2014. február Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.02

Popular Pages


p. 1

2014. február utár Fonyódi kolbászfesztivál Beszélgetés Manninger Jenővel Fotó: Márton László 3. Polgármesterek várakozásai 8-12. Club Aliga: Jó kompromisszum 15.

[close]

p. 2

Aktuális utár 2014. február Lapszél Kivonni a politikát a turizmusból? Érdekes mondat hangzott el a januári balatonfüredi turisztikai konferencián az egyik osztrák küldött szájából. A karintiai Achill Rumpold úgy fogalmazott, hogy „a politikát kivezették a turizmusból”. Először fordítási pontatlanságra gondoltam, de magyarázatát figyelve rá kellett jönnöm: amit mondott, alapos megfontolás eredménye. Ő csak tudja, hiszen pályája során módja volt mindkét oldalon állni. Most a tapasztalatok birtokában jelentette ki nagy érdeklődést kiváltó mondatát. Vitathatatlan, hogy a két ország fejlődése más vonalak mentén történt. Volt idő, amikor inkább mi dicsekedhettünk eredményeinkkel (vagy tán csak a bevételeinkkel?), s ők sem panaszkodhattak egyes időszakokra. A válság azonban ott is, itt is megtette hatását, s az lehetett az a választóvonal, mely után nagyon gyorsan és hatékonyan kellett dönteni a hogyan tovább? problematika felett. Drasztikusan csökkent Karintiában (ugyanúgy minálunk) a turisták száma éppúgy, mint a vendégéjszakáké. Ki így, ki úgy kereste a kiutat. Nálunk a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) lett a favorit (hasznossága, eredményessége elvitathatatlan), náluk egy ehhez hasonló, alulról építkező, a helyi vállalkozásokra erősen építő turisztikai „filozófia”. Korai lenne egyiket a másik elé állítani a sorban, nem árt a kölcsönös tanulás, hiszen az egész turizmust érintő, „globális” kérdéseket csak a (leg)felsőbb szinten lehet eldönteni, szabályozni („le” és el kell osztani a forrásokat, tudva, hol a határ, s hol kezdődik azok helyes felhasználásának határa). Ráadásul (és gyanítom, valahol itt kell keresni az okokat) pártsemlegesen. Ha ezt odaát ekképp csinálták, akkor rendben is lenne a dolog. Így már érthető a politika „kivonása”. Nem akarom vidám színűre festeni a parlamenti viszonyokat, de vagyok olyan optimista, hogy meg merjem kockáztatni: nagyon okosan felépítve (és tényleg meghallgatva a „legalsóbb szinten” munkálkodókat is), egy közös célt látva nálunk már kevésbé érzékelhető a politikai döntés. Másképp fogalmazva: ha már nem politikai, akkor össznépi! Alig három hónappal a balatoni szezon kezdete előtt ez is erőt adhat számunkra! Zatkalik Somogy polgárainak elismerése Bár Zalában születtem, ma is ezer szállal kötődöm Somogyországhoz. Hatéves voltam, amikor a megyeszékhelyre költöztünk – eszmélésem időszaka, általános- és középiskolai tanulmányaim, alkotó tevékenységem évtizedei, családi és baráti szálak egyaránt Kaposvárhoz kötnek – vall érzelmeiről Tarján Lászlóné, a Somogy polgáraiért díj kitüntetettje. - Öröm és megtiszteltetés, hogy szűkebb pátriám ilyen szinten méltányolja mindazt, amit a köz javáért igyekeztem tenni - e díj a hasonló elismerések sorában szívemnek a legkedvesebb. Az élet és a különböző megbízások ugyan közel negyedszázada elszólítottak a megyéből, de a kapcsolatok és az emlékek visszahúznak a gyökerekhez. Édesapám erdő-főtanácsosként felügyelte Somogy – és ezen belül a Zselic – fával borított rengetegeit. Útjaira gyakran magával vitt, s ezek az élmények határozták meg pályaválasztásomat. A család számára magától értetődőnek tűnt, hogy a soproni erdészeti egyetemen folytatom tanulmányaimat – itt szereztem meg később a doktori címet, majd a környezetvédelmi szakmérnök diplomát is. Egy évtizedig a Somogy megyei Tanács apparátusában környezet- és természetvédelmi titkár beosztásban dolgoztam, s közben társadalmi munkában a városszépítő egyesület elnöki tisztét is betöltöttem. Szép időszaka ez életemnek, hiszen javaslatunkra - és tanácsaink szerint - kezdődött el Kaposvár fásítása, virágosítása, a haladó hagyományok értékeinek átmentése. Részem volt az 1972-ben, az országos közjóléti program keretében indult városkörnyéki erdők kialakításában, a desedai tó és környezetének tájrendezésében, valamint az arborétum telepítésében, amely ma már Kaposvár zöldövezetének gyöngyszeme. Néhány évig az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal somogyi természetvédelmi felügyelőjeként is tevékenykedtem, többek között a Zselici Tájvédelmi Körzet kialakításában és a somogyvári Kupa-várhegy környékének védetté nyilvánításában működtem közre. A rendszerváltás időszaka Tarján Lászlóné életében is sorsfordítónak minősült: a Független Kisgazda Párt képviseletében, kétharmados többséggel került a parlamentbe, s lett a környezetvédelmi tárca államtitkára. - Mindvégig éreztem a választók bizalmát – azt a szeretetet, mellyel a somogyi emberekhez viszonyultam, visszakaptam a voksoláson. Úgy gondolom, a minisztériumban eltöltött négy évnek is számos pozitív hozadéka volt: napjainkban is elégedetten gondolhatok vissza arra, hogy a tárcák közötti együttműködést hatékonyabbá, szorosabbá tudtam tenni. Ennek egyértelműen a környezetvédelem látta hasznát! A szakpolitikát ugyanakkor mindig humánus módon igyekeztem képviselni – bizonyára ennek is köszönhető, hogy egykori kollégáimmal ma is jó kapcsolatot ápolhatok. Tarján Lászlóné nyugállományba vonulása után sem szakadt el hivatásától: a környezetvédelmi minisztérium, a Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Szövetség - ez utóbbinak örökös tagja - szakértőként számított, számít véleményére, javaslataira. S e pályafutás, rövid életrajz ismeretében az sem meglepő, hogy Balatonbogláron – ahol a családi nyaraló található – a Jankovich-telep részönkormányzatának képviselője. Tarján Lászlóné sokat tett Somogyért, a Balatonért – s most a megye polgárai honorálták a tetteket. Süli Ferenc 2

[close]

p. 3

2014. február utár 2014: a Balaton zalai térségfejlesztésének éve A Balaton zalai térségében tavaly lezajlottak a kiemelt beruházási programokkal kapcsolatos eljárási folyamatok. Az újabb EU-s költségvetési ciklusra számos reményteli tervvel készültek az önkormányzatok, a vállalkozók, azzal a céllal, hogy a régió versenyképessége növekedjen. A támogatásokról azóta megszülettek a döntések. Mindennek nyomán az üdülőkörzetben 2014-től induló területfejlesztésekről kérdeztük Manninger Jenő országgyűlési képviselőt, a Zala Megyei Közgyűlés elnökét. - A regionális pénzekből a zalai Balatonpart a Kis-Balaton környékét és Hévízt is beleértve, jelentős összegekhez jutott. Fürdő- és szállásférőhely fejlesztések, egyéb turisztikai létesítmények megvalósítását két lépcsőben odaítélt 2,6 és 0,8 milliárd forintos támogatás segíti. Ebben szerepel egyebek közt gyenesdiási centrummal a Keszthelyi-hegységbeli attrakcióként egy ökoturisztikai projekt, ugyancsak Gyenesdiáson a Wellness Hotel Katalin fejlesztése, Balatongyörökön parti sétány építés, Alsópáhokon a Kolping Hotel bővítése, Zalakaroson különféle látványosságnövelő beruházások. Túl ezeken, kiemelt projekt a Festetics-kastély összességében 2,3 milliárdos fejlesztési programja, a bővítéshez megemelt összeggel és a parkrekonstrukcióra még külön nyújtott támogatással együttesen. A kastélybeli rekonstrukciós munkák fedezete mellett ez az öszszeg biztosítja a volt Amazon szálló épületének rendbehozatalát, a kastélypark felújítását, számos látványelem létesítésével együtt. A 2014-es fejlesztésekről beszélve szót kell ejteni továbbá az egészségügyi beruházásokról. A balatoni, úgymond nyaralóturizmus mellett a mi térségünkben nagyon fontos az egészségturizmus. Az egész éves turisztikai szolgáltatások kínálata érdekében hangsúlyos a gyógyászattal összefüggő vendéglátás, valamint az egészségügyi ellátás színvonalemelése, ami a lakosság és a pihenési céllal ide érkező turisták számára egyaránt a megnyugtató biztonságot jelenti. A már megítélt beruházási források felhasználása révén a hévízi és a keszthelyi kórházban jelentős fejlesztések történnek. A két intézményben összességében mintegy 2 milliárd forint értékű munka indul el idén. Hévízen fel lesz újítva a téli fürdő a fogadóépülettel együtt, Keszthelyen a kórház régi épülete újul meg, a rehabilitációs szárny hamarosan már átadásra kerül. Az eszközfejlesztések közt CT-t kap a keszthelyi kórház. Manninger Jenő hangsúlyozta, hogy mindez immár nem csak terv, hanem eldöntött, megvalósítási folyamatban lévő fejlesztés, az említett összegekben rendelkezésre álló pénzből való finanszírozással. Amivel leghamarabb találkozhatnak idén a Keszthelyre érkező vendégek, az a Balaton-parton folytatódó munkák eredménye lesz. - A mostanában arra sétálók újra építési terület látnak. A 2012-ben átadott ütem folytatására 350 millió forintot nyert el a város. Minderről nemrég részletes tájékoztatást kapott a lakosság a helyi sajtón keresztül. Balatoni újság olvasóihoz szólva, itt is szeretném kiemelni: a városvezetők koncentrálnak arra, hogy a part látogatása mihamarabb zavartalan lehessen. A bontási és az alépítményi munkák most a téli időszakban lezajlanak, az egyéb kivitelezési és kertészeti tennivalók tavasszal kezdődnek el. A területet két köztéri szobor is díszíti majd. A partról a városba vezető utca névadója, Erzsébet királyné, valamint Csik Ferenc olimpia úszóbajnok egészalakos szob- Aktuális Beszélgetés Manninger Jenővel az üdülőrégió támogatott beruházásairól rát állítják fel. Jelentősen növekszik a díszburkolat felület, épül egy turisztikai központ kerékpáros pihenővel, információs ponttal, vizesblokkal. Készül egy számos új funkciót betöltő tér, egész évben elérhető rekreációs szolgáltatásokkal. Ott kap helyet egy intenzív igénybevételre tervezett pálya skate elemekkel, a közönség számára mobil lelátók készülnek. A téren létesül egy kör alakú, 20 méter átmérőjű műjégpálya is. Gyermekek számára interaktív vízijáték-park lesz kialakítva. Mindez jelentős zöldfelület fejlesztéssel egészül ki, benne kuriózumot jelent az úgynevezett érzékek kertje, ahol különleges illatú növények fokozzák a környezet által nyújtott élményt. A nyári főszezonra várhatóan már az így tovább szépült Balaton-parttal lehet majd találkozni Keszthelyen. A város hosszú távra meghatározott koncepciója mentén történnek ezek a fejlesztések. A sétányépítés a Balaton Fejlesztési Tanács pályázatán elnyerhető támogatással fejeződhet majd be teljesen. A város és térségét érintő idei beruházások közt sarkalatos pontként szerepel a közlekedés is. - A Keszthely és Hévíz közötti kerékpárút össze lesz kötve a Balaton-parttal, ezzel ugyancsak fontos turisztikai igény teljesül. A kerékpáros turizmusban jelent új attrakciót, hogy a városon keresztül biztonságosan lehet végigkerekezni hévízi - balatoni látogatási céllal. Az utazási kényelmet szolgáló beruházás lesz az új autóbusz pályaudvar létesítése, ez a közbeszerezési eljárás lefolytatásánál tart most. Mindezzel turisztikailag jelentősen felértékelődik a térség, 2014 tehát a látványos építkezések éve lesz a környéken. Horányi Árpád 3

[close]

p. 4

Aktuális Turisztikai TOP 50-ben Hévíz polgármestere A Turizmus Kft. által nemrég kiadott, a magyar turisztika ötven legbefolyásosabb emberét bemutató TOP 50 című kiadványban helyet kapott Papp Gábor, Hévíz polgármestere. Az exkluzív kötetben Magyarország turizmusának a 2013. évi alakulására legnagyobb befolyással lévő személyek szerepelnek. A fürdőváros és vezetőjének munkájára a dinamikusan növekvő turistaforgalom, az egymilliót meghaladó vendégéjszaka irányította rá az országos figyelmet mindazon fejlesztéssel, a Hévíz-Balaton Airport létrehozásával együtt, amik révén a minőségi vendégfogadás körülményei kiemelkedően javultak. Az elismerést és példaadást is szolgáló ismertetőt - melynek ötvenfős listájában Papp Gábor hévízi polgármester neve is olvasható - a XXII. Turisztikai Díjátadó Gála és Évadnyitó programon mutatták be a minap. A gálán a könyvben szereplők munkájának méltatásával együtt elhangzott, hogy a turizmust Magyarország mindenkori kormánya az egyik legjelentősebb húzóágazatként kezeli. Az értékeléssel a szakemberek rámutattak arra is, hogy az ágazat teljesítményei nem csak a politikusoktól függenek jelentősen, hanem a hazai, illetve nemzetközi vállalkozások vezetőitől, diplomatáktól, valamint a szolgáltató szektor szereplőitől. A névsor több, állandó paraméter öszszehasonlítása alapján készült. A kiadványt nem csak a szakmához szól, mindazoknak sok értékes információt nyújt, akik érdeklődnek az iránt, hogy hol, kik járulnak hozzá ahhoz az ország turizmusból származó bevételeihez, ami közel ezerötszáz milliárd forintot jelent. Papp Gábor több cikluson keresztül önkormányzati képviselőként vett részt a közéleti munkában, polgármesterként négy éve vezeti a közel 5000 lélekszámú Hévízt. Családjának negyedik generációja él és dolgozik a városban, így elkötelezett lokálpatriótaként cselekszik a lakóhelyéért nemcsak vezetőként, de magánemberként is. Polgármesterré választása után egyik legfontosabb célként tűzte ki az addig stagnáló vendégforgalom fellendítését. Ennek érdekében kezdett párbeszédet a turizmus szereplőivel, indított tárgyalásokat új külföldi piacok megszerzéséért, s tett komoly lépéseket az egységes városi arculat megteremtéséért. Az általa felkarolt fejlesztési célok megvalósításának köszönhetően az elmúlt évben Hévíz több mint egymilliárd forint pályázati pénzhez jutott a tervezett beruházások megvalósítására. A város további céljai között élményfürdő, kulturális és sportközpont megvalósítása szerepel. utár 2014. február Új buszjáratok Tab és Siófok között A Balatonendréd – Lulla közötti útszakasz átadását, forgalomba helyezését követő hónapokban több lakossági észrevétel is érkezett Witzmann Mihályhoz, a megye útügyi miniszteri biztosához: valamennyi a menetrendi autóbusz közlekedés elindításának igényével. autóbuszjáratok forgalomba állítására kerülhetett sor. A fejlesztés eredményeként a közösségi közlekedés színvonala jelentős mértékben javult a térségben. A Siófok – Zamárdi – Balatonendréd – Lulla – Tab útvonalon közlekedő autóbuszjáratok a három műszakos munkarendhez igazodó utazási lehetőséget biztosítanak a tabi Flextronics Kft.-nél dolgozó munkavállalók részére, valamint javult az ügyintézéssel, az egészségügyi ellátással és az oktatási intézmények kiszolgálásával kapcsolatos igények kielégítése is. December közepétől - a 2013/2014. évi menetrendek hatályba lépésétől kezdődően – a közigazgatási, oktatási és egészségügyi intézmények ügyfélfogadási rendjéhez igazítva további menetrendi korrekciókat vezettek be, de az autóbuszjáratok közlekedésével kapcsolatban további módosítási javaslatok érkeztek az érintett önkormányzatok részéről, a gazdasági szféra szereplőitől is – ezek alapján került kialakításra a végleges menetrend. A járatok közlekedését érintő észrevételek, módosítási javaslatok és az utasforgalom alakulása azt indokolták, hogy a kísérleti időszak lejártával, 2014. február 1-jétől az ellátásért felelős minisztérium véglegesítse a járatot. A fejlesztés nagyságrendjét tükrözi, hogy a térség kiszolgálását végző autóbuszjáratok éves teljesítménye több mint 32.000 km-rel növekszik. Witzmann Mihály, útügyi miniszteri biztos elmondta: e naptól új autóbuszjáratok állnak az itt élő emberek szolgálatába, így hivatalosan is megindulhat a közösségi közlekedés a Tab-Lulla-Balatonendréd-ZamárdiSiófok útvonalon. A fejlesztés jelentősen növeli az utasok közlekedési komfortérzetét, a munkába járás feltételeit és a térségben élők közigazgatási, oktatási, egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutását. Forrás: Balatoni Polgár A pozitív fogadtatás eredményeként – több egyeztetés után - 2013. november 1-jétől három hónapos kísérleti jelleggel új 4

[close]

p. 5

2014. február Fonyódi kolbászfesztivál – kulináris és kulturális élvezetek - Ittatok már a pálinkánkból? Először csak a kérdés csapott fejbe, pár másodperccel később már a minőségi kisüsti is. S nem voltam egyedül! A fonyódi sportcsarnok küzdőterén harmincöt – egyenként öt főt számláló – csapat tagjai néhány laza karkörzés mellett így melegítettek be az előttük álló, sorsfordítónak azonban semmiképpen sem nevezhető vetélkedőre. Bár a rangos viadalt minden szakértő – gasztronómiában pedig az anyatej elvetése után valamennyien otthon vagyunk – a régió legrangosabb ilyen jellegű fórumának tartotta, a zsűri tagjai biztosak lehettek abban, hogy az eredményhirdetés után sem kell a védett tanú szerepébe bújniuk. Játékos versenyként is minősíthetjük a fesztivált, olyan csoportos megmérettetésnek, amelynek szereplői – alkotók és fogyasztók – egyaránt a minőségi munkában voltak érdekeltek. A színvonalat pedig ezúttal sem a profi vagy az amatőr minősítés fémjelezte, hiszen a kolbász elkészítésének tudományához nem feltétlenül szükséges szakmai végzettség. Mint tudjuk: az adott tájegység hagyományai, a családi tradíciók egyaránt jelentős hatással vannak a legkapósabb hazai töltelékek ízvilágára. A fonyódi rendezvény is azt igazolta: az illatok kavalkádjában könnyű elmerülni, de kellő mértéktartással és folyadékbevitellel számos versenymű végigkóstolható. Vélhetőleg így gondolták ezt a kora tavaszi időben vidáman falatozók is, akik délutánonként még a szabad teret részesítették előnyben, s csak egy-egy produkció kedvéért tértek be a sportcsarnokba. A kínálat e téren is bőséges volt, hiszen a három napos rendezvényfolyamon kétszer is fellépett a Fonyódi Betyárok néptánc együttes, láthatták a zalaszentbalázsi népdalkört, Kaczor Ferit, Jollyt és Suzyt, a Nóta TV sztárjait, az olasz lírai dalok ihletett tolmácsát, Erox Martinit és a Republic együttest, volt tanár-diák és sztár kolbásztöltő verseny – ez utóbbi termékekből és finom borokból jótékonysági árverést is rendeztek. Hidvégi József, a város polgármestere a rendezvény előtt úgy fogalmazott: a korábbi négy program bebizonyította, hogy érdemes volt testvérvárosunk vezetőinek tapasztala- utár Aktuális taira és tanácsaira hallgatnunk. Érsekújváron már tizenegyedik alkalommal rendezték meg a kolbászfesztivált – egyre növekvő érdeklődés mellett. Meggyőződésem: jó idő esetén rekordokat dönthetünk. Megtették… Süli Ferenc Ortodox Balaton-szentelő Keszthelyen immár hagyománnyá nemesedett a Balaton vízkereszti ünnepbe való bekapcsolása. A tavaly útjára indított szakrális program az újesztendőben az első rendezvény a Balaton-parton. A szertartás lebonyolítására ezúttal is Arszeniosz Kardamákisz ortodox egyházi méltóság vezetésével került sor, aki a felekezet által fenntartott, városbeli Család Általános Iskola vendégeként érkezett. Az alapfokú művészetoktatást is folytató intézmény több hagyományt karolt már fel: ők honosították meg a tekerőlantosok találkozóját, a fehérvasárnapi határjárást, s immár újabb kultúrtörténeti értékként jelent meg a Balaton vízkereszti szentelése. Az élővizet szentelő liturgia a Fő téri Magyarok Nagyasszonya Plébániatemplomban kezdődött. Azt követően vonulnak a résztvevők zászlókkal, dudaszó mellett menetelve a Balaton-partra, ahol a ceremónia a Városi Strand szigetfürdőjén zajlott le. 5

[close]

p. 6

Aktuális Egységes Balaton-képre van szükségünk A Balaton csak a Balaton-felvidékkel és a Bakonnyal együtt életképes turisztikai régió, amely az egész esztendőre kínálja változatos programjait – mondta Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes egy kétnapos Európai Desztináció Marketing Konferencia megnyitóján. A konferenciát a Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. és a Balatonfüredi Turisztikai Egyesület szervezte igen jelentős érdeklődés mellett. A politikus beszédében arra is emlékeztetett, hogy nem is olyan régen szakmai vita folyt arról, van-e annak realitása, hogy a ’80as évek fénykorát ismét visszahozzák a Balatonra. Véleménye szerint ez bukáshoz vezetne mind hazai, mind nemzetközi szinten is. Tudomásul kell venni, hogy gyökeresen átalakultak a fogyasztói szokások. Ma már nem lenne igény az akkori alacsony színvonalú szolgáltatásokra. Ezeknek helyébe az egyedi értékek felmutatására, az egyedi igények kielégítésére lépett, s az idegenforgalomban ennek kell hangsúlyt kapnia. A folytatásban Navracsics Tibor rámutatott: úttörő szerepe volt a TDM közösségeknek, melyek közül nagyon sok idejében tudott lépni. Hozzátette: szükség van a Balaton-kép megújítására, melynek kihagyhatatlan eleme a Balaton-felvidék és a Bakony. Egy ilyen, erős idegenforgalmi régió már alkalmas arra, hogy az egész esztendőre változatos turisztikai kínálatot nyújtson, mindemellett képes legyen az önfinanszírozásra is. A fentieket számadatokkal is alátámasztotta Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkár. Szólt az idén várható kétszázalékos (vagy azt is meghaladó) gazdasági növekedésről, amely magával vonzza azt is, hogy több pénz juthat majd a turizmusra. Az államtitkár a Balatonra vonatkozó halászati törvény átalakítása kapcsán kijelentette: az jót tett a horgászturizmusnak, melynek még vannak kiaknázatlan lehetőségei. Megerősítette: a Balaton jó közbiztonsága is erősítheti a régió turisztikai vonzerejét. Balatonfüred polgármestere, Bóka István egy helyi kezdeményezést emelt ki példaként. A város ugyanis együttműködési szerződést kötött a helyi turisztikai egyesülettel, mi több: kompetenciákat is átadtak, és anyagilag is támogatták azt. Ma már egyértelműen látható: a döntés helyes volt. Egészen sajátos helyzetet ismertetett Achill Rumpold, a karintiai turizmus törvény egyik megalkotója, aki a helyi szolgáltatók meghatározó szerepét emelte ki. Ők az igazán érdekeltek – mondotta, éppen ennek okán kell megadni számukra a lehetőséget, hogy az őket érintő döntésekben részt tudjanak venni. utár 2014. február Hozzátette: a politikát kivezették a turizmusból, a források felett a több szintre épülő helyi közösségek döntenek. A konferencia második napján a hazai és a külföldi gyakorlatok sorát mutatták be a meghívottak (Brixeni Turisztikai Egyesület, Dél-tiroli Turisztikai Menedzserek Szövetsége, Balaton Best Nonprofit Kft., Balatonfüredi Turisztikai Egyesület). Balatoni Mónika, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a „Bejárható Magyarország” programot ismertette. Elmondta, hogy annak révén jelentős forrásokat szánnak majd a túrázás, kerékpározás, vitorlázás, lovastúrák, zarándokutak, s azok infrastruktúrájának fejlesztésére. A program még kidolgozása alatt áll, befejeztével részletesen megismertetik a nyilvánossággal. A konferenciát Balogh Károly, a Magyar TDM Szövetség elnöke zárta. Elismerően szólt a bemutatott külföldi példákról, bírálta a hazai turizmus „rákfenéit”, így a meg- és átgondolatlan helyi tervezéseket, a gyenge és nem konzekvens termék- és szolgáltatáskínálatot, a desztinációs menedzsment hiányát. – sk – Falusi disznóvágás hagyományok szerint Nyolcadik alkalommal rendezték meg Ábrahámhegyen a falusi disznóölést. Egy tréfás debreceni mondás szerint azért télen vágnak disznót, mert ilyenkor nem romlik el a hús és nem savanyodik meg a menyasszony. Orjalevest, toroskáposztát, sült hurkát, kolbászt vacsorázhatott az, aki ellátogatott a hétvégén az ábrahámhegyi disznóölésre. A hentes-mészáros Czirók Lajos volt. A disznóvágás reggel hét órakor fogadópálinkával kezdődött az önkormányzat udvarán. Aradvári László néptáncosvőfély egész nap népi rigmusokkal, játékokkal szórakoztatta a közönséget. Este fellépett az Ezüst Kükapu Táncegyüttes és az Ábrahámhegyi Nyugdíjas Klub. Mizsei Bernadett 6

[close]

p. 7

2014. február Január, február ... itt a nyár Túl vagyunk a meteorológiai tél harmadán, ami bizony nem éppen a havazások és fagyok, sokkal inkább a hoszszan tartó enyhe, tavaszias idő okán vési be magát emlékezetünkbe még akkor is, ha január végén kaptunk egy kis ízelítőt a zord időjárásból. Már a mögöttünk hagyott ősz is melegebbnek bizonyult a megszokottnál; az egyes hónapok közül az október és a november is az első 15 legmelegebb között foglal helyet a mérések sorában. Így hát meg sem lepődtünk azon, hogy január első napjaiban kivirágzott a téltemető és a hóvirág is sok kiskertben megmutatta magát a melegrekordokat döntögető januárban. Több olyan növényfaj is virágzásnak indult, mely normál esetben március második felében és áprilisban bont szirmot. Bár a többség nehezen tért napirendre a tavaszias tél fölött, a mostaninál még szélsőségesebb időjárási eseményeket találunk a régi feljegyzésekben lapozva. Rendszeres időjárási adatok csupán az 1880-as évek végétől állnak rendelkezésre, de közvetett utalásokból és szórvány feljegyzésekből tudunk az érdekesebb időjárási jelenségekről, illetve az éghajlat változásairól. 1793 január – február, a méhek már sárga virágokról hordtak, Mátyás napra (február 24.) minden szántást és tavaszi szőlőmunkát elvégeztek, József napra (március 19.) megjöttek a fecskék. 1900 január – február a feljegyzésekben így szerepel: „a természet megtévedt és hazánk délebbre tolódott a térképen.”(eumet.hu) Legutóbb 2006-2007 telén fordult elő ilyen hosszan tartó enyhe időszak, az akkori január például a mérések kezdete óta a legmelegebb januárnak bizonyult. A Balaton sem fagyott be ebben az évben, de 1950-1951, majd 1989-1990 év telén sem kellett megélezni a korcsolyákat és a fakutyák is a padlásokon maradtak. Ha tovább kutatunk az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási rekordokat felsorakoztató adatsorai között kiderül, hogy az 1962- ről 1963-ra forduló tél viszont annál inkább tartogatott meglepetéseket a téli Balaton szerelmeseinek: 110 napig borította jégpáncél a tavat. 1943 -1944 telén 154 napig, azaz több mint öt hónapon keresztül kitartott a változó vastagságú hótakaró. 1963 február 21-én Kékestetőn 146 centiméter volt a hótakaró maximális vastagsága. S hogy nem mindig voltak enyhék a telek, ezt bizonyítja az abszolút minimum hőmérséklet: 1940 február 16-án Miskolc közelében -35 C fokot regisztráltak. Lehet hát nosztalgiával gondolni a régi nagy telekre manapság, amikor a fehér karácsony lassan ritkaságszámba megy, és az enyhe őszies időben szánon érkező Mikulás gyermekeink számára mármár magyarázatot igényel. S hogy lesznek-e még nagy havas teleink a jövőben? A globális melegedési tendencia hosszú távon nem erre mutat. Mindazonáltal Földünk klímája rendkívül bonyolult rendszer, amelyet nem ismerünk még kellőképpen - tehát bármi lehetséges. Forrás: Balatoni Polgár utár Aktuális 7

[close]

p. 8

Települések Új év, újrahangolt tervek Polgármesterek várakozásai Biró Róbert - Balatongyörök utár 2014. február Hagyományainkhoz híven - az év első lapszámaiban – a tóparti települések polgármestereit kérdezzük: milyen fejlesztések várhatók lakóhelyükön, mekkora összegből gazdálkodhat az önkormányzat. Januárban kezdett összeállításunkat folytatjuk. Három fő forrása van a településünk fejlesztésének: a pályázati támogatások, a vállalkozások beruházásai, valamint az önerő. Idén, önrész igény nélkül elnyert 200 millió forintból Balaton-parti sétányt építünk, mintegy 600 méter hosszban számos élményelemmel, köztük kneipp taposómedencével. Egy ilyen vízi lábkúrát nyújtó létesítmény készül a Szépkilátó melletti római forrásnál is. A környezettudatos munkát idén 10 milliós összegű pályázati támogatás segíti, ezzel a lakosságot közvetlenül szolgáljuk, házi komposztáláshoz használatos eszközöket tudunk adni. Érinti a község turisztikai fejlődését a Bakony Erdő Zrt. beruházása a Keszthelyi-hegységbeli túraútvonalon két kilátó rekonstrukciójával, a Bélapi-pihenő felújításával és egy tanösvény létesítésével. Vállalkozói befektetésnek köszönhetően bővül a golfpálya, továbbá vitorláskikötő építésének ügye van folyamatban. A saját erős fejlesztésekhez az utóbbi 3 évben teremtettünk anyagi alapot. A strandi bevételünk tavaly 75 százalékkal volt magasabb a 2010. évinél, ebben ugyan benne van a tavalyelőtti 20 százalékos áremelés is, de a jelentős többletet a forgalom növekedése adta. Ez köszönhető a kedvező időjárás mellett annak, hogy a képződő nyereséget az elmúlt években minőségjavító céllal visszaforgattuk a strandi fejlesztésekre, s ez az idén is így lesz. A sétányépítés harmadik ütemét kezdjük a tavasszal, régi, használaton kívüli létesítmények bontásával tovább növeljük a zöldfelületet. A fejlesztési forrásainkban újabb jelentős tétel a helyi adóbevételek 20 százalékos növekedése. Ebben ott van az üdülőhelyi díj 350 forintról 400-ra emelése, ám ez csupán 5 százalék pluszt jelent. A többlet zöme annak köszönhető, hogy rendeztük az ingatlannyilvántartást, így bővült az adózók köre. Az említett arányú növekmény amellett keletkezett, hogy 30 százalékos telekadó csökkentést hajtottunk végre. Mérsékelni tudjuk a vállalkozói terhet is: 2014-re az iparűzési adó az eddigi 2 százalékarányról másfélre változik. A már vázolt strandi fejlesztéseken túl beruházásra fordítható pénzből idén járdaépítésbe kezdünk a 71-es út mentén. A körforgalmú csomóponttól az északi oldalon, keleti és nyugati irányba is mintegy 100-100 méteres járdaszakasz készül el egyelőre. Ferenczy Gáborné - Lovas Az önkormányzati törvény változásánál fogva a 2013-as évben a Paloznakkal közösen fenntartott körjegyzőségünk megszűnt. Korrekt ajánlatot kaptunk Alsóörs község részéről, biztosították a zökkenőmentes átállást. Lehetőséget teremtettek a kényelmes és zavartalan ügyintézés érdekében egy aljegyző és két hivatali munkatárs alkalmazására. A település fejlődéséhez nagymértékben hozzájárultak a sikeres pályázatok, a takarékos gazdálkodás, valamint az egységesen gondolkodó képviselő-testület. Tavaly új buszmegállók épültek, a Fő utcának sikerült a csapadékvíz elvezetését megvalósítani, illetve járdát építeni. Ez a beruházás nem csak látványosabbá tette a település arculatát, hanem a biztonságos közlekedést is lehetővé tette. Pályázati pénzből a faluház udvarában létesült egy kemencés fedett közösségi színtér, melyet a Szüreti Fesztiválon avattunk fel. Rendbe lett téve az udvar, megtörtént a térkövezés, a parkolóhelyek létesítése. A faluház rekonstrukciójára is az elmúlt évben került sor, szintén pályázati forrás segítségével. Itt új nyílászárók kerültek beépítésre, a vizesblokk felújítása, valamint a homlokzat festése is megvalósult. Sikeres rendezvények voltak tavaly is, a munkatársakon kívül nagyon sokat segítenek a helyi civil szervezetek. Ahhoz, hogy a tervek ebben az évben megvalósuljanak, sikeres pályázatok kellenek. A faluház hőszigetelését és a tető felújítását, korszerűsítését mindenképpen meg kell oldanunk. Remélhetőleg lesz olyan pályázati kiírás, amely napkollektorok felhelyezésére is szól. Gál Lajos - Gyenesdiás - A nagy változások éve zárult le 2013-ban a településünkön és környékünkön. Új finanszírozási struktúra került bevezetésre és az önkormányzati intézményrendszerek átalakulása is sikeresen fejeződött be az elmúlt évben. Az eredmények nyomán egy új, reményteli esztendő és tervezési év indult el nálunk 2014-ben. Gyenesdiásnak eddig is voltak és ezután is lesznek komoly, nagy fejlesztési elképzelései, tervei, hiszen már 7 éve, 5 nyelvű befektetői és vállalkozói portfólióval is rendelkezünk. Hitel nélküli takarékos gazdálkodásunk mellett, a jó nyárnak és az egyre javuló adózási morálnak köszönhetően megtakarításunk is keletkezett. Büszkék vagyunk a vállalkozóinkra és mindazokra a befektetőkre, partnerekre, akik a településünk adófizetőiként, munkahelyteremtőiként nagyon sokat tesznek a mindennapokban. Akik segítették és a jövőben is segíteni fogják a településünk munkáját, fejlődését. A 2014-es év az időben történő tervezésé, s a fontos projektek megyei, kistérségi és vidékfejlesztési kategóriákba helyezéséé lesz. Elkészült a települési sportcsarnok épületének immár engedélyezési szintű terve is, a létesítmény megvalósítása a jövőbeni legnagyobb fejlesztésünk. 8

[close]

p. 9

2014. február utár Települések Fekete Barnabás - Balatonvilágos A 2013-as év végét egy régóta várt, örömteli eseménnyel zártuk: közel hét éves hercehurca után végre december 30-án a helyi képviselő - testület elfogadta a település rendezési terv módosítását, amely zöld utat adhat Balatonvilágos dinamikus fejlődésének. Elhárult hát az akadálya annak, hogy megépülhessen a régóta óhajtott projekt a volt pártüdülő helyén. A Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Kft. végre nekiállhat elkészíttetni az új építési szabályzat szerint a kivitelezési terveket, amely révén mintegy 15 év alatt 300 millió Eurós fejlesztés jöhet létre ötcsillagos szállodakomplexummal, apartman házakkal, egyéb kisebb nyaraló egységekkel és szolgáltató részekkel. A polgármester szerint az idei évben várható a tervezés és engedélyeztetés, a tényleges építkezés azonban csak a jövő évben kezdődhet el. Az új szabályzattal a mintegy 47 hektáros területből 6,4 hektár az önkormányzathoz kerül. A megállapodás értelmében azonban már idén is lesz látható eredménye a nagy projektnek: a településfejlesztési megállapodás alapján a cég bővíti egy csoportfoglalkozáshoz szükséges épületrésszel a helyi óvodát, valamint a tulajdonában lévő közvetlen Balaton-parton (Aliga-2) 500 méter hosszúságban megnyitja a nagyközönség előtti partszakaszt 6-22 óra közötti időszakra, s ezáltal ez a partszakasz is bejárhatóvá válik. A fejlesztés keretén belül a korábban nagy gondokat okozó „szakadó part” is stabilizálásra kerül. Az egész projekt egyik legfontosabb eredménye az lehet, hogy alapvetően javítja a térség gazdaságát, hiszen ezzel a rendszerváltás óta megszűnt mintegy 1300 munkahely „újra teremthető”. Vella Zsolt - Ábrahámhegy Ábrahámhegy életében 2013ban az egyik legfontosabb változás a közös hivatal kialakítása Kővágóörs székhellyel, illetve a két kirendeltség Ábrahámhegy és Révfülöp településeken. Lakosaink, nyaralóink a változást nem érezték meg, köszönhetően a jól felállított hivatali struktúrának. Az elmúlt év nem a sikerektől volt hangos, tekintettel arra, hogy kizárólag saját erőből tudtuk szerény beruházásainkat elvégezni. Tervünk több is volt, közösségi tér kialakítása, strandunkon új akadálymentes vizesblokk létrehozása, illetve a közvilágítás korszerűsítése. Nem szabad megfeledkezni az alternatív energiaforrások felhasználására tett kísérleteinkről sem. Nagyon bízunk benne, hogy a jövőben a kistelepülések is sikerrel pályázhatnak, mivel az elmúlt évben, években kicsit magasra szabták az önrészt, és ha már eddig jól gazdálkodtunk, továbbra is ezt az utat szeretnénk járni. A település legfontosabb bevétele strandi forgalomból szárma- zik, így az itteni fejlesztések élveznek prioritást. Már elkezdtük saját erőből a régi vizesblokk egy részét átalakítani, hogy akadálymentessé tudjuk tenni. Komoly erőfeszítéseket teszünk a település gyalogos közlekedésére használt járdák felújítására is. Balassa Balázs - Szigliget A tavalyi évben megvalósult egy 300.000.000 Ft-os fejlesztés, mely során pályázati forrás segítségével megújult a vár és környezete. A 2014-es év elsősorban az előkészítésről fog szólni, tervek, tanulmányok elkészítésére fektetjük a hangsúlyt. Ezt azért is tartjuk rendkívül fontosnak, mert szeretnénk minél több uniós pályázaton részt venni. Az idei évben kisebb fejlesztéseket tervezünk. Szeretnénk a szigligeti strandot tovább szépíteni. Ennek részeként járdákat építünk, füvesítünk. A településen több helyen buszmegállók épülnek, a Fő téren egy régi igényt szeretnénk kielégíteni azzal, hogy megépül egy nyilvános WC. Az önkormányzati utakon és utak mentén útjavításokat, vizesárok felújításokat tervezünk. A Liget utcában közművesítést hajtunk végre, valamint egy középfeszültségű légvezeték kiváltást finanszírozunk. Ezek a beruházások azért fontosak, mert így önkormányzati telkek válnak beépíthetővé. Természetesen folytatjuk a várrekonstrukciós munkákat. Vásároltunk egy ingatlant, itt helytörténeti kiállítást alakítunk ki. Az idei év költségvetésében pénzmaradványt tudunk tervezni, mely stabil költségvetést eredményez az önkormányzat számára. Természetesen fontos a jó turisztikai szezon is. Az elmúlt évek folyamatos fejlesztéseinek köszönhetően évről évre egyre több turista látogat el településünkre. Remélem, ez a tendencia az idei évben is folytatódik. Kondor Géza - Révfülöp Révfülöp a 2013 év sikeres turisztikai eredményeinek és takarékos gazdálkodásának köszönhetően több régi vágyát tudja megvalósítani 2014-ben. 2013 főleg az előkészítések, terveztetések és engedélyeztetések éve volt, amik inkább munka- és időigényes, mint látványos feladatok. Ezek mellett azért komoly strandfejlesztési programot, közvilágítás-bővítést valósítottunk meg, játszóteret létesítettünk, médiaközpontot hoztunk létre. 2014-ben érik be a tavalyi előkészítő munka gyümölcse. Rövidesen térfigyelő kamera rendszer fedi le gyakorlatilag az egész települést. A tavasszal elkészül az egyik legforgalmasabb utcánk csapadékvíz-elvezetés és járdaépítő programjának első szakasza, s remélhetőleg követheti ősszel a második. Ezzel több évtizedes álom válik valóra. Tavasszal elkészül a településközpont, a rózsakert, a kerékpárút és a sétány térvilágítása, az ősszel pedig 3000 négyzetméter díszburkolattal szépítjük a leglátogatottabb helyeket. Ezek mellett folyik a régóta vágyott vitorláskikötő létesítésének előkészítése is. 9

[close]

p. 10

Települések Kenéz István – Balatonlelle utár 2014. február Az elmúlt évben több olyan pályázati forráshoz jutottunk, melyeknek felhasználása már elkezdődött, illetve a közeljövő beruházásaihoz nyújtanak anyagi fedezetet. Száztizennégymillió forintból építik fel a bölcsődét – a munkálatok tartanak, az átadásra várhatón júniusban kerül sor. Néhány héten belül elkezdődik a művelődési ház és a szabadtéri színpad átépítése, felújítása is. Az árajánlatok bekérése után megtörtént a kivitelező kiválasztása: a négyszázhetvenmillió forintos beruházás lehetőséget nyújt a környező zöld terület rehabilitációjára is. A tervek szerint az év végén birtokba vehetik a helybeliek a megújult létesítményeket. A közelmúlt történéseihez tartozik egy villanyvilágítással rendelkező műfüves focipálya avatása is: a 22 x 42 méteres pálya bekerülési költsége elérte a harminckétmillió forintot. Jó hír az Irmapusztán és Rádpusztán élőknek, illetve a turizmussal foglalkozó vállalkozóknak, hogy mindkét településrészen százharmincmillió forintos költségvetéssel - megépül a szennyvízhálózat. Önkormányzatunk a közelmúltban fogadta el a város idei költségvetését, melyben közel nyolcszázmillió forint pályázati forrás szerepel. Nagy és fontos tételek ezek, ám számos helyi infrastrukturális fejlesztést saját forrásból kell megoldanunk. Így került sor az ipartelepen az úthálózat fejlesztésére, s az idei tervekben még járda- és útépítések, felújítások szerepelnek. Ugyancsak önerőből kívánunk a fizetős strandon három lidós partszakaszt kialakítani. A költségek várhatóan harminc-harmincötmillió forint között fognak alakulni. Kovács József – Balatonkeresztúr A településünkön folyó legjelentősebb fejlesztés a 2013-ban elkezdődött és az idén befejeződő „Látogatóközpont létesítése Balatonkeresztúron a balatoni déli part kulturális és természeti örökségének bemutatására” turisztikai beruházás. A projekt két részből áll: a volt Bél Mátyás Turistaház látogatóközponttá alakításából, valamint egy új játszóház építéséből. A látogatóközpontban két kiállítótér létesül, melyek közül egyik konferenciák, rendezvények lebonyolítására is alkalmas lesz. A játszóház kialakítása során arra törekedtünk, hogy a 3-14 éves korosztály igényeit kielégítő, korszerű informatikai eszközöket és a hagyományos játékokat ötvözzük. Mindkét esetben az elsődleges célkitűzés az volt, hogy a Balaton és szűkebb környezetünk természeti és kulturális értékeit bemutassuk a településünkre látogató turisták számára. A fejlesztés következtében a nyári üdülőszezon meghosszabbíthatóvá válik, valamint kedvezőtlen idő- járás esetén a szabadidő tartalmas eltöltésére nyílik lehetőség. A 2014-es évre a költségvetés tervezése során készült koncepció működési kiadásra háromszázhuszonötmillió forintot, működési bevételre ennél négymillió forinttal többet tartalmaz. A megvalósult beruházások elszámolásai és a folyamatban lévő építkezés forrásfelhasználása tükrében pontosan meghatározható az idei évben rendelkezésre álló fejlesztési források nagysága. A 2014. évi költségvetés tervezete nyolcszázhuszonnyolcmillió forint bevételi és kiadási főösszeggel számol. Bóka István - Balatonfüred Az elmúlt év értékelésénél fontosnak tartom, hogy elindult egy uniós támogatás segítségével az Arácsot Balatonfüreddel összekötő út építése, kb. 70 ingatlanrész kisajátításával, a légkábelek földbe helyezésével, a csapadékvíz elvezetésének megoldásával. Reményeink szerint 2014 áprilisára a teljes munka elkészül. Szinte teljesen elkészült a felsővárost a balatoni bringakörúttal összekötő kerékpárút építése. A Tagore-sétányon ökológiai központ építését indítottuk el, és kiépült a Hotel Füred és a Marina Hotel előtti sétányszakasz. Átadtunk a kézilabda-utánpótlás és a gimnázium részére egy minden elemében korszerű 20 x 40-es méretű sportcsarnokot. A 2014. esztendőt illetően: a költségvetés elkészítése jelenleg is folyik. Az előzetes adatok alapján úgy tűnik, a bevételek és a kiadások egyensúlyát biztosítani tudjuk, kiegyensúlyozott költségvetési évet prognosztizálunk. Elkezdődött a városi uszoda építése, amelyet 2015 első felében szeretnénk átadni a nagyközönség részére. Reményeink szerint ez év május végére befejeződik a buszállomás és a vasútállomás felújítása, a hozzákapcsolódó parkolókkal és zöldfelületekkel együtt. Mint köztudott, a közigazgatás átalakítása a befejező szakaszához érkezett. Azt gondolom, a járási hivatal és a Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal közötti együttműködés harmonikus, a feladatok megosztásából adódó esetleges vitákat sikerült megnyugtatóan rendezni. Tósoki Imre - Tihany A tavalyi év a tihanyi önkormányzat számára igen eredményes volt. Hosszú éveken át készítettük elő a település infrastruktúrájának felújítási terveit, a városkép szépítését, és 2012-13-ban eljutottunk a megvalósításig. Tavaly a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználva a történelmi belterületeket újítottuk meg, ezen belül a Balaton talán legszebb sétányát, a Pisky sétányt. Ezen a területen eltüntettük a panorámát lerontó légkábeleket is, egyúttal kicseréltük a régi közműve- 10

[close]

p. 11

2014. február zetékeket. Az utakat új, a műemléki jellegnek megfelelő burkolatokkal láttuk el. Számunkra a turizmus létfontosságú, ezért igyekszünk a vendégek kényelmét biztosító szolgáltatásokat és attrakciókat is fejleszteni. Ennek jegyében újra megnyitottuk a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot, és többnyelvű információs táblákkal láttuk el. A falu egyik bejáratánál, a nagyparkolónál megnyílt az új információs pavilon is; mindkét turisztikai szolgáltatóhelyet a helyi TDMszervezet üzemelteti. Átadtuk a hajóállomástól a révig vezető kerékpáros utat, elkészült a tihanyi kerékpártúra, amely három nyelven tölthető le az okos telefonokra. A többnyelvű városnéző túrákkal együtt Tihanynak így már több pocketguide-os túrája van, mint a legnagyobb hazai városoknak! Ősszel hozzákezdtünk a hajóállomás környékének rendbehozatalához. Az elhasználódott, rossz állapotú épületek helyett új üzletek és egy kerékpáros információs központ épül itt. A parkot és a parti sétányt is teljesen felújítjuk, és reméljük, hogy ezzel Tihanyban egy új, színvonalas turisztikai helyszín jön létre. Rendezvényeink a helyi tradíciókon alapulnak, de a vendégek igényei szerint bővül is a skála. Sikeresek a „Nyáresték Tihanyban” sorozat zenés-táncos főtéri rendezvényei, és az idén júliusban egy új fesztivállal: a Balatoni Könyvek Fesztiváljával jelentkezünk. Horváth László – Balatonberény A 2013-ban tervezett fejlesztések közül szinte valamennyit sikerült megvalósítani – mindössze két beruházás húzódik át erre az évre: a közvilágítás korszerűsítésének munkálatai, valamint a Hunyadi téren egy járdaszakasz befejezése. Az elmúlt évben a berényi önkormányzat közel háromszázmillió forintból gazdálkodhatott. Tervezett bevételeinkre némi veszélyt jelentett a kissé döcögősen induló turisztikai szezon, de a végén várakozáson felül alakult a költségvetés ezen oldala is: mintegy harminc-harmincöt százalékkal haladta meg az elmúlt évit az idegenforgalomból származó adóbevétel. A hivatalok összevonásának és más takarékossági intézkedéseknek köszönhetően a 2013-as évet negyvenmillió forint tartalékkal zárjuk. A kisebb turisztikai jellegű beruházások mellett idén több utca aszfaltozására is sor kerül, illetve folytatjuk a Hunyadi park átépítését. Önkormányzatunk tulajdonában van Magyarország egyik kuriózumnak számító strandja, pihenőhelye, melyet bérleti szerződés formájában a Balatontourist működtet. A statisztikai adatok arról tanúskodnak, hogy itt is emelkedett a vendégszám, holott a szálláshelyek korszerűsítése feltétlenül indokolt. Elképzeléseink szerint mobil házak telepítése is segíthet a gondok megoldásában. S hogy ez a létesítmény és a település neve egyre nagyobb vonzerőt jelentsen itthon és külföldön, tervezzük a Naturizmus balatoni fővárosa cím levédését. utár Volmuth Péter – Badacsonytördemic Települések Számunkra a legfontosabb, hogy július 15-ig kétszázmillió forintos költségvetéssel elkészül az ökoturisztikai sétány: a beruházás keretében a lábdihegyi partszakaszon mederkotrásra is sor kerül. Ezen a területen kajak- és csónakház épül, és más szolgáltató létesítmények is várják majd a vendégeket. Huszonötmillió forintot fordítunk az óvoda felújítására, de az idei költségvetésünkben szerepel a szőlészeti-borászati bemutatóhely kialakítása is. Egy kistelepülés büdzséje azonban alkalmatlan arra, hogy a turisztikai piacon markáns kínálattal legyen jelen. Ezt felismerve mi is elsősorban a sikeres pályázatokban bízunk. Így szeretnénk a Rodostó ház ”reaktiválásához” külső erőforrást igénybe venni. Az egykor oly látogatott, a turisták által kedvelt menedékház ismételt hasznosításához azonban nem csak a tulajdonjogot indokolt tisztázni - javítani kell az infrastruktúrán is. A közművek kiépítése mellett az utak és a lépcsők állaga jelenti a legfőbb gondot. Tördemic is – mint annyi más tóparti község – a kulturális és szórakoztató programok bőséges kínálatával kívánja vonzerejét növelni. Két legendás író – Herczeg Ferenc és Tatay Sándor – életének fontos fejezetei kötődnek településünkhöz – emléküket különböző rendezvényekkel és kiállításokkal kívánjuk ápolni ez évben is. Galácz Görgy - Balatonmáriafürdő A mintegy kétszázmillió forintos beruházásnak köszönhetően ebben az évben radikálisan átalakul, megszépül a település központja, s egységes, modern utcabútorokkal tesszük hangulatosabbá a legfrekventáltabb területeket. Az utak, járdák építése, a vasútállomás és környékének felújítása a tervek szerint ez év szeptemberében fejeződik be. Három létesítmény, az óvoda, a Gróf Széchényi Imre téren lévő Szolgáltató Ház és a Keresztúrral közös hivatal környezetenergetikai felújítására több mint kétszázmillió forintot fordítunk. S bár az utóbbi időkben előtérbe kerültek az infrastrukturális fejlesztések is, e téren még van lemaradásunk. Úthálózatunk harminchét kilométer hosszú - ebben az évben közel húszmillió forintot fordítunk útjavításra, felújításra. A központi strandunkon megújulnak a járdák, ívó kutak, zuhanyzók, szabadtéri öltözök. A Polgár utcai és az Őrház utcai strandon pedig a szociális épületeket korszerűsítjük, tatarozzuk. Ebben az évben több millió forint jut majd a település központjához tartozó Rákóczi utca felújításának előkészítésére. S hogy jelezzük az önkormányzat családbarát elkötelezettségét, szinte minden helyszínen - remélhetőleg a gyerekek és a szülők örömére - bővítjük, szépítjük játszótereinket, s természetesen új játékokkal is gazdagítjuk a kínálatot. 11

[close]

p. 12

Települések Mészáros Miklós - Balatonboglár Balatonboglár 1,4 mil- utár 2014. február liárd forintos adósságállományát a kormány az adósságkonszolidáció keretében átvállalta, így az eddigi évi mintegy 100 millió forintnyi banki hiteltörlesztési összeget már a város fejlesztésére tudjuk fordítani. Idén megújulhat a 2012ben átadott piac környéke, valamint a városközpont eddig befejezetlen területei, ahol a kamerarendszer kiépítése is elkezdődik. Százötvenmillió forintból befejeződik az óvoda komplex felújítása, itt kap helyet a bölcsőde is. Az iskolaépületek energetikai korszerűsítése is megkezdődött, a folytatást pályázatból kívánjuk biztosítani. A császtai városrészben két utcában tervezünk járdaépítést és régi adósságunknak eleget téve Balatonlellével közösen felújítjuk a két város határán a Munkácsy utcát. A két legnagyobb fejlesztés egyikeként a mintegy 200 munkahelyet teremtő ipari beruházásban egy olasz elektronikai vállalat 8500 négyzetméteres üzemcsarnokot épít. A Nemzeti Kézilabda Akadémia kiemelt állami beruházás keretében nettó 3,8 milliárd forintból bővíti az Urányi Sportközpontot és az egykori MÁV Üdülő területén kialakítják bázisukat. Nem hanyagoljuk el Szőlőskislakot sem. 2014-ben elkészül a művelődési központ felújított tetőszerkezete és a két településrészt összekötő 6711-es út is új burkolatot kap. A nagy sikerű turisztikai beruházásokat kiegészítve további, immár önerőből biztosított fejlesztések lesznek a borudvarban és a strandokon is. Tóth Péter - Balatonederics Az idei esztendő sem lesz könnyebb a tavalyinál, mert bőséggel van feladat, s hogy a megvalósításra legyen esély, ahhoz elő kell teremteni az anyagi fedezetet. Ennek egyik lehetősége a pályázat, ha a szükséges fejlesztéshez kínálkozik ilyen forráskiegészítés, vállalható önrész igény mellet. A másik út a nagyobb összegű ráfordítások megteremtéséhez hosszabb folyamat: olyan fejlesztéseket kell elvégezni, amelyek nagyobb önkormányzati bevételeket indukálnak. Ter- mészetesen mindkét irány fontos. Tavaly befejeződött a tájház rekonstrukció, ami egy 50 milliós beruházás volt, pályázati támogatás mellett jelentős önkormányzati önrésszel. Ezzel fontos kulturális és turisztikai célú igények lettek teljesítve, többfunkciós közösségi teret hoztunk létre kiállítóhellyel, szabadtéri létesítményekkel. Az idei nagyobb „fejezet” a tervek szerint a strandunk fejlesztése lesz, a már említett fő stratégia szempontra tekintettel. A strand az egyedüli olyan bevételi forrás, ahol növekedéssel lehet számolni, de ehhez minőséget kell javítani. Erre tesszük most a hangsúlyt szolgáltatásbővítésekkel, minőségfejlesztéssel, eszközök, létesítmények gyarapításával. Csakis így alapozható meg hosszú távra olyan saját anyagi erő, amivel finanszírozhatók lesznek a további nagyon fontos fejlesztések. Kiemelt feladatként kezeljük továbbra is a mezőgazdasági utak karbantartását, tervezünk aszfaltozást is, erre civil érdekeltségi hozzájárulással kerülhet sor. Ruzsics Ferenc - Keszthely A zalai Balaton-part városának polgármestere a Balaton Színházban tartott újévi köszöntőn beszélt az idei kilátásokról, az elért eredmények kapcsán megalapozott optimizmussal tekintve 2014-re. -Stabil gazdálkodási évet tudhat maga mögött Keszthely, a város jövőjét minden eddiginél biztonságosabban tudjuk tervezni. Véget ért a hét szűk esztendő: az újévet 300 millió forint tartalék lekötésével kezdhettük. Ez, a város mértéktartó gazdálkodása mellett köszönhető a kormány mintegy másfélmilliárd forintos segítségének. Az adósság 70 százalékát vállalta át az állam. A gyarapodás mérföldkövei közt sorolta a belvárosban, a Balaton-parton történt létesítményfejlesztéseket, a Balatoni Múzeumban és a Georgikon Majormúzeumban történt nagy léptékű korszerűsítéseket. A folytatás sorában említette a parti sétány élményelemekkel való építésének újabb ütemét, a kórházban zajló, rehabilitációs szolgáltatásokat érintő beruházást, az autóbusz pályaudvar, valamint a Helikon Kastélymúzeum milliárdos nagyságrendű rekonstrukciójának indítását. Mindezek megvalósításának elősegítése kapcsán kiemelte Manninger Jenő országgyűlési képviselő munkáját. Hozzátette, hogy a támogatásokkal együtt elért anyagi biztonság a város intézményeinek zavartalan működése mellett teszi lehetővé a fejlesztéseket, s kiemelte: -Igen szerteágazó, nehéz, de a megoldások megtalálásával örömteli feladatot jelent az önkormányzati munka, aminek idén is az lesz a legfőbb célja, hogy Keszthely jól működő, fejlődő város legyen, elégedett lakókkal. 12

[close]

p. 13

2014. február Világörökség várományosi listán A Balaton a magyar közgondolkodás szerint „nemzeti kincs”, A Balaton Régióban a világörökségi címmel kapcsolatos tervek első fogalmazása 1986-ban jelent meg a Káli-me- azonban a térség – a kedvező adottságok ellenére – ma nem kédence kapcsán, majd 1993-ban Tihany nyilvánította ki ilyen pes megfelelő módon és mértékben kiaknázni az idegenforgalomszándékát. 2001-ben a Tapolcai-medence tanúhegyei cí- ban is rejlő gazdasági-, illetve fejlesztési lehetőségeket. A sikeres pámen és a vele párhuzamosan, a Hévízi-tó megjelöléssel szü- lyázat esetén elnyert világörökségi cím tudatos tervezés és turiszletett felterjesztés világörökség várományosi helyszín kijelö- tikai termékfejlesztés segítségével hozzájárulhat a térség fenntartható fejlesztéséhez, ami lés érdekében. Az illetémultiplikátor hatásával az kes hatóság 2003-ban elegész régió társadalmi-gazfogadta a felterjesztésedasági fellendülését megket, majd a Balaton töralapozhatja. A Világöröksévény 2008-ban történt gi törvény biztosította eszmódosítása során hivaközrendszer, illetve az általa talosan is létrejött a Bamegnyíló állami támogatálaton-felvidéki világöröksok, pályázati lehetőségek ség várományosi övezet. jól szolgálnák a táj értékeiA világörökség várománek kiemelését, fenntarthanyosi helyszínek 2013. tó módon való fejlesztését, évi felülvizsgálatát során munkahelyek teremtését, a új helyszínekkel bővült magyar kulturális örökség a Balaton-felvidéki vánemzetközi megismertetérományosi helyszín, ami jelenleg a Tihanyi-félsziVilágörökség várományosi területek a BKÜ-ben sét, ebből adódóan a kedvezőbb nemzeti jövedelem get, a Tapolcai-medence, a Káli-medence és a Hévízi-tó természeti, illetve kulturális termelés biztosítását a régióban. Végeredményben a teljes Balaton örökségi védettség alatt álló területeit, valamint Balatonfü- arculat újjászületését, a történelmi táj megújulását segíthetné elő ez red reformkori városrészének műemléki védelem alatt álló a világszerte nagy presztízsnek örvendő cím, amely egyben zászlóshajója lehet a Balaton megújuló marketingstratégiának is. területét foglalja magába. utár Települések A norvég turisztikai piacon Hévíz Az utóbbi időszak tapasztalatai bebizonyították: Hévízre a turisztika északi piacán is van igény. Ennek mind jobb érvényesítését célozva nemrég Norvégiában tárgyaltak a fürdőváros vezetői, népszerűsítve a kínálatot. A Papp Gábor polgármester vezette delegáció turisztikai roadshow-n vett részt, amelyen hévízi szállodák is képviseltették magukat, bekapcsolódva a tárgyalásokba, üzletkötésekbe. A hévíziek másfél napot töltöttek a norvég fővárosban. Tájékozódtak a turisztikai piacról, az utazási szokásokról, s kapcsolatokat építettek ki. - Oslóban találkoztunk Jeszenszky Géza nagykövettel és munkatársaival, akik támogatást ígértek a továbblépéshez - mondta el Papp Gábor. - Koordinálják a kinti bemutatkozásainkat: helyszínt biztosítanak, a szervezésbe is bekapcsolódnak, segítenek felkutatni azokat a szervezeteket, szakembereket, akikkel ajánlott megismerkednünk. A küldöttség ott volt az oslói nemzetközi turisztikai vásáron, ahol Magyarország önálló standdal jelent meg. - Kicsi, de jól fizető vendégkörről van szó és igényes turistákról, akiket a hévízi gyógyászat és a tó mellett érdekel az aktív turizmus lehetősége is. Leginkább a kulturális értékek felfedezése motiválja őket, igénylik a minőségi szolgáltatásokat, szívesen kerékpároznak, túráznak, s a gasztronómiai kínálat is fontos számukra. A norvég vendégek egyébként már nem ismeretlenek Hévízen, az elmúlt években több charter repülőjárat érkezett az északi ország turistáival. Városunk skandináv piacon való megismertetése már tavaly elkezdődött, ebben haladunk tovább. Svédországból rendszeresen érkeznek hozzánk vendégek, van olyan szálloda, amely már gyakran fogad norvégokat. Magyarországot és azon belül Hévízt még jobban meg kell ismertetni velük, s mi ennek érdekében mindent megteszünk - hangsúlyozta a polgármester. H. Á. 13

[close]

p. 14

Települések Zöld-balatoni programzáró Gyenesdiáson rendezett fotópályázati kiállítással és díjkiosztással zárult az EU-s társfinanszírozású, Környezetvédelmi Operatív Program támogatásával rendezett Zöld Balaton kampány. utár 2014. február A házigazda település gesztori szerepével a Balaton környékére kiterjedt egy éves munkáról Gál Lajos polgármester beszélt. Az előzmények közt szólt arról a folyamatról, ami a községben már az 1990-es évek- ben elkezdődött a környezettudatosság szem előtt tartásával. Kiemelte az önkormányzat ez irányú elkötelezettséget, a civil szféra közreműködését. Említette a Forrásvíz Természetbarát Egyesület immár másfél évtizede folyatott, mind sokoldalúbb együttműködésekben végzett munkáját. Intézmények tekintetében szólt a zöld óvoda és ökoiskola címek elnyerésének jelentőségéről, s több minősítő elismerésről. A most záruló program hiánypótló elemeként mutatta be a „Zöld ábécé” címmel 20 ezer példányban megjelentetett kiadványt, ami a Balaton-régió fenntartható életmóddal kapcsolatos fogalomtára. Az olvasmány ahhoz ad segítséget, hogy az ember a környezetre odafigyelve, arról gondoskodva éljen, a saját és a jövő generációja érdekében. A programzáró kiállítás 27 fényképen keresztül ad ízelítőt a kampány részeként meg- hirdetett alkotói pályázatra érkezett munkákból. A tárlat 76 fotós 172 pályaművéből, összesen 250 felvételből való válogatással készült. - A természet, s ezen belül kiemelten a Balaton szeretete, a szépségében való gyönyörködés vitt afelé, hogy rendre megörökítsem a csodálatos látványokat, s bármikor visszaidézhessem azokat - mondta a szigligeti Vértesi Eszter, aki művészeti kategóriában nyerte el az első helyezést. - Korábban foglalkoztam festészettel is, de jobban a fotózással teljesedett ki bennem az ábrázolás igénye. Kilenc éve Szigligeten élek, ahol a környezet naponta ad ihletet. A munkáimat szívesen mérettetem meg, fontos a visszajelzés, hogy a mások által megítélt módon miként sikerül láttatnom azt, amit ki akarok fejezni. Dokumentum kategóriában Bedő Kornél, kaposvári fotós lett a győztes. Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a megyegyűlés elnöke a Zöld Balaton program lebonyolítása kapcsán példa értékként szólt a Balatonra fordított figyelemről, s abban Gyenesdiás érdemeiről, majd Gál Lajossal együtt átadta a fotópályázati díjakat. H. Á. Jégsport Hévízen A hévízi műjégpálya még február 28-ig várja látogatóit. A Széchenyi utca elején, a termelői piac szomszédságában, sátor alatt található jégcsarnok különlegessége, hogy nem előre fagyasztott lapokból alakították azt ki, hanem a víz helyszíni lefagyasztása biztosítja a sima felületet. Hétköznapokon 14 órától 19.45-ig tart nyitva, közben 16.15 és 17 óra között a pálya takarítása miatt szünetel a használat. Szombaton és vasárnap a karbantartási szünetekkel 9 -12.15 óra, 13 - 16.15 és 17 - 20 óra között lehet korcsolyázni. Közoktatási intézmények az üzemeltető GAMESZ-nél kérhetnek használati lehetőséget délelőtti időszakra, a foglalási idő előtt egy héttel tett bejelentés alapján. Február 14-én 18 - 21 óra között műsoros program várja a vendégeket a jégen, Bálint napi retro diszkóval. A pálya használatára csoportok hétköznap 20.30 órától, hétvégén 20.45 órától szólóan igényelhetnek foglalást, rendezvények céljából való igénybevételre előzetes egyeztetés alapján, az üzemeltetővel kötött külön megállapodás szerint van lehetőség. Ökoturisztikai látogatóközpont Füreden A Balaton élővilágát bemutató ökoturisztikai látogatóközpontot építenek Balatonfüred legfrekventáltabb helyén, a Tagore sétányon. A tájba illő, teraszos épületben egyebek mellett több látványos akvárium és foglalkoztató terem várja majd az érdeklődőket, amelynek átadása 2014 tavaszán lesz. A projekt keretében a Széchenyi sétány és az Aranyhíd sétány egy-egy szakaszát is felújítják. Balatonfüred Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv Közép-Dunánúli Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott projektre négyszázötvenmillió forint támogatást kapott. 14

[close]

p. 15

2014. február Megnyílt az út a Club Aliga beruházói előtt Balatonvilágos: kompromisszum a fejlődés érdekében Közel hét év telt el azóta, hogy a magyar állam a Club Aliga értékesítése mellett döntött, ám e több mint fél évtized alatt a kívülálló meglehetősen keveset érezhetett abból, milyen intenzív tárgyalások folynak az érintettek között. A vendégfogadásra alkalmas létesítmények ugyan még működtek, s több rangos program is növelte a komplexum és a település jó hírét, ám a cél eléréséhez vezető közös utat csak 2013 végén sikerült kijelölni. Az elmúlt években számos egyeztetés zajlott le a helyi önkormányzat, az illetékes építészeti hivatal és a beruházó között, de sokáig csak apró, kölcsönös gesztusok jelezték, hogy a felek megállapodásra törekednek. Az érdemi áttörést az jelentette, hogy a balatonvilágosi képviselő-testület az elmúlt év decemberében elfogadta a község rendezési tervét, s ezzel gyakorlatilag minden akadály elhárult a beruházások elől. Spiesz Botond, a Pro-Mot Hungaria ügyvezető igazgatója szerint olyan megállapodás született, amelyben kellően érvényesül a közösségi- és a magánérdek. - Ha a diplomácia nyelvezetéből kívánnék azonosságokat keresni az elmúlt időszakra, úgy kellene fogalmaznom: rendkívül kemény, esetenként feszültségektől sem mentes tárgyalásokon vagyunk túl. A világosi képviselő-testület tagjai – Koloti Béla alpolgármester, Kovács Béla, Kovács Tamás, Molnár János, Szabó István, Viszt Attila – és Fekete Barnabás polgármester gyakran a végsőkig elmentek annak érdekében, hogy a helyi társadalom igényei, elvárásai tükröződjenek a település arculatát, jövőjét is meghatározó rendezési tervben. Bevallom, a megbeszélések hosszú folyamatában esetenként korrigálni kellett előzetes elképzeléseinket is. Mégsem lehetünk elégedetlenek, mert úgy gondolom: a végeredményre mindnyájan büszkék lehetünk – Balatonvilágos jövője tisztán kirajzolódik a szabályozási tervben. Abban a koncepcióban, melynek kereteit már korábban megfogalmaztuk. Álláspontunk szerint tehát jó kompromisszum született, s én biztos vagyok abban, hogy a jövőben is az érdekek harmóniája fogja meghatározni a helyben lakók és cégünk kapcsolatát. A rendezési terv és a közeljövőben várható fejlesztések végre pontot tesznek azokra a több évtizede vajúdó kérdésekre is, hogy ez a komplexum milyen szerepet tölthet be a település életében. Bizonyára jelzésértékű, hogy a két kilométeres partszakasz jelentős része szabadon elérhető lesz: a sétányok, a kikötő, a part a helyben lakók, a villatulajdonosok, a turisták előtt továbbra is nyitott lesz. Folytatjuk a már sikeres rendezvényeinket is – örömmel tölt el bennünket, hogy az elmúlt évi B my Lake könnyűzenei programunk a kontinens új fesztiváljainak sorában rangos minősítést kapott. A feladat most adott számunkra: keressük azokat a hotel operátorokat, akik segítenek majd bennünket a beruházások megvalósításában. utár Települések A cég beruházási vezetője, Guranits Attila szerint összetett, izgalmas, szép feladat vár rájuk, hiszen korszerű, a lakó- és üdülő funkciónak egyaránt megfelelő épületeket álmodtak erre a területre. - A hotelek mellett lombkorona sétány, a jelenleg is működő kikötő, az új, intim méretű mesterséges tó – télen alkalmassá tehető korcsolyázásra is – s természetesen a magyar tenger biztosítja az egyedi hangulatot. Gondoskodunk a kereskedelmi-, szociális- és oktatási igények kielégítéséről is. Meggyőződésem: ha elképzeléseink megvalósulnak, a Club Aligát ismét a Balaton gyöngyszemeként fogják aposztrofálni a hazai és külföldi turisták. Süli Ferenc 15

[close]

Comments

no comments yet