Δημοπρασία Βιβλίων 21 Νοεμβρίου 2012

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασία Βιβλίων 21 Νοεμβρίου 2012

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Χειρόγραφα, Έγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχείο Athens Plaza │Τετάρτη 21 Νοεµβρίου│6.00 µ.µ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Xειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 21 Nοεμβρίου 2012 | 6.00 μ.μ.

[close]

p. 3[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Χειρόγραφα, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 21 Νοεμβρίου 2012 | 6.00 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012, ὥρα 6.00 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 20 Ἀπό 7 ἕως 20 Νοεμβρίου 2012, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἔως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 20 084 Fax: 210 36 20 382 Δημοπρασίες Ἔργων Τέχνης & Βιβλίων Μαυρομιχάλη 20, Ἀθήνα 106 80 Τηλ.: 210 36 14 897, Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www. vergosauctions.com BEƒ°√™

[close]

p. 5

Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Ἀντωνόπουλος Ἐπεξεργασία εἰκόνων & ἡλεκτρονική σελιδοποίηση Indigo Graphics Ἐκτύπωση Ἐπικοινωνία Εἰκόνα ἐξωφύλλου Νο 476

[close]

p. 6

1. Ξένη λογοτεχνία 3. Λεξικά ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 16ος αἰώνας 8. Παιδεία 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 9. Θρησκεία 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 73-75 5-72 1-4 76-82 10. Ἐκδόσεις Μάλτας, Ἑρμούπολης & Σμύρνης 12. Ἐπιστῆμες 14. Ἱστορία 17. Τοπικά 11. Φιλοσοφία 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 15. Ὀλυμπιακά 18. Διάφορα 16. Ναυτικά – Στρατιωτικά 136-157 158-165 166-177 178-209 210-283 284-289 290-299 377-378 379-404 405-410 422-426 427-438 439-450 451-459 460-496 497-504 411-421 300-376 116-135 112-115 98-111 84-97 83 19. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 20. Χάρτες 22. Τέχνες 21. Φωτογραφία 23. Μουσική 24. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 25. Σχέδια, Ὑδατογραφίες, κλπ. 27. Νεοελληνική χαρακτική 26. Χαρακτικά 19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες

[close]

p. 7

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012, ὥρα 6.00 μ.μ. Mέρος Α´: 1-378 1. Ξένη λογοτεχνία 1 BÉRANGER, P. J. de. Chansons nouvelles. Παρίσι, Marchands de Nouveautés, 1825. 12ο, 215 σ. Δέρμα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (ἐμπίεστη 2 ποίημα ἡρωικόν τοῦ Τορκουάτου Τάσσου, μεταφρασθέν ἐκ τῆς ἰταλικῆς ἐποποιΐας εἰς τήν ἁπλῆν ἑλληνικήν διάλεκτον κατά στοιχουργίαν μετά τινων ὑποσημειώσεων, παρά τοῦ Δημητρίου Γουζέλη Ζακυνθίου, πρώτη ἔκδοσις. Βενετία, Πάνος Θεοδοσίου, 1807. 8ο, 24 + 476 σ. Ἡ μορφή μέ τήν ἑξασέλιδη ἀφιέρωση στό Ναπολέοντα μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου, μέ 20 χαλκογραφίες ἐκτός κειμένου (ἐλαφρά ὀξειδωμένα κάποια φύλλα). Ἀρχικά χαρτόνια. Ἠλιού 1807.27, Legrand & Pernot, 760. € 500-700 κτήρ τοῦ Θανάτου, Ὠφέλειαι τῆς Νυκτός καί τῆς μοναξίας, Θλίψις καί Δυστυχία, Νυκτερινά ποιήματα, μετάφρασις κατά τήν γαλλικήν τοῦ Λετουρνέρου ὑπό Π. Ἀθηναίου [Δ. Πανταζῆ], ἐκδοθέντα ἐπιστασίᾳ Ὁμήρου Ι. Κλάδου. Ἀθήνα, Α. & Ν. Ἀγγελίδης, 1835. 8ο, 51 σ. (λείπει μέρος τοῦ τίτλου καί ἑνός ἄλλου φύλλου: σ. 15-6, λίγο λερωμένο ἀντίτυπο). Ἀπόδετο. Γκίνης & Μέξας, 2582. € 60-80 στευμένη τοῦ Ἅδου, τραγῳδία παθητική εἰς πέντε τμήματα, μετενεχθεῖσα εἰς τήν καθομιλουμένην ἡμῶν ὑπό Ζ. Μ. Πέστη, M. Trattner, 1826. 8ο, 127 σ. (λεκέδες ἀπό νερό). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1826.17. € 120-160 4 ZIEGLER, Friedrich Wilhelm. Ἑρμιόνη, ἤ ἡ Μεμνη3 YOUNG, Edward. Τοῦ Γιούγγ ἡ Ναρκισσία, Χαρα- 2 TASSO, Torquato. Ἡ Ἱερουσαλήμ Ἐλευθερωμένη, διακόσμηση στά καλύμματα, χρυσωμένες οἱ ἀκμές). € 80-120 6 4

[close]

p. 8

Ὁ Στάθης, κρητική κωμῳδία, νῦν πρῶτον ἐκδιδομένη ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης ὑπό Κ. Ν. Σάθα, [Κρητικόν Θέατρον, μέρος Β´]. Βενετία, Φοῖνιξ, 1878. 8ο, 74 σ. Λείπουν τά ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.518. [μαζί:] ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ, Γεώργιος. Ὁ Γύπαρις, ποιμενική κωμῳδο-τραγῳδία, νῦν πρῶτον ἐκδιδομένη ἐκ χειρογράφου τῆς Μαρκιανῆς Βιβλιοθήκης ὑπό Κ. Ν. Σάθα, [Κρητικόν Θέατρον, μέρος Γ´]. Βενετία, Φοῖνιξ, 1878. 8ο, 106 σ. (λεκές ἀπό νερό στό πάνω περιθώριο τῶν τελευταίων φύλλων). Μεταγενέστερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1878.454. (2) € 60-80 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 5 Μπερτολδίνου, υἱοῦ τοῦ πανούργου Μπερτόλδου, καί αἱ γελοιόταται αὐτοῦ ἁπλότητες, ἅμα δέ καί αἱ ὀξεῖαι καί φρόνιμοι γνῶμαι τῆς Μαρκόλφας. Βενετία, Φοῖνιξ, 1879. 8ο, 80 σ. Μέ μιά ξυλογραφία στή σ. 5 (ἐλαφρά λερωμένος ὁ τίτλος). Ἐτικέτα τοῦ βιβλιοπωλείου τῶν ἀδελφῶν Δεπάστα τῆς Κων/πολης κολλημένη στό κάτω περιθώριο τοῦ τίτλου. Ἐξώφυλλα τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού & Πολέμη, 1879.125. € 60-80 Recueil de fables ésopiques, mises en vers par Georges l’ Étolien et publiées pour la première fois d’ après un manuscrit du Mont Athos par Émile Legrand (Bibliothèque grecque vulgaire, τ. 8). Παρίσι, H. Welter, 1896. 8ο, XVI + 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἀξάκριστο ἀντίτυπο). [μαζί:] La Belle Bergère, poème en dialecte crétois par Nicolas Drymitinos, publié d’ après le seul exemplaire connu de l’ édition princeps par Émile Legrand (Collection de monuments pour servir à l’ étude de la langue néo-hellénique, no. 1). Παρίσι, J. Maisonneuve, 1900. Tρίτη ἔκδοση, 8ο, 42 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο καί ἀξάκριστο). (2) € 150-200 Trois chansons populaires grecques: Chartzianis et Arété – Les fils d’ Andronic – La vengeance du mari, texte et traduction par Émile Legrand, nouvelle édition revue et corrigée (Émile Legrand, Oeuvres posthumes, no. 1). Παρίσι, E. Guilmoto, 1904. 8 7 6 CROCE, Giulio Cesare, detto dalla Lira. Βίος τοῦ 8ο, 33 σ. Ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση 10 ἐρωτικόν συντεθέν παρά Βιτζέντζου Κορνάρου ἀπό τήν χώραν τῆς Σιτίας τοῦ νησίου τῆς Κρήτης. Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1819. 8ο, 343 σ. (λείπει ἕνα φύλλο: σ. 225-6, ὀξείδωση, λεκέδες ἀπό νερό στήν ἀρχή, ὑπολείμματα χαλκομανίας στό δεύτερο φύλλο). Νεότερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές). Ἠλιού 1819.64. <ὡς ἔχει> € 300-400 ποίημα μυθολογικόν, ἐρωτικόν καί ἠθικόν, ἔκδοσις πρώτη μετά διαφόρων ὑποσημειώσεων, ἐν αἷς περιέχονται ἱστορικῶς σύν τοῖς ἄλλοις καί βίοι ἀξιολόγων ἀνδρῶν οὐκ εὐάριθμοι. Τεργέστη, A. Maldini, 1817. 8ο, II + (1-8) + (III-XXIII) + (3-381) σ. Ἡ πρώτη μορφή (μέ τό εὑρετήριο καί τίς διορθώσεις σέ ὀκτασέλιδο μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου), ξυλόγραφη βινιέτα στόν τίτλο (λείπει ἕνα φύλλο: σ. 241-2, στή θέση του φύλλα μέ χειρόγραφο τό ἀντίστοιχο κείμενο, τρύπα ἀπό ἔντομο σέ ὁρισμένα 9 ΚΟΡΝΑΡΟΣ, Βιτσέντζος. Ἐρωτόκριτος, ποίημα στό πάνω καί κάτω μισό τῆς σελίδας ἀντίστοιχα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, ἄκοπο ἀντίτυπο). € 40-60 10 ΓΟΥΖΕΛΗΣ, Δημήτριος. Ἡ κρίσις τοῦ Πάριδος, 7

[close]

p. 9

φύλλα, ὀξείδωση). Πάνινη ράχη (μικρές φθορές στά καλύμματα, χαλαρωμένες οἱ συνδέσεις). Ἠλιού 1817.54, Legrand & Pernot, 910. € 200-300 κλειτος, τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). χ.τ. [Βιέννη], 1817. 8ο, 461 σ. (τρύπες ἀπό ἔντομο κυρίως στά τεύχη BC καί T-U, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Ἀρχικά χαρτόνια (φθορές, χαλαρωμένη ἡ ράχη). Ἠλιού 1817.47. € 400-600 11 ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ, Μιχαήλ. Ἑρμῆλος, ἤ Δημοκριθηρά- γράφο καί φίλο μου / Φιλοποίμενα Κωνσταντινίδη / μέ πολλή ἀγάπη καί ἐκτίμηση / Τάκης Βαρβιτσιώτης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Γιάννη Σβορώνου). € 40-60 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 350 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 21 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό ζω- 16 ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ, Γ. Θ. Προσφορά. Θεσσαλονίκη 1938. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 31 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- τέστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ καί βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, τῇ οὔσῃ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος καί ἄλλα διάφορα, ἐκδίδοται τό πρῶτον ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κλπ. Ἀθήνα 1880. 8ο, λβ´ + 302 σ. Ἡ μορφή μέ 302 σελίδες, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ἐκδότη («Τῷ καλῷ κἀγαθῷ Στεφάνῳ Α. Βλαστῷ / φιλίας ὑπόμνημα. / Γ. Σ.»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές, λυμένος ὁ ψευδότιτλος, ex-libris Στ. Βλαστοῦ). Ἠλιού & Πολέμη, 1880.433. € 60-80 13 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ, Μ. Ἐποχές. Θεσσαλονίκη 1945. 12 ΔΑΠΟΝΤΕΣ, Κωνσταντῖνος. Κῆπος χαρίτων, του- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 166 σ. Μέ 4 φωτογραφίες ἐκτός κειμένου. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Ἐνθύμιο ἀπ’ τό χορό / τοῦ Ὀρειβατικοῦ, τήν ἄνοιξη / τοῦ 1946, γιά τήν ὡραία / φίλη μου, τήν κυρία Ναυσικᾶ / Παπαδοπούλου. / 21: Μάρτης / Η. Β.»). Πανί. € 50-70 17 ΒΕΝΕΖΗΣ, Ἠλίας. Μπλόκ C. Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ Βιβλίου, 1946. ρωση («Στόν ἀγαπητό μου ζωγράφο / Φιλοποίμενα Κωνσταντινίδη, / μέ πολλήν ἐκτίμηση καί φιλία. / Γ. Θ. Βαφόπουλος»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 60-80 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [32] σ. Μέ 2 ὁλοσέλιδες ἀναπαραγωγές σχεδίων τοῦ Τάκη Ἀλεξανδρίδη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ Συνέχεια, 3. Θεσσαλονίκη 1962. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 600 ἀντίτυπα. 27 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Τηλέμαχο Ἀλαβέρα / μέ τή φιλία μου / Μανόλης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. (2) € 150-200 14 ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ, Ἀριστοτέλης. Βίος καί ἔργα (ἔκδοση Α΄, τραγῳδία εἰς πράξεις πέντε. Λειψία, G. B. Teubner, 1860. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ξδ΄ + 216 σ. Κατάλογος συνδρομητῶν. Ἀντίτυπο μέ ἀφιέρωση («Τῷ ἐν ἰατροῖς ἀρίστῳ Κ. Στ. / Δέγλερῃ φιλικόν ἀντίδωρον / Γ. Ν. Βερναρδάκης»). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές). Γκίνης & Μέξας, 8275. € 40-60 18 ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ, Δημήτριος Ν. Κυψελίδαι, μέρος τῆς Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1907. 3 τόμοι, ια΄ + 567, 368 καί 422 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (μία ἔγχρωμη). Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). (3) € 100-150 15 ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, Τάκης. Ἐπιτάφιος. Θεσσαλονίκη 1951. 19 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ, Νικηφόρος. Ἡρωική συμφωνία. Ἀθήνα 1944. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 12 σ. Χωρίς ἰδιαίτερα ἐξώφυλλα 20 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Ὁ ταξιδιώτης. Ἀθήνα 1945. (ἄκοπο ἀντίτυπο). € 40-60 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 322 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. [38] σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). 8 € 80-120

[close]

p. 10

25 26 21 ΓΟΝΑΤΑΣ, Ἐπαμ. Χ. Τό βάραθρο. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1963. (ἄκοπο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Οἱ ἀγελάδες. Ἀθήνα, Πρώτη Ὕλη, 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 109 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). (2) € 60-80 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 67 σ. Προμετωπίδα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα γαλίδη / Μέ ἄπειρη ἐκτίμηση / Π. Σ. Δέλτα / Κηφισιά - 30/V/39»). Ἀρχικό πανί. (2) € 150-200 22 ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Παιδικές σελίδες. Γιά τήν πατρίδα. Ἀθήνα, Δημητράκος, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 138 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 156 σ. Δερμάτινη ράχη. [δεμένο μαζί:] ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ-ΛΑΥΡΑΣ, Ν. Ἐγκόλπια. Ἀθήνα, Ι. Ν. Σιδέρης, [1923]. 64 σ. (λείπει ὁ ψευδότιτλος, 25 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Μπολιβάρ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1944. 24 ΔΡΟΣΙΝΗΣ, Γεώργιος. Τό βοτάνι τῆς ἀγάπης. Ἀθήνα, Π. Μ. Ματιάτος, 1901. ἐπιδιόρθωση στό τελευταῖο φύλλο). € 40-60 2 τόμοι, 218 καί 216 σ. Μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. Λ. Κωνσταντινίδη, ἀναδιπλούμενος χάρτης στό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Στρατηγό / Κύριον Π. Γαρ- Βουλγαροκτόνου, ἔκδοση Γ΄. Ἀθήνα, Δημητράκος, 1934-1935. 23 ΔΕΛΤΑ, Π. Σ. Παιδικές σελίδες. Τόν καιρό τοῦ € 80-120 τοῦ Ν. Λύτρα (μία ἔγχρωμη), ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό γενναῖο Στρατηγό / Κύριον Π. Γαργαλίδη / Μέ τιμή / Π. Σ. Δέλτα / Κηφισιά - 30/V/39»). Ἀρχικό πανί. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 340 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 23 σ. Προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ ποιητῆ), ἕνα ἀπό τά 32 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου σέ χαρτί vélin chamois, λυτό φύλλο μικρότερων διαστάσεων μέ «τά κυριώτερα παροράματα». Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 600-800 26 ÉLUARD, Paul. Poésie ininterrompue. 3e édition. Παρίσι, Gallimard, 1946. ΤΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ ΤΟΥ Ν. ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΥ, μέ ἰδιό- χειρη ἀφιέρωση τοῦ Γάλλου ποιητῆ («à Nikos Engo- 9

[close]

p. 11

nopoulos / qui tranche à vif dans / la réalité, / Paul Eluard / Athènes, le 30 mai 46»). 88 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 700-900 27 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἡ ἐπιστροφή τῶν πουλιῶν. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. 32 ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Ἀργώ, μυθιστόρημα, ὁριστική μορφή σ’ ἕνα τόμο. Ἀθήνα, Πυρσός, 1936. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 482 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη (λυμένη ἡ ράχη). € 300-400 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 285 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 96 σ. Προμετωπίδα. Ἄρχικά ἐξώφυλλα 28 ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νίκος. Ἐν ἀνθηρῷ Ἕλληνι λόγῳ. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1957. 33 [ΚΑΛΑΜΑΡΗΣ, Νικόλ.] «ΡΑΝΤΟΣ, Νικήτας». Ποιήματα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1933. ἀφιέρωση («Τοῦ κ. Ἀνδρέα Μοθωνιοῦ / μέ φιλικούς χαιρετισμούς / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / 1942»). Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). € 80-120 τόν Ἐγγονόπουλο τυπωμένο σέ λεπτό κίτρινο χαρτόνι ἔχει δεθεῖ μεταξύ τοῦ τρίτου καί τοῦ τέταρτου φύλλου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). Ἡ κρίση τοῦ Eluard («Nikos Engonopoulos, qui taille à vif dans la réalité. Paul Eluard») προέρχεται ἀπό ἀφιέρωσή τοῦ Γάλλου ποιητῆ σέ βιβλίο πού προσέφερε στόν Ἐγγονόπουλο τό 1946 (βλ. πιό πάνω, ἀρ. 26). € 300-400 29 ΕΛΥΤΗΣ, Ὀδυσσέας. Τό φωτόδενδρο καί ἡ δέκατη τέταρτη ὀμορφιά. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 37 σ. Ἀπόσπασμα κρίσης τοῦ P. Eluard γιά ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 200 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 95 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλεύθερο τό 34 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1905-1915). Ἀλεξάνδρεια, [1930-1933]. κάτω, χαλαρωμένη ἡ ράχη). € 200-300 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 67 σ. Ἔγχρωμη προμετωπίδα (ἀναπαραγωγή ἔργου τοῦ Ν. Νικολάου), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στήν Κατερίνα Ἀγγελάκη-Rooke / μέ ἀγάπη / Ὀ. Ἐλύτης»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 30 ΘΕΜΕΛΗΣ, Γ. Οἱ κῆποι. Θεσσαλονίκη 1974. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 250 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. 35 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα (1916-1918). Ἀλεξάνδρεια, [1929-1933]. 46 φ. Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἀρίθμηση ἑνός ἄλλου (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ10. € 300-400 30 φ. Αὐτόγραφη ἡ ἀρίθμηση ἑνός φύλλου, αὐτόγραφες διορθώσεις σ’ ἕνα ποίημα (φ. 20) καί στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 17 φύλλων (λείπει τό λυτό φύλλο μέ τό χρονολογικό κατάλογο τῶν ποιημάτων). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Σαββίδης Γ8. € 200-300 € 60-80 10 ἀφιέρωση («Τοῦ / Προέδρου / Κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου / μέ αἰσθήματα τιμῆς καί φιλίας / Γιῶργος Θεοτοκᾶς / Νοέμβριος 1954»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἄκοπο). € 80-120 31 ΘΕΟΤΟΚΑΣ, Γιῶργος. Δοκίμιο γιά τήν Ἀμερική. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1954. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 236 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη 89 φύλλα μέ 69 ποιήματα (τό πρῶτο καί τό τελευταῖο φύλλο λευκά, στό δεύτερο ὁ τίτλος καί στό προτελευταῖο ἀναδιπλούμενος πίνακας περιεχομένων). Αὐτόγραφη συμπλήρωση μιᾶς λέξης στό 60ό ποίημα, αὐτόγραφες διορθώσεις στή δεύτερη χρονολογία τοῦ τίτλου καί στήν ἀρίθμηση τῶν ποιημάτων, αὐτόγραφος ἐπίσης ὁ πίνακας περιεχομένων μετά τό 60ό ποίημα. Ἀντίτυπο μέ τά φύλλα του δεμένα σέ μεταγενέστερο χρόνο σέ τεῦχος (εἶχε κυκλοφορήσει σέ λυτά φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα). Σαββίδης Γ9. € 600-800 36 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, 1919-1932. Ἀλεξάνδρεια, [1932].

[close]

p. 12

Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Βιβλιοδεσία τῶν Α. & Α. Γανιάρη, δέρμα, σύνθεση τοῦ Τ. Καλμούχου μέ τά ἀρχικά τοῦ ποιητῆ (Κ. Π. Κ.) στό πάνω κάλυμμα (μικρές φθορές, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἀξάκριστο). € 400-600 Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου. Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 191 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ. Δέρμα στή ράχη καί τίς γωνίες (σχισμένη ἡ κάτω ἕνωση). € 250-350 Ἀθήνα, Α. Καραβίας, 1947. 60 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (τοῦ Σπ. Βασιλείου). € 80-120 39 ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ, Ν. Μαραμποῦ, δεύτερη ἔκδοση. 40 37 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία 38 ΚΑΒΑΦΗΣ, Κ. Π. Ποιήματα, καλλιτεχνική ἐργασία βου καί Χρηστοπούλου Λυρικά, μετά γαλλικῆς μεταφράσεως. Odes nouvelles de Kalvos de Zante, suivies d’ un choix de poésies de Chrestopoulo, traduites par l’ auteur des Helléniennes, P[authier] de C[ensay]. Παρίσι, J. Renouard, 1826. 18ο, xij + 251 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ἐπιδιορθωμένη τρύπα στό κάτω περιθώριο τοῦ τελευταίου). Τίτλοι στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ἑλληνικό κείμενο καί γαλλική μετάφραση σέ ἀντικρυστές σελίδες. Ἀρχικά χαρτόνια (μικρές φθορές, δερμάτινη ἐτικέτα μέ τόν τίτλο στή ράχη). Ἠλιού 1826.41, Legrand & Pernot, 1079. Η ΣΠΑΝΙΟΤΑΤΗ ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΒΟΥ. 40 ΚΑΛΒΟΣ, Ἀνδρέας, καί Α. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ. Κάλ- λίγο λερωμένο). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ὁ μεγάλος ὕπνος, μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1946. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 181 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στόν Ἀντρέα Μοθωνιό / μέ φιλικά αἰσθήματα / Μ. Καραγάτσης»). Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο). (2) € 150-200 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 330 σ. Εἰκονογράφηση Μ. Ἀργυράκη. Ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα (μικρές φθορές). € 50-70 42 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τό «10». Ἀθήνα, Ἑστία, [1964]. € 1.000-1.500 41 ΚΑΡΑΓΑΤΣΗΣ, Μ. Τά στερνά τοῦ Γιούγκερμαν, διηγήματα. Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1899. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 334 σ. (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα). Πανί. € 50-70 44 ΚΑΡΥΩΤΑΚΗΣ, Κ. Γ. Ἐλεγεῖα καί σάτυρες. 43 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ, Α. Λόγια τῆς πλώρης, θαλασσινά μυθιστόρημα. Ἀθήνα, Πυρσός, 1941. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 189 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («Στό νέο ποιητή / Ἀντρέα Μοθωνιό / Μ. Καραγάτσης»). Πανί (ἔχει διατηρηθεῖ τό πάνω ἐξώφυλλο, Ἀθήνα, Ἐκδοτική Ἑταιρεία Ἀθηνᾶ, 1927. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 109 σ. Δερμάτινη ράχη (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). € 60-80 11

[close]

p. 13

ματα, τόμος πρῶτος (δέν ἐκδόθηκε ἄλλος). Μυτιλήνη 1915. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 6 μέρη σ’ ἕνα τόμο, 16ο, μβ΄ + ιθ΄ + ιδ΄ + ιδ΄ + μη΄ + ζ΄ σ. Ἐπιμέρους τίτλοι τυπωμένοι μέ κόκκινο μελάνι (χωρίς γενικό τίτλο, ὁ τίτλος στό ἐξώφυλλο). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΜΥΡΙΒΗΛΗ. 48 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Τό πνεῦμα τῆς 28ης Ὀκτωβρίου. Ἀθήνα 1945. 47 ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ, Στράτης. Κόκκινες ἱστορίες, διηγή- € 150-200 μένα ἐξώφυλλα. € 40-60 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 14 σ. Ἀρχικά εἰκονογραφη49 ΝΕΡΟΥΛΟΣ, Ἰάκωβος Ρίζος. Τραγωδία ἑλληνική 46 αιτίας τοῦ Λύχνου. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1862. 8ο, 125 σ. (ὀξείδωση). Νεότερη δερμάτινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 9115. [δεμένο μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἡ δίκημου μέ τή Σύνοδο. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο τῆς Προόδου, 1869. 8ο, θ΄ + 90 σ. (λείπει τό τελευταῖο φύλλο, ὀξείδωση). Legrand & Pernot, 2684 («rarissime»), Ἠλιού & Πολέμη, 1869.158. € 150-200 λονιᾶς, ἤ σκέψες ἀπάνου στήν οἰκογένεια, στή θρησκία καί στήν πολιτική εἰς τήν Κεφαλονιά. Κεφαλληνία, τυπογραφεῖο Ἡ Κεφαλληνία, 1856. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, 69 + 77 + β΄ + 91 σ. Ὑπολείμματα ἀφιέρωσης καί νεότερη σφραγίδα στόν τίτλο. Μεταξύ τοῦ πρώτου καί τοῦ δεύτερου φύλλου ἔχει δεθεῖ αὐτόγραφη ἐπιστολή τοῦ συγγραφέα: «Οἴκοθεν, τάς 13 νοεμβ(ρί)ου -77-. Σεβαστέμου Κύριε. Παρακαλῶ νά δεχθῆτε τά διά τῆς παρούσηςμου συνοδευόμενα μικράμου συγγραμματάκια, τά ὁποῖα, παρακαλῶ πάλιν, νά ἀναγνώσετε μέ κάθεσας ἀνάπαυσην...». Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Legrand & Pernot, 1891, Γκίνης & Μέξας, 7091, Ἑλληνική Βιβλιοθήκη, 506. € 250-350 46 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Τά μυστήρια τῆς Κεφα- 45 ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ, Ἀνδρέας. Οἱ καταδρομές μου ἐξ- Ἀσπασία, διῃρημένη εἰς τρεῖς πράξεις, ἐκδίδεται δέ δαπάνῃ τῶν φιλογενῶν Ι. Ξ[ενοφωντίδου] καί Κ. ππ. Λειψία, Breitkopf & Härtel, 1823. Δεύτερη ἔκδοση, 8ο, 58 σ. (λεκέδες ἀπό νερό, ὀξείδωση). Ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα. Ἠλιού 1823.47. € 200-300 50 ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ, Δημ. Π. Τό φρέαρ μέ τίς φόρμιγγες. Ἀθήνα 1943. 51 ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Ἀχιλλεύς. Ποιήματα. Ἀθήνα & Κωνσταντινούπολη, Α. Κορομηλᾶς, 1881. κολλημένο στήν πίσω ὄψη τοῦ τίτλου (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Μ. Νικολινάκου). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐν μέρει ἄκοπο ἀντίτυπο). € 60-80 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 150 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 27 σ. Μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ ἐπι- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 3 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, 8ο, 318, 360 καί 404 σ. (λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος τοῦ δεύτερου τόμου, σχίσιμο σέ δύο φύλλα του: σ. 558). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές). Ἠλιού & Πολέμη, 1881.59-61. 52 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Ν. Γ. Ἀνακομιδή. Θεσσαλονίκη 1961. € 80-120 24 σ. Χωρίς ἰδιαίτερο φύλλο τίτλου, ἀντίτυπο μέ 12 ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («μέ φιλία καί ἀγάπη / στόν

[close]

p. 14

Σωκράτη Καψάσκη / Ν. Γ. Πεντζίκης»). Ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα. € 80-120 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 437 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (εἰκονογραφημένα ἀπό τό συγγραφέα). [μαζί, τοῦ ἰδίου:] Ἀρχιτεκτονική τῆς σκόρπιας ζωῆς. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1963. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 167 σ. (ὑπογραμμίσεις μέ μολύβι). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα). (2) € 100-150 53 ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ, Ν. Γ. Τό μυθιστόρημα τῆς κυρίας Ἔρσης. Ἀθήνα, Ταχυδρόμος, 1966. 55 ΡΟΪΔΗΣ, Ε. Δ. Ἡ Πάπισσα Ἰωάννα, μεσαιωνική μελέτη. Ἀθήνα, Ι. Κασσανδρεύς, 1866. € 40-60 54 ΡΙΤΣΟΣ, Γιάννης. Τό ἐμβατήριο τοῦ ὠκεανοῦ. Ἀθήνα, Γκοβόστης, [1940]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 33 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 8ο, ιϚ´ + 336 σ. Δίχρωμος ὁ τίτλος, ρωση («In remembrance of our / hearty meeting, / in Athens / As a mark of honour / Yours / Μ. Σαχτούρης / 71 / MILTOS SAHTOURIS», συμπληρωμένη ἀπό ἄλλο χέρι μέ κόκκινο μαρκαδόρο: «To Mr W. McNEIL LOWRY»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 40-60 57 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Διάλογος πάνω στήν ποίηση. Ἀθήνα, Σεργιάδης, 1939. 56 ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, Μίλτος. Τό σκεῦος. Ἀθήνα, Κείμενα, 1971. ξυλόγραφο πορτραῖτο ἐκτός κειμένου, φύλλο μέ παροράματα στό τέλος (ἐλαφρά λερωμένα μερικά φύλλα, νεότερες σημειώσεις καί ὑπογραμμίσεις, οἱ περισσότερες μέ μολύβι). Δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (μικρές φθορές στά καλύμματα, θήκη μέ ἀποκόμματα στό ἐσωτερικό τοῦ κάτω καλύμματος). € 100-150 58 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Ποιήματα, 1. Στροφή, Ἡ Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία. Ἀθήνα 1940. 59 Ἀρχικά ἐξώφυλλα (λυμένη ἡ ράχη, ἴχνη σελοτέιπ). Δασκαλόπουλος 11. € 150-200 59 ΣΕΦΕΡΗΣ, Γιῶργος. Κίχλη. Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1947. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 525 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 99 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 45 σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. 25 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές φθορές, λυμένη ἡ ράχη). Δασκαλόπουλος 19. 60 [ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος]. Πρόλογος στή ζωή, [τόμος Δ΄ (ἀπό τούς 4)]. [Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1917]. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, φ. 72. Πανί. 61 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Στοῦ βασιλιᾶ τό γυρισμό, τραγούδια. Ἀθήνα 1920. € 250-350 € 60-80 69 σ. Ἀνάτυπο ἀπό τά Νέα Γράμματα τυπωμένο σέ 100 ἀριθμημένα ἀντίτυπα. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. Δασκαλόπουλος 8. € 150-200 ἐξώφυλλα. € 80-120 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. σ. 15 (ὀξείδωση). Χωρίς ἰδιαίτερα 13

[close]

p. 15

ρωση («Εἰς τόν Κον Α. Μοθωνιόν / Μέ πολλή ἐκτίμηση / Κ. Ταχτσῆς. / Γενάρης 1952»). Ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ τίτλο: «Δέκα ποιήματα», ἐλαφρά λερωμένα). Η ΠΡΩΤΗ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΑΧΤΣΗ. 66 ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Ἡ συμφωνία τοῦ Μπραζίλιαν. Ἀθήνα 1954. 65 ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. Ποιήματα. Ἀθήνα 1951. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. [30] σ. Ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- € 150-200 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 23 σ. Ἀρχικά ἐξώφυλλα (τοῦ Γ. Τσαρούχη, λίγο λερωμένα). € 80-120 67 ΤΑΧΤΣΗΣ, Κώστας. [Τέσσερα ποιήματα]. χ.τ. καί χ. 65 μέ μετάφραση καί εἰσαγωγή [στά γαλλικά] τοῦ Robert Levesque. Ἀθήνα, Ἐκδόσεις Ἄλφα Ι. Σκαζίκη, 1944. 4ο, 61 σ. Ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, τίτλοι στά ἑλληνικά καί γαλλικά, ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Σπ. Βασιλείου. Ἀρχικά ἐξώφυλλα. € 150-200 μετά προλόγου περί τοῦ βίου καί τῶν ἔργων τοῦ ποιητοῦ ὑπό Κωστῆ Παλαμᾶ (Βιβλιοθήκης Μαρασλῆ παράρτημα ἀρ. 11). Ἀθήνα, Π. Δ. Σακελλάριος, 1901. ξβ´ + 352 σ. Μέ 5 φωτοτυπικές ἀναπαραγωγές ἔργων τῶν Γ. Ἰακωβίδη καί Ν. Γύζη. Πανί. € 80-90 τίθεται καί ᾠδή τις εἰς τόν Ναπολέοντα ποιηθεῖσα ὑπό τοῦ αὐτοῦ. Ἀθήνα, Α. Ἀγγελίδης, 1842. 8ο, [6] + 255 + [3] σ. Φύλλο μέ παροράματα στό τέλος. Νεότερη πάνινη ράχη. Γκίνης & Μέξας, 3679. € 60-80 64 ΣΟΥΤΣΟΣ, Παν. Τρία λυρικά δράματα, εἰς ἅ προσ63 ΣΟΛΩΜΟΣ, Διονύσιος. Ἅπαντα τά εὑρισκόμενα, 62 ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ, Ἄγγελος. Μήτηρ Θεοῦ, τό κείμενο Τυπωμένα σέ ἰσάριθμα λυτά φύλλα πιασμένα μέ συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους, 260 x 184 mm., ὅλα ὑπογεγραμμένα («Κ. Ταχτσῆς»). Οἱ τίτλοι τῶν ποιημάτων εἶναι οἱ ἑξῆς: α) «Τί θάλεγα στό θάνατο ἄν ἀποφάσιζα ν’ αὐτοκτονήσω ἀπόψε», β) «Νά τί ἄκουσα ἐγώ νά λέει ἕνας πιλότος εἴκοσι-δυό χρονῶ ὅσο αὐτός μιλοῦσε γιά φούτμπώλ», γ) «Ἐγώ φοβόμουνα τή θάλασσα καί τά καράβια...» καί δ) «Ὀλυμπία». € 150-200 ποιημάτων καί διηγήσεων. Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1847. ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ. 16ο, 103 σ. (ἐλαφρά ὀξειδωμένο ἀντίτυπο). Νεότερο δέρμα (ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα). Γκίνης & Μέξας, 4507. € 150-200 69 ΦΑΤΣΕΑΣ, Α. Ὁ Βερτόλδος, σειρά πολιτικῶν κωμῳδιῶν. Ἀθήνα, Ν. Γ. Πάσσαρης, 1871. 68 ΤΕΡΤΣΕΤΗΣ, Γεώργιος. Ἁπλῆ γλῶσσα, συλλογή 14 ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀντίτυπα ἐκτός ἐμπορίου. 98 σ. Μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση («στό φίλο ποιητή Αὐρήλιο Εὐστρατιάδη / Ντῖνος Χρι- 70 ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, Ντ. Ποιήματα, 1949-1960. Θεσσαλονίκη, Διαγώνιος, 1962. € 40-60 8ο, 96 σ. (ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα). Νεότερα ἐξώφυλλα. Ἠλιού & Πολέμη, 1871.480.

[close]

Comments

no comments yet