Runskriften 2013 December

 

Embed or link this publication

Description

Runskriften 2013 December

Popular Pages


p. 1

Informationsblad för bostadsrättsföreningen Tibble. December Årgång 43 2013 OBS Läs detta nummer Viktig information från styrelsen Foto: Yvonne Eurenius

[close]

p. 2

RUNSKRIFTEN Aktuella adresser och telefonnummer Bostadsrättsföreningen Tibble Styrelsen Hjortronvägen 81 Ordf: Lennart Johannesson Tel: 581 716 07 Fredrik Gülich Tel: 581 741 81 Ha 82 Ha 46 Ha 36 Ha 36 Ha 48 tibble@bredband.net Ledamot utsedd av HSB Sthlm: Lars Hörnesten Suppleant: Karl-Axel Jonsson Ha 48 Rö 25 Vice ordf: Robert Heina Sekr: Vice sekr: Anette Blomquist Ledamot: Seyfettin Aksoy Ledamot: Martin Arovén Ha 82 Studieorg: Madelene Jonasson En representant för styrelsen finns i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81 varje helgfri måndag klockan 18:30 - 19:00, dock ej under semestertiden. Lokalutlånare Hallonvägen 84 och Rönnbärsvägen 21: Jenny Börlin Andersson Ha 98 Tel: 581 741 17 Gårdsvärdar: Sökes, är du intresserad så hör av dig till: Lennart Johannesson tel: 08-581 716 07 Föreningar TIBBLE SENIORKLUBB Hallonvägen 32 Ordf: Karin Nyström Ha 90 Tel: 581 704 94 tibble.pensionarsklubben@bredband.net TIBBLE SNICKARKLUBB Hjortronvägen 95 Ordf: Lennart Johannesson Tel: 581 716 07 TIBBLEÄNGENS TRÄDGÅRDSFÖRENING Björnbärsstigen Ordf: Siv Nilsson Tel: 0734-303740 TIBBLE VÄVSTUGA Hjortronvägen 21 Ordf: Inga-Britt Söderlind Ha 54 Tel: 581 713 39 TIBBLE KUNGSÄNGEN BORDTENNISKLUBB Hallonvägen 18 Ordf: Roy Westin Tel: 581 707 41 VALBEREDNINGEN Folke Holtz Sammankallande. Rö 13 Tel: 0721-511721 Gudrun Stenberg Rö 23 Tord Svenngren Ha 88 www.hsb.se/stockholm/tibble Här kan du hitta ytterligare information om vår bostadsrättsförening. Sida 2

[close]

p. 3

RUNSKRIFTEN N u sitter vi här i runskriften lokalen igen och knåpar ihop till ytterligare ett rykande färskt nummer och vi hoppas ni har sett fram emot detta. Det har redan hunnit gå 3 månader sedan sist och det känns som tiden bara sprungit förbi, man hinner inte mer än blinka så är det snart ett nytt år med nya möjligheter. Den första frosten har hunnit lagt sig men ännu har inte den första snöflingan fallit. Nu väntar vi med spänning och förundran om vi kommer hinna att få något vackert vitt snötäcke till jul. Visst längtar man tills man får sitta och beundra den glittrande julgranen med ett glas julmust i handen och synen av virvlande snö utanför fönsterrutan. Så nu får vi hålla tummarna på att kylan kommer och snön faller. Vill även passa på att påminna er om att det är viktigt att läsa runskriften då mycket information från styrelsen som berör oss som boende finns med. Nu är det dags för oss att ta lite julledighet och på återseende nästa år. Vi i Runskriftens redaktion önskar er en riktigt: Innehållsförteckning: 2 3 4-11 Aktuella adresser och telefonnummer Redaktionens sida Styrelsen informerar: Parkerinsavgifter-info P-tillstånd hämtas Våra badrum-info Blandad information 12-13 14 Pepparkaksbaket Hjälpsamme Herrn Föreningarnas julhälsningar Valberedningen Information från HSB Bastun Stödkassen Barnens sida & Information från HSB Ansvarig utgivare: Lennart Johannesson 15 16 17 18-19 Runskriften God Jul och ett Gott nytt År Brf. Tibbles informationsblad utkommer 4 ggr./år Redaktion: Julia Jansson Carina Wesenlund Yvonne Eurenius Hallonv. 46 Hallonv. 48 Hallonv. 82 Redaktionen tar tacksamt emot Ditt bidrag i sitt brevinkast på Hjortronvägen 81. Om du har möjlighet lämnar du bidraget via e-postadress: runskriften@bredband.net Sida 3

[close]

p. 4

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Våra Parkeringar Styrelsen har tagit ett beslut om att avgiftsbelägga samtliga parkeringar i brf Tibble från och med 2014-02-01. Avtal är tecknat med Q-Park. Anledningen till att beslutet togs är för att det system som gäller idag kostar föreningen tio tusentalskronor i enbart administrativa kostnader. I det nya avtalet får föreningen behålla mycket stora delar av parkeringsintäkterna. Dessa pengar öronmärks till att restaurera våra parkeringsytor. Boende med bil som önskar parkera på föreningens parkeringsytor, kommer att kunna hämta ett kort för boendeparkering. Det blir ett kort per bil som tillhör hushållet. Detta kort är personligt och delas ut efter uppvisande av registreringsbevis på fordonet. Du som använder företagsbil skall också uppvisa ett intyg från arbetsgivaren att du disponerar bilen dagligen och måste ha den hemma vid bostaden. Vidare ska man vara mantalsskriven i brf Tibble. Kortet skall lämnas tillbaka till föreningen vid flytt från området. Du som har en garageplats får inget parkeringskort för den bilen. Väljer man att parkera bilen som har garageplats på parkeringen, måste man erlägga avgift i automaten som besökande. Vi kommer dock att anordna ett par parkeringsrutor för av- eller pålastning. Det blir 10 minuters fri parkering och kräver inget särskilt tillstånd, för t.ex. de som har garage och bara skall upp och hämta eller lämna något. De slipper ställa bilen i garaget för de minuterna det tar. Man köper en parkeringsbiljett för boende genom att först dra kortet man hämtat ut för sin bil, Sedan drar man sitt betalkort eller betalar med pengar. Kostnad för: 2 månader är 240 kronor. 1 månad 120 kronor. 1 vecka 30 kronor 1 dag 10 kronor När man har dragit sitt parkeringskort så spärras kortet, tills tre dagar innan parkeringstiden gått ut för att kortet ej skall användas på ett felaktigt sätt. Observera att kortet inte spärras när du köper en endygnsbiljett. Besökare ställer sitt fordon på ledig parkeringsruta precis som boende. Betalar i automaten och sätter biljetten synligt innanför vindrutan. Besöksavgiften blir som idag, 6 kronor/timme eller 40 kronor/dygn Q-parks regler för parkering är att samtliga däck skall stå innanför markerad parkeringsruta. På så sätt begränsas de parkerade fordonens längd. Fordon vars totala längd överstiger 5 meter skall inte parkeras framför garagelängorna, utan välja mittraderna. Skyltar kommer att anslås. Avgiften kommer även att gälla handikappsplatserna på samtliga gator inom brf Tibbles område. Sida 4

[close]

p. 5

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar P-tillstånden hämtas i styrelsens lokal på Hjortronvägen 81, följande tider: Boende på Hjortronvägen Är välkomna att hämta Parkeringskort följande datum. Tisdagen 7:e Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Onsdagen 8:e Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Boende på Hallonvägen Är välkomna att hämta Parkeringskort följande datum. Tisdagen 14:e Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Onsdagen 15:e Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Boende på Rönnbärsvägen Är välkomna att hämta parkerings kort följande datum. Tisdagen 21:a Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Onsdagen 22:a Januari mellan kl 18:00 – 20:00 Vi har även öppet Extra öppet för samtliga gator Söndag 26:e Januari mellan kl12:00 – 16:00 Tisdagen 28:e Januari mellan kl 18;00 – 20:00 Onsdagen 29:e Januari mellan kl 18:00 – 20:00 OBS Medtag registreringsbevis för samtliga fordon som ni begär parkeringstillstånd till. Sida 5

[close]

p. 6

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Information om våra badrum. Vi har kommit till det skede där vi avslutar problemen med fem av de sex mest akuta badrummen som haft inspektionsluckan i våtzon ett. I sjätte badrummet, som inte åtgärdats än, kommer snarast renovering att påbörjas. Åtgärderna är, och har varit, total ombyggnad, delvis ombyggnad eller ekonomisk ersättning. De företag som åtgärdat badrummen är auktoriserade inom våtrumsarbeten. Därför har, av en slump, ett av badrummen kontrollerats av GVK som är kontrollorgan för anslutna företag. Innehavaren har fått ett intyg som visar att arbetet är riktigt utfört. Alla får även intyg som garanterar att arbetet utförts enligt gällande regler bland annat Säker Vatten och i och med detta även en garantitid på 10år. Det har visat sig att dagvattenledningarna med de nya Frencokopplingarna orsakat oss fler skador än de luckor som sitter under tvättställen. Därför kommer samtliga lägenheter med sådana kopplingar att kontrolleras. Dessutom kontrollerar man isoleringen runt rören och kompletterar vid behov. I samband med denna kontroll kommer luckan under tvättställen att ses över så att de är riktigt tätade, även fuktkontroll kommer att ske. Är samtliga luckor tätade föranleder detta till inga fler åtgärder av övriga luckor i föreningen. Kontroll av dagvattenledningar påbörjas den 9 december. Det är viktigt att ni ger kontrollpersonalen tillgång till lägenheten. Kan du inte vara hemma så lämna nyckeln i tuben. Skulle det däremot finnas luckor som inte är tätade kommer samtliga lägenheter där luckor finns i badrummen kontrolleras, fuktmätas och åtgärdas. När väl alla luckor är tätade och inga följdskador hittats har Brf Tibble full täckning på gällande försäkring enligt brev från vårt försäkringsbolag Protector. Dessa kontroller och åtgärder gällande badrum och dagvatterören bekostas till fullo av Proline och är ingenting som drabbar föreningen ekonomiskt. För de som tänkt renovera sina badrum i framtiden så skall luckan tas bort. OBS! För kännedom så är det bara våra avloppsrör och dagvattenledningar som är relinade. Våra vattenledningsrör är ej påverkade av detta, vilket en del boende varit oroliga för. Värmen i våra lägenheter. Det har framförts en hel del klagomål när det gäller värmen i lägenheterna. Många boende har kallt i sin bostad efter att ABC-rör har bytt termostat ventilerna. Styrelsen har i och med detta tagit kontakt med ABC- rör för att utreda vad som kan ha hänt. Vice ordf. Robert Heina, som arbetar med dimensionering av värmesystem till vardags har fått i uppdrag att försöka lokalisera var i systemet felet ligger. Samt återkomma med en åtgärdsplan. Sida 6

[close]

p. 7

RUNSKRIFTEN Styrelsen informerar Föreningen har en finanspolicy För att säkerställa kontroll av föreningens finansi- Avskrivningen ska motsvara beräknad livslängd ella risker och uppnå kostnadseffektivitet har sty- på en produkt och rättvisande blir att lån amorterelsen beslutat om en finanspolicy för föreningen. ras på samma tid. I HSB Tibble ska du bo till självkostnadspris. Din månadsavgift ska täcka föreningens lånekostnader, driftskostnader och fondavsättningar för reparation och underhåll. Tanken med Derivatinstrument är att skapa en större möjlighet att för föreningen minska och sprida riskerna på underliggande värdepapper men det innebär även större risker. Det är kompliFöreningen omsätter 40 miljoner och har en kre- cerade produkter som skall bevakas. Ränteswapditportfölj motsvarande 100 miljoner svenska kro- par är ett exempel på derivat. Svenska banker nor. Med föreningens stora kreditvolym följer be- undviker idag att handla med sådana mot botydande finansiella kostnader. stadsrättsföreningar. Föreningen ska ha finansiell kompetens för att Detta instrument har inte varit gynnsamt för förehantera föreningens finansförvaltning och riskhan- ningen. tering. Ränterisk uppstår slutligen då marknadsräntor förändras, vilket kan påverka föreningens resultat Finansieringsrisk består i att finansieringsmöjlig- och kassaflöde på ett negativt sätt. heter kan vara begränsade när lån ska omsättas eller nya lån upptas. För att kontrollera refinan- Tanken är därför att riskerna skall minimeras med sieringsrisken bör föreningen sprida låneportföl- hjälp av olika bindningstider på lån och placejens förfallotider jämt över tiden och vid större ringar. projekt försäkra sig om kreditlöfte. Finanspolicyn är ett levande dokument och arKreditmarknadens kommersiella syn på fastigbetsverktyg för styrelsen att arbeta utifrån för att hetsfinansiering varierar och är för tillfället minimera föreningens risker. mindre gynnsam. Finanspolicyn skall behandlas på årsstämman och vid behov revideras av styrelsen. Likviditetsrisk uppstår om betalningsförpliktelser inte kan uppfyllas pga. otillräckliga likvida medel för planerade eller oförutsedda betalningar. Därför är rätt dimensionerad kassa och tillgång till likvida medel en nödvändighet. Placeringar skall till sin natur vara kortfristiga, likvida och med låg risk. Föreningen ska ha betalningsberedskap för, löpande transaktioner, reserv för oförutsedda utbetalningar samt vid ogynnsamt läge på kreditmarknaden inför refinansieringsbehov. Överskott av likvida medel bör användas till amortering av befintliga lån. Föreningens avskrivningar bör utgöra riktmärke för amorteringarnas omfattning. Sida 7

[close]

p. 8

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar FINANSPOLICY För HSB Bostadsrättsföreningen Tibble Inledning HSB Bostadsrättsföreningen Tibble i Upplands Bro, med organisationsnummer 717000-2427, har datum 2013-11-01 fastställt denna finanspolicy för att reglera föreningens finansiella verksamhet. Policyn gäller tills styrelsen beslutar om ändring. Finanspolicyn ska reglera riskerna i den finansiella verksamheten för HSB Bostadsrättsföreningen Tibble. Målet är att inom det givna riskmandatet nå bästa möjliga: gång per år. En uppdatering ska ske snarast efter föreningsstämman.  ska regelbundet ta del av och utvärdera information om föreningens finansiella risker. ska säkerställa att finanspolicyn efterlevs och att resurser finns för uppföljning och kontroll av finansiella risker. Likviditetspolicy Medel i föreningen ska placeras med spridning av risker till betryggande säkerhet samt ge en långsiktigt god avkastning. Placering av likviditet Föreningen har transaktionskonto (avistamedel) i HSB Stockholm. Beräknad överskottslikviditet kan placeras separat på en maximal löptid som motsvarar det planerade framtida behovet av medlen. Placeringar ska ha en låg riskprofil och får endast ske i kapitalgaranterade räntebärande produkter i SEK. Val av produkter samt förändringar av dessa sker efter beslut i styrelsen. Följande emittenter/värdepapper är tillåtna: Svenska staten, svenska kommuner och landsting, svenska bostadsfinansieringsinstitut, banker och institut som står under Finansinspektionens (FI) tillsyn. A Placering får även ske i räntefonder och specialinlåning hos emittenter enligt ovan och HSB Stockholm. Belåning av placerade tillgångar får inte ske. Upplåning med syfte att placera i likvida medel, s.k. räntearbitrage, får inte förekomma. Däremot kan till exempel upplåning ske i förtid inför en framtida låneomsättning, varvid ett kortfristigt placeringsbehov kan uppstå för dessa medel.   avkastning på placerade medel finansieringskostnad på upplånade medel långsiktig plan för underhåll och dess avsättning För att uppnå målet ska föreningen ha möjlighet att utnyttja de produkter som finns på marknaden inom ramen för denna policy. Syfte Finanspolicyn ska reglera riskerna i den finansiella verksamheten, d.v.s. förvaltning av likviditet, kredithantering/kapitalförsörjning och den sammanhängande riskhanteringen för HSB Bostadsrättsförening Tibble. Ramverket ska uttrycka styrelsens inriktning beträffande hanteringen av de finansiella riskerna och säkerställa att legala ramar åtföljs. En sund hantering av finansiell risk ska säkerställas genom god framförhållning, god kontroll och funktionsåtskillnad (d.v.s. ansvarsåtskillnad mellan utförande och kontroll av densamma). Mål Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Tibble i Upplands Bro. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas boKreditpolicy stadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsha- Upplåning vare. Föreningens strategi är att upplåningen ska ha en hög flexibilitet utifrån parametrar som kredittid, ränteförfall, räntebindningstid och ränterisker. Föreningen har vidare till ändamål att skapa förutsättningar för ett tryggt, sunt och trivsamt boende för medlemmarna. I detta För att undvika kraftig kortfristig påverkan på föreningens resulinbegrips t ex förvaltning av de gemensamma utrymmen som finns tat ska föreningens ränteexponering vara fördelad på ett balanför fritidsverksamhet. serat sätt. Upptagande av nya krediter samt förändringar av dessa sker efter beslut i styrelsen. Ansvar Styrelsen: För att sprida de olika riskerna bör låneportföljens förfallotidpunkter harmonisera med föreningens kapitalbehov och risker  har det övergripande ansvaret för alla finansiella risker inom fastställda vid finansiering. En jämn förfallostruktur över tiden ska HSB brf Tibble. därför eftersträvas varvid även likviditetsaspekter av större ränteförfall ska beaktas vid valet av tidpunkt.  är ansvarig för att ha riktlinjer för finansiell riskhantering Upplåning ska ske med beaktande av föreningens likviditetssitubeskrivna i en finanspolicy. ation, penningmarknadsläget, kalkylränta samt planerad investe är ansvarig för att policyn är aktuell och uppdateras minst en ringstakt. Sida 8

[close]

p. 9

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Vid upplåning gäller: Ränterisk Med ränterisk avses hur avkastningen på en räntebärande  att det ska ske till lägsta möjliga kostnad tillgång/skuld påverkas av en förändring av räntenivån. Sådan risk beror främst på räntebindningstiden. För att  att erhålla amorteringsvillkor anpassade till bostadsrättföre- begränsa föreningens ränterisk bör räntebindningstiden för ningens ekonomi och verksamhet olika lån spridas över tiden. Det ska eftersträvas att lånen sprids på olika räntebind att förhandla om kreditgivarens uttag av kostnader ningsperioder.  att konkurrensutsätta kreditgivaren vid varje omsättning Valutarisk Föreningen får inte ta valutarisker vid placering eller upplåning utan det ska ske i SEK. Likviditetsrisk Likviditetsrisk innebär bl.a. att en god betalningsberedskap inte kan upprätthållas, betryggande säkerhet och utan spekulativa inslag Lånefinansiering får ske: hos svenska staten, svensk bank eller svenskt finansinstitut/ försäkringsbolag. Följande emittenter/värdepapper är tillåtna: dvs. att föreningen inte har tillgång till likvida medel vid förutsedda/oförutsedda utbetalningstillfällen. Föreningen Svenska staten, svenska kommuner och landsting, svenska bostadsfinansieringsinstitut, banker och institut som står under Finans- skall ha god betalningsberedskap. Med god betalningsberedskap avses att inom 3 dagar kunna frigöra medel motinspektionens (FI) tillsyn. svarande en månads utgifter för innevarande budgetår. Placering får även ske i räntefonder och specialinlåning hos emit- Grunden till god betalningsberedskap bygger på god platenter enligt ovan och HSB Stockholm. Belåning av placerade nering, kontrakterade krediter och lånelöften. tillgångar får inte ske. Upplåning med syfte att placera i likvida medel, s.k. räntearsom är placerade i likvida instrument vid var tidpunkt kunna bitrage, får inte förekomma. Däremot kan till exempel upplåning ske i förtid inför en framtida låneomsättning, varvid ett kortfristigt säljas. placeringsbehov kan uppstå för dessa medel. Följande instrument är tillåtna: Riskhantering I all finansiell verksamhet finns olika typer av risker. En medveten finansförvaltning skapar möjligheter till ett rationellt hanterande av dessa. Finansieringsrisk Finansieringsrisk innebär att medel inte kan lånas upp eller bara lånas upp till kraftigt ökade kostnader till exempel vid kreditrestriktioner. Genom att försäkra sig om kreditlöften kan risken minimeras. Vid finansiering av stora projekt inom föreningen ska huvuddelen av den planerade upplåningen säkras med lånelöften från presumtiva långivare. Refinansieringsrisk Refinansieringsrisk innebär att det i vissa situationer kan vara svårt att till fördelaktiga villkor placera om stora lånevolymer. Refinansieringsrisken är större om betydande belopp ska placeras om vid ett enda tillfälle i jämförelse med om mindre lånebelopp förfaller över en längre tidsperiod. Det ska eftersträvas att sprida låneportföljens förfallotider jämnt över tiden och på så sätt reducera refinansieringsrisken. För att tillförsäkra omsättningsbarheten ska de tillgångar Statsskuldväxlar, statsobligationer, kommuncertifikat, kommunobligationer, bostadsobligationer, avistaräkning/ specialinlåning i svensk bank eller HSB Stockholm, deposition i svensk bank samt räntefonder. Derivatinstrument Derivatinstrument, d.v.s. överenskommelser att under vissa förutsättningar genomföra kapitalmarknadsaffärer ställda på framtiden, får inte förekomma. Rapportering Rapporteringen syftar till att löpande informera om placerade tillgångar och skuldportföljens sammansättning och sker i styrelsen i samband med ordinarie uppföljningstillfällen. Större avvikelser från eller förändringar av finanspolicyn ska rapporteras snarast möjligt till årsstämman. Sida 9

[close]

p. 10

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen informerar Molokerna - Matavfall - vad är det? Det är inte så självklart för alla vad man kan kasta i soporna. Här gör vi ett förtydligande i vilken Molok du ska kasta dina sopor. Matavfall är allt som du stoppar i munnen och lite till. Här listar vi upp en del.                    Alla slags matrester, både råa och tillagade Kött, korv, fisk, fläsk, kyckling och skaldjur Frukt och grönsaksrester, skal Kaffesump, kaffefilter, teblad/tepåsar Pasta, nudlar och ris Bröd, hårt, mjukt och kaffebröd Äggskal, potatisskal, morotsskal mm Hushållspapper Snittblommor Mindre krukväxter utan jord Plastpåsar, plastfilm eller aluminiumfolie Ciggarettfimpar, snus eller aska Blöjor, bindor, våtservetter Dammsugarpåsar Glasspinnar, ätpinnar (kinamatspinnar) Kattsand, husdjurströ Stearinljus Textilier eller liknande material Jord, sand Kastas i den LILLA moloken där det står matavfall. Ja! Allt detta är MATAVFALL Kort och gott så kan du kasta allt som är brännbart i den STORA moloken. Nej Detta är INTE matavfall Med risk för att verka tjatig men, på förekommen anledning måste vi än en gång påpeka att man inte får kasta plastpåsar i moloken för matavfall. Om det uppdagas vid en kontroll att det kastas plastpåsar i molokerna för matavfallet så får föreningen betala böter. Du är välkommen till styrelserummet och hämta papperspåsar som är avsedda för just matavfall. Ställ inte soppåsarna nedanför moloken om du inte har nycklar. För allas vår trivsel så måste vi hjälpas åt och hålla det snyggt runt oss. Sida 10

[close]

p. 11

RUNSKRIFTEN Styrelsens sidor Styrelsen Informerar Oförändrade avgifter / hyror På styrelsemötet den 25:e november 2013 togs beslut om att lämna avgifterna på våra lägenheter oförändrade för 2014 detsamma gäller garagen ————————————————————————————————— Digital underhållsplan Styrelsen skall i början av januari gå en utbildning i hur den digitala underhållsplanen fungerar. Målet med detta är för att styrelsen skall veta när man i tiden skall renovera fastigheter, markytor samt lekplatser m.m. I underhållsplanen kan man planera framtida kostnader vilket underlättar budgetarbetet för kommande år. ————————————————————————————————— Våra trapphus Det har uppmärksammats av boende och framförts till styrelsen att en del personer har börjat använda våra trapphus, som förvaringsställe för leksaker, möbler och cyklar mm. Brandkåren Attunda kräver att vi endast får förvara barnvagnsunderrede samt handikapps hjälpmedel. Det får inte finnas brännbart material i trapphuset, då detta utgör en brandrisk. ————————————————————————————————— Entredörren Tänk på att stänga ytterdörren ordentligt och låt inte fönstren i trappuppgångarna vara öppna. Värmekostnaderna ökar drastiskt. De som bor på bottenvåningen får det väldigt kallt då lägenheterna snabbt blir utkylda. ————————————————————————————————— Träd Vi kommer att fortsätta med att ta bort träd som står för nära våra fastigheter och kan skada husgrunder och rörsystem. Vi kommer dessutom att upprätta en trädplan som i dagsläget inte finns. ————————————————————————————————— Hallonvägen 84 Det har installerats en hörselslinga i lokalen på Hallonvägen 84, efter önskemål från senoirklubben. ————————————————————————————————— Tvättstugan Det har hänt nu igen att någon tvättar mattor med gummibaksida, när mattorna börjar bli gamla så klarar inte skumgummit av värmen i maskinen utan blir till en smet och förstör tvättmaskinen med reparation som följd. Så snälla tänk på detta när du tvättar dina mattor. Sida 11

[close]

p. 12

RUNSKRIFTEN Blandad information Det årliga Pepparkaksbaket Tisdagen den 19 november infann sig ca: 40 små pepparkaksbagare i lokalen på Hallonvägen 84. Det serverades våfflor med sylt och grädde, saft och kaffe till alla bagare med föräldrar. Det bakades för fullt och det blev bara en liten degbit kvar. Sida 12

[close]

p. 13

RUNSKRIFTEN Blandad information En bukett blommor och ett stort ”Tack” till Jenny Börlin och Birgitta Börlin som ser till att traditionen med pepparkaksbaket lever vidare. Samt ett tack till de tre ungdomarna Jesper, Emma och Lina som gjorde det möjligt att genomföra pepparkaksbaket. Barnen älskar det här. Sida 13

[close]

p. 14

RUNSKRIFTEN Blandad information HJÄLPSAMME HERRN önskar er alla God Jul och Gott Nytt ÅR Har du problem med vissa saker hemma, som t ex att borra hål och hänga upp tavlor och hyllor på väggarna. Du kanske vill slippa stå på stol eller stege för att byta glödlampor, gardiner eller gardinstänger m.m, något elektriskt som inte fungerar eller något annat som kan vara besvärligt. Dock hjälper jag inte till med städning och fönsterputs. Ring mig, Tommy Stårner, Hj 55, så kanske jag kan hjälpa dig. Tel 076-142 96 95. Vad det kostar? Ingenting - Jag hjälper dig ändå om jag kan. alla ickarklubben önskar Sn mar och Tibblebor medlem r ul och Gott Nytt Å God J ennart Johannesson L Seniorklubben önskar a lla medlemmar God Jul och Gott Nytt År Karin Nyström l oc od Ju nskar G tt År Ö y ott N G h n önskar alla medlemm ar God Jul och Gott Nytt År Sida 14 Vävstuga

[close]

p. 15

RUNSKRIFTEN Blandad information Inför årsstämman Valberedningen Valberedningen har börjat med sin planering inför årsstämman 2014 och vill gärna komma i kontakt med dig, som bor i brf Tibble och vill vara med och påverka vad som händer i vår förening. Önskvärt är att du har någon form av kompetens som kommer föreningen tillgodo ex: fastighetsskötsel, informationsansvarig, ekonomi etc. etc. Känner du till någon som vill vara med eller om du själv känner att du har intresse så hör gärna av dig till någon av oss på telefonnummer nedan eller lägg en intresseanmälan i föreningens brevlåda på Hjortronvägen 81eller i brevlådan hos någon av oss i valberedningen. Folke Holtz Sammankallande. Gudrun Stenberg Tord Svenngren Rönnbärsvägen 13 Rönnbärsvägen 23 Hallonvägen 88 Tel: 072-151 17 21 Tel: 070-318 43 70 Tel: 08-581 731 32 Märk kuvertet ”Valberedningen” Intresseanmälan Namn: …………………………………………….. Gata: ……………………………………………... Telefon: …………………………………………. Sida 15

[close]

Comments

no comments yet