Distansutbildningar 2014/2015

 

Embed or link this publication

Description

Lärcentrums Distanskatalog högskola och yrkeshögskola

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2

Det finns oerhört många utbildningar och kurser på distans, både inom högskolevärlden och inom den nyare utbildningsformen som heter Yrkeshögskolan. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial yrkesutbildning som drivs i nära samarbete med arbetslivet och där minst en fjärdedel är lärande i arbete ute på en arbetsplats. Utbildningarna är vanligtvis mellan ett och två år långa och det är stora krav på att anordnarna enbart får genomföra utbildningen om den leder till arbete. På sidan 7 hittar du mer information om Yrkeshögskolan. I den här katalogen kan du hitta ett axplock av olika utbildningar och vi hoppas att det ska inspirera dig till att börja eller fortsätta studera. Alla utbildningar i katalogen är på distans och du kan an vända Lärcentrum som din lokala studieplats. Varmt välkommen att kontakta oss för att få veta mer! Lärcentrum – en arbetsplats för distansstuderande På Lärcentrum finns mycket av det som du kan tänkas behöva under dina studier: grupprum, datorer, videokonferensanläggningar, webbkameror, headset och annat som kan behövas. Vi har också personal som kan hjälpa till med att komma igång med studierna och som gärna ger tips eller svarar på frågor runt studierna. Lärcentrum erbjuder tillgång till lokalerna dag som kväll alla dag ar i veckan. Detta löser vi genom att du får ett passerkort alternativt nyckel. Distans i olika former Distansstudier kan se mycket olika ut. Vissa utbildningar är i hög grad självstudier medan andra baseras mer på gemensamma aktiviteter. Det finns kurser med närträffar och andra helt utan. Läs mer om distansformerna på sid 46. Variationerna är många, välj det som passar just dig och din situation. Studera på dina villkor Att studera på distans kan vara ett alternativ för många som inte har möjlighet att flytta till studieorten, som arbetar, är föräldralediga eller ägnar en del av sin dagtid åt andra aktiviteter och därför har svårt att genomföra närundervisning. Det är dock viktigt att tänka på att distansstudier inte är någon genväg till betyg eller kunskap. Snarare kan det ofta kräva mer än närstudier, åtminstone i början innan man har vant sig vid tekniken och arbetssättet.

[close]

p. 3

Men samtidigt som det är arbetskrävande är det naturligtvis också belönande. Du kan lära känna nya människor som bor någon helt annanstans i Sverige och under andra förhållanden än du själv. Naturligtvis lär du dig samma saker som med närundervisning. Och som med allting: du själv avgör vad du får ut av det! ”Jag har verkligen uppskattat att kunna vara på Lärcentrum. Sitter man he mma finns så mycket annat att göra med hus, hem och familj som gör att det kan vara svårt att koncentrera sig på studierna. När man är på Lärcentrum är man mer fokuserad på uppgiften – och kan koppla av på ett annat sätt när man kommer hem igen. Man kan också få snabb hjälp om tekniken skulle krångla och har ett otroligt stort utbyte av att träffa andra distansstuderande som finns där.” Citat från distansstuderande Vi hoppas att du hittar inspiration i lärcentrumkatalogen och vi som producerat katalogen är nedanstående lärcentra. Ditt närmaste lärcentrum hittar du på http://www.nitus.se/nitus-larcentran/ Lärcentrum i Bollnäs Heden 116, 821 31 Bollnäs Kontakt: Lars Ferneryd Tfn 0278-252 46 lars.ferneryd@hogskol.se www.hogskol.se Gimo Lärcentrum Gymnasievägen 1, (Bruksgymnasiet), 747 40 Gimo Kontakt: Margitt Block Tfn 0173-866 64 margritt.block@osthammar.se www.osthammar.se/vuxenutbildning www.facebook.com/bollnaskommun Lärcentrum Uppsala Kungsgatan 85, 753 18 Uppsala Kontakt: Mayron Söder Tfn: 018-727 21 32 larcentrum@uppsala.se www.navetutbildning.uppsala.se www.facebook.com/larcentrum.uppsala Utbildningscentrum för distansstudier, Gävle Nedre Åkargatan 67A, Box 356, 801 05 Gävle Kontakt: Nina Tapper (SYV), Ulf Halleryd Tfn 026-17 93 06, 026-17 93 61 utbildningscentrum@gavle.se www.gavle.se/utbildningscentrum Lärcentrum Norrtälje / NKV Astrid Lindgrens g. 2. Box 803, 761 28 Norrtälje Kontakt: Joachim Kahlert, Erik Karlsson Tfn 0176-71274, 0176-718 51 larcentrum@norrtalje.se www.norrtalje.se/nkv www.facebook.com/lc.norrtalje Lärcentrum i Öregrund Rådhusgatan (Biblioteket), 742 42 Öregrund Kontakt: Margritt Block Tfn 0173-866 64 margritt.block@osthammar.se www.osthammar.se/vuxenutbildning Viadidakt Katrineholm Viadidakt, 641 80 Katrineholm Kontakt: Kent Wallén Tfn: 0150-48 80 90 info@viadidakt.se www.katrineholm.se/viadidakt

[close]

p. 4

Innehåll: Yrkeshögskola allmän information .......................... 7 Yrkeshögskoleutbildningar ................................................. 8 Behörighetsregler till Yrkeshögskolan ................ 19 Högskoleprogram Högskolekurser ..................................................................... 20 28 ................................................................................ Högskolestudier allmän information .................. 46 Distansformer och distansteknik .............................. 46 Behörighet och urval ................................................... 19, 47 Studiemedel Anmälan ...................................................................................... 48 ......................................................................................... 7, 48 49 50 Viktiga datum Adresser .................................................................................. ................................................................................................... 4

[close]

p. 5

Kursutbud HT-2014 Sista anmälningsdag 15 april ALLMÄNNA INTRODUKTIONSKURSER TILL HÖGSKOLESTUDIER………………………………….. .........28 Företagsekonomi, GR, (A), Externredovisning, 7,5 hp Företagsekonomi, GR, (A), Finansiering, 7,5 hp Företagsekonomi, GR, (A), Industriell ekonomi, 7,5 hp Företagsekonomi, GR, (A), Marknadsföring, 7,5 hp Företagsekonomi, GR, (A), Org. och ledarskap, 7,5 hp FILOSOFI……………………………………………………….34 Akademiskt skrivande 7,5 hp BYGG OCH MILJÖ……………………………...………..….28 Filosofi A, 30.0 hp HISTORIA……………………………………………...……….35 Hälsoträdgårdar, introduktionskurs, 15 hp Miljöekonomi för hållbar utveckling, 7,5 hp Miljöledning, 7,5 hp DATA- OCH SYSTEMVETENSKAP, WEBBDESIGN OCH INFORMATIK…………………………………………………..28 Att skriva historiska romaner I, 30 hp Design och konsumtion, 15 hp Filmvetenskap, grundkurs, 30 hp IDROTT/IDROTTSVETENSKAP……………………………..…35 Apputveckling för Android, 7,5 hp Bild och grafisk design för webben, 7,5 hp CSS-baserad webbdesign, 7,5 hp Databaser, html, css, javascript och php 30 hp Databaser: hantera data för webben 7,5 hp Datakunskap, 7,5 hp Datakommunikation 7,5 hp Datateknik GR (A), Datavetenskaplig intro.kurs, 7,5 hp Datavetenskap, GR, (A), Avancerad Excel, 10,5 hp Datavetenskap, GR, (A), Datorer & data från grund, ,5 hp Datavetenskap, GR, (B), Info.ystemutveckling, 7,5 hp Datorspel och lärande I, 7,5 hp Design och utveckling av mobila applikationer, 7,5 hp Digital fotografering och bildbehandling 7,5 hp Digital fotografi och bildteori, 7,5 hp Digital kompetens och lärande I, 7.5 hp Digital grafik, 7,5 hp Framtidens intelligenta teknik- Hjärnan & neurala nätverk, 15 hp Grafisk design, introduktion, 7,5 hp Informatik, GR, (A), Problemorienterad programutv. 7,5 hp Informatik, GR, (A), Webbinformatik 2.0, 7,5 hp Interaktionsdesign I, 7,5 hp Internetprogrammering - Mobila enheter, 7,5 hp Internetpublicering och webbdesign I, 7,5 hp IT för offentlig verksamhet, 15 hp Objektorienterad programmering i Java, 7,5 hp Sociala medier och digital kommunikation, 15 hp Webbdesign med JavaScript och Doc. Obj.t Model, 7.5 hp Webbdesign, Grund, 7.5 hp Introduktion till 3D Karaktärsskapande, 15.0 hp Publicera på webben, 7,5 hp Öppenhet på Internet, 7.5 hp DJUR OCH NATURBRUK…………………………………..…33 Handledarens roll inom yrkesutbildning, 7.5 hp Undervisning och handledning av vuxna I 15 hp INFORMATION-, MEDIE- & KOMMUNIKATIONSVETENSKAP……………………………36 Barn- och ungdomslitteratur, 30 hp Dryckeskunskap, 15 hp Journalistik (15 hp) Litteraturvetenskap, 30 hp Kreativt skrivande I, 30 hp Retorik i tal och skrift, 10 hp Turism och samhällsutveckling I, 15 hp JURIDIK OCH HANDELSRÄTT……………………….………37 Arbetsrätt I, 7.5 hp Förvaltningsrätt, 7.5 hp Juridik GR (A), Juridisk översiktskurs, 15 hp Juridik GR (A), Säkerhetsjuridik, 7,5 hp KVALITETSUTVECKLING & VERKSAMHETSSTYRNING…...37 Beslutsstöd med affärssystem, 7,5 hp Kvalitet och verksamhetsutveckling, 7.5 hp Kvalitetsteknik GR (A), Lean grundkurs, 7,5 hp Kvalitetsutveckling - värderingar, arbetssätt och verktyg, grundkurs 7.5 hp LEDARSKAP……………………………………………………38 Arbetsledning, 7.5 hp Att främja och utveckla samverkan i arbetslivet, 15 hp Ledarskap och ledarskapsutveckling A, 7,5 hp Ledning, organisation, samverkan, 7.5 hp Organisering och ledarskap, 30 hp MATEMATIK OCH STATISTIK………………………..……….39 Hälsoträdgårdar, introduktionskurs, 15 hp Virkeslära, 7,5 hp Hållbart familjeskogsbruk I, 7,5 hp Fårproduktion och företagande, 10 hp EKONOMI, FÖRETAGSEKONOMI…………………………33 Statistik I,15 hp Ht 2014 Vt 2015 MUSIK………………………………………………………….39 Bruksgitarr I, 7,5 hp Brukspiano I, 7,5 hp Praktisk harmonilära, 10 hp NATURVETENSKAP……………………………………………39 Elektronisk handel (E-handel), 15 hp Företagsekonomi, grundkurs, 30 hp Företagsekonomi, GR, (A), Ekonomistyrning, 7,5 hp Upplevelseproduktion, 15 hp ________________________________________________________________________________________________________________ Högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 29-44. Ansökan görs på www.antagning.se. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig. 5

[close]

p. 6

Översiktskurs i astronomi, orienteringskurs, 7,5 hp PEDAGOGIK OCH DIDAKTIK……………………………….40 Arbetslivspedagogik - lärande, utveckling och ledarskap i organisationer I, 30 hp HR-arbete i teori och praktik, 15.0 hp Konflikthantering i skolan, 7.5 hp Mobbning i lärandemiljöer I, 7.5 hp Hälsopedagogik, 15 hp Pedagogik A, 30 hp Tillämpad IT i skolan, 7.5 hp PROJEKTKUNSKAP……………………………………………41 CNC-teknik, 2 hp Design management, 15 hp Grafisk design, introduktion,7,5 hp Grundläggande ritteknik, 2,5 hp Industridesign, GR, (A), Design av lätthanterliga förpackningar, 15 hp VÅRD, OMSORG OCH HÄLSA……………………………..44 Introduction to Entrepreneurship, 7,5 hp Praktisk projektledning, 7,5 hp Projektledning I, 15 hp SOCIOLOGI OCH SOCIALT ARBETE……………………….41 Funktionshinder: synsätt och vardagsliv, 7,5 hp Genus och jämställdhet i vården - utmaningar idag och imorgon, 7,5 hp Företagshälsovård, pedagogiskt ledarskap och utvecklingsarbete, 15 hp Övervikt bland barn och ungdomar, 7,5 hp Familjepsykologi I, Grundnivå(PS1305), 30 hp SPRÅK – ENGELSKA………………………………………….41 Kursutbud VT-2015 Sista anmälningsdag 15 oktober DATA- OCH SYSTEMVETENSKAP, WEBBDESIGN OCH INFORMATIK…………………………………………………..28 Engelska A1, nätkurs, 15 hp Engelska A, 30 hp Engelska, allmän kurs, grundkurs I, 15 hp SPRÅK - ÖVRIGA SPRÅK…………………………………....42 Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7.5 hp Webbdesign, Grund, 7.5 hp FILOSOFI………………………………………………….……34 Latin, nybörjarkurs I, 7,5 hp Spanska A1, 30 hp Tyska A, Modern tyskspråkig litteratur och litteraturhistoria, 7.5 hp Världens språk, 7.5 hp SVENSKA SPRÅKET………………………………………..….42 Filosofi A, 30.0 hp IDROTT/IDROTTSVETENSKAP…………….………….………35 Arbetsmiljö och stress, 7.5 hp INFORMATION-, MEDIE- & KOMMUNIKATIONSVETENSKAP……………………………35 Praktisk svenska: Skrivande i arbetslivet (7.5 hp) Svenska språket, grundkurs, 30 hp Svenska som andraspråk, grundkurs 1, 15 hp TEKNIK, ENERGI, FORDON………………………………….43 Litteraturvetenskap, 30 hp MATEMATIK OCH STATISTIK………………………………...3 Framtidens intelligenta teknik - Kognitions-vetenskap, 15.0 hp Förnybar energi, grundkurs, 7,5 hp TEKNIK – PRODUKTIONSTEKNIK…………………….………43 Statistik I,15 hp TEKNIK, ENERGI, FORDON………………………………….43 Framtidens intelligenta teknik - Kognitions-vetenskap, 15.0 hp Bygg-cad, 5 hp Bygg-CAD, 5 hp CAM i praktiken, 5 hp ________________________________________________________________________________________________________________ Högskolekurserna finns beskrivna på sidorna 29-44. Ansökan görs på www.antagning.se. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig. 6

[close]

p. 7

YRKESHÖGSKOLA YRKESHÖGSKOLA Yrkeshögskoleutbildningar (YH) finns i hela landet, och utbildningarna anpassas efter arbetsmarknaden. Utbildningarna varvar teori med stor del praktik ute på arbetsplatser. Yrkeshögskolans utbildningar är skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Utbildningarna ger kompetens till yrken inom till exempel ekonomi, vård, turism, handel, media, IT, bygg, teknik, hantverk, lantbruk och trädgård. Utbildningarnas längd och poängsystem Längden anges i yh-poäng, där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 yh-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 yh-poäng ett års heltidsstudier, 400 yh-poäng två års heltidsstudier osv. Man kan inte per automatik tillgodoräkna sig poäng från en yh-utbildning om man senare vill läsa på högskolan. Det är upp till varje högskola att besluta om. Utbildningarna är från ett halvår långa och uppåt. De flesta är mellan ett och två år långa. Behörighet till Yrkeshögskolan Kraven för grundläggande behörighet för yrkeshögskoleutbildning är gemensamma för alla yh-utbildningar och kan inte ändras av utbildningsanordnaren. Observera att den grundläggande behörigheten för yrkeshögskoleutbildning inte är densamma som den som gäller för högskoleutbildning. Läs mer på sidan 19. Kort om YH-utbildning • Innehåll och inriktning på utbildningarna varierar beroende på arbetsmarknadens behov över tid. • Minst 25% av utbildningen är förlagd hos olika arbetsgivare, s k LIA (lärande i arbete). Under denna period får du möjlighet att använda dina nya kunskaper och samtidigt få bra verklighetsförankring i utbildningen. • Utbildningarna leder till en specifik yrkesroll vilket gör att de studerande ofta snabbt kan komma ut i arbetslivet. • Yh-utbildningar kan anordnas av t ex kommuner, landsting, högskolor och privata företag. • Varje utbildning måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan, som även utövar tillsyn och granskar utbildningarnas kvalitet samt bedömer arbetsmarknadens behov av utbildning. YH på distans YH-utbildningar finns både som ortsbundna utbildningar och på distans. Här i katalogen lyfter vi fram distansutbildningar. Distansupplägget ser olika ut på de olika utbildningarna. Många har träffar på utbildningsorten. Läs noga i informationen på respektive anordnares hemsida, så du vet om upplägget fungerar för dig. ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! Ansökan till YH-utbildning Det finns ingen central ansökan till YH-utbildningar utan ansökan görs direkt till respektive utbildningsanordnare. Sista ansökningsdag kan också variera mellan anordnarna. Läs mer om ansökan på aktuell utbildningsanordnares hemsida. Studiefinansiering Utbildningarna berättigar till studiestöd från CSN. Det gäller även LIA-perioderna (lärande i arbete) ute på en arbetsplats. Kontakta respektive utbildningsanordnare för att få tillgång till utbildningsplanen och för frågor om behörighet, eventuella särskilda förkunskaper och urvalet samt för ansökan till utbildningen. 7

[close]

p. 8

YRKESHÖGSKOLA Distansutbildningar inom Yrkeshögskolan Dessa är exempel på utbildningar, se fullständigt utbud på www.yrkeshogskolan.se Data/IT 3D CAD Konstruktör, 105 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Bollnäs Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Sv 2, motsvarar Sv B Eng 6, motsvarar Eng B Ma 1c, motsvarar Ma A, god datorvana. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.bollnas.se/yh 3D- Visualisering 100 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper minst 2 års relevanta yrkeskunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: goteborg.se/wps/portal/yrkeshogskoleutbildning AQgil Projektledare, 150 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart:2014-09. För mer information och ansökan: www.plushogskolan.se . Avancerad CAD 100 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: goteborg.se/wps/portal/yrkeshogskoleutbildning BI-Utvecklare (Business Intelligence), 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö resp Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: http://www.plushogskolan.se/Teknikh%C3%B6gskolan.aspx Business Intelligence, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma B, Eng A, Sv B och yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 09. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se/Skolor/Yrkeshogskoleutbildning . ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 8

[close]

p. 9

YRKESHÖGSKOLA Certifierad system- och nätverkstekniker, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Malmö Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma A, Eng A och yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 08. För mer information och ansökan: www.lernia.se/yh Javautvecklare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma B, Eng A och Programmering. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 201409. För mer information och ansökan: www.ecutbildning.se/Utbildningar/Yrkesutbildningar/ IT-säkerhetstekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Malmö Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.ecutbildning.se/Utbildningar/Yrkesutbildningar/ Kvalitetssäkrare och testare inom IT, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Solna Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Sv B, Eng B, Ma C och Programmering A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 08. För mer information och ansökan: www.nackademin.com/ Projektledare Cloud Engineering, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Gislaved Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Sv A, Ma A, Eng A och yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 09. För mer information och ansökan: www.gisgym.gislaved.se . Utvecklare inom inbyggda system, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Malmö Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma B, Eng A och Programmering eller yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.ecutbildning.se Ekonomi, administration och försäljning Key Account Management, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Linköping Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex 3 års arbetslivserfarenhet inom B2B -försäljning. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: http://www.tucsweden.se/ Key Account Manager, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Stockholm, Göteborg, Malmö Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex 4 års arbetslivserfarenhet, företrädesvis inom B2B försäljning. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.hermods.se/saljochmarknadshogskolan/ Kvalificerad försäljare inom miljöteknik och förnybar energi, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Mölndal Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Ma B. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 % , Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se/yh Lönespecialist, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 2,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Ma B, Fek B och Eng A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014 -08. För mer information och ansökan: www.iterum.se/category/yh-utbildning/ Lönespecialist, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Östersund Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Ma B, Fek B och Eng A. Kontakta utbildnings anordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.iterum.se/category/yh-utbildning/ ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 9

[close]

p. 10

YRKESHÖGSKOLA Operativ redovisningsekonom, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Eng B, Ma B och Fek B samt arbetslivserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökning: www.iterum.se Redovisningsekonom, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma B, Fek B och Eng A. Kontakta utbildnings anordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.iterum.se/category/yh-utbildning/ Strategisk försäljning, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Uppsala Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a yrkeserfarenhet som företagssäljare. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 20 1409. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se Teknisk säljare B2B, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma A och Sv A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.handelsakademin.se Vårdadministratör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Östersund Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng B och Datorkunskap. Kontakta utbildnings anordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.lernia.se/yh Hotell, restaurang och turism Affärsutvecklare hållbar turism, 150 Yh-poäng, 75 %, 1 år, Båstad Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom turism och/eller servicebranschen. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt 75 %, Studiestart 2014-09. För mer information och ansökan: www.bastad.se/akademibastad Arbetsledare inom storkök, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5år, Luleå Grundläggande behörighet (YH) och bl a minst två års yrkeserfarenhet . Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.gastronomihogskolan.com/index.php/utbildningar Gastronomiskt entreprenörskap för professionella kök, 200 Yh-poäng, 50 %, 2 år, Ljungby Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a minst 4 års yrkeserfarenhet på heltid inom kockyrket. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt 50 %, Studiestart 2014-09. För mer information och ansökan: www.ryssbygymnasiet.se Konceptutvecklare för besöksnäringen och småskaligt företagande, 300 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Trollhättan Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014 -08. För mer information och ansökning: www.folkuniversitetet.se Köksmästare, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Östersund Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a minst 3 års yrkesverksamhet på heltid (eller motsvarande på deltid) som kock. Yrkeskunskaper kan valideras med test. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt 50 %, Studiestart 2014-08. För mer information och ansökan: www.lernia.se/yh Operativ ledare – specialisering Revenue Management, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Båstad Grundläggande behörighet (YH) och bl a 3 års yrkeserfarenhet på hotell och/eller logibranschen. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.bastad.se/akademibastad ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 10

[close]

p. 11

YRKESHÖGSKOLA Projektledning - Incoming Tourism and Event, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och bl a 2 års yrkeserfarenhet från turism, event, hotell, restaurang eller annat kvalificerat servicearbete. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.schartau.se Revenue Management inom besöksnäringen, 150 Yh-poäng, 50 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -11. För mer information och ansökan: www.schartau.se Friskvård och kroppsvård Badmästare/verksamhetsledare för fritidsanläggningar, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Skellefteå Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Idrott och hälsa A och yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och u rval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 201409. För mer information och ansökan: www.skelleftea.se/default.aspx?id=45234 Medicinsk massageterapeut, 200 Yh-poäng, 100 %, 1 år, Varberg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a certifierad massör eller motsvarande. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.campus.varberg.se Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Apotekstekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, 1,5 år, Sundsvall Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Sv A+B, Eng A, Ma A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.lernia.se/yh Behandlingsassistent psykosocialt arbete, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Forshaga Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a 4 års yrkeserfarenhet inom psykosocialt arbete. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 % , Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.forshaga.se/yh Behandlingsassistent, Behandlingspedagog, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Sollefteå Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.solleftea.se Demensspecialiserad undersköterska, 200 Yh-poäng, 50 %,ca 2 år, Skellefteå Grundläggande behörighet (YH) och bl a yrkeserfarenhet på heltid från vård- och omsorgsarbete. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.skelleftea.se/yrkeshogskolan Kvalificerad skötare inom psykiatrisk vård och omsorg, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Motala Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnad- eller Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökning: www.osyh.se Omsorgspedagog inom neuropsykiatri, 200 Yh-poäng, 100 %, 1 år, Smedjebacken Grundläggande behörighet (YH) samt omvårdnadsutbildning alternativt barn- och fritidsprogrammet eller yrkeserfarenhet, minst 2 år, på heltid inom området. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.vbu.se/program_omsorgspedagog Det finns fler än 3000 högskolekurser och program på distans! Hitta dem på: www.antagning.se ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 11

[close]

p. 12

YRKESHÖGSKOLA Skötare inom psykiatrisk verksamhet, 400 Yh-poäng, 100 %, 2 år, Säter Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Sv A och B. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.ltdalarna.se/yh Specialistundersköterska barn, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö Grundläggande behörighet (YH) och undersköterskekompetens (Omvårdnadsprogrammet eller likvärdigt) samt yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.ltkronoberg.se/kus Specialistundersköterska med beroendekompetens, 200 Yh-poäng, 100 %, 1 år, Uppsala Grundläggande behörighet (YH) och t ex Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.ya.se/utbildning/yh/ Specialistundersköterska med geriatrikkompetens, 200 Yh-poäng, 100 %, 1 år, Uppsala Grundläggande behörighet (YH) och t ex Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökning: www.ya.se/utbildning/yh/ Specialistundersköterska med neuropsykiatrikompetens, 200 Yh-poäng, 100 %, 1 år, Uppsala Grundläggande behörighet (YH) och t ex Vård och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.ya.se/utbildning/yh/ Specialistundersköterska operation, anestesi och intensivvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Växjö Grundläggande behörighet (YH) och undersköterskekompetens (Omvårdnadsprogrammet) och yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.ltkronoberg.se/kus Specialistundersköterska – äldre, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Oskarshamn Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex minst två års yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.novaoskarshamn.se/Utbildning.aspx Specialiserad undersköterska i demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, 2 år, Kramfors Grundläggande behörighet (YH) och omvårdnadsprogram från gymnasiet eller vuxenutbildning samt minst ett års arbetslivserfarenhet från vård- och omsorgsyrket. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.yhk.se Specialistutbildad undersköterska inom kvalificerad sjukvård, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Båstad Grundläggande behörighet (YH) och Vård- och omsorgsprogrammet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.bastad.se/akademibastad Specialistutbildad undersköterska - demensvård, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Tranås Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnads- eller Vård- och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2015-01. För mer information och ansökan: www.tucsweden.se/ Specialistutbildad undersköterska inom demensvård, 200 Yh-poäng, ca 50 %, 2 år, Lund Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnads- eller Vård- och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09 och 2015-02. För mer information och ansökning: www.consensum.se/yh Specialistutbildad undersköterska inom psykisk ohälsa, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Sollentuna Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnads- eller Vård- och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09 och 2015-02. För mer information och ansökan: www.consensum.se/yh ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 12

[close]

p. 13

YRKESHÖGSKOLA Specialistutbildad undersköterska inom äldre hälsa, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Sollentuna Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Omvårdnads- eller Vård- och omsorgsprogrammet samt yrkeserfarenheter. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09 och 2015-02. För mer information och ansökan: www.consensum.se/yh Specialistutbildning för undersköterskor i äldres hälsa och ohälsa, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år Sundsvall Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper, bl a Omvårdnadsprogrammet eller motsvarande Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och ur val. Studietakt: 100 %, Studiestart: 201409. För mer information och ansökning: www.yhmitt.se Steriltekniker, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Sollefteå Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Sv A och Eng A. Kontakta utbildningsano rdnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014 -09. För mer information och ansökan: www.solleftea.se/reveljen/ Stödpedagog, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Nyköping Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a ett års yrkeserfarenhet inom funktionsnedsättnings område. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.yh-campusnykoping.se Stödpedagog, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1 år, Partille Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Godkända betyg från Barn - och fritidsprogrammets eller Vård- och omsorgsprogrammets karaktärsämneskurser. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014 -08. För mer information och ansökning: www.partille.se/stodpedagog Synrehabilterare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Härnösand Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl. a. Naturkunskap A+B samt yrkeserfarenhet inom vård/omsorg. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.hetautbildningar.se Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Kungsbacka Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl.a. Sv A, Eng A och Ma A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.medlearn.se Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Södertälje Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl.a. Sv A, Eng A och Ma A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.sodertalje.se/vuxenutbildningen Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Tranås Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper t ex Sv A, Eng A och Ma A. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2015-01. För mer information och ansökan: www.tucsweden.se Tandsköterska, 300 Yh-poäng, 100 %, ca 1,5 år, Umeå Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.skola.umea.se/vivakomvux Undersköterska med specialistkompetens inom demens, 100 Yh-poäng, 50 %, ca 1 år, Motala Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart 2014-09. För mer information och ansökan: www.osyh.se/dms.html Du som läser på högskola, universitet eller yrkeshögskola är välkommen att använda våra lärcentra, se mer info www.nitus.se ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 13

[close]

p. 14

YRKESHÖGSKOLA Kultur, media och design Kantor, 500 Yh-poäng, 50 %, ca 5 år, Mellansel (Örnsköldsvik) Grundläggande behörighet (YH), särskilda förkunskaper i musik krävs och antagningsprov. Kontakta utbildnings anordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014 -08. För mer information och ansökan: www.mellansel.fhsk.se Manusförfattare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Sunne Behörighet: Urvalet sker med hjälp av arbetsprover och ett personligt brev. Antagningsprov. Kontakta utbildnings anordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.brobygrafiska.se Lantbruk, djurvård, trädgård, skog och fiske Driftledare Lantbruk, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Umeå Grundläggande behörighet (YH). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-10. För mer information, antagning och ansökan: www.skola.umea.se/forslundagymnasiet Odlarkörkort Landbaserad fisk- och skaldjursodling, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1år, Väddö Grundläggande behörighet (YH). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.komvux.lysekil.se/ Unghästutbildare Vidareutbildning, 200 Yh-poäng, ca 75 %, ca 1,5 år, Flyinge (Lund) Grundläggande behörighet (YH), särskilda förkunskaper och antagningsprov. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-10. För mer information och ansökan: www.flyinge.se/utbildningar/yrkesutbildningar/ Yrkesbiodling, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Höör Grundläggande behörighet (YH). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2015-02. För mer information och ansökan: www.yhbiodling.se Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar, 200 Yh-poäng,100 %, ca 1 år, Dingle Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a minst tre års yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.naturbruk.nu/dingle Pedagogik och undervisning Integrationspedagog, 225 poäng, 100 %, ca 1 år, Hudiksvall Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt 100 %, Studiestart 2014-08. För mer information och ansökan: www.hudiksvall.se/cul Samhällsbyggnad och byggteknik Arbetsledare anläggning, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Hässleholm Grundläggande behörighet (YH) och ev. särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.yhs.se/ Arbetsledare VVS, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet i form av t ex minst 3 års yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.iuc-yrkeshogskola.se ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 14

[close]

p. 15

YRKESHÖGSKOLA Avancerad GIS-användare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Gävle Grundläggande behörighet (YH). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se Besiktningstekniker och energiexpert, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se Bygginstallationssamordnare, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Lund Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet bl a 5 års arbetslivserfarenhet från byggbranschen. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.workforyou.se/yh/ Bygglovhandläggare – bygglovkonsult, 200 Yh-poäng, 75 %,ca 1,5 år, Partille Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2015-01. För mer information och ansökan: www.partille.se/BLH Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.bygglovhandlaggare.se Bygglovshandläggare/byggnadsinspektör i norra Sverige, 200 Yh-poäng, 100 %, ca 1år, Umeå Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/vuxenutbildning Kart- och mätningsteknik, 410 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Helsingborg Grundläggande behörighet (YH) och Ma 2 eller Ma C Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.yh.helsingborg.se Processtekniker inriktning krossning, väg och beläggning, 370 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Vilhelmina Grundläggande behörighet (YH). Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-10. För mer information och ansökan: www.vilhelmina.se/larcentrum Produktionsledare husbyggnad, 200 Yh-poäng, 50 %, ca 2 år, Hässleholm Grundläggande behörighet (YH) eller yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 50 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.yhsyd.se/ VA-projektering, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.iuc-yrkeshogskola.se/ VVS Konstruktion, 200 Yh-poäng, 75 %, ca 1,5 år, Stockholm Grundläggande behörighet (YH) och särskild behörighet i form av yrkeserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 75 %, Studiestart: 2014-09. För mer information och ansökan: www.iuc-yrkeshogskola.se Säkerhetstjänster Arbetsmiljöingenjör, 400 Yh-poäng, 100 %, ca 2 år, Göteborg Grundläggande behörighet (YH) och särskilda förkunskaper bl a Ma B och Naturkunskap B samt två års arbetslivserfarenhet. Kontakta utbildningsanordnaren för mer information om förkunskaper, antagning och urval. Studietakt: 100 %, Studiestart: 2014-08. För mer information och ansökan: www.folkuniversitetet.se ________________________________________________________________________________________________________________ ANSÖKAN görs direkt till utbildningsanordnaren. Mer information hittar du på respektive anordnares hemsida. Saknar du dator eller känner dig osäker, kom till ditt lärcentrum så hjälper vi dig! 15

[close]

Comments

no comments yet