Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής 9 Ιουνίου 2011

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Ελληνικής Ζωγραφικής 9 Ιουνίου 2011

Popular Pages


p. 1

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο 9 Iουνίου 2011 7.00 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 9 Iουνίου 2011 | 7.00 μ.μ.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 9 Ιουνίου 2011 | 7.00 μ.μ. ∆ηµοπρασία Πέµπτη 9 Ιουνίου, 7.00 µ.µ. Έκθεση ∆ευτέρα 6 Ιουνίου, 7.00 µ.µ. έως 10.00 µ.µ. Τρίτη 7 Ιουνίου, 10.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. Tετάρτη 8 Ιουνίου, 10.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 33 18 582 Fax: 210 32 14 943 Εικόνες στα εξώφυλλα Νο 15 (λεπτοµέρεια) Νο 19 (λεπτοµέρεια) ΒΕΡΓΟΣ ∆ηµοπρασίες Έργων Τέχνης & Βιβλίων Νίκης 25, Αθήνα 105 57 Τηλ.: 210 33 18 582, Fax: 210 32 14 943 paintings@vergosauctions.com www. vergosauctions.com

[close]

p. 6

∆ηµοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη- ευθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες- διεκπεραίωση Ελένη Καρλή Άννυ Μακρή Γιάννης Αντωνόπουλος Αρχιτεκτονική µελέτη & κατασκευή της έκθεσης ARCHITECTONOFILIA Φωτογραφία Γιάννης Βαχαρίδης Οδυσσέας Βαχαρίδης Επεξεργασία εικόνων Indigo Graphics Eκτύπωση EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Σηµαντική σηµείωση Τα προς δηµοπράτηση έργα προσφέρονται «ως έχουν», µε την εξαίρεση της περίπτωσης πλαστότητας, για την οποία βλέπε τους όρους της δηµοπρασίας στο τέλος του καταλόγου. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να εξετάζουν τα έργα αυτοπροσώπως πριν από την δηµοπρασία. Λεπτοµερής έκθεση κατάστασης παρέχεται για όποιο έργο ζητηθεί. Οι ενδιαφερόµενοι για τηλεφωνική συµµετοχή στη δηµοπρασία παρακαλούνται να επικοινωνούν µαζί µας τουλάχιστον 24 ώρες πριν την έναρξή της, ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη τηλεφωνική γραµµή. Τα δηµοπρατηθέντα έργα παραλαµβάνονται από τα γραφεία µας την εποµένη της δηµοπρασίας. Σύµφωνα µε τα άρθρα 5, 29 και 68 του Νόµου 2121 περί Πνευµατικής ιδιοκτησίας, καταβάλλεται από τον αγοραστή ποσοστό 5% επί της τιµής πωλήσεως ενός έργου, αν ο δηµιουργός του βρίσκεται εν ζωή ή αν έχει αποβιώσει µετά το 1951. Τα έργα τα οποία επιβαρύνονται µε αυτό το ποσοστό σηµειώνονται µε αστερίσκο (*).

[close]

p. 7

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 9 Ιουνίου 2011 | 7.00 μ.μ. Πέµπτη 9 Ιουνίου 2011 Λαχνοί 1-154 Έναρξη 7.00 µ.µ.

[close]

p. 8

1 Γεώργιος Χατζόπουλος (1859-1935) Νυκτερινή άποψη της Αθήνας | φέρει υπογραφή κάτω δεξιά λάδι σε μουσαμά, 33 x 43 cm. € 2.000-3.000 ΒΕΡΓΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

[close]

p. 9

2 Άγγελος Γιαλλινάς (1857-1939) Βοσκός με το κοπάδι του | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Giallinà υδατογραφία σε χαρτί, 48 x 88 cm. € 6.000-8.000 6 | 

[close]

p. 10

3 Συμεών Σαββίδης (1859-1927) Η φυγή στην Αίγυπτο | σφραγίδα έκθεσης και υπογραφή του Ε. Βαλέττα (κληρονόμου του καλλιτέχνη) στην πίσω όψη λάδι σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι, 40 x 52 cm. € 12.000-16.000 ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Αθήνα, Λύκειο Ελληνίδων, ΈκθεσιςέργωνΣυμ.Σαββίδου,1931, αρ. V-120. ΒΕΡΓΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

[close]

p. 11

4 Συμεών Σαββίδης (1859-1927) Τοπίο | σφραγίδα έκθεσης και υπογραφή του Μ. Λισμάνη (κληρονόμου του καλλιτέχνη) στην πίσω όψη λάδι σε χαρτόνι, 43 x 38,5 cm. € 15.000-20.000 ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Αθήνα, Λύκειο Ελληνίδων, ΈκθεσιςέργωνΣυμ.Σαββίδου,1931, αρ. V-127. 8 | 

[close]

p. 12

5 Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928) Τοπίο με βουνό [1918-1920] | υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Κ.Μαλέας λάδι σε χαρτόνι, 32 x 53 cm. € 25.000-35.000 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: ΒΕΡΓΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 Συλλογή Έλλης & Ασπασίας Κασιμάτη. Στο σημερινό κάτοχο με αγορά μέσω οίκου δημοπρασιών.

[close]

p. 13

10 | 11

[close]

p. 14

6 Γεράσιμος Στέρης (1898-1987) Δημιουργός | λάδι σε μουσαμά, 56 x 39 cm. € 12.000-16.000 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Συλλογή Γεωργίου Ν. Πολίτη. Στον Γ. Ν. Πολίτη άφησε ο ζωγράφος τα έργα του, τα βιβλία του και τα προσωπικά του αντικείμενα πριν αναχωρήσει για την Αμερική (Δεκέμβριος 1936). Πήρε μαζί του ελάχιστα έργα με τη σκέψη της οργάνωσης κάποιας έκθεσης εκεί. Βλ. Μ. Κουμπαρέλου, ΟζωγράφοςΓεράσιμοςΣταματελάτος,Στέρης(1898-1987), [μεταπτ. εργασία], Θεσσαλονίκη 1998, σ. 9. ΒΕΡΓΟΣ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

[close]

p. 15

 Γεράσιμος Στέρης (1898-1987) Μορφές | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Γ.Στέρης βεβαίωση γνησιότητας του Γ. Ν. Πολίτη στην πίσω όψη λάδι σε χαρτόνι, 54 x 38 cm. € 10.000-15.000 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Συλλογή Γεωργίου Ν. Πολίτη. 12 | 13

[close]

Comments

no comments yet