dac-san-5

 

Embed or link this publication

Description

Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Kỳ 5, phát hành năm 2010

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 2 ĐẶC SAN KỲ 5  2010

[close]

p. 3

K THƯ NGỎ ính thƣa Quí Chức Sắc, Quí Hiền Tài, Quí Chức Việc, Quí Đạo Hữu, và các Huynh Tỷ Đệ Muội, T rong những năm vừa qua, sự hình thành của Đại Đạo Thanh Niên Hội- Hải Ngoại (ĐĐTNH- HN) là một quá trình rất dài và gặp rất nhiều khó khăn. Tuy đứng trƣớc những thử thách cam go đó, Đại Đạo Thanh Niên Hội vẫn từng bƣớc một cố gắng giữ vững niềm tin của mình và quyết tâm đi tới một tƣơng lai tƣơi sáng. Bởi vì sứ mạng của ngƣời Thanh Niên Đại Đạo là hệ trọng đến chừng nào trong vai trò phục vụ nhơn sanh, đào tạo một thế hệ trẻ ƣu tú để phát huy tinh thần đạo đức và thăng hoa nền phong hóa nhà Nam. Trọng trách của ngƣời Thanh Niên Đại Đạo thật cao quí và to lớn quá, mà với một nhân lực ít ỏi thì chƣa có đủ để phát huy hết những tinh hoa của một tổ chức lớn mà các bậc tiền bối đã có công khai sáng. Tuy nhiên, với nguyên lý “Tre già măng mọc”, là tuổi trẻ của thế hệ kế thừa, chúng đệ, muội vẫn nuôi dƣỡng tinh thần và hoài bão của ngƣời Thanh Niên Đại Đạo. Chúng đệ, muội đã và đang cố gắng hết sức của mình để duy trì và phát triển tổ chức ĐĐTNH ngày càng lớn mạnh hơn. Do đó, chúng đệ, muội vẫn hằng mong làm sao đem lại một luồng gió mới đầy sức sống cho Thanh Thiếu Niên, để những sinh hoạt của Thanh Thiếu Niên tại Hải Ngoại đƣợc nhịp nhàng, phù hợp với sự phát triển của xã hội, hầu đem lại những đóng góp hữu ích cho Đạo và Đời. ể đạt đƣợc những mục tiêu nêu trên, ĐĐTNH-HN đã lập ra những kế hoạch cho hai năm tới với các tiêu đề nhƣ trại hè huấn luyện huynh trƣởng, chƣơng trình văn nghệ tiệc chay gây quỹ để thực hiện công việc phƣớc thiện, và Đại Hội kỳ VI, v.v... Bên cạnh đó, chúng đệ muội đang gầy dựng và tu bổ trang mạng caodaiyouth.org để cho Thanh Thiếu Niên Cao Đài có một nơi sinh hoạt chung, học hỏi giáo lý, và tạo một nhịp cầu kết nối tình tƣơng thân tƣơng ái trong huynh đệ của Thanh Niên khắp mọi nơi trên thế giới. Bao nhiêu năm qua, với tình thƣơng mến của Quí Cô Bác, Quí Đồng Đạo, Quí Huynh Trƣởng, và các bạn trẻ mà trang mạng đã đƣợc sự đóng góp rất nhiệt tình các bài viết về giáo lý rất phong phú, và hữu ích. Chúng đệ, muội thành tâm cám ơn tất cả những đóng góp quí báu đó. Vạn sự khởi đầu nan, trang mạng của Đại Đạo Thanh Niên Hội vẫn còn thô sơ và gặp rất nhiều thử thách. Chúng đệ, muội Ban Chấp Hành của ĐĐTNH- HN và Ban Trang Mạng hi vọng sẽ tiếp tục đƣợc đón nhận sự đóng góp bài vở với tất cả các chủ đề về giáo lý, tình yêu cuộc sống, tin tức gần xa và đạo sự đó đây từ khắp mọi nơi gởi về để làm cho trang mạng ngày thêm phong phú… Đó là nguồn khích lệ lớn lao hơn bao giờ hết. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ và tri ân đến tất cả những đóng góp của các quí đọc giả gần xa trong và ngoài nƣớc. hân đây, BCH ĐĐTNH- HN cũng xin trân trọng giới thiệu cùng tất cả Quí Huynh Tỷ Đệ Muội về quyển Đặc San Đại Hội Kỳ V. Quyển Đặc San này đƣợc phát hành để đặc biệt trình bày về những sinh hoạt, hội thảo, thuyết trình giáo lý, đố vui học Đạo, và vui chơi của Thanh Thiếu Niên trong 3 ngày Đại Hội tại đất trại ở Westminster, California vào ngày 3,4, và 5 tháng Bảy, năm 2010. Nơi đây cũng sẽ ghi lại những hình ảnh sống động và vui tƣơi nhất của Thanh Thiếu niên trong những ngày Đại Hội. Đồng thời, đây cũng là quyển lƣu niệm để đánh dấu những bƣớc tiến của ĐĐTNH ở Hải Ngoại, bên cạnh sự nỗ lực không ngừng của quí anh chị em Thanh Niên Đại Đạo. rong suốt thời gian tổ chức trại, nếu có điều gì sơ sót, cũng xin quí vị niệm tình tha thứ. Bên cạnh đó, Đại Hội kỳ V đã đƣợc thành công cũng là nhờ vào sự ủng hộ rất nhiệt tình về vật chất lẫn tinh thần của tất cả các Chƣ Chức Sắc, Chức Việc, Quí Cô Bác, Quí Huynh Trƣởng và các bạn. Đó là món quà tinh thần rất quí báu mà Quí Vị đã dành cho ĐĐTNH. Tất cả thành viên của ĐĐTNH rất trân trọng và nhớ ơn mãi mãi những tấm lòng ƣu ái đó. Đây cũng là động lực thúc đẩy ĐĐTNH tiếp tục học hỏi không ngừng, đem hết sức mình phụng sự cho Đạo và Đời để phổ truyền nền chơn giáo của Đức Chí Tôn ra khắp mọi nơi, mang lại những hữu ích cho xã hội và cho đất nƣớc. uối cùng, chúng đệ muội thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng các Đấng Thiêng Liêng ban nhiều hồng phƣớc cho Quí Huynh, Tỷ, Đệ, Muội đƣợc dồi dào sức khỏe, tinh thần thêm tinh tấn hầu góp công tô điểm cho mối Đạo Thầy càng ngày càng thêm tƣơi đẹp. Đồng thời cũng xin cầu nguyện Đấng Cha Lành ban nhiều ân huệ cho tất cả nhân loại đƣợc hƣởng cảnh thanh bình an cƣ lạc nghiệp. in trân trọng kính chào tất cả Quí Liệt Vị, Ngày 20, tháng 8, năm 2010 TM BCH ĐĐTNH-HN Lê Tuấn Anh Phó Hội Trƣởng Nội Vụ Đ N T C X ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 3 ĐẶC SAN KỲ 5  2010

[close]

p. 4

ĐẶC SAN ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI KỲ 5 B an Biên Tập Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Kỳ 5 chân thành cảm ơn đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội đã đóng góp những bài viết quý giá làm tăng giá trị và ý nghĩa của Đặc San kỳ này và xứng đáng được lưu giữ trong tủ sách gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Ân Nhân Bảo Trợ chương trình Đại Hội và Đặc San Kỳ5 và đặc biệt là sự đóng góp về vật chất và khích lệ tinh thần của các cơ sở Đạo. Không có sự đóng góp và hổ trợ của tất cả quý vị, chúng tôi không thể thực hiện được Đặc San này. Kính trân trọng đa tạ và tri ân đến toàn thể quý vị. Chủ Trương và Thực Hiện: Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Biên Tập: Ngô Thiện ĐứcNguyễn Kim Thế VinhNguyễn Thái Liêu Bảo TrânLê Minh HoàngTrương Nguyễn Đăng KhoaPhan Minh HiệpLê ThắmLễ Sanh Lê Hương MuộiHT Phạm Văn Khảm HT Nguyễn Trung ĐạoLuật Sự Nguyễn Thị Tư BéNguyễn Tấn VũLê Tuấn AnhTrần Ngọc Đăng KhoaBS Bùi Đắc HùmTạ Ánh MinhĐỗ Thanh HảiPhạm Cao Công Khanh Chủ Bút: Nguyễn Thái Liêu Bảo TrânLê Minh HoàngLê Thắm Thiết Kế Trang Bìa: Phan Minh Hiệp Kỷ Thuật: Đỗ Thanh Hải Ấn Loát Tại Nhà In: G.I.A. - A2Z PRINTING & PROMOTIONS 14971 Chestnut Street, Suite B, Westminster, CA 92683 (714) 893-3434, (714) 983-2622 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 4 ĐẶC SAN KỲ 5  2010

[close]

p. 5

MỤC LỤC Thư Ngỏ Diễn Văn Khai Mạc Đại Hội Kỳ V Ban Chấp Hành ĐĐTNH-HN Nhiệm Kỳ 2010-2012 Diễn Văn Chào Mừng Đại Hội của Châu Đạo California Thư Phúc Đáp của Hiền Huynh CTS Nguyễn Thanh Bường Thư Phúc Đáp của Hiền Tỷ Lễ Sanh Lê Hương Muội Thư Phúc Đáp của Hiền Huynh HT Lê Trung Cang Diễn Văn Chào Mừng Đại Hội của Tộc Đạo Litle Saigon Thơ Những Ưu Khuyết Điểm của ĐĐTNH và Phương Pháp Khắc Phục Giới Thiệu CHIẾC ÁO THUN Đai Hội Phóng Sự: “NGUYỆN CA” và Tác Giả Phạm Tú Ban Chấp Hành ĐĐTNH-HN Nhiệm Kỳ 2007-2010 Hành Chánh Đạo Đi Cúng Để Làm Gì? Hôn Nhân Không Đồng Tôn Giáo Thư Cảm Tạ Giới Thiệu Một Nền Tôn Giáo Mới: CAO ĐÀI Presentation by Khanh Pham Tam Thể Xác Thân Tường Thuật Đại Hội TTNCĐTG Kỳ V Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 5 Câu Chuyện Cuối Tuần với SBTN Lễ Tuyên Thệ Nhậm Chức của Tân BCH Tình Thương Yêu Hòa Hiệp Phương Hướng Hoạt Động của Tân BCH Diễn Văn Bế Mạc Đại Hội Kỳ 5 Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Austin, Texas Lễ Khánh Thành Thất Wichita, Kansas 3 7 2 9 10 11 12 13 14 15 17 19 20 23 26 27 29 31 33 35 39 51 54 57 60 67 70 73 78 Wichita, Ngân Nga Niềm Vui Đạo Đến Hương Đạo Wichita Phương Pháp Học Nhạc Hữu Hiệu Dự Định Lớp Nhạc Trong Tương Lai Mừng Lễ Hội Yến Diêu Trì Cung Đại Lễ Vía Đức Lý Giáo Tông Trai Đường - Đạo Thiện Phòng Đời Sống Hôn Nhân Ngày Tựu Trường Hơi Thở Của Một Dân Tộc Bổn Tích Địa Tạng Vương Bồ Tát Gương Hiếu Hạnh: Địa Tạng Vương Bồ Tát và Thất Nương Những Thói Quen Rất Hại Cho Sức Khỏe Tâm Thư Kêu Gọi của Giới Trẻ Danh Sách Quý Ân Nhân Bảo Trợ 79 82 86 89 91 96 103 108 111 121 123 125 130 133 134 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 5 ĐẶC SAN KỲ 5  2010

[close]

p. 6

 ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 ĐẶC SAN KỲ 5 2010 6 http://www.caodaiyouth.org  ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI

[close]

p. 7

K DIỄN VĂN KHAI MẠC ính thŭa :  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5  Chŭ Chức Sắc, Chŭ Chức Việc, Quý Đồng Đůo và Đƥo Tâm.  Quý Quan khách các Hội đoàn đoàn thể..  Cùng toàn thể quý anh chị em Thanh thiếu niên….. giúp cho tổ chức Thanh Niên Cao Đài ngày một lớn můnh, rộng khắp để cùng nhau hổ trợ với các bậc đàn anh hầu mang ánh sáng chân lý chứa đầy tình thŭūng của Đức Cao Đài Thŭợng Đế đến tận khắp năm châu thế giới, để nhūn loůi luôn hiểu rằng chỉ có Thŭợng Đế chính là ngŭời CHA chung để cùng sống chung một mái ųm gia đình trong tình huynh đệ đƥi đồng không phân biệt màu da, sắc tóc, hòa bình chung sống sẽ đến cho toàn nhân loůi. Đó là hoài bűo duy nhųt mà chúng đệ muội Thanh thiếu niên Cao Đài tůi Hűi ngoůi hằng ųp ủ: “ Noi Gương Tiên Phụ Dìu Hồn Nước, Nối Chí Trưởng Huynh Giữ Đạo Nhà.” K Đ H ôm nay trong bầu không khí thật là náo nhiệt của ngày khai můc Đůi Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ V đŭợc tổ chức tůi khuôn viên Thánh Thųt California, Hoa kỳ năm 2010. Thay mặt Ban Tổ Chức, chúng đệ muội xin hân hoan chào đón toàn thể quý vị đã đến tham dự lễ Khai Mƥc Đƥi Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ V trong ngày hôm nay. hoůt nhìn quang cűnh xung quanh, một ngày với nhiều nắng ųm, bầu trời đầy trong xanh, niềm hân hoan růng rỡ trên từng khuôn mặt của quý anh chị em thanh niên sau những năm tháng dài cách xa nay cùng tề tựu xum họp truyện trò thật thân mật trong ngày hội lớn. Khung cűnh nầy đã hòa lẫn cùng nhiều tinh thần trợ lực, trợ sức của Chŭ chức sắc chức việc, quý vị đůo hữu, đůo tâm, cùng quý quan khách cũng đủ kết luận rằng tinh thần của Đƥi Hội kỳ V lần nầy đang dâng trào cao độ với nhiều sức trẻ đầy nhiệt quyết trong sứ mệnh phát huy và gìn giữ tôn giáo Cao Đài tůi Hűi ngoůi. an Tổ chức luôn hy vọng rằng tinh thần cao độ ųy sẽ luôn bền vững không bao giờ tắt lịm để sự đoàn kết mãi mãi vững chắc, niềm tin và lòng quyết tâm vŭợt qua nhiều trở ngůi khó khăn và thử thách ính thŭa Quý vị, T ức Chí Tôn đã důy rằng : ” … THẦY vui muốn cho các con thuận hòa cùng nhau hoài, ấy là lễ hiến cho Thầy rất trân trọng.Phải chung lo cho danh Đạo Thầy.“ ( TNHT-Quyển I ) và Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc trong Phương Luyện Kỷ đặng vào con đường thứ 3 Đại Đạo đã chỉ dạy: “ Chỉ có sự thương yêu mới là chìa khoá mở cửa Bạch Ngọc Kinh ”. ó là những lời důy vô cùng quý báu mà chúng đệ muội Thanh Niên Cao Đài hằng luôn tôn kính vì nó là phŭūng châm để chúng đệ muội luôn vững tâm phát huy, rèn luyện đi tới, giử vững đức tin tuyệt đối với Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu cùng Chŭ Thiêng Liêng các Đųng. Chính vì thế mà chúng đệ muội đã chọn chủ đề trong Đůi Hội lần thứ V kỳ nầy là “GIỮ VỮNG NIỀM TIN, QUYẾT TÂM ĐI TỚI.” hủ đề ųy cũng là nổi hoài bűo mà chúng đệ muội luôn hằng mong ŭớc cho sự tiến bŭớc phát triển cho tổ chứcThanh Niên Cao Đài tůi Hűi ngoůi luôn vững můnh trên còn đŭờng Tu học, phát triển thể lực trí lực, nhằm thực hiện mau chóng nghĩa vụ : “ Bűo Sanh-Nhân Nghĩa-Công Bằng ” mà ngŭời Thanh Niên Cao Đài luôn khắc ghi tâm quyết. Đ C B K Đ 7 ính thŭa quý vị, ůi Hội lần thứ V kỳ nầy đã đánh dųu sự trŭởng thành đű gần 10 năm của tổ chức thanh niên Cao Đài tůi Hűi ngoůi mang tên ĐŮI ĐŮO THANH NIÊN HỘI kể từ lần Đůi Hội đầu tiên năm 2001 cho ĐẶC SAN KỲ 5 2010 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org

[close]

p. 8

Diễn Văn Khai Mạc  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 đến nay với truyền thống cứ mổi 2 năm, Đƥi hội TTNCĐTG sẽ đŭợc tổ chức một lần, nhằm duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết của toàn thể Thanh thiếu Niên Cao Đài Thế Giới. uyên qua chŭūng trình Đůi Hội trong 3 ngày mà quý vị đã đŭợc xem qua, Ban Tổ Chức tin rằng sẽ mang đến cho những ngŭời tham dự thật nhiều giây phút thoűi mái, hào hứng với nhiều chŭūng trình vui chūi giűi trí, văn nghệ, thể thao, nhiều trò chūi ngoůn mục trên đųt trůi cách đây không xa, các buổi hội thűo đố vui, diễn thuyết về Giáo lý và Đůo sự với nhiều đề tài khác nhau v.v và v v.. an Tổ Chức mong rằng quý vị sẽ dành nhiều thì giờ để cùng hóa thân với anh chị em thanh niên chúng đệ muội trong các ngày nầy để đŭợc gần gủi và mật thiết hūn giữa bậc đàn anh cùng đàn em hậu tųn. Chúng đệ muội tin rằng một ngày không xa sẽ có rųt nhiều điều tốt đẹp đầy khởi sắc đang chờ đón thế hệ đàn anh cùng đàn em sẽ dìu dắt, nâng đỡ cho nhau trên bŭớc đŭờng công quű phổ độ và phụng sự nhūn sanh, tham gia tích cực xây dựng cộng đồng ngŭời Việt tůi Hűi Ngoůi ngày thêm tŭūi thắm. ųt cám ūn Chŭ Chức sắc, Chức việc, quý vị Đůo Hữu, Bàn Trị Sự Tộc Đůo Orange Wood, Thánh Thųt Little Saigon đã giúp sức cho Ban Tổ Chức sử dụng Hội trŭờng trong ngày hôm nay cùng toàn thể quý Quan khách đến từ các Hội đoàn và đoàn thể đã dành thời gian quý báu đến tham dự lễ khai můc cùng chúng đệ muội. Ban Tổ Chức luôn chân thành cűm tů sâu sắc tųm chân tình quý báu của quý vị đã dành cho chúng đệ muội. Cầu nguyện ūn trên Đức Đƥi Từ Phụ, Đức Đƥi Từ Mẫu cùng các Đấng Thiêng liêng ban thật nhiều hồng ân, trí huệ, sức khỏe, an vui và hůnh phúc cho toàn thể chŭ vị và gia đình. à bây giờ, xin thay mặt Ban Tổ Chức, chúng đệ muội xin trân trọng tuyên bố: “ chính thức khai můc Đůi Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V tůi tiểu bang California, Hoa Kỳ, năm 2010. ĐĐTNH-Hải Ngoại Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2010-2012 X Hội Trŭởng: Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney, Australia) Phó Hội Trŭởng Nội Vụ: Lê Tuųn Anh (Austin, Texas) Phó Hội Trŭởng Ngoůi Vụ: Nguyễn Tųn Vũ (New Orleans, Louisiana) Tổng Thŭ Ký: Trŭūng Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington) Thủ Quỹ Tů Ánh Minh (Westminster, California) (Kiêm Phó Tổng Thŭ Ký) Trŭởng Ban Văn-Hóa Xű-Hội: Nguyễn Thái Liêu Bűo Trân (Atlanta, Georgia) Trŭởng Ban Tổ-Chức và Kế-Hoůch: Trần Trung Dung (Seattle, Washington) Trŭởng Ban Kinh-Tế và Tài-Chánh: Ngô Thiện Đức, Trần Minh Thành Trŭởng Ban Văn-Thể-Mỹ (Văn-Nghệ, Thể-Thao, và Mỹ-Thuật) Phům Tú (Westminster, California) Trŭởng Ban Kỹ-Thuật: Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) Thành Phần Ban Cố Vųn Chỉ Đůo: Ngô Thiện Đức (Westminster, California) Trần Minh Thành (San Jose, California) Trần Chí Dũng (San Jose, California) Lê Minh Hoàng (Portland, Oregon) Võ Thành Tâm (Atlanta, Georgia) Các ủy viên cộng tác với Ban Chųp Hành: Portland, Oregon: Phům Cao Công Khanh, Lê Thắm Texas: B R V T Lê Minh Đůo (Dallas) Nguyễn Thůnh (San Antonio) California: rân trọng kính chào. Hoa kỳ ngày 03 tháng 07 năm 2010 TM Ban Tổ Chức Đůi Hội TTNCĐTG kỳ V Trŭởng Ban HTDP Ngô Thiện Đức Phan Minh Hiệp (San Diego) Trŭūng Trọng Nhân (San Jose) Dŭūng Thanh Vân (Canada) Huỳnh Đào Vân Long (Westminster) “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.” Nguyễn Bá Học 8 http://www.caodaiyouth.org  ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI ĐẶC SAN KỲ 5 2010

[close]

p. 9

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG Của Châu Đạo California K K T V  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 ính Bạch Hội Thánh, ính thƣa quí quan khách, chƣ Chức Sắc, chƣ Chức Việc Bàn Trị Sự, quí Đồng Đạo và Đồng Hƣơng, cùng các anh chị em Thanh Thiếu Niên Đại Đạo Thanh Niên Hội. rƣớc hết, tôi xin thay mặt Châu Đạo Cao Đài California trân trọng kính chào quí quan khách, quí Đồng Đạo, Đồng Hƣơng, và nhất là thân ái chào mừng tất cả anh chị em Thanh Thiếu Niên Cao Đài từ khắp nơi trên thế giới qui tụ về miền Nam California để tham dự Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lần thứ V. ậy thì, hiện tại chúng ta đang có trong tay cái diễm phúc Trời ban. Nếu không nắm bắt chặt, nó sẽ rớt mất. Những ai đã từng buông thả cuộc sống, những ai đã bƣớc ra ngoài cái sống bình thƣờng của xã hội… là những ngƣời đã đánh mất cái diễm phúc nói trên. R 1. 2. iêng chúng ta là những đứa con nhà Đạo, là đoàn viên của Đại Đạo Thanh Niên Hội.. với diễm phúc này, chúng ta biết dùng nó để: Tạo cơ hội thăng tiến bản thân, luôn luôn nhìn lên cao, học hỏi thêm nữa… và tìm thế vƣợt cao lên mãi. Tạo cơ hội để trao đổi nhau với ngƣời bản xứ. Chúng ta học hỏi cái hay ở xứ ngƣời và ngƣợc lại chúng ta cũng để xứ ngƣời nhìn thấy cái nền phong hóa sáng chói của dân tộc Việt nhƣ Đức Thanh Sơn Đạo Sĩ đã từng tự hào: “Văn hiến bốn ngàn năm có sẵn, Chi cần dị chủng đến dâng công” Hoặc nhƣ Đức Chí Tôn đã từng cho biết: NAM PHONG THỬ NHỰT BIẾN NHƠN PHONG Nghĩa là nền phong hóa nhà Nam ngày sau sẽ biến thành nền văn hóa của nhơn loại qua con đƣờng NHO TÔNG CHUYỂN THẾ mà Đức Chí Tôn đã vạch rõ trong giáo lý Cao Đài. 3. Giáo lý Cao Đài mang hạnh phúc đến cho mọi ngƣời. Do đó ngƣời tín đồ Cao Đài chơn chính luôn luôn sống trong hạnh phúc và hãy truyền giáo lý Cao Đài đến tận tay mọi ngƣời để mọi ngƣời cùng chung hƣởng cái hạnh phúc vô biên ấy. T V hứ đến, tôi xin chúc Đại Hội sẽ bàn thảo chu đáo để có đƣợc một kế hoạch vững chắc cho 2 năm tới, nhằm phát triển đội ngũ Đại Đạo Thanh Niên Hội tại Hải Ngoại và phục vụ Đạo, phục vụ Đời xứng đáng với lời nguyện hằng ngày là: “Hoằng Khai Đại Đạo và Phổ Độ chúng sanh…” ới sứ mạng truyền giáo ở xứ ngƣời, chắc chắn các anh chị em Đại Đạo Thanh Niên Hội là những ngƣời am tƣờng tiếng bản xứ nên hãy mạnh dạn tự nhận lấy trách nhiệm và làm sao cho thật xứng đáng… N T T 9 Đ V ồng thời nhân cơ hội gặp mặt này, tôi cũng muốn chia sẻ với anh chị em cái diễm phúc lớn lao mà chúng ta đang có. Đó là sự hiện diện của chúng ta hiện nay ở nhiều quốc gia tiên tiến trên thế giới, điều mà hàng triệu Thanh Thiếu Niên ở các quốc gia khác đang mơ ƣớc nhƣng chƣa đạt đƣợc. ới diễm phúc này, bao giờ tôi cũng nghĩ rằng: Ơn Trên đã ban cho chúng ta. Đồng thời tôi cũng thƣờng suy tƣ về lời giảng của Đức Hộ Pháp trong lần thuyết Đạo tại Tòa Thánh Tây Ninh vào năm 1948 nhƣ sau: “Biết đâu, những ngƣời đang ngồi cúng tại đây hôm nay, sau nầy đƣợc diễm phúc đi hành Đạo tại Hoa Kỳ mà chớ…” ói tóm lại, Đại Đạo Thanh Niên Hội là một tài nguyên quí báu của Đạo, là lực lƣợng kế thừa sáng giá, là niềm tin duy nhứt của các bậc Cha Anh với tuổi đời càng ngày càng chồng chất lên cao. Hy vọng các anh chị em luôn luôn xứng đáng và giữ vững niềm tin yêu này. rƣớc khi dứt lời, một lần nữa, thay mặt Châu Đạo Cao Đài California, kính chúc toàn thể quí vị hiện diện trong buổi lễ hôm nay cùng bửu quyến luôn đƣợc an bình, hạnh phúc, và ĐẠI HỘI THANH THIẾU NIÊN CAO ĐÀI THẾ GIỚI LẦN THỨ V đƣợc thành công viên mãn. rân trọng kính chào, Hiền Tài Phạm Văn Khảm Đại Diện Châu Đạo California ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org ĐẶC SAN KỲ 5 2010

[close]

p. 10

THƯ PHÚC ĐÁP  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 Đƥi Đƥo Tam Kỳ Phổ Độ (Bát Thập Ngũ Niên) Tòa Thánh Tây Ninh Kính gởi, - Quí Chức Sắc, Chức Việc, và Đồng Đạo Thánh Thất California - Quí Ban Tổ Chức Đại Hội Kỳ 5 ĐĐTNH- HN Chúng tôi, Bàn Trị Sự, Đồng Đůo và các cháu ĐĐTNH Thánh Thųt Georgia rųt phųn khởi trŭớc sự phát triển của Thanh Niên Hội Hűi Ngoůi, vì đây là sự lớn můnh của Đůo Cao Đài Hűi Ngoůi trong tŭūng lai. Nhŭng trong hoàn cűnh kinh tế hiện nay, tài chánh eo hẹp vì đang tiến hành xây dựng Thánh Thųt, phần vì không nghỉ thêm vào ngày lễ July 4 đŭợc, Bàn Trị Sự phűi thay phiên nhau, vừa đi làm, vừa trực ở Thánh Thųt cű ngày lẫn đêm, và vì hiền huynh PTS thŭờng trực ở Thánh Thųt phűi đi giűi phẫu, nên Thánh Thųt Georgia đi tham dự Đůi Hội chỉ có ba cháu Thanh Niên Hội. Bàn Trị Sự chúng tôi kính nhờ Quí Chức Sắc, Chức Việc, Đồng Đůo và các cháu Thanh Niên Hội Thánh Thųt California tận tình hŭớng dẫn và chăm sóc chỗ ăn, chỗ ở cho các cháu dùm, vì các cháu là nữ và chŭa từng đi xa gia đình nhŭ thế này. Chúng tôi chân thành cám ūn Quí Huynh Tỷ và nguyện cầu Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đųng Thiêng Liêng ban hồng ân cho Quí Huynh Tỷ và gia quyến đŭợc an khang thịnh vŭợng. Cầu chúc cho Đůi Hội kỳ 5 đŭợc thành công tốt đẹp trong tình thŭūng yêu và đoàn kết. Atlanta, ngày 1, tháng 7, năm 2010 TM Bàn Trị Sự (Ký tên và đóng dųu) Chánh Trị Sự Nguyễn Thanh Bŭờng “Nhãn thị chủ tâm, Lưỡng quang chủ tể, Quang thị Thần, Thần thị Thiên, Thiên giả Ngã dã.” TNHT ĐẶC SAN KỲ 5 2010 10 http://www.caodaiyouth.org  ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI

[close]

p. 11

THƯ PHÚC ĐÁP  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 Đƥi Đƥo Tam Kỳ Phổ Độ (Bát Thập Ngũ Niên) Tòa Thánh Tây Ninh *** Thĉ Phúc Đáp Kính gởi BTC Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ V Trích yếu: V/v Đůi Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Thŭa các em, chị là L.S. Lê Hŭūng Muội, thay mặt BTS, BCQ và đồng đůo nūi Thánh Thųt và Điện Thờ Phật Mẫu Mountain View hân hůnh đŭợc BTC mời dự Đůi Hội vào các ngày 3, 4, 5 tháng 7 năm 2010 tůi Thánh Thųt California. Các em quí mến, các em là mầm non tŭūng lai, là rŭờng cột, là hậu duệ kế thừa của nền Đůi Đůo, của quốc gia xã tắc. Chị kỳ vọng ở các em là khuôn mẫu trong cū chuyển thế này và sẽ làm růng danh nền Đůi Đůo theo Thánh ý, với lời minh thệ: “… hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài…” chị tin tŭởng các em đáp ứng phần nào qua lời than và tiên tri của Đức Tôn Sŭ Hộ Pháp “… rồi đây ai đến cầm Chơn Pháp, Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời!” Các em quí mến, rųt tiếc vì điều kiện và công việc nên chị không đến tham dự đŭợc để tham gia và chúc mừng các em. Chị thành thật cáo lỗi! Thay mặt đồng đůo nūi đây, chúc các em Đůi Hội thành công tốt đẹp, và cầu nguyện Ūn Trên ban phŭớc lành đến các em thân tâm an lƥc, hầu phụng sự Đƥo Pháp. Mến chúc, Mountain View, ngày 28 tháng 6 năm 2010 TM BTS & BCQ (Ký tên) Lễ Sanh Lê Hŭūng Muội Thánh Thất Mountain View, Texas Công trình đang xây dựng ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 11 ĐẶC SAN KỲ 5 2010

[close]

p. 12

THƯ PHÚC ĐÁP  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ (Bát Thập Ngũ Niên) TÒA THÁNH TÂY NINH --------BAN BŰO VỆ TỰ DO TÍN NGŬỠNG/ ĐŮI ĐŮO THANH NIÊN HŰI NGOŮI ĐƤO CAO ĐÀI Châu Đƥo Cali Paris, ngày 20 – 6 – 2010 Trích yếu : Xin góp ý với Đůi Hội Thế Giới kỳ 5 (3-5 / 07 / 2010) Các Bůn Thanh Niên quí mến : Xin chân thành cűm tů quý Bůn có nhã ý mời dự Đůi Hội nhŭng vì tuổi cao sức yếu nên rųt tiếc có thể chuẩn bị kịp sang Mỹ tham dự. Để đáp lůi thůnh tình của Quý Bůn, thiểm đƥo mong đƣợc góp chút ý trong phần hội thảo. Qua mục đích của Đůi Hội, ngŭời Đůo rųt vui mừng và tin tŭởng nhận thųy các Bůn Thanh Niên muốn lập công với Đůo, phụng sự cho Đời, soůn thűo kế hoůch khű thi để giúp ích cho nền Đůi Đůo. Lẽ dĩ nhiên Đồng Đůo trung kiên hết lòng tán thŭởng, ngợi khen và mong thay ý chí cứu Đůo sẽ đŭợc thực hiện. Hai câu đối khai hội của Thanh Niên Đůi Đůo đã làm cho Đồng Đůo cao niên cúi đầu chào chí lớn của tuổi trẻ : “ Noi gương Tiên Phụ dìu Hồn Nước, Nối chí Trưởng Huynh giữ Đạo nhà “ Riêng thiểm đůo nghe chừng nhŭ là điệp khúc của 3 câu thū tiên tri của Đức Hộ Pháp trên bŭớc ly hŭūng : 1959 “Buồn nhìn cội Đạo luống chơi vơi, Rồi đây ai đến cầm chơn pháp Tô điểm non sông Đạo lẫn Đời” Do thế Tín Đồ Cao Đài rųt cűm động, thųy rõ quý Bůn nắm vững vųn đề nền Đůo của chúng ta. Đó là vųn đề Đƥo Cao Đài bị đàn áp từ trên 35 năm nay, kể từ ngày CSVN ngự trị trên Tổ Quồc và lẽ dĩ nhiên quý Bƥn cũng nhận thức đŭợc cuộc tranh đųu gian lao không ngừng của Ban Bűo Vệ Tự Do Tôn Giáo từ bųy lâu nay; từ những hành động can thiệp với nhà cầm quyền mỗi khi tài sűn của Đůo bị chiếm đoůt, hay mỗi khi có 1 Tín đồ Cao Đài bị sát hƥi tƥi quốc nội, cho tới những hành động tƥi hải ngoƥi nhằm báo động Liên Hiệp Quốc và những tổ chức Nhân Quyền trên thế giới. Gần đây nhứt là bűn báo cáo 11 -5-2010, nhân ngày “Nhân Quyền cho Việt Nam” trŭớc Thŭợng Viện và Hů Viện Hoa Kỳ, về chính sách tiêu diệt nền Đůo Cao Đài. Và nay mai ngày 23-6 và 28-6-2010, Hiền Tài Nguyễn Thanh Liêm lůi sẽ trình bày vųn đề nầy trŭớc Liên Hiệp Quốc tůi Nữu Ŭớc và Quốc Hội Hoa Kỳ tůi Hoa Thịnh Đốn, cùng với Phái Đoàn Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo và Hoà Hűo. Do đó bức thŭ đề ngày 2-6-2010 của Liên Hiệp Thanh Niên Đůi Đůo tůi Hűi Ngoůi đem tới cho thiểm ban một niền hân hoan, khích lệ là công trình bűo vệ Đůo của chúng tôi sẽ đƣợc duy trì với chí lớn và tài cao của Quý Bƥn Thanh Niên. ĐẶC SAN KỲ 5 2010 12 http://www.caodaiyouth.org  ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI

[close]

p. 13

DIỄN VĂN CHÀO MỪNG  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 Học xa, hiểu rộng, quý Bůn ý thức đŭợc rằng bűo vệ Tôn Giáo là hành động tự vệ sinh tồn, chớ không phűi xúc phům gây hųn với ai hay tranh giành quyền bính, thì đâu có thể gọi là làm chính trị? Trong bức tâm thŭ đã gởi mời chŭ Trŭởng Huynh, Trŭởng Tỷ, thì đây là một dịp chŭ trŭởng lão bày tỏ nỗi vui mừng và an lòng nhận thųy đuốc thiêng sẽ đŭợc truyền tiếp trong tay những Đồng Đůo từ thế hệ nầy sang thế hệ khác trong sự nhiệm mầu của Đųng Thiêng Liêng. Thân tình, Hiền Tài Lê Trung Cang (Ký tên) N.B : thứ nữ Ngọc Nhůn tůi California có gởi đến quý Hội chút phần đóng góp (50 Đô la) của thiểm đůo. LỜI CHÀO MỪNG CỦA TỘC ĐČO LITTLE SÀI GÒN Kính bůch Hội Thánh Đůi Đůo Tam Kỳ Phổ Độ - Kính thŭa Ông Chủ Tịch và Thành Viên Hội Đồng Liên Tôn, tůi Hoa Kỳ, - Kính thŭa Chánh Quyền Hành Chánh và Tŭ Pháp các cųp, Chŭ Tôn Đức, Đůi Diện các Tôn Giáo hiện diện hôm nay, Chŭ Vị Dân Cử và Đůi Diện, Chŭ Quan Khách, Chŭ Chức Sắc, Chức Việc và Đůo Hữu Nam Nữ, Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên, Chŭ Liệt Vị Xin thay mặt: Hội Đồng Quűn Trị, Tộc Đůo Little Sài Gòn và Sở Phŭớc Thiện thuộc Thánh Thųt Cao Đài California, chân thành gởi đến Chŭ Vị lời chào mừng nồng nhiệt nhųt của chúng tôi. Sự có mặt của Chŭ Vị hôm nay đã nói lên lòng yêu ái vô biên đối với giới Thanh Thiếu Niên Cao Đài nói riêng và Tôn Giáo Cao Đài nói chung. Do đó, kính xin Chŭ Liệt Vị nhận nūi đây lòng tri ân sâu xa của chúng tôi, đồng thời xin Chŭ Vị cho chúng tôi có vài lời cùng Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên. Anh Chị Em Thanh Thiếu Niên thân mến, Hội Thánh Cao Đài bị giűi thể, chúng tôi hoàn toàn tin tŭởng vào thế hệ trẻ của các em. Các em có kiến thức và nguồn sức můnh vô biên nhŭ ngọn suối mới sa, nhŭ vầng Đông mới mọc; vậy các em có thể tŭới mát cű quű địa cầu, sŭởi ųm cű vůn vật trên thế gian. Với niềm tin nhŭ vậy, chúng tôi hi vọng nūi các em. Một ngày nào đó, các em sẽ vẽ nên trang sử Đůo mới, làm nở mặt một Thanh Niên Cao Đài, růng danh cho Tông Đŭờng của các em. Nhųt là phục hồi quyền năng của Hội Thánh, Đůi Đůo Tam Kỳ Phổ Độ đúng theo Tân Luật và Pháp Chánh Truyền, để Tôn Giáo Cao Đài có thể hoằng dŭūng khắp năm Châu bốn bể. Ŭớc mong thay, Trân trọng kính chào Chŭ Liệt Vị ĐẶC SAN KỲ 5 2010 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 13

[close]

p. 14

THƠ Mừng Ngày Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới lēn thứ Năm tči Miền Nam California July 3,4,5 - 2010 Nối Vòng Tay Lớn Khởi Thăng Hoa, Đƥi Đƥo Thanh Niên Hội một nhà Thiếu, Ųu họp đoàn giồi huệ trí, Tráng, Thanh thừa kế nghiệp Ông Cha. Thanh Kỳ (1) hoài bűo tình đoàn kết, Bắc Đẩu (2) định hình chỉnh hŭớng xa. Hűi Ngoůi tŭūng truyền lŭu hậu tųn, Hòa đồng nhųt thể đủ màu da. Nhật Tân  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 KHUYẾN TU BẮC ĐẨU THANH KỲ lộng gió bay, Năm Châu bốn biển hội anh tài. Thanh Niên ĐƤI ĐƤO CAO ĐÀI Kế Thừa Thế Hệ tŭūng lai ĐƤO TRỜI. Rèn lòng Hiếu Đƥo růng ngời. Tu Tâm dŭỡng tánh gìn lời Thệ minh. Dòng đời trűi rộng thinh thinh. Bao điều ngang trái dễ kinh cho đời. Về lành lánh dữ an nūi Từ Bi tế độ ūn trời quý tôn Lập Công Lập Đức Lập Ngôn Vẹn tròn Tam Lập thỏa lòng Mẹ Cha Nghĩa tình huynh đệ ruột rà... Trí Diệu Đại Đạo Thanh Niên Hội - Cao Đài Thế Hệ Kế Thừa Đƥo Sử sang trang đầy khắc khổ Hệ Kế Thừa lắm độ gian nan May duyên thoát cűnh lầm than! Lŭu vong hűi ngoůi bình an họp quần. Luân xa Đƥo Đức bền tâm chuẩn Gắng công lo xây dựng Đƥo quyền. Mở mang Văn Việt bút nghiên Důy đoàn Thiếu Ųu mối giềng Việt Nam. Cū Phổ Độ truyền sang Quốc Ngoůi Cố vùng lên ! bày giűi nguồn cū. Thánh Ngôn, Thánh Giáo, Thiên Thū Dìu đời Nhân Nghĩa đừng mū lỗi lầm. Vòng nghiệt ngã vô tâm trì kéo Bŭớc vững vàng giữ kẻo sa chūn. Thanh Niên Đƥi Đƥo bűo tồn Kế thừa là nhiệm tâm hồn trung kiên. Trí Diệu ĐẶC SAN KỲ 5 2010 Thơ Tặng- ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI *** Đại Đạo Thanh Niên Hội phổ truyền Ấm lòng nƣớc Việt buổi chinh nghiêng Dựng cờ cứu khổ xây hồn nƣớc Sƣởi ấm lòng dân thỏa ƣớc nguyền Phất phới “Thanh Kỳ” bay tỏa khắp “Thất Tinh Bắc Đẩu” rọi hồn thiêng Nối vòng tay lớn – Thanh Niên Hội Cho máu tim Yêu - chảy khắp miền. * Mến tặng các em ĐĐTNH Trang Huyền (Atlanta, GA) 14 http://www.caodaiyouth.org  ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI

[close]

p. 15

THUYẾT TRÌNH NHỮNG ĊU, KHUYẾT ĐIỂM CỦA ĐČI ĐČO THANH NIÊN HỘI VÀ PHĊĈNG PHÁP KHẮC PHỤC Kính bůch Hội Thánh, Quý chức sắc Thiên Phong, Quý chức việc Bàn Trị Sự, Quý quan khách, Quý huynh tỷ ĐĐTNH, cùng các bůn trẻ. M ùa Đůi Hội lůi trở về trên nỗi hân hoan vui mừng của các bůn trẻ thanh thiếu niên Cao Đài. Tiểu muội cũng cűm thųy mình nhŭ hòa tan vào cái không khí náo nhiệt này, bay bổng với những niềm vui ngày họp mặt. Ôi vui thay nay lůi về cùng nhau chung lo Đůi Hội. Nhìn hai câu đối chào mừng Đůi Hội: “Noi gương Tiên Phụ dìu hồn nước Nối chí Trưởng Huynh giữ Đạo nhà” L hớ lůi quá trình bŭớc đầu của thanh thiếu niên Cao Đài là một nhóm các huynh trŭởng với tųm lòng yêu Thầy mến Đůo thành lập thành ĐĐTNH Hűi Ngoůi rồi từ từ thúc đẩy sự thành lập ĐĐTNH tƥi các địa phƣơng, cho đến nay thấm thoát cũng đã gần hūn mŭời năm. Đó là một bŭớc tiến rųt dài nhŭng gặp rųt nhiều khó khăn và trở ngůi. Đó là vì thanh niên chúng ta đã mųt đi sự dìu dắt của Hội Thánh, mųt đi chỗ dựa của tinh thần. Hội Thánh đã bị giűi thể là một mųt rųt to lớn khiến cho các hoůt động về Đƥo trong và ngoài nƣớc gặp rųt nhiều khó khăn do đó có một űnh hŭởng rųt lớn đến sự phát triển ĐĐTNH. Có lẽ tiểu muội không cần phűi đi sâu về vųn đề này vì chắc chắn rằng tųt cű huynh tỷ đệ muội chúng ta đều biết rõ. N  ĐẠI HỘI TTNCĐTG KỲ 5 òng tiểu muội dâng lên những cűm xúc khó tű. Vui vì thųy quý huynh tỷ đệ muội Đůi Đůo Thanh Niên Hội (ĐĐTNH) có một hoài bão thật lớn lao và một chí hŭớng rųt đúng đắn. Thế nhŭng tiểu muội cũng cűm thųy lòng mình chợt chùng lůi với những ŭu tŭ khi nghĩ về ĐĐTNH của chúng ta bao năm qua cũng chŭa thật sự phát huy đƣợc hết những ƣu điểm của mình để có thể phát triển lớn můnh hūn. Bŭớc đŭờng đi của ĐĐTNH tůi hűi ngoůi vẫn còn dài và có biết bao chông gai phía trŭớc. Tiểu muội chỉ là một thành viên nhỏ bé trong đůi gia đình ĐĐTNH, cũng chỉ mới bắt đầu chập chững trên bŭớc đŭờng học Đƥo, và cũng chƣa từng trãi nghiệm nhiều trong cuộc sống. Trűi qua năm năm sinh hoůt trong ĐĐTNH tůi địa phŭūng đối với tiểu muội cũng chŭa có thể gọi là đủ để học hiểu hết các vųn đề trong quá trình hoůt động của thanh niên. Tuy nhiên, tiểu muội cũng xin đŭợc trình bày nūi đây một vài quan điểm và nhận định của mình về những ŭu và khuyết điểm của ĐĐTNH và nêu lên một số phŭūng hŭớng để khắc phục. Đây cũng chỉ là những suy nghĩ thô thiển mà tiểu muội xin phép đŭợc trình bày để chia sẽ cùng quý huynh tỷ đệ muội, để có một chút ít gì góp phần vào mùa Đůi Hội của chúng ta. Điều mong muốn của tiểu muội cũng không ngoài mục đích là làm sao để phát triển ĐĐTNH ngày càng lớn můnh, làm sao để gieo trồng hůt thánh cốc của Đức Chí Tôn vào nền văn hóa tây phŭūng, nūi mà vųn đề vật chųt đŭợc coi trọng mà quên đi sự trau dồi và bồi dŭỡng về tinh thần tôn giáo. ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org Đ iều mà cho đến hôm nay ĐĐTNH chúng ta vẫn tồn tůi và hoůt động đó là do các huynh tỷ đệ muội có tâm đƥo, và nhiệt huyết để phục vụ cho Đƥo. Đa số thành viên của chúng ta đều là con nhà Đůo, đŭợc űnh hŭởng bởi truyền thống đůo đức của nhà Nam. Đây là ŭu điểm tối ŭu nhųt của thanh niên hội. Vì lẽ vậy, chúng ta vẫn duy trì và tiếp tục đŭợc ĐĐTNH trong nhiều năm qua. Nhŭng chúng ta chŭa thật sự phát huy hết khű năng của thanh niên hội, chŭa phát triển nhân rộng ĐĐTNH lớn můnh hūn so với các tổ chức thanh niên của các tôn giáo khác. Tuy có tâm đůo nhŭng chúng ta thiếu nhiệm vụ của tinh thần và chỗ dựa của lãnh đůo. Thanh niên tuy có nhiệt huyết nhŭng chŭa thật sự có động lực thúc đẩy bên trong để tiến lên můnh mẽ, để hy sinh, hết lòng phụng sự, hết lòng vì đůo. Niềm tin và đức tin của thanh niên chŭa đƣợc củng cố và nâng cao. Bên cƥnh đó, các phong trào sinh hoůt của thanh niên còn non nớt và chŭa phong phú để có thể thu hút đƣợc các thanh niên bên ngoài gia nhập vào ĐĐTNH. Vậy chúng ta chỉ đang cố gắng duy trì và gìn giữ chứ chŭa có thực sự nhân rộng ra bên ngoài. M ột ŭu điểm khác của ĐĐTNH đó là trong số huynh tỷ đệ muội chúng ta, tự cá nhân mỗi ngŭời đều là một nhân tài và có thể tự phát huy đŭợc khű năng của mình. Tuy nhiên các huynh tỷ đệ muội vẫn chŭa kết hợp đƣợc với nhau để có thể tƥo thành một khối tập thể vững můnh và đoàn kết. Đây cũng là một yếu tố quan trọng không kém trong việc thúc đẩy sự phát triển của thanh 15 ĐẶC SAN KỲ 5 2010

[close]

Comments

no comments yet