dac-san-6

 

Embed or link this publication

Description

Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Kỳ 6

Popular Pages


p. 1

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 1 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 2

CAO THÖÔÏNG CHÍ TOÂN ÑAÏI ÑAÏO HOØA BÌNH DAÂN CHUÛ MUÏC ÑAØI TIEÀN SUØNG BAÙI TAM KYØ COÄNG HÖÔÛNG TÖÏ DO QUYEÀN ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 2 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 3

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 3 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 4

ĐẶC SAN ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI KỲ 6 ĐẶC BIỆT XUÂN GIÁP NGỌ 2014 B an Biên Tập Đặc San Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Kỳ VI chân thành cảm ơn đến Quý Huynh Tỷ Đệ Muội đã đóng góp những bài viết quý giá làm tăng giá trị và ý nghĩa của Đặc San kỳ này và xứng đáng được lưu giữ trong tủ sách gia đình. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý Ân Nhân Bảo Trợ chương trình Đại Hội TTNCĐTG kỳ 6, Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng “Tiến Bước” II, và quyển Đặc San này, và đặc biệt là sự đóng góp về vật chất và khích lệ tinh thần của các cơ sở Đạo. Không có sự đóng góp và hổ trợ của tất cả quý vị, chúng tôi không thể thực hiện được Đặc San này. Kính trân trọng đa tạ và tri ân đến toàn thể quý vị. Chủ Trương và Thực Hiện: Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Biên Tập: Trương Nguyễn Đăng Khoa, Hồ Thi, Lê Tuấn Anh, Ngô Thiện Đức, HT Phạm Văn Khảm, Phạm Huấn, Phạm Tú, Cao Minh Hưng, LS Lê Hương Muội, Nguyễn Thảo, Nguyễn Kim Thế Vinh, Lê Minh Hoàng, Ngọc Túy, Dương Thanh Vân, Lâm Nguyên, Milo Phạm, Long Hoa, Thông Võ, Trinh Võ, Mathew Ngô, Bạch Hạc, Thạch Biển, Hồ Nguyễn, Nguyễn Vũ, Mai Thanh Xuân, Đỗ Thanh Hải, Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, Táo Austin, Ếch-Làng-Ta, Phan Minh Hiệp, Nguyễn Thị Mỹ Nga, Trần Trung Dung, Bảo Trân, Lê Thắm. Chủ Bút: Đỗ Thanh Hải, Hồ Thi Chủ Nhiệm: Ngô Thiện Đức, Nguyễn Kim Thế Vinh Thiết Kế Trang Bìa: Phan Minh Hiệp Kỷ Thuật: Đỗ Thanh Hải Ấn Loát Tại Nhà In: 5Star Printing 10322 Trash Ave, #8, Garden Grove, CA 92843 Cell (714) 715-8172, Tel (714) 638-8800, longptran@gmail.com ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 4 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 5

MỤC LỤC 3 7 10 11 12 14 16 18 19 23 25 27 29 31 32 37 45 46 49 51 52 56 61 63 77 78 85 86 88 91 92 93 94 96 Thiệp Chúc Tết Lời Ngỏ - Trương Nguyễn Đăng Khoa, Lê Tuấn Anh Thư Chúc Tết của Hiền Tài Phạm Văn Khảm Thơ: Ông Đồ - Vũ Đình Liên, English by Hai Do Sớ Táo Quân – Phạm Tú, Phạm Huấn, Đỗ Thanh Hải Năm Ngọ Trong Phong Thủy – Hồ Thi Tin Mừng, Chúc Mừng Thơ: Xuân Mơ Ước – Long Hoa; Vè Năm Mới – Hồ Thi Năm Ngọ Trong Lịch Sử - Đỗ Thanh Hải Ngày Tết - Kể Chuyện Truyền Thuyết Hoa Mai Vàng - Thạch Biển Thông Báo Đại Hôi 7 Thông Báo Giải Học Bổng Đơn Ghi Danh dự tuyển Học Bổng Ý Nghĩa Hoa Mai Vàng - Thạch Biển To Face or Not To Face – Cao Minh Hưng Tin Sinh Hoạt: Trường Việt Ngữ Đại Đạo San Jose Những thay đổi cho một 2014 tốt hơn – Thạch Biển Tin Sinh Hoạt: ĐĐTNH Wichita – Nguyễn Thảo Nhạc: Ánh Sáng Niềm Tin – Phạm Tú Tin Sinh Hoạt: ĐĐTNH Houston-Synott – Hồ Thi Tin Sinh Hoạt: Đạo Sự Úc Châu – Thế Vinh Phương Pháp Lập Vị Của Thanh Thiếu Niên Cao Đài ở Hải Ngoại – Lê Minh Hoàng Câu Đối TRẮNG vs ĐEN Tường Thuật Lễ An Vị Thánh Tượng Thánh Thất Cao Đài Houston-Texas – Ngọc Túy Nhạc: Vinh Danh Cao Đài – Dương Thanh Vân Mục Đích và Cứu Cánh Của Việc Làm Công Quả - Dương Thanh Vân Hình Ảnh ĐĐTNH Houston-Synott Diễn Hành Tết Giáp Ngọ Nhạc: Hành Khúc "TIẾN BƯỚC" – Phạm Tú Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Tiến Bước 2 Diển Văn Khai Mạc – Ngô Thiện Đức Phát Biểu của BTC Địa Phương – Lâm Nguyên Phát Biểu của HT Trịnh Quốc Thế, HT Mai Văn Tìm Phát Biểu của CTS Hồ Chánh Trực Giới Thiệu Đôi Nét Về Seattle, Washington – Trương Nguyễn Đăng Khoa Cảm Tưởng của Thông Võ, của Trinh Võ về Trại Tiến Bước II 5 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org

[close]

p. 6

97 107 109 112 125 150 158 165 167 169 170 176 181 182 183 185 186 187 188 190 191 192 194 199 206 208 210 214 216 217 218 219 220 230 231 Cảm Tưởng của Matthew Ngô Trại Hè Tiến Bước II - Milo Phạm Chúc Thư - Hội Trưởng Nguyễn Kim Thế Vinh Thuyết Trình: Khái Quát Về Tổ Chức ĐĐTNH - Trần Trung Dung Thuyết Trình: Nghệ Thuật Nói Chuyện Trước Công Chúng - Phạm Huấn, Phạm Tú Hành Trình Tiến Bước - Bạch Hạc Khóa Lãnh Đạo-Leadership - Ngô Thiện Đức, Lê Minh Hoàng Dư Âm Trại Tiến Bước II - Dế Mèn Phiêu Lưu Ký Nhạc: Cuộc Đời Vẫn Vui – Phan Minh Hiệp Nhạc: Ngàn Lời Dâng Mẹ - Dương Thanh Vân Thơ: Thương Nhớ Tây Ninh – Bạch Hạc Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ 6 Tường Thuật Đại Hội 6 – Phạm Huấn & Ngọc Túy Kỷ Niệm Khó Quên – Phạm Huấn Thơ: Chúc Mừng Đại Hội – Hồ Nguyễn Cảm Tạ từ BTC Thuyết Trình: Dấn Thân – Nguyễn Vũ Gởi Về Đại Hội - HT Phạm Văn Khảm Tâm Thư Hồi Đáp - H/Tỷ Nguyễn Thị Mỹ Nga Thơ: Mừng Đại Hội - Mai Thanh Xuân Văn Thư Hồi Đáp của Ban Thế Đạo Tường Thuật Tour Texas Tháng Trước - Phạm Tú Nhạc: Đại Hội Ca – Phạm Tú Tường Thuật Thể Thao - Phạm Tú Đạo Tâm Thư 12 - Lễ Sanh Lê Hương Muội Tổng Kết Hoạt Động 2010-2012 Thuyết Trình: Văn Minh Cao Đài - Bảo Trân & Lê Thắm Bông Hồng Cài Áo - Đỗ Thanh Hải Hình Ảnh Mẹ Hiền - Nguyễn Diệp Mầm Non Đáng Quý - Ngọc Thanh Khoa Học và Tôn Giáo - Thái Lâm Diễn Văn Bế Mạc Đại Hội 6 - Trương Nguyễn Đăng Khoa Ban Chấp Hành ĐĐTNH-HN 2010-2012 Ban Tổ Chức Đại Hội 6 Thơ: Lời Nguyện Cầu Đại Hội 6 - Bạch Hạc Phân Ưu Thông Tin Liên Lạc Tâm Thư Kêu Gọi của Giới Trẻ - Ngô Thiện Đức 6 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org

[close]

p. 7

LỜI NGỎ Thấm thoát mà Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại đã gần tròn 10 tuổi kể từ lúc chính thức được thành lập vào năm 2005 tại Hoa Kỳ. Gần một thập niên qua, các huynh, tỷ, đệ, muội thanh thiếu niên Cao Đài đã phải trải qua nhiều thăng trầm trong hành chánh, nhân sự, cũng như cố gắng giữ vững lập trường, theo đúng chơn truyền Đại Đạo . Những nỗi khó khăn đến từ cuộc sống tha hương, ngôn ngữ bất đồng, những em nhỏ trưởng thành và lớn lên nơi xứ người mà Việt ngữ, vốn không là ngôn ngữ chính cho các em. Thế nhưng Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại không những không chùng bước trước những khó khăn ấy mà lại ngày càng rộng mở và tiến bước vững mạnh, sau sự tiên phong của Đại Đạo Thanh Niên Hội tại Santa Clara và Westminster, California trước năm 2005, và sau đó tại Seattle-Washington; Dallas-Texas; Austin-Texas; Houston-Texas, Sydney -Australia; Atlanta-Georgia; New Orleans,-Lousiana; Wichita-Kansas... cũng lần lượt thành lập Đại Đạo Thanh Niên Hội, nhằm gìn giữ truyền thống văn hoá người Việt và phát huy tinh thần Đại Đạo cho giới trẻ tại hải ngoại theo hoài bão : "Noi gương Tiên phụ dìu hồn nước, Nối chí Trưởng Huynh giữ Đạo nhà." Kính thưa Quý vị, Đ ặc san kỳ VI lần này, Giai Phẩm Xuân Giáp Ngọ, 2014, là sự kết hợp đặc biệt của nhiều sự kiện mà Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại đã đi qua. Tuổi trẻ Cao Đài với tinh thần “ Dấn thân vì Đạo, phụng sự Nhơn sanh” đã tưng bừng tổ chức Đại Hội Thanh Thiếu Niên Cao Đài Thế Giới Kỳ VI vào những ngày 1 và 2 tháng 9 năm 2012 tại Houston, Texas USA, với nguyện vọng tuổi trẻ là mầm non của Đạo đã từng bước cố gắng học hỏi, cũng cố đức tin, cống hiến sức lực phục vụ nhơn sanh và đem nền Đạo phổ biến khắp năm châu bốn biển. B B T ên cạnh đó, sự kiện Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng "Tiến Bước II" do chính Ban Chấp Hành chịu trách nhiệm hướng dẫn, nhằm mang đến cho các bạn trẻ những hành trang, kiến thức và kỷ năng hữu ích trong việc tổ chức, điều hành sinh hoạt. Chương trình được diễn ra tại Seattle, Washington USA vào các ngày 4, 5 và 6 tháng 7 năm 2013, đã để lại những dấu ấn thật sâu sắc cho mọi lứa tuổi. Tiếp nối là những bài viết về Tết Giáp Ngọ, mang đến cho chúng ta tràn ngập sinh khí Xuân rộn ràng, hứa hẹn Thanh Niên Đại Đạo sẽ đạt nhiều thành tựu vẻ vang trong năm Ngọ nàỵ: “Mã Đáo Thành Công” an Biên Tập xin được trân trọng giới thiệu đến quý độc giả: Đặc San Kỳ VI, Giai Phẩm Xuân Giáp Ngọ 2014, với nhiều bài viết phong phú, những hình ảnh sinh hoạt tươi vui của Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại trong những năm qua, sẽ mang đến cho quí vị niềm vui trong những ngày xuân, đồng thời kính mong quí vị tiếp tục ủng hộ tinh thần cho tuổi trẻ Cao Đài tại hải ngoại thêm vững bước. rước thềm năm mới, Ban Biên Tập giai phẩm Xuân Giáp Ngọ 2014 xin kính chúc quý vị cùng gia quyến một năm được nhiều an khang, thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, tấn tài tấn lộc, gia đình hạnh phúc, luôn được hưởng nhiều hồng ân, trí huệ của Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu và các Đấng Thiêng Liêng. Trân trọng kính chào. TM.BCH Đại Đạo Thanh Niên Hội Hải Ngoại Trương Nguyễn Đăng Khoa (Phó Hội Trưởng, Nội Vụ ) Lê Tuấn Anh ( Phó Hội Trưởng, Ngoại vụ ) ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 7 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 8

Đại Đạo Thanh Niên Hội - Hải Ngoại BAN ĐIỀU HÀNH HỘI Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014 Hội Trưởng: Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney, Australia) Phó Hội Trưởng Nội Vụ: Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington) Phụ Tá P.HT Nội Vụ: Jason, Hồ Thi (Houston, Texas) Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ: Lê Tuấn Anh (Austin, Texas) Tổng Thư Ký: Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) Thủ Quỹ Võ Hồng Hoa (Westminster, California) Trưởng Ban Văn-Hóa Xả-Hội: Trịnh Ngọc Túy (Houston, Texas) Trưởng Ban Tổ-Chức và Kế-Hoạch: Phạm Huấn (Atlanta, Georgia) Trưởng Ban Kinh-Tế và Tài-Chánh: Nguyễn Vũ (New Orleans, Louisiana) Trưởng Ban Văn-Thể-Mỹ (Văn-Nghệ, Thể-Thao, và Mỹ-Thuật) Phạm Tú (Westminster, California) Trưởng Ban Kỹ-Thuật: Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) Trưởng Ban Giáo Lý: (mới thành lập) Phạm Cao Công Khanh (Portland, Oregon) Trưởng Ban Truyền Thông: (mới thành lập) Jason Hồ Thi (Houston, Texas) Hội Đồng Quản Trị Nhiệm Khóa I Chủ Tịch: Ngô Thiện Đức (Westminster, California) Phụ Tá Chủ Tịch: Phạm Huấn (Atlanta, Georgia) Phó CT Nội Vụ: Trương Nguyễn Đăng Khoa (Seattle, Washington) Phó CT Ngoại Vụ: Lê Tuấn Anh (Austin, Texas) Thư Ký: Đỗ Thanh Hải (Austin, Texas) Thủ Quỹ Võ Hồng Hoa (Westminster, California) Các Ủy Viên: Nguyễn Kim Thế Vinh (Sydney, Australia) Trịnh Ngọc Túy (Houston, Texas) Nguyễn Vũ (New Orleans, Louisiana) Nguyễn Đăng Điền (San Jose, California) Phạm Tú (Westminster, California) Phạm Cao Công Khanh (Portland, Oregon) Trần Minh Thành (San Jose, California) Trần Chí Dũng (San Jose, California) Lê Xuân Hằng (Atlanta, Georgia) Tạ Ánh Minh (Westminster, California) Trần Trung Dung (Seattle, Washington) Nguyễn Thạnh (San Antonio, Texas) Nguyễn Sơn Trải (Atlanta, Georgia) Jason Hồ Thi (Houston, Texas) 8 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014 ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org

[close]

p. 9

ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 9 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 10

THƯ CHÚC TẾT GIÁP NGỌ 2014 HIỀN TÀI PHẠM VĂN KHẢM QUYỀN CHỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CAO ĐÀI HẢI NGOẠI Kiêm QUYỀN KHÂM CHÂU ĐẠO CAO ĐÀI CALIFORNIA Kính gởi: - Chư Chức Sắc Thiên Phong, Chư vị Hiền Tài, - Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, Quí Đồng Đạo và Quí Đồng Hương, Xuân Giáp Ngọ đến, cây cỏ thay lá xanh, hoa nở muôn màu thắm. Đó chính là vạn vật Phục sinh và dĩ nhiên tâm hồn con người cũng Phục sinh. Trong suối nguồn Vĩnh Sanh mầu nhiệm nầy, với tất cả niềm tin vào Đấng Chí Tôn, Chúa Tể cả Càn Khôn Vũ Trụ và cũng là Đấng Cha Lành của muôn loài, xin mọi người, mọi nhà hãy cùng nhau dâng lên Ngài lời cầu nguyện cho toàn cả chúng sanh, năm mới được hưởng nguồn Phục Sinh mới trong Thánh chất của Ngài. Ngoài ra, trong bầu không khí thiêng liêng của ngày đầu năm, thay mặt Cơ Quan Đại Diện Cao Đài Hải Ngoại, thay mặt Châu Đạo Cao Đài California, chúng tôi kính cẩn gởi lời chúc Tết đến Chư Chức Sắc Thiên Phong, Quí vị Hiền Tài Ban Thế Đạo, Chư Chức Việc Bàn Trị Sự, quí Đồng Đạo, quí Đồng Bào trong và ngoài nước, một năm mới an vui, thịnh vượng, hạnh phúc. Năm nay là năm con Ngựa, vật biểu tượng cho sự thành công tốt đẹp như trong câu nói truyền khẩu: “ Mã đáo thành công” có nghĩa Ngựa trở về mang tin thành công. Phải chăng đây là con Ngựa mà dân tộc Việt Nam hằng mong chờ hơn 38 năm qua. Với niềm tin mãnh liệt nầy sẽ đem đến cho người Việt từ trong nước cho đến khắp nơi tại hải ngoại một nguồn hi vọng mới hết sức chánh đáng rằng: Dân Tộc Việt Nam chắc chắn sẽ đạt thành sở nguyện trong công cuộc đấu tranh vì nền: Độc lập, Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền vĩnh cữu cho Việt Nam. Riêng về người tín đồ Cao Đài, mỗi lần chúng ta đi đến Tòa Thánh qua cổng Chánh Môn, cũng như vào cổng Tam Quan các Thánh Thất đều nhìn thấy 2 câu liễn đối : CAO THƯỢNG CHÍ TÔN ĐẠI ĐẠO HOÀ BÌNH DÂN CHỦ MỤC ĐÀI TIỀN SÙNG BÁI TAM KỲ CỘNG HƯỞNG TỰ DO QUYỀN Xin hãy coi đó như là Thông Điệp của Đức Chí Tôn giao phó cho nhơn loại với sứ mạng cùng nhau mưu tìm nền Hoà Bình, Dân Chủ, Tự Do, Nhân Quyền cho Đại Đồng Thế Giới mà người tín đồ Cao Đài có nhiệm vụ truyền đạt Thông Điệp của Ngài bao gồm tôn chỉ ĐẠI ĐẠO TAM KỲ đến tận tay mọi người. Hoàn thành sứ mạng cao cả nầy để lập đời Thánh Đức và hân hoan đón mừng thời Thương Nguơn sắp đến theo Thánh ý của Đức Chí Tôn. Đó là định luật của sự Tuần Hoàn Vũ Trụ, điều chắc chắn phải đến. Đến như năm Giáp Ngọ đang đến với chúng ta hôm nay. Một lần nữa, năm mới, xin thành tâm cầu nguyện Thiên hạ Thái bình, nhơn loại vui sống chan hòa trong luật Thương yêu và quyền Công Chánh mà Đức Chí Tôn đã ban cho mỗi người. Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Hiền Tài Phạm văn Khảm Kính Chúc ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 10 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 11

Ông Đồ Vũ Đì nh Liên Mỗi năm hoa đào nở Lại thấy ông đồ già Bày mực tàu giấy đỏ Bên phố đông người qua. Bao nhiêu người thuê viết Tấm tắc ngợi khen tài Hoa tay thảo những nét Như phượng múa rồng bay. Nhưng mỗi năm một vắng Người thuê viết nay đâu? Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu. Ông đồ vẫn ngồi đấy Qua đường không ai hay Lá vàng rơi trên giấy Ngoài trời mưa bụi bay. Năm nay đào lại nở Không thấy ông đồ xưa Những người muôn năm cũ Hồn ở đâu bây giờ? Old Scholar English by Hai Do, Jan 2014 Every year when cherry blossom Here comes again Old Scholar Presents black ink, red papers On street with crowded visitors Many hire him to calligraphy Admire his talents With beautiful decorative handwriting As phoenix dancing, dragon soaring Year after year less crowded Customers where they now? Sadly, red paper no word Ink dried out, so sorrow Old Scholar still there Visitors bypass, no one care Dead leaves fall on papers Then comes drizzling rain This year cherry blossom again Here comes no Old Scholar Those who from previous years Where now gone spirits? ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 11 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 12

TÁO QUÂN Khải tấu Ngọc Hoàng ! Nguyên do tới trễ Táo đã trình bày Thượng đế thương cho Rộng lòng xí xóa ... Bẩm tấu Ngọc Hoàng. Nhâm Tỵ sắp qua Giáp Ngọ sắp tới. Xuân về, năm mới Thanh niên phơi phới, Nhớ tới hăm ba, Tháng chạp lịch ta, Táo về dâng sớ. Đầu tiên trình tấu Các Táo địa phương Lần lượt tấu chương Chi tiết sinh hoạt Mỗi nơi mỗi khác Kính mong Ngọc Hoàng Nhẫn nại lắng nghe Thần Táo Austin Texas tiểu bang Bẩm tấu Ngọc Hoàng Vừa từ hạ giới Cởi mây kịp tới Bẩm báo đầy đủ Không thiếu thứ chi Năm cũ qua đi Đầu bù tóc rối Đầu năm mở hội Múa Lân, múa Rồng Giúp vui cộng đồng Cùng các thân chủ Cơ sở thương mại Địa phận Austin Tới San Antonio Người người vui vẻ Ngợi khen giới trẻ ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org XUÂN GIÁP NGỌ 2014 Phạm Tú, Phạm Huấn, Đỗ Hải Thanh niên Cao đài Hăng hái vui tươi Giúp đở mọi người Tiếng lành đồn xa Đoàn Lân Tam Thanh Vang lừng khắp chốn…cái mà khắp chốn Kế đến việc "nhà" Thần xin báo cáo Phụ giúp Hương Đạo Trong việc Lễ nghi Dâng Lễ cúng Thầy Tới việc dựng xây Cùng nhau giúp tay Hoàn tất hội trường Khang trang trong ngoài Cho đến vườn tược Cắt cỏ tưới hoa Đều lo chu đáo. Thần xin bẩm báo. Trung thu tháng tám Anh em hiệp nhau. Tiếp sức Hương Đạo. Trong ngoài xông xáo. Luôn tay không nghỉ. Thức tới giờ Tý Phát quà Thiếu nhi. Mở hội dự thi. Tài năng ứng thí. Các nơi xa gần. Kết nối tình thân. Văn nghệ Múa lân. Ôi sao quá bận.... Tưng bừng phố xá. Rực rở đèn hoa. Trống chiên rộn rả. Các em vui quá. Từ trẻ tới già. Mọi người hân hoan.... hân hoan cái mà hân hoan….. 12 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 13

Hạ Thần báo xong. Chút nữa phải dông. Về lại hạ giới. Trước khi dứt lời. Xém chút hụt hơi.. í ..í…. Năm hết Tết đến . Kính chúc Ngọc Hoàng Sức khỏe vạn an. Ban phước thế gian. Nhiều hơn năm ngoái... năm ngoái cái mà năm ngoái... Kính chúc tất cả. Đồng Đạo gần xa. Hạnh phúc chan hòa. Sống lâu trăm tuổi Huynh Tỷ Đệ Muội. Hiệp ý tương đồng. Phước lộc hanh thông. Công thành danh toại. Thôi Sớ đã dài. Hạ Thần xin bái. Cứ nói cả ngày. Ngọc Hoàng uể oải…. Đá Thần một cái. Chắc tiêu đời trai. Giờ cho Táo khác. Vào chầu một lát. Thần đây cáo lui… cáo lui cái mà cáo lui…. (Táo Austin) Hạ thần là Táo Xứ Ếch-Làng-Ta Nguyên một năm qua Vũ y Như Cẫn Táo xin cẩn thận Kẻo sợ vạ mồm Tranh cải om xòm Lại thêm đôi chối Một năm sôi nỗi Ở dưới trần gian Thế sự gian nan Người người mất ngủ Chuyện mới chuyện cũ Chuyện gần chuyện xa Chuyện Đạo chuyện nhà Rối như dây điện Nói ra bất tiện Đụng chạm mất lòng Đành phải lòng vòng Câu giờ chờ tối Đem ra mà nói Ba chuyện tầm phào Chuột chạy bờ ao Trúng ai nấy hưởng Hôm trại Huynh Trưởng Ở tận Si-Á-Tồ Táo ráng chạy sô Theo cùng huynh đệ. Thân già đâu nệ Bận bịu con thơ Dỡ quẻ ầu ơ Đi xa mới sướng Kế đến Thượng Tượng Thánh Thất Houston Lấy Va-Cấy-Xình Cả nhà đến dự Thanh niên nam, nữ Ở xứ Georgia Qua trận phong ba Chỉ còn mình Táo Cầu Trời nắng ráo Mưa tạnh mây tan Huynh đệ hiệp đoàn Táo đây yên dạ Nợ ai nấy trả Quả ai nấy mang Địa ngục Thiên Đàng Tại do mình chọn Quý Tỵ ôm trọn Đủ thứ chuyện xui Dông bão dập vùi Màu trời ảm đạm Trung tuần tháng Tám Thừa Sử quy tiên Đồng đạo trăm miền 13 Màu tang ủ rủ Philippines lãnh đủ Cơn bão Hayan Thiệt mạng chục ngàn Xác người la liệt Nam Phi vĩnh việt Lãnh tụ Mandela Mấy trăm quốc gia Ngậm ngùi thương tiếc Cộng đồng người Việt Chết đứng chết ngồi Nước mắt sụt sùi Còn đâu Việt Dũng Nghe mà bủn rủn Giáp Tỵ mau qua Thiên hạ gần xa Đón mừng Mã đáo Cho Thần xin cáo Trở lại trần gian Năm mới xuân sang Chúc: Nhà nhà vui vẻ Tỷ Huynh mạnh khoẻ Đệ Muội bằng an Học hành giỏi giang Gắng công phụng sự Táo đà ứ hự Cái sớ quá dài Giờ đã canh hai Hạ thần xin kiếu. (Táo Ếch-Làng-Ta) ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 14

NĂM NGỌ - NGỰA TRONG PHONG THỦY Tranh Mã Đáo Thành Công là một món quà ý nghĩa, thường được mừng, tặng trong các dịp: khai trương, quà biếu sếp, mừng tân gia, quà tặng đối tác kinh doanh, quà tặng sự kiện, khởi công, … mang ý nghĩ như món quà may mắn. Ngựa là con vật trung thành nhất, không những thế ngựa còn là hình ảnh của sự kiên nhẫn, sự bền bỉ, lâu dài, sự may mắn mang lại tài lộc, ngựa đứng hàng thứ 7 trong 12 địa chi. Nó đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh, sự nhanh nhạy và tăng tiến tiền tài, khiến những công việc dự định sẽ nhanh chóng hoàn thành hơn dự kiến và đạt kết quả cao hơn mong muốn. Thời xưa đánh giặc hay đi làm ăn, phương tiện duy nhứt để đi nhanh nhất là ngựa. Thời đó mổi lần đi xa là một chuyện rất gian nan, đi nhiều tháng hoặc nhiều năm mới quay về. Vì vậy “Mã Đáo” mang ý nghĩa: may mắn quay về. Ngựa xuất hiện trong tranh như là biểu tượng của sự mau chóng và thành đạt. Ngựa là hình ảnh của sự trung thành, kiên nhẫn, sự may mắn mang tài lộc. Ngựa phi nước đại còn gọi là lộc mã đem lại nguồn tài lộc, sự phát đạt trong kinh doanh. Bức tranh có chủ đề phổ biến nhất là Mã Đáo Thành Công thể hiện một bầy ngựa có tám con đang phi nước đại gió bụi mịt mù. Sở dĩ bức tranh có tám con ngựa bởi vì số 8 “Bát” 八 đọc theo Hán cùng một âm với chử “Phát” là phát đạt. Ngựa phi trong gió cũng có ý là con ngựa đó khỏe mạnh. Tranh bát mã phi nước đại tượng trưng cho sao bát bạch rất vượng khí đem lại nguồn tài lộc rất lớn. Dùng cho những người hay đi xa, chuyến đi thành công tốt đẹp. Trong đầu tư kinh doanh thì nó mang lại lợi lộc lớn cho chủ nhân. Tranh Mã Đáo Thành Công đặt ở phòng làm việc hoặc phòng khách, hướng ngựa quay đầu chạy vào trong nhà. Bình thường tám con ngựa chạy về ý là tám con đều cùng một chí hướng, đó là ý nghĩa nguyên thủy của các tranh thời xưa: “mạnh dạn dồn hết nhiệt huyết, tiến về một hướng để đạt mục đích”. Ngày nay, tranh Mã Đáo Thành Công được vẽ thêm chi tiết khác bình thường. Đó là có một con trong bầy quay đầu lại là điểm nhấn cho bức tranh thêm sống động. Con quay đầu thường ở vị trí giữa thứ tư hoặc thứ năm hay con ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 14 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

p. 15

đầu đàn, không khi nào là con cuối đàn, ý khuyến khích hay cổ vũ đồng đội tiến lên để đạt mục đích. Ý nghĩa câu “Mã Đáo Thành Công” tượng trưng cho sự tốc chiến tốc thắng. Và tranh Mã Đáo Thành Công làm quà khai trương tương tự như là “Khai trương Hồng Phát”. Nguyên ý câu “Mã Đáo Thành Công” là: “Kỳ khai đắc thắng, mã đáo thành công”. Có nghĩa: Cờ phất (làm hiệu) chiến thắng, ngựa quay về (báo tin) thành công. Năm 1789, sau khi đánh tan quân Thanh, vua Quang Trung đưa quân vào thành, mùng 5 tết mừng xuân. Để báo tin thắng trận, vua đã cho người mang một cành đào, cưỡi ngựa truyền qua các trạm ngày đêm chuyển cành đào về cho công chúa Ngọc Hân. Đó cũng là MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG. Trong phong thủy, Mã Đáo Thành Công thường dành tặng những người mới bắt đầu làm ăn buôn bán, mới khai trương hoặc những người đang trên đường lập công danh. Những người được tặng tranh này, một khi đã thành công, thì không được đem tặng lại, làm mất, làm hư hủy bức tám con ngựa đó. Cũng chính vì thế, người tặng tranh Mã Đáo Thành Công thường tế nhị chọn những bức tranh được chế tác từ đá quý vừa có ý nghĩa, vừa bền vững suốt đời không hư hao. Hồ Thi Sưu tầm Nguồn: Phong Thủy Tổng Hợp ĐẠI ĐẠO THANH NIÊN HỘI HẢI NGOẠI  http://www.caodaiyouth.org 15 ĐẶC SAN KỲ 6  Xuân GIÁP NGỌ 2014

[close]

Comments

no comments yet