Δημοπρασία Βιβλίων 20 Δεκεμβρίου 2010

 

Embed or link this publication

Description

Κατάλογος Δημοπρασίας Βιβλίων 20 Δεκεμβρίου 2010

Popular Pages


p. 1

Σπάνια Βιβλία, Έγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχείο Athens Plaza │∆ευτέρα 20 ∆εκεµβρίου 2010 │6.30 µ.µ.

[close]

p. 2

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 20 Δεκεμβρίου 2010 | 6.30 μ.μ.

[close]

p. 3

2

[close]

p. 4

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 20 Δεκεμβρίου 2010 | 6.30 μ.μ. Δημοπρασία ATHENS PLAZA Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου 2010, ὥρα 6.30 μ.μ. Ἐξέταση λαχνῶν ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 20 Ἀπό 3 ἕως 18 Δεκεμβρίου, κάθε μέρα (ἐκτός Κυριακῆς) 10.00 π.μ. ἕως 4.00 μ.μ. (Σάββατο 10.00 π.μ. ἕως 3.00 μ.μ.) Γραπτές προσφορές Τηλ.: 210 36 20 084 Fax: 210 36 20 382 Äçìïðñáóßåò ¸ñãùí ÔÝ÷íçò & Âéâëßùí Ìáõñïìé÷Üëç 20, ÁèÞíá 10680 Tçë.: 210 36 14 897 Fax: 210 36 20 382 books@vergosauctions.com www.vergosauctions.com

[close]

p. 5

Σπάνια βιβλία, Ἔγγραφα & Χαρακτικά Ξενοδοχεῖο ATHENS PLAZA | 20 Δεκεμβρίου 2010 | 6.30 μ.μ. Δημοπράτης Πέτρος Βέργος Σύνταξη - εὐθύνη καταλόγου Θεόδωρος Θεοδώρου Πληροφορίες - διεκπεραίωση Γιώτα Καρακατσάνη Νατάσα Μπέσικου Εὔη Μπλέσιου Γιάννης Αντωνόπουλος Ἐπεξεργασία εἰκόνων & ἡλεκτρονική σελιδοποίηση Indigo Graphics Ἐκτύπωση Ἐπικοινωνία Φωτογραφία ἔργων Γιάννης Βαχαρίδης Ὀδυσσέας Βαχαρίδης Εἰκόνες ἐξωφύλλου Νο 296 και 152

[close]

p. 6

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ξένη λογοτεχνία 3. Λεξικά 2. Νεοελληνική λογοτεχνία 4. Ἐφημερίδες – Περιοδικά 5. 15ος-17ος αἰῶνας 8. Λαογραφία 9. Παιδεία 6. Ἀρχαῖοι συγγραφεῖς 7. Ἑλληνική γλώσσα – Φιλολογία 38-40 4-37 1-3 41-51 52-54 55-62 63-74 75-78 10. Θρησκεία 79-81 12. Ἐπιστῆμες 14. Ἱστορία 16. Τοπικά 15. Ναυτικά 11. Φιλοσοφία 82-89 90-92 13. Χειρόγραφα – Ἔγγραφα 101-140 93-100 141-207 212-275 276-303 304-309 310-327 208-211 17. Γεωγραφικά – Ταξιδιωτικά 18. Χάρτες 19. Φωτογραφία 20. Τέχνες 21. Εἰκονογραφημένες ἐκδόσεις 22. Σχέδια, ὑδατογραφίες, κλπ. 24. Νεοελληνική χαρακτική 23. Χαρακτικά 18ου-19ου αἰώνα – Λαϊκές λιθογραφίες – Ἀφίσες 328-334 335-361 362-384 385-440 441-475

[close]

p. 7

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ἡ προμήθεια τοῦ δημοπράτη εἶναι 18%

[close]

p. 8

ΔΕΥΤΕΡΑ, 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 ΜΕΡΟΣ Α´- 6.30 μ.μ. 1. ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Λαχνοί 1-275 1. 2. λείπει τό κάτω ἐξώφυλλο, κομμένες οἱ γωνίες τοῦ πάνω, [Legrand & Pernot, 3338], 8ο, σ. 148, Ἀργοστόλι, τυπογραφεῖο “Ἡ Ἠχώ”, 1882. 40-60 ELIOT (T. S.) Η ΕΡΗΜΗ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, εἰσαγωγή, σχόλια, μετάφραση Γιώργου DANTE (ALIGHIERI) ΤΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ, [μεταφρασθέντα ὑπό] Π. Βεργωτῆ, Ὑόρκη, MacMillan, 1902, KOKORO: HINTS AND μένη ἡ πάνω ἀκμή, σ. 388, Βοστώνη & Ν. Ὑόρκη, Houghton, Mifflin & Company, 1896, GLEANINGS ECHOES OF JAPANESE INNER LIFE, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικό πανί (ἐλαφρά λερωμένο), χρυσω- 3. Σεφέρη, δεύτερη ἔκδοση, περιορισμένη σέ 400 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 129, 100-150 Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1949. πρώτη μορφή, μέ τό ἐρυθρό διακοσμητικό πλαίσιο τοῦ τίτλου τυπωμένο ἀνάποδα, μέ 3 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, εἰκονογράφηση ἐντός κειμένου τοῦ Genjiro Yeto, ἀρχικό εἰκονογραφημένο πανί (λίγο λερωμένο), χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες, σ. vii + 251, Ν. HEARN (LAFKADIO) KOTTO: BEING JAPANESE CURIOS, WITH SUNDRY COBWEBS, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, χρυσωμένη ἡ πάνω ἀκμή, ἀξάκριστες οἱ ὑπόλοιπες, σ. 296, Βοστώνη & Ν. Ὑόρκη, Houghton, Mifflin & Company, 1896 — NOGUCHI (YONE) LAFCADIO HEARN IN JAPAN, with Mrs. Lafcadio Hearn’s reminiscences, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, δεύτερη ἐκτύπωση, προμετωπίδα τοῦ Shoshu Saito, εἰκονογράφηση τοῦ Genjiro Kataoka καί τοῦ συγγραφέα, 4 εἰκόνες ἐκτός κειμένου, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, ex-libris Aurora College Library, γιαπωνέζικη βιβλιοδεσία, κίτρινα εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, περικάλυμμα (μεταγενέστερη ταινία στή ράχη), σ. vii + 177, Ν. Ὑόρκη, Mitchell Kennerley, 1911, 4 ἔργα μαζί, 8ο. (4) 200-300 IN BUDDHA-FIELDS: STUDIES OF HAND AND SOUL IN THE FAR EAST, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικό πανί, 4. 5. τοῦ τιμίου Ξύλου τοῦ ζωοποιοῦ Σταυροῦ, τοῦ ἐν τῇ ἱερᾷ καί βασιλικῇ Μονῇ τοῦ Ξηροποτάμου, τῇ οὔσῃ ἐν τῷ ἁγιωνύμῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος καί ἄλλα διάφορα, ἐκδίδοται τό πρῶτον ὑπό Γαβριήλ Σοφοκλέους, μετά προλόγου, γλωσσαρίου κλπ., κατάλογος συνδρομητῶν, κομμένο μικρό τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν πρώτων φύλλων, νεότερο πανί, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά 60-80 ἐξώφυλλα, 8ο, σ. λβ´ + 286, Ἀθήνα 1880. ΔΑΠΟΝΤΕΣ (ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) ΚΗΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, τουτέστι βιβλίον περιέχον τήν περίοδον 2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 6. νέστερα ἐξώφυλλα, λείπει τό κάτω, 8ο, σ. 80, Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 70-90 1873. ὁποίας φανερόνεται ἕνας χωριάτης πανοῦργος καί ὀξύνους ὁ ὁποῖος, ὕστερα ἀπό διάφορα παθήματα, διά τόν πολύν καί ὀξύτατόν του νοῦν, γίνεται βασιλικός σύμβουλος, μέ μιά ὁλοσέλιδη καί 10 μικρές ξυλογραφίες ἐντός κειμένου, μεταγε- CROCE (GIULIO CESARE, detto dalla Lira) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΒΕΡΤΟΛΔΟΥ, εἰς τάς 7. ἁπλότητες, ἅμα δέ καί αἱ ὀξεῖαι καί φρόνιμοι γνῶμαι τῆς Μαρκόλφας, μέ 7 μικρές ξυλογραφίες ἐντός κειμένου (μία στόν τίτλο), μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (σημείωση μέ μαρκαδόρο), 8ο, σ. 63, Βενετία, Ἑλληνικό Τυπογραφεῖο τοῦ Ἁγ. Γεωργίου, 1874. 60-80 CROCE (GIULIO CESARE, detto dalla Lira) ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΙ ΥΨΗΛΟΤΑΤΑΙ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, εἰς CROCE (GIULIO CESARE, detto dalla Lira) ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΙΝΟΥ, ΥΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥΡΓΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΔΟΥ, καί αἱ γελοιόταται αὐτοῦ τάς ὁποίας φανερώνεται ἕνας χωριάτης πανοῦργος καί ὀξύνους, ὁ ὁποῖος ὕστερον ἀπό διάφορα παθήματα, διά τόν πολύν καί ὀξύτατόν του 7

[close]

p. 9

6 νοῦν, γίνεται βασιλικός σύμβουλος, ἅμα δέ καί ἡ διαθήκη, τά γνωμικά καί αἱ παροιμίαι τοῦ αὐτοῦ, μέ 13 μικρές ξυλογραφίες ἐντός κειμένου, τρύπα ἀπό ἔντομο στό ἐσωτερικό περιθώριο τῶν πρώτων φύλλων, ὀξείδωση, μεταγενέστερα ἐξώφυλλα (σημείωση μέ μαρκαδόρο), 8ο, σ. 102, Βενετία, Φοῖνιξ, 1880. 70-90 ποιητῆ (“Στόν Ποιητή / κ. Ανδρέα Τσούρα / φιλική προσφορά / Μαν. Αναγνωστάκης”), ἀρχικά 60-80 ἐξώφυλλα, σ. [24], Θεσσαλονίκη 1951. τῆς σκλαβιᾶς, δεύτερη ἔκδοση, προμετωπίδα (πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα), ἕνα ἀπό τά 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα σέ “βαρύ πολυτελές χαρτί”, πανί, ὁ τίτλος στό πάνω κάλυμμα, λίγο λερωμένη ἡ ράχη, σ. 268, Ἀθήνα, Οἱ Φίλοι τοῦ Βιβλίου, 1945. 60-80 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ (ΜΑΝΟΛΗΣ) ΕΠΟΧΕΣ 3, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ 19 ΔΟΣΗ, ἐξώφυλλα (δοκίμιο τῶν ἀρχικῶν ἐξωφύλλων τυπωμένο στήν πίσω ὄψη ἐξωφύλλων ἄλλης ἔκδοσης), σ. 40, Ἀθήνα, Ἀντωνόπουλος, 60-80 [1940]. 8. 12. ΔΕΛΤΑ (Π. Σ.) ΣΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, 2 τόμοι, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ 2 χάρτες ἐκτός κει- 9. ΒΕΝΕΖΗΣ (ΗΛΙΑΣ) ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ 31328, τό βιβλίο 13. ΔΟΥΚΑΣ (ΣΤΡΑΤΗΣ) ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΝΟΣ ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥ, τρίτη ἔκδοση, προμετωπίδα (ἀναπαρα- μένου τῆς Στ. Φάρκου (ἕνας ἀναδιπλούμενος), εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου τοῦ Δ. Α. Μπισκίνη, πάνινη ράχη, σ. 301 καί 597, Ἀθήνα, τυ60-80 πογραφεῖο τῆς Ἑστίας, 1937. (2) 10. ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ (ΝΙΚΗΦ.) ΕΞΟΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΑΛΟΓΟ (ΥΜΝΟΣ ΣΤΗ ΧΑΡΑ), ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, προμε- 11. 8 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ (ΝΙΚΗΦ.) ΤΟ ΜΕΣΟΥΡΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΩΤΙΑΣ, ποιήματα, 1938-1940, ΠΡΩΤΗ ΕΚ- τωπίδα (ἀναπαραγωγή σχεδίου τοῦ Γ. Βακαλό), μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“θερμή φιλική προσφορά / Στόν Ἀντώνη Σαμαράκη / ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ”), ἀρχικά ἐξώφυλλα, χαλαρωμένη ἡ ράχη, 16ο, σ. 57, Ἀθήνα 1952. 60-80 14. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) EL SOL PRIMERO, traduc- γωγή σχεδίου τοῦ Σ. Παπαλουκᾶ), ἀρχικά γράμματα τοῦ Α. Θεοδωρόπουλου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Εἰς τήν εὐγενικότατη Κυρία / Εἰρήνη Β. Χαλεπᾶ / Μέ πολλή τιμή / Στρατῆς Κ. Δούκας / Ἀθήνα / 15. XI. 58”), ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα τοῦ Α. Τάσσου, σ. 72, Ἀθήνα, Βιβλιοπωλεῖο τῆς 60-80 Ἑστίας, 1958. ciσn José Antonio Moreno Jurado, ἔκδοση περιορισμένη σέ 650 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“Στήν Κατερίνα Νικολαρέα / τή σύντροφο τῆς Ἰσπανίας / μέ πολλήν ἀγάπη / Ὀ. Ἐλύτης / 29. 10. 80”), σέ λυτά φύλλα (ὅπως κυκλοφόρησε), ἀρχικό portfolio, φ. XXIX, 60-80 Σεβίλλη, Dendrόnoma, 1980.

[close]

p. 10

16. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) ΤΑ ΕΤΕΡΟΘΑΛΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἔγχρωμη προμετωπίδα τοῦ Ν. Χα- 15. ΕΛΥΤΗΣ (ΟΔΥΣΣΕΑΣ) Ο ΗΛΙΟΣ Ο ΗΛΙΑΤΟΡΑΣ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 29, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1971. 80-120 23. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (ΝΙΚΟΣ) ΟΔΥΣΕΙΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 300 ἀριθμημένα 17. ΕΜΠΕΙΡΙΚΟΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ) ΟΚΤΑΝΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μ’ ἕνα πορτραῖτο τοῦ συγγραφέα τζηκυριάκου Γκίκα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 59, 80-120 Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1974. 24. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ (ΝΙΚΟΣ) ΤΟΝΤΑ-ΡΑΜΠΑ, με- 18. ΘΕΟΤΟΚΑΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ὑπολείμματα ἰδιό- ἐκτός κειμένου (φωτογραφία τοῦ Ἄρη Κωνσταντινίδη), ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 105, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1980. 60-80 25. ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ (ΖΗΣΙΜΟΣ) ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ [Ρόδος], ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 400 τάφραση Γιάννη Μαγκλῆ, ἀρχικά ἐξώφυλλα, εἰκονογραφημένο περίβλημα, σ. 227, Ἀθήνα, 40-60 Δίφρος, 1956. ἀντίτυπα, ὅλα μέ τήν ὑπογραφή τοῦ συγγραφέα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο, 4ο, σ. 835, Ἀθήνα, Πυρσός, 1938, μαζί τό “Λεξιλόγιο τῆς Ὀδύσειας”. (2) 1.500-2.000 19. ΚΑΒΑΦΗΣ (Κ. Π.) ΠΟΙΗΜΑΤΑ 1915-1920, ἀρχικό χειρης ἀφιέρωσης στό δεύτερο φύλλο, ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐνισχυμένα μέ χαρτόνι), σ. 236, Ἀθήνα, Ἴκαρος, 1954. 40-60 20. ΚΑΒΑΦΗΣ (Κ. Π.) ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ἀντίτυπο σέ χαρτί στάδιο, 49 ποιήματα σέ 58 λυτά φύλλα (τό πρῶτο καί τό τελευταῖο λευκά), πιασμένα μέ μεταλλικό συνδετήρα στήν πάνω ἀριστερή γωνία τους καί τοποθετημένα σέ δίφυλλο μεγαλύτερων διαστάσεων (μέ τόν τίτλο στήν πρώτη σελίδα του καί τόν πίνακα περιεχομένων στήν τρίτη), ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“Εἰς τόν φίλον λόγιον Β. Παυλίδη / Κ. Π. Καβάφης”), αὐτόγραφη συμπλήρωση τοῦ πίνακα περιεχομένων μετά τό 46ό ποίημα, αὐτόγραφη διόρθωση στήν ἔντυπη ἀρίθμηση 39 ποιημάτων, ἀρχικά ἐξώφυλλα (μέ αὐτόγραφη τή δεύτερη χρονολογία), [Σαββίδης Γ5], Ἀλεξάν600-800 δρεια, [π. 1920]. “ἐλαφρύ καί πορῶδες”, μέ μιά αὐτόγραφη διόρθωση στή σ. 33, λείπει ὁ τίτλος, ἀρχικά ἐξώφυλλα, [Σαββίδης Β2], σ. 42, Ἀλεξάνδρεια 1910. 150-200 26. ΜΠΑΣΤΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ [“ΜΠΑΣΤΙΑΣ”] (ΚΩΣΤΗΣ) ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΛΟ, δράμα σέ μέρη τρία, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀρχικά ἐξώφυλλα (μικρές 40-60 φθορές), σ. 104, Ἀθήνα, Ζηκάκης, 1922. ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἄκοπο, σ. 46, Ἀθήνα 1951. 60-80 27. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ (ΝΙΚΟΣ) ΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΡΦΙΑ, (μυθιστόρημα), ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- 28. ρωση τοῦ συγγραφέα (“Τοῦ φίλου / κ. Χ. Λαχοβάρη / μ’ ἐκτίμηση πραγματι- / κή / Ν. Νικολαΐδης”), πανί, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά 40-60 ἐξώφυλλα, σ. 331, Κύπρος 1948. 29. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) “ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ...”, διηγήματα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέ- ΝΤΟΡΡΟΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ) ΣΤΟΥ ΓΛΥΤΩΜΟΥ ΤΟ ΧΑΖΙ, δεύτερη ἔκδοση, ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἄκοπο καί ἀξάκριστο ἀντίτυπο, σ. 91, Παρίσι 1931. 80-120 21. ΚΑΒΑΦΗΣ (Κ. Π.) ΠΟΙΗΜΑΤΑ, καλλιτεχνική ἐργασία Τάκη Καλμούχου, φιλολογική ἐπιμέλεια Ρίκας Σεγκοπούλου, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, σέ 2030 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, μ’ἕνα πορτραῖτο τοῦ ποιητῆ, ἀρχικά ἐξώφυλλα, χαλαρωμένη ἡ ράχη, ἀξάκριστο, σ. 191, Ἀλεξάνδρεια, Ἀλεξανδρινή Τέχνη, 1935. 250-350 30. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, μυθιστόρημα, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, μέ ἰδιόχειρη ρωση τοῦ συγγραφέα (“Στόν Παναγιώτη Παναγᾶκο / τόν φίλο μου τοῦ παρελθόντος, / καί πιθανῶς τοῦ μέλλοντος. / Ἀντ. Σαμαράκης / Ἀθήνα, 22/8/54”), ἀρχικά ἐξώφυλλα (λίγο λερωμένα), χαλαρωμένη ἡ ράχη, σ. 76, Ἀθήνα 1954, μαζί τεῦχος μέ κριτικές (π. 1959). (2) 80-120 22. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ (ΝΙΚΟΣ) ΤΡΑΒΕΡΣΟ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἔγχρωμη προμετωπίδα τοῦ Γιάννη Μό- ραλη, ἀρχικά ἐξώφυλλα, σ. 49, Ἀθήνα, Κέδρος, 1975. 150-200 31. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΛΠΙΣ, διηγήματα, 23η ἔκδοση * 105.000 ἀντίτυπα, σ. 70, 1983, ΑΡΝΟΥΜΑΙ, διηγήματα, κρατικό βραβεῖο διηγήματος 1962, 19η ἔκδοση * 90.000 ἀντίτυπα, ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Στόν Παναγιώτη Παναγᾶκο / Ἐγκάρδια / Ἀντώνης Σαμαράκης / Ἀθήνα / 18 Ἰουνίου 1959”), ἀρχικά ἐξώφυλλα, χαλαρωμένη ἡ ράχη, σ. 138, Ἀθήνα 1959. 80-120 9

[close]

p. 11

37 σ. 192, 1983, Η ΚΟΝΤΡΑ, διηγήματα, 3η ἔκδοση * 15.000 ἀντίτυπα, σ. 134, 1992, 3 ἔργα μαζί, μέ ἐκτενεῖς ἰδιόχειρες ἀφιερώσεις τοῦ συγγραφέα στόν Παν. Παναγᾶκο, ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, Ἀθήνα, Γ. Κ. Ἐλευθερουδάκης. (3) 150-200 38 ριορισμένες σέ 525 καί 356 ἀντίστοιχα ἀριθμημένα ἀντίτυπα, πανί, Ἀθήνα 1940. 300-400 35. ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ (ΑΓΓΕΛΟΣ) ΜΗΤΗΡ ΘΕΟΥ, τό κεί- 32. ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ (ΑΝΤΩΝΗΣ) THE PASSPORT and 33. ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ (ΜΙΛΤΟΣ) ΤΑ ΣΤΙΓΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα other stories, translated by Gavin Betts, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“To Roberta / –with best hopes / for a better future / of the human race / With all my friendship / Antonis / Westford, August 29, 1983”), ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα, σ. 112, Μελ50-70 βούρνη, Longman Cheshire, 1981. ἀντίτυπα, μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ ποιητῆ (“Στό Σωκράτη καί τή Βίκη / Καψάσκη / μέ θερμή φιλία / Μ. Σαχτούρης / 63”), ἀρχικά ἐξώφυλ60-80 λα, σ. 45, Ἀθήνα 1962. 36. ΣΟΛΩΜΟΣ (ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ) ΤΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, προλεγόμενα καί ἐπιμέλεια Ι. μενο μέ μετάφραση καί εἰσαγωγή [στά γαλλικά] τοῦ Robert Levesque, ἔκδοση περιορισμένη σέ 500 ἀριθμημένα ἀντίτυπα, ξυλόγραφα ἀρχικά γράμματα τοῦ Σπ. Βασιλείου, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ μεταφραστῆ, δερμάτινη ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα, ἄκοπο, σ. 61, Ἀθήνα, Ἐκδόσεις “Ἄλφα” Ι. Σκαζίκη, 1944. 150-200 Πολυλᾶ, ἀμυδρός λεκές ἀπό νερό, ἀπόδετο, [Legrand & Pernot, 2031], σ. οη´ + 445, Κέρκυρα, τυπογραφεῖο “Ἑρμῆς” Α. Τερζάκη, 1859. 250-350 34. ΣΕΦΕΡΗΣ (ΓΙΩΡΓΟΣ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ, 1. Στροφή, Ἡ Στέρνα, Μυθιστόρημα, Γυμνοπαιδία, σ. 99, ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΓΥΜΝΑΣΜΑΤΩΝ (1928-1937), σ. 99, 2 ἔργα δεμένα σ’ ἕνα τόμο, ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, πε- 37. ΤΑΧΤΣΗΣ (ΚΩΣΤΑΣ) ΠΟΙΗΜΑΤΑ, [στό ἐξώφυλλο:] ΔΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ, ΠΡΩΤΗ ΕΚΔΟΣΗ, ἀντίτυπο μέ ἰδιόχειρη ἀφιέρωση τοῦ συγγραφέα (“Στό φίλο Βασίλη Βόγκλη / Μ’ ἀγάπη / Κ. Ταχτσῆς”), ἀρχικά ἐξώφυλλα (ἐλαφρά λερωμένα), 300-400 σ. [30], Ἀθήνα 1951. 10

[close]

p. 12

38. ΓΑΖΗΣ (ΑΝΘΙΜΟΣ) ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, τρίτομον, νῦν τό δεύτερον ἐκ διαφό- 3. ΛΕΞΙΚΑ ρων νεωτέρων ἑλληνικογερμανικῶν καί ἑτέρων λεξικῶν ἐπεξεργασθέν [...] καί ἐκδοθέν ἐπιστασίᾳ, ἐπιμελείᾳ καί δαπάνῃ Κωνσταντίνου Γκαρπολᾶ καί Χριστοδούλου Ματακίδου, 3 τόμοι, χαλυβόγραφη προμετωπίδα στόν πρῶτο τόμο (πορτραῖτο τοῦ Ὄθωνα), κομμένο καί συμπληρωμένο περί τό 1/3 τοῦ ψευδότιτλου τοῦ τρίτου τόμου (μέ ἀπώλεια τυπωμένης ἐπιφάνειας), τρύπα ἀπό ἔντομο στά πρῶτα φύλλα του, ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ τῆς μυθολογίας, ἱστορίας καί γεωγραφίας, ὡς παράρτημα τοῦ παρόντος ἑλληνικοῦ λεξικοῦ, νῦν τό πρῶτον ἐκ τοῦ γερμανικοῦ [τοῦ G. Ch. Crusius] μεταφρασθέν καί πλείσταις λέξεσι καί ἑρμηνείαις ἐπαυξηθέν ὑπό Νικολάου Λωρέντη, κατάλογος συνδρομητῶν, τό τελευταῖο ἔργο μετά τόν τρίτο τόμο τοῦ πρώτου, ἐλαφρά ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (ἐκτεταμένες φθορές), 4ο, φ. 8 + σ. (9-815), σ. 931 καί 532 + 329, Βιέννη, Haykul (τ. 1), 1835, καί Benko (τ. 2-3 & παράρτημα), 300-400 1836-1837. (3) 39. ΛΩΡΕΝΤΗΣ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΥΘΟΛΟΓΙΚΩΝ, ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ, χρησιμεῦον ὡς 40. LOWNDES (ISAAK) ΛΕΞΙΚΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΙΚΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ, εἰς τό ὁποῖον προτίθε- παράρτημα παντός ἑλληνικοῦ λεξικοῦ πρός μελέτην τῶν παλαιῶν ποιητῶν καί λογογράφων, νῦν τό πρῶτον μετ’ ἀκριβείας ἐκ παλαιῶν καί νεωτέρων ἐρανισθέν, χαλυβόγραφη προμετωπίδα, λίγο ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές), ἐλεύθερο τό πάνω κάλυμμα (συγκρατεῖται μέ σελοτέιπ), 8ο, σ. η´ + 592, Βιέννη, A. Benko, 1837. 80-120 ται μία σύντομος γραμματική τῆς ἀγγλικῆς διαλέκτου, κομμένη ἡ πάνω ἐξωτερική γωνία τῶν 2 πρώτων καί τοῦ τελευταίου φύλλου, σχίσιμο σέ 2 ἄλλα (σ. 165-6 καί 417-8), λεκές ἀπό νερό πρός τό τέλος, ὀξειδωμένο ἀντίτυπο, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης, [Legrand & Pernot 1107, Blackmer 1034], 8ο, σ. XLIII + 570, Κέρκυρα, Τυπογραφία τῆς Διοικήσεως, 1827. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΑΓΓΛΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ. 300-400 41. ΑΡΣΕΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΗΣ Α.) ΠΟΙΚΙΛΗ ΣΤΟΑ, ἐτήσιον ἡμερολόγιον, τά ἔτη Α´ [1881] - ΙΣΤ´ [1914] δεμένα σέ 13 τόμους, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, μέ εἰκόνες 4. ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ 42. ΑΣΩΠΙΟΣ (ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ) ΑΤΤΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ, τά ἔτη Α´ [1867] - ΚΕ´ [1896], ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, μέ εἰκόνες ἐκτός κειμένου (κυρίως πορτραῖτα), λείπει ὁ τίτλος τοῦ Γ´ ἔτους, δερμάτινη ράχη στά ἔτη Α´-Γ´, Η´ & Ι´, ἀρχικό πανί στά ὑπό- ἐντός καί ἐκτός κειμένου (κυρίως πορτραῖτα), δερμάτινη ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά ἐξώφυλλα τῶν ἐτῶν Γ´-Ε´ (καί μέρος τοῦ πάνω ἐξωφύλλου τοῦ Α´), 8ο, Ἀθήνα, 1880-1914. (13) 1.000-1.500 44. ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ, τά φ. 253-264, 266-267, 269-283, 285-309 καί 311-393 τῶν ἐτῶν Β´-Δ´ δεμένα σ’ ἕνα 40, 46, 48, 46, 48 καί 48, Ἅγ. Γεώργιος (1870, 1872, 18751877 & 1880) καί Φοῖνιξ (1878-1879 & 1881- 1885), 13 ἡμερολόγια μαζί, Βενετία, 16ο (Ἅγ. Γεώργιος) & 12ο (Φοῖνιξ). (13) <ὡς ἔχουν> 250-350 43. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΚΑΙ ΣΕΛΗΝΟΔΡΟΜΙΟΝ ΤΟΥ 1870 [– ΤΟΥ ΒΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1872 – 1875 – 1876 – 1877 – 1878 – 1879 – ΤΟΥ ΒΙΣΕΚΤΟΥ 1880 – 1881 – 1882 – 1883 – ΤΟΥ ΒΙΣΕΚΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1884 – 1885], λοιπα (διαφόρων χρωμάτων, μικρές φθορές), σπασμένες οἱ συνδέσεις τοῦ ΚΕ´, 16ο (Α´) & 8ο (Β´-ΚΕ´), Ἀθήνα, 1866-1895. (24) 1.500-2.000 45. ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, ἐφημερίς πολιτική ἐκ- τόμο, δερμάτινη ράχη, σχισίματα στίς ἑνώσεις, folio, Ἀθήνα, 17 Ὀκτωβρίου 1869 (φ. 253) - 9 Ἀπριλίου 1871 (φ. 393). 300-400 λερωμένα μερικά φύλλα, ἀρχικά ἁπλά ἐξώφυλλα (λείπουν σέ ὁρισμένα ἔτη), σ. 48, 40, 37, 38, 39, 46, 46, 46. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ, ἑβδομαδιαία, διευθύντρια Καλιρρόη Παρρέν, τά ἔτη Α´-Γ´, ἀρχικό δοθεῖσα ἐν Μεσολογγίῳ ὑπό τοῦ Δ. Ι. Μάγερ, ἀπό α´ Ἰανουαρίου 1824 - 20 Φευρ. 1826, μετατυπωθέντα ἐπιστασίᾳ καί δαπάναις Κωνστ. Ν. Λεβίδου, ἔτη Α´ καί Β´ δεμένα σ’ ἕνα τόμο, λιθόγραφος τίτλος (ὀξειδωμένος, κομμένο τμῆμα ἀπό τήν πάνω ἐξωτερική γωνία του), μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (φθορές), folio, σ. 140 καί 146, Ἀθήνα, Ν. Παπαδόπουλος, 1840. 400-600 11

[close]

p. 13

47 πανί μέ χρυσή καί μαύρη διακόσμηση (λίγο λερωμένο), ἐλεύθερο τό κάτω κάλυμμα τοῦ Γ´ ἔτους, 4ο, Ἀθήνα, 1887-1890. (3) 300-400 50 μένα σέ 2 τόμους, δερμάτινη ράχη (φθορές), σχισμένη ἡ κάτω ἕνωση τοῦ πρώτου τόμου, folio, Ἀθήνα, 1 Ὀκτωβρίου 1863 (φ. 1) - 30 Σεπτεμβρίου 1869 (φ. 589). (2) 1.000-1.500 47. ΙΟΝΙΟΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ, μετ’ ἐλπίδων ἀγαθῶν, 5 τεύχη δεμένα σ’ἕνα τόμο, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, ὁ τίτλος 48. Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ, εἰκονογραφημένον περιοδι- στά ἑλληνικά, ἀγγλικά καί ἰταλικά σέ ξυλόγραφη σύνθεση μέ βάζο, ἀναδιπλούμενος πίνακας στό τέλος τοῦ πρώτου τεύχους, ὀξυγραφία μεταξύ τῶν σ. 140 καί 141 τοῦ πέμπτου, φύλλο μέ παροράματα διαστάσεων 89 x 124 mm. δεμένο στήν ἀρχή, ὀξειδωμένα μερικά φύλλα, μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Legrand & Pernot, 1222 (“revue d’une rareté insigne”)], 8ο, σ. β´ + 239, (241-480), (482-723), δ´ + (726-961) καί η´ + 232, Κέρκυρα, Ἰανουάριος 1834 - Ἰανουάριος 1835. 600-800 50. [ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗΣ (ΑΝΔΡΕΑΣ)] ἙΛΛΗΝΟΜΝΗΜΩΝ, ἤ σύμμικτα ἑλληνικά, 12 τεύχη δεμένα σ’ ἕνα τόμο, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, λείπει ὁ χάρτης 12 49. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ἐφημερίς πολιτική καί φιλολογική, τά φ. 1-27, 29-465 καί 467-589 τῶν ἐτῶν Α´-ΣΤ´ δε- κόν ἐκδιδόμενον ἐν Ἀθήναις, διευθυντής: Γερ. Βῶκος, τά τεύχη 1-24 τῶν ἐτῶν Α´ καί Β´ δεμένα σέ 2 τόμους καί τά τεύχη 25-30 τοῦ Γ´ ἔτους, ΠΛΗΡΗΣ ΣΕΙΡΑ, μέ εἰκόνες ἐντός καί ἐκτός κειμένου, λείπει τό πάνω μισό ἑνός φύλλου (σ. 177-8 τοῦ Γ´ ἔτους), πάνινη ράχη, ἔχουν διατηρηθεῖ τά ἀρχικά εἰκονογραφημένα ἐξώφυλλα (μέ μικρές φθορές στά ἄδετα τεύχη, λείπουν τά κάτω ἐξώφυλλα τῶν 29 & 30), Ἀθήνα, Ἀπρίλιος 1910 - Σεπτέμ250-350 βριος 1912. (8) 51. ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΝΑΓ.) Η ΠΡΟΟΔΟΣ, δημοσιευθεῖσα εἰς φυλλάδια 30 ἀπό τά 1836 Ἰουλίου πρώτην μέχρι τῶν 1838 Σεπτεμβρίου καί ὁ πίνακας περιεχομένων, ἐπιδιόρθωση στό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ τελευταίου φύλλου, λεκέδες ἀπό νερό, μεταγενέστερη δερμάτινη ράχη (μικρές φθορές), [Legrand & Pernot, 1414], 8ο, σ. 488 + 489α´ + 490β´ + 491γ´ + 492δ´ + 493ε´ + 494στ´ + 495ζ´ + 496η´ + (489-712), Ἀθήνα, Χ. Ν. Φιλαδελφεύς, 1843-1847. 500-700 δύω, ἐποχή, καθ’ ἥν ἐφυλακίσθη ὁ συγγραφεύς μῆνας ἑπτά δι’ αὐτήν, ἐκδίδεται ἐκ δευτέρου ἐπιδιωρθωμένη καί ἐπαυξημένη μέ τό Σύνταγμα τῆς Γαλλίας καί τῆς Τροιζῆνος, μέ ἀναλύσεις, μέ προσθήκας καί μέ δύω ἀπολογίας, 2 τόμοι δεμένοι σ’ ἕναν, κατάλογος συνδρομητῶν, λεκέδες ἀπό νερό, σβησμένη σημείωση καί σχέδιο μέ μελάνι στήν πίσω ὄψη τοῦ ψευδότιτλου, λίγο λερωμένος ὁ τίτλος, δερμάτινη ράχη τῆς ἐποχῆς τῆς ἔκδοσης (φθορές), 8ο, σ. ζ’ + 216 καί 302, Ἀθήνα, τυπογραφεῖο τῆς “Προόδου”, 1839. 200-300

[close]

p. 14

5. 15ος - 16ος ΑΙΩΝΑΣ 52 13

[close]

p. 15

52. [CRASTONUS (JOHANNES)] DICTIONARIUM GRAECUM COPIOSISSIMUM, secundum ordinem alphabeti 52 52 cum interpretatione latina – Cyrilli opusculum de dictionibus, quæ variato accentu mutant significatum secundum ordinem alphabeti cum interpretatione latina – Ammonius de differentia dictionum per literarum ordinem – Vetus instructio & denominationes præfectorum militum – Significata τοῦ η – Significata τοῦ ώς, τρίτη ἔκδοση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Crastonus, πρώτη ἔκδοση τῶν ὑπολοίπων κειμένων, ἡ μορφή μέ λατινική μετάφραση τοῦ διστίχου τοῦ Ἡσιόδου (φ. a1v), λείπει τo τελευταῖο (λευκό) φύλλο, μικρές ἐπιδιορθώσεις στoν τίτλο, κομμένο καί συμπληρωμένο μέρος ἀπό τό κάτω περιθώριο τοῦ τίτλου καί τοῦ φ. G6 καί ἀπό τό ἐξωτερικό περιθώριο τοῦ M1, μικρό ἐπιδιορθωμένο σχίσιμο στό κάτω περιθώριο τῶν O5-7, ἐλαφρά λερωμένα κάποια φύλλα, ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΤΟΥ FRANÇOIS BOZERIAN, ὑπογεγραμμένη στή βάση τῆς ράχης (“REL. P. BOZERIAN JEUNE”), μπλέ σκοῦρο μακρύκοκκο μαροκινό δέρμα μέ χρυσή διακόσμηση, μπορντούρα στά καλύμματα ἀποτελούμενη ἀπό μή γεωμετρικό, κοκκιδωτό μέανδρο πού διατρέχει τό διάκενο μεταξύ δυό παράλληλων διπλῶν γραμμών, τριγωνικό δαντελωτό διακοσμητικό στίς ἐσωτερικές γωνίες, ἀνάλογη διακόσμηση στά χωρίσματα τῆς ράχης, χρυσωμένες οἱ ἀκμές, ἀκρόφυλλα ἀπό ρόζ moiré μετάξι, ἐπιπλέον φύλλο τοῦ βιβλιοδέτη ἀπό περγαμηνή, νεότερο δερμάτινο κουτί, [Παπαδόπουλος (Ἑλληνική) 3, Renouard (Alde), σ. 13-4, ἀρ. 7, Firmin-Didot, σ. 92-5, HC 6151, GW 7814, BMC, V, 558, Goff C-960, Στάικος (Χάρτα), σ. 329-30, Κόκκωνας 36], folio, 310 x 208 mm., φ. [243], Βενετία, Aldus Manutius, 1497. ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ ΑΝΤΙΤΥΠΟ. Στήν παρούσα τρίτη ἔκδοση τοῦ ἑλληνολατινικοῦ λεξικοῦ τοῦ Crastonus (προηγήθηκαν οἱ ἐκδόσεις τοῦ 1478 καί τοῦ 1483) ἔχουν προστεθεῖ ἡ Συναγωγή τῶν πρός διάφορον σημασίαν λέξεων κατά στοιχεῖον τοῦ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας [Ἰωάννου Φιλοπόνου], τό Περί ὁμοίων καί διαφόρων λέξεων τοῦ Ἀμμωνίου [Φίλωνος Ἑρεννίου] καί κάποια ἐλάσσονα γραμματικά ἔργα. Θέλοντας ὁ Ἄλδος νά δώσει συγχρόνως καί ἕνα λατινοελληνικό λεξικό, παρέθεσε στό τέλος εὑρετήριο λατινικῶν λέξεων μέ παραπομπές στόν ἀριθμό φύλλου καί στίχου ὅπου καθεμία ἐμφανίζεται στίς στῆλες τοῦ κυρίως λεξικοῦ. Ἐπειδή ὅμως ὁ τόμος δέν εἶχε ἔντυπη φυλλαρίθμηση, καλοῦσε τόν ἀναγνώστη νά ἀριθμήσει μόνος του τά φύλλα μέ τό χέρι. Αὐτό ἔκανε τό ἔργο ἀρκετά δύσχρηστο, ἰδίως ἄν εἶχαν γίνει λάθη στή χειρόγραφη ἀρίθμηση τῶν φύλλων. Στήν ἀναθεώρηση τοῦ λεξικοῦ τοῦ Crastonus συνέβαλαν ὁ Μάρκος Μουσοῦρος καί ὁ Σκιπίων Καρτερόμαχος (Scipio Fortiguerra), ἐπιγράμματα τῶν ὁποίων δημοσιεύονται μετά τόν πρόλογο τοῦ Ἄλδου. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: (i) Richard Copley Christie (1830-1901) (ii) University Library of Manchester (iii) Books from the John Rylands University Library of Manchester, Sotheby’s, Λονδίνο, 14 Ἀπριλίου 1988, ἀρ. 22. 14 Ὁ Richard Copley Christie ἦταν νομικός, πανεπιστημιακός καθηγητής καί σπουδαῖος βιβλιόφιλος. Τήν πλούσια σέ ἀλδινές ἐκδόσεις βιβλιοθήκη του κληροδότησε στό Owens College, πρόδρομο τοῦ πανεπιστημίου τοῦ Manchester. Το 1988, 21 τίτλοι τῆς βιβλιοθήκης πουλήθηκαν σέ δημοπρασία γιά νά χρηματοδοτηθοῦν προγράμματα τοῦ ἀρτισύστατου τότε John Rylands Research Institute. Οἱ ἀδελφοί Jean-Claude καί François Bozerian θεωροῦνται οἱ σημαντικότεροι Γάλλοι βιβλιοδέτες τῶν ἀρχῶν τοῦ 19ου αἰώνα. 25.000-35.000

[close]

Comments

no comments yet