Kawasan-Kawasan Pentadbiran MPBP

 

Embed or link this publication

Description

MPBP

Popular Pages


p. 1

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2002—2020 (PENGUBAHAN) Peta Cadangan Dan Penyataan Bertulis 2.0 2.0 PROFIL DAERAH BATU PAHAT Rajah 2.1 Mukim dan Pusat Petempatan Daerah Batu Pahat U T A R A 2.1 SEMPADAN PENTADBIRAN DAERAH Tanpa Skala Kawasan Kajian Pengubahan Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat meliputi keseluruhan Daerah Batu Pahat dengan keluasan 187,702 hektar daripada keseluruhan Negeri Johor. Daerah Batu Pahat ini ditadbir oleh dua Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) yang terdiri daripada Majlis Perbandaran Batu Pahat dan Majlis Daerah Yong Peng. Secara amnya, terdapat 14 buah mukim di Daerah Batu Pahat seperti jadual dibawah (Jadual 2.1 dan Rajah 2.1). Jadual 2.1 Senarai Mukim Di Daerah Batu Pahat. Mukim Batu Persegi Lubok 16 Bagan 15 Peserai 7 Simpang Kiri 38 Simpang Kanan 48 Linau 39 Tanjung Semberong 133 Sri Gading 74 Minyak Beku 48 Kampung Bahru 26 Sungai Punggor 34 Sungai Kluang 38 Chaah Bahru 118 Sri Medan 89 JUMLAH Sumber : Kajian RTD Batu Pahat Pengubahan,2010. Keluasan Km Persegi Ekar 41.44 10,240.00 38.85 9,600.00 18.12 4,480.00 98.42 24,320.00 124.32 30,720.00 101.01 24,960.00 344.47 85,120.00 191.66 47,360.00 124.32 30,720.00 67.34 16,640.00 88.06 21,760.00 98.42 24,320.00 305.62 75,520.00 230.51 56,960.00 1872.56 462,720.00 Hektar 4,143.99 3,885.99 1,812.00 9,842.06 12,432.07 10,101.06 34,447.21 19,166.12 12,432.08 6,734.04 8,806.05 9,842.06 30,562.19 23,051.14 187,702.06 Petunjuk : Pusat-pusat Petempatan Sempadan Mukim Sempadan Daerah 723 Selain itu terdapat 12 pusat petempatan utama dalam daerah Batu Pahat seperti di bawah : Kawasan MPBP : i. ii. iii. iv. v. Bandar Penggaram Parit Raja Rengit Senggarang Semerah Kawasan MDYP : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Yong Peng Ayer Hitam Parit Sulong Seri Medan Parit Yaani Kangkar Baru Lam Lee Sehingga tahun 2010, Daerah Batu Pahat meliputi kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) dan Majlis Daerah Yong Peng (MDYP). (Rajah 2.2 dan Jadual 2.2) Sumber : Kajian RTD Batu Pahat Pengubahan,2010. Muka Surat 2 - 1

[close]

p. 2

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2002—2020 (PENGUBAHAN) Peta Cadangan Dan Penyataan Bertulis 2.0 Jadual 2.2 Senarai PBT Di Daerah Batu Pahat Keluasan Sedia Ada Hektar % 108,889.17 55.32 20,831.83 11.09 63,079.00 33.59 Keluasan Persempadanan Semula Hektar % 92,324.03 46.94 104,362.47 53.06 - 2.2 PENDUDUK DAERAH BATU PAHAT Pihak Berkuasa Tempatan Majlis Perbandaran Batu Pahat (MPBP) Majlis Daerah Yong Peng (MDYP) Pihak Berkuasa Perancang Tempatan Daerah Batu Pahat Sumber : Kajian RTD Batu Pahat Pengubahan,2010. Mengikut Banci 2000, penduduk Daerah Batu Pahat berjumlah 336,509 dan kadar pertumbuhan penduduk di Daerah Batu Pahat adalah bersifat perlahan. Purata kadar pertumbuhan tahunan (KPPT) ialah 1.46 % bagi tahun 1991-2000 iaitu lebih kecil berbanding dengan purata nasional, iaitu 2.64 %. KPPT penduduk Daerah Batu Pahat dijangka akan meningkat sebanyak 1.55% pada tahun 2005, 1.62% pada tahun 2010, 1.68% pada tahun 2015 dan 1.72% pada tahun 2020. Rajah 2.2 Persempadan Semula Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Dari segi taburan penduduk antara daerah pula, didapati taburan penduduk tidak seimbang. Pada tahun 2000, sebanyak 118,633 orang penduduk (35.25%) tertumpu di mukim Simpang Kanan iaitu di mana terletaknya U T A R A Bandar Penggaram. Manakala mukim kedua yang mempunyai jumlah penduduk paling ramai ialah mukim Sri Gading iaitu sebanyak 45,539 orang (13.53%). Pada tahun 2000, mukim-mukim yang paling padat terdapat Mukim Simpang Kanan dan Mukim Sri Gading. Mengikut Laporan Banci Penduduk tahun 2000 pula, dijangkakan kadar penduduk bandar pada tahun 2000 akan meningkat kepada 61.86% disebabkan faktor perubahan ekonomi yang mendorong kepada pembangunan perindustrian serta migrasi pekerja dari kawasan luar bandar kepada kawasan bandar. Maksudnya ialah sekitar 208,164 penduduk terdapat dalam kawasan bandar pada tahun 2000. Jadual 2.3 : Unjuran Penduduk Daerah Batu Pahat Jumlah Penduduk Kategori Umur 2000 2005 2010 75+ 6,280 7,185 8,931 70-74 5,548 6,443 8,605 65-69 7,749 9,894 9,056 60-64 11,116 9,907 13,293 55-59 10,630 14,031 15,987 50-54 14,619 16,530 19,833 45-49 16,938 20,252 22,610 40-44 20,577 22,943 22,646 35-39 23,214 22,880 21,834 30-34 23,086 22,017 24,480 25-29 22,168 24,636 32,133 20-24 24,777 32,272 36,073 15-19 32,439 36,211 37,654 10-14 36,335 37,759 34,604 5-9 37,835 34,652 36,656 0-4 34,739 36,697 39,742 Jumlah 328,050 384,138 384,138 Bukan 8,459 9,103 9,747 Warganegara Jumlah 336,509 363,413 393,885 Keseluruhan Sumber : Kajian RTD Batu Pahat ,2002-2020 2015 11,573 7,877 12,160 15,143 19,178 22,143 22,322 21,612 24,274 31,927 35,917 37,509 34,509 36,606 39,683 45,549 417,681 10,391 428,072 2020 12,392 10,589 13,847 18,159 21,411 21,866 21,302 24,022 31,657 35,689 37,347 34,377 36,505 39,628 45,182 51,100 455,073 11,033 466,106 Kadar Pertumbuhan Purata (%) 2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2.73 4.44 5.31 1.37 3.03 5.95 -1.75 6.09 5.00 -1.75 6.07 2.63 -2.27 6.05 2.63 3.70 5.70 2.64 3.70 2.22 2.48 3.71 2.22 -0.25 3.63 2.22 -0.25 -0.93 2.20 -0.26 -0.93 2.13 -0.28 -0.93 2.14 5.45 -0.94 2.14 5.46 2.25 2.13 5.46 2.25 0.78 5.43 2.25 0.78 -1.73 2.22 0.78 -1.73 1.13 0.77 -1.73 1.13 1.60 -1.74 1.13 1.59 2.63 1.10 1.60 2.63 2.46 1.55 1.63 1.68 1.73 Petunjuk : Kawasan Majlis Perbandaran Batu Pahat Kawasan Majlis Daerah Yong Peng Sempadan Mukim Sempadan Daerah 1.55 1.92 1.68 1.72 Sumber : Kajian RTD Batu Pahat Pengubahan,2010. Muka Surat 2 - 2

[close]

p. 3

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2002—2020 (PENGUBAHAN) Peta Cadangan Dan Penyataan Bertulis 2.0 Jadual 2.4 : Unjuran Penduduk Mengikut Mukim Mukim 1980 % 1991 7,246 6,712 11,070 13,885 6,954 17,869 7,379 101,810 16,704 33,989 19,641 15,333 9,395 27,477 295,474 % 2.45 2.27 3.75 4.70 2.35 6.05 2.50 34.46 5.66 11.51 6.66 5.19 3.18 9.30 100.00 2000 7,648 6,016 10,627 14,988 6,959 16,724 8,961 118,633 20,856 45,639 21,687 16,266 9,654 31,651 336,509 % 2.27 1.79 3.22 4.45 2.07 4.97 2.66 35.25 6.23 13.53 6.44 4.83 2.87 9.41 100.00 Growth Rate (%) 1980-1991 1991-2000 0.50 0.60 0.63 -1.21 -0.49 -0.25 1.13 0.85 -1.08 0.01 -0.44 -0.73 2.56 2.18 1.35 1.71 0.25 2.55 1.05 3.26 0.58 1.10 -0.33 0.65 -0.47 0.30 0.35 1.58 0.68 1.46 Rajah 2.3 Sasaran Hierarki Petempatan Daerah Batu Pahat, 2020 Bagan 6,858 2.50 Chaah Baru 6,262 2.28 Kampung Baru 11,695 4.26 Linau 12,264 4.47 Lubok 7,838 2.86 Minyak Beku 18,750 6.84 Peserai 5,589 2.04 Simpang Kanan 87,851 32.03 Simpang Kiri 16,255 5.93 Seri Gading 30,284 11.04 Sri Medan 18,422 6.72 Sungai Kluang 15,900 5.80 Sungai Punggor 9,895 3.61 Tanjung Sembrong 26,438 9.64 Jumlah 274,301 100.00 Sumber : Kajian RTD Batu Pahat ,2002-2020 U T A R A Tanpa Skala 2.3 HIERARKI PETEMPATAN DAN URBANISASI Bandar Penggaram merupakan bandar terbesar yang termasuk di dalam kategori Perbandaran Kelas 1. Pusat petempatan kedua besar seterusnya ialah Yong Peng yang mempunyai penduduk seramai 5,023 orang dan dikategorikan sebagai bandar. Terdapat 12 buah pusat petempatan yang telah dikenal pasti bagi Daerah Batu Pahat. Pusat petempatan terbesar di Daerah Batu Pahat ialah Bandar Penggaram yang juga berfungsi sebagai pusat perniagaan dan pentadbiran. Bandar Penggaram ini diklasifikasikan sebagai Pusat Wilayah Negeri. Terdapat tiga pusat petempatan yang telah dikenal pasti dan diklasifikasikan sebagai Pusat Separa Wilayah Negeri iaitu Parit Raja, Ayer Hitam dan Yong Peng, Manakala terdapat 3 pusat petempatan diklasifikasikan sebagai Pusat Petempatan Utama iaitu Air Hitam, Parit Sulong dan Rengit dan selebihnya iaitu 6 buah pusat petempatan diklasifikasikan sebagai Pusat Petempatan Kecil (Rajah 2.3 dan Jadual 2.5) Petunjuk : Jadual 2.5 : Cadangan Hierarki Bandar Untuk Daerah Batu Pahat Hirarki Pusat Wilayah Negeri Pusat Separa Wilayah Negeri Petempatan Bandar Penggaram Yong Peng Parit Raja Air Hitam Parit Sulong Rengit Semerah Lam Lee Sri Medan Parit Yaani Kangkar Baru Senggarang Pusat Petempatan Utama Pusat Petempatan Kecil Sumber : Kajian RTD Batu Pahat Pengubahan,2010. Sumber : Kajian RTD Batu Pahat ,2002-2020 Kajian Rancangan Struktur Negeri Johor, 2001 Muka Surat 2 - 3

[close]

p. 4

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2002—2020 (PENGUBAHAN) Peta Cadangan Dan Penyataan Bertulis 2.0 Kadar urbanisasi daerah Batu Pahat menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1991, paras tersebut ialah 55% dan kadar ini telah meningkat kepada 62% pada tahun 2000 dan dijangka akan mencapai 75% pada tahun 2020. Mengikut tren 2000-2005 yang dilaporkan dalam Rancangan Malaysia Kelapan, seramai 349,580 penduduk akan mendiami di kawasan-kawasan bandar pada tahun 2020, 198,360 orang akan mendiami kawasan bandar dan 116,527 orang mendiami kawasan luar bandar. Nisbah penduduk bandar pula dijangka meningkat dari 0.62 pada tahun 2000 ke 0.75 pada tahun 2020. Ini menunjukkan pada tahun 2020 sebanyak 75% penduduk daerah Batu Pahat akan mendiami kawasan bandar. Jadual 2.6 : Unjuran Urbanisasi (%) Daerah Batu Pahat 2000-2020 Hirarki Pusat Wilayah Negeri Pusat Separa Wilayah Negeri Pusat Petempatan Utama Pusat Petempatan Kecil Bandar Penggaram Yong Peng Parit Raja Ayer Hitam Parit Sulong Rengit Kangkar Bahru Senggarang Seri Gading Sri Medan Lam Lee Semerah Parit Yaa'ni Penduduk Sebenar 1991 2000 74,092 79,421 6,745 2,561 3,149 1,820 1,679 1,750 1,618 1,495 830 706 655 545 5,023 3,024 4,210 1,771 1,193 1,790 1,457 1,377 1,128 501 509 417 101,821 106,343 208,164 128,345 336,509 0.62 2005 88,382 9,610 7,268 6,121 2,171 2,387 1,933 1,869 1,911 1,670 1,299 619 715 125,956 117,562 261,195 125,390 368,908 0.65 Unjuran 2010 2015 97,344 106,305 14,196 11,512 8,032 2,571 3,581 2,076 2,282 2,446 2,213 2,097 730 1,013 150,091 128,781 278,872 122,436 401,308 0.68 18,783 15,756 9,943 2,970 4,775 2,218 2,694 2,980 2,755 2,895 840 1,310 174,226 140,000 314,226 119,481 433,707 0.72 2020 115,266 23,370 20,000 11,854 3,370 5,969 2,361 3,106 3,515 3,297 3,693 950 1,608 198,360 151,219 349,580 116,527 466,106 0.75 Growth Rate 2000-2020 1.88 7.80 9.90 5.31 3.27 8.38 1.40 3.86 4.80 5.51 10.50 3.17 6.98 3.40 1.77 2.63 -0.48 1.64 2.4 WAWASAN PEMBANGUNAN DAERAH BATU PAHAT 2.4.1 Wawasan “MEMBANGUNKAN DAERAH BATU PAHAT SEBAGAI KAWASAN PERINDUSTRIAN KLUSTER TEKSTIL DAN SUMBER AGRO YANG TERANCANG, BERSIH DAN SELAMAT SERTA DIPELBAGAIKAN DENGAN AKTIVITI PELANCONGAN DAN PERKHIDMATAN YANG LAIN, DISOKONG DENGAN PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN BERDAYA MAJU SERTA BERDAYA SAING, INDAH, EFISIEN DAN BERTEKNOLOGI SESUAI SERTA MENINGKATKAN AKTIVITI EKONOMI DAN TARAF PERKHIDMATAN KAWASAN-KAWASAN DESA YANG BERSEPADU DENGAN PEMBANGUNAN KESIHATAN DAN SOSIAL BERTERASKAN NILAI HIDUP BUDAYA TEMPATAN” 2.4.2 Matlamat Matlamat utama Rancangan Tempatan Daerah Batu Pahat ini adalah untuk membangunkan rangka kerja pembangunan guna tanah, komunikasi beserta kawalan alam sekitar ke dalam satu peta cadangan bagi menterjemah Wawasan/ Visi Pembangunan Daerah bagi jangka masa 2002-2020, berpandukan kepada keperluan Seksyen 12(3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172). Jumlah Bandar 97,645 Jumlah Suburb 65,258 Jumlah Urban 162,903 Jumlah Luar Bandar 132,571 Jumlah Daerah 295,474 Ratio Urban0.55 Daerah Sumber : Kajian RTD Batu Pahat ,2002-2020 2.4.3 Objektif Bagi mencapai wawasan dan matlamat pembangunan ini, beberapa objektif telah dibentuk iaitu; i. Menyediakan satu rangka kerja pembangunan kawasan industri yang lebih teratur terutamanya dari segi perancangan tapak dan kawalan pencemaran industri berat dan khas seperti industri perkayuan dan bahan binaan. ii. Meningkatkan produktiviti sektor pertanian daripada aktiviti tanaman dan ternakan dengan memperkenalkan produk baru seperti florikultur dan agro teknologi. Di samping itu produk industri desa seperti pengeluaran makanan tradisional perlu digalakkan untuk menjana pertumbuhan sektor pelancongan selaras dengan program satu mukim satu produk. iii. Meningkatkan potensi pelancongan sedia ada dengan menjadikan Bandar Ayer Hitam dan Bandar Penggaram sebagai destinasi pelancongan komersial manakala Pantai Minyak Beku, Muka Surat 2 - 4

[close]

p. 5

RANCANGAN TEMPATAN DAERAH BATU PAHAT 2002—2020 (PENGUBAHAN) Peta Cadangan Dan Penyataan Bertulis 2.0 Bukit Juragan dan Taman Burung boleh dimajukan sebagai destinasi eco-tourism dan historical tourism. iv. Meningkatkan potensi pembangunan pusat-pusat latihan kemahiran sebagai penjana pembangunan sektor-sektor perkhidmatan daerah. v. Meningkatkan sistem saliran dan perparitan di kawasan pusat Bandar Penggaram dan Ayer Hitam khususnya di dalam membendung masalah banjir kilat dan di kawasan pertanian agar lebih sistematik. vi. Mewujudkan hubungan rangkaian pusat pertumbuhan di antara Bandar Penggaram dan Bandar Yong Peng serta Pusat Tempatan Utama, Pusat Tempatan Kecil dan pusat-pusat pertumbuhan desa untuk memberi perkhidmatan kepada kawasan desa dan luar bandar. vii. Mewujudkan rangkaian kemudahan masyarakat di desa setanding dengan kawasan bandar sebagai pemangkin untuk menjana pembangunan sosial dan komuniti masyarakat desa. viii. Menyediakan satu rangka kerja pemeliharaan sumber dan pembangunan secara bersepadu dan mampan di kawasan sensitif alam sekitar terutamanya kawasan tanah tinggi, persisiran pantai dan sungai. ix. Mempertingkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan bandar dan desa dan mencadangkan rangkaian sistem pengangkutan luar dan dalam bandar yang lebih teratur terutama melalui pengukuhan sistem pengangkutan awam. x. Memastikan Daerah Batu Pahat terutama di pusat bandar, pusat-pusat petempatan kecil, kawasan yang menjadi tumpuan pandangan dan aktiviti dan kawasan-kawasan pelancongan diperindahkan dengan lanskap yang baik agar selari dengan wawasan pembangunan daerah. Muka Surat 2 - 5

[close]

Comments

no comments yet