KERTAS 3 - TINGKATAN 5

 

Embed or link this publication

Description

SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN

Popular Pages


p. 1

KERTAS 3 – TINGKATAN 5 SOALAN DAN SKEMA JAWAPAN SELAMAT BERJAYA

[close]

p. 2

TINGKATAN 5 KANDUNGAN BAB 1 2 TAJUK NASIONALISME DI ASIA TENGGARA NASIONALISME DI MALAYSIA SEHINGGA PERANG DUNIA KEDUA 3 4 5 6 7 KESEDARAN PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA PEMBINAAN NEGARA DAN BANGSA PEMBINAAN NEGARA DAB BANGSA YANG MERDEKA PENGUKUHAN NEGARA DAN BANGSA SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN NEGARA MALAYSIA 8 9 PEMBANGUNAN DAN PERPADUAN UNTUK KESEJAHTERAAN MALAYSIA DALAM KERJASAMA ANTARABANGSA MS 1

[close]

p. 3

BAB 1 : NASIONALISME DI ASIA TENGGARA TERHAD Tajuk Umum Tugasan Tajuk: 10.1 Kemunculan dan Perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara (Merujuk tema 10 : Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 ) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. II. III. 2

[close]

p. 4

Tajuk :10.1 Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara (Merujuk tema 10 : Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Ting 5 Bab 1 ) Soalan : Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke 16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh 5 Markah Pengenalan Memahami kehendak tugasan soalan. 1. Pengenalan Jelaskan faktor-faktor imperialisme Barat di Asia Tenggara. Isi dan Huraian Memahami perubahan sistem politik di Asia Tenggara selepas kedatangan imperialisme Barat 2. Perubahan sistem politik di Asia Tenggara selepas kedatangan imperialisme Barat Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara-negara berikut selepas kedatangan Imperialis Barat: i) Indonesia ( 10 m ) ii) Filipina ( 10 m ) iii) Indo China ( 10 m ) 30 Markah Menganalisis pelaksanaan sistem birokrasi Barat di Thailand 3. Perubahan sistem politik di Asia Tenggara Terangkan pelaksanaan sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh pemerintah Thailand 15 Markah Mengaplikasi matlamat Malaysia dalam usaha 4. Langkah-langkah ke arah matlamat Malaysia memajukan ekonomi Negara Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh 3 15 Markah

[close]

p. 5

memajukan ekonomi negara Menilai kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara 5. Kejayaan Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa Pada pendapat anda, sejauh mana kejayaan yang di capai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa 10 Markah Mencipta/ menjana idea dalam usaha menghadapi cabaran pada abad ke-21 bagi membentuk Malaysia menjadi sebuah negara maju 6. Cabaran dan langkah-langkah dalam membentuk Malaysia menjadi Negara maju pada abad ke-21 i. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia pada abad ke-21 bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara ( 5 m ) Nyatakan langkah-langkah untuk mengatasi cabaran tersebut ( 5 m ) 10 Markah ii. Menghayati 7. Nilai-nilai murni daripada perkembangan nilai-nilai ekonomi negara murni/iktibar/ patriotisme Nyatakan nilai-nilai murni atau iktibar yang daripada diperoleh dalam usaha memajukan ekonomi perkembangan negara diperingkat antarabangsa ekonomi negara Merumus Kesimpulan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Iktibar kepada diri, bangsa dan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang 10 Markah 5 Markah 4

[close]

p. 6

Tajuk :10.1 Kemunculan dan perkembangan Nasionalisme di Asia Tenggara Peraturan Pemarkahan Soalan: Imperialisme Barat di Asia Tenggara sejak abad ke 16 didorong oleh keinginan untuk mengeksploitasi ekonomi. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah iktibar yang boleh diteladani oleh Malaysia dalam usaha memajukan ekonomi negara. Soalan 1. Isi dan Huraian Pengenalan Jelaskan faktor-faktor Imperialisme Barat di Asia Tenggara F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 kedudukan Asia Tenggara yang strategik, terletak antara China dan India menjamin pasaran yang luas kerana penduduk ramai tanahnya yang subur kaya dengan bahan mentah bijih timah di Tanah Melayu, Indonesia dan Thailand Revolusi perindustrian sektor industri di Eropah memerlukan bahan mentah secara konsisten kemajuan dalam sistem pengangkutan kapal berkuasa wap membolehkan membawa muatan yang lebih banyak mempercepatkan perjalanan timur dan barat pembukaan Terusan Suez memendekkan jarak perjalanan Perjalanan selamat menjimatkan kos perhubungan penciptaan telegraf kuasa imperalis dapat memberi arahan kepada pegawai di tanah jajahan dengan lebih cepat dan berkesan ahli perniagaan di Barat dapat berhubung dengan wakil mereka di Timur urusan perniagaan menjadi lebih mudah dan perdagangan antarabangsa menjadi lebih pesat persaingan kuasa-kuasa Barat semakin luas tanah jajahan semakin tinggi sanjungan yang di peroleh keluasan tanah jajahan juga melambangkan kekuatan dan kekayaan kuasa Barat slogan “Beban orang putih dan Tugas menyebarkan tamadun” Penyebaran agama Kristian Markah 5 Markah 5

[close]

p. 7

2. Huraikan perubahan sistem politik yang berlaku di negara berikut selepas kedatangan Imperialisme Barat : i) Indonesia ii) Filipina iii) Indo China Indonesia F1 Indonesia dibahagikan kepada 2 pentadbiran F2 pentadbiran pusat diketuai oleh Gabenor Jeneral F3 pentadbiran tempatan di kendalikan oleh pembesar tempatan F4 dengan pengawasan pegawai Belanda F5 penubuhan jabatan kerajaan F6 seperti Jabatan Pelajaran/ Jabatan Pertanian F7 penubuhan Dewan Tempatan F8 sebagai badan penasihat pentadbiran Belanda F9 tiada kuasa perundangan F10 penubuhan Volksraad ( Majlis Rakyat) F11 sebagai langkah kearah kemerdekaan F12 hasil desakan Sarekat Islam Filipina F1 Sepanyol memperkenalkan sistem pentadbiran berpusat F2 peringkat pusat di ketuai oleh Gabenor Jeneral F3 pentadbiran wilayah di ketuai oleh Datuk Bandar F4 Bandar diketuai oleh Gabenor Kecil F5 pentadbiran tempatan mengikut sistem Encomienda F6 pemerintah Encomeinda itu di kenali sebagai Encomeindero F7 tugas Encomeindero ialah menjaga keamanan F8 mengutip cukai F9 mengkristiankan penduduk barangay F10 penduduk Filipina benci sistem ini kerana cukai yang tinggi F11 kerahan tenaga Indo China F1 perubahan pentadbiran oleh birokrasi Perancis F2 diketuai oleh Gabenor Jeneral F3 bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris F4 Peringkat wilayah jajahan/ naungan diketuai oleh Leftenen Gabenor F5 Dibantu oleh Residen Jeneral F6 Dibantu oleh Residen Wilayah F7 Perancis juga membentuk kerajaan pusat iaitu Union IndoChinoise (1887) 6 30 Markah

[close]

p. 8

F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 merupakan persekutuan IndoChina terdiri daripada Vietnam dan Kemboja disertai Laos (1904) rang undang-undang di IndoChina diluluskan oleh Parlimen Perancis kerajaan pusat tidak campur pentadbiran tempatan perlu bayar cukai menyediakan kerahan tenaga 3. Terangkan keistimewaan Sistem Birokrasi Barat yang diperkenalkan sendiri oleh pemerintah Thailand F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 diperkenalkan oleh Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan penasihat kewangan, pelabuhan dan polis dari Britain penasihat kastam dari Amerika Syarikat ketenteraan dari Perancis diperkenalkan oleh Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah Majlis Mesyuarat Tertinggi sebagai badan penasihat Raja dalam pentadbiran Kabinet Menteri terdiri daripada golongan bangsawan yang berpendidikan Barat mengetuai kementerian juruaudit Britain berkhidmat dalam perbendaharan negara kemunculan golongan baharu pentadbir yang mempunyai kedudukan dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan mereka pengenalan sistem raja berperlembagaan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak pemodenan pentadbiran berjaya mengekalkan kemerdekaan Thailand 15 Markah 4. Nyatakan langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam usaha untuk memajukan ekonomi negara. F1 F2 F3 F4 melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan menguasai pelbagai kemahiran menjamin keamanan Negara mengekalkan kedaulatan Negara 15 Markah 7

[close]

p. 9

F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 mengukuhkan perpaduan kaum kreatif dan inovatif menggalakkan pelaburan asing memajukan kemudahan infrastruktur menambah bilangan tenaga mahir meningkatkan kecekapan pentadbiran kerajaan mengurangkan karenah birokrasi memberikan bantuan modal kepada golongan petani/ pengusaha memperluas kredit dan insentif melalui Bank Pertanian Malaysia/ Skim pinjaman khas Pertanian/ Amanah Ikhtiar Malaysia meluaskan pasaran/ mencari pasaran baru melakukan penyelidikan dan pembangunan mempereratkan hubungan diplomatik mengadakan pertukaran teknologi dengan negara maju menjadikan negara hub halal mempelbagaikan hasil pengeluaran pertanian/ perindustrian menambah bilangan institusi pengajian tinggi memperkasa peranan FELDA/FELCRA/FAMA penubuhan Perbadanan Industri Berat Malaysia/HICOM (mana-mana yang munasabah) 5. Pendapat anda ,sejauh manakah kejayaan yang dicapai oleh Malaysia dalam sektor ekonomi di peringkat antarabangsa Bidang perindustrian F1 F2 F3 F4 F5 F6 penubuhan perbadanan indusri berat negara kawasan perusahaan baru di buka spt. Skudai, Senawang, Bintulu Zon Perdagangan Bebas pembangunan wilayah pembangunan ekonomi Koridor Raya Multimedia sektor perkilangan lebih giat 10 Markah Pertanian F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 pengeluar komoditi utama dunia penggunaan bioteknologi pertanian adalah perniagaan peranan agensi penyelidikan wujudnya zon pengeluaran buah-buahan zon industri akuakultur taman kekal pengeluaran pertanian teknologi pertanian 8

[close]

p. 10

F9 F10 F11 F12 pasaran luas diperingkat antarabangsa pelopor hub halal memperkenalkan jenama Malaysia BEST pengeluaran biofuel minyak sawit Perlombongan F1 F2 perlombongan petrokimia pelaburan dalam petroleum di luar Negara Pengangkutan/Perhubungan F1 F2 F3 pengangkutan tambang murah industri maritim perkhidmatan cemerlang peringkat dunia Pelancongan F1 F2 F3 F4 bandar warisan dunia pengiktirafan UNESCO Le tour de Langkawi penganjuran hoki Piala Remaja ASEAN (Mana-mana yang munasabah) 6. Jelaskan cabaran yang dihadapi oleh Malaysia bagi menjamin kemakmuran ekonomi negara. Cabaran : ( 5m ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 kurang modal ketidakstabilan nilai mata wang kejatuhan pasaran saham masalah menarik pelaburan asing kurang teknologi moden masih bergantung kepada teknologi luar kurang benih bermutu tinggi saiz ladang bersaiz kecil pengurusan tidak cekap persaingan dengan negara maju mendapatkan pengiktirafan negara-negara maju tembusi pasaran antrabangsa pasaran terhad kurang tenaga buruh berpengetahuan 10 Markah 9

[close]

p. 11

F15 F16 mengharapkan tenaga buruh asing tenaga buruh mahir bekerja di negara luar Langkah-langkah mengatasi cabaran ( 5m ) F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 menguasai pelbagai ilmu pengetahuan menguasai teknologi terkini kembangan penyelidikan dan pembangunan mendapatkan pendaftaran paten pelbagaikan produk yang diekspot mengukuhkan sistem kewangan negara hasilkan produk berkualiti tingkatkan kualiti barangan luaskan pasaran baru laksanakan e-dagang perhebatkan promosi hasil keluaran penambahbaikankemudahana asas penggunaan teknik moden melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi mengukuhkan sistem kewangan negara melaksanakan pengurusan lebih cekap membentuk modal insan kelas pertama melahirkan warga patriotik merealisasikan konsep 1 Malaysia berfikiran terbuka (mana-mana yang munasabah) 7. Nilai-nilai murni /iktibar /patriotisme F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 mengukuhkan kerjasama memupuk perpaduan kegigihan berkerja meningkatkan jatidiri kebijaksanaan pemimpin berdaya saing memiliki tanggungjawab bersama amanah dalam melaksanakan tugasan berani mengambil risiko cekal menghadapi rintangan bijak manfaatkan sumber cekap mengambil peluang bersyukur (mana-mana yang munasabah) 10 Markah 10

[close]

p. 12

8. Rumusan pengetahuan yang diperoleh F1 F2 F3 F4 F5 F6 tingkatkan pendidikan / ilmu pengetahuan jangan terpedaya kuasa asing mantapkan jati diri meningkatkan ekonomi kestabilan politik keharmonian rakyat 5 Markah Iktibar kepada diri bangsa dan Negara F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 belajar bersungguh-sungguh tidak mudah terpengaruh dengan kuasa asing. keharmonian/bersatu padu hormati pemimpin taat kepada negara berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Negara sanggup berjuang mempertahankan Negara Harapan untuk masa depan ekonomi Malaysia yang lebih cemerlang F1 F2 F3 F4 F5 F5 berusaha bersungguh-sungguh bersatu padu berdaya saing untuk kemajuan ekonomi kreatif dan inovatif berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan Negara sanggup berjuang mempertahankan Negara (mana-mana yang munasabah) 11

[close]

p. 13

Terhad Tajuk Umum Tugasan Tajuk 10.3 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia (Merujuk tema 10 : Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 1 ) Berdasarkan tajuk di atas calon dikehendaki melaksanakan tugasan berikut:I. Membuat rujukan untuk mengumpul maklumat daripada pelbagai sumber seperti buku teks, buku ilmiah, akhbar majalah, risalah, internet dan lain-lain. Pada hari peperiksaan, calon dibenarkan membawa masuk buku teks, buku ilmiah, dan bahan bercetak yang berkaitan ke dalam bilik peperiksaan. Bahan tersebut boleh digunakan sebagai rujukan untuk menjawab soalan. II. III. 12

[close]

p. 14

Tajuk 10.3 : Kemunculan Dan Perkembangan Nasionalisme Sehingga Perang Dunia Kedua (Merujuk tema 10 : Huraian Sukatan Pelajaran dan buku teks Sejarah Tingkatan 5 Bab 1) Soalan : Jelaskan kemunculan gerakan nasionalisme di Asia Tenggara dan kaitannya dalam meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan generasi muda hari ini. Peringatan: Calon hendaklah menjawab berdasarkan kerangka jawapan di bawah. Format Aspek Perincian Markah Penuh 5 Markah Pengenalan Memahami maksud nasionalisme Barat di Asia Tenggara 1. Pengenalan Jelaskan maksud nasionalisme? Isi dan Huraian Menjelaskan faktor-faktor nasionalisme Barat di Asia Tenggara 2. Faktor-faktor kemunculan nasionalisme masih mempunyai persamaan. Nyatakan faktor-faktor yang mencetuskan gerakan nasionalisme tersebut? 30 Markah Menganalisis tahap nasionalisme Barat di Asia Tenggara 3. Perkembangan nasionalisme di Asia tenggara. Perkembangan nasionalisme di Asia Tenggara pada umumnya dibahagikan kepada dua tahap. Nyatakan tahap nasionalisme di Indonesia dan Filipina 15 Markah Mengaplikasi matlamat konsep 1 Malaysia 4. Langkah ke arah melahirkan konsep 1 Malaysia. Sebagai warganegara yang cintakan bangsa dan negara bagaimanakah kita boleh melahirkan semangat kekitaan dalam kalangan rakyat Malaysia? 13 15 Markah

[close]

p. 15

Menilai sejauh 5. Kejayaan yang dicapai oleh Malaysia hasil mana semangat kekitaan. kejayaan Buktikan kejayaan yang telah dicapai oleh negara Malaysia hasil daripada semangat kekitaan melalui tersebut. semangat kekitaan Menjana idea dalam usaha negara Malaysia mengekalkan kedaulatan negara. 6. Cabaran dan langkah dalam menjayakan konsep 1Malaysia i. Jelaskan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Malaysia dalam usaha memupuk semangat kekitaan.(5 markah) Cadangkan langkah-langkah untuk memupuk semangat nasionalisme dalam kalangan rakyat Malaysia. (5 markah) 10 Markah 10 Markah ii. Menghayati 7. Nilai-nilai murni dalam usaha nilai-nilai mengekalkan kedaulatan negara. murni/ Sebagai seorang warganegara Malaysia ikthibar dan bagaimanakah anda menunjukkan semangat semangat cinta kepada bangsa dan negara? patriotisme ke arah merealisasikan konsep 1 Malaysia. 10 Markah Merumus Kesimpulan secara keseluruhan isi yang telah dibincangkan 8. Rumusan Pengetahuan yang diperoleh Ikhtibar kepada diri, bangsa dan negara Harapan untuk masa depan Malaysia yang cemerlang. 5 Markah 14

[close]

Comments

no comments yet