Tim Hieu Dao Tam (Quyen Ha)-Final version

 

Embed or link this publication

Description

Tim Hieu Dao Tam (Quyen Ha)-Final version

Popular Pages


p. 1

Huệ Tâm – Vân Dương Tìm hiểu Đạo Tâm- Quyển Hạ 2014 Chơn Tâm, Đường Tâm hay Đạo Tâm là đường Bí Pháp then chốt được hàm ý sâu sắc qua biểu tượng Thiên Nhãn và tiềm ẩn trong Thánh Giáo, Thánh Kinh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, thực hiện “Thiên Nhân Hiệp Nhất” tạo nguồn siêu điển lực vô biên thanh hóa vũ trụ nhân sinh vô cùng vi diệu đáp ứng thời kỳ khoa học vượt tiến thần tốc ngày nay. Đạo Trời ngời chiếu khắp nhân gian “Hiệp Nhất Thiên Nhân” chuyển địa hồn Mở lối Đại Đồng khai Thánh Đức Nhiễu nhương loạn lạc hóa bình an! Thế -Nương cẩn từ

[close]

p. 2

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 1/Mục đích : 1. Nghiên cứu Giáo Lý, Triết học của Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo khác 2. Tìm ra một hướng đi mới cho Giáo Lý Cao Đài trong bối cảnh TOÀN CẦU HÓA của thế Kỷ 21. 3. Hướng dẫn, đào tạo về lịch sử triết học- giáo Lý Cao Đài phổ thông và nâng cao cho thế hệ trẻ tiếp nối (Thanh Thiếu Niên) và các học giả muốn tìm hiểu về Đạo Cao Đài. 4. Tạo các chương trình HỘI THẢO GIÁO LÝ qua điện thoại (teleconference) ngõ hầu có thể thảo luận và đúc kết các điểm mấu chốt của Giáo Lý Cao Đài của Thế Kỷ 21 . Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 2

[close]

p. 3

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 5. Soạn giáo trình giãng dạy về giáo lý Cao Đài. Các tài liệu sẽ được lưu giữ trong thư viện nghiên cứu trên trang web vwmedia.net, face book https://www.facebook.com/giaoly.caodai và tủ sách Đại Đạo (http://www.daotam.info/tusachdd.htm) và sẽ được in thành sách khi cần thiết. 2/Ý nghĩa: - 5 Vòng tròn tượng cho : 5 loại người trên thế giới thuộc 5 châu (Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mỹ, Châu Úc) - Các hoa của trái tim (màu đỏ): thể hiện Tình nhân loại (Bác Ái) trên toàn thế giới - Ba màu: Đỏ: Christian / Saint, Blue (Đạo Thánh) : Tiên Đạo (Đạo Lão), Vàng: Đạo Phật - 12 sao hoa thị màu vàng: Tượng trưng cho số đặc biệt của Thầy (Đức Chí Tôn) và tượng trưng cho GOLD (vàng). - Thực hiện Bí Pháp Đạo Tâm hay Thiên Nhân Hiệp Nhất – (Các Con là Thầy, Thầy là các Con) đem lại sự hòa bình, thịnh vượng và an lạc cho nhân loại qua câu tuyên ngôn sau của Cao Đài : Cao Thượng Chí Tôn Đại Đạo Hòa Bình Dân Chủ Mục Đài Tiền Sùng Bái Tam Kỳ Cộng Hưởng Tự Do Quyền Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 3

[close]

p. 4

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 4

[close]

p. 5

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Tam Thánh ký Hòa Ước - Thiên Thượng – Thiên Hạ - Bác Ái – Công Bình (Dieu et Humanité – Amour et Justice) (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm-bên phải (Việt Nam) cầm bút viết, Victor Hugor-đội mão cong (Pháp) cầm bút viết và Tôn Dật Tiên (Trung Hoa)- đội mũ tròn cầm khay mực bên trái ) Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 5

[close]

p. 6

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Phật Di Lạc Cởi Cọp – Chủ khảo hội LONG HOA Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 6

[close]

p. 7

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Tòa Thánh Tây Ninh Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 7

[close]

p. 8

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Quả Càn khôn bên trong tòa thánh Tây Ninh Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 8

[close]

p. 9

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Thánh Thất Houston – Texas – Lễ An Vị Thánh Tượng 31-08-2013 Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 9

[close]

p. 10

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Chương 1 : Chơn Tâm Luận Mục Lục Chương 1 : Chơn Tâm Luận ............................................................... 10 0/Phần mở đầu ...................................................................................... 16 1/Vấn nạn củ nh hư ng ................................................... 18 nh ng : h n ngư h h ng n ngư ạ ) ........................................................................................................... 20 3/ Chơn Tâm Luận ............................................................................... 23 4/ Trích đoạn Pháp Bảo Đàn Kinh để minh họa : ................................. 41 Kết Luận ............................................................................................. 44 Tài Liệu Tham Khảo............................................................................ 47 Chương : Đạo Tâm Thực Hành ........................................................ 51 0/Mở Đầu .......................................................................................... 51 A/Định nghĩa & khái niệm về Chơn Tâm hay Đạo Tâm ...................... 57 0/Theo quan niệm Kinh Dịch (chu dịch) ............................................. 61 Trích Lý giải quả Càn khôn – HT Trần Trích Kinh Dị h ng C n Rạng (Cửu ùng Đà )...... 69 Đà nữ soạn giả Nguyên Thủy) .............. 73 Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 10

[close]

p. 11

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Trích DỊCH HỌC TINH HOA – Thu Giang - Nguyễn Duy Cần ............ 74 1/Theo quan niệm Phật Giáo ............................................................. 79 2/Theo quan niệm Vô Vi của Lão Giáo : ............................................. 80 3/Theo quan niệm C a)Trích Giả nghĩ Đà G ........................................................ 86 nh h ên Đạo Thế Đạo- Kinh Nhập Hội , HT Hồng)86 b)Kinh Vô Tự òn ược gọi là Mật Pháp Huỳnh Đình h Ph p M n N ệm Danh thầy) của Huỳnh Đạo (tức Tị h Đạ Đạ Tâm Đức Phật Mẫu Diêu trì làm chủ như s u ) ....................................................................... 87 B Phương Ph p Thực Hành ............................................................... 91 Trích Khảo Luận về Chánh và Tà (Huệ Tâm – Vân Dương) ................. 92 Trích Bí Pháp Luyện Đạo củ B Nương HT Ngu ễn n Mới– Từ Huệ chấp bút) .................................................................................................... 94 1/Thực hành hạnh Từ bi , bố thí của Bồ T Đạo, làm âm chất hay Tam Lập (Lập công, Lập Đức , Lập Ngôn) th hiện qua Tam Công (Công Trình , Công quả , Công Phu)................................................................................ 106 T í h bướ ầu họ ạo – HT Nguyễn n Hồng - Cách lập Thiên vị : tu Tam lập (dành cho mọ ngư i) ...................................................... 106 2/Bằng thực hành cúng kiến hư ng (bí pháp dâng tam bửu) dâng tam bửu (tinh-khí-thần) h Đức Chí Tôn muốn ùng phương nà hì ùng . 107 3/Bằng cách thự hành Ph p ốn ngộ (Pháp Bất Nhị) của Lục Tổ Huệ N ng Thư ng , Ngã, Lạc, Tịnh), ứng , nằm , ngồ ều ki m s ư ưởng Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 11

[close]

p. 12

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi thiện ác, tự ki m m, hồi quang phản chiếu, n ng h ếu diệu quang, giữ thân khẩu ý thật thanh tịnh . (cho tất cả mọ ngư i) ....................... 108 4/Bằng cách thự hành phương lu ện kỷ củ Đức Hộ Pháp : (cho tất cả mọi ngư i) .............................................................................................. 108 PHƯƠNG LUYỆN KỶ ĐẶNG ÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI ĐẠO .. 108 5/Bằng cách thực hành pháp môn tịnh ộ Niệm Danh Thầy (niệm Huỳnh Đình) h Lục Tự A D Đà NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT) trong tâm thức bất cứ h , ứng, nằm, ngồi hay làm việc gì mà không dùng trí óc (NAM MÔ CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT) (cho tất cả mọ ngư i)....... 109 6/Tập tu thiền Y g hí ng) khai mở các Luân Xa hay con mắt thứ ba (Huệ Nhãn) hay luyện ạ he Bí Ph p B Nương ành hạng ại thừa – ạ n - phả ủ tam lập(lập công- lập ức – lập ngôn, phả ư ng chay – tuyệt dục ) ....................................................................................... 110 C/Bí Pháp tu tâm th hiện qua việc kích hoạt con mắt thứ ba (Huệ Nhãn hay The Third Eye) – hay Luân xa thứ 6 ........................................... 111 Trích Nê Hoàn Cung(Nhân Tử Nguyễn n Thọ) ........................... 111 D/Chứng minh Mắ àn n ng All See ng E e) C n mắt trên kim tự tháp của Ai Cập trên ồng mộ l ủa Mỹ) ồng nhất với Thiên Nhãn của Cao Đà ề mặt bi u ượng ..................................................................... 113 (trích Thiên Nhãn – tùng Thiên Bạch Hạc) ..................................... 113 BIỂU TƯỢNG CON MẮT TRÊN THẾ GIỚI ....................................... 113 Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 12

[close]

p. 13

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi BẢNG PHỤ LỤC VỀ LUẬT TAM THỂ ................................................ 123 THỂ XÁC ........................................................................................ 123 CHƠN THẦN .................................................................................. 123 CHƠN LINH.................................................................................... 123 F/Phụ Lục Câu hỏi - Trả L i .............................................................. 126 G/Tài Liệu Tham Khảo ...................................................................... 132 (HT Nguyễn n Hồng – Bướ ầu Họ Đạo) ................................ 132 VI. - Lập Đức * Lập Công * Lập Ngôn ............................................. 132 PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH -th i- ĐẠI ÂN XÁ .................................. 149 Bí Pháp củ Đạ C Đà ............................................................... 157 TÌM HIỂU NHỤC NHÃN, HUỆ NHÃN & THIÊN NHÃN TÙNG THIÊN TỪ BẠCH HẠC 2012 ...................................................................................... 161 HUỆ NHÃN .................................................................................... 162 THIÊN NHÃN ................................................................................. 174 PHỤ LỤC 1:NHỮNG QUYỀN NĂNG THIÊNG LIÊNG À PHI THƯỜNG CỦA CON NGƯỜI .................................................................................. 197 PHỤ LỤC 2 : HÌNH ẢNH THIÊN NHÃN TRONG Ũ TRỤ................... 204 CÁC GIAI ÐOẠN TẠO DỰNG CHÚNG SANH ................................... 207 ÐẠO GỐC Ở TÂM .......................................................................... 208 í h Th ên Nhãn à Thượng Đế - Nhân Tử Nguyễn n Thọ) ...... 211 Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 13

[close]

p. 14

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Ý nghĩ b u ượng Thiên Nhãn - (Trích Bổn-Tánh Thánh-Chủ Diệu-Không Thiền Sư) ....................................................................................... 214 THẦN-TÚ VÀ HUỆ-NĂNG í h TU TÂM Bổn-Tánh Thánh-Chủ Diệu-Không Thiền Sư) ....................................................................................... 215 Một bài viết về 8 Luân X he ư ng phái Kim Cang Thiền ....... 219 The Eighth Chakra ......................................................................... 219 1 – KHÁI NIỆM ............................................................................... 221 L i Tựa (trích Bí Phap HT Ngọ Nương – HT Trịnh Quốc Thế – Trung Nghien Cứu – Ph Hu Đạ Đạo) .................................................. 226 PHÁP MÔN “TỊNH ĐỘ” TRONG ĐẠO CAO ĐÀI HT M n Tìm) .. 234 PHƯƠNG LUYỆN-KỶ ĐẶNG ÀO CON ĐƯỜNG THỨ BA ĐẠI-ĐẠO 236 Chú giải : Dã Trung Tử , Sưu-Tập ................................................... 236 Tâm là hình ảnh Thiên-Lương ....................................................... 239 Định-nghĩ hữ tâm và phép trị tâm theo Nho-Giáo ..................... 239 Luận về Thiện và Ác của Tâm, Nho-Giáo phân tách :..................... 239 Phụ lục 2: - PHƯƠNG PHÁP TRỊ TÂM í h ưỡng Tinh – Khí – Thân-HT Trần n Rạng) .............................................................................. 241 Mư i bức tranh trâu có th tóm gọn mộ âu : Ô TÂM ĐẠO DỄ TẦM ...................................................................................................... 244 THẬP MỤC NGƯU ĐỒ ................................................................... 244 Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 14

[close]

p. 15

Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi Date 19-052014 1.0 28-052014 29-052014 Version phiên bản phiên bản 1.1 phiên bản 1.2 30-052014 phiên bản 1.3 phiên bản 1.3.1 phiên bản 1.3.2 phiên bản 1.4 2-062014 4-062014 13-062014 Updated Chơn Tâm Luận + Đạo Tâm Thực Hành sơ khởi Nâng Cao Tài liệu sưu khảo + Nội Dung trong Đạo Tâm Thực Hành Layout nâng cao + Thêm thơ ở chơn tâm luận và Đạo Tâm Thực hành, Kinh dịch trong Cao Đài( soạn giả Nguyên Thủy) trong Đạo Tâm Thực Hành + Trung Tâm Nghiên cứu Giáo lý Cao Dài Kinh Dịch Tinh Hoa (Nho Giáo) trong Đạo Tâm Thực Hành Trường dưỡng Tinh Khí –Thần – phần Phương luyện kỹ và tranh Thập Ngưu Đồ Cập Nhật B/Phương Pháp Thực Hành Cập Nhật phần kinh vô tự theo quan niệm dịch học Cập Nhật phần định nghĩa Đạo Tâm, phần kinh vô tự theo quan niệm dịch học – thêm chi tiết cho rỏ nghĩa. Làm rõ hơn phần hiện tượng (sắc tướng) và thiên địa vạn vật đồng nhất thể - vạn thù quy nhất bổn – Nhất bổn tán vạn thù – Bổ sung Chơn Tâm Luận, Các con là Thầy , Thầy là các con, Tâm vật bình hành , Thất tình lục dục giãng giải (Trích Luyện Đạo Bát Hueä Taâm-Vaân Döông – Trung Taâm Nghieân cöùu Giaùo Lyù Cao Ñaøi 15

[close]

Comments

no comments yet