Piagam Pelanggan MPJBT 2014

 

Embed or link this publication

Description

Piagam Pelanggan MPJBT 2014

Popular Pages


p. 1

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 1 Proses pindahmilik Borang I/J di kaunter daripada individu selepas borang lengkap diterima 10 minit 2 Memproses terimaan bayaran di kaunter 20 minit kecuali musim cukai 3 Tindakan pembaikan kerosakan/bencana alam bagi kes : • Kecemasan 24 jam • Kerosakan kecil 14 hari bekerja • Kerosakan besar dari tempoh aduan/maklumat diterima (membaiki kerosakan infrastruktur, kemudahan awam dan pokok tumbang) 60 hari bekerja 1

[close]

p. 2

Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah Pengeluaran Lesen Premis Perniagaan dan Iklan Tidak Berisiko dari tarikh permohonan lengkap diterima Memproses dan memaklumkan permohonan peralatan keraian majlis dari tarikh surat permohonan diterima Mempamerkan Senarai Jadual Tawaran Harga Kontraktor selepas tarikh tutup tender/sebutharga Memproses tuntutan bayaran/wang amanah kepada kontraktor/pembekal/pendeposit dari tarikh invois/tuntutan diterima di jabatan berkaitan Memaklumkan keputusan permohonan tambahan/ubahan dan permit sementara selepas tarikh minit Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC ) Memproses pemohonan Pelan Kebenaran Merancang/Kerjatanah/Jalan/Perparitan/Bangu nan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) 4 3 hari bekerja 5 7 hari bekerja 6 14 hari bekerja 7 14 hari bekerja 8 14 hari bekerja 9 45 hari bekerja 2

[close]

Comments

no comments yet