Catàleg Fundació Ave Maria

 

Embed or link this publication

Description

La Fundació Ave María, és una institució privada sense afany de lucre, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que des de l’any 1987 ofereix atenció especialitzada a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. La Fundació, segons detecta noves ne

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

ObjeCtiUs de la F La Fundació Ave María, és una institució privada sense afany de lucre, reconeguda per la Generalitat de Catalunya, que des de l’any 1987 ofereix atenció especialitzada a persones adultes amb discapacitat intel·lectual. La Fundació, segons detecta noves necessitats, proporciona els recursos necessaris amb estrictes criteris de qualitat i sostenibilitat, actualment, les seves activitats beneficien a més de 800 persones.

[close]

p. 3

U ndaCió • • • • Campus residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual i necessitats de suport generalitzat. Centre de dia i Centre d’activitats lúdiques per a cap de setmana. Xarxa de llars amb suport Recolzament a les famílies, atenció domiciliària i acompanyaments • • • • • • Formació a professionals, famílies i a persones dependents Inclusió laboral i social, amb suport Recerca i desenvolupament Fons d’art Participació de voluntariat Mecenatge via persones físiques o jurídiques

[close]

p. 4

Campus Residen

[close]

p. 5

Cial Campus Residencial a Sitges, amb més de 3.000 m2 i 60 places de residència. És un servei especialitzat obert els 365 dies de l’any concertat amb l’Institut Català d’ Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya, exclusivament per a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, 45 de les quals precisen d’una intensitat de suport de 1.300 hores a l’any i 15 que per tenir alguna malaltia afegida necessiten 1.500 hores de suport a l’any. La residència té una llista d’espera que en aquest moment no podem resoldre, per manca d’espai.

[close]

p. 6

Qualitat i 65 professionals en atenció directa, 1 director tècnic, 1 psicòloga, 1 pedagoga, 1 fisioterapeuta, 1 terapeuta ocupacional, 2 infermeres, 12 auxiliars tècnics en cada torn, 2 educadors en teràpies individuals, 3 auxiliars tècnics en torn de nit, 1 metge de família i 1 mèdic psiquiatre, cuiden de la salut i organitzen les activitats diàries dels usuaris. Més de 110.000 hores de dedicació anuals a aquestes persones, asseguren la qualitat del servei, cada resident rep un tracte individualitzat detallat en protocols escrits, el nivell de qualitat està verificat per l’empresa AENOR , que avalua anualment el nostre personal per tal de renovar la certificació ISO 9001. El campus residencial, el centre de dia i el centre d’activitats lúdiques de cap de setmana, orienten les seves activitats a potenciar o mantenir les habilitats adaptatives de les persones, cobrint també les necessitats d’oci i d’inclusió social, tot això, en espais idonis pel confort de l’usuari, potenciem:

[close]

p. 7

Servei La Comunicació, amb tallers d’expressió corporal, diari de vida, contacte comunicatiu, estimulació basal, acció reacció amb sons. La cura d’un mateix amb activitats d’estètica i de la vida diària. La vida a la llar amb cuina i bugaderia. Les habilitats socials mitjançant teatre emocional, habilitats relacionals i teatre. L’us de la comunitat sortides comunitàries a peu, sortides en transport adaptat, platja, hort i fer la compra. L’oci i el temps de lleure piscina, sortides lúdiques i culturals, expressió creativa, home cinema, petanca, creació d’instruments, conta contes i jocs d’aigua. Les activitats acadèmiques programa Armoni, interrelació amb el nostre robot hominoide, lecto-escriptura, túnel de rentat, manualitats, habilitats cognitives, temàtic i servei tècnic. La salut i seguretat teràpia aquàtica, spa, hidroteràpia, relaxació, aromaterapia, tècniques de massatge, psicomotricitat, ús del poliesportiu i circuits urbans. L’auto-direcció plafons de comunicació en funció d’oportunitats, necessitats, disponibilitats econòmiques i època de l’any. El centre d’activitats lúdiques de cap de setmana es sosté amb un conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar de l’Ajuntament de Sitges.

[close]

p. 8

XarXa de llars Per a les persones adultes amb discapacitat que desitgen viure amb autonomia o que no tenen família que els pugui atendre, la Fundació ha obert a Sitges llars adaptades o no, perquè les puguin habitar. La xarxa d’habitatge, a poc a poc ,contemplarà totes les intensitats de suport. Avui nomès disposem de 8 llars per a persones que precisin un grau de suport de poca intensitat de tipus intermitent. Les llars estan integrades a la comunitat, exemptes de barreres arquitectòniques i compten amb tots els serveis necessaris, electrodomèstics, mobiliari funcional i modern . Estan supervisades amb sistemes de seguretat i domòtica

[close]

p. 9

amb suport no invasius , que permeten mantenir la comunicació amb l’usuari i transmetre a distància situacions de risc. Reben suport logístic d’altres àrees com són voluntariat, manteniment, neteja, bugaderia, transport adaptat i alimentació. Un equip de professionals determina conjuntament amb l’usuari, els suports que precisa en funció de les seves habilitats. Afortunadament, l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Sitges ha compromès amb la Fundació, la cessió d’espais adequats perquè els habilitem per a serveis residencials, amb diferents graus de suport.

[close]

p. 10

Suport a leS fam Atenció domiciliària i acompanyaments En determinats casos, l’entorn familiar de la persona amb discapacitat intel·lectual, precisa del suport de la nostra institució (malaltia, viudetat, edat avançada, barreres arquitectòniques, manca d’habilitats,manca de recursos econòmics d’altres). L’anàlisi de cada situació, ens permet actuar quan està justificat, en: Assessoria legal, herències, conflictes entre familiars, actuacions envers l’Administració,actuacions davant la banca, incapacitació de familiars. Més de 40 famílies de la comarca han rebut algun tipus d’ajut en l’últim exercici, l’accés a la Fundació és immediat, sense esperes, és fàcil, amb la garantía que les dades que ens facilitin seran tractades amb la màxima reserva. L’any 2005 la Fundació Ave Maria va crear, registrar i finançar la posada en servei de l’Entitat Tutelar del Garraf, Fundació Privada, per exercir funcions de defensa dels drets de les persones en coordinació amb jutges i serveis socials.

[close]

p. 11

ílieS Aquesta Entitat, avui és un referent en el seu sector i te un importantíssim paper a la nostra comarca. És totalment independent, sostenible i atén gratuïtament a més de 80 persones. El préstec d’ajuts tècnics és cada vegada més freqüent, cadires de rodes, llits elèctrics i d’altres utensilis especials. En casos greus, oferim servei d’atenció domiciliària, facilitant personal de la Fundació, expert en la cura de persones depenents. Assessoria per a adaptació d’espais a les llars particulars (banys, escales, muntatge de grues de sostre per a mobilitzacions de persones dependents), la majoria de les vegades inclou la realització del treball i el seu finançament. Realitzem acompanyaments a serveis mèdics, jutjats i d’altres que requereixen de transport especial. Periòdicament, realitzem cursets curts per augmentar les competències enfront de determinades situacions.

[close]

p. 12

InclusIó labor Inclusió laboral i social, amb suport El nostre compromís de vetllar pels drets de les persones amb discapacitat en general, i de proporcionar-los una millor qualitat de vida, ens fa intervenir en la recerca d’ocupacions de qualitat perquè puguin incorporar-se amb plenitud en la societat que els envolta. El nostre servei d’ocupació és gratuït, es limita a veïns de Sitges i empreses del voltant. Els nostres col·laboradors treballen en l’empresa privada, residències, hotels, bugaderies, digitalitzen documents, ofereixen serveis de suport a persones de la tercera edat o treballen en la pròpia fundació quan és possible i sempre, amb el suport de persones especialitzades que faciliten l’adaptació al lloc de treball.

[close]

p. 13

al Aquestes activitats s’han vist greument pertorbades per la situació econòmica actual i la manca d’una legislació que impulsi la incorporació d’aquest col·lectiu al món laboral. En aquests moments, compensem la manca d’activitat laboral, amb mes tasques d’acompanyament per a la realització d’activitats culturals o socials. Hem estudiat en profunditat, diverses fórmules d’auto ocupació que són possibles i sostenibles, però no podem dur-les a terme atès que requereixen d’espais dels que no disposem de moment.

[close]

p. 14

Formació Formació a professionals, famílies i a persones dependents. Més de 25 anys d’experiències acumulades, de centenars de situacions viscudes, de milers d’hores de treball del nostre equip interdisciplinari creant protocols d’actuació per a cada situació i per què no, dels plans de millora per evitar la repetició d’errors comesos, ens permeten oferir aquest bagatge real a altres institucions. Col·laborem amb Municipis en la preparació de personal qualificat dins dels plans d’ocupació, i amb altres institucions per a la formació específica del seu personal d’atenció directa . També oferim formació a persones amb discapacitat per a la seva millora personal, per a prevenció de la salut, cuina i hàbits alimentaris, organització domèstica i d’altres. Prèvia selecció, acceptem a personal procedent d’aquests cursos perquè realitzin pràctiques en els nostres establiments, on reben el suport del nostre personal.

[close]

p. 15

Voluntariat Participació de voluntariat La presència de persones que voluntàriament realitzen accions de recolzament en tots els àmbits de la nostra actuació, aporta un plus de qualitat i transparència a l’organització. La força del concepte “aportació desinteressada” converteix als voluntaris/as en elements fonamentals en les activitats que realitzem cada dia amb els nostres usuaris, generant nous estímuls en la realització de tallers de teatre, música, passejos, sortides a la platja i molts d’altres. La Fundació té les portes obertes a totes les persones, no importa la seva edat, el seu ofici, la seva nacionalitat, ni la seva condició, que desitgin oferir el seu suport directe als usuaris o en un altre tipus de projectes com a manteniment, manualitats, preparació d’esdeveniments, etc. La Fundació Ave Maria dins dels seus objectius de qualitat, calcula anualment la presència de voluntaris per cada 100 usuaris. Tenim la satisfacció de tenir un dels millors ràtios de voluntariat de tot el país. El nostre públic agraïment a la seva important tasca. Nombre de Voluntaries al Campus El voluntariat és una via natural d’accés a formar part del patronat de la Fundació. Exerceix de coordinadora del voluntariat la senyora Maite Matas, vocal del patronat de la Fundació.

[close]

Comments

no comments yet