Memòria Ajuntament de Centelles 2011

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2011

Popular Pages


p. 1

Memòria 2011 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació .......................................................... 2 Corporació municipal.......................................... 3 Alcaldia ............................................................... 5 Secretaria............................................................. 6 Obres i Urbanisme .............................................. 6 Governació.......................................................... 7 Educació.............................................................. 8 Cultura................................................................. 9 Informació i atenció a la ciutadania .................. 10 Sanitat ............................................................... 10 Benestar social .................................................. 11 Joventut ............................................................. 13 Promoció econòmica i ocupació ....................... 14 Esports............................................................... 15 Medi ambient .................................................... 16 Servei d’aigües municipal................................. 20 Electradistribució Centelles, SLU..................... 20 Hisenda ............................................................. 22 1 Memòria 2011

[close]

p. 3

Presentació La memòria de 2011 segueix la tònica econòmica dels últims anys i en conseqüència totes les activitats, tant familiars com comercials i industrials, són una mica inferiors i d’aquí rau la importància que té que durant 17 anys haguem elaborat una memòria d’activitats, la qual ens permet poder analitzar les diferents activitats d’atenció i de servei a les persones en tots els àmbits de la vida municipal i social centellenca. Aquí hi podem veure com evolucionen els serveis que oferim i les tendències que es van seguint com, per exemple, el cens escolar que ha anat pujant pel creixement de la població, cosa que també es demostra amb el padró d’habitants. Totes les activitats no han crescut per igual, les activitats de lleure i educació no reglada han tingut una tendència a la baixa mentre que les de promoció econòmica i d’atenció a les persones que busquen feina s’han mantingut una mica a l’alça. Els serveis d’atenció primària del CAP segueixen en la línia dels últims anys i els programes de joventut i punts d’informació també. Les dades que donen fe dels serveis realitzats pels Mossos d’Esquadra globalment són inferiors a l’any anterior, però si mirem servei per servei d’un any a l’altre són molt diferents i això bé motivat pel canvi de criteri a l’hora de comptabilitzar les dades. Un fet significatiu és que durant el 2011 no es va construir cap habitatge nou i que el servei d’atur ha tornat a pujar tot i que circumstancialment l’últim trimestre de l’any 2010 va baixar al 14,5, però al 2011 ens hem tornat a col·locar al 16,5 igual que la mitjana d’Osona i un punt per sobre de la mitjana catalana. Les activitats esportives segueixen mantenint la mateixa línia i sobre el medi ambient cal millorar en la recollida selectiva per tal de ser més eficients mediambientalment. El consum d’energia queda estabilitzat. L’industrial ha pujat una mica, però, com que el domèstic ha baixat, l’un compensa a l’altre. De totes maneres, si ho miréssim amb la perspectiva dels anys, hi ha hagut un increment notable del consum domèstic que enguany ja supera els 13 milions de kWh i l’industrial és de gairebé de 21 milions kWh. Per últim tenim la liquidació del pressupost, que una vegada més ens demostra que tenim uns comptes sanejats i que l’endeutament és baix i suportable, tot i que hem hagut d’anar disminuint les despeses en funció dels ingressos que tenim i, com que aquest s’ha reduït, la perspectiva dels pròxims anys és anar ajustant més els serveis i les activitats econòmiques. Aquest any 2011 una vegada més he rebut el suport dels centellencs i les centellenques i tinc el goig de poder ser el servidor de tots ells, fet que ens esperona a tot l’equip a treballar cada dia una mica millor per tal de poder fer un poble per viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde 2 Memòria 2011

[close]

p. 4

Corporació municipal ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme i Benestar i Família Anna Chávez Calm Regidora d’Educació, Cultura i Obres i Patrimoni. Miquel Garcés Nadeu Regidor d’Esports, Qualitat urbana i ADF Eduard Banqueri Forns-Samsó Regidor de Qualitat ambiental i Mobilitat i Cooperació i Solidaritat Alexis Toll Casadesús Regidor de Festes Cristina Ramos Capdevila Regidora de Joventut i Lleure i Informació i Atenció al ciutadà Joana Aragall Musach Regidora d’Igualtat i Gent gran Pere Figueras Freixas Regidor de Sanitat i Participació ciutadana Miquel Matavacas Bayés Estanis Relats Canet Assumpta Falgueras Marsal REGIDORS I REGIDORES Margo Prat Creus Gestió piscines 3 Memòria 2011

[close]

p. 5

Corporació municipal A partir de l’11 de juny ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Benestar i família i Informació i atenció al ciutadà Anna Chávez Calm Regidora de Cultura, Obres, Patrimoni i Participació ciutadana Miquel Garcés Nadeu Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Gestió piscina i PAFES Neus Verdaguer Regidora de Festes, Igualtat i Medi Ambient REGIDORS i REGIDORES Sònia Higueruelo Demasón Regidora d’Educació i Sanitat Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i Indústria Maria Urpina Romeu Regidora de Gent gran , Cooperació, Solidaritat i Comerç Jacinto Prado Martínez Regidor de Joventut i Lleure Isabel Matas Babon Jordi Morera Ayza Assumpta Falgueras Marsal Norbert Gómez Sala 4 Memòria 2011

[close]

p. 6

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 18 de gener 1 de febrer 15 de febrer 1 de març 15 de març 5 d’abril 3 de maig 17 de maig 8 de juny 21 de juny 5 9 7 6 7 8 9 8 1 7 5 de juliol 29 de juliol 20 de setembre 4 d’octubre 18 d’octubre 2 de novembre 15 de novembre 7 de desembre 20 de desembre 7 9 8 9 6 6 6 10 6 SESSIONS DE PLE 16 de febrer 24 de febrer 24 de març 26 d’abril 12 de maig 13 de maig 8 de juny 11 de juny 2 9 5 7 2 1 1 1 DECRETS 210 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes concedides a la ciutadania 16 de juny 5 de juliol 13 de juliol 22 de setembre 24 d’octubre 27 d’octubre 15 de desembre 6 6 4 6 1 5 8 1400 80 116 53 223 125 Reunions al Consell Comarcal Reunions amb mitjans de comunicació 214 38 23 125 18 28 Entrevistes amb entitats Entrevistes amb institucions Entrevistes amb escoles Entrevistes amb empreses Reunions de treball 5 Inauguracions Actes protocol·laris Casaments Reunions amb la Federació de Municipis Memòria 2011

[close]

p. 7

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE 750 70 0 6 50 600 550 50 0 4 50 400 3 50 300 2 50 200 150 10 0 50 0 0-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys 50-59 anys 60-69 anys 70-79 anys 80-89 anys 90-99 anys homes 3615 dones 3753 T OT AL 7368 DOCUMENTS REGISTRATS Entrada 1760 Sortida 2391 CERTIFICATS 4080 Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS Llicències demanades 168 Llicències concedides 144 EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades 20 HABITATGES CONSTRUÏTS 0 PLACES D’APARCAMENT 0 6 Memòria 2011

[close]

p. 8

Governació PARADES DEL MERCAT 65 SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL Accidents de persones Accidents de vehicles Accidents laborals Actes de vehicles abandonats Alarmes Aldarulls Animals recollits Baralles veïnals Baralles CAP 9 12 1 51 Detencions Danys a vehicles Focs Grues 7 22 2 27 244 143 11 124 345 21 11 127 305 213 87 25 9 2 34 187 Identificació de vehicles 19 25 63 9 26 2 41 3 36 6 21 4 31 11 Identificació de persones Intervenció per ordre d’allunyament Multes de trànsit Actes Permisos per fer foc Serveis amb serveis socials Queixes per sorolls Queixes diverses Queixes de veïns Furts Furts dins dels vehicles Robatoris amb intimidació Furts de vehicles Violència de gènere Col·laboració amb bombers Col·laboració amb mossos d’esquadra Col·laboració amb CNP Control de vehicles Control de dispositius policíacs Control de ciclomotors Control d’obres Desperfectes Desperfectes per vandalisme SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Emergències Trànsit Policia administrativa Seguretat ciutadana 7 10 Menors 5 47 32 3 Memòria 2011 127 Policia assistencial 45 Ordre públic 150 Medi ambient

[close]

p. 9

Educació CENS ESCOLAR Escola bressol Niu d’infants Escola bressol El petit pi Escola Xoriguer 78 71 61 Escola Ildefons Cerdà Escola Sagrats Cors Institut Pere Barnils 422 541 531 Procedència dels alumnes: Centelles 1143 altres municipis 561 Total 1704 ALUMNES DE FORMACIÓ PERMANENT Escola de Música Escola de Dibuix Escola de Gimnàstica 205 32 92 Casal d’estiu Puntes al coixí Curs de gralla 138 22 15 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Anglès nivells 1, 2 i 3 Anglès EOI (Escola oficial d’idiomes) Anglès conversa Anglès per a viatgers Català Iniciació, Bàsics, B1 i B2 Ceràmica Cuina de Nadal Cultura Bàsica nivells 1 i 2 Dibuix i Pintura Francès nivell 1 Graduat Educació Secundària GES GPS muntanya Informàtica bàsica nivells 1 i 2 Informàtica majors de 60 anys Institut Obert de Catalunya IOC Ioga i Exercici i respiració Patchwork Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior Taller de Facebook Places ocupades 201 32 28 7 46 31 12 64 94 27 37 18 62 153 7 121 52 56 7 8 Memòria 2011

[close]

p. 10

Cultura ACTIVITATS REALITZADES Concerts Conferències Cinema 10 27 6 Espectacles i festivals Exposicions Teatre i dansa 11 31 21 ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons literaris de Sant Jordi Rua de Carnaval Teatre, música i cinema a través del programa “Anem a teatre”, de la Diputació de Barcelona VISITES SALES D’EXPOSICIONS Centre d’art el Marçó vell Sala de la biblioteca La Cooperativa 1221 2838 BIBLIOTECA Visites Persones usuàries d’Internet Persones usuàries de Wi-Fi 19272 Persones usuàries del préstec 4050 Préstecs 3489 Carnets nous SERVEI DE CATALÀ Revisions Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars 277 28 36 Activitats Cursos a distància Tutories de sessions presencials Voluntariat per la llengua 7494 24609 226 Capella de Jesús 9347 SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Persones usuàries Consultes Col·laboració en activitats Consultes internes 9 Fons documentals 45 69 7 262 Fons municipal (metres lineals) Fons no municipals (metres lineals) Documents especials (unitats) Biblioteca i hemeroteca (volums) Memòria 2011 412 115 18034 422

[close]

p. 11

Informació i Atenció a la ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE PRÉSTEC Vegades que Taules Cadires s’ha deixat Associacions i festes de carrer 84 823 7585 Peces entarimat 177 MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE LLOGUER Particulars 13 45 370 6 ENTRADES A LA PÀGINA WEB www.centelles.cat 148.219 entrades anuals (si un usuari hi entra més d’un cop al dia, només se’n comptabilitza una) Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Visites centre Medicina Urgències medicina Pediatria Infermeria pediatria Infermeria Urgències infermeria ATDOM transitoris Tarda jove Treball social Llevadora Consultoria/Pac. complet Visites domicili 733 203 1 1 989 261 722 21 Extraccions Controls de Sintrom Audiometries Espirometries Electrocardiogrames Citologies Recerca Odontologia Higienista Podologia Peu diabètic Homeopatia Acupuntura Psicologia Dietètica Visites centre 7301 847 45 170 1392 412 1792 5770 584 760 115 315 163 592 534 Visites domicili 190 20 - 40558 9324 13216 5980 23845 4125 71 270 2811 37 201 1693 2053 3172 Fisioteràpia Vacunacions Residències Visites telefòniques Promig de visites per dia: 489,2 al centre i 11,9 al domicili DONACIONS DE SANG 677 10 Memòria 2011

[close]

p. 12

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 a 100 anys Totals Centre de dia Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys Més de 95 anys Totals Demandes de places de la Residència Homes 5 2 3 3 3 2 18 Homes 1 1 1 1 4 Centelles 45 24 1 Dones 1 6 13 25 6 6 57 Dones 2 1 4 6 6 2 1 22 Altres municipis 22 - Total 5 1 8 16 28 9 8 75 Total 3 2 5 7 6 2 1 26 Total 67 24 Informació Ingressos (16 indefinits, 8 temporals) Demandes pendents d’ingrés Demandes de places del Centre de dia Informació Ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 11 13 7 8 1 1 2 - 15 7 8 1 1 Memòria 2011

[close]

p. 13

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Intervencions Informació Assessorament - orientació Tractament Tràmits i gestions Atenció domiciliària social Infancia-Adults Gent gran Atenció domiciliària dependència Adults Gent gran Teleassistència Servei d’atenció a la llar Problemàtiques 2127 Habitatge 852 Econòmiques 710 Laborals Salut, disminucions, 640 drogodependències Estudis, formació 16 Personals, familiars, socials 73 Maltractaments Violència domèstica 2 Altres 37 210 19 32 283 218 291 51 343 16 8 10 SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA Dinamització gent gran: 48 persones Taller de Memòria: 12 persones Grups de gimnàstica per a gent gran: 9 persones IV Jornades de la gent gran: 89 persones Intercanvi de casals de gent gran “Tens molt per veure”: 50 persones Més a prop: 119 persones entrevistades majors de 80 anys Espai Jove: 32 joves al mes Reforç extraescolar Espai Jove: 19 joves Suport al reforç extraescolar de Càritas: 32 infants Accions de promoció de participació de les dones al municipi: Xerrades mensuals: 21 persones Actes commemoratius: 80 persones Memòria 2011 12

[close]

p. 14

Joventut PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE 1- Promoció d’hàbits saludables (10 tallers) 2- Suport a entitats i grups de joves 3- Oci Jove: Centelles Burning, Activitats de Festa Major 4- Programa d’estiu: Nits de piscina (766 participants) 5- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves 6- El PIPA als centres d’educació secundària (462 consultes) 7- Jornada de formació de delegats/ades dels centres d’ensenyament secundari de Centelles (54 participants) 8- Xerrades d’orientació sobre estudis i professions a 4t d’ESO de l’Institut (75 estudiants) 9- Camp urbà Civikè 2011 (9 participants) 10- 6a Duatló de muntanya de Centelles (123 participants) PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA Consultes Assessoria d’estudis i professions Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) Assessoria de viatges i hodoteca Assessoria d’habitatge Participació Lleure Cultura Cohesió social Salut i Esports Solidaritat i relacions internacionals Sostenibilitat, Medi ambient i consum Tecnologies de la informació i la comunicació Total consultes Altres serveis Carnets internacionals (alberguista i estudiant) Préstec de guies Autoconsulta Internet Total consultes i serveis 13 715 245 173 338 57 289 254 33 120 9 54 173 2460 21 18 1683 4182 Memòria 2011

[close]

p. 15

Promoció econòmica i ocupació SERVEI D’OCUPACIÓ Mercat de treball i empreses Persones en situació d’atur Persones assalariades 608 Autònoms 652 227 1530 Empreses Borsa de treball Primeres entrevistes Seguiments a inscrits borsa treball Usuaris que han trobat feina a través del Servei 337 Assistents sessions informatives 250 64 1270 Feines gestionades 80 Servei a l’empresa Assessoraments a empreses Empreses creades 210 12 Projectes d’empresa analitzats Tramitació d’ajudes 52 23 Parades de mercats i fires Mercat del diumenge (setmanal) Mercat anticrisi (anual) Mercat màgic (anual) 65 75 80 Fira de la ratafia i productes de la terra (anual) Fira de la tòfona (anual) 42 58 EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% 14,50% 14,00% m ai g l Centelles Osona 14 se te m br e oc tu br e no ve m br e de se m br e fe br er ge ne r m ar ç ab ril ju ny ju lio ag os t Catalunya Memòria 2011

[close]

Comments

no comments yet