Sampel RPH Sejarah Tahun 4

 

Embed or link this publication

Description

Contoh Penulisan RPH Sejarah Tahun 4

Popular Pages


p. 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH TAHUN 4 Mata Pelajaran dan Kelas Tema/Tajuk Masa Fokus Sejarah Tahun 4 Aktif Mari Belajar Sejarah 8.10 – 8.40 pagi Standard Kandungan: 1.1 Mengetahui dan memahami pengertian sejarah Standard Pembelajaran: 1.1.4 Menyatakan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium dan tempat bersejarah K1.1.9 Menjelaskan kepentingan menghargai warisan bangsa bagi melahirkan jati diri Objektif Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid akan dapat; i. Menyenaraikan 5 bahan tinggalan sejarah yang terdapat di muzium ii. Menyatakan 3 tempat bersejarah yang terdapat di Malaysia 1. 2. 3. EMK Menonton gambar tinggalan sejarah dan tempat bersejarah (TMK) Murid bersoaljawab dengan guru mengenai bahan yang dipaparkan Pembentangan kumpulan oleh murid Aktiviti Nilai Murni – bersyukur, menghargai KPS - Elemen asas sejarah Dimensi Kewarganegaraan – berbangga dengan sejarah asalusul negara. TMK – belajar melalui TMK Komputer, LCD, slaid powerpoint, alat tulis, kertas sebak 30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif P&P. Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan. Murid yang telah menguasai akan diberi latihan pengayaan. Bahan Bantu Belajar Refleksi

[close]

p. 2

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN AKTIVITI Permulaan (5 minit) Menonton tayangan gambar 1. Murid menonton tayangan gambar tinggalan sejarah dan tempat bersejarah 2. Guru bertanyakan soalan kepada murid berkaitan gambar yang ditayangkan: a) Apakah yang anda tahu tentang gambar tersebut? Murid menjawab soalan guru secara lisan b) Dimanakah anda lihat bangunan ini? Murid menjawab secara lisan 3. Murid menghubungkait dengan tajuk pelajaran hari ini. EMK Nilai : menghargai tinggalan sejarah EMK : TKP, TMK KB : Menjana Idea, menghubung kait CATATAN BBM : Komputer riba, LCD Aktiviti 1 (10 minit) 1. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan . Kumpulan 1 : diminta menyenaraikan barang tinggalan sejarah. Kumpulan 2 : menyenaraikan tempat-tempat bersejarah. 2. Murid-murid berbincang dalam kumpulan masingmasing dan menyenaraikan hasil dapatan mereka dalam kertas sebak yang diedarkan guru. Nilai : kerjasama EMK : kreatif KB : menjana idea *Kertas sebak, alat tulis Aktiviti 2 (10 minit) 1. Guru meminta setiap ketua kumpulan untuk membentangkan hasil perbincangan di hadapan kelas. 2. Murid membentangkan hasil dapatan masingmasing. 3. Guru merumuskan pembentangan murid dan memberi maklum balas. Nilai : menghargai tinggalan sejarah EMK : kreatif KB : memberi sebab

[close]

p. 3

Penutup (5 minit) 1. Guru bertanyakan soalan K 1. Adakah penting kita menjaga warisan tinggalan sejarah? YA K 2. Bagaimana cara untuk kita menghargai warisan tinggalan sejarah? 2. Guru membantu murid merumuskan hasil pelajaran

[close]

Comments

no comments yet