Tutorial

 

Embed or link this publication

Description

Krok po kroku jak wykonać prezitację

Popular Pages


p. 1

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu nowe oblicze prezentacji Opracowała: Anna Szeląg Elbląg, kwiecień 2013 Materiał przeznaczony dla uczestników warsztatów „Prezi – nowe oblicze prezentacji”. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego materiału bez zgody autorki jest zabronione

[close]

p. 2

- nowe oblicze prezentacji Spis treści Rejestracja ............................................................................................................................................3 Logowanie ............................................................................................................................................5 Nowa prezitacja ....................................................................................................................................7 Opis rysunku 7 .............................................................................................................................9 Wybór motywu ...................................................................................................................................12 Gotowy motyw ...........................................................................................................................12 Własny motyw............................................................................................................................12 Ścieżka przejścia (Path) .....................................................................................................................16 Ustawienie przejścia ...................................................................................................................16 Animacja ....................................................................................................................................17 Usunięcie przejścia .....................................................................................................................19 Zmiana kolejności slajdów w ścieżce pokazu ............................................................................19 Ramki i strzałki (Frames&Arrows) ....................................................................................................20 Rysowanie ramki wokół obiektu (tekstu, obrazka) ....................................................................20 Dodawanie ramki .......................................................................................................................21 Dodawanie ramki .......................................................................................................................21 Zebra...................................................................................................................................................22 Grupowanie / rozgrupowanie obiektów .............................................................................................24 Edycja obiektów tekstowych ..............................................................................................................25 Multimedia (Insert) ............................................................................................................................27 Image (Obrazy) ..........................................................................................................................27 Symbols & shapes… (Symbole i kształty) .................................................................................31 Diagram… ..................................................................................................................................33 YouTube video… (Film z YouTube) .........................................................................................35 Add Background Music… (Dodawanie muzyki w tle) ..............................................................36 From file (PDF, video)… (Z pliku) ............................................................................................37 From My Collection… (Z mojej kolekcji) .................................................................................38 PowerPoint .................................................................................................................................40 Zapis prezitacji online ........................................................................................................................44 Zapis prezitacji offline .......................................................................................................................45 Pokaz prezitacji ..................................................................................................................................48 Edycja zapisanej prezitacji .................................................................................................................48 Zmiana tytułu prezitacji .....................................................................................................................48 Usunięcie prezitacji ............................................................................................................................48 Wydruk prezitacji ...............................................................................................................................48 Praca zespołowa w Prezi ....................................................................................................................49 Uruchomienie prezitacji online ..................................................................................................49 Wspólna edycja prezitacji online ...............................................................................................53 Poziom dostępu ..........................................................................................................................55 Wylogowanie się z konta Prezi ..........................................................................................................56 Usunięcie konta Prezi .........................................................................................................................56 2

[close]

p. 3

- nowe oblicze prezentacji Przyzwyczailiśmy się już do prezentacji wykonanych w MS PowerPoint stanowiących dziś tło każdego niemal wystąpienia. Tworzą je nauczyciele, uczniowi, wykładowcy, właściwie wszyscy, którzy „mają coś do powiedzenia” na forum. Tymczasem w „chmurze” istnieje narzędzie, które zupełnie zmienia oblicze prezentacji proponując nam wykonanie prezitacji, gdzie cykl slajdów zastępuje nieograniczony obszar – „wirtualne płótno” – wypełniony różnymi obiektami. Aplikacją, która zmieniła dotychczasowe oblicze prezentacji jest Prezi. Program, uruchomiony w 2008 roku, pozwala tworzyć multimedialne prezentacje w formacie storyboard (rozrysowanych kadrów, scenopisu). Dzięki temu prelegent może wskazywać na kluczowe informacje poprzez powiększanie i zmniejszanie konkretnego elementu prezentacji. Prezi szybko zyskuje nowych zwolenników zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli na różnych etapach kształcenia. Łatwa w obsłudze, mimo angielskiego interfejsu, wymaga tylko komputera i dostępu do Internetu. Prezitacje tworzymy i przechowujemy w sieci, ale istnieje też możliwość zapisania efektów naszej pracy na dysku i odtwarzania w trybie offline. Rejestracja Prezi jest narzędziem komercyjnym, ale posiada również wersję bezpłatną, z której będziemy korzystać w czasie warsztatów. Uruchamiamy dowolną przeglądarkę i wpisujemy adres strony: prezi.com. Na stronie głównej programu szukamy przycisku Sign up (Zarejestruj się) lub Sign up now (Zarejestruj się teraz). Po jego użyciu wyświetlona zostanie strona, na której dokonujemy wyboru licencji programu (rys. 1). Rysunek 1 Widok strony wyboru licencji programu W celu wybrania bezpłatnej wersji programu, klikamy w przycisk Sign up znajdujący się przy licencji Public (rys. 1). 3

[close]

p. 4

- nowe oblicze prezentacji Bezpłatna licencja Prezi oferuje:  100 MB miejsca na przechowywanie prezitacji,  podstawowe funkcje do edycji,  wszystkie Twoje prezitacje są ogólnie dostępne. Istnieje też bezpłatna wersja dla edukacji Student & Teacher licenses (rys. 1), ale aby z niej skorzystać Ty i Twoi uczniowie musicie posiadać konto e-mail w domenie edu. Bezpłatna licencja edukacyjna oferuje:  500 MB miejsca na przechowywanie prezitacji,  możliwość użycia własnego logo zamiast logo Prezi,  Twoje prezitacje są tworzone jako prywatne i to Ty decydujesz komu je udostępnisz,  pomoc przy rozwiązywaniu problemów. Po wyborze licencji (w naszym przypadku licencja Public) wyświetlone zostanie okno z formularzem do rejestracji. Wypełniamy poszczególne pola formularza (rys. 2). Odhaczamy opcję I agree to the term sof use (Zgadzam się z warunkami użytkowania) i przyciskiem Sign up kończymy proces rejestracji. Imię Nazwisko Hasło Powtórzenie hasła Zgadzam się z warunkami użytkowania Rysunek 2 Widok formularza rejestracyjnego 4

[close]

p. 5

- nowe oblicze prezentacji Logowanie Po wejściu na stronę Prezi wybieramy opcję Log in (Zaloguj się) znajdującą się w górnym prawym rogu ekranu. W oknie logowania (rys. 3) wpisujemy E-mail oraz hasło (Password) i klikamy w przycisk Log in. Hasło Zapomniałeś hasło? Rysunek 3 Widok okna logowania Gdy zdarzy Ci się zapomnieć hasło, skorzystaj z opcji Forgot your password? (Zapomniałeś hasło?; rys. 3). Pozwoli Ci ona zresetować zapomniane hasło. Proszę podać swój adres e-mail użyty w trakcie rejestracji w Prezi, a my wyślemy ci nowe hasło. Rysunek 4 Widok okna zmiany hasła W oknie Reset forgotten password (Resetowanie zapomnianego hasła; rys. 4) wpisz e-mail użyty przy rejestracji i kliknij w przycisk Reset password (Resetowanie hasła; rys. 4). Nowe hasło zostanie przysłane na wskazany adres mailowy. 5

[close]

p. 6

- nowe oblicze prezentacji Masz …. Prezi(tacji) Dostosuj swój profil publiczny Prezitacje, które wykonałeś Nowa Prezi(tacja) Rysunek 5 Widok okna indywidualnego konta po zalogowaniu 6

[close]

p. 7

- nowe oblicze prezentacji Nowa prezitacja Po zalogowaniu się na konto kliknij w przycisk + New prezi (Nowe prezi; rys. 5). Wyświetlone zostanie okno Templates (Szablony; rys. 6) z szablonami do tworzenia prezitacji. Rysunek 6 Widok okna z szablonami Do utworzenia swojego prezi możesz skorzystać z gotowego szablonu. Wyboru dokonujesz kliknięciem w miniaturę odpowiadającego Ci szablonu zaprezentowanego w oknie Templates (Szablony; rys. 6). Możesz również skorzystać z opcji Blank (Puste), czyli bez szablonu. Od tej właśnie opcji zaczniemy naukę tworzenia prezitacji. Kliknij zatem w miniaturę o nazwie Blank. Następnie zatwierdź swój wybór przyciskiem Choose (Wybierz; rys. 6). Po tej operacji znajdziesz się w oknie edycji Twojego nowego Prezi (rys. 7). 7

[close]

p. 8

- nowe oblicze prezentacji 1 2 3 4 5 6 7 Rysunek 7 Widok okna tworzenia prezitacji 8

[close]

p. 9

- nowe oblicze prezentacji Opis rysunku 7 1 – pasek narzędzi Rozpocznij prezentację (pokaz) Cofnij Zapisz Przywróć ponownie 2 – pasek narzędzi Dodaj lub narysuj ramki/linie Wstaw Wybór motywu 9

[close]

p. 10

- nowe oblicze prezentacji 3 – pasek narzędzi Pomoc i ustawienia Zapisz i zamknij to prezi Zaproś innych (użytkowników) do obejrzenia lub tworzenia Twojego prezi 4 – Edytuj ścieżkę (pokazu) 5 – pasek ścieżki przejścia Ukrywa/odkrywa boczne okno z paskiem ścieżki przejścia Slajdy dodane do ścieżki przejścia 10

[close]

p. 11

- nowe oblicze prezentacji 6 – „wirtualne” płótno, które podczas tworzenia prezitacji wypełniasz różnymi obiektami 7 – pasek narzędzi Widok całej prezitacji Przybliżenie Oddalenie 11

[close]

p. 12

- nowe oblicze prezentacji Wybór motywu Przypomnijmy, że do tworzenia naszej pierwszej prezitacji wybraliśmy opcję Blank (Pusta). Możemy zmienić w niej domyślne ustawienia koloru: czcionek, tła, czy też kształtów korzystając z gotowych motywów lub tworząc swój własny motyw. W obu przypadkach musimy skorzystać z opcji Template (Szablon). Gotowy motyw Z paska narzędzi wybieramy opcję Template. Następnie w wyświetlonym oknie dialogowym w części Themes (Motywy) klikamy w motyw, który chcemy zastosować (rys. 8). Wygląd „wirtualnego” płótna zostanie zmodyfikowany zgodnie z wybranym motywem. Zestaw gotowych motywów do wyboru Tworzymy swój motyw Rysunek 8 Widok rozwiniętej opcji Themes (Motywy) Po wyborze motywu, chowamy menu Template ponownie klikając w opcję Template na pasku narzędzi lub klikając w wolny obszar „wirtualnego” płótna. Własny motyw Na pasku narzędzi kliknij w opcję Template. Następnie wybierz opcję Customize Current Theme… (rys. 8), przy pomocy której zdefiniujesz własny motyw (wygląd prezitacji). Po użyciu opcji Customize Current Theme… wyświetlone zostanie okno dialogowe Theme Wizard (rys. 9). 12

[close]

p. 13

- nowe oblicze prezentacji Podgląd Kolor tła Następny Opcje zaawansowane Poprzedni Rysunek 9 Widok okna kreatora motywów – definiowanie tła Pierwszy krok w kreatorze motywów to wybór koloru tła - Background. Kliknij w odpowiadający Ci kolor z palety. Efekt zostanie wyświetlony w okienku podglądu (rys. 9). UWAGA! Na tym etapie tworzenia własnego motywu użytkownicy płatnych licencji mogą dodać swoje logo w miejsce loga Prezi. Jeśli chcesz przejść do kolejnego elementu motywu, kliknij przycisk Next (Następny; rys. 9). W kolejnym kroku – Fonts & Colors - ustawiamy kolor i rodzaj czcionki dla: Title 1 (Tytułu 1), Title 2 (Tytułu 2) oraz Body (Tekst „zasadniczy”). Ten etap tworzenia własnego motywu przedstawia rys. 10. 13

[close]

p. 14

- nowe oblicze prezentacji Body Rysunek 10 Widok okna z ustawieniami koloru czcionek Jeśli wybrałeś już kolor czcionek dla poszczególnych rodzajów tekstów z palety barw oraz rodzaj czcionki rozwijając listę przy poszczególnych elementach tekstowych (rys. 10), kliknij przycisk Next, aby przejść do kolejnego etapu, w którym ustawisz kolor: ramek, strzałek, linii i zakreślacza (rys. 11). Bracket Frame & Rectangle Ramka klamrowa i prostokątna Arrow & Line Strzałki i linie Circle Frame Ramka okrągła Marker Zakreślacz Rysunek 11 Widok okna z ustawieniami koloru: ramek, strzałek, linii i zakreślacza UWAGA! 14

[close]

p. 15

- nowe oblicze prezentacji Korzystając z klawisza Advanced (Zaawansowane; rys. 12) ustawisz kolory omówionych powyżej elementów przy pomocy kodów kolorów RGB (rys. 12). Rysunek 12 Widok okna ustawień zaawansowanych Aby powrócić do okna z paletą kolorów, kliknij klawisz Wizard (rys. 12). Zmodyfikowane według Twoich preferencji ustawienia motywu zatwierdzasz klawiszem Done (Gotowe; rys. 12). UWAGA!  Zmiana motywu w trakcie tworzenia prezentacji powoduje automatyczną zmianę wszystkich dotychczas ustawionych czcionek. Każdemu motywowi są bowiem przypisane inne rodzaje czcionek. Dlatego zaleca się ustawienie wybranego motywu na samym początku tworzenia prezitacji. Niektóre kroje czcionek nie mają polskich znaków. Sprawdź czcionkę na ciągu polskich znaków.  15

[close]

Comments

no comments yet