Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής 22 Απριλίου 2010

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Ελληνικής Ζωγραφικής 22 Απριλίου 2010

Popular Pages


p. 1

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο 22 Aπριλίου 2010 6.30 μ.μ.

[close]

p. 2[close]

p. 3

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 22 Aπριλίου 2010 | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 4[close]

p. 5

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 22 Aπριλίου 2010 | 6.30 μ.μ. Äçìïðñáóßá ÆÜððåéï ÌÝãáñï ÐÝìðôç 22 Áðñéëßïõ 2010, þñá 6.30 ì.ì. ¸êèåóç ÄåõôÝñá 19 Áðñéëßïõ 7.00 ì.ì. Ýùò 10.00 ì.ì. Ôñßôç 20 Áðñéëßïõ 10.00 ð.ì. Ýùò 10.00 ì.ì. ÔåôÜñôç 21 Áðñéëßïõ 10.00 ð.ì. Ýùò 10.00 ì.ì. ÃñáðôÝò ðñïóöïñÝò Ôçë.: 210 33 18 582 Fax: 210 32 14 943 ÔéìÞ êáôáëüãïõ € 20 Äçìïðñáóßåò ¸ñãùí ÔÝ÷íçò & Âéâëßùí Íßêçò 25, ÁèÞíá 10557 Tçë.: 210 33 18 582 Fax: 210 32 14 943 paintings@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 6

Δημοπρασία Ελληνικής Ζωγραφικής Ζάππειο Μέγαρο | 22 Aπριλίου 2010 | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 7[close]

p. 8[close]

p. 9[close]

p. 10

22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

[close]

p. 11[close]

p. 12

4 Αιμίλιος Προσαλέντης (1859-1926) Iστιοφόρο | υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Αι. Προσαλέντης λάδι σε μουσαμά, 39 x 57 cm. € 8.000-12.000 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

[close]

p. 13

5 Κωνσταντίνος Μαλέας (1879-1928) Θαλασσινό τοπίο | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Κ. Μαλέας λάδι σε χαρτόνι, 18,5 x 26 cm. € 8.000-12.000 10 | 11

[close]

p. 14

6 Απόστολος Γεραλής (1886-1983) Γυναίκα με κανάτι | υπογεγραμμένο κάτω δεξιά: Α. Γεραλής λάδι σε μουσαμά, 64 x 45 cm. € 10.000-15.000 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

[close]

p. 15

7 Απόστολος Γεραλής (1886-1983) Γυναίκα στο παράθυρο | υπογεγραμμένο κάτω αριστερά: Α. Γεραλής λάδι σε χαρτόνι, 85 x 60 cm. € 12.000-16.000 12 | 13

[close]

Comments

no comments yet