBELANJAKAN SEJUMLAH 68.1 JUTA RINGGIT UNTUK 6,917 UNIT RUMAH DIBAIKI DAN BINA BARU. 21. RUMAH KERAJAAN JUGA AKAN MENERUSKAN PROGRAM KETUA ISI (KIR) MISKIN BAGI MEMBANTU KETUA ISI RUMAH MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI MENINGKATKAN TARAF HIDUP MEREKA. SEHINGGA SEPTEMBER, 2012 SEJUMLAH 3.2 JUTA 10

[close]

p. 11

RINGGIT TELAH DIBELANJAKAN DI BAWAH PROGRAM TERSEBUT YANG MENYEDIAKAN PELUANG PEKERJAAN BAGI 1,259 ORANG. 22. DALAM USAHA MEMPERBAIKI TARAF SOSIO-EKONOMI NEGARA (NKRA), NEGERI MELAKA AKAN RAKYAT, SEPERTI MANA DIGARISKAN DI BAWAH BIDANG UTAMA KEBERHASILAN MELAKSANAKAN PROJEK RIMBUNAN KASEH DI SERKAM. PROJEK INI AKAN MENEMPATKAN 100 KELUARGA ASNAF FAKIR MISKIN YANG MELIBATKAN KAWASAN SELUAS 35 EKAR BERNILAI 23 JUTA RINGGIT. PROJEK INI MEMBABITKAN RUMAH PELBAGAI KOMPONEN PUSAT PEMBANGUNAN SEPERTI KEDIAMAN; PEMBELAJARAN DAN LADANG PERTANIAN MODEN MENGGUNAKAN KONSEP ‘HIGH TECH’ SEPERTI FERTIGASI; AKUAPONIK DAN TERNAKAN. DIBERI SETIAP PESERTA BEKERJA DI BUKAN SAHAJA DISEDIAKAN DENGAN KEMUDAHAN PERUMAHAN YANG SELESA, BAHKAN MEREKA TURUT PELUANG LADANG MODEN PENDAPATAN SEKITAR 1,200 RINGGIT HINGGA 2,000 RINGGIT SEBULAN. YANG BERHORMAT DATUK WIRA SPEAKER DAN AHLI-AHLI YANG BERHORMAT, FIRMAN ALLAH SUBHANAHU WATAALA DALAM SURAH AL-RA’D AYAT 11 YANG BERMAKSUD : 11

[close]

p. 12

“SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SESUATU KAUM HINGGA MEREKA MENGUBAH KEADAAN YANG ADA PADA DIRI MEREKA SENDIRI.” 23. JANGANLAH BERSESUAIAN DENGAN FIRMAN ALLAH DI ATAS, KESEMPITAN HIDUP DIJADIKAN ALASAN ATAU PENGHALANG KE ARAH KEJAYAAN. MALAH IA HARUS DIJADIKAN PERANGSANG UNTUK TERUS BERUSAHA DENGAN LEBIH GIGIH DAN MENGANGGAP KESEMPITAN HIDUP SEBAGAI SATU CABARAN. 24. PERKARA KERAJAAN KECEMERLANGAN PENDIDIKAN ANAK-ANAK ADALAH YANG JUGA AMAT DITITIKBERATKAN OLEH IBU BAPA. SENTIASA MERANGKA PERANCANGAN PENDIDIKAN YANG TERBAIK AGAR PARA PELAJAR DAPAT MENIMBA PELAJARAN DALAM SUASANA YANG KONDUSIF DAN PRASARANA YANG MENCUKUPI. INI BAGI MEMBOLEHKAN MEREKA MEMBERI TUMPUAN YANG PENUH PADA PROSES PEMBELAJARAN. 25. KERAJAAN NEGERI AKAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH 1.3 JUTA RINGGIT BAGI BANTUAN YURAN KHAS KOKURIKULUM, KERTAS UJIAN DAN INSURAN TAKAFUL BAGI TADIKA DAN SEKOLAH DI BAWAH PENGURUSAN JABATAN AGAMA ISLAM MELAKA. MANAKALA SEJUMLAH 1.0 JUTA RINGGIT DIPERUNTUKKAN BAGI BANTUAN TUISYEN ASRAMA, SEKOLAH ASRAMA HARIAN DAN SEKOLAH AGAMA BANTUAN KERAJAAN DI BAWAH JABATAN PELAJARAN MELAKA. 12

[close]

p. 13

26. KERAJAAN NEGERI MELALUI TABUNG AMANAH PENDIDIKAN NEGERI MELAKA AKAN MENYEDIAKAN SEJUMLAH 18.9 JUTA RINGGIT SEPERTI BERIKUT:i) PINJAMAN PENDIDIKAN TINGGI BERJUMLAH 9.4 JUTA RINGGIT; PINJAMAN DOKTOR FALSAFAH DAN IJAZAH SARJANA BERJUMLAH 0.1 JUTA RINGGIT; PINJAMAN PERUBATAN LUAR NEGARA BERJUMLAH 2.1 JUTA RINGGIT; BIASISWA DAN DERMA SISWA BERJUMLAH 3.6 JUTA RINGGIT; BANTUAN PELAJAR SEKOLAH BERJUMLAH 0.7 JUTA RINGGIT; DAN BANTUAN KE INSTITUT PENGAJIAN TINGGI BERJUMLAH 3 JUTA RINGGIT. ii) iii) iv) v) vi) 27. SAYA PERCAYA MELALUI PENDIDIKAN YANG SEMPURNA MAMPU MENOLONG SESEBUAH KELUARGA MISKIN KELUAR DARI KEMELUT KEMISKINAN. ANAK-ANAK DARI KELUARGA MISKIN YANG BERPELAJARAN ADALAH BERPOTENSI UNTUK MENDAPAT KERJAYA YANG LEBIH BAIK. SETERUSNYA DAPAT MENINGKATKAN KUALITI HIDUP SERTA MAMPU MENGUBAH STATUS KEHIDUPAN KELUARGANYA. 28. SEBAGAIMANA KITA SEDIA MAKLUM, YANG AMAT BERHORMAT PERDANA MENTERI TELAH MERASMIKAN PUSAT 13

[close]

p. 14

TRANSFORMASI BANDAR ATAU UTC BERNILAI 35 JUTA RINGGIT PADA 23 JUN, 2012. UTC MELAKA MERUPAKAN UTC PERTAMA DI MALAYSIA DAN DI DUNIA SERTA MERCU TANDA PERKHIDMATAN KERAJAAN YANG TERBAIK KEPADA RAKYAT. PENUBUHAN UTC ADALAH YANG TEPAT DIHADAPI UTC PADA OLEH ADALAH MASANYA, RAKYAT DALAM MELALUI USAHA NEGARA MEMPERTINGKATKAN DAYA SAING SERTA MENANGANI MASALAH PERKHIDMATAN STRATEGI BERPUSAT. SEBAHAGIAN DARIPADA LAUTAN BIRU (BLUE OCEAN STRATEGY) YANG DIPERKENALKAN BAGI MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN KERAJAAN MELALUI KERJASAMA STRATEGIK ANTARA PELBAGAI AGENSI KERAJAAN TERMASUK SEKTOR SWASTA. 29. UTC BERTINDAK SEBAGAI PUSAT SEHENTI YANG MENEMPATKAN 72 ORGANISASI BAGI PERKHIDMATAN AWAM, SWASTA DAN PERTUBUHAN BUKAN KERAJAAN (NGO) YANG MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN DI BAWAH 10 KLUSTER IAITU: I. II. III. IV. V. VI. VII. IX. KEBAJIKAN DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT; PENDIDIKAN, LATIHAN DAN PEKERJAAN; PEMBANGUNAN PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN; KESIHATAN; PERKHIDMATAN KERAJAAN; PEMBANGUNAN BELIA; PERKHIDMATAN NGO; KESELAMATAN; DAN 14 VIII. PERKHIDMATAN UTILITI;

[close]

p. 15

X. 30. KEWANGAN. TURUT DISEDIAKAN PUSAT TAPAK PASAR CYBER TANI, KAFE, MINI PUSAT PERPUSTAKAAN, TUISYEN, KECERGASAN DAN STUDIO BAGI GOLONGAN BELIA. 31. DI LUAR BANDAR KERAJAAN AKAN MEMBUKA PUSAT TRANSFORMASI LUAR BANDAR ATAU RTC DI KUALA LINGGI BAGI MENYEDIAKAN SEBUAH PUSAT INTEGRASI PERKHIDMATAN. IA MELIPUTI PENGUMPULAN; PEMPROSESAN DAN PENGEDARAN; HASIL PENGELUARAN PERTANIAN; PERBANKAN DAN INSURANS; KHIDMAT NASIHAT PERNIAGAAN; LATIHAN DAN KEMAHIRAN; KLINIK SERTA RUANG NIAGA. INI ADALAH SELARAS DENGAN HASRAT KERAJAAN MENGOPTIMUM POTENSI DAN MENJANA PERTUMBUHAN EKONOMI LUAR BANDAR. SEKALIGUS MENJADIKAN MASYARAKAT LUAR BANDAR BERDAYA SAING DAN BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITI SERTA KUANTITI PRODUK BERASASKAN PERTANIAN DAN PERTERNAKAN. EKSPORT. 32. SECARA TIDAK LANGSUNG, PENDAPATAN PENDUDUK LUAR AKAN KEMISKINAN DAN LUAR DAPAT KEMISKINAN SECARA BANDAR 15 PRODUK TERSEBUT DAPAT DIPASARKAN DI SELURUH NEGARA DAN AKHIRNYA DAPAT MENEMBUSI PASARAN BANDAR KADAR BANDAR DITINGKATKAN, TEGAR DAN SETERUSNYA MENGURANGKAN KERAJAAN ASPIRASI MENGHAPUSKAN KESELURUHANNYA. SELARAS DENGAN KOMITED MEMASTIKAN KUALITI HIDUP YANG TINGGI DI KAWASAN

[close]

Comments

no comments yet