Produk Kitar Semula

 

Embed or link this publication

Description

Produk Kitar Semula

Popular Pages


p. 1

ANUGERAH INOVASI PBT 2013 8 Mac 2013 1

[close]

p. 2

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) i. Inovasi yang dihasilkan bersifat leading edge. PRODUK KITAR SEMULA SUMBER BAHAN BUANGAN IKLAN HARAM DAN TAMAT TEMPOH Pada September 2011, Majlis Bandaraya Johor Bahru telah menubuhkan pasukan Penyelidik dan Pembangunan yang dinamakan MBJB GANGSTARZ dianggotai terdiri pegawai dan anggota penguakuasa serta unit penyelarasan (ICU) MBJB untuk menjalankan projek R & D keatas sumber buangan terpakai berasaskan Iklan gegantung haram dan tamat tempoh. Pada Disember 2011, Pasukan ini telah mula mengenal pasti dan mengahasilkan produk kitar semula dari sumber berasaskan bahan buangan iklan haram dan tamat tempoh buat permulaan produk yang dihasilkan mensasarkan untuk keperluan isi rumah. 2

[close]

p. 3

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 Diantara produk – produk yang telah dihasilkan Beg Cenderahati Beg Beli belah Beg Sukan Beg Sekolah Beg Tangan Topi Jokey Payung Apron 3

[close]

p. 4

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 Diantara produk – produk yang telah dihasilkan Topi Sukan Selipar Beg Duit Lelaki Beg Duit Wanita Beg Alat Tulis Vest Keselamatan 4

[close]

p. 5

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 CETUSAN IDEA & PENGHASILAN PRODUK Produk apa? MBJB GANGSTARZ TEKNIK 5W Kenapa produk kita semula? -Macamana nak buat? --Macamana nak jual? -Mudah ke? -Bila nak laksana? -Bila nak lancar? -Bila nak turun padang? - Mudah ke? -Di mana produk sumber boleh diperolehi --Dimana medium komunikasi? -Siapa yang buat? --siapa nak ajar buat? --siapa nak pasarkan? 5

[close]

p. 6

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) MENGAPA PRODUK BERASASKAN IKLAN DIHASILKAN 1. Lambakan hasil buangan iklan gegantung haram berjumlah 33,351 helai dan iklan tamat tempoh berjumlah 9,392 diamblil tindakan pada tahun 2012, disimpan distor rampasan didapati mempunyai nilai yang mampu di komersilkan untuk menjana produk kitar semula. Sebelum ini hasil buangan iklan gegantung ini dilupus di tapak pusat pelupusan sampah. Bahan iklan gegantung menggunakan material kalis air dan tahan lama, mempunyai pelbagai bentuk saiz dan permukaan yang berwarna warni amat sesuai untuk penghasilan pelbagai jenis produk mengikut keperluan dan kreativiti. Bahan iklan mempunyai tempoh jangka hayat yang panjang dan mudah dilupus bergantung kepada jenis produk yang dihasilkan. 2. 3. 6

[close]

p. 7

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) Mesyuarat Penguatkuasaan PBT negeri Johor telah diadakan pada Januari 2013. Bahagian Penguatkuasaan, Majlis Bandaraya Johor Bahru telah diberi peluang membentangkan isu-isu penguatkuasaan diantranya isu yang dibincangkan diantaranya cara MBJB menagani isu permasalahan iklan gegantung haram dan tamat tempoh. Dikesempatan itu MBJB telah memperkenalkan satu projek perintis produk kitar semula sumber bahan buangan iklan gegantung untuk keperluan isi rumah dan boleh dikomersilkan. Penguatkuasa PBT negeri Johor melalui SUK Cawangan Kerajaan Tempatan adalah digalakan untuk menerima pakai kaeadah yang diperkenalkan MBJB sebagai salah satu pendekatan menganani isu permasalahan lambakan iklan haram dan iklan tamat tempoh. 7

[close]

p. 8

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) Isu lambakan permasalahan iklan gegantung haram seperti Ah Long dan iklan tamat tempoh telah menjadi isu permasalah dalam negara yang kian berleluasa. Adalah menjadi peranan PBT di seluruh negara untuk mengangni nya mengikut peruntukan Undang-Undang yang digunakpakai disesebuah PBT terbabit. Oleh itu perlu ada mekanisma khusus untuk menagani isu tersebut. Justeru itu produk kitar semula yang diperkenalkan MBJB boleh membantu menagani isu terbabit dengan terbitnya kesedaran dari pelbagai pihak bersama-sama membenteras aktiviti vandalisma dan mampu mengubah pemikiran rakyat Malaysia yang lebih kreatif dan bertanggunjawab. 8

[close]

p. 9

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) ii. Usaha inovasi yang dijalankan merangkumi perubahan yang menyeluruh dan sistematik Kolaborasi Jabatan/Bahagian dan Unit yang terlibat dengan produk kitar semula Jabatan/Bahagian/Unit Bahagian Penguatkuasaan Penglibatan dalam Produk Barangan kitar semula Penguatkuasaan keatas Iklan gegantung haram dan tamat tempoh  Melapor kepada SKMM  Mengumpul sumber bahan iklan  Pengagihan sumber atas permintaan  Pemotongan wang amanah  Pembatalan permit (Jika ada)  Saran penggunaan produk dipremis perniagaan makanan dan penjaja.  Menarik penyertaan penduduk komuniti setempat  Hebahan dan promosi  Pemasaran 9 Jabatan Pelesenan Jabatan Kesihatan Jabatan Kemasayarakatan Jabatan Perancangan Koporat

[close]

p. 10

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) ii. Usaha inovasi yang dijalankan merangkumi perubahan yang menyeluruh dan sistematik Perjawatan (Marketing Officer) Pegawai,Pen.Pegawai dan Pembantu Penguatkuasa Penglibatan dalam Produk Barangan kitar semula Penguatkuasaan keatas Iklan gegantung haram dan tamat tempoh  Melapor kepada SKMM  Mengumpul sumber bahan iklan  Pengagihan sumber atas permintaan  Pemotongan wang amanah  Pembatalan permit (Jika ada)  Saran penggunaan produk dipremis perniagaan makanan dan penjaja.  Menarik penyertaan penduduk komuniti setempat  Hebahan dan promosi  Pemasaran 10 Inspektor Kesihatan dan Pembantu Tadbir Pegawai Perubatan dan Inspektor Kesihatan Pegawai Tadbir dan Pembantu Tadbir Penolong Pegawai Penerbitan

[close]

p. 11

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) ii. Usaha inovasi yang dijalankan merangkumi perubahan yang menyeluruh dan sistematik SISTEM GERAK KERJA MBJB GANGSTARZ BERASASKAN PROGRAM 3K DENGAN APLIKASI 5S SISIH MATLAMAT SUSUN SAPU SKOP i. Iklan tampalan dipasang di tempat tumpuan dan kemudahan awam ii. Iklan gegantung di pasang di tempat larangan a) Kebersihan iii. Iklan tidak diselenggara iv. Iklan yang rosak menyebabkan kekotoran v. i. ii. b) Keindahan Iklan dilupus dengan tidak bersistematik Iklan haram mencemarkan pemandangan Iklan haram mencacatkan harta benda awam SERAGAM SENTIASA AMAL iii. Iklan gegantung tidak tidak diselenggara baik iv. Iklan rosak boleh menjejas pemandangan v. i. Iklan tidak dilupus dengan sempurna Iklan gegantung menggangu pemandangan lalulintas Iklan gegantung menggangu pencahayaan lampu jalan 11 c) Keceriaan ii. iii. Iklan gegantung boleh mempangaruhi

[close]

p. 12

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 SEBELUM PROJEK APLIKASI PELAKSANAAN 5S SISIH SUSUN SAPU SERAGAM SENTIASA AMAL • Tanggalkan iklan Ah Long, bunting dan sepanduk luput tarikh dan haram. • susun jadual pembersihan • sediakan jadual rondaan menurunkan iklan Ah Long, bunting dan sepanduk. •Letakkan dengan tersusun iklan Ah Long, bunting dan sepanduk di Stor Simpanan Mount Austin • Membersihkan lebiihan atau sisa pemasangan iklan Ah Long, bunting dan sepanduk di semua zon dalam wilayah MBJB •Memasikan Bandaraya Johor Bahru dari sebarang tampalan dan gegantung luput tarikh dan haram. • Susunan pemasangan iklan bunting dan sepanduk di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Dengan jarak yang tertentu. •Pematuhan terhadap peruntukan Akta dan Undangundang •Program Kesedaran •Hebahan di Radio dan Televisyen dan media sosial •Menghasilkan Buletin •Penerapan Nilainilai 5S dalam Program LA 21 12

[close]

p. 13

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 SELEPAS PROJEK SISIH SUSUN APLIKASI PELAKSANAAN 5S SAPU SERAGAM SENTIASA AMAL • Tanggalkan iklan Ah Long, bunting dan sepanduk luput tarikh dan haram secara bersama-sama dengan Ahlimajlis dan jawatankuasa penduduk. •Berhubung dengan agensiagensi dan pihakpihak yang bersetuju unuk mengambil iklan Ah Long, bunting dan sepanduk untuk ditempatkan di premis masingmasing. (Penjimatan ruang di Stor Simpanan Mount Austin) • Bersama-sama dengan Ahlimajlis turun ke lokasi bagi memastikan semua iklan Ahlong, bunting dan sepanduk luput tarikh/haram telah selesaqi diturunkan. •Bersihkan kesankesan tampalan di bangunan dan tanda arah . •Pastikan tiada gegantung luput tarikh atau haram di pokok-pokok dan tiang-tiang. • Susunan pemasangan iklan bunting dan sepanduk di lokasi-lokasi yang telah ditetapkan. Dengan jarak yang tertentu. •Pematuhan terhadap peruntukan Akta dan Undangundang •Setiap produk yang erhasil ditentukan jenis dan harga secara bersama-sama oleh MBJB dan agensi-agensi yang terlibat. •Bagi warga bandaraya yang ingin menginovasi produk perlu mendapat kebenaran dari MBJB dan agensiagensi berkaitan. •Program Kesedaran •Hebahan di Radio dan Televisyen dan media sosial •Menghasilkan Buletin •Penerapan Nilainilai 5S dalam Program LA 21 •Melaksanakan soal selidik terhadap maklumbalas warga bandaraya terhadap usahausaha penguatkuasaan dan aktiviti kreatif dan inovatif MBJB. 13

[close]

p. 14

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B1. HASIL INOVASI YANG INOVATIF (Inovasi mula diperkenalkan pada 2011) iii. Inovasi mempunyai elemen Value creation Nilai Cemerlang Nilai Tambah Kos Rendah 14

[close]

p. 15

MBJB GANGSTARZ : MaKe It ReaL! BERITA HARIAN ANUGERAH INOVASI PBT 2013 B. INOVASI DALAM PERKHIDMATAN TERAS B2. KEBERKESANAN HASIL INOVASI i. Bagi menjamin keberkesanan inovasi yang dihasilkan, ianya mestilah mempunyai faedah yang nyata. Faedah-faedah yang nyata menyumbang kepada: A. 1. 2. B. 3. 4. 5. 6. EKONOMI Penjanaan pendapatan kepada warga bandaraya Penjanaan pendapatan kepada agensi berkaitan PENDIDIKAN Membentuk masyarakat yang bertanggunjawab membenteras isu vendalisma Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan dalam urus tadbir PBT Pembudayaan kitar semula yang mudah diikuti Boleh disesuaikan dalam matapelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) disekolah-sekolah. 15

[close]

Comments

no comments yet