Service2014

 

Embed or link this publication

Description

Servicefolder 2014

Popular Pages


p. 1

Våra serviceavtal ger trygghet, förbättrar driftsekonomin och frigör tid

[close]

p. 2

Ett serviceavtal underlättar alltid! Ett serviceavtal har bara fördelar. Oavsett hur man ser på det. Det ger en snabb och tillgänglig service. Det fungerar när dina anläggningar behöver det, året runt. Det minskar risken för dyrbara åtgärder orsakade av ovälkomna problem. Det medför en rationellare drift av de system som omfattas. Myndighetskontakter och bevakning av nya eller förändrade regler och lagar är ett minne blott. Ett serviceavtal sparar kostnader, tid och är miljövänligt på riktigt. Climat80-Gruppens fyra företag erbjuder serviceavtal efter respektive bolags specialkompetens. Vi har specialister som är till för dig och din verksamhet. Med ett serviceavtal får du en kontakt som säkerställer dina anläggningars funktion. Du kan helt enkelt se ett serviceavtal som en försäkring för en trygg drift. Ett serviceavtal förenklar och säkrar en trygg drift. Vem behöver vilket serviceavtal? Climat80-Gruppens serviceavtal är till för dig som t.ex. har fastighetsbolag, är fastighetsförvaltare, sköter en bostadsrättsförening eller ansvarar för en industriell anläggning. Avtalet tar hand om ditt behov av underhåll, service och drift. Varje serviceavtal får ett kundanpassat upplägg som kan omfatta allt från totalt driftsansvar av en industrianläggning till underhållsservice av en enskild fastighet. Avtalet kan vara inriktat på avhjälpande, förebyggande, jour eller omfatta periodisk egenkontroll. Det finns ett avtal för varje kunds behov. Driftentreprenad Ventilation Styr & Regler Kyla & Värme Energianvändning/OVK Felanmälan Fastighetsskötsel fastighetsservice Våra servicetekniker tar hand om, underhåller, ställer in och reparerar dina anläggningar oavsett vem som installerat dessa. Och vi använder endast kvalitetsreservdelar.

[close]

p. 3

Dina behov avgör avtalets omfattning Serviceavtalets utgångspunkt är dina specifika förutsättningar. När avtalet är signerat sköter vi allt, besiktigar, genomför service vid rätt tidpunkt och rapporterar till dig när det är utfört. Du får protokoll, rapporter och eventuella åtgärdsförslag inkl. kostnadsförslag om något behöver åtgärdas. Du kan också inkludera åtgärder som vi automatiskt utför vid behov, givetvis med avrapportering till dig. Ett rationellt och tryggt sätt att skapa full kontroll över det som händer. Alltid hjälp när du behöver Våra avtalskunder är alltid prioriterade. Akuta bekymmer är inga problem, din servicetekniker har full kontroll. Lagstadgade kontroller, rapporter till myndigheter och serviceintervaller – allt är omhändertaget året runt. Ett serviceavtal prioriterar även miljön Kontinuerlig och korrekt service mår alla tekniska system bäst av. När onödiga problem undviks, slitaget minskar samt energianvändningen hålls nere är inte bara plånboken vinnare utan även miljön. Helt enkelt genom en sundare resursanvändning. Serviceavtal är god ekonomi och spar din tid Med ett serviceavtal undviker du att missa underhålls- och servicetillfällen, undviker driftstörningar och felaktigt inställda system. Därmed sänker du reparations- och driftskostnader genom att motverka kostnadsdrivande problem. Du förlänger livslängden på anläggningar och system, minskar klagomål och gör din arbetsdag enklare. Din ansvarige servicetekniker har kontroll antingen via webbaserade övervakningssystem, eller via tidsbestämda besiktningar eller via larmnummer. Du behöver inte ens närvara om något blir fel. Du kan ägna din tid åt andra viktiga saker. Felanmälan – en riktigt service Tjänsten Felanmälan ger dina hyresgäster en extra smart service. Den fungerar som en kundservice som tar hand om mindre fel och problem som kan drabba fastigheten precis när som helst. Den drabbade ringer Felanmälan som registrerar uppdraget, ser till att det blir åtgärdat och återrapporterar till såväl anmälaren som huvuduppdragsgivaren att problemet är löst. Tjänsten gäller för både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter. Denna tjänst kan avtalas separat eller inkluderas i ditt serviceavtal. Hur går det till att teckna ett serviceavtal? Du kontaktar oss och så går vi igenom dina fastigheter och anläggningar. Du får ett avtalsförslag anpassat efter din verksamhet. Vi kommer överens. Vi tar hand om dina fastigheter och du får en tryggare, bekvämare och ekonomiskt fördelaktigare situation.

[close]

p. 4

Climat80-Gruppen är specialister på projektering, installation och service inom ventilation, styr & regler, kyla och värme, rörinstallationer, fastighetsskötsel. Serviceavtal är en central del av gruppens verksamhet. www.climat80.se Malmö: Stenyxegatan 28. Telefon: 040-36 34 00 Lund: Tellusgatan 13. Telefon: 046-10 14 00 Helsingborg: Karbingatan 28. Telefon: 042-36 41 00

[close]

Comments

no comments yet