DZ01-2014

 

Embed or link this publication

Description

R. Kmet Zupančič, K. Ivas, M. Koprivnikar Šušteršič, M. Kovač, J. Kušar, T. Nenadič, J. Povšnar, A. Vidrih: Dejavnost slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu 2012

Popular Pages


p. 1[close]

p. 2[close]

p. 3[close]

p. 4[close]

p. 5[close]

p. 6[close]

p. 7[close]

p. 8[close]

p. 9[close]

p. 10

2 1 2

[close]

p. 11[close]

p. 12

3 3

[close]

p. 13

4 5.000 4.000 3.000 2.000 V mio EUR 1.000 0 2002 -1.000 Neto rezultat iz financiranja 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 -2.000 -3.000 Neto rezultat iz poslovanja Neto čisti dobiček obračunskega obdobja 5 4 5

[close]

p. 14

6 600 15 400 10 5 0 0 C -200 Neto čisti dobiček/izguba obračunskega obdobja 2011 200 v mio EUR D H J M G E N A B F I L K -5 -10 -15 -20 -400 Neto čisti dobiček/izguba obračunskega obdobja 2012 Donosnost prodaje (desna os) 2011 Donosnost prodaje (desna os) 2012 -600 6 V%

[close]

p. 15

1,20 2011 2012 2008 1,15 1,10 Razmerje 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 J H M C D A N G L E F B I K

[close]

Comments

no comments yet