2014. május Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.05

Popular Pages


p. 1

2014. május utár Csillagtúrák a nemzeti parkokban Fotó: Szenthe Zoltán Balaton-díjasok, 2014 2. Balatonalmádi jubilált 10. Tihany: lendületben 14.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél Kaput nyitottunk Faluhelyen még ma is szokás, hogy „rányitnak” egymásra a szomszédok. Nincs itt semmiféle illemsértés, mert – életmódjukból adódóan – nagyon is jól tudják az emberek, mikor illik, s mikor nem a kiskapu kilincsét lenyomni, s megemelt kalappal köszönteni a szomszédot. Ha pedig a fogadtatás szíves volt, szétnézhetett a portán idős és fiatal, gazda és gazdaasszony egyaránt. Ha kellett, segítették egymást, de ha úgy hozta a sors, hát az ugratások sem maradtak el. No meg a kedves kínálások: „Csak még egy kupicával, pohárkával!” Avagy: „Az asszony sütötte ám!” Az efféle látogatások jóízű tereferében, máskor pletykában szélesedtek ki, s ebédre, vacsorára jobb hangulatban tértek a szomszédok. Lám, a XXI. századi Balatonnál megismétlődött ez a szép gesztus: kaput nyitottunk egymásra! Persze a fanyalgók mondhatják, hogy mesterkélt volt, nem hozott a konyhára annyit, amennyit befektettek stb. Persze az időjárás sem volt a legudvariasabb, sőt: át is rendezett jó pár programot. De! De megvolt a gesztus, s nem is nagyon bátortalanul! Megvolt a szándék, láthatóan az együvé tartozás szándékával! Kaput nyitott a Balaton! Vártuk ismerőseinket és az ismeretleneket, akik jogos kíváncsisággal keltek hosszabb-rövidebb útra. Ők pedig benyitottak ide vagy oda, megtapasztalták a vendégfogadás új (vagy újraélesztett) formáit, s aszerint döntöttek, visszatérnek-e a nyári forgatag idején vagy keresnek más kapukat. Bizonyára készülnek kimutatások, statisztikák, melyek erősítenek, cáfolnak, megkérdőjeleznek valamit ebből a szűk két hétből (május 1-je és 11-e között). Lehet vitatni hasznukat, ám az egészen bizonyos, hogy annak a közel négyszáz vállalkozásnak, amely a Balatoni Regionális TDM Szövetség és a Magyar Turizmus Zrt. közös programjában részt vett, emlékezetes marad ez az időszak. Beleértve a felkészülést, a lebonyolítást és a mérlegkészítést. Vállalták a kapunyitást, emberül teljesítettek, s talán nem is várják érte a dicséretet. Pedig megérdemlik, mert olyan kezdeti lépést tettek, melynek – feltéve, hogy lesz folytatása – csak évekkel később érik be a gyümölcse. Nagy szavakkal élve: letették a Balaton biztos jövőjének egy fundamentumkövét… Igazságtalanság lenne rangsorolni a programokat, mert azok ott és akkor voltak a legjobb helyen, hiszen a gazdák voltak azok, akik tudták, éppen most pincehideg a bor, most sült ki a kemencében a kalács. És ha lesz emlékezete a balatoniaknak, ekképp fogják felidézni 2014 májusát: mi nyitottuk ki a Balaton kapuit… Zatkalik András utár 2014. május Balaton-díjasok, 2014 Pontosan két évtizeddel ezelőtt, 1994-ben nyújtották át először a Balaton és régiója érdekében kifejtett kiemelkedő munkáért járó kitüntetéseket, a Balatoni Szövetség által alapított díjat. Idén Fekete-Páris Judit, Horváth Gyula és Lombár Gábor vehette át a Balaton-díjat Bóka Istvántól, a szövetség elnökhelyettesétől. Fekete-Páris Judit A Balaton Fejlesztési Tanács gazdasági igazgatójaként végzi munkáját. A térség pénzügyi feladatait kiválóan koordinálja, lelkiismeretesen követi a pénzek felhasználását. Szigorúan, de korrekten végzi, s végezteti az elszámolásokat. A pályázati rendszereket figyelemmel kíséri, s a pénzügyi megoldásokat elősegíti. Kiváló pénzügyi munkájáért részesült Balaton-díjban. Horváth Gyula A balatoni hajózás területén végzett munkája kiemelkedő. A ranglétrát végigjárva igazgatóként fejlesztette a hajóparkot, a kikötőket. Munkája során került az önkormányzatok tulajdonába a kikötőpark, s a hajóállomány. Elődje, Kopár István tevékenységét folytatva vezette a hajózást a jelenlegi színvonalra. Irányítóként következetes, kitartó és igazságos volt. Jó kapcsolatot ápolt az önkormányzatokkal, s munkájában adott véleményükre. Több évtizedes, a Balaton térség érdekében végzett munkájáért részesült Balaton-díjban. Lombár Gábor Polgármesteri feladatai mellett – két évtizede - a Balatoni Szövetség elnökségében is aktív munkát végez. Kreativitásával, javaslataival, ötleteivel segíti a szövetség munkáját. Fontos szerepet játszott és játszik az erdélyi testvértelepülések összefogásában, kapcsolataik fejlesztésében. Balatonfenyves térségében is összefogó erő az önkormányzatok közötti koordinációban, s a közös feladatok megoldásában. Kritikái igazságosak, építő jellegűek, s segítik a szövetség előrehaladását és munkáját. Segítő, építő munkájáért Balaton-díjban részesült. 2

[close]

p. 3

2014. május utár Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Hét év, negyvenmilliárd forint Az elmúlt év decemberével nem csak 2013-tól vettünk búcsút, hanem egy hétéves uniós fejlesztési ciklustól is. A mérlegkészítés során egyértelművé vált, hogy ennek az időszaknak egyik legnagyobb vesztese a Balaton régió, s a gondokat tetézi, hogy a térségbe eljuttatott forrásokat rossz hatásfokkal használták fel. A Balaton Fejlesztési Tanács áprilisi ülése azonban reménykeltő hírekkel szolgált: az unióval kötött partnerségi megállapodás értelmében 2020-ig negyvenmilliárd forint jut a tájegység gazdaságfejlesztésére. Ez az összeg azonban a szaktárcák beruházásaival együtt elérheti a nyolcvan - százmilliárdot is. Egy-egy konkrét fejlesztéshez tervezési fázisokon keresztül vezet az út, s ez utóbbi folyamatnak a hajrájához érkezett a Balaton Fejlesztési Tanács. A testület fórumán Molnár Gábor, az integrációs kft. igazgatója a téma tárgyalása kapcsán kronológiai sorrendbe foglalta a mintegy másfél évtized történéseit. Elmondta: 1999-ben készült el a Balaton térség 2010-ig szóló területfejlesztési koncepciója, melyet egy három évvel későbbi kormányhatározat erősített meg. Ennek lejárta előtt a BFT elkészítette és elfogadta a 2020-ig szóló elképzelést, melynek felülvizsgálata folyamatban van. A testület elé kerülő javaslat a gazdaságfejlesztési elképzelések mellett környezetvédelmi és közlekedési programot is tartalmaz. Ez utóbbi fejlesztésekről, s a megvalósításukhoz szükséges forrásokról még nem született döntés, így tehát komoly feladat hárul a tanács tagjaira a különböző szaktárcákkal történő egyeztetések során. Molnár Gábor hangsúlyozta: a végleges, átfogó koncepció elkészítése a régió feladata, de a kitűzött célok megvalósítása elképzelhetetlen a programgazdákkal történő egyeztetés nélkül. Az is evidenciának tűnik: ezen a területen verseny várható, amely esetenként konfliktusokkal járhat, ám ezeket a térség érdekében kompromisszumokkal kell feloldani. Az előterjesztésből kiderült, hogy a témával kapcsolatos kormánydöntés a partnerségi megállapodásban negyvenmilliárd forintos balatoni keretet tervez A Balaton integrált beruházási program címen. Wächter Balázs szakértő a VitalPro Kft. képviseletében arról tájékoztatta a tanácsot, hogy elkészült a fejlesztési koncepció egyeztetési változata, de hamarosan megkezdődik az érdemi társadalmi egyeztetés is, amely többek között műhelycsoport foglalkozást, mélyinterjúkat tartalmaz. Tájékoztatott arról, hogy a Balatoni Integrációs Kft. közreműködésével gyűjtik be azokat a konkrét javaslatokat, amelyek a fejlesztések alapjául szolgálhatnak. Elmondta: elkészült egy alapos helyzetelemzés, amely rávilágít arra, hogy a 20072013-as ciklusra készült stratégia és fejlesztési terv csak korlátozott mértékben valósult meg. Álláspontja szerint a korábbinál hatékonyabb forrás felhasználás elősegítheti, hogy a Balaton térségfejlesztési modell legyen. Az előadó szólt arról is: rendkívül fontosnak tartják, hogy a magasabb képzettségű fiatalok mellett az idősebb generáció tagjai számára is vonzó legyen a régió - ehhez egy különálló mini térségfejlesztési, gazdasági csomagot kell képezni. A siker további feltétele az együttműködés a környékbeli és a térségi tudásbázisokkal. Az egyik legjobb példa: Magyarországon az első akkreditált gazdaságfejlesztési klasztert balatonfüredi központtal jegyezték be. Az előadó a turizmus trendjei kapcsán szólt arról is, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kell fektetni az aktív tevékenységre, a gasztronómiára, a minőségre. A kerékpáros turizmus ugyancsak magasabb nívót érdemel, hiszen csak így tudunk versenyre kelni a hasonló adottságú ausztriai területekkel. Érzékelhető az is, hogy az egészségtudatosságnak mind jelentősebb szerepe van a mindennapokban, s mivel a helyi lakosság átlag életkora folyamatosan nő, az egészségügyi szolgáltatások prioritást kapnak. E téren is indokoltak a beruházások akár kormányzati, akár magánforrásból. A szakértő elmondta: az intézményrendszerben az elmúlt hét évben érdemi változás nem történt azon kívül, hogy helyi szinten megalakultak a turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek – ez azonban kevés volt ahhoz, hogy a turizmusban regionális szinten érdemi áttörés történjen. A balatoni közlekedési szövetség is elkezdte munkáját, de egységes tarifarendszerek még nem jelentek meg. A gasztronómiával kapcsolatban úgy fogalmazott: a helyi termékeknek nincs Aktuális meg sem az egységes elismertsége, sem az egységes promóciója. A Balaton Fejlesztési Tanács ülésén a magyar idegenforgalom teljesítményéről és terveiről tartott előadást Horváth Viktória. A turizmusért felelős helyettes államtitkár biztató eredményekről tájékoztathatta a grémium tagjait: a január- februári adatok 10-12%kal haladják meg az elmúlt évit. Hangsúlyozta: ennek ellenére nem lehetünk elégedettek, hiszen a német nyelvterületen piacot vesztettünk, ám a határnyitás negyedszázados év fordulója alkalmat kínál arra, hogy – részben a nosztalgiára alapozva – ismét felkeltsük hazánk iránt az érdeklődést. Az államtitkár elégedetten szólt arról, hogy az Oroszországból hozzánk érkező vendégek száma folyamatosan emelkedik – különösen a Nyugat-Balaton a kedvelt úti cél. A hazai vendégforgalom alakulásával kapcsolatosan elmondta: a SZÉP kártya bevezetése jelentős lépésnek tekinthető, hiszen mind a munkáltató, mind az alkalmazott számára számos előnyt biztosít. Az elfogadóhelyek nyolcvan százaléka vidéki szolgáltatást takar, tehát elégedettek lehetnek a fővároson kívüli éttermek, szállodák tulajdonosai és más szolgáltatók is. Megdöbbentően sokan – közel négyezren – csatlakozik a magyar tenger partján ehhez a lehetőséghez, így tehát ők is részesedhettek a Balatonnál 2013-ban „lecsapódott” 6,4 milliárd forintos forgalomból. A jövőre vetített elképzelések is rendkívül ambiciózusak: a jelenleg kidolgozás alatt lévő, 2024-ig szóló Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció azzal számol, hogy a tervezési ciklus végén az idegenforgalom részesedése a GDP-ből eléri a 10%-ot, s az ágazatban foglalkoztatottak száma a jelenleginek másfélszeresére nő. Horváth Viktória a korábban megfogalmazott alaptéziseket megismételve jelezte: változatlanul az a cél, hogy a Balaton legyen Európa legbiztonságosabb tava, ahol a elsősorban a családok számára nyújtanak minőségi, a nemzeti értékeket is felvonultató szolgáltatásokat. Mint mondta: a tárca örömmel fogadja a helyi kezdeményezéseket, melynek egyik legszebb példája a Nyitott Balaton akció, amely megalapozhatja az ”új szezonok” indítását is a magyar tenger partján. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális Tükörben a magyar tenger: tények és tervek Konferencia a Balatonról Ha – Egry Józsefhez hasonlóan – hódolatunk tárgyaként tekintünk a magyar tengerre, a rácsodálkozás mellett mindig feltesszük magunknak a kérdést: vajon eléggé ismerjük-e? A tartós együttléthez ugyanis nem elegendő a szerelmetes hevület: párbeszédre is szükség van. Abban pedig már évszázadok óta biztosak lehetünk, hogy a Balaton mindig tiszta arcát fordítja felénk, s ha tükre időnként homályos, az okot mindig környezetében kell keresnünk: a vízszintcsökkenés, az algásodás, a vízi élőlények pusztulása mindig azt jelzi, hogy használóinak új utakat kell keresniük. Az április végén, Tihanyban rendezett konferencián a tóval foglalkozó tudósok pontos diagnózist állítottak fel, s ha szakterületükön bajt, betegséget észleltek, a megoldás, a terápia módját is megosztották a népes hallgatósággal. A 2012-14 között futó Lake Admin projekthez kapcsolódó tanácskozás azt is megmutatta: a polgármesterek, a tóparti vállalkozók, a civil szervezetek és az állami cégek vezetői egya nádasok területének visszaszorulása jelentős vízminőség romlást eredményezett. Az eutrofizáció következményeként a 90es évek elején algavirágzás és tömeges halpusztulás jelezte, hogy a helyzet tarthatatlan, s a tó megóvása érdekében drasztikus beavatkozásra van szükség. S bár már korábban is történtek a magyar tenger védelme érdekében intézkedések – háromlépcsős szennyvíztisztítás, elvezető csatorna megépítése, állattartó telepek bezárása, a Kis-Balaton I. ütemének megvalósítása – eredmények csak az ezredforduló előtt néhány évvel jelentkeztek. A profes�szor hangsúlyozta: a vízszint szabályozást a halak ívásához és a nádasok igényéhez is igazítani kell. A balatoni nádasok legalább 8-10 évente egy-két éves alacsony vízszintet igényelnek. Előadásában kitért az idegenfajok inváziójára: az aszályos évek, a víztömeg erős nyári felmelegedése, a drámai vízszintcsökkenés, a parti sáv kiszáradása, az ívóhelyek csökkenése következtében a melegebb vizet kedvelő kelet-európai és ázsiai eredetű gerinctelen állatfajok inváziója zajlik. Az ezredforduló után észlelt drámai vízszint ingadozás ökológiai hatásaitól megriadva sokan feltették a kérdést: legyen vízpótlás vagy ne legyen. A professzor egyértelműen tette le voksát ez utóbbi mellett. Az igazgató a 2020-ig szóló gyakorlati jellegű akadémiai kutatások között sorolta fel a busa, valamint más idegen- és őshonos halfajok táplálkozásának és növekedésének kutatását, a halállományok méretének és eloszlásának monitorozását, a tó gerinctelen állatvilágának rendszeres minőségi és mennyiségi vizsgálatát – különös tekintettel az újabban megjelenő fajok és az árvaszúnyog inváziójára. Horváth Ákos, az OMSZ Siófoki Viharjelző Obszervatórium vezetője előadásában a globális légmozgások ismertetése mellett részletesen elemezte a Balatonnál észlelt szélsőséges időjárási viszonyokat is. Ennek érzékeltetéséül elmondta, hogy az eddigi legcsapadékosabb év 2010 volt, míg egy évvel később a mérések történetének legszárazabb esztendejét regisztrálhatták. Elmondta: a forró periódusok gyakorisága növekszik, a Medárd időszak lerövidült, míg a Balaton jeges periódusa, valamint a havas napok száma egyaránt csökkent. A szélsőséges megnyilvánulások ellenére - a nagy teljesítményű számítógépeknek köszönhetően - egyre pontosabb viharjelzést tudnak szolgáltatni a szakemberek. Erre azért is szükség van, mert a légkörben fellépő globális folyamatok már nem a jövő problémáit jelzik - a mindennapi időjárás szintjén itt és most történnek. Kravinszkaja Gabriella, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság munkatársa Vízszintingadozás - vízkészlet gazdálkodás és mederkezelés című előadásában elmondta, hogy 1997-ben a Balaton vízszint szabályozásának megváltoztatását megelőző környezetvédelmi engedélyezési eljárás során a negyvenhárom tóparti település közül csak kilenc önkormányzat élt kifogással a vízszint tíz centiméterrel történő megemelését illetően. A jelzett problémák: az alacsonyan fekvő épületek víz alá kerülése, a vízszint emelés okozta belvizek, a csapadék levezető árkok hiánya, az elöntések kárigénye, a magaspartok suvasodása. A vízszintemelés feltételeként fogalmazták meg a Sió csatorna és a siófoki leeresztő és hajózsilip felújítását – ezek a feltételek azonban a mai napig nem teljesültek. Az előadó részletesen foglalkozott a klímaváltozás hatásainak mérséklésére tett javaslatokkal: ezek közé tartozik a tómederben történő tárolás, vagyis a vízszint százhúsz centiméterre való növelése megfelelő infrastruktúra kialakítással, a mederben felhalmozott iszap eltávolítása, valamint a Kis-Balaton vízpótló tározóként is történő komplex hasznosítása. Hangsúlyozta, hogy elkerülhetetlen a tervezett vízszintemelést megfelelően kiszolgáló területi infrastruktúra kiépítése. A tíz centiméteres vízszintnövelés ugyan pozitív üzenetet hordoz, ám nagyon fontos tudatosítani minden érdekelt fél számára, hogy ennek komoly költségvonzata van. utár 2014. május aránt figyelemmel kísérik a Balaton sorsát. A konferencia rangját jelzi, hogy a résztvevőket Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köszöntötte. A nagy érdeklődéssel kísért fórumot G.-Tóth László professzor előadása vezette fel. Az MTA limnológiai intézetének igazgatója A Balaton mai ökológiai helyzete és kilátásai című prezentációjában az elmúlt mintegy fél évszázad gondjait, elhibázott döntéseit elevenítette fel. Az 1970-es években kezdődött tömegturizmus, az infrastrukturálisan előkészítetlen parcellázások, 4

[close]

p. 5

2014. május Molnár Gábor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. igazgatója előadásában felelevenítette a hazánk uniós csatlakozása óta eltelt időszakban történt fejlesztéspolitikai változásokat. Egyértelművé tette, hogy a Balaton az országos átlag alatt részesült a fejlesztési forrásokból, s ezen a gyakorlaton változtatni kell a 2020-ig érvényes pénzügyi-fejlesztési ciklusban. A beruházások között prioritásként indokolt megfogalmazni a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást: előtérbe kell helyezni a települések vízellátását, a szennyvízelvezetést és tisztítást, valamint különös gonddal szükséges kezelni a szennyvízkezelést. Elmondta: a 2020-ig érvényes fejlesztési koncepcióhoz integrált területfejlesztési program és uniós tervezési részdokumentumok készülnek. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a Balato- ni halgazdálkodás múltja, jövője előadásában négy emberöltő történetét elevenítette fel. A Balaton halállományát befolyásoló tényezők között említette a déli vasútvonal megépítését, a Sió-zsilip kialakítását, a Kis-Balaton megszűnését és a halászati tevékenység fejlődését. A tó eredeti partvonalának kedvezőtlen irányú átalakulása, a déli part kibetonozása nem csak a halak ívóhelyét szűkítette le - a vízminőségre is negatív hatással volt. Az orvhalászat növekedése is jelentősen gyéríti a halállományt, de a helyi társadalom számára a legnagyobb traumát az 1991-es angolna vész okozta. A vezérigazgató elmondta: az ívóhelyek beszűkülése és a halállomány kihasználtságának fokozódása miatt a szakemberek már az 1950-es években a mesterséges pótlást, népesítést helyezték előtérbe. A cég által száz éve pontosan vezetett statisztikákból kiderül, hogy a halászfo- utár Aktuális gás egyre inkább csökken, míg a horgászok által kifogott halak mennyisége folyamatosan emelkedik. A horgász célokat kiszolgáló halgazdálkodás egyre inkább előtérbe kerül – ezt a népesítési szerkezet átalakítása, a süllő utánpótlás növelése, a ragadozó halak pótlásának fokozása jelzi. Alapvető cél, hogy a betelepített hal a lehető legjobb hatásfokkal tudjon becsatlakozni a tó természetes táplálék készletébe. S bár a planktonikus táplálékkészlet elszegényesedik, a szúnyoglárva és a vándorkagyló még megfelelő táplálkozási lehetőséget kínál a tó halainak. A halászati cég feladatai közé tartozik a továbbiakban az állomány pontos felmérése, a szaporodásra irányuló kutatás, az angolna és a busa gyérítése. Egy nap, egy fórum, s néhány téma – hogy a Balaton még sokáig velünk maradhasson… Süli Ferenc Új fejlesztések, programok Zamárdiban Zamárdi, a déli part egyik legkedveltebb üdülőhelye az elmúlt években jelentős fejlesztéseket produkált. Nem csak a kisváros központja újult meg – az önkormányzat szinte valamennyi közösségi létesítmény korszerűsítésére gondot fordított. A beruházások idén folytatódnak: százmillió forintos költséggel hamarosan megkezdődik az óvoda bővítése, rekonstrukciója is. Csákovics Gyula polgármester abban bízik: a komfortos élet lehetősége változatlanul vonzóvá teszi a várost mind lakóhelyválasztás, mind kirándulási, üdülési szempontból. - Anyagi lehetőségeink kedvezőek, hiszen erre az évre is tudtunk tartalékot képezni. Költségvetésünk meghaladja az l,2 milliárd forintot, melynek egyharmadát beruházásokra, fejlesztésekre kívánjuk fordítani. Utakat újítunk fel, járdákat és vizesblokkokat építünk, s – elsősorban a családokra gondolva – a szabad strand nyugati részén lidós fürdőhelyet alakítunk ki. Ezen a részen megbontjuk a partvédőművet, s huszonöt méter hosszan öblös, homokos partszakasz áll majd a gyermekekkel érkezők rendelkezésére. Folytatjuk a játszóterek felújítását, sőt egy többgenerációs szabadidő parkot is létrehozunk azon a korábban is önkormányzati tulajdonú területen, melyet a közelmúltban vásároltunk vissza. Zamárdi egyébként azon települések közé tartozik, melyek tovább gyarapítják vagyonukat: Széplak-felsőn két MÁV ingatlan került tulajdonunkba, s ezeket közösségi célra tervezzük hasznosítani. Csákovics Gyula elmondta: a hagyományos nyári programok új rendezvényekkel egészülnek ki. A tóparti kínálatban kuriózumnak számít az I. Magyar Filmzene Fesztivál, amely bizonyára új látogatókkal is gazdagítja a települést. A díjtalanul látogatható rendezvény számos kiegészítő esemén�nyel várja az érdeklődőket: a finom borok mellett kézműves sörök oltják majd az újdonságokra vágyók szomját, de lesz ipar- és népművészeti vásár, sőt a kertmozi környéki utcákban alkalmi koncertek szórakoztatják a publikumot. A tavaly első alkalommal megrendezett rosé fesztivál a villányi borászok minőségi munkáját dicsérte – ők idén is jelen lesznek, ám egy másik időpontban pezsgő- és borünnep várja a finom nedűk kedvelőit. A zamárdi szórakoztató programok közül ebben a szezonban is kiemelkedik az európai hírnevet szerzett Balaton Sound, valamint az augusztus huszadikai ünnepségek kulturális kínálatához csatlakozó Nagyon Zene fesztivál. Süli Ferenc 5

[close]

p. 6

Aktuális Elindult a német repülős turistaszezon A Hévíz-Balaton Airporton már áprilisban fogadták a Lufthansa és a reptér forgalmába idén bekapcsolódó InterSky első charterjáratát. A gépek vízsugár kapu alatt gördültek be az utasfogadó terminál elé. A szezonkezdet egyre jobban érződik a Hévíz-Balaton Airport működésében is, a két német légitársaság gépei október végéig közlekednek 5 német nagyváros, a svájci Bázel és a sármelléki repülőtér között. A légikikötő több mint 10 esztendős hagyományra épülő, a nyugat-dunántúli üdülőrégióra gyakorolt turizmusfejlesztő szerepe most újabb korszakhoz érkezett. A Mutsch Ungarn Reisen utazási iroda a Pa Turistik németországi nagyvállalkozás becsatlakozásával már 2011-ben 20 százalékos növekedést elérve, csaknem 7 ezer vendéget utaztatott Németországból repülővel a térségbe. A rákövetkező évben ezt további 40 százalékos utasgyarapodás követte, ami a tartózkodási idővel összefüggésben több mint százezer vendégéjszakát jelentett, s ez ismétlődött meg a német desztinációt tekintve tavaly is. Mindezen előzmények alapozzák meg azt az optimizmust, amivel joggal lehet a reptéri forgalom újabb szezonja elé tekinteni. A Lufthansa Frankfurtból érkező idei első járata 70 utassal landolt. A német repülős szezon nyitása jegyében fogadta az érkezőket üdvözölő szavakkal, a pihenőidőre szóló jókívánságokkal Papp Gábor, Hévíz polgármestere. A fürdőváros vezetésének mondott köszönetet Henry Reutel, a légitársaság charterforgalmi igazgatója a járatok közlekedtetésének lehetőségéért. Elmondta: az összeköttetés azt is biztosítja, hogy frankfurti átszállással a sármelléki repülőtér a világ minden részéből elérhető. Az utazási igényekhez mérten tudnak alkalmazkodni a megfelelő befogadó képességű gépek közlekedteté- utár 2014. május sével, s arra is lehetőséget kínálnak, hogy a charterutaztatások több viszonylatban egyéni menetjegyváltással kombináltan történhessenek. A hévízi utazási iroda idén a Lufthansa és az InterSky mellett a Germanwings légitársaságot is bevonva bonyolítja le az immár 5 német és újólag a svájci Bázel repteréről indított chartergépek közlekedtetését. Az első InterSky géppel 66 utas érkezett Hamburgból és Berlinből, köztük ott volt a légicég két tulajdonosa: Renate Moser és Rolf Seewald, elkísérte továbbá a járatot Roger Hohl marketingigazgató és Martin Bodner charterigazgató. Májustól már Friedrichshafenből és Bázelből is érkeznek az InterSky járatok. Horányi Árpád Tizenötödik alkalommal rendezték meg a Balaton Boat hajókiállítást Benépesült a Balaton-part a hosszú hétvégére, elindult a május 11-ig tartó Nyitott Balaton akció is, melynek egy jelentős programja volt a Balaton Boat hajózási kiállítás Balatonlellén. Május 2-4. között rendezték meg a Balaton Boat 2014. Nemzetközi Vízisport- és Szabadidő Kiállítást és Vásárt, mely alkalomból az idén közel húsz hajót a vízen is kipróbálhattak az érdeklődők. A több mint 15 ezer négyzetméter partterületen és 20 ezer négyzetméternyi vízfelületen rendezett hajósbörzén negyven kiállító cég mutatkozott bel, sokan a környezettudatosság terjedése miatt egyre népszerűbb elektromos hajókkal. A háromnapos kiállítás, melyhez számos színvonalas kísérő rendezvényt kapcsoltak a szervezők, alkalmat adott szakmai találkozókra is. 6

[close]

p. 7

2014. május utár Médiakupa horgászverseny Szárszón Aktuális Fónai Imre és Szári Zsolt Harminc csapat, kilencven versenyző, illatos pálinkák, zamatos borok, busa húsból készített szendvicsek – egy rangos vetélkedőről szóló híradást a legfontosabb szereplők felsorolásával illik kezdeni. S persze meg kell említeni a néma, kopoltyús közreműködőket is, amelyek április utolsó szombatjáig valóban úgy éltek az elbűvölő természeti környezetben, mint hal a vízben. Ezen a napon pedig - még jobban! A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. szervezésében lebonyolított médiakupa horgászversenyen – súlyban feltétlenül – a pikkelyesek gazdagodtak legjobban. Kiváló etetőanyagok, ízesített kenyérdarabok, fickándozó giliszták jelentették számukra a terített asztalt, s ennek ismeretében egyáltalán nem vágytak a partra. Passzivitásuk még a verseny második órájában is feltűnő volt, ám egy pazar törpeharcsa példány – súlya testvérek között is meghaladta a három dekát – foglyul ejtése már sejtetni engedte, hogy ez a nap sem múlik el igazi bravúr nélkül. S persze ki mástól várhatná el ilyen esetben a médiavisszhan- lóképpen fogalmazott a cég által felajángot is kiváltó remek szereplést egy lott különdíj átadásakor. Ezt az elismeháromfős csapat kapitánya, mint a rést idén Fónai Imre, a Somogyi Hírlap vele vállvetve küzdő amazonoktól. munkatársa érdemelte ki, ám nem horKozma Anitól és Leányvári Krisztá- gászteljesítményével - a balatoni halától, akik az egri nőkhöz hasonló el- szok minden év tavaszán azt az újságírót szántsággal vették fel a küzdelmet jutalmazzák meg, aki a két verseny köaz ezernyi fortélyhoz folyamodó ri- zött hiteles, informatív írásokkal, tudósíválisokkal szemben. A lelkesedés- tásokkal, riportokkal mutatja be a részhez természetesen kellő szaktudás vénytársaság munkáját. S mivel minden versenynek vannak is párosult – felkészültségükre jellemző, hogy a Part FM rádió ügyvezető- győztesei, illik róluk is megemlékeznünk je a verseny előtt summa cum laude mi- e tudósítás során: véletlenül – vagy sem nősítéssel vehette át diplomáját a Bodó – a Sporthorgász magazin csapata diaIván halászati mérnök nevével fémjelzett dalmaskodott a X. Médiakupa horgászhorgászakadémián, míg Kriszta sebésze- versenyen, míg a PART FM – Balatoni ti és balesetelhárítási gyakorlatokat ta- Futár válogatott mindössze nyolc hellyel nulmányozott az egyik hazai karitatív maradt le a dobogóról. szervezetnél. Kézügyességének köszönAz eseményről Süli Ferenc tudósított hető, hogy a csapat által kifogott számtalan hal – pontosabban: néhány - a mérlegelés után teljesen egészségesen került vissza a szűk családi körbe. Hangulatában egyébként is ez utóbbi jellemzi a magyar médiában dolgozók számára meghirdetett horgászversenyt. Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. veKozma Ani, Leányvári Kriszta - és a drukkerek zérigazgatója hason- Hajóutak kerékpárosoknak A tavalyi gyakorlat szerint elindult a kerékpáros turistáknak kedvező hajójárat, amely a Keszthelyi-öböl 3 kikötőjét érinti. Már az elmúlt évben is nagy népszerűségre tett szert a nyugat-balatoni települések közt a biciklis-hajós váltóval való közlekedés lehetősége, ami a kikötővel rendelkező községi önkormányzatok kezdeményezésével és közreműködésével jött létre. A kerékpárok szállíthatóságának megoldása kedvező kínálat a Keszthelyi medence körüli kerekezésre az északi és a déli part települései között. A célra rendszeresített hajón 30 kerékpár helyezhető el, a megoldással a kerékpáros turizmus további fellendítését is segíti a Balatoni Hajózási Zrt. - mint természetbarát -, egybekötve a víziséta ajánlattal. Az idei első kerekezőket jáművűkkel együtt utaztató hajó május 1-jén Balatonmáriáról indulva, Szigliget érintése után kötött ki Györökön. A mólón házigazdaként fogadta a vendégeket, köztük a hajózási társaság és a tószomszédi települések képviselőit Bíró Róbert polgármester. Kerékpáros élményutazással mutatta be a települést, túrát tett velük a közelmúltban elkészült erdei pihenőhelyhez és a Bél Mátyás kilátóhoz, majd elkerekeztek a golfpályáig, ahol a játékot is kipróbálták. Bíró Róbert szigligeti és máriai kollégájával együtt írta alá a hajó önkormányzati támogatással való közlekedtetéséről szóló szerződést. A járat szombati napokon Balatongyörök – Balatonmáriafürdő – Szigliget, vasárnap Balatongyörök – Szigliget viszonylatban közlekedik, több fordulót téve. A kerékpárosok járata június elejéig, majd a nyári szezon után szeptember hónapban közlekedik. H. Á. 7

[close]

p. 8

Aktuális utár A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség tanulmányútja Belső-Isztriában kitért, valamint az ágazati stratégiai tervezés sajátosságait is bemutatta. Az Isztriai-félszigeten évente kb. 22 millió vendégéjszakát töltenek a vendégek. A félsziget 2014. május A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség partnerként vesz részt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 keretében megvalósuló „Joint-Planning CODE” nemzetközi projektben, amely a horvátországi Muraköz (Medjumurje) megye, valamint Zala megye és a Balaton közös turisztikai fejlesztési pontjait hivatott feltárni. Az ügynökség társadalomtudományi kutatócsoportjának munkatársai április végén a Muraköz megyei Idegenforgalmi Közösség (Turistička zajednica Međimurske) és a Muraköz megyei Fejlesztési Ügynökség (REDEA) szervezésében utazhattak Horvátországba, közelebbről Novigrad térségébe, ahol az Isztria megyei Idegenforgalmi Közösség (Turističke zajednice Istre) látta őket vendégül. A kora reggeli csáktornyai indulást követően a horvát-magyar partnerek a délutáni órákban érkeztek meg Isztriába. A program kezdeteként egy rendkívül hangulatos helyi termékekre specializálódott családi vendéglőben, Momjanban Denis Ivosevic, a helyi turisztikai közösség vezetője fogadta a résztvevőket. Egy szarvasgombára és vad spárgára épülő helyi ételsor elfogyasztása során a belső-isztriai tematikus gasztro-, agroturisztikai fejlesztések, védjegyrendszerek kidolgozásáról hangzott el előadás. A korábban elnéptelenedő és elszegényedő Belső-Isztria az említett területeken olyan sikereket ért el 1995 óta, hogy a világ turisztikai piacán ma már Toszkánával és Provence-szal közel egyenértékű hírnévnek és vonzerőnek örvend. A program a 104 éves Kozlovic Borászatban folytatódott, ahol az ágazat helyi problémáit és sikereit is megismerhették a résztvevők. A helyi Malvazija és Teran fajták ma már nemzetközileg is elismertek. A kóstolás közben Denis Ivosevis rendkívül részletes előadására került sor, amelyben az isztriai turisztika minden szegmensére nagyobb szektorokra van felosztva, ahol speciálisan csak egy-egy turisztikai ágazat fejlesztésére koncentráltak. A gazdasági válság kibontakozása a lefektetett célok elérésében jelentős akadályokat okozott. Ennek ellenére Isztria fejlesztését továbbra is folytatják. Az első nap éjszakába nyúló vacsorával zárult a világhírű csúcsgasztronómiát képviselő San Rocco étterem és szállodában. A felkínált menüsor ebben az esetben is kizárólag helyi és szezonális alapanyagokra épült. A második nap az isztriai kerékpárosturizmus fejlesztéseinek megismerésével indult. A félsziget élen jár ezen ágazat kidolgozásában. Az elmúlt évtizedben közel 1000 km tematikus és különböző nehézségi fokú biciklis útvonal került kijelölésre vagy megépítésre. A világon másodikként, 2006ban a teljes útvonalat GPS rendszerben feltérképezték, amely így könnyen bejárható. A kerékpáros-turizmust speciális szállodák, szolgáltatók, vizsgázott túravezetők, kölcsönzők és szervizek segítik. A sikereket mutatja, hogy a félszigetre érkező turisták több mint fele a kerékpárját is magával hozza. A második nap délelőttje egy fiatal olivaolaj-feldolgozó munkájának megismerésével zárult. Az oliva termesztésben alig egy évtized alatt a korábbi hagyományokra építve tudatos termékfejlesztés zajlott le. Napjainkra a korábban szinte ismeretlen helyi olajfajták világszínvonalúak lettek, amely mellé rendkívüli minőséget produkálnak. Toszkánát követve a világpiacon az isztriai olajak jelenleg a második legkeresettebbek, amely komoly bevételt is jelent a termelőknek. Néhány éven belül közel 300 ezer friss telepítésű olajfa fog termőre fordulni. A kétnapos rendezvényt városnézés zárta a festői Rovinjban. A tanulmányút sok tanulságos információval szolgált a résztvevők számára. Isztria sikere abban rejlik, hogy a meglévő adottságaikat maximálisan, nagyon precízen felmérve és kidolgozva hasznosítják. Emellé a felismert érdekazonosság jegyében a turisztikai szereplők, szolgáltatók és termelők összefogása is meghatározó. Mindehhez az állam nem feltétlenül kiemelkedő mértékű (a helyi adók csak mintegy 11%-a kerül vis�sza megyei fejlesztésekre) támogatást nyújt. Az eltervezett utakon Isztriában következetesen végigmentek. A horvát partnerek 2014 szeptemberében érkeznek viszontlátogatásra a Balatonhoz. 8

[close]

p. 9

2014. május utár Városi címre pályázik Szárszó Települések Bár a választások évében a köztársasági elnök nem ad át városi címet igazoló okiratokat az aspiráló közösségek számára, Szárszó önkormányzatának tagjai úgy látják: a település infrastruktúrája, gazdasági helyzete, a szűkebb régióban betöltött szerepe szerint a nagyközség méltó az előrelépésre. Dorogi Sándor polgármester hosszasan sorolhatná az elmúlt bő három évben történt fejlesztéseket, beruházásokat, s mindazokat a programokat, melyeknek köszönhetően új arculat rajzolódik ki a településről. - Kétségtelen, hogy példaadó a szárszói emberek lokálpatriotizmusa - ezért is döntött úgy a képviselő-testület, hogy pályá- zunk a városi címre. Természetesen az oklevél átvételéig is gyarapítjuk lakóhelyünket: ebben az évben is százmilliós nagyságrendű beruházásokat hajtunk végre. Folyamatban van a Szóládra vezető út burkolatának cseréje – a munkálatokra negyvenmillió forintot terveztünk. A központban lévő strand környezete is megújul a szezonra: a parkoló mellett megtörténik a járda díszburkolatának kialakítása is. A Fő utca egyik meghatározó, elegáns polgári háza hamarosan – a rekonstrukció után - Szárszó ékessége lesz. Pályázati forrásból húszmillió forintot költhetünk az óvoda nyílászáróinak cseréjére, s gondolunk a sportoló fiatalok komfortérzetének javítására is. Az öltözők korszerűsítése már megtörtént, most a focipálya gyepszőnyegének felújításán a sor. Dorogi Sándortól megtudhattuk: ezen a nyáron is számos rangos kulturális esemény várja a Szárszóra látogatókat. Várhatóan idén is a József Attila Emlékmúzeum és a Csukás Színház lesz a leglátogatottabb helyszín, de ezreket várnak a Sárkányfesztivál többnapos eseményeire is. Süli Mazsorettek vetélkedtek Siófokon Április 26-án rendezte meg a Siófoki Amatőr Művészeti Egyesület a Mazsorettek X. Siófoki Vándorkupa versenyét. Az egyesület elnöke elmondta: az első programot még 2005-ben, az Aranykagyló fesztivál keretein belül kezdték szervezni, ám 2008-től már önálló városi rendezvényként tartják számon. A jubileumi versenyre huszonnyolc település több mint félezer táncosa érkezett. A rendezvény helyszínét a Kálmán Imre Kulturális Központ biztosította, s ezzel az országban egyedüliként színházi körülmények között került sor az eseményre. A rendkívül színvonalas és igazán érdekes hangulatú versenyt kiemelt szaktekintélyű zsűri értékelte. A „Siófok Város Vándorkupáját” és a pénzdíjat a barcsi Vénusz Mazsorett csoport, míg a „Mazsorettek Balaton Vándorkupáját” és a pénzdíjat a budaörsi Vivace Egyesület, Vivace I. csoportja vihette haza. A siófoki Napsugár Mazsorett csoport táncosai is nagyon jól szerepeltek, gyermek korcsoportban Belényesi Vivien 23 induló között a tizedik helyen végzett, Csapó Virág és Hutvágner Sára egyaránt ötödik lett a rangsorban, csapatban pedig két harmadik helyezést értek el. A legeredményesebb Papp Evelin volt, aki az ifjúsági korcsoportban 23 induló közül lett első helyezett, és ezzel immár a harmadik „Miss Majorette” címet nyerte el. FK Szentgyörgyi hagyományápolás Gulyások, csikósok, terelőkutyák és néptáncosok bevonulásával vette kezdetét a II. Balatonszentgyörgyi Gulyáskanász Találkozó. A helyi Kis-Balaton Néptáncegyüttes tavaly azzal a céllal rendezte meg először ezt a programot, hogy bemutassa a lovas hagyományokat, a különféle pásztormesterségeket és - nem utolsósorban - a hagyományőrzés is kiemelt feladat. Idén a felvidéki, nagyidai Ilosvai Selymes Péter Néptáncegyüttes is vendégszerepelt a délutáni programban. Az együttessel a helyiek már 34 éve kapcsolatban vannak; Nagyida és Balatonszentgyörgy testvértelepülések és az elmúlt évtizedekben örök barátságok szövődtek sok néptáncos és nem néptáncos lakó között. A néptáncon kívül a közönség lovasbemutatót, pulikutya bemutatót is láthatott, valamint megismerkedhetett az íjászattal is. Az előadások közben pedig rotyogott a bográcsokban a sok finomság, ugyanis egy főzőverseny is társult a programok mellé. A rendezvényt este táncház zárta. 9

[close]

p. 10

Települések Balatonalmádi jubilált Huszonöt esztendeje nyilvánították várossá Balatonalmádit. Az évfordulót számos programmal ünnepelték a helybéliek és a meghívottak. utár 2014. május A Pannónia Kulturális Központban tartott beszédében Keszey János polgármester előbb köszönetet mondott mindazoknak, akik a negyed század folyamán hozzájárultak a település fejlődéséhez, majd ös�szefoglalta a legfontosabb eseményeket, felsorolta a fejlesztéseket. 1989. április elsején Pozsgay Imre államminiszter adta át a város jelképes kulcsát a településnek. A politikus az ünnepségre is meghívót kapott, ahol kifejtette: a tájhoz és Balatonalmádihoz ezer szállal kötődik. Almádi olyan település, amely folyamatosan emelkedő pályán mozog, olyan város, ahol minden intézmény rendelkezésére áll a polgároknak. Almádi az elmúlt 25 évben kiteljesedett, igazi várossá vált. A település páratlan természeti környezetben helyezkedik el, ezért az egész világról idevonzza az embereket és nem utolsó sorban jó magyarnak lenni itt – mondotta. A térség országgyűlési képviselője, dr. Kontrát Károly szerint Balatonalmádi nagy utat tett meg a 25 év alatt, ahol jó élni, s ahol még számítanak az emberi és közösségi kapcsolatok. Az ünnepi beszédeket követően Érdi Tamás Prima Primissima-díjas zongoraművész adott kirobbanó sikerű koncertet Liszt és Chopin darabokra építve. A művész Londonból érkezett, s első útja Balatonalmádiba vezetett. A folytatásban Almádi testvértelepülései (Eggenfelden, Nyitragerencsér, Kalajoki és Tusnádfürdő) vezetői szólaltak fel. Egybehangzóan a hatékony kulturális, emberi és közösségi együttműködés sikereit emelték ki, majd ajándékaikat is átadták a Balaton-parti városnak. A hagyományoknak megfelelően jeles alkalmakkor adja át a városvezetés a képviselő-testülete által alapított díjakat. Idén a Balatonalmádi Díszpolgára címet Schildmayer Ferenc; míg a Balatonalmádi Városért Érdemérmeket Balatonalmádi Díszpolgára díjat Steinbach József református püspök és Szabó János plébános vehette át Keszey János polgármestertől. Kedves gesztus volt a várossal egyidősek köszöntése. Járó Lille és Bodaghalmi Fruzsina itt vehették át mintegy száz „kortársuk” nevében az erre az alkalomra készített emlékoklevelet és könyvet. Nagy ováció fogadta a kulturális központ előcsarnokába begördített háromemeletes születésnapi tortát, melyet szakértő kezek szeleteltek, s adagoltak. A háromnapos programsorozat részeként megjelent az Almádi anno II. című képes album (Kovács István és Schildmayer Ferenc munkája), megnyílt a hagyományos Almádi tárlat is a helyi képzőművészek alkotásaiból. A költészet napja alkalmából sétát vezetett Perus Zsuzsa, s a „Cimborákkal” együtt József Attila verseit szavalta a város különböző pontjain. A számos program közül is kiemelkedett Litkey Farkas vitorlázó dedikálása. Az élő sportlegenda az „Amerre a szél fúj” című könyvét sokan az ünnepségen ismerhették meg. A Csík Zenekar koncertjéhez pedig kicsinek bizonyult az óriássátor, de még a Pannónia előtti tekintélyes térség is. A modern és hagyományos néptánccsoportok is felléptek a színpadon, Tóth Gabi fergeteges koncertje is tömegeket vonzott. Ami Rómának Ostia, az Veszprémnek Almádi – tartotta egy emberöltővel ezelőtt a szállóige. Összegzésül elmondhatjuk: nemcsak az almádiak, a veszprémiek, de mindenki méltóképp ünnepelhetett, amihez az időjárás is barátságos arcát adta. /zatyipress/ 10

[close]

p. 11

2014. május utár Nem lesz áremelés a balatoni hajójáratokon gondjait közösen kell megoldani, s hangsúlyozta: nem látja annak akadályát, hogy egy eredményes szezont zárjon a tó. Balázs Árpád ekképp fogalmazott: „Húsvét egyet jelent azzal, hogy az élet győz a halál fölött, s az életet a hajó hozza a Balatonra.” Hozzátette: a hajó összekapcsolja a Balaton összes kikötőjét és az ott élőket. Ruzsics Ferenc szerint kötelességünk a legjobb tudásunk szerint fejleszteni a Balatont. Ennek személyi és szellemi feltételei megvannak, s reménykedik abban, hogy Magyarország költségvetésében elkülönített pénzeszközök is rendelkezésünkre állnak majdan. A Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója, Halmos Gábor beszédében a 169 évről kijelentette: tekintélyt parancsol ez a szám, különösen azért is, mert végig ugyanaz a cég Települések A hagyományoknak megfelelően nagyszombaton kötött ki Balatonfüreden a szezon első hajója. Idén a Szigliget fedélzetén érkezett Siófok küldöttsége az északi partra, ahol a három balatoni megye három városának polgármesterei – Balázs Árpád (Siófok), Bóka István (Balatonfüred) és Ruzsics Ferenc (Keszthely) – köszöntötték a hajósokat és az első utasokat a 169. szezon nyitónapján. A hagyományoknak megfelelően felsorakoztak a hajósok, akiket a Balatonfüred Néptánc Együttes tagjai üdvözöltek, majd a Príma-díjas siófoki Férfi Dalkör énekelt balatoni dalokat. Bóka István emlékeztetett Széchenyi nevezetes röpiratára, melyben sürgette a balatoni hajózás elindítását s a Kisfaludy gőzös vízre tételét. Szólt arról is, hogy a Balaton vitte a bő másfélszáz évet. Éppen ezért a hagyományoknak és a kor új kihívásainak kell megfelelniük, s azokat össze kell hangolni az igényekkel. Lapunk érdeklődésére a vezérigazgató elmondta, ebben a szezonban nem terveznek áremelést járataikon, sőt: a családosok kedvezményesen vehetik igénybe a tó 22 kikötőjéből induló 22 hajóját. Az ünnepség végén felvonták az árbocra a zrt. zászlaját, s az érdeklődő résztvevők ingyenes hajókázáson vehettek részt, miközben a parton maradottakat a füredi néptáncosok szórakoztatták. Zatkalik Vonyarcon indul a mandula A szezonelőt köszöntve, immár hagyományos program Vonyarcvashegyen a Hercegi Mandulás Napok rendezés. A program a hajdani Festetics uradalmi birtok révén kapcsolódik a helytörténethez: a főúri család manduláskertje anno a község egykori legfontosabb ismertetőjele volt. Ma utcanév is őrzi ennek emlékét. Az idei ünnep startvonalat is jelentett egy olyan út előtt, amelyen mind nagyobb teret engednek bejárni a mandulának. Péter Károly, az üdülőtelepülés polgármestere elmondta: cél, hogy e kultusznövény ne csak egyetlen programot jelentsen. Szeretnék elérni, hogy Vonyarcvashegynek a mandula olyan szimbóluma legyen, mint Pannonhalmának a levendula. - Több olyan kezdeményezést tettünk, hogy a mandula a mi vendéglátói kínálatunk hármas szereplőjévé váljék: együtt jelképezze a Balatont, a turizmust és Vonyarcvashegyet - mondta a polgármester, s ennek több részletéről is említés tett. Máris elkezdődött egy süteményes receptkönyv kiadásának előkészítése. Helybeliek konyhaművészetéből ismert mandulás finomságok elkészítési módját adják benne közre. Az illusztráláshoz az idei mandulaünnep kiállítási és kóstolós napján a süteményminták fotózása már meg is történt. A receptkötet Vonyarcvashegy „Nagykönyve” lesz, mely ősszel a művelődési ház fennállásának 60. évfordulója ünnepére lát napvilágot. Hamarosan létrehoznak egy jelképes manduláskertet is, köztéri alkotással díszített kapuval. A Mandulás Napok tavaszi zenés, táncos, játékos, gasztronómiai programjai minden korosztályhoz szóltak. A jókedvre a keszthelyi zeneiskola Boombatucada ütőegyüttesének térzenéje hangolta a közönséget. 11

[close]

p. 12

Települések utár Csillagséták nemzeti parkjainkban Ablakot nyitunk a végtelen Világegyetem felé! 2014. május Távoli galaxisok, bolygók és csillagok világába kalauzolnak a hazai nemzeti parkok május 24én, az Európai Nemzeti Parkok Napján. Szakképzett túravezetők segítségével az éjszakai égboltot tanulmányozhatják majd mindazok, akik részt vesznek a tizenegy tematikus túra valamelyikén. A csillagséták programsorozat bepillantást enged a nemzeti parkok éjszakai világába. Egy éjszakai túra már önmagában is különleges élmény, hiszen ilyenkor az emberi érzékelés is más, a látás és a hallás kiélesedik, egészen más arcát mutatja a természet. Az állatvilág egy része is ilyenkor éled, így amellett, hogy a csillagos égboltban gyönyörködhetnek, több éjszakai állatfaj rejtett életét is megismerhetik a nemzeti parki „csillagséták” kirándulói. A szakképzett túravezetők irányításával zajló túrákon maradandó élményekben részesülhet minden résztvevő. A túrákra május 24-én, az Európai Nemzeti Parkok Napján kerül sor. Ezen a nemzetközi jeles napon arra emlékezünk, hogy 1909-ben Svédországban ezen a napon alapították az első kilenc európai nemzeti parkot. Zavaró, városi fényektől távol eső programokat kínál ezen az éjszakán az ország összes nemzeti parkja: a csillagles mindenhol része a kínálatnak, ez egészül ki változatos elemekkel. Több helyen – köztük a két hazai csillagoségbolt-park egyikében, a Zselici Tájvédelmi Körzetben vagy a Hortobágyi Nemzeti Parkban – a kontinensen is egyedülálló látványban lehet része azoknak, akik vállalkoznak az éjjeli kirándulások valamelyikére. A Balatonhoz legközelebbi helyszín a gyönyörű bakonyi kistelepülés, Bakonybél. Este 20 órától a Pannon Csillagda komplex csillagászati programot ígér, „Csillagséta a bakonyi égbolton” címmel. A PaCsi megszokott programjai (csillagászattörténeti kiállítás, planetárium, éjszakai égbolt megfigyelése az obszervatóriumban) mellett éjszakai csillagles túrára indulhatnak a résztvevők a Pörgöl-lik barlanghoz. A részvételhez előzetes bejelentkezés szükséges, amit az info@csillagda.net email címen, vagy 88/461-245 telefonszámon lehet megtenni. A maximális létszám 25 fő. A tematikus nap része a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége által koordinált Vidékjáró programsorozatnak. A túrák részletes leírása a Magyar Nemzeti Parkok központi honlapján, a www. magyarnemzetiparkok.hu/csillagsetak weboldalon olvasható, ahol az érdeklődők az egyes nemzeti parkok részletes programjait is megismerhetik. 12

[close]

p. 13

2014. május utár Hol vannak a pénztárgépek? Szezon eleji felkészítő vendéglátósoknak Tizennegyedik éve tart rendszeres szezon eleji felkészítést a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szömogatás kérdése, a falusi és egyéb vendéglátás is. Az előadó diplomatikusan figyelmeztette hallgatóságát, hogy a NAV csak végrehajtja a „felsőbb utasításokat”, törvényeket, éppen ezért „hivatalból” nem tud mindenre válaszolni. Balogh Károly Zsolt elnök, a Magyar TDM Szövetség elnöke alaposan felkavarta a kedélyeket, mikor kijelentette: Magyarországon nem volt rendszerváltás a turizmusban, a statisztikák félrevezetőek, követhetetlenek, s könnyű azokkal visszaélni. Példaként hozta fel Budapestet, ahol (a kimutatások szerint) óriásit lendült a brit beutazó turizmus. Csakhogy – magyarázta – az olcsó, ifjúsági szálláshelyeket felkereső brit turisták jelentős része, s ezen nincs mit szépíteni, lerészegedni jön a fővárosba. Ki a felelőse, ki a gazdája a magyar idegenforgalomnak? – tette fel a kérdést. A választ is maga adta meg: „Nincs rá válasz!” Követendő példaként Ausztriát: Karintiát, Tirolt említette, de kiemelte a balatoni civil szervezetek példaértékű kezdeményezését, a „Nyitott Balatont” említette, amel�lyel a balatoniak igenis képesek bizonyítani. „Optimista vagyok” – jelentette ki –, mert az efféle kezdeményezések el fogják érni céljukat. Települések vetsége (KISOSZ), illetve a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Az érintettek Tihanyban találkoztak, ahol három neuralgikus témakör előadóit hallgatták meg. Az online pénztárgépek, a dohányzás és a várható kánikula számos vitát is gerjesztett. Az idegenforgalom helyzetéről a megszokottól eltérő, kemény hangú bírálat is elhangzott a Magyar TDM Szövetség elnökének szájából. Az előrejelzések szerint forró nyárra számíthatunk, ennélfogva könnyen lehetséges, hogy a többnyire háztartási célokra gyártott hűtőszekrények, fagyasztók nem fogják bírni a terhelést olyan helyen, ahol közel a sütő, odatűz a nap, gyakran nyitogatják azokat. A témát Leitold József Veszprém megyei igazgató főállatorvos elemezte alaposan, számos szemléltető grafikonnal. Hangsúlyozta, hogy ha csak pár fokkal térnek el az előírt hűtési hőmérséklettől, ugrásszerűen megnő a baktériumok száma, így a romlásveszély is. Szólt arról is, hogy számos ponton kön�nyítettek az élelmiszer-biztonsági szabályokon, de szigorítások is életbe léptek. Nem a büntetés, hanem a megelőzés a fő cél – hangsúlyozta. Állta a kérdezők ostromát a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Veszprém Megyei Adóigazgatóságának igazgatója, Dégi Zoltán, akit elsősorban a hagyományost felváltó online pénztárgépek körüli anomáliákról faggattak. Többen nyugtalankodtak a lejárt határidő, a le nem szállított, de kifizetett gépek miatt, de szóba került a tá- Azt hihetnénk, a dohányzási korlátozások bevezetése óta megnyugodtak a kedélyek, és a szabályok is egyértelműsödtek. Ám a fórumon számos olyan kérdés merült föl, melyekre nem lehet mindmáig egyértelmű választ kapni. Ilyen például a kerthelyiség vagy a „bejárattól számított iksz méter” fogalma (hol a bejárat, mi számít annak, ha több is van?). Veszprém megye tisztifőorvosa, Andrásofszky Enikő igyekezett megnyugtató válaszokat adni, de emellett szólt a dohányzási tilalom bevezetése óta elért egészségügyi sikerekről, a kulturált dohányzási szokásokról, illetve a büntetési tételekről. Elmondása szerint lényegesen javult az állampolgári fegyelem. Érdekességként megemlítette, a vendéglátósok közül sokan nincsenek tisztában a tiltó táblák és feliratok egységes követelményeivel (méret, nyelv, szín). A fórumot lezáró KISOSZ elnök, Vágó Péter lapunk érdeklődésére elmondta, ma már egyre többen informálódnak az internet segítségével, de a hasonló rendezvények a naprakész előadók közreműködésével hatékonyabbak. Hozzátette: egyre inkább az a tapasztalatuk, hogy a vállalkozók a sokszor bonyolult jogi körülmények ellenére is fegyelmezettek. Ezt bizonyítja a büntetések, eljárások csökkenő száma is. /zatyipress/ 13

[close]

p. 14

Települések Keserű tapasztalatokkal kellett szembesülniük közel másfél évtizeddel ezelőtt a tihanyi önkormányzat tagjainak, s az ott élőknek – a közhiedelemmel ellentétben a turisztikai, szakrális, tudományos és kulturális centrumként is számon tartott település iránti érdeklődés folyamatosan csökkent. A statisztikai adatok arról tanúskodtak, hogy a vendégéjszakák tekintetében radikális visszaesés következett be: 2000ben még kétszáztízezer fő regisztráltak, ám egy évtizeddel később számuk már a százezret sem érte el. Tósoki Imre polgármester ugyanakkor azt is érzékelte, hogy azok a települések, melyek az új évezredet idegenforgalmi célú beruházásokkal kezdték, nyertesként kerültek ki a vendégek kegyeiért folytatott csatából. - Új fejlesztési koncepciót dolgoztunk ki, amelytől azt reméltük, hogy ezt a kedvezőtlen trendet vissza tudjuk fordítani. A körülmények ugyanakkor nem voltak bíztatóak, hiszen több – korábban állami tulajdonban lévő szálloda, üdülő privatizálása sem hozta meg a várt eredményt. Csak két példa: a Külügyminisztérium egykori pihenőhelye, a már Garda Hotel névre hallgató komplexum hat zárva tart, a Park Hotel, a volt József főhercegi kastély szobái pedig már a hetedik szezonban maradnak csendesek. A polgármester elmondta: a Tihanyi legenda projekt során megvalósult fejlesztések – közterek, utak, járdák szépültek meg, a település képét romboló vezetékek kerültek a föld alá, biztonságos kerékpárutak várják a brin- Tihany: lendületben lévő legenda utár 2014. május gásokat – ismét vonzóvá tették a Balaton egyik gyöngyszemét. A vendégéjszaka szám évről évre dinamikusan emelkedik, tavaly pedig meghaladta már a száztizenötezret. A Balatoni Hajózási Zrt. utasforgalmi adatai szerint évente legalább félmillióan érkeznek kompon a településre – jelentős részük ugyan átutazó, ám közülük is sokan igénybe veszik a helyi szolgáltatásokat. - Tavaly indítottuk a Sétáljunk, bringázzunk Tihanyban projektet. Felhívásunk kedvező fogadtatásra talált, s a turisták szimpátiáját újabb beruházásokkal kívánjuk honorálni. Folytatjuk a kerékpárút építést, a parti sétány fél kilométeres szakaszán új burkolatot helyezünk el, a hajóállomás előtt teret közösségi célra, rendezvények tartására is alkalmassá tesszük. Az önkormányzati program egyébként mozgósító erejű – ez utóbbinál a magántőkét is sikerült aktivizálnunk. Süli Ferenc Ismét a Balaton fölött szállt az „Ancsa” Néhány éve szinte mindennapos látvány volt a Balaton fölött áthúzó, karcsú katonai repülőgép, az An–26-os, becenevén az „Ancsa”, ma már azonban csak ritkán pillanthatjuk meg a gépmadarat. A repülőt ezelőtt 40 évvel állították rendszerbe, s évtizedeken át a szentkirályszabadjai katonai repülőtér volt tíz gép bázisa. A repülést ellátó személyzet Veszprémben lakott. Mára csaknem valamennyien nyugdíjasok, s a repülőtér megszűntével szétszóródtak az országban. Igaz, Veszprémben működik veterán repülősöket és ejtőernyősöket összefogó egyesület, de a távolabb élők kimaradnak az „ancsás” családból. Ezért is volt példaértékű az a kezdeményezés, melynek motorja, Horváth István nyugállományú törzszászlós megszervezte a hajdani „anosok” kenesei találkozóját. Az eseményen ott volt a honvéd vezérkar főnök helyettese, Orosz Zoltán vezérőrnagy, aki – ha csak néhány alkalommal is – ült az An–26-os pilótafülkéjében, de megjelentek a veterán pilóták, megfigyelők, fedélzeti technikusok, a földi kiszolgáló személyzet, a hozzátar- tozók, sőt: a volt sorkatonák közül ezen sorok írója is. Az érkezőket a Légierő zenekara szórakoztatta, majd látványos műrepülés, ejtőernyős ugrás következett, s a nap fénypontjaként átzúgott a Honvéd Üdülő partja fölött a 407-es számú An–26-os. Nemcsak taps és éljenzés fogadta a gépet, de jó néhányan elérzékenyülve tették szemük elé tenyerüket. A találkozón méltóképp megemlékezett az „ancsás család” azokról, akik balesetben elhunytak, majd éjszakába menően folyt a beszélgetések, emlékezések sora. Zatkalik 14

[close]

p. 15

2014. május Történelmi idill Hévíz mai világában a Zala Megyei Közgyűlés elnöke a Festetics-család fürdőhelyteremtő munkájára emlékeztetett. Mint mondta, abban az időben gyökerezik, hogy Hévíz olyan várossá válhatott, amely a státus rangjának előnyeit tudja nyújtani lakóinak, vendégeinek. Majd kiemelte: ma méltó utódok, a települést otthonának érző lakosság, s a törekvéseiket segítő kormányzati támogatás ad realitást annak, hogy hévízi központtal a térségében Európa legfontosabb egészségturisztikai övezete jö- utár Települések A Boldog Békeidők Hévíze című rendezvény az elindítása óta tömegeket vonz a fürdővárosba, ezáltal egyik legsikeresebb tavaszi eseménysorozattá vált. A látványos program idilli korra nyit ablakot, s ezzel megjelenik a párhuzam: a hagyománnyá vált történelemidézés idén immár negyedik alkalommal kapcsolódott a város napjához, amit május 1-jén 22. alkalommal ünnepeltek a várossá válás évfordulója jegyében. A születésnapot köszöntve Manninger Jenő országgyűlési képviselő, hessen létre. Papp Gábor polgármester a városi létet jelentő újabb fejlesztésekben tallózva sorolta, hogy lesz helyi járatú autóbusz közlekedés, az egregyi városrészben indul a Korok és Borok sétaút építése, nagy lendületet kapott már a kerékpáros turisztikai fejlesztő munka, s megújultak a sportélet körülményei. A Hévíz-Balaton Airport üzemben tartása visszaköszön a város turistaforgalmának élénkülésében. Tavaly, ezüstminősítést szerezve európai elismerést kapott Hévíz a virágosítási ver- senyben, a zenekultúra ápolásának elismeréseként pedig az idei évre szólóan elnyerte a Magyar Dal Fővárosa címet. Mindennek elérésében való segítségért mondott köszönetet a város valamennyi polgárának, majd közülük többek önkormányzati alapítású kitüntetést vehettek át. A május 1-jével kezdődött hosszú hétvége szórakoztató eseményei a 18-19. század fordulójának korát idézték zenés műsorokkal, nosztalgiát ébresztő filmek vetítésével, fürdőtörténeti képeslap kiállítással, a sportot is megjelenítve, retro teniszversennyel. Pazar látványosság volt az egykoron utcai viseletű, ma jelmezesnek számító felvonulás. Urak-dámák városbeli zenés sétája hajdani idők kényelmes létére emlékeztetett, hordozva annak eleganciáját bíborban-bársonyban. Selyemharisnyás, frakkos, egyenruhás férfiak, oldalukon napernyős, legyezős hölgyek társasága igazi történelmi környezetet teremtett, a promenádon szóló dixieland ritmusa, kacér lányok tánca vitte át a hangulatot a közönség kedvére. A vendégek a múlt szép emlékű hangulati miliőjében évezhették a város modern életének világát. Horányi Árpád Testvérvárosi jubileumra készülve Hévíz polgármestere, Papp Gábor meghívására 3 napos látogatást tett a fürdővárosban a németországi Pfungstadt testvértelepülés polgármestere egy képviselőtársával. Ismerkedtek a fürdőváros nevezetességeivel, gyógyászatával, a turisztikai kínálattal összefüggő szolgáltatásokkal, részt vettek a Bibó István Gimnáziumban egy német nyelvi tanórán. A találkozóra a kapcsolatok elmélyítése céljával került sor abból az alkalomból, hogy jövőre az együttműködés 10 éves jubileumához érkezik. A jeles évfordulót kölcsönösen ennek jegyében kívánják ünnepelni, még több tartalmat adva a további közös munkának. Patrich Koch, Pfungstadt vezetője elmondta: látogatásával igyekszik viszonozni a hévízi kollégájától kapott azon megtiszteltetést is, hogy személyesen jelen volt az egy évvel ezelőtti hivatali beiktatásán. Ezt is kifejezve vezetett első külföldi útja Hévízre. Mindemellett játszott szerepet az a motiváció, hogy Hévízt a városának sok lakója már jól ismeri, ő maga kisgyermek korában járt a fürdőtelepülésen. A vendég hangsúlyozta, hogy nagyon fontos számukra a kölcsönös vendégszeretet, a barátság, a partnerség, a testvériség, s mindennek a két város lakossága közötti erősítése. Patrich Koch és a társaságában érkezett Reinhard Ahlheim képviselő, testvérvárosi egyesületi elnök a jubileum jegyében kapott, Hévíz jövő évi városnapjára szóló meghívás kapcsán szólt arról, hogy a hagyományaik megismertetésével is szeretnének majd bekapcsolódni a programokba. Ezért kultúrcsoporttal együtt fognak érkezni, s különleges színfoltnak szánják a sörfőzés 170 éves múltjának bemutatását is. A vendégek jövő szeptemberre invitálták a hévízieket Pfungstadt tradicionális ünnepére, mely templomuk szentelésére való emlékezés, fesztiváli hangulatú programokkal. Felajánlották, hogy Hévíz bemutatására teret adnak a helyi újságban, továbbá lehetőséget nyitnak arra, hogy a fürdőváros Pfungstadt nagy rendezvényein turisztikai standdal legyen jelen. 15

[close]

Comments

no comments yet