Memòria Ajuntament de Centelles 2013

 

Embed or link this publication

Description

Memòria Ajuntament de Centelles 2013

Popular Pages


p. 1

Memòria 2013 Ajuntament de Centelles

[close]

p. 2

Índex Presentació .......................................................... 2 Corporació municipal.......................................... 3 Alcaldia ............................................................... 4 Secretaria............................................................. 5 Obres i Urbanisme .............................................. 5 Governació .......................................................... 6 Educació .............................................................. 7 Cultura................................................................. 8 Informació i atenció a la ciutadania .................... 9 Sanitat ................................................................. 9 Benestar social .................................................. 10 Joventut ............................................................. 12 Promoció econòmica i ocupació ....................... 13 Esports............................................................... 14 Medi ambient .................................................... 15 Servei d’aigües municipal ................................. 19 Electradistribució Centelles, SLU ..................... 19 Hisenda ............................................................. 21 1 Memòria 2013

[close]

p. 3

Presentació Com és habitual, cada any en aquestes dates, un cop revisades totes les dades de l’exercici anterior i fets els tancaments de totes les activitats que oferim, les hem agrupat en la Memòria que ara teniu a les mans i que és la manera més fefaent de poder analitzar l’activitat municipal, ja que reflecteixen la incidència en els àmbits de la vida municipal i social del poble. Ara tenim una perspectiva molt àmplia de les activitats que fem i de com evolucionen tots els serveis que oferim, amb les tendències que es van donant d’acord amb l’activitat econòmica dels diferents exercicis que fa que estem a davant d’aquest equip humà que és l’Ajuntament i que dóna i té la voluntat de donar servei a les persones. De l’exercici que ens toca, que és el del 2013, ens adonem que totes les dades reflecteixen un cert estacament o lleugerament tirant a la baixa; com els habitants, el cens escolar, les activitats que es desenvolupen. Aquest fet diu molt de l’activitat del nostre municipi ja que tot i les dificultats econòmiques que estem patint durant els últims anys es manté el pols econòmic i social. Entre les moltes dades que oferim hi ha les de la seguretat de les persones i els béns i les del servei mèdic. En totes dues pensem que donem un servei més que adequat i a tall d’exemple hi ha els fets penals produïts a Centelles que es situen per sota la mitjana de Catalunya per la qual cosa tenim la sort que amb l’esforç de tothom gaudim d’una seguretat més que acceptable i una bona assistència mèdica. El mateix podem dir de l’àrea de Benestar social i de Promoció econòmica, en definitiva de tots i de cada un dels serveis de l’Ajuntament. Pel que fa a les dades de la liquidació del pressupost denoten una vegada més la bona gestió que hem fet des de sempre i que hem adaptat les nostres necessitats als recursos que teníem, cosa que ens ha permès, en un moment en què tenim un control ferri, tant autonòmic com estatal, complir tots els paràmetres d’estabilitat pressupostària i tenir estalvi net, la qual cosa fa possible que tinguem un endeutament baixíssim i puguem treballar sense cap mena d’ajut financer, solament amb els nostres recursos i pagar a tots els proveïdors, tal com marca la normativa, a 30 dies fet del qual ens en sentim molt orgullosos perquè les dades avalen la bona gestió. Com no potser d’una altra manera, aquesta Memòria reflecteix l’activitat real del nostre municipi i ho fa amb dades concretes que avalen tot allò que s’està fent dia a dia, amb molta il·lusió, per un equip de govern que té moltes ganes i voluntat de servir a tots els centellencs i les centellenques, en un moment que no és del tot propici però que sembla que l’activitat econòmica comença a remuntar. De tota manera cal estar molt atents per continuar mantenint un poble que dóna serveis i atenció a les persones en tots els àmbits: educació, cultura, esports, benestar social, festes, indústria, comerç... en definitiva un poble per viure i conviure. Miquel Arisa Coma Alcalde 2 Memòria 2013

[close]

p. 4

Presentació ALCALDE Miquel Arisa Coma TINENCES D’ALCALDIA Josep Paré Aregall Regidor d’Hisenda, Promoció econòmica, Turisme, Benestar i família i Informació i atenció al ciutadà Anna Chávez Calm Regidora d’ Educació, Cultura, Obres, Patrimoni i Participació ciutadana Miquel Garcés Nadeu Regidor de Qualitat urbana, ADF, Mobilitat, Gestió piscina i PAFES Neus Verdaguer Regidora de Festes, Igualtat i Medi Ambient Josep Arisa Argemí Regidor d’Esports i Indústria Maria Urpina Romeu Regidora de Gent gran , Cooperació, Solidaritat i Comerç Jacinto Prado Martínez Regidor de Joventut i Lleure Isabel Matas Babon Jordi Morera Ayza Assumpta Falgueras Marsal Norbert Gómez Sala REGIDORS i REGIDORES Antoni Castells Preseguer Regidor de Seguretat ciutadana i Sanitat 3 Memòria 2013

[close]

p. 5

Alcaldia JUNTES DE GOVERN Assumptes a tractar Assumptes a tractar 14 de gener 5 de febrer 19 de febrer 5 de març 19 de març 2 d’abril 16 d’abril 7 de maig 21 de maig 4 de juny 9 8 6 7 6 8 6 6 7 8 18 de juny 2 de juliol 16 de juliol 17 de setembre 1 d’octubre 15 d’octubre 5 de novembre 19 de novembre 3 de desembre 17 de desembre 4 5 6 7 7 5 9 7 8 5 SESSIONS DE PLE 24 de gener 28 de març 25 d’abril 30 de maig 17 de juliol 8 9 3 5 11 26 de setembre 30 d’octubre 20 de novembre 28 de novembre 19 de desembre DECRETS 203 ACTIVITAT REALITZADA PER L’ALCALDIA Entrevistes concedides a la ciutadania 4 6 2 5 3 973 42 98 26 190 150 Reunions al Consell Comarcal Reunions amb mitjans de comunicació 127 8 27 88 8 41 Entrevistes amb entitats Entrevistes amb institucions Entrevistes amb escoles Entrevistes amb empreses Reunions de treball 4 Inauguracions Actes protocol·laris Casaments Reunions amb la Federació de Municipis Memòria 2013

[close]

p. 6

Secretaria PADRÓ D’HABITANTS PER EDAT I SEXE 700 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 0-9 anys 10-19 anys 20-29 anys 30-39 anys 40-49 anys 50-59 anys 60-69 anys 70-79 anys 80-89 anys 90-99 anys 2 dones de més de 100 anys homes 3619 dones 3748 T OT AL 7367 DOCUMENTS REGISTRATS Entrada 1485 Sortida 1610 CERTIFICATS 3780 Obres i Urbanisme OBRES MAJORS I MENORS Llicències demanades 158 Llicències concedides 128 EXPEDIENTS D’ACTIVITATS Llicències tramitades 56 HABITATGES CONSTRUÏTS PLACES D’APARCAMENT - 5 Memòria 2013

[close]

p. 7

Governació PARADES DEL MERCAT (a partir de l’any 2012 aquesta dada està a la pàgina 14) SERVEIS REALITZATS PER LA POLICIA LOCAL Accidents Alarmes Multes de trànsit Citacions al jutjat Inspecció mobiliari urbà Permisos de foc Grues Informes policial 49 48 Robatoris Furts 35 30 5 9 40 10 29 130 145 Violència domèstica 29 80 Violència de gènere Conflictes veïnals 147 Incendis 18 25 SEM Altres vigilàncies SERVEIS REALITZATS PELS MOSSOS D’ESQUADRA Incidents Emergències Menors Trànsit Policia assistencial Policia administrativa Ordre públic Seguretat ciutadana Medi Ambient 20 6 115 50 26 19 189 6 6 Memòria 2013

[close]

p. 8

Educació CENS ESCOLAR Escola bressol Niu d’infants Escola bressol El Petit Pi Escola Xoriguer 99 111 Escola Ildefons Cerdà Escola Sagrats Cors Institut Pere Barnils altres municipis 446 382 572 526 Total 1690 Procedència dels alumnes: Centelles 1244 ALTRES FORMACIONS Escola de Música Escola de Dibuix Escola de Gimnàstica Taller de teatre 175 23 92 15 ESCOLA DE PERSONES ADULTES Curs o taller Cultura Bàsica nivells 1 i 2 Graduat Educació Secundària GESO Preparació proves d'accés a cicles formatius de Grau mitjà i Superior Català Iniciació, Bàsics, B1 i B2 Anglès nivells 1, 2 i 3 Alemany Francès nivell 1 i 2 Informàtica bàsica nivells 1 , 2 i 3 Institut Obert de Catalunya IOC Ceràmica Dibuix i Pintura Ioga i Exercici i respiració Patchwork Taller Decoupage i Scrapbooking 7 Casal d’estiu Puntes al coixí Taller de swing 179 20 10 Places 37 41 80 51 210 12 28 175 39 45 73 97 44 7 Memòria 2013

[close]

p. 9

Cultura ACTIVITATS REALITZADES Concerts Conferències Cinema 23 15 12 Espectacles i festivals Exposicions Teatre i dansa 25 23 14 ACTIVITATS PORTADES A TERME CONJUNTAMENT AMB LES ESCOLES Festa de Sant Jordi Exposició de Dibuix Sant Jordi Racons literaris de Sant Jordi VISITES SALES D’EXPOSICIONS Centre d’art el Marçó vell Sala de la biblioteca La Cooperativa 1507 300 BIBLIOTECA Visites Persones usuàries d’Internet Persones usuàries de Wi-Fi 20881 Persones usuàries del préstec 3659 Préstecs 2425 Carnets nous SERVEI DE CATALÀ Revisions Administració pública Àmbit socioeconòmic Associacions i particulars 241 19 22      Rua de Carnaval Teatre, música i cinema a través del programa escolar “Anem a teatre” Capella de Jesús 8451 8070 25007 203 Activitats Cursos a distància Tutories de sessions presencials Voluntariat per la llengua Sessions de recursos en línia Intervenció en processos de selecció de personal SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL Consultes externes Persones usuàries Consultes Col·laboració en activitats Consultes internes 8 Fons documentals 47 70 10 181 Fons municipal (metres lineals) Fons no municipals (metres lineals) Documents especials (unitats) Biblioteca i hemeroteca (volums) 435 135 21784 532 Memòria 2013

[close]

p. 10

Informació i Atenció a la ciutadania MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE PRÉSTEC Vegades que Taules Cadires s’ha deixat Associacions i festes de carrer 105 750 6788 Peces entarimat 241 MATERIAL PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT DEIXAT EN CONDICIÓ DE LLOGUER Particulars 13 50 535 6 ENTRADES A LA PÀGINA WEB www.centelles.cat 206.839 entrades anuals (si un usuari hi entra més d’un cop al dia, només se’n comptabilitza una) Sanitat ACTIVITAT EAP OSONA SUD ALT CONGOST SLP Visites centre Medicina Urgències medicina Infermeria Urgències infermeria Transitori Pediatria Pediatria infermeria Tarda jove Llevadora Odontòleg Higienista Treball social Residències Telefòniques 37266 8100 22090 3718 12243 5701 79 2522 6830 820 310 3539 Visites domicili 763 168 1117 274 544 1 1 26 2219 Extraccions Sintrom Vacunacions Electrocardio Espirometries Audiometries Citologies Recerca Podologia Peu diabètic Dietètica Homeopatia Psicologia Acupuntura Visites centre 7202 1093 1406 1879 166 57 539 978 977 446 173 181 766 216 Visites domicili 354 - Mitjana de visites per dia: 468 al centre i 20 al domicili DONACIONS DE SANG 660 9 Memòria 2013

[close]

p. 11

Benestar social RESIDÈNCIA SANT GABRIEL Residents Menors de 65 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys De 95 a 99 anys De 100 a 101 anys Totals Centre de dia Menors de 69 anys De 70 a 74 anys De 75 a 79 anys De 80 a 84 anys De 85 a 89 anys De 90 a 94 anys Totals Demandes de places de la Residència Homes 3 2 4 2 4 2 17 Homes 2 2 Centelles 25 14 - Dones 1 4 18 24 7 2 2 58 Dones 1 4 4 6 3 18 Altres municipis 35 7 - Total 3 3 8 20 28 9 2 2 75 Total 1 2 4 4 6 3 20 Total 60 21 - Informació Ingressos Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d’ingrés Demandes de places del Centre de dia Informació Ingressos Baixes Demandes pendents d’aprovació Demandes pendents d'ingrés 9 6 7 2 1 11 6 7 - - - 10 Memòria 2013

[close]

p. 12

Benestar social SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA INDIVIDUAL Intervencions Informació, assessorament, orientació Problemàtiques 3071 Habitatge 1002 Econòmiques 655 Laborals Salut, disminucions, drogodependències 12 Aprenentatge 46 Dificultats de relació social Maltractaments, sospita 18 Violència domèstica 13 Altres 25 Bancs d’aliments per família 6 Matrícula escolar fora període ordinari 52 382 342 631 201 456 28 12 10 171 26 194 Valoració, prevenció, inserció Tràmits i gestions Atenció domiciliària social Infància - Adults Gent gran Atenció domiciliària cofinançada Dependència Transitoris - Preventius Servei d’atenció a la llar cofinançat municipal Servei d’atenció a la llar cofinançat comarcal Teleassistència 190 Dependència actius SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA COMUNITÀRIA Grups de gimnàstica per a gent gran: 100 VI Jornada de la gent gran: 90 Arranjament d’habitatges per a gent gran: 5 Espai Jove: 50 joves al mes Reforç extraescolar Espai Jove: 20 joves Accions de promoció de participació de les dones al municipi: 21 persones a les xerrades mensuals. 162 persones als actes commemoratius Esports per a tothom!, conjuntament amb Càritas: 21 nens/es Projecte Entorn, conjuntament amb l’Institut: 14 alumnes Reforç extraescolar, conjuntament amb Càritas: 50 infants Taller de cuina: 6 famílies Taller d’administració econòmica: 40 persones “Créixer en família”, conjuntament amb el Departament de Benestar Social: 26 persones Taller de memòria per a la gent gran: 11 persones 11 Memòria 2013

[close]

p. 13

Joventut PROGRAMES DE JOVENTUT – PLA JOVE 1- Promoció d’hàbits saludables ( 26 tallers / 457 estudiants) 2- Suport a entitats i grups de joves 3- Oci Jove: Centelles Burning, Activitats de Festa Major 4- Programa d’estiu: Nits de piscina 5- El PIPA: Punt d’Informació, Participació i Assessorament per a joves 6- El PIPA als centres d’ensenyament secundari (511 consultes) 7- Formació de delegats/des dels centres d’ensenyament secundari a Centelles · Com elegir el delegat/da (6 tallers / 127 alumnes) · Jornada de formació de delegats/des (54 participants) 8- Raid dels Ausetans (41 participants) 9-Tallers i xerrades de millora de l’ocupabilitat i emprenedoria · Tallers al PIPA (2 tallers / 15 participants) · Tallers als centres d’ensenyament secundari (19 tallers / 396 estudiants) · Xerrades d’orientació sobre estudis i professions a 4t ESO de l’Institut (4 tallers / 81 estudiants) 10- Curs de monitor/a d’activitats en el lleure infantil i juvenil PUNT D’INFORMACIÓ, PARTICIPACIÓ I ASSESSORAMENT EL PIPA Consultes Assessoria d’estudis i professions Assessoria de treball (recursos, borsa i formació) Assessoria de turisme, viatgeteca i carnets internacionals Assessoria d’habitatge Participació Lleure 793 573 120 220 40 497 Cultura Cohesió social Salut i Esports Solidaritat i relacions internacionals Sostenibilitat, Medi ambient i consum Tecnologies de la informació i la comunicació 309 118 234 14 71 70 Altres serveis Préstec de guies Autoconsulta 12 12 47 Autoconsulta Internet 1562 Memòria 2013

[close]

p. 14

Promoció econòmica i ocupació SERVEI D’OCUPACIÓ I ACTIVITAT ECONÒMICA Borsa de treball Entrevistes Seguiments a inscrits borsa treball Usuaris que han trobat feina a través del Servei 622 Assistents sessions informatives 358 59 1108 Feines gestionades 206 Mercat de treball i empreses Persones en situació d’atur Persones assalariades 595 Autònoms 619 187 1378 Empreses Servei a l’empresa Assessoraments a empreses Empreses creades 392 15 Projectes d’empresa analitzats Tramitació d’ajudes 65 15 Parades de mercats i fires Mercat del diumenge (setmanal) Mercat anticrisi (anual) Mercat màgic (anual) 65 110 74 Fira de la ratafia i productes de la terra (anual) Fira de la tòfona (anual) 50 77 EVOLUCIÓ DE LA TAXA D’ATUR 18,00% 17,50% 17,00% 16,50% 16,00% 15,50% 15,00% m ar ç ab r il re r g r ju ny l ju lio Centelles 13 Osona ag os t se te m br e oc tu br e no ve m br e de se m br e ge ne fe b m ai Catalunya Memòria 2013

[close]

p. 15

Esports ENTITATS ESPORTIVES Instal·lació que utilitzen Agrupació de caçadors Agrupació esportiva Centelles (futbol sala) Agrupació de pescadors esportius Associació de patinatge, secció Club patí Centre excursionista de Centelles Club bàsquet Centelles Club natació Centelles Club patí Centelles (hoquei) Club tennis Centelles Penya escacs Centelles, secció billar Unió Esportiva Centelles (futbol) Tennis taula, secció Club tennis Club BTT Osona Futbol botons Penya ciclista Centelles Pavellons Pavellons Pavellons Piscina coberta Pavellons Pistes de tennis Local biblioteca Camp de futbol Sala de la Violeta Socis 175 85 67 170 153 socis 58 federats 30 58 170 207 42 35 20 No paguen quota Practicants 175 110 67 17 87 58 65 150 31 181 18 10 10 20 Tot i que actualment no hi ha club de petanca les pistes les utilitzen més de 50 practicants La piscina coberta amb sales de condicionament físic i activitats té més de 1450 persones abonades Setmanalment hi ha unes 1000 persones que entrenen als pavellons, a la pista poliesportiva i a la pista de l’escola Ildefons Cerdà 14 Memòria 2013

[close]

Comments

no comments yet