Zbliża ludzi

 

Embed or link this publication

Description

artykul w pismie zielen to zycie

Popular Pages


p. 1

zielono wkoło I Ogród wspólnotowy Zbliża M Ogród wspólnotowy oprócz dawania plonów uczy odpowiedzialności, regularności i zaufania do innego człowieka – współogrodnika Tekst Krzysztof Herman ludzi iejskie ogrodnictwo ma wiele odcieni. Działki pracownicze, cenna pozostałość po poprzednim systemie, realizują potrzebę indywidualnego lub rodzinnego uprawiania ogrodu. Ogrody wspólnotowe, zwane także społecznościowymi, pozwalają natomiast grupom, nawet nieznajomych, na stworzenie czegoś razem. Wspólne sadzenie roślin, ich pielęgnowanie i  zbieranie owoców pracy okazuje się niezwykle satysfakcjonujące. Ogrody społecznościowe zakłada się często w celach edukacyjnych i nadaje im misję ideową – rozpowszechniają postulaty ekologiczne, a także równości społecznej i możliwości egalitarnego korzystania z przestrzeni miasta. To dzięki tego typu nasadzeniom mieszkające w betonowych metropoliach dzieci mogą poznać smak warzyw wyciągniętych prosto z ziemi, a dorośli dowiedzieć się o zasadach uprawy permakulturowej. Spółdzielcze sadzenie Powstała w XIX wieku idea spółdzielczości rozwijała się gwałtownie w pierwszej poło- wie zeszłego stulecia. Budowane na całym świecie miasta-ogrody i społeczne osiedla mieszkaniowe (takie jak np. żoliborska Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa) zakładały tworzenie ogrodów wspólnotowych. Na WSM-ie ozdobnymi rabatami w przestrzeni wnętrz osiedlowych zajmowali się mieszkańcy domów z wychodzącymi na nie oknami. Razem sadzono też drzewa. W ten sposób wspólne działanie prowadziło do upiększenia również wspólnej przestrzeni osiedla. Mieszkańcy znali się i  pomagali sobie w tym ważnym zadaniu. Tak to się robi w Londynie... przyst 2. Zanim zapoznać , muszą się ąpią anie .in. podlew anie m ie n la p 3. W dzenie nowych, usuw nie roślin, sa i uzupełnia i c ś li h c ły opad wnika komposto do pracy nności nnych czy ie z d o c ą t z lis yjnych pielęgnac dpór. ogrodnik magają po y w y n li ś które ro a st bezpłatn Edukacja je 76 | zieleń to życie | listopad-grudzień 2013 listopad-grudzień 2013 | zieleń to życie | 77 Fot. Krzysztof Herman (4) ętni pierwsi ch ię s ją ia w . ja 1. Rano zw ogrodzie i warzywnikun to do pracy w Kensing d ró g o y w Wspólnoto la wszystkich yd t r jest otwa ystkim 4. Nad w.sDze cyduje np., czuwa

[close]

p. 2

zielono wkoło I Ogród wspólnotowy li kcji znaleź a y ic n t s e z 1. Uc ealne – zaniedbany miejsce id klomb o lęgnowan ia ie p ie rn la 4. Regu , wykorzystując narzędz j założenia w pobliskie e n ia w a t s pozo restauracji ły ej pracy bra ń ln ó p s w e 3. W oby z różnych pokole udział os www.e-katalogroslin.pl W sercu miast W centrum Londynu, w Kensington Gardens, graniczących ze słynnym Hyde Parkiem, kryje się niewielki, wydzielony ogródek. Na podwyższonych grządkach rosną różnorakie warzywa i zioła, a tuż obok na dość sporym, eleganckim wybiegu mieszkają kury. Na płocie wisi tabliczka z zadaniami, które muszą być regularnie wykonywane w ogrodzie. Każdy z odwiedzjących ten otwarty, publiczny ogród wspólnotowy może dołożyć się do jego wzrostu, oferując pracę i siłę swoich rąk. Regularnie prowadzone są tu także zajęcia i warsztaty dla dzieci, dyżuruje specjalista – ogrodnik, który radzi, jak prowadzić organiczną miejską uprawę roślin użytkowych. Warszawska inicjatywa PRECEL (Praskie Centrum Rewitalizacji) od kilku lat próbuje Wspólna pielęgnacja ogrodu daje dużo satysfakcji doprowadzić do renowacji i adaptacji opuszczonego Pałacyku Konopackiego. Aktywiści chcą, żeby w tym wyjątkowym miejscu na stołecznej Pradze powstała instytucja kulturalna. W 2011 roku dostali pozwolenie na użytkowanie terenu wokół pałacyku. Aby zwrócić uwagę na to miejsce, ale także z potrzeby kontaktu z naturą i ziemią stworzyli ogród wspólnotowy. Przez cały rok funkcjonowała lista, rozpowszechniana e-mailowo, która zawierała informację o dyżurach kilkudziesięciu na stałe lub tylko jednorazowo dbających o to miejsce ogrodników. Ogród pielęgnowali młodzi ludzie mieszkający w blokach i kamienicach, wielu z nich nie miało wcześniej do czynienia z uprawą roślin. W weekendy organizowali koncerty, spektakle teatralne i pikniki. Nagrodą za ogrodniczą wytrwałość były oczywiście wyrosłe na grządkach warzywa. Wspólne kompostowanie Organizowana w tym roku przez Centrum Sztuki „Galeria El” w Elblągu artystyczna akcja „Przebudzenie” była wyjątkowa. Zaproszeni twórcy realizowali obiekt DOM z materiałów znalezionych i z odzysku (w  którym zamieszkał artysta kryjący się pod pseudonimem Pasożyt) oraz właśnie ogród społecznościowy. Ta część działań, przeprowadzona przez kolektyw Parque-no, nosiła nazwę „Kompostex” i zakładała oprócz wspólnego dbania o ogród zbieranie kompostu przez grupę z początku nieznanych sobie wolontariuszy. Okazało się, że jedną z najważniejszych decyzji było znalezienie odpowiedniego miejsca na ogród – centralnego, dostępnego dla wielu osób i atrakcyjnego, z którym mogłaby się identyfikować zawiązana grupa ogrodników. T Permakultura o holistyczna filozofia życia w zgodzie z naturą. W ogrodach wspólnotowych często korzysta się z głównych zasad uprawy permakulturowej, m.in. zasad dobrego sąsiedztwa roślin, odpowiedniego ściółkowania, co pozwala na chociażby zmniejszenie nakładów energetycznych czy zużycia wody w ogrodzie. Istotne jest tu rozumienie i odczuwanie istniejących w naturze powiązań i obserwowanie działania ekosystemów. W projektowaniu i uprawie permakulturowej na równi ze wzrostem roślin, plonów należy dbać o społeczność i jej zrównoważony rozwój. To się udało – w parku Dolinka odkryto bardzo duży, podniesiony kamienny kwietnik, od lat nieużywany, gęsto obrośnięty mleczami. Kolejne kroki należały do elblążan – w przekopywanie ziemi i naprawianie klombu zaangażowali się strażacy oraz osadzeni w pobliskim więzieniu. Zasiewy i pielęgnację roślin wzięli na siebie mieszkańcy: od dzieci z najbliższego osiedla po dojeżdżających z dalszych części miasta wolontariuszy w różnym wieku. Zakład Utylizacji Odpadów przekazał pojemniki na odpady organicznie, a ogrodowy kompostownik zapełniał się także dzięki pomocy pobliskich straganów i sklepów z warzywami. Na koniec sezonu przygotowana została kolacja z miejscowych warzyw i ziół. W menu znalazły się dania, które duża część osób skosztowała po raz pierwszy: faszerowane kwiaty dyni w cieście, zupa-krem z lubczyka czy panierowane kotlety z patisona. Kolację zrobiono wspólnie, by tak jak i wszystkie prace w ogrodzie społecznym zbliżyła ludzi. Fot. Piotr Grdeń (4) wspólnie. ych 2. Działali ięższ om w najc c ń a k z s ie M pomagali zadaniach acy m.in. straż NAJBOGATSZE ŹRÓDŁO WIEDZY O ROŚLINACH Rośliny z polskich szkółek Tysiące opisów i fotografii Autorskie opracowanie l l l 78 | zieleń to życie | listopad-grudzień 2013 reklama listopad-grudzień 2013 | zieleń to życie | 79 Fot. Piotr Grdeń (4) A tak w Elblągu... N Ć Ś O OW

[close]

Comments

no comments yet