Σπάνια Βιβλία, Έγγραφα & Χαρακτικά 16 Ιουνίου 2010

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Βιβλίων 16 Ιουνίου 2010

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Έγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχείο Athens Plaza │Tετάρτη 16 Ιουνίου 2010 │6.30 µ.µ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 16 Ἰουνίου 2010 | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 3

2

[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 16 Ἰουνίου 2010 | 6.30 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 16 Ἰουνίου 2010, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 20 Ἀπό 3 ἕως 15 Ἰουνίου, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 20 084 Fax: 210 36 20 382 Äçìïðñáóßåò ¸ñãùí ÔÝ÷íçò & Âéâëßùí Ìáõñïìé÷Üëç 20, ÁèÞíá 10680 Tçë.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 16 Ἰουνίου 2010 | 6.30 μ.μ. Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Βαγγέλης Δημητσάντος Φωτογραφία ἔργων Γιάννης Βαχαρίδης Ὀδυσσέας Βαχαρίδης Ἐπεξεργασία εἰκόνων & ἡλεκτρονική σελιδοποίηση Indigo Graphics Ἐκτύπωση Ἐπικοινωνία Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 294

[close]

p. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 3. Λεξικά 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Παιδεία 8. Θρησκεία 6. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 9. Φιλοσοφία 7-52 1-6 54-57 53 58-61 62-71 72-80 81-96 10. Ἐπιστῆμες 12. Ἱστορία 14. Τοπικά 13. Ναυτικά 15. Διάφορα 17. Χάρτες 19. Τέχνες 11. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 109-124 99-108 97-98 125-218 219-220 221-283 16. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Φωτογραφία 20. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 21. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 23. Νεοελληνική χαρακτική 22. Χαρακτικά 18ου-19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 285-309 284 310-314 315-332 333-341 342-358 359-383 384-439 440-463

[close]

p. 7

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἡ προμήθεια τοῦ δημοπράτη εἶναι 18%

[close]

p. 8

ΤΕΤΑΡΤΗ, 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΜΕΡΟΣ Α´- 6.30 μ.μ. 1. ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Λαχνοί 1-284 1. 2. BABO (JOSEPH MARIUS) ΟΙ ΣΤΡΕΛΙΤΖΟΙ, δρᾶμα εἰς τέσσαρας πράξεις, κατά τι ἀληθές συμβεβηκός τῆς ρωσσικῆς ἱστορίας, μεταφρασθέν ὑπό Κωνσταντίνου Κοκκινάκου, λεκέδες ἀπό νερό, ἀρχικά ἐξώφυλλα (φθορές), χαλαρωμένη ἡ ράχη, [Ἠλιού 1818.66], 8ο, σ. ις´ + 107, Βιέννη, J. B. Zweck, 1818. 80-120 3. HEARN (LAFKADIO) “OUT OF THE EAST”: REVERIES AND STUDIES IN NEW JAPAN, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικό πανί, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, 16ο, σ. 341, Βοστώνη & Ν. Ὑόρκη, Houghton, Mifflin & Company, 1895, KWAIDAN: STORIESAND STUDIES OF STRANGE THINGS, μέ 2 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, ἐλαφρά ἡμετέραν ὑπό Κωνσταντίνου Σταματιάδου, ἔκδοσις δευτέρα ἐπιδιορθωθεῖσα, ὀξείδωση, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές), χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, 8ο, σ. ιε΄ + 408, Ἀθήνα, Ζ. Γρυπάρης & Α. Καναριώτης, 1865. 60-80 FÉNELON (FRANÇOIS DE SALIGNAC DE LAMOTHE) ΤΥΧΑΙ ΤΟΥ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ, μεταφρασθεῖσαι εἰς τήν 5. ρηθεῖσαι δέ καί ἐπιμελῶς διορθωθεῖσαι ὑπό Γεωργίου Θεοχαροπούλου Πατρέως, τίτλοι στά γαλλικά καί ἑλληνικά, ἑλληνική μετάφραση στό πάνω μισό τῆς σελίδας, γαλλικό κείμενο καί ἀγγλική μετάφραση στό ἀριστερό καί δεξιό κάτω μισό ἀντίστοιχα, λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση, μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), 8ο, σ. II + XXI + 301, Παρίσι, Firmin Didot, 1828. 60-80 MOLIЀRE (J. B. P.) ΜΟΛΙΕΡΟΥ ΑΡΙΣΤΑ ΕΡΓΑ, ἐξελληνισθέντα ὑπό Ι. Ἰσιδωρίδου Σκυλίσση, ΚΩΜΩΔΙΩΝ: ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ, ι ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ, μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα καί 4. ὀξειδωμένα κάποια φύλλα, ἀρχικό πανί (μικρές φθορές), σ. 240, Βοστώνη & Ν. Ὑόρκη, Houghton, Mifflin & Company, 1909, JAPAN, an attempt at interpretation, προμετωπίδα, ἀρχικό πανί, ξεθωριασμένα τά χρυσά γράμματα στό πάνω κάλυμμα σ. v + 549, Ν. Ὑόρκη, MacMillan, 1919, 3 ἔργα μαζί. (3) 150-200 LA ROCHEFOUCAULD (FRANÇOIS DE) ΓΝΩΜΑΙ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΗΘΙΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΥΚΟΣ ΤΟΥ ΛΑΡΩΣΦΟΥΚΩ, γαλλο-αγγλο-ελληνικαί, μεταφρα- 6. ἕνα ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐπιστολῆς τοῦ Κοραῆ, κατάλογος συνδρομητῶν, ἐπιδιορθωμένα σχισίματα σέ ὁρισμένα φύλλα, ὀξείδωση, δερμάτινη ράχη (φθορές), 8ο, σ. ις΄ + 352, Τεργέστη, τυπογραφεῖο τοῦ Αὐστριακοῦ Λόϋδ, 1871. 60-80 Ἰταλοῦ, μεταφρασθέν εἰς τήν ἡμετέραν διάλεκτον, [στό πρῶτο φύλλο:] O ΗΘΙΚΟΣ ΤΡΙΠΟΥΣ, ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, λεκές ἀπό νερό, ἀρχικά μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα, [Ἠλιού 1815.83], 8ο, σ. 204, Βούδα, τυπογραφεῖο τοῦ Πανδιδακτηρίου, 1815. ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ (μεταφραστής) ΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑ, δρᾶμα τοῦ Ἀββᾶ Μεταστασίου τοῦ σθεῖσαι ἐκ τοῦ γαλλικοῦ εἰς τήν νεωτέραν ἑλληνικήν γλῶσσαν ὑπό Βλαδιμήρου Βρουνέτου, ἐπιθεω- Περιέχει μεταφράσεις τριῶν ἔργων: τοῦ L’Olimpiade τοῦ P. Metastasio, τοῦ La Bergère des Alpes τοῦ J. F. Marmontel καί τοῦ Der erste Schiffer τοῦ Salomon Gessner. Ἡ μετάφραση τῶν Ὀλυμπίων καί τῆς Βοσκοπούλας τῶν Ἄλπεων ἔγινε ἀπό τόν Ρήγα, ἐνῶ τοῦ Πρώτου ναύτη ἀπό τό συναγωνιστή του Ἀντώνιο Κορωνιό. 800-1.200 7. ἡμίσεος αἰῶνος γεγραμμένον καί περιγράφον τά ἤθη καί ἔθη τῶν ἐν ταῖς Παραδουναβείοις Ἡγεμονίαις καί ἐν Τουρκίᾳ Ἑλλήνων, νῦν πρῶτον ΔΑΠΟΝΤΕΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, χειρόγραφον ἀνέκδοτον, πρό ἑνός καί 2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ τύποις ἐκδίδοται ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κτλ., λερωμένα μερικά φύλλα, ὀξείδωση, νεότερη δερμάτινη ράχη, ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, 8ο, σ. λβ΄ + 302, Ἀθήνα 1883. 60-80 7

[close]

p. 9

8. ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο, ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, μαρμαρογραφημένα ἐξώφυλλα, [Ἠλιού 1818.20], 8ο, σ. 128, Βιέννη, J. B. Zweck, 1818. ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΤΕΙΑ ΣΤΙΧΟΥΡΓΗΜΑΤΑ, ἐκδοθέντα ὑπό Ζήση Δαούτη, τρύπες ἀπό 6 9. 10. ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΠΕΡΙΟΥ, ΥΙΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΒΕΝΤΖΑΣ, νεωστί τυπωθεῖσα φανερόνεται ἕνας χωριάτης πανοῦργος καί ὀξύνους ὁ ὁποῖος, ὕστερα ἀπό διάφορα παθήματα, διά τόν πολύν καί ὀξύτατόν του νοῦν, γίνεται βασιλικός σύμβουλος, μέ μιά ὁλοσέλιδη καί 10 μικρές ξυλογραφίες ἐντός κειμένου, μεταγενέστερα ἐξώφυλλα, 8ο, σ. 80, Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1873. 60-80 CROCE (GIULIO CESARE, detto dalla Lira) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΒΕΡΤΟΛΔΟΥ, εἰς τάς ὁποίας Ἀξιόλογη ἀνθολογία τῶν προεπαναστατικῶν χρόνων. Περιέχει φαναριώτικα στιχουργήματα, ἕνα ἔργο τοῦ Καισαρίου Δαπόντε καί μεταφράσεις ἔργων τοῦ Βολταίρου καί τοῦ C. J. Dorat. 200-300 12. μεταφρασθέν, νεωστί μετατυπωθέν καί ἐκ πολλῶν σφαλμάτων μετά πάσης ἐπιμελείας ἐκκαθαρθέν, τρύπες ἀπό ἔντομο στά τελευταῖα φύλλα, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, ἀρχικά ἐξώφυλλα, χαλαρωμένη ἡ ράχη, [Ἠλιού 1817.72], μικρό 8ο, σ. 84, Βενετία, 200-300 Νικόλαος Γλυκύς, 1817. θεῖσα πάλαι εἰς κοινήν γλῶσσαν παρά Νικολάου τοῦ Λουκάνου, ἐκδίδοντος Αἰμυλίου Λεγρανδίου, (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, ἀρ. 5), νεότερη πάνινη ράχη, 8ο, σ. λα΄ + 112, Παρίσι, Maisonneuve, καί Ἀθήνα, Α. Κτενᾶς & Σ. Οἰκονόμου, 1870. LEGRAND (ÉMILE) ΟΜΗΡΟΥ ΙΛΙΑΣ, μεταβλη- 10 13. 11. καί μετ’ ἐπιμελείας διορθωθεῖσα, φθορές στά περιθώρια, λάθος διπλωμένο τό δεύτερο τεῦχος, χωρίς ἐξώφυλλα, [Ἠλιού 1806.47], 8ο, σ. 40, Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1806. 400-600 14. ΣΑΘΑΣ (ΚΩΝΣΤ.) ΚΑΙ ÉMILE LEGRAND, LES EXPLOITS DE DIGÉNISAKRITAS, épopée byzantine du dix- ΣΑΘΑΣ (Κ. Ν.) ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ, ἤ συλλογή ἀνεκδότων καί ἀγνώστων δραμάτων, προμετωπίδα (ὀξειδωμένη), νεότερη δερμάτινη ράχη, ἀξάκριστο ἀντίτυπο, 8ο, σ. yα΄ + 467, Βενετία 1879. 80-120 Τά τεύχη μετά τό 7 κάηκαν κατά τή διάρκεια τῆς Κομμούνας καί λείπουν σέ ὅλα τά ἀντίτυπα. 80-120 8 ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΝΤΙΠΑ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ, τά πλεῖστα περίεργον, ἐκ τῆς περσικῆς γλώττης ième siècle, publiée pour la première fois d’après le manuscrit unique de Trébizonde, (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, nouvelle série, no. 6), ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ὀξείδωση,

[close]

p. 10

15. ΣΟΥΤΖΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν.) Ο ΦΘΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΥΛΙΚΟΙ, δύο δραματικά πονημάτια, ἐκδοθέντα τό πρῶτον ἐν Βενετίᾳ κατά τό 1805, ἐκδίδονται ἤδη ἀρχικά ἐξώφυλλα, λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο, 8ο, σ. CLII + 299, Παρίσι, Maisonneuve & Cie, 1875. 80-120 23. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) POÈMES, texte grec – tra- ΕΚΔΟΣΗ, ἔγχρωμη προμετωπίδα τοῦ Ν. Χατζηκυριάκου Γκίκα, ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα), σ. 59, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1974. 80-120 16. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) ΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΙΑΚΟΣ – ΑΣΤΡΑΠΟΓΙΑΝΝΟΣ, ἐκδίδονται ὑπό Παύλου Λάμπρου, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐλαφρά δεύτερον, ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο, 8ο, σ. 31, Ζ. Γρυπάρης & Α. Κανα50-70 ριώτης, 1865. 17. ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ) ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ, 3 τόμοι, ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ, μέ ὀξειδωμένα τά πρῶτα καί τά τελευταῖα φύλλα, νεότερο πανί, [Legrand & Pernot, 2561], 8ο, σ. 282, Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1867. 70-90 18. ΔΕΛΤΑ (Π. Σ.) ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, 2 τόμοι, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ 2 χάρτες ἐκτός κειμένου εἰκόνες ἐκτός κειμένου (μία ἔγχρωμη), λείπει ὁ τίτλος τοῦ τρίτου τόμου, δερμάτινη ράχη, σ. ια΄ + 567, 368 καί 422, Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1907. 30-40 (3) <ὡς ἔχει> 25. 24. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ) ΑΡΓΩ, Ἥ ΠΛΟΥΣ ΑΕΡΟΣΤΑΤΟΥ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ὁλοσέλιδες εἰκόνες, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 85, Ἀθήνα, Ὕψιλον, 1980. 60-80 duction et introduction de Robert Levesque, ἔκδοση περιορισμένη σέ 450 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες, ἀντίτυπο χωρίς ἀριθμό, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“Στήν Κυρία Ἕλλη Γρηγοριάδη, / μέ βαθειάν ἐκτίμηση, / Ὀ. Ἐλύτης”), ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 101, Ἀθήνα, Ἑστία, 1945. 150-200 19. τῆς Στ. Φάρκου (ἕνας ἀναδιπλούμενος, τοποθετημένος σέ θήκη στόν πρῶτο τόμο), εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. Α. Μπισκίνη, ἕνα ἀπό τά 100 ἀριθμημένα “ἀντίτυπα πολυτελείας”, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, ἀρχικό πανί, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, σ. 301 καί 597, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1937. (2) 100-150 ΒΕΝΕΖΗΣ (ΗΛΙΑΣ) ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328, τό βιβλίο τῆς σκλαβιᾶς, δεύτερη ἔκδοση, προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα), ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ “βαρύ πολυτελές χαρτί”, πανί, σ. 268, 60-80 Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ Βιβλίου, 1945. 26. 27. ΠΑΛΑΜΑΣ (ΚΩΣΤΗΣ) Ο ΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ, Β´ ἔκδοση, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ΓΟΝΑΤΑΣ (ΕΠΑΜ. Χ.) Ο ΤΑΞΙΔΙΩΤΗΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἄκοπο, σ. [38], Ἀθήνα 1945. 100-150 κειμένου (φωτογραφία τοῦ Ἄρη Κωνσταντινίδη), ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 105, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1980. 60-80 ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ) ΟΚΤΑΝΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα ἐκτός 20. ΖΑΝΟΣ (ΠΑΝ. Δ.) ΑΝΔΡΟΓΥΝΑΙΚΟΜΑΧΙΑ, 21. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 29, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. 100-150 22. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ, ΠΡΩΤΗ κωμῳδία εἰς μέρη τρία, ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, λυμένη ἡ ράχη, 8ο, σ. κα΄ + 142, Ἀθήνα 1871. 50-70 28. ΠΑΛΛΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) Η ΙΛΙΑΔΑ, μεταφρασμένη ἀπ’ τόν Ἀλέξ. Πάλλη, μέρος πρῶτο, ΑΖ, [– δέφτερο, Η-Μ], ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΡΑΨΩΔΙΩΝ Α-Μ, ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά ποιητῆ (“Στή δεσποινίδα Ἕλλη Σεφερλῆ / ἐγκάρδια / Κωστῆς Παλαμᾶς / 10-12-28”), σημειώσεις μέ μολύβι, λείπουν τά ἐξώφυλλα, λυμένη ἡ ράχη, σ. 187, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1921. 50-70 29. ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΣ (ΑΣΗΜ.) ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΜΕ..., ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ λερωμένα), λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο τοῦ Α΄ μέρους, λυμένες οἱ ράχες, 4ο, σ. 136 καί 128, Ἀθήνα, 150-200 Σ. Κ. Βλαστός, 1892-1900. (2) συγγραφέα (“Στήν ἀγαπητή συγγραφέα / Τατιάνα Μιλλιέξ μέ φιλία / ὅπως τήν ἀντιλαμβάνεται / καί τή δίνει τό βιβλίο αὐτό. / Κηφησιά, Σεπτέβρης 1975 / Ἀ. Πανσέληνος”), ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά 60-80 λερωμένα), σ. 375, Ἀθήνα, Κέδρος, 1974. 9

[close]

p. 11

31. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (ΝΙΚΟΣ) Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ, μυθιστόρημα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικά 30. ΠΟΛΕΜΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΤΟ ΠΑΛΗΟ ΒΙΟΛΙ, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), σ. 157, 1909, Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΑΝΗΛΙΑΓΟΣ, ὁμοιόμορφη ὀξείδωση, δερμάτινη ράχη, σ. 96, 1910, 2 ἔργα μαζί, ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, Ἀθήνα, Ἑστία.(2) 50-70 31 34 σ. 527, Ἀθήνα, Κύκλος, 1934. 34. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (ΝΙΚΟΣ) ΜΑΡΑΜΠΟΥ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 245 ἀντίτυπα, ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, λυμένη ἡ ράχη, σ. 59, Ἀθήνα, Ὁ Κύκλος, 1933. 400-600 200-300 32. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (ΝΙΚΟΣ) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σ. 464, 1954, Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΙΧΑΛΗΣ (Ἐλευθερία ἤ Θάνατος), Β´ ἔκδοση, σ. 488, 1955, 2 ἔργα μαζί, ἀρχικά ἐξώφυλ33. DANTE (ALIGHIERI) Η ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ, στά ἑλληνικά ἀπ’τόν Ν. Καζαντζάκη, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα τοῦ Γ. Βαρλάμου (μικρές φθορές), σ. 483, Ἀθήνα, Μαυ80-120 ρίδης, 1953. 35. ΚΑΒΑΦΗΣ (Κ. Π.) ΠΟΙΗΜΑΤΑ (1907-1915), αὐτό- λα, εἰκονογραφημένα περιβλήματα (τοῦ Γ. Βαρλά100-150 μου), Ἀθήνα, Δίφρος. (2) 36. ΚΑΛΒΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ) Η ΛΥΡΑ, μέ πρόλογο Γιώργου Σεφέρη, ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα), σ. 188, Ἀλεξάνδρεια, Ἐκδόσεις Νεοαλεξανδρινῶν, 1942. 80-120 37. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ (ΔΗΜ. Γ.) ΕΙΚΟΝΕΣ, σατυρικαί γραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις στήν ἀρίθμηση 13 ἄλλων, μικρές τρύπες ἀπό ἔντομο, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, [Σαββίδης Γ6], φ. 44, Ἀλεξάνδρεια, [1926-1930]. 300-400 10 ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Του αγαπητου φίλου Νίκου Αγγέλου / για να μαθει – αφτος κ’εγω – / πως “ο ανθρωπος γίνεται αθάνατος” / Αίγινα, 25 του Φλεβάρη 1940, Ν. Καζαντζάκης”), λεκές στό κάτω περιθώριο ὁρισμένων φύλλων, πανί τῆς Βιβλιοφιλικῆς Γωνιᾶς (λίγο λερωμένο), ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, 38. ΚΑΜΠΟΥΡΟΓΛΟΥ (ΔΗΜ. Γ.) Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΟΥ, λυρική συλλογή βραβευθεῖσα εἰς τόν Βουτσιναῖον ποιητικόν ἀγῶνα τοῦ 1873, σ. 36, Ἀδελφοί Περρῆ, ΕΥΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥΝΕΙ- διατριβαί, ἀρχικά ἐξώφυλλα (λερωμένα, περιβάλλονται ἀπό νεότερα), 8ο, σ. 78, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς “Ἑνώσεως”, 1881. 30-40

[close]

p. 12

39 39. ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ (Κ. Γ.) Ο ΠΟΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΜΑΤΩΝ, Τ’ ἀστέρια ΔΗΣΙΑ, κωμῳδία εἰς μέρη τρία, κατάλογος συνδρομητῶν, σ. 116, τυπογραφεῖο “Θέμιδος” Ι. Σκλέπα, 2 ἔργα δεμένα σ’ ἕνα τόμο, νεότερο 60-80 πανί, 8ο, Ἀθήνα 1873. 43 ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ παροράματα στό τέλος, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, νεότερη δερμάτινη ράχη, 8ο, σ. ις´+ 336, 150-200 Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866. τρεμουλιάζουν καθώς τό μάτι ἀνοιγοκλεῖ προτοῦ δακρύσει..., Κ. Γ. Κ., ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 120 ἀντίτυπα, ἕνα ἀπό τά 20 ἀντίτυπα σέ χαρτί πολυτελείας, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“Τοῦ Τάκι, ἑνοῦ ποιητή / Μέ πολλήν ἀγάπη / Κ. Γ. Καρυωτάκης”), ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 16, Ἀθήνα 1919. Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ. 43. ΤΑΧΤΣΗΣ (ΚΩΣΤΑΣ) Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ἰδιόχειρη 42. ΣΕΦΕΡΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) ΑΝΤΙΓΡΑΦΕΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Μόραλη), σ. 161, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1965. 50-70 40. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (ΝΙΚΟΣ) ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 125 ἀριθ- 300-400 41. ΡΟΪΔΗΣ (Ε. Δ.) Η ΠΑΠΙΣΣΑ ΙΩΑΝΝΑ, μεσαιωνική μελέτη, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δίχρωμος ὁ τίτλος, μημένα ἀντίτυπα, τό κείμενο σέ χειρόγραφη μορφή, τό ἀντίτυπο τοῦ Βασίλ. Χατζηγιαννάκη (ἀριθ. 21), ὑπογεγραμμένο ἀπό τό συγγραφέα (“Ν. Νικολαΐδης / Κάϊρο / 28/11/951”), λίγο λερωμένα μερικά φύλλα, ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, Κάιρο, Société L’Art Graphique, 1951. 150-200 44. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) SERMENT SUR LE STYX (1941-1942), cinq poèmes grecs, traduits et présentés par Octave Merlier, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 250 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου, ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΥΠΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ PAUL ELUARD, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Στό φίλο μου τό Β. Βόγλη / Μ’ἀγάπη / Κ. Ταχτσῆς”), ἀρχικά ἐξώφυλλα 200-300 (τοῦ Γ. Τσαρούχη), σ. 23, Ἀθήνα 1954. 45. ΣΟΛΩΜΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΟΛΟΜΟΥ ΚΑΙ ΩΔΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ, λεκές ἀπό νερό, σχίσιμο σ’ἕνα φύλλο (σ. 59-60), νεότερο ρωση τοῦ μεταφραστῆ (“A Monsieur Paul Eluard / au poète, / à l’homme, / en témoignage de respectueuse / et profonde admiration, / O. Merlier / Aurillac, 30 janvier 1944”), ἐλεύθερα τά ἐξώφυλλα, σ. 53, Aurillac, Poiri150-200 er-Bottreau, 1944. 11

[close]

p. 13

46. ΣΟΛΩΜΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, [προλεγόμενα καί ἐπιμέλεια Ι. Πολυλᾶ], ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, πανί, [Legrand & Pernot, 1950], 8ο, σ. 117, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο “Τό Ἀθήναιον”, 1857. 100-150 50. ΨΥΧΑΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΡΟΔΑ ΚΑΙ ΜΗΛΑ, 5 τόμοι (ὁ Ε´ σέ δύο μέρη δεμένα μαζί), ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, 47. ΣΟΛΩΜΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή, νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Legrand & Pernot, 2031], 8ο, σ. οη΄ + 445, Κέρκυρα, τυπογραφεῖο “Ἑρμῆς” Α. Τερζάκη, 1859. 200-300 48. ΣΟΥΤΣΟΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) Ο ΜΕΣΣΙΑΣ, Ἤ ΤΑ ΠΑΘΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, κατά μίμησιν τοῦ τοῦ ποιητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ, ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ, μέ 5 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Γ. Ἰακωβίδη καί Ν. Γύζη, ἀρχικά ἐξώφυλλα (περιβάλλονται ἀπό μεταγενέστερα), λυμένη ἡ ράχη, ἄκοπο, σ. ξβ´ + 352, Ἀθήνα, Π. Δ. 80-120 Σακελλάριος, 1901. 49. ΤΣΙΡΚΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΙΣΠΑΝΙΚΟ ΟΡΑΤΟΡΙΟ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 240 ἀντίτυπα, μέ 3 εἰκόνες ἐντός κειμένου τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιαζηνοῦ, ποιήσαντος τόν Χριστόν Πάσχοντα, ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο, νεότερα ἐξώφυλλα, 8ο, σ. yθ΄ + 126, Ἀθήνα, Ν. Ἀγγελίδης, 1839. 40-60 51. ΨΥΧΑΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΤΑ ΔΥΟ ΑΔΕΡΦΙΑ, μεγάλο ἐθνικό ἠθογραφικό μυθιστόρημα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δερμάτινη ράχη (φθορές), σ. 464, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1910-1911, μαζί τό 52. ΨΥΧΑΡΗΣ (ΓΙΑΝΝΗΣ) ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΟΥ, σ. δ΄ + 270, Σ. Κ. Βλαστός, 1888, ΖΩΗ ΚΙ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΞΙΑ, ἱστορικά ἑνός καινούριου Ρομπινσώνα, μέ μιά εἰκόνα ἐκτός κειμένου, σ. 334, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1904, ΣΤΟΝ ΙΣΚΙΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΝΟΥ, δεκαπέντε διηγήματα, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ1926). (2) μέ ἰδιόχειρες ἀφιερώσεις τοῦ συγγραφέα στούς τόμους Α΄-Δ΄ (τ. Α΄: “Τοῦ κ. Ζήσιμου Σιδέρη / Ψυχάρης. / 21 τοῦ Χριστοῦ, 1902”, τ. Β΄: “Τοῦ κ. Ζήσιμου Σιδέρη / Γιά ν’ ἀγαπᾷ τή μεγάλη μας / ἐθνική Ἰδέα / Ψυχάρης. / 31 τοῦ Χριστοῦ, 1903”, τ. Γ΄: “Τοῦ ἀγαπητοῦ Ζήσιμου Σιδέρη / Ὁ φίλος σου / Ψυχάρης. / 29 Χρ. 1906” καί τ. Δ΄: “Τοῦ φίλου Ζ. Σιδέρη / Μέ χαιρετίσματα γλυκά / Ψυχάρης. / 30 Χρ. 1907”), ἀναδιπλούμενο πανομοιότυπο ἐπιστολῆς, ἐπιμέρους τίτλος καί ἐξώφυλλα γιά τίς σ. 119-206 τοῦ τέταρτου τόμου (ἀνατύπωση τοῦ “Ἀποσπάσματος” τοῦ 1902), δερμάτινη ράχη (φθορές), σ. 305, 380, 367, 300 καί 267 + 204, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1902-1909. (5) 150-200 “Ταξίδι μου” (ἔκδοση Γ´, Ἐλευθερουδάκης, 60-80 Γ. Δήμου (μία ὁλοσέλιδη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Στήν Ἴγκεμπουργκ – / τόν ἀκοίμητο, τόν ἀγιάτρευτο ἔρωτά / μου πάνω σ’αὐτή τή γῆ – / τό πρῶτο ἀντίτυπο τοῦ τελευταίου / μου βιβλίου – / πήγα καί τό πήρα μεσ’ἀπτά δόντια / τοῦ πιεστηρίου – / μόλις διάβασα ἕνα καλό – / ἕνα πολύ καλό γράμμα της – / πού περίμενα – / ἑφτά χρόνια. / Γιάννης / 31 × 46”), ἁπλά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα), σ. 46, Ἀλεξάνδρεια, Ὀρίζοντες, 1946. 60-80 ρωση τοῦ συγγραφέα (“Τῆς κ. Ἑλένης Πετραλιᾶ / Στόν ἴσκιο τοῦ πλατάνου, / ὅταν εἶναι στήν Ἑλλάδα“ / σέ μιά καλή πολθρόνα, ὅταν / εἶναι στή Δύση“ χουζουρέ- / βει περίφημα κανείς / μ’ ἕνα βιβλίο στό χέρι / Ψυχάρης. / Παρίσι, 23 τοῦ Μάη, 1916”), σ. 283, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 1911, ΑΓΝΗ, σ. 217, Βιβλιοπωλεῖο τῆς Ἑστίας, 19121913, 4 ἔργα μαζί, ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, μεταγενέστερα ἐξώφυλλα, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τοῦ πρώτου, τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου ἔργου (κάποια λερωμένα, ἴχνη σελοτέιπ), λυμένες 150-200 οἱ ράχες, 8ο, Ἀθήνα. (4) 53. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ (ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ Δ.) ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ, μεθηρ- 3. ΛΕΞΙΚΑ 12 μηνευμένης εἰς τό ἀρχαῖον ἑλληνικόν καί τό γαλλικόν, μετά προσθήκης γεωγραφικοῦ πίνακος τῶν νεωτέρων καί παλαιῶν ὀνομάτων, λείπει ὁ κατάλογος συνδρομητῶν, ὀξειδωμένα μερικά Πρώτη ἔκδοση τοῦ σημαντικότερου νεοελληνικοῦ λεξικοῦ τοῦ 19ου αἰώνα. 150-200 φύλλα, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές), χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις, 8ο, σ. λθ΄ + 394, Ἀθήνα, Βασιλική Τυπογραφία, 1835.

[close]

p. 14

54. Η ΕΣΠΕΡΙΑ, ἑβδομαδιαία εἰκονογραφημένη ἐφημερίς ἐν Λονδίνῳ, οἱ τόμοι Α΄ καί Β΄ (ἀπό τούς 5), μ’ἕναν ἀναδιπλούμενο χάρτη καί πολυάριθμες 4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 55. ΠΑΝΔΩΡΑ, σύγγραμμα περιοδικόν, ἐκδιδόμενον εἰκόνες ἐντός κειμένου, πανί τοῦ ἐκδότη, χρυσωμένες οἱ ἀκμές, σ. 832 καί 832, Λονδίνο, 19161917. (2) 500-700 57. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ἑβδομαδιαία 56. Ο ΡΩΜΗΟΣ, ἐφημερίς πού τήν γράφει ὁ Σουρῆς, τά ἔτη Α΄-ΛΑ΄ δεμένα σέ 7 τόμους, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), 4ο, Ἀθήνα, 2 Ἀπρι700-900 λίου 1883 - 17 Νοεμβρίου 1918. (7) δίς τοῦ μηνός, συντάκται: Α. Ρ. Ραγκαβῆς, Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ν. Δραγούμης, κλ., οἱ τόμοι 37 & 13-22 (ἀπό τούς 22), εἰκόνες ἐκτός κειμένου (κάποιες ἀναδιπλούμενες), ξυλογραφίες ἐντός κειμένου, ὀξείδωση, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (οἱ τόμοι 3-6) καί νεότερη δερμάτινη ράχη (οἱ ὑπόλοιποι), 4ο, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς “Νέας Πανδώρας” (τ. 3-7), 1852-1857, καί τυπογραφεῖο τῆς “Πανδώρας” (τ. 13-22), 18621872. (15) <ὡς ἔχει> 1.500-2.000 58. ΠΑΤΟΥΣΑΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ) ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ, εἰς τέσσαρας τόμους διῃρημένη, νῦν 5. ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ φιλολογική, καλλιτεχνική καί ἐπιστημονική ἐφημερίς, ἐκδόται: Ἴδρυμα Νεοελληνικά Γράμματα, διευθυντής: Κώστας Ἐλευθερουδάκης, ἀρχισυντάκτης: Κ. Καρθαῖος, τά φύλλα 144 τῆς Α΄ περιόδου καί τά φύλλα 1-54, 56-120, 122170 & 172-204 (ἀπό τά 228) τῆς Β΄ περιόδου δεμένα σέ 5 τόμους, ΣΧΕΔΟΝ ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, εἰκόνες ἐντός κειμένου, δερμάτινη ράχη, λείπει τμῆμα της ἀπό τόν πέμπτο τόμο, 4ο, Ἀθήνα, 14 Ἀπριλίου 1935 - 9 Φεβρουαρίου 1936 (φ. 1-44 τῆς Α΄ περ.), καί 5 Δεκεμβρίου 1936 - 26 Ὀκτωβρίου 1940 (φ. 1-204 τῆς Β΄ περ.). (5) 1.000-1.500 59. ΠΙΝΔΑΡΟΣ, παραφρασθείς, σχολιασθείς τε καί ἐκδοθείς ὑπό Νεοφύτου Δούκα, 3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, νεότερη δερμάτινη ράχη, 8ο, σ. ις΄ + 341, 292 καί 301, Ἀθήνα, Α. Κορομηλᾶς, 1842. 200-300 60. ΚΟΡΑΗΣ (ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ) ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ, περιέχων Κλαυδίου ἐπιμελέστερον μετατυπωθεῖσα, πλείονος ἕνεκα τῶν τῆς ἑλληνικῆς γλώττης φιλομαθῶν ὡφελείας, ἐπιστασίᾳ Σπυρίδωνος Βλαντῆ, 4 τόμοι, ὁ δεύτερος ἀντίτυπο τῆς ἔκδοσης τοῦ 1819 (μέ ἀρίθμηση τεύχους στή σ. 5: “α3”), ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα, σφραγίδα στούς τίτλους, χαρτόνια τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, διάστικτες οἱ ἀκμές, [Ἠλιού 1813.18-20], 8ο, σ. 16 + 435, 450, 451 καί 416, Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1813 (τ. 1, 3-4) καί 1819 (τ. 2). (4) 400-600 61. TROGUS POMPEIUS, ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΦΙΛΙΠΠΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΟΜΠΗΙΟΥ ΤΡΟΓΟΥ, νῦν πρῶτον Αἰλιανοῦ τήν Ποικίλην Ἱστορίαν, Ἡρακλείδου τοῦ Ποντικοῦ [καί] Νικολάου τοῦ Δαμασκηνοῦ τά σωζόμενα, οἷς προσετέθησαν καί βραχεῖαι σημειώσεις, καί στοχασμοί αὐτοσχέδιοι περί τῆς ἑλληνικῆς παιδείας καί γλώσσης, ἀντίτυπο τῆς ἐπανέκδοσης τοῦ Α. Πουλῆ (μέ ἔντυπη ἐτικέτα κολλημένη στήν πίσω ὄψη τοῦ ψευδότιτλου), κατάλογος συνδρομητῶν, σφραγίδα, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, σχισμένες οἱ ἑνώσεις, [πρβ. Ἠλιού 1805.87], 8ο, σ. ρος΄ + 425, “Παρίσι, F. Didot, 1805” [Ἀθήνα, Κ. Ἀντωνιάδης, 1841]. 100-150 ἐκ τοῦ λατινικοῦ εἰς τήν αἰολοδωρικήν ἑλληνικήν διάλεκτον μεταγλωττισθεῖσα καί ἐκδοθεῖσα παρά τοῦ ἀποπειρογράφου τῆς Ρουμουνίας [Δημητρίου Δανιήλ Φιλιππίδη], λείπουν 6 φύλλα (σ. 435-46), νεότερα ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο, [Ἠλιού 1817.45], 8ο, σ. 621 + 34, Λειψία, Tauchnitz, 1817. 60-80 13

[close]

p. 15

66 69 62. 63. ΠΟΛΙΤΗΣ (Ν. Γ.) ΜΕΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ: ΠΑΡΟΙΜΙΑΙ, 4 τόμοι, ἔκδοση τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ, δερμάτινη ράχη (ξεθωριασμένη), 8ο, σ. π΄ + 600, 699, 686 καί 886 [686], Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1899-1902. (4) 200-300 64. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΟΓΙΜΟΤΑΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΕΚΔΟΤΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΗ, εἰς Βιένναν τῆς Ἀουστρίας, [τελειώνει (σ. 16):] Ὅλως εἰς τούς ὁρισμούς σας πρόθυμος, ΠΑΝ. ΚΟΔΡΙΚΑΣ, χωρίς ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο, λεκέδες ἀπό νερό, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές), 8ο, σ. Β΄ + 378, Αἴγινα, Ἐθνική Τυπογραφία, 1832. 60-80 ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, ἐκ διαφόρων συνερανισθεῖσα, τόμος Α΄ (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος), 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ ΑΡΣΑΚΗΣ (ΑΠ.) ΕΡΜΟΥ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΑΠΟΒΛΗΜΑΤΑ, [Ἠλιού 1813.25], σ. 35, χ.τ. [Βιέννη], 1813, 3 65. ΚΟΡΑΗΣ (ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ) ΤΑ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ ΕΥΡΕΘΕΝΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΙΑ, βουλῇ μέν ἔργα δεμένα σ’ ἕνα τόμο, ἐλαφρά ὀξειδωμένα, ἀπόδετα, 8ο. 400-600 ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΗΡΥΞΙΝ ΤΟΥ ΛΟΓΙΟΥ ΕΡΜΟΥ ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου (ὁ τίτλος στήν ἀρχή τοῦ κειμένου), λείπουν οἱ σ. 17-66 (ἡ ἀπάντηση τῶν ἐκδοτῶν τοῦ Λογίου Ἑρμῆ), [Ἠλιού 1816.74], σ. 16, χ.τ. καί χ. [Βιέννη, J. B. Zweck, 1816] — ΔΙΑΤΡΙΒΗ 66. ΟΙΚΟΝΟΜΟΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ὁ ἐξ Οἰκονόμων) ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ, Ἥ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ ΠΑΙΔΕΥΜΑΤΩΝ, ΒΙΒΛΙΑ Δ, τόμος Α´, περιέχων βιβλία δύω (τό Γ´ βιβλίο εἶχε ἐκδοθεῖ τό 1813 καί τό Δ´ δέν καί δαπάνῃ τῆς ἐν Μασσαλίᾳ Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς Κοραῆ, ἐπιμελείᾳ δέ Ἀνδρέου Ζ. Μάμουκα συλλεγέντα τε καί ἐκδιδόμενα, τόμος Α´: Περιέχων ὕλην γαλλογραικικοῦ λεξικοῦ καί τάς ἐν τῷ λεξικῷ τῆς Γαλλικῆς Ἀκαδημίας ἰδιογράφους τοῦ Κοραῆ σημειώσεις, ἐλαφρά λερωμένος ὁ ψευδότιτλος, νεότερη ἀπομίμηση δέρματος, 8ο, σ. σζ΄ + 528, Ἀθήνα, Ἀδελφοί Περρῆ, 1881. 100-150 14 καί εἴς τινα τῶν προλεγομένων τοῦ Ταρτούφου, [Ἠλιού 1816.25], σ. 45, Πέστη, T. J. Trattner, 1816 — 67. LEGRAND (ÉMILE) RECUEIL DE CHANSONS POPU- ἐκδόθηκε τελικά), κατάλογος συνδρομητῶν, ὀξείδωση, ἀρχικά μαρμαρογραφημένα χαρτόνια, [Ἠλιού 1817.30], 8ο, σ. π΄ + 516, Βιέννη, J. B. Zweck, 1817. 100-150

[close]

Comments

no comments yet