Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 25 Ιουνίου 2014

 

Embed or link this publication

Description

Δημοπρασία Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά 25 Ιουνίου 2014

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο Athens Plaza │ Tετάρτη 25 Ἰουνίου 2014 │6.30 μ.μ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 25 Ἰουνίου 2014 | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 3



[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 25 Ἰουνίου 2014 | 6.30 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 25 Ἰουνίου 2014, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν Νεοφύτου Δούκα 10 Ἀπό 13 ἕως 24 Ἰουνίου 2014, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Νεοφύτου Δούκα 10, Ἀθήνα 106 74 Τηλ.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 BEƒ°√™ books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Παραγωγή καταλόγου Indigo Graphics Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 414

[close]

p. 6

1. Ξένη λογοτεχνία 3. Λεξικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος – 17oς αἰώνας 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 8. Παιδεία 67-68 5-66 1-4 69-75 76-79 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 9. Θρησκεία 80-89 90-93 10. Μουσική 12. Ἐπιστῆμες 14. Ἱστορία 16. Τοπικά 11. Φιλοσοφία 129-133 116-128 99-115 94-98 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 15. Ναυτικά 17. Διάφορα 19. Xάρτες 21. Τέχνες 134-144 145-162 163-228 229-232 233-280 18. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 20. Φωτογραφία 22. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 282-316 281 317-323 324-347 348-350 351-382 383-399 400-455 456-472 23. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 25. Νεοελληνική χαρακτική 24. Χαρακτικά 18 & 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες

[close]

p. 7

Τετάρτη, 25 Ἰουνίου 2014, ὥρα 6.30 μ.μ. Mέρος Α´: 1-281 1. Ἀναχάρσιδος εἰς τήν Ἑλλάδα παρά τοῦ Ἀββᾶ Βαρθολομαίου, μετενεχθεῖσα δ’ἐκ τῆς γαλλικῆς εἰς τήν καθ’ ἡμᾶς διάλεκτον καί τύποις ἐκδοθεῖσα μέ τούς ἀνήκοντας αὐτῇ πίνακας παρά τοῦ ῥωσσικοῦ ἐπωνύμ. Συμβούλου Χρυσοβέργη Κουροπαλάτου τοῦ ἐξ Ἀγχιάλου. Βιέννη, Johann Schnierer, 1819. 7 τόμοι (λείπει ὁ ἄτλας), 8ο, ις΄ + [8] + (ιζ΄-λα΄) + 304, 415, 384, 390, 368, 350 καί 355 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Χαλκόγραφοι τίτλοι μέ βινιέτες (μετάλλια), χαλκόγραφες προμετωπίδες στούς τόμους Δ΄, ΣΤ΄ καί Ζ΄ (λείπουν οἱ προμετωπίδες τῶν ὑπόλοιπων τόμων), κατάλογος συνδρομητῶν μεταξύ τῶν σ. ις΄ καί ιζ΄ τοῦ πρώτου τόμου, ex-libris Ι. Γ. Χατζηκώνστα ἐπικολλημένο στό κάτω περιθώριο τῶν τίτλων («Ἐκ τῶν βιβλίων τοῦ Ἰωάννου Γ. Χατζηκώνστα / ἐν Τεργέστῃ 1861»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1819. 105 -11, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1422. (7) € 250-350 2 FÉNELON, François de Salignac de La Mothe. Τύχαι 1 Ξένη λογοτεχνία BARTHÉLEMY, Jean Jacques. Περιήγησις τοῦ νέου μεταξύ τῶν σ. 32 καί 33. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Ἠλιού 1812.33. € 150-200 4 ΡΗΓΑΣ, Βελεστινλῆς, μεταφραστής. Τά Ὀλύμπια, Τηλεμάχου, υἱοῦ τοῦ Ὀδυσσέως, μεταφρασθεῖσαι ὑπό Δ. Π. Γοβδελᾶ, νῦν νεωστί τύποις ἐκδοθεῖσαι ἐπιστασίᾳ καί διορθώσει λεκτικῇ τε καί ὀρθογραφικῇ Ἀντωνίου Α. Πατεράκη. Βενετία, Fr. Andreola, 1830. 2 τόμοι, 8ο, 413 καί 367 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Μέ 25 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (σπασμένη ἡ πάνω σύνδεση τοῦ πρώτου τόμου). Ἠλιού 1830.132-3, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 1452 (ὁ Β΄ τόμος). (2) € 400-600 3 2. Νεοελληνική λογοτεχνία δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον [– Ἡ Βοσκοποῦλα τῶν Ἄλπεων – Ὁ πρῶτος Ναύτης], [στό πρῶτο φύλλο:] Ὁ Ἠθικός Τρίπους. Βούδα, τυπογραφεῖο τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1815. Δεύτερη ἔκδοση, 3 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 8ο, 204 σ. (τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐξωτερικό περιθώριο μερικῶν φύλλων, λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ξυλόγραφες βινιέτες. Ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (μικρές φθορές στή ράχη). Ἠλιού 1815.83. Περιέχει μεταφράσεις τῶν ἔργων: L’ Olimpiade τοῦ P. Metastasio, La Bergère des Alpes τοῦ J. F. Marmontel καί Der erste Schiffer τοῦ Salomon Gessner. Ἡ μετάφραση τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου ἔγινε ἀπό τόν Ρήγα, ἐνῶ τοῦ τρίτου ἀπό τό συναγωνιστή του Ἀντώνιο Κορωνιό. € 400-600 6 ἐκ τῶν τοῦ κυρίου Μαρμοντέλη, μεταφρασθέντα ἐκ τοῦ γαλλικοῦ παρά Ι. Μπάϊλα. Μόσχα, N. S. Vsevolovski, 1812. 8ο, 192 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο στό κάτω περιθώριο, λίγο λερωμένα κάποια φύλλα). Χαλκόγραφη προμετωπίδα καί μιά χαλκογραφία ἐκτός κειμένου MARMONTEL, Jean François. Ἠθικά διηγήματα δύω 5 Ἄνθος τῶν χαρίτων. Βενετία, Antonio Pinelli, 1610. μικρό 4ο, 180 x 135 mm., α-β8 γ12: [28] φ. (λείπουν τμήματα ἀπό τόν τίτλο καί ἀπό ἄλλα φύλλα, γενικά χωρίς ἀπώλεια κειμένου, συντηρημένο). Κείμενο σέ 2 στῆλες, ὁ τίτλος σέ ξυλόγραφο πλαίσιο πού ἐνσωματώνει τυπογραφικό σῆμα, σημείωμα βιβλιοδέτη στήν τελευταία (λευκή) σελίδα («†τώ παρών βυβλίων ἐσταχώθη / διά χειρός ἐμοῦ τοῦ εὐτελοῦς [;] ἀνθίμου [;] / ἱερομονάχου διά ἐξόδου τοῦ σκευο- / φύλαξ βαρλαάμ. / †Ἐπί Ἔτους ζρξΓ΄ [1655] μαρτίου / υμέρα β ὧρα α», ἀκολουθεῖ μεταγραφή του ἀπό τόν Γ. Λαδᾶ). Ἀπόδετο (σέ ἄρραφα δίφυλλα). Λαδᾶς & Χατζηδῆμος (15ος-17ος αἰ.) 122 (ἐκ παραδρομῆς ἀναφέρουν «φύλλα 22»). Ἡ ἔκδοση βιβλιογραφήθηκε ἀπό τούς Λαδᾶ καί Χατζηδῆμο μέ βάση τό παρόν ἀντίτυπο, τό ὁποῖο φαίνεται νά εἶναι τό μοναδικό σωζόμενο. € 1.500-2.000

[close]

p. 8

4 5 6 Ἱστορία διά στίχων ἁπλῶν, περιλαμβάνουσα τόν βίον καί τάς πράξεις τοῦ μεγάλου ἄρχοντος καί σπαθαρίου Σταυράκη, καί τό αὐτοῦ θρηνωδέστατον τέλος καί τόν ἐπονείδιστον θάνατον. Βενετία, Ἑλληνική Τυπογραφία τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1850. 8ο, 14 σ. Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό πάνω). Γκίνης & Μέξας, 5202. € 80-120 7 Recueil de chansons populaires grecques, publiées et traduites pour la première fois par Émile Legrand (Collection de monuments pour servir a l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. I). Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, καί Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1874. 8ο, XLIII + 376 σ. (ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1874.658. € 80-120 8 ΣΑΘΑΣ, Κ. Ν., καί Émile LEGRAND. Les Exploits de servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 6). Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875. 8ο, CLII + 299 σ. (λίγο ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Νεότερη περγαμηνή στή ράχη καί τίς γωνίες (στή ράχη διακοσμητικά νεῦρα ἀπό ἐπικολλημένες ταινίες δέρματος, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστο). Ἠλιού & Πολέμη, 1875.368. € 100-150 9 ΤΡΙΒΩΛΗΣ, Ἰάκωβος. Histoire de Tagiapiera, sur- Digénis Akritas, épopée byzantine du dixième siècle, publiée pour la première fois d’ après le manuscrit unique de Trébizonde (Collection de monuments pour comite Vénitien, poëme grec en vers trochaïques rimés par Jacques Trivolis, publié avec une traduction française, une introduction et des notes par Émile Legrand (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 4). Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875. 8ο, 63 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ 2 στῆλες. Μαρμαρογραφημένα χαρτόνια (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Legrand & Pernot, 2962, Ἠλιού & Πολέμη, 1875.307. € 50-70 10 ΧΟΡΤΑΤΖΗΣ, Γεώργιος. Ἡ Ἐρωφίλη, τραγῳδία 7

[close]

p. 9

8ο, λθ΄ + 317 σ. (λείπει ἡ κάτω ἐξωτερική γωνία τῶν τελευταίων φύλλων (καμένη), ὀξείδωση, ἔντονοι λεκέδες σέ ὁρισμένα φύλλα, ἐνισχυμένα τά περιθώρια τοῦ τελευταίου). Μ’ ἕνα λιθόγραφο πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης. Γκίνης & Μέξας, 5511. € 40-60 13 ΓΡΙΜΑΝΗΣ, Μιχαήλ. Εἰδύλλια, μετά προλόγου περί βουκολικῆς ποιήσεως. Μυτιλήνη, Γ. Ἀρχοντόπουλος, 1871. 8ο, ις΄ + 80 σ. Νεότερη δερμάτινη ράχη. Ἠλιού & Πολέμη, 1871.158. € 30-40 14 ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Φώτης. Κραυγές στόν ἥλιο. Χίος 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 24 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερω- 19 Γεωργίου Χορτάτση, ἐκδιδομένη ὑπό Κ. Ν. Σάθα (Κρητικόν Θέατρον, μέρος Δ ΄). Βενετία, Φοῖνιξ, 1878. 8ο, 185 σ. Πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.233. [δεμένο μαζί:] Ὁ Ζήνων, παλαιά τραγῳδία, νῦν πρῶτον ἐκδιδομένη ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης ὑπό Κ. Ν. Σάθα (Κρητικόν Θέατρον, Α΄). Βενετία, Φοῖνιξ, 1878. 8ο, 102 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.464. € 100-150 11 ποίημα ἐπικόν εἰς ἄσματα δώδεκα, τόμος Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Ἀθήνα, Ι. Ἀγγελόπουλος, 1850. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιδ´ + 255 σ. (λεκές στήν κάτω ἐξωτερική γωνία μερικῶν φύλλων, ὀξείδωση). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Γκίνης & Μέξας, 5198. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ περιπλανώμενος, ποίημα λυρικόν εἰς ᾄσματα τέσσαρα, καί ἡ Ἀγγελία, παρέπονται δέ τά Δικαστικά τῶν ἐτῶν 1839-40 καί 1852, ἔκδοσις πρώτη τοῦ ὅλου. Ἀθήνα, Α. Γκαρπολᾶς, 1858. 8ο, μβ´ + 247 σ. Γκίνης & Μέξας, 7451. € 80-120 12 ΣΟΥΤΣΟΣ, Παναγιώτης. Παναγιώτου Σούτσου τά ΣΟΥΤΣΟΣ, Ἀλέξανδρος. Ἡ τουρκομάχος Ἑλλάς, μένα). € 40-60 15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, Ἄρης. Ἀκόμα τούτη ἡ ἄνοιξη. Ἀθήνα, Γκοβόστης, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 14 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 Λονδίνο 1947. 16 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 450 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 47 σ. Προμετωπίδα τοῦ J. Craxton. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Νάνος. Ἡ τιμωρία τῶν μάγων. 17 ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Ζωντανοί ἄνθρωποι. Ἀθήνα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 103 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (χαλα- ρωμένη ἡ ράχη). € 30-40 18 Σεργιάδης, 1939. 8 ἅπαντα, τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1851. Ἀθήνα Στοχαστής, 1927. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 92 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τοῦ φίλου κ. Δ. Ἀνδρεάδη / μέ πολλή ἀγάπη / Κώστας Βάρναλης»). Λείπει τό κάτω ΒΑΡΝΑΛΗΣ, Κώστας. Σκλάβοι πολιορκημένοι.

[close]

p. 10

ἐξώφυλλο (ἔχει ἀντικατασταθεῖ μέ μεταγενέστερο χαρτί, μικρές φθορές στή ράχη). € 100-150 νταίρ ἑνός ἐγκλήματος. Ἀθήνα, Θεμέλιο, 1966. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν συγγραφέα / Ἐδουάρδον Φέντον, / μέ πολλή ἀγάπη, / ἐκτίμηση καί φιλία / Βασίλης / Ἀθήνα, Ἑλλάς»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. € 50-70 20 Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1966. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 43 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό Γιῶργο Κιτσόπουλο, / μ’ αἰσθήματα πολλῆς ἀγάπης / καί τιμῆς γιά τήν πνευματι- / κή του προσφορά. Καί στήν / Κυρία Ἑλένη Κιτσοπούλου. / Γ. Θ. Βαφόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 21 ΒΗΛΑΡΑΣ, Ἰωάννης. Ἅπαντα Ἰωάννου Βηλαρᾶ, ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γιῶργος. Ἐπιθανάτια καί σάτιρες. 19 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ, Βασίλης. Ζ, φανταστικό ντοκυμα- 24 ἤτοι ποιήματα καί πεζά τινα, τό δεύτερον ἐκδιδόμενα μετά προσθήκης ἀνεκδότων. Ζάκυνθος, Σ. Χ. Ραφτάνης, 1871. 8ο, 256 σ. (λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα). Ξυλόγραφες βινιέτες. Εὔκαμπτα καλύμματα ἐπενδυμένα μέ πανί. Legrand & Pernot, 2757, Ἠλιού & Πολέμη, 1871.52. € 60-80 22 ΒΙΖΥΗΝΟΣ, Γεώργιος. Ἀτθίδες αὖραι, συλλογή ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 93 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, περίβλημα (τοῦ Γ. Βαρλάμου, ἐλαφρά λερωμένο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ ἕνας ἀπό τούς δυό κόσμους (ἕνα ταξίδι – μιά γιορτή – μερικά συμπεράσματα). Ἀθήνα 1958. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 75 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στή θεία Πάτρα / καί στό Γιαννάκη / μέ ἀγάπη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 70-90 ποιημάτων Γεωργίου Μ. Βιζυηνοῦ. Λονδίνο, Trübner & Co., 1883. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, v + 310 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Προμετωπίδα (χαλκογραφία τοῦ Alphonse Legros). Ἀρχική βιβλιοδεσία μέ περγαμηνή (λερωμένη, μικρές φθορές, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες). Ἠλιού & Πολέμη, 1883.70. € 100-150 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ὁ χρόνος καί τό ποτάμι, 1952-1956. Ἀθήνα, Δίφρος, 1957. 23 (ὕμνος στή χαρά). Ἀθήνα 1952. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 57 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Γ. Βακαλό). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο ἀντίτυπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Προμηθέας, ἤ τό παιχνίδι μιᾶς μέρας. Ἀθήνα, Διογένης, 1978. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 119 σ. Προμετωπίδα (δίχρωμο ἐπικολλημένο λινόλαιο, στό κάτω περιθώριο (τυπωμένη) ἡ ἔνδειξη: «Προμετωπίδα: Σέργιος [—] Λιβόρνο 1978»), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στούς Ἀνδρέα καί Οὐρανία Τσούρα / ἐγκάρδιες εὐχές γιά ἕνα ἀνέφελο 1984 / Νικηφόρος Βρεττάκος – Πίτσα Βρεττάκου»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 25 ΔΡΙΒΑΣ, Ἀναστάσιος. Μικρά ἐλεγεῖα. Ἀθήνα 1931. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἔξοδος μέ τό ἄλογο 24 9

[close]

p. 11

29 30 60 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Κίμωνα Μιχαηλίδη / Αν. Δρίβας Ιούνιος 1933»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 Ν. Σιδέρης, [1924]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 117 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («κ. Φωκ. Διονᾶτον / φιλικό χάρισμα / Κφσ. 7 Ἀπριλ. 44 / Γ. Δροσίνης»). Δερμάτινη ράχη. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀμάραντα, δευτέρα ἔκδοσις. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, χ.χ. 127 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («κ. Φωκ. Διονᾶτον / φιλικό χάρισμα / Κφσ. 7 Ἀπριλ. 44 / Γ. Δροσίνης»). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Φευγᾶτα χελιδόνια. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1936]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 254 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Φ. Διονᾶτον / φιλικόν χάρισμα / 28. 3. 37 Γ. Δροσίνης»). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). (2) € 100-150 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Εἰδύλλια. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τοῦ Ἀττικοῦ Μουσείου, 1884. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 136 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα, λυμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1884.145. € 30-40 26 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Ἡ Πεντάμορφη. Ἀθήνα, Ι. ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Πύρινη ρομφαία – Ἀλκυονίδες, 1912-1921. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1921]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 125 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Φωκίωνα Διονᾶτον / φιλικό χάρισμα / Κφσ. 20. 3. 44 / Γ. Δροσίνης»). Δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Διηγήματα τῶν ἀγρῶν καί τῆς πόλεως, ἔκδοσις δευτέρα. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1922]. 170 σ. (λεκές στά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα). Μέ 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. Μπισκίνη, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν κ. Φωκ. Διονᾶτο / φιλικό χάρισμα / Κφσ. 4. 4. 44 / Γ. Δροσίνης»). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Εἰρήνη. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 104 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο / Φωκίωνα Διονᾶτο / χαρισμένο / Κφσ. 23. 7. 45 / Γ. Δροσίνης»). Δερμάτινη ράχη. (2) € 100-150 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Τά κλειδοκύμβαλα τῆς σιωπῆς. Ἀθήνα, Ἱππαλεκτρυών, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ συγγραφέα. Βιβλιοδεσία τῆς Φρ. Γανιάρη, δέρμα (λίγο λερωμένη ἡ ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 600-800 28 27 29 10

[close]

p. 12

33 34 γιά τόν χαμένο ἀνθυπολοχαγό τῆς Ἀλβανίας. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 1599 ἀντίτυπα, 36 σ. Μέ μιά ἔγχρωμη λιθογραφία τοῦ Γιάννη Μόραλη, ἕνα ἀπό τά 99 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ χαρτί «ἔγχρωμο Ingres». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 200-300 31 Θεσσαλονίκη 1945. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἐπιμέρους τίτλοι, χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 50-70 32 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία ΘΕΜΕΛΗΣ, Γιῶργος. Γυμνό παράθυρο, ποιήματα. 30 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Ἄσμα ἡρωικό καί πένθιμο λήτριας («Τοῦ καλλιτέχνη κ. Γιάννη Κεφαλληνοῦ / μέ πολλήν ἐκτίμησι. / Ρίκα Σεγκοπούλου»). Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 800-1.200 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Νίκος. Μαραμποῦ, μέ ἕνα εἰσαγωγικό σημείωμα τοῦ Καίσαρος Ἐμμανουήλ. Ἀθήνα, Ὁ Κύκλος, 1933. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 245 ἀντίτυπα. 59 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό μεγάλο Νεοελληνικό / ταλέντο τή κυρία Τατιάνα / Σταύρου καί στόν ἐξαιρετικό / ἄνθρωπο καί διανοούμενο / Δημητρό Σταύρου, μέ / ὅλη μου τήν ἀγάπη. – / Ν. Καββαδίας»). Ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί (χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). € 500-700 ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, Νίκος. Ὀδύσεια. Ἀθήνα, Πυρσός, 33 Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 245 x 190 mm. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ἕνα ἀπό τά 200 ἀντίτυπα σέ χαρτί «vélin Μαδαγασκάρης Lafuma» μέ ἕνα φόντο, ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Γ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τῆς ἐπιμε- 34 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα. 4ο, 380 x 260 mm., 835 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί τό:] «Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας». (2) € 1.000-1.500 1938. 11

[close]

p. 13

γραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1896. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 184 σ. (λερωμένο ἀντίτυπο). Πανί. Ἠλιού & Πολέμη, 1896.17. € 60-80 39 ΚΑΡΟΥΖΟΣ, Νίκος. Ποιήματα. Ἀθήνα 1961. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 96 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό φίλο Δημήτρη Βαρουτσῆ, / ἀνάμνηση μιᾶς ποιητικῆς ἐποχῆς, / Νίκος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Πενθήματα. Ἀθήνα 1969. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 53 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ποιητή Μηνᾶ Δημάκη, μέ φιλία / καί ἐκτίμηση, Ν. Δ. Καροῦζος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 40 Ὕλη, 1961. 35 38 ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ, Φώτης. Pedro Cazas, ρομάντζο, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 19 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ζωγράφο Γρ. Τουφεξιάν / μέ ἀγάπη / Ε. Κακναβάτος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 50-70 ΚΑΚΝΑΒΑΤΟΣ, Ἕκτωρ. Διασπορά. Ἀθήνα, Πρώτη μαζύ μέ ἄλλα κομμάτια τοῦ ἴδιου συγγραφέα. [Ἀϊβαλί, τυπογραφεῖο τοῦ Αἰολικοῦ Ἀστέρα, 1920]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα. 86 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Μέ μιά ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ συγγραφέα στή σ. 13 («Πάλμας»). Πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 150-200 Ἀθήνα 1932. ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ, Γιῶργος. Ἐφήμερα (1928-1931). 36 41 ΚΑΛΒΟΣ, Ἀνδρέας. Ἡ λύρα, μέ πρόλογο Γιώργου Σεφέρη. Ἀλεξάνδρεια, Ἐκδόσεις Νεοαλεξανδρινῶν, 1942. 188 σ. Ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα «πολυτελείας». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). € 80-120 37 πυργου, [πάνω:] «Ὁ κόσμος πού πεθαίνει». Ἀθήνα, Ἀετός, 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 239 σ. ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα («Στόν ἀγαπητό μου / Ἐγγονόπουλο φιλικότατα / Μ. Καραγάτσης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Ἀνδρέας. Ἡ λυγερή. Ἀθήνα, τυπο- ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ Ὁ κοτζάμπασης τοῦ Καστρό- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό συνάδερφό μου / Κίμωνα Μιχαηλίδη, / ἐγκάρδια. / Γ. Κοτζιούλας»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] Αὐτόγραφο τοῦ ποιήματός του «Τό νέο αἴνιγμα». 1 σελίδα, 213 x 136 mm. Ὑπογεγραμμένο: «Γ. Κοτζιούλας». (2) € 60-80 ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος, μεταφραστής. —CENDRARS, Blaise. Ἡ πρόζα τοῦ Ὑπερσιβηρικοῦ καί τῆς μικρῆς Ἰωάννας τῆς Γαλλίας (ἀνάτυπο ἀπό τήν Καινούρια Ἐποχή, Ἄνοιξη - Καλοκαίρι 1964). Ἀθήνα, Δίφρος, 1964. 19 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ («στό Θανάση / καί στήν Πιπίτσα / μέ τήν ἀγάπη μου / Κλεῖτος / XI/65»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί:] AUDEN, W. H. Ποιήματα (ἀνάτυπο ἀπό τή Διαγώνιο, ἀρ. 4). Θεσσαλονίκη 1973. 15 σ. Ἔκδοση σέ 500 42 38 12

[close]

p. 14

ἀντίτυπα, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ («στόν ποιητή / κ. Αὐρ. Εὐστρατιάδη, / φιλική προσφορά / Κλ. Κύρου»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). [μαζί:] ELIOT, T. S. Τέσσερα κουαρτέτα (ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό Διαγώνιος, 1980/6). Θεσσαλονίκη 1980. 31 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (3) € 60-80 43 ΚΥΡΟΥ, Κλεῖτος. Ἀπολογία, ποιήματα. ΘεσσαλοΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα. 82 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στόν ποιητή / Σωκράτη Καψάσκη / μ’ ἐγκάρδια αἰσθήματα / Κλ. Κύρου / 19/3/66 / Θεσ/κη»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ πρωθύστερος λόγος. Θεσσαλονίκη, Αἴγειρος, 1996. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 39 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («τοῦ Σωκράτη καί τῆς / Βίκης Καψάσκη μέ τούς / θερμούς μου χαιρετισμούς / Κλ. Κύρου / 4 Μάρτ. ΄96»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. (2) € 70-90 ἐπιλογή. Ἀθήνα, Πυρσός, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 82 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 80-120 45 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, νίκη 1966. 44 45 ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ, Ναπολέων. Τά ποιήματα, πρώτη Ἀνδρέας. Τά μυστήρια τῆς Κεφαλονιᾶς, ἤ σκέψες ἀπάνου στήν οἰκογένεια, στή θρησκία καί στήν πολιτική εἰς τήν Κεφαλονιά. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1856. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 69 + 77 + β´ + 91 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τῷ φίλῳ Παύλῳ Κομποθέκρᾳ / εἰς σημεῖον ὑπολήψεως καί / εὐγνωμοσύνης / ὁ συγγραφ[εύς]»). Νεότερο δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (ἐλαφρά ξεθωριασμένη ἡ ράχη, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή). Legrand & Pernot, 1891, Γκίνης & Μέξας, 7091, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 506. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀφορεσμός τῶν Μυστηρίων τῆς Κεφαλονιᾶς καί τοῦ συγγραφέως των, ἔκδοσις δευτέρα, καμομένη ἐπιμελείᾳ τοῦ ἀφορισθέντος συγγραφέως καί συνδρομῇ τοῦ λαοῦ τῆς Κεφαλληνίας. Ἀργοστόλι 1865. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1865. 8ο, 16 σ. Ἠλιού & Πολέμη, 1865.50. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ Λύχνος [– Ἡ Λυχνιές], ἐφημερίδα οἰκογενειακή [– πολεμική – σωφρονιστική]. Κεφαλληνία (τ. 1, 3-4, 8-12 & 14-43), Ἀθήνα (τ. 2), Ζάκυνθος (τ. 5-6) & Κέρκυρα (τ. 13), 5 Μαΐου 1859 – 18 Νοεμβρίου 1863. τά τεύχη 1-43 (ἀπό τά 49) καί τά παραρτήματα τῶν τευχῶν 1 & 35, 8ο, 8 + 4 + (9-342) σ. (ὀξείδωση). Τό πρῶτο τεῦχος ἀντίτυπο τῆς δεύτερης ἔκδοσης. Legrand & Pernot, 2062. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ καταδρομέςμου ἐξαιτίας τοῦ Λύχνου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1862. 8ο, 125 σ. (ὀξείδωση). Γκίνης & Μέξας, 9115. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Le mie sofferenze e le mie osservazioni nelle prigioni di Cefalonia. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1860. 8ο, II + (5-32) σ. Legrand & Pernot, 2121. € 400-600 ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ, Μιλτιάδης. Συντρίματα. Ἀθήνα, ἔκδοση τῆς «Τέχνης», 1899. 16ο, 61 σ. (σχίσιμο στό ἐσωτερικό καί λεκές στό πάνω περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1899.655. Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΗ. 46 € 80-120 47 ΜΕΛΙΣΣΑΝΘΗ. Ἡ φλεγομένη βάτος. Ἀθήνα 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 78 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. [μαζί, τῆς ἰδίας:] Ὠσαννά καί ὀραματισμός (ἐπίνικοι). Ἀθήνα, Ἀντωνόπουλος, 1939. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 26 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 60-80 13

[close]

p. 15

Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). € 40-60 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Ἕνας καλός περίπατος (ἀνάτυπο ἀπό τό περιοδικό «Νεοελληνικός Λόγος»). Ἀθήνα 1973. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 15 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Τιμῆς ἕνεκεν μέ τίς / εὐχαριστίες μου γιά τά / ποιήματά της στήν Κυρία / Αἴγλη Ζωγράφου Σιμαλλαρίδου / Ν. Γ. Πεντζίκης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ σχέδιο τοῦ συγγραφέα). € 30-40 51 52 ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ [«ΜΠΑΣΤΙΑΣ»], Κωστῆς. Τό μοντέλο, δράμα σέ μέρη τρία. Ἀθήνα, Ζηκάκης, 1922. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 104 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λεκέδες ἀπό νερό). € 40-60 48 52 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Νίκος Γαβριήλ. Πραγματογνωσία. Θεσσαλονίκη 1950. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 74 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Μέ τρυφερά αἰσθήματα / φιλίας, / μέ ἐγκάρδια ἐκτίμηση / στή ζωγράφο / Κ… [σβησμένο] / Ν. Γ. Πεντζίκης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 70-90 βεύθη ἐν τῷ Φιλαδελφείῳ Ποιητικῷ Ἀγῶνι τῷ τελεσθέντι κατά τήν Δ΄ Ὀλυμπιάδα. Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1889. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 29 σ. (λίγο ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Νεότερο πανί (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Ἠλιού & Πολέμη, 1889.901. [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Θάνατος παλληκαριοῦ. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1901. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 63 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 80-120 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημήτρης. Ἡ περιπέτεια, σχέδιο 49 ΠΑΛΑΜΑΣ, Κωστῆς.Ὕμνος εἰς τήν Ἀθηνᾶν, ἐβρα- ΠΟΛΥΔΟΥΡΗ, Μαρία. Οἱ τρίλλιες πού σβήνουν. Ἀθήνα, Α. Μ. Κονταμάρης & Σία, 1928. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 111 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τῆς ἰδίας:] Ἠχώ στό χάος. Ἀθήνα, Γ. Η. Καλέργης, 1929. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 128 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα). (2) € 80-120 53 54 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τρακτέρ. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1934]. 64 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Χαρτόνια (ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα). Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΡΙΤΣΟΥ. € 150-200 55 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [4] σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο γιά ἐλεύθερη σύνθεση. Ἀθήνα 1951. 50 14 τίτλου (τά στοιχεῖα τῆς ἔκδοσης ἀπό τό ἐξώφυλλο), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν ἀγαπητό μου ποιητή καί φίλο / κ. Κώστα Ἀβραμόπουλο / μέ φιλία κι’ ἐχτίμηση / Δ. Παπαδίτσας / Ἰούλιος 1951»). μελέτη. Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ις´ + 336 σ. (λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Δίχρωμος ὁ τίτλος, ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ παροράματα στό τέλος. Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές, λυμένη ἡ ραφή της). Ἠλιού & Πολέμη, 1866.184. <ὡς ἔχει> € 60-80 ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική

[close]

Comments

no comments yet