Manual för OpenSNH

 

Embed or link this publication

Description

Manual för att publicera på www.opensnh.se, 23 sidor.

Popular Pages


p. 1

Manual  för  OpenSNH  –  www.opensnh.se         Inloggning  och  behörighetsroller  ........................................................................................  2   Skapa  temasidor  ................................................................................................................  2   Skapa  lärobjekt  ..................................................................................................................  2   Lärverktyg  hos  OPEN  SNH  ..................................................................................................  2   Lägga  in  ljud  och  film  .........................................................................................................  5   Använda  bildsymboler  för  lärobjekt  ...................................................................................  6   Tillgänglighet  -­‐  bilder/symbolikoner/pictogram  att  använda  ............................................  12   Frågeverktyg  -­‐  för  onlinetest  och  quiz  ..............................................................................  14   Använda  och  skapa  diplom/kompetenskvitto  (Badge)  .....................................................  15   Välja  ämnesord  för  lärobjekt  ............................................................................................  17   Skapa  metadata/beskrivningar  för  lärobjekt  ....................................................................  18   Välj  upphovsrättsliga  villkor  enligt  Creative  Commons  (CC)  ..............................................  18   Söka  lärobjekt  och  temasidor  ...........................................................................................  19   Översättning  OMEKA  .......................................................................................................  23   Kontaktadresser   ...............................................................................................................  23                             Uppdaterad:  2014-­‐04-­‐22     Publicerad:  2014-­‐04-­‐22     Författare:  Mats  Brenner,  Learning  Center  mbr@hig.se  -­‐  Högskolan  i  Gävle           1  

[close]

p. 2

  Inloggning  och  behörighetsroller   Du  ansöker  om  inloggning  och  behörighetsroll  hos  Webmaster  för  opensnh.se  -­‐  mejla  till   mbr@hig.se,  Mats  Brenner  vid  Högskolebiblioteket  i  Gävle  -­‐  Learning  Center.     Skapa  temasidor   Innehållet  på  temasidorna  skapas  av  akademiska  resurser,  så  att  det  blir  intressant  och   enkelt  att  hitta  utifrån  sökord  och  kategorier  genom  att  ge  innehållet  bra  metadata.   Innehållet  presenteras  i  teman  som  skapats  av  oss  som  medverkar  och  vi  har  ett   gemensamt  årligt  tema.  Ett  tema  kännetecknas  av  ett  visst  ämnesområde  bestående  av  ett   urval  av  innehåll  från  olika  sökord/metadata,  samt  av  handplockat  extra  bra  material  från   våra  samverkanspartners  som  är  relevant  för  temat.   Skapa  lärobjekt   I  OPEN  SNH  kan  du  lägga  in  lärobjekt  både  som  filer  och  webblänkar.   Systemet  OMEKA  -­‐  som  vi  använder  för  OPEN  SNH  -­‐  kan  hantera  olika  filtyper  och  vi   använder  passande  symbolbilder  (ikoner)  för  att  användaren  enklare  skall  kunna  navigera   och  välja  den  typ  av  resurs  som  passar  bäst,  t  ex  film,  podcast,  bildspel,  dokument,  e-­‐bok,   bildspel  med  ljud,  webbsida,  interaktiv  objekt  eller  Infact-­‐produktion  (interaktiv  mindmap).   Max  filstorlek   Enligt  inställningarna  så  är  10MB  max  för  uppladdning  av  filer.  Det  kan  vi  ändra  på  om  det   behövs.       Lärverktyg  hos  OPEN  SNH   Du  kan  kostnadsfritt  använda  alla  de  lärverktyg  som  vi  har  listade  på  denna  webbsida  om   Lärverktyg.  På  webbsidan  kan  du  anmäla  dig  för  att  få  inloggningsuppgifter.   Infact  -­‐  med  Infactverktyget  skapar  du  interaktiva  mindmaps     2  

[close]

p. 3

BOOKTYPE  -­‐  skapar  du  e-­‐böcker,  läromedia  som  kan  innehålla  bilder/filmer  etc.   Buzzsprout  -­‐  här  kan  du  lägga  in  ljudfiler  för  skapa  Podcasts.  Användaren  kan  därifrån  även   ladda  hem  ljudfilerna  som  MP3-­‐filer.       Mediatyper  i  OMEKA   OMEKA  -­‐  i  webbpubliceringsverktyget  OMEKA  som  vi  använder  för  webbplatsen  opensnh.se,   så  kan  du  skapa  följande  mediatyper:   Text        A  resource  consisting  primarily  of  words  for  reading.  Examples  include  books,  letters,   dissertations,  poems,  newspapers,  articles,  archives  of  mailing  lists.  Note  that  facsimiles  or   images  of  texts  are  still  of  the  genre  Text.     Moving  Image        A  series  of  visual  representations  imparting  an  impression  of  motion  when  shown  in   succession.  Examples  include  animations,  movies,  television  programs,  videos,  zoetropes,  or   visual  output  from  a  simulation.     Oral  History        A  resource  containing  historical  information  obtained  in  interviews  with  persons  having   firsthand  knowledge.     Sound        A  resource  primarily  intended  to  be  heard.  Examples  include  a  music  playback  file  format,   an  audio  compact  disc,  and  recorded  speech  or  sounds.       Still  Image        A  static  visual  representation.  Examples  include  paintings,  drawings,  graphic  designs,  plans   and  maps.  Recommended  best  practice  is  to  assign  the  type  Text  to  images  of  textual   materials.     Website        A  resource  comprising  of  a  web  page  or  web  pages  and  all  related  assets  (such  as  images,   sound  and  video  files,  etc.  ).     Event        A  non-­‐persistent,  time-­‐based  occurrence.  Metadata  for  an  event  provides  descriptive   information  that  is  the  basis  for  discovery  of  the  purpose,  location,  duration,  and  responsible     3  

[close]

p. 4

agents  associated  with  an  event.  Examples  include  an  exhibition,  webcast,  conference,   workshop,  open  day,  performance,  battle,  trial,  wedding,  tea  party,  conflagration.     Email        A  resource  containing  textual  messages  and  binary  attachments  sent  electronically  from   one  person  to  another  or  one  person  to  many  people.     Lesson  Plan        A  resource  that  gives  a  detailed  description  of  a  course  of  instruction.     Hyperlink        A  link,  or  reference,  to  another  resource  on  the  Internet.     Person        An  individual.     Interactive  Resource        A  resource  requiring  interaction  from  the  user  to  be  understood,  executed,  or  experienced.   Examples  include  forms  on  Web  pages,  applets,  multimedia  learning  objects,  chat  services,   or  virtual  reality  environments.       Dataset        Data  encoded  in  a  defined  structure.  Examples  include  lists,  tables,  and  databases.  A   dataset  may  be  useful  for  direct  machine  processing.       Physical  Object        An  inanimate,  three-­‐dimensional  object  or  substance.  Note  that  digital  representations  of,   or  surrogates  for,  these  objects  should  use  Moving  Image,  Still  Image,  Text  or  one  of  the   other  types.     Service        A  system  that  provides  one  or  more  functions.  Examples  include  a  photocopying  service,  a   banking  service,  an  authentication  service,  interlibrary  loans,  a  Z39.50  or  Web  server.       Software        A  computer  program  in  source  or  compiled  form.  Examples  include  a  C  source  file,  MS-­‐ Windows  .exe  executable,  or  Perl  script.     4  

[close]

p. 5

Lägga  in  ljud  och  film   Du  kan  kostnadsfritt  lägga  in  ljud  (audiofil)  och  film  (videofil)  i  Open  SNH.     Storlek  på  audio-­‐  och  videofiler Filstorleken  är  just  nu  max  64  MB.  Vi  kan  utöka  den  vid  behov  till  fler  MB  -­‐  utan  större   ingrepp.  Önskar  du  ha  större  mängder,  så  kontakta  oss  för  bedömning  och  eventuell  en   prisbild  för  fillagringskostnader  (om  du  inte  är  en  SNH-­‐medlem).     Följande gäller för video med (audio) Huvudformat:  Mp4 Videoformat:  AVC-­‐Baseline Ljudformatet:  mp3 Bit-­‐rate:  416  kbps  (overall  bit  rate) Bilder  /  sekund:  24fps   Metadata - hantering Ljud  eller  filmfil  placeras  i    ”Filer”  på  det  aktuella  lärobjektet,  därefter  sätts  metadatatypen   för  objektet  till  ”moving  image”. Begränsningar  och  användbarhet   Filstorleken  är  max  64  MB  just  nu.  Vi  kan  utöka  den  vid  behov  till  fler  MB  -­‐  utan  större   ingrepp.  Önskar  du  större  mängder,  så  kontakta  oss  för  bedömning  och  prisbild  för   fillagringskostnader.     5  

[close]

p. 6

Det  viktiga  är  just  videoformatet  och  ljudformatet  -­‐  se  ovan.  Vi  har  även  testat  mpeg4  sp,  avc   main  med  aac-­‐lc  ljud,  men  då  har  alltid  någon  klient  slutat  fungera.  Filer  för  detta  test   gjordes  utifrån  filer  hämtade  från  följande  webbplats:   http://download.wavetlan.com/SVV/Media/HTTP/http-­‐mp4.htm Vi  använder  följande  mediaspelare  i  Open  SNH:  http://omeka.org/add-­‐ons/plugins/html5-­‐ media/     Vi  har  för  videoformatet  har  vi  verifierat  i  följande  webbläsare  och  enheter  (vad  som  gäller   för  video)  : • Internet  explorer,  Mozilla  Firefox  och  Google  Chrome     Android-­‐telefon  och  Android  surfplatta     iPhone  5-­‐telefon  och  iPad   • • Använda  bildsymboler  för  lärobjekt   Vi  använder  passande  symbolbilder  (ikoner)  för  att  användaren  enklare  skall  kunna  navigera   OPEN  SNH  och  välja  den  typ  av  resurs  som  passar  bäst,  t  ex  film,  podcast,  bildspel,   dokument,  e-­‐bok,  bildspel  med  ljud,  webbsida,  interaktiv  objekt  eller  Infact-­‐produktion   (interaktiv  mindmap).   Här  finns  även  alla  symbolbilder  (ikoner)  för  OPEN  SNH  och  till  olika  typer  av  lärobjekt.  Du   måste  först  logga  in  i  webbtjänsten  Box  (om  du  inte  tillhör  SUNET/federerad  e-­‐tjänst  för   lärosäten),  sedan  laddar  du  ned  de  bilder  du  önskar  använda.   Följande  symbolbilder  finns  för  följande  lärobjekt:     6  

[close]

p. 7

Adobe  Connect  -­‐  används  för  inspelade  webinar  med  Adobe  connect  (inspelade   föreläsningar/fim).  Här  är  det  en  webblänk  (URL)  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se   Bildspel  med  ljud  -­‐  används  när  du  har  ett  bildspel  med  inbakad  ljudfil  (helst  mp3-­‐fil).  Här   kan  det  både  vara  en  webblänk  (URL)  eller  en  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se     7  

[close]

p. 8

Dokument  -­‐  används  när  du  har  en  pdf-­‐fil,  wordfil  eller  liknande  (dokumentfil).  Här  kan  det   både  vara  en  webblänk  (URL)  eller  en  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se   E-­‐bok  -­‐  används  när  du  hänvisar  till  en  e-­‐bok,  kan  vara  pdf-­‐fil,  .epub-­‐fil  eller  liknande.  Här   kan  det  både  vara  en  webblänk  (URL)  eller  en  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se   8  

[close]

p. 9

Film  -­‐  används  när  du  använder  filmfil  (windows  mediafil,  quicktime  eller  liknande),  hänvisar   till  t  ex  Youtube  eller  annan  mediaportal  där  filmen  är  placerad.  Här  kan  det  både  vara  en   webblänk  (URL)  eller  en  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se   Infact  -­‐  hänvisar  till  en  Infact-­‐produktion.  Infacter  skapar  med  webbverktyget  Infact.se  och   medverkande  i  OPEN  SNH  har  konstnadsfritt  möjlighet  använda  webbverktyget  Infact  på   webbservern  www.provainfact.se  (se  mer  på  webbsidan  opensnh.se  >  Lärverktyg.  Här  är  det   en  webblänk  (URL)  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se     9  

[close]

p. 10

Interaktivt  objekt  -­‐  här  använder  du  symbolbilden  till  lärobjekt  typ  simuleringar,  quiz  där   användaren  kan  träna  sig  och  få  färdiga  svar/respons  etc.  Här  är  det  en  webblänk  (URL)  som   placeras  i  OMEKA/opensnh.se   Audio/podcast  -­‐  används  vid  ljudfiler  och  podcast.  Här  kan  det  både  vara  en  webblänk  (URL)   eller  en  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se     10  

[close]

p. 11

Powerpoint  -­‐  är  samma  som  bildspel,  men  utan  ljud.  Kan  vara  olika  filtyper  t  ex  MS   Powerpoint  eller  PDF-­‐fil.  Här  kan  det  både  vara  en  webblänk  (URL)  eller  en  fil  som  placeras  i   OMEKA/opensnh.se   Webb  -­‐  är  hänvisning  till  webbsida,  webbportal  eller  hemsida.  Här  är  det  en   webblänk  (URL)  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se     11  

[close]

p. 12

Test  &  Quiz  -­‐  är  hänvisning  till  webbsida,  interaktivt  objekt  eller  dokumentfil.  Ikonen   indikerar  även  att  den  lärande  kan  få  ett  kompetenskvitto  (Badge)  när  den  gjort  självtestet.   Här  är  det  en  webblänk  (URL)  eller  fil  som  placeras  i  OMEKA/opensnh.se   Tillgänglighet  -­‐  bilder/symbolikoner/pictogram  att  använda   Vi  använder  passande  symbolbilder  (ikoner  och  pictogram)  för  tillgänglighetsanpassa   sökning,  förståelse  och  navigering  för  att  alla  användare  och  funktionshindrande  enklare   skall  kunna  navigera  OPEN  SNH  och  välja  den  typ  av  resurs  som  passar  bäst,  t  ex  för  film  -­‐  här   finns  4  speciellt  utformade  symbolbilder  som  visas  och  beskrivs  nedan  för  öka   tillgängligheten  för  just  film/video.   Men  det  finns  symboler  även  för  podcast,  bildspel,  dokument,  e-­‐bok,  bildspel  med  ljud,   webbsida,  interaktiv  objekt  eller  Infact-­‐produktion  (interaktiv  mindmap).   Här  finns  även  alla  symbolbilder  (ikoner)  för  OPEN  SNH  och  till  olika  typer  av  lärobjekt.  Du   måste  först  logga  in  i  webbtjänsten  Box  (om  du  inte  tillhör  SUNET/federerad  e-­‐tjänst  för   lärosäten),  sedan  laddar  du  ned  de  bilder  du  önskar  använda.   Följande  symbolbilder  för  just  förbättrad  Tillgänglighet,  finns  för  följande  lärobjekt:     12  

[close]

p. 13

Film  med  Syntolkning  -­‐  Syntolkning  är  ett  stöd  för  den  som  har  synnedsättning  eller  är  blind.   Filmen  har  en  berättarröst  som  beskriver  det  som  inte  sägs/hörs  i  filmen.  Syntolken   beskriver  t  ex  situationer  i  scener,  gester/miner  och  kan  förklara  t  ex  vad  som  försigår  i  en   dialog.   Film  med  teckenspråkstolkning  -­‐  Teckenspråktolkning  innebär  att  i  film/videon  så  finns  det   en  teckspråkstolk  med,  som  teckenspråkstolkar  samtidigt  som  filmen  visas.  Teckentolken   syns  antingen  i  en  egen  mindre  videobild,  eller  står  t  ex  brevid  en  föreläsare.     13  

[close]

p. 14

Film  med  textning  -­‐  Film/videos  med  textning.  Kan  vara  på  flera  ett  eller  flera  språk.   Film  med  uppläst  text  -­‐  Kan  vara  antingen  en  syntetisk  röst  som  läser  upp   översättningstexten  för  filmen/videon  eller  att  det  finns  en  podcast/ljudfil  eller  liknande   annan  ljudtjänst,  där  en  röst  läser  upp  översättningstexten  med  t  ex  utländskt  tal.  Detta  är   främst  för  den  som  har  nedsatt  syn  eller  har  nedsatt  läsförmåga.   Frågeverktyg  -­‐  för  onlinetest  och  quiz   Här  rekommenderar  vi  lärvektyg  för  produktion  av  onlinetest  och  quiz  till  Open  SNH  och  våra   mOOC  (öppna  kurser)  kring  Temasidorna:     14  

[close]

p. 15

FiftySneakers.com  http://www.fiftysneakers.com  (helt  webbaserat,  kostnadsfri  för  enskild   med  upptill  1000  frågor  och  50  onlinetest)   Free  QuizMaker  från  iSpring  Solutions  är  kostnadsfri,  men  måste  installeras  på  en  dator.  Vi   åtar  oss  att  publicera  testet  på  en  webbserver.  Se  exempel/layout  på  publicerad  demo-­‐ quiz  http://www.opensnh.se/quiz/index.html  .Se  http://www.ispringsolutions.com/free-­‐ quiz-­‐maker  (för  ladda  hem  på  egen  dator).     Om  du  använder  Google  Docs  för  onlinetests/quiz,  så  kan  du   använda  http://www.flubaroo.com/  för  hantera  resultatsammanställningar  m  m.   Behöver  du  tips  &  råd  hur  du  väljer  frågetyper  när  du  skapa  ditt  onlintest  eller  quizfrågor,  gå   till  Computor  Assisted  Assessment  Centre.   Vi  undersöker  även  möjligheterna  med  andra  webbaserade  system  som  är  open  source    för   onlinetest/quiz  som    Taotesting  och  Onyx.   Du  kan  även  lägga  in  dina  frågor  i  YouTube-­‐filmer/videos  och  med  Mozilla  Popcorn  Maker  så   kan  du  editera  och  lägga  till  frågor  eller  hänvisningar  i  videos  och  till  ljudfiler.   Med  nya  Oppia.org  (Beta)  från  Google  så  kan  du  skapa  frågor  som  kursdeltagare  börjar  med   för  att  för  att  sedan  utforska  i  andra  interaktiva  läromedel  du  lägger  till,  t  ex  video,  kartor,   textmaterial.   Slutligen  kan  vi  rekommendera  det  kostnadsfria  verktyget  Gnowledge  för  att  skapa   onlinetest,  gå  till:  http://www.gnowledge.com/main/welcome.aspx   Använda  och  skapa  diplom/kompetenskvitto  (Badge)   Se även avsnittet i denna manual för hur du väljer lärverktyg för skapa Frågeverktyg - för Quiz & Onlinetest. Instruktionsmetod  -­‐  viktigt  för  den  som  vill  ha  Badge  (diplom/kompetenskvitto)   Du  kan  hämta  en  Badge  (diplom/kompetenskvitto)  efter  avslutat  onlinetest  eller  quiz.   Villkor  är  att  du  tar  en  skärmdump  (skärmbild  i  wordfil/eller  bildfil)  på  testresultatet   och  sänder  till  e-­‐postadressen:  mbr@hig.se       Vi  använder  en  speciell  symbolbild/ikon  för  Test  &  Quiz.  För  information  om  man  får  en   Badge,  alltså  ett  kompetenskvitto  så  har  alltså  alla  lärobjekt  som  är  onlinetest,  test  eller   quiz  denna  möjlighet  -­‐  men  det  är  viktig  att  instruktionerna  är  tydliga  för  den  som  tar   testet  och  på  vilka  villkor  man  kan  få  en  Badge  (kompetenskvittot):     15  

[close]

Comments

no comments yet