Textur

 

Embed or link this publication

Description

uppgift i kursen digitalt skapande

Popular Pages


p. 1

DIGDIG01 Henrika Florén 5 mars 2014 Textur Uppgift i kursen Digitalt skapande
 Foto: Henrika Florén Textur

[close]

p. 2

DIGDIG01 Henrika Florén 5 mars 2014 Textur ! ! Genom den här uppgiften i Digitalt Skapande får du möjlighet att uttrycka tankar, känslor och idéer genom användning av datorer och programvaror för bild, rörlig bild, ljud och musik. Under efterarbetet med bilder, ljud arbetar du med att utveckla din kunskap om programvarans och den tekniska utrustningens principiella uppbyggnad och funktion. Genom ditt arbete får du möjlighet att öka din förståelse av teknikens roll i skapande arbetsprocesser samt förstå att teknisk utveckling också är en kreativ process. Del 1- Bild: Din uppgift är att fotografera (eller filma) 10 olika ytor här på eller alldeles utanför skolan. Exempel på ytor är tyg, betong, trä, asfalt, vatten… ! Ta närbilder och pröva olika ljusförhållanden. Ta gärna många foton av samma yta så att du kan välja vilken bild du tycker bäst om. Ta alla foton i färg. Alla tio bilderna ska kunna kontrastera (vara olika) mot övriga bilder. De måste alltså tydligt skilja sig från varandra. När du är klar ska fotona bilda en serie. ! När du har tio foton av olika ytor bearbetar du sedan dessa bilder vidare. Här kan du arbeta monokromt (en färg) om du vill, eller med full färgskala. Gruppera dina bilder i en ordning som du tycker är snygg eller intressant. Vilka ytor fungerar bäst bredvid varandra? ! När du är färdig ska du ha en serie med tio fotografier av olika ytor. Tänk på kontrast mellan bilderna, ljusspel i ytorna (händer det något när man betraktar bilden) samt hur du presenterar dina bilder. Hur du ordnar dina bilder och hur dessa samverkar med varandra är också betydelsefullt. När du presenterar in färdiga bildserie ska du kunna förklara varför du valt att gruppera bilderna som du gjort, hur du har tänkt. Du ska också kunna beskriva vilka problem du haft och hur du har löst dem. Textur

[close]

p. 3

DIGDIG01 Henrika Florén 5 mars 2014 
 
 Del 2 - Ljud: ! Nästa del i uppgiften är att spela in 5 olika ljudridåer här på eller utanför skolan. Exempel på ljudridåer är trafik, förbipasserande, vind, matsal, vatten... Testa olika miljöer. Spela gärna in många ljudridåer och du kan välja vilken du tycker bäst om. Alla fem ridåer ska kunna kontrastera (vara olika) mot övriga ridåer. De måste alltså tydligt skilja sig från varandra. ! När du har fem ljudridåer av olika miljöer bearbetar du sedan dessa ridåer vidare. Här kan du arbeta med effekter om du vill, eller med musik, men bara som ett komplement till de ursprungliga inspelade ljuden. När du är klar ska ljudridåerna kunna presenteras som bakgrundsljud till dina bilder /filmer. ! När du är färdig ska du ha en lång (alla ljuden ihopsatta, 5 minuter) inspelning med fem ljudridåer av olika miljöer. När du presenterar dina färdiga inspelningar ska du kunna förklara varför du valt att presentera inspelningarna som du gjort, hur du har tänkt. Du ska också kunna beskriva vilka problem du haft och hur du har löst dem. ! Del 3 - sätta ihop bild och ljud ! ! Du ska nu montera ihop bild och ljud så att du får en ljudillustrerad bild eller filmsekvens om ca 5 minuter. Bildspelet/filmen ska du sedan lägga upp YouTube. Du kan göra filmen/ bildspelet olistad så kan bara den som har länken se den eller så gör du den offentligt sökbar. Momentet att sammanställa och ordna material tar ALLTID mer tid än man tror. Se till att vara klar med grundarbetet, att fotografera och spela in i god tid. ! ! Textur

[close]

p. 4

DIGDIG01 Henrika Florén 5 mars 2014 Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: • Analoga och digitala skapandeprocesser, skissarbete både utan och med digitala verktyg. • Gränslandet mellan konst och teknik samt hur det formar skapandeprocesser. • Kombinationer av olika uttryck för digitala produktioner. • Digitala verktyg för skapande och gestaltande. Hur man väljer lämpligt verktyg för skapande och bevarande. • Programvara och hårdvara som används för skapande i olika estetiska uttrycksformer. • Samarbetsformer vid digitala produktioner. • Presentationsvägar och spridningsvägar för digitala produktioner, till exempel internet, digitala tryck och olika lagringsmedier. ! Kunskapskrav: • Eleven redogör för … någon digital eller analog skapandeprocess. I eget skapande och gestaltande prövar eleven … digitala verktyg och några olika estetiska uttryck. Eleven gör en … jämförelse av olika verktygs användbarhet för olika ändamål. Eleven väljer … lämplig programvara eller hårdvara för några olika uttryck. Dessutom motiverar eleven översiktligt sina val av program- eller hårdvara. • Eleven samarbetar med … med andra i sin digitala produktion och kommunicerar … via webb och nätverk. Eleven redogör … för olika presentations- och spridningsvägar för digitala produktioner. • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han … den egna förmågan och situationens krav. Textur

[close]

Comments

no comments yet