2014. január Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2014.01

Popular Pages


p. 1

2014. január utár Hidegre, jégre várva Polgármesterek várakozásai Fotó: Gyarmati László 8-10. Interjú Witzmann Mihállyal 11. A földprogram sikeréről 12.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél Huszonegyedik évfolyam Húsz kötet simul egymáshoz a könyvespolcomon: testvérek ők, egymáshoz tartozók – a Balatoni Futár bekötött példányai. Kordokumentum valamennyi: húsz év történései a magyar tenger partján. Fotókkal illusztrált jelentések a balatoni települések mindennapjairól - önkormányzati fejlesztésekről, víz- és környezetvédelemről, turizmusról, civil szervezetek munkájáról, elkötelezett lokálpatriótákról, a tó mellett élő és alkotó művészekről. S persze eredményekről, melyeket esetenként súlyos, a Balaton idegenforgalmát is veszélyeztető helyzetek előztek meg. Talán a fiatal felnőttek is emlékeznek a 90-es évek elejére, a halpusztulásokra. Az első angolnavész idején négyszázötvenöt tonna haltetemet távolítottak el a tóból, egy évvel később hasonló mennyiségű kopoltyústól kellett idő előtt búcsút venni, s mindezt tetézte az 1994-es, mennyiségében már jóval csekélyebb keszeg hullás. Mindezeket pusztán azért idéztem fel, mert az elmúlt évi lapszámokban arról adhattunk hírt, hogy egyre gyakrabban keresik a kapcsolatot a külföldi szakemberek a Balaton Fejlesztési Tanács munkatársaival. Arra kíváncsiak, miként sikerült egy évtized alatt ivóvíz minőséget produkálni, s hogyan lehetett a magyar tengert a rekreáció, a pihenés középpontjába állítani. Húsz kötet - húsz év gondjai és örömei az esetenként már sárguló lapokon, s most indul egy új év, s a Balatoni Futár huszonegyedik évfolyama. Vajon miről írhatunk ebben az évben? Sikerekről, rekordot döntő turizmusról, elégedett vállalkozókról, gazdagodó, szépülő településekről? Reményeink szerint igen! Szerencsés, boldog új évet, Balaton! Süli Ferenc utár 2014. január Nincs vészhelyzet, csak vízhelyzet! Hosszú távú gondolkodásra – és döntésekre – van szükség! Az elmúlt évtizedek egyik legkedvezőbb vízállása van jelenleg a Balatonnál, mondják sokan a szakemberek közül, s mi, egyszerű állampolgárok és balatoni emberek is ezt tapasztaljuk a partot járva. A tavalyi nyáron igazán nem lehetett okunk a panaszra „vízügyben”, hiszen még a nyár végén is kellő mennyiségű, és ráadásul egészen jó minőségű vízben fürödhettünk. Reményeink az idei évre is hasonlóak, s úgy tűnik, az érdekelt szakemberek is ma már jobban odafigyelnek, körültekintőbben és biztonságra törekedve döntenek a tó vízének eresztéséről, illetve nem eresztéséről. A múlt év végén a víz szintje 100 centiméter fölött volt, s ismerve az időjárási előrejelzéseket és a sok éves tapasztalatot, várható, hogy a nyarat optimális szinten, azaz 120 centiméter körül kezdhetjük. Több szakember is úgy véli, hogy ezt a magasságot kellene hivatalosan is a felső szintnek tekinteni. A gond csak az, hogy ez „veszélyes magasság” lehet a nyugati medencében, Fenyves térségében, ahol az ilyen magas víz egy erős hullámzás hatására elöntheti a település jó részét. Sokan állítják, hogy ennek ellenére ezt a magasságot kellene „megcélozni”, méghozzá úgy, hogy a veszélyeztetett területeken a védőgátakat kellene megmagasítani. Persze ez nagyon sok pénzbe kerülne, de… mindenképpen szükség lenne egy átfogó, tudományos vizsgálatra és gyors döntésre az ügyben. Hiszen a globális felmelegedés hatására a tudósok véleménye szerint egyre melegebb hónapok, nagyobb párolgás, kevesebb csapadék várható, ezért szükség lenne az említett megemelt partvédő műveken kívül sok egyébre is, mint például tartalék víztározók kialakítására, amelyek segíthetnének a vízszint folyamatos szabályozásában, szükség szerinti pótlásában . Tudományos kutatók szerint hosszú távon a Balaton vízmennyisége vészesen is lecsökkenhet, s ahhoz, hogy még unokáink is itt élhessenek, fürödhessenek, pecázhassanak, hajózhassanak a Balatonon, nekünk, a mai generációnak (szakembereknek, gazdasági és politikai vezetőknek) a felelőssége és feladata azoknak a döntéseknek a kidolgozása, meghozása, amelyek szükségesek a tó hosszú távú fennmaradásának érdekében! Gyarmati László 2

[close]

p. 3

2014. január utár Közfoglalkoztatási program érettségizettek és diplomások számára A régióban ötszázan számíthatnak új munkahelyre A Balaton Fejlesztési Tanács a nemzetstratégiai célokhoz kapcsolódva a közfoglalkoztatás keretében mintaprogramot kíván elindítani - elsősorban magasan képzett pályakezdő, fiatal diplomások érdeklődésére, részvételére számítanak. A konkrétumokról a testület decemberi ülésén Fórizs Zoltán programkoordinátor tájékoztatta a grémium tagjait. A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. ügyvezetőjét a lehetőségekről és célokról kérdeztük. - Igazgató úr, az ön által irányított szervezet mindössze egy hónapos múltra tekint vissza. Mi tette indokolttá a kft. létrehozását és milyen feladatokat szabott meg önök számára a tulajdonos? - Valóban csak az elmúlt év utolsó hónapjában született meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. alapítói határozata, amelyben létrehozta a 100%-os állami tulajdonban lévő projekt társaságot. A szervezet feladatai közé tartozik a jövő évi milánói világkiállítás gondos, szakszerű előkészítése, az ehhez szükséges koordináció irányítása, a magyar pavilon megépítése, a rendezvény zárása után pedig annak hazaszállítása. Teendőink közé tartozik továbbá minden olyan kezdeményezésnek a támogatása, amely a nemzeti kreatív gazdaságot, a régiók, térségek, települések gazdaságfejlődését szolgálja. Elképzeléseinknek az országhatárok sem szabnak gátat, hiszen az ezzel kapcsolatos programokban a Kárpát-medencében élők is részt vehetnek. - A program előkészítése közel egy évet ölelt fel, a konkrét feladatok végrehajtása azonban áthúzódott erre az évre. A Balaton régióban is január elsejével kötötték meg az első munkaszerződéseket... - A Balaton Fejlesztési Tanács számára készített előterjesztésben megfogalmaztuk azokat a feladatokat, törekvéseket, projekteket, amelyeket a régióban lévő településekkel közösen szeretnénk megvalósítani. Ezért hoztunk létre egy munkacsoportot, s bízom abban, hogy ennek tevékenységéhez már januárban több település csatlakozik. Úgy gondolom, hogy a magyar tenger partján élő, s jelenleg munkahellyel nem rendelkező érettségizettek és diplomások számára számos feladatot, értelmes tevékenységet tudunk biztosítani. Mint említettem: a teendők egy része a 2015-ös milánói világkiállításhoz kapcsolódik. A koncepció ugyanis tartalmazza a helyi információk gyűjtését, feldolgozását is. Szeretnénk bemutatni a régió egészséges, minőségi élelmiszereit, a családi- és kertgazdaságokat, a kertészeti kultúrát, a turisztikai látványosságokat, kínálatot – ehhez megfelelő adatbázist kell létrehoznunk. Különös hangsúllyal kezeljük a magyar tengert, mint a „vizek régióját” is. Az utolsó statisztikai jelentések arról tanúskodnak, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben a munkanélküliségi ráta nem érte el a nyolc százalékot, s ez számottevően alacsonyabb, mint az azonos időszakra vetített országos érték. A Carpathia Nemzeti Kreatív Gazdaságfejlesztő és Innovációs Kft. december közepén több mint ezerhétszáz fő foglalkoztatására vonatkozó szerződési igényt nyújtott be a Fővárosi Munkaügyi Központhoz, s egyben kérte a Belügyminisztériumot a projekt „mintaprogramként” történő nevesítésre. Az országos foglalkoztatási lehetőségeken belül meghatározó lehet a Balaton régió szerepe, ugyanis mintegy ötszáz diplomás és érettségivel rendelkező álláskereső foglalkoztatására számítanak. - Milyen konkrét feladatokat kell megoldaniuk azoknak az érintetteknek, akik részt kívánnak venni e programban? - A regisztrált munkanélküliek az illetékes munkaügyi központokban jelentkezhetnek, s számíthatnak lakóhelyük önkormányzatának támogatására is. A feladatok jelentős részét ugyanis ez utóbbiak határozhatják meg. A kreatív jelzőnek azért adunk nagyobb hangsúlyt, mert bizonyos alapismereteket, illetve az adott szaktudás mellett az érintettek speciális érdeklődését is feltételezi. E program keretében sor kerülhet a települések internetes kommunikációjának fejlesztésére, rendszerezésére, feldolgozására, a Aktuális szolgáltatásfejlesztést érintő tervek kidolgozására. A Balatonnál nagy segítséget jelenthet tevékenységük a turisztikai kínálat népszerűsítésében, hiszen a program kedvezményezettjei részt vehetnek a kulturális, természeti és épített környezeti örökséget érintő információk gyűjtésében, digitális feldolgozásában, egységes internetes szolgáltatással elérhető adatbázis létrehozásában, de munkájuk kiterjedhet helyi gazdasági, illetve vállalkozási információk gyűjtésére, rendszerezésére, digitális feldolgozására, egységes kreatív gazdasági és szolgáltatási adatbázis létrehozására is. Reményeink szerint perspektivikusan hozzájárulhatnak az egységes balatoni régióra kiterjedő online, több nyelven elérhető turisztikai információs rendszer, vagyis egy „Kulturális GPS” létrehozásában. Ha céljaink megvalósulnak, a Balaton mellett gazdasági és társadalmi fejlődést elősegítő kreatív termékek és szolgáltatások jönnek létre. Bízunk abban, hogy a szülők, pedagógusok számára is létre tudunk hozni olyan kulturális és oktatási programokat, melyek a környezettudatos nevelést, későbbiekben pedig a lokálpatrióta szellem erősítését segítik elő. Ugyancsak a célok között szerepel a Balaton régió jövőbeli kreatív szolgáltatásait megalapozó kulturális, szellemi, tárgyi, épített és természeti örökséget feldolgozó egységes adatbázis létrehozása. - Meddig biztosított a mintaprojekt anyagi háttere, s mi vár azokra a foglalkoztatottakra, akik részt vesznek ebben? - Az állam 2014. április végéig biztosítja a mintaprogram anyagi támogatását. Abban bízunk, hogy az érintettek ez idő alatt felkészülnek egy önálló vállalkozás létrehozására, megalapozására, vagy csatlakoznak egy új, regionális hálózatként létrehozni kívánt Kreatív Balatoni Foglalkoztatási Szövetkezeti programhoz. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális Infrastrukturális fejlesztések Veszprém megyében Interjú Lasztovicza Jenővel, a megyei közgyűlés elnökével Gazdasági, kereskedelmi, turisztikai okok miatt is célszerű a 8-as főút gyorsforgalmi úttá, vagy autópályává történő fejlesztése – nyilatkozta lapunknak Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei Közgyűlés elnöke, aki az egészségügyi ellátás korszerűsítését is az aktuális teendők között sorolta fel. - Balatoni regionális lapról lévén szó, érthető talán, ha a Veszprém megyei infrastrukturális helyzetet a turizmus szempontjából próbáljuk megközelíteni. Tény, hogy a magyar tenger északi partja mind a főváros, mind a nyugati országhatár felől jóval lassabban közelíthető meg, mint a déli, de a vasúti közlekedés sem a XXI. századot idézi. - Tudatában vagyunk ezen hátrányoknak, és a lehetőségeink szerint teszünk is a fejlesztések felgyorsításáért. Magam is úgy gondolom, hogy gazdasági, kereskedelmi, idegenforgalmi okok miatt célszerű a 8-as főút mielőbbi átépítése gyorsforgalmi úttá vagy autósztrádává. Ezzel a beruházással a megye évtizedes problémáját orvosolnánk. A közvéleménynek azonban tudnia kell azt is, hogy az előző kormányok idején szinte egyetlen érdemi lépés nem történt ez ügyben – a három érintett megye közötti koordináció a zéróhoz közelített. A Bakony, a Balaton biztonságos és gyors megközelíthetősége érdekében tehát elodázhatatlan egy, a lakott területeket nem érintő út építése. Ebben a választási ciklusban már történtek lépések, s további ütemezési terveket is elkészítettek a szakemberek. Megkezdődött a Székesfehérvárt nyugatról elkerülő út, a Markó – Herend és a Várpalota - Hajmáskér összekötő szakasz építése, valamint ez utóbbi településnél a 72-es út csomópontjának kialakítása. Ezek a munkálatok 2015-16-ban befejeződnek, csakúgy, mint veszprémi körgyűrű építése, ahol többszintes kereszteződések biztosítják majd az akadálytalan közlekedést. Kivitelezési engedélyek vannak az Ajkától a megyehatárig tartó szakaszra, s Körmend környékén is serénykednek már az útépítők. - Ha Veszprém megyében autózunk, gyakran kényszerítenek bennünket lassítás- jeles orvosi stáb, a legkorszerűbb műszer – a ra a közlekedési táblák, hiszen számos helyen feladat tehát a célirányos betegszállítás megszervezése. Veszprém megyében kiemelkedő ugyancsak folynak kivitelezési munkák… - A 8-as főút mellett nem feledkezhetünk szerepet betöltő kórházak: Veszprém, Ajka és meg az alsóbbrendű utak karbantartásáról a szívgyógyászat terén Füred. Ezek a kórhásem. Ezek közül néhányat teljesen felújítottunk: zak minden téren megfelelnek a kihívásoknem csak a burkolatok cseréje történt meg, nak. Veszprémben tízmilliárd forint értékű fejhanem a teljes vízelvezetés is. Néhány ezen lesztést hajtunk végre: korszerűsítjük a sürgősberuházások közül: Zánka – Nagyvázsony, ségi ellátást, felépül az onkológiai centrum, a Dudar – Bakonyszentkirály, Szabadbattyán – legmodernebb gépek állnak majd az orvosok Veszprém, Balatonakali – Balatonszőlős, ösz- rendelkezésére – ekkora volumenű beruházás szesen mintegy negyvenöt kilométer hossz- évtizedek óta nem volt a megyében. A létesítban. További tizenhét helyen – ötszáztól négy- mény átadására két év múlva kerül sor, addig ezer méterig – megtörtént az útburkolatok ja- is a betegek türelmét kérjük, hiszen az építkevítása, melyre közel kétmilliárd forintot fordí- zés zajjal, s persze némi felfordulással jár. Természetesen a megye más városaiban tottunk. - A közutakról térjünk át a vasútra! E téren sem hanyagoljuk el a kórházak, egészségügyi intézmények korszerűsítését: Ajkán is több milyen előrelépések várhatók? -A vasúti infrastruktúra korszerűsítése te- milliárdos felújítás történt, Tapolcán, ahol rén a közúthoz hasonló lemaradást kell pótol- megszűnt a sebészet, az egynapos ellátáshoz nunk. Konkrét elképzelésekkel rendelkezünk, biztosítottunk kifogástalan körülményeket, de azt azonban tudni kell: ezek megvalósítása Pápán, Zircen is komoly fejlesztések – építészeaz ország pénzügyi helyzetének függvényében ti és műszerbeszerzési – történtek. Süli Ferenc történhet. A cél egyértelmű: gyorsabbá, biztonságosabbá, kényelmesebbé – tehát vonzóbbá kell tennünk a vasúti közlekedést. Uniós támogatással létrejött napelemes - Az egészrendszert adtak át Badacsonytomajon ségügy átalakítása természetesen 1,5 millió Ft-os támogatást nyert a KEOP 4.10.0/A/12 Veszprém meHelyi hő, hűtési és villamos energia-igény kielégítése gyét is érintette: megújuló energiaforrásokkal” elnevezésű pályázaton a úgy tűnik, mind midiTOURIST Idegenforgalmi Kft. A beruházás 3 mila betegek, mind lió forint értékű, ennek az 50%-át nyerte meg a cég a a gyógyítók elfopályázaton. gadták az új koncepciót. A midiTourist Kft. utazási irodát működtet az ingatlanon, ami- Magam is hanek fejlesztését tervezi. sonló tapasztalaA támogatott projekt célja, hogy a tulajdonos az egyre növekvő tokat szereztem, energia költségeit a környezetbarát napelemes rendszer segítsés a visszajelzésekgével mérsékelje. A napelem a teljes villamos-energiafelhasznáben sem észlelhelási igénynek a 75 %-át, mintegy 4 190 kWh mennyiséget termel tünk érdemi kifomeg a 3,57 kWp beépített teljesítményű napelemes rendszer. gásokat. A nálunk Napjaink nehéz piaci környezetében a beruházásnak komoly gazdagabb orszámunkaerő megtartási jelentősége van. Mindemellett csökkenti gok is az egészségaz ország üvegház-hatású gázkibocsátását, és az energiahordoügyi centrumok zó behozatal való függőséget. létrehozását favorizálják: ezekben az intézményekA projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési ben együtt van a Alap társfinanszírozásával valósul meg. utár 2014. január 4

[close]

p. 5

2014. január utár „Zöld Balaton” - Térségi komplex kampány a Balaton - parton Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102 Aktuális A fenntarthatóság szerény főszereplői: a helyi termékek Korábbi írásunkban arról beszéltünk, hogy szép dolog a szelektív hulladékgyűjtés, de még hasznosabb, ha a kukáinkat megtöltő csomagolóanyagok ellen már korábban felvesszük a harcot: például a műanyag reklámtáska helyett textiltáskát vagy fonott kosarat használunk, és amikor leveszünk egy terméket a polcról, nem csábulunk el a csomagolás esztétikájának, hanem átgondoljuk annak a környezetterhelését is. Ha tovább tűnődünk a csomagolóanyagok problémáján, hamarosan eljutunk a helyi termékek kérdéséig. A mindent elborító csomagolás ugyanis szorosan összefügg a szállítással és a tartósítással. Ha valamit ott használunk fel, ahol azt előállítottuk, akkor nyilvánvalóan kevesebb csomagolóanyagra van szükség, mintha országok és kontinensek között utaztatjuk az árut, amint az gyakorlattá vált a globalizált világunkban. Természetesen tudjuk, hogy ez nem mindig lehetséges, és nem mindig ésszerű. Fényképezőgépet vagy napkollektort lehet, hogy nem gyártanak a közelünkben, de számos olyan ipari termék van – az építőanyagoktól kezdve a kisgépeken át az edényekig - melyek esetében egy kis odafigyeléssel komoly környezeti károkat tudunk kiküszöbölni azzal, ha a hozzánk közelebb gyártott mellett tesszük le a garast. Ez bizony néha többletköltséget jelenhet, de ha a különbözet kicsi, azt akár betudhatjuk egy olyan árnak, amelyet a jövőnk érdekében fizettünk, és talán a helyes döntésünk tudata is kellemes élménnyel ajándékoz meg minket. Külön ki kell térni a helyi élelmiszerek kérdésére. Mert az lehet, hogy az iparcikkek tekintetében gyakran megoldhatatlan és ésszerűtlen a helyi termékekhez való ragaszkodás, de az élelmiszerek esetében sokszor tényleg csak rajtunk múlik a dolog. Ezt azért is fontos hangsúlyozni, mert a szemétbe kerülő csomagolóanyagok zöme eredetileg az ételeink, italaink marketingjét, utaztatását vagy tartósítását szolgálta. Ha az adott étel a szomszédságukban készült, nyilvánvalóan mindezekre jóval kevesebb szükség van. A helyi termékek ügye persze messze túlmutat a csomagolóanyagok – önmagában is fontos – kérdésén, hiszen közgazdasági, egészségügyi, turisztikai, kulturális és közösségi jelentőséggel is bír. Ha helyi termékeket vásárlunk, sokkal többet használunk a környezetünknek, mintsem gondoljuk. • • • • • • • • • • • • Kevesebb csomagolóanyag kerül a szemetesekbe. Kevesebb csomagolóanyagot kell legyártani, ezzel alapanyagot, festéket, energiát stb. takarítunk meg. Jóval kevesebb a szállítási költség és a szállításból adódó környezetszennyezés. Kevesebb tartósító-anyag kerül a szervezetünkbe. A helyi emberek leginkább az egymás közötti beszélgetésből tájékozódnak a helyi termékekről, így a marketing kiadások is kisebbek, nincs szükség reklámújságra, stb. A csomagolás és a tartósítószerek minimális mivolta miatt csökken a kockázata az egészségkárosító anyagok szervezetbe kerülésének. Az országnak kevesebb importra van szüksége. Munkahelyeket teremtünk a környéken. Segítjük a kisboltok megmaradását. A vásárlásukra költött pénz helyben marad. Segítjük a helyi közösségek kialakulását. Jótékony hatással van az idegenforgalomra. 5

[close]

p. 6

Aktuális Elismerés az önfeláldozó munkáért A „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díj 2013. évi kitüntetettjei Ünnepélyes körülmények között, immár tizenegyedik alkalommal adták át a „Balatoni Régió Közbiztonságáért” díjat. A kitüntetettek – Jamrik Péter előterjesztése alapján – Bóka Istvántól, a Balaton Fejlesztési Tanács elnökétől vették át az elismerő oklevelet és pénzjutalmat. A decemberi eseményen Bódis István rendőr zászlós, a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa, Gyalog László tűzoltó százados, a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Keszthelyi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Keszthelyi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának vezetője és Dominek Jácint rendőr százados, a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság őrsparancsnoka önfeláldozó munkáját köszönték meg. Bódis István 2003. július 1-jén, a Készenléti Rendőrség Bevetési Parancsnokságán járőrként kezdte meg rendőri pályafutását, 2004. január 1-jétől ugyanott járőrvezetőként teljesített szolgálatot. A Balatonfüredi Rendőrkapitányságra történő áthelyezését követően, 2005. november 16-tól körzeti megbízott, majd 2012. május 16-tól teljesít szolgálatot a Tapolcai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály, Badacsonytomaji Rendőrőrs állományában továbbra is körzeti megbízottként. Egy rendőrdinasztia tagjaként nagyapját és édesapját követte a Nevéhez a 2013. évi idegenforA díjat támogatták: galmi szezonban több bűncselekmény felderítése köthető, példaér- • Alsóörs Község Önkormányzata tékű munkájával hozzájárult a Ba- • Aszófő Község Önkormányzata laton-part közbiztonságának javí- • Badacsonytomaj Város Önkormányzata • Balaton Volán Személyszállítási Zrt. tásához. Szakmai tudásának, gyors és • Balatonakali Község Önkormányzata precíz intézkedéseinek köszönhe- • Balatonalmádi Város Önkormányzata tően sikerült többek között kéz- • Balatonederics Község Önkormányzata re keríteni azt a két elkövetőt, akik • Balatonfüred Város Önkormányzata 2013 júniusában gépkocsikat tör- • Balatonfűzfő Város Önkormányzata tek fel a szigligeti strandon. Számos • Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. eltűnt személy hozzátartozója fe- • Balatonudvari Község Önkormányzata jezte ki köszönetét, ugyanis több • Csopak Község Önkormányzata alkalommal is szolgálati időn kívül, • HM VERGA Zrt. sok esetben viszontagságos időjá- • Kékkúti Ásványvíz Zrt. rási viszonyok ellenére kutyájával • Magyar Vitorlás Központ Kft. vágott neki a keresett személyek • Magyar Vitorlás Szövetség felkutatásának. Egy eltűnt cukorbe- • Örvényes Község Önkormányzata teg nőt szinte az utolsó pillanatban • Paloznak Község Önkormányzata • Rádiós Segéylhívó és Infokommunikációs talált meg Luca nevű kutyájával. Országos Egyesület Idejét, energiáját nem kímélve • Somogy Megyei Önkormányzat vett részt a települések különböző rendezvényeinek biztosításában, • Tihany Község Önkormányzata bűnmegelőzési tanácsadásokon. • Zala Megyei Önkormányzat Polgárőr napokon, falunapokon, • Zánka Község Önkormányzata gyermeknapokon, hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett esemé- Az elmúlt évek során Keszthely és környéke nyeken kutyás bemutatóval nyűgözte le a tűzbiztonságát szervezte, vezette. A kiemelt tüzeknél a helyszínen a tűzoltás irányításáközönséget. Gyalog László 2000. augusztus 16-án ke- ban, valamint a munka fizikai részében törrült kinevezésre a Keszt- tént szerepvállalásával példát mutatott a behely Város Hivatásos Ön- osztotti állománynak, az önkéntes erőknek. kormányzati Tűzoltó Pa- Vonulós tűzoltóként a Kis-Balaton nádasairancsnokság hivatásos ál- ban keletkezett tüzeknél megszámlálhatatlományába, beosztott lan alkalommal ment elől, majd szolgálatpatűzoltó beosztásba. Vonu- rancsnokként, később tűzoltóparancsnoklós tűzoltóként a ranglétra ként jelölte ki a beavatkozó állomány felállíminden szintjét megjárta. tási helyeit, szervezte a szomszédos megyé2007-től szolgálatparancs- ben is az önkéntes erők munkálatait. Kishajó vezetőként az állomány vízi kinok-helyettesi, majd 2009. augusztus 1-jétől szolgá- képzését végezte, több kiemelt vízi rendezlat-parancsnoki munka- vényen a mentés szervezésében működött közre. Hivatásos tűzoltóként a nyári szezokört látott el. Több mint egy évtize- non túl, a téli jégről mentésekben is rész vett. des szakmai tapasztalata A Kis-Balatonon lezuhant hőlégballon kereés kiváló munkája elisme- sésében kamatoztatta tapasztalatát. Több, a réseként 2012. április 1-jei hatállyal az OKF Balatonban eltűnt személy keresését koordifőigazgatója nevezte ki tűzoltóparancsnok- nálta, a felkutatásban is részt vett. Közel húsz éve a Balaton-régió közbiztonsági feladatainak. Gyalog László tűzoltóparancsnokként is nak ellátásában civilként és hivatásosként is operatív munkát végez a tűzvédelem terén. elkötelezett, tevőleges szerepet vállal. utár 2014. január sorban, akik szintén a Balaton- parton teljesítettek szolgálatot. Már a felszerelése előtt is hobbija volt a kutyák képzése, amely mára már szenvedélyévé vált - találkozva a hivatásával. 6

[close]

p. 7

2014. január Dominek Jácint 1997. augusztus 1-jén került a vízirendészet kötelékébe hajóvezetőként. 2005-ben nyomozóvá nevezték ki. 2009 óta őrsparancsnok a BVRK balatonfüredi vízirendészeti őrsén. 2004-ben államigazgatási főiskolát végzett, 2006-ban a Rendőrtiszti Főiskola szervező szakán diplomázott. Nős, egy gyermeke van. Magas szintű elméleti képzettséggel rendelkező vezető, aki meghatározó személyisége a kapitányság állományának. Kitűnő szervezőkészséggel rendelkezik, ennek köszönhetően a rendelkezésére álló erőforrásokat optimális szinten, jó hatásfokkal alkalmazza. Kiváló kapcsolatot épített ki a rendőri munkát igénylő, illetve azokat segítő szervezetek képviselőivel, vezetőivel. Példás az együttműködése Balatonfüred városával és a térség meghatározó egyesületeivel, szövetségeivel, a vízbiztonság területén működő civil szervezetekkel. A Balatonfüreden lebonyolított – a parti területet is érintő - vízi utár Aktuális rendezvények szervezésének előkészítésében, lebonyolításában, biztosításában, ellenőrzésében is állandó felelős volt. Kötelességét messze meghaladó támogató munkája nagyban hozzájárult a nemzetközi és kiemelt hazai sportrendezvények biztonságos lebonyolításához, sikeréhez. Az általa végrehajtott számos életmentés kivételes bátorságát tanúsítja. A Köztársasági Elnök korábban Életmentő Emlékérem kitüntetést adományozott számára. Megújul a természet Balatonederics határában A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. megbízásából, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a BE-NATUR című projekt keretein belül a Natura 2000 területen élőhelymegőrzés, fajmegőrzés céljából végzett beavatkozást 2013-ban. Cél a terület természeti állapotának megújítása, a biológiai sokféleség növelése volt. gyérítést hajtott végre az Igazgatóság - mégpedig nem egyenletes módon. A humuszképződés, illetve a gombák, bogarak életterének növelése érdekében a vékony ágakon túl rönk méretű fák is maradtak a területen. A kialakított lékeken várhatóan spontán fog újulni az erdő és a most egykorú erdőállományban megjelenik a természetes erdőkre jellemző szintezettség. A másik jelentős munkálat a területtisztítás az invazív fajok és a cserjésedés felszámolása volt Az inváziós növényekkel fertőzött területrészeken a homogén aranyvesszősöket kaszálással távolították el, míg azon cserjével vegyes magas aranyvessző borította területeket, ahol a kaszálás és a bálázás nem volt végezhető, gépi szárzúzás történt. A gépi kaszálás, illetve az ehhez kapcsolódó teljes természetkímélő módszerrel valósult meg: a területen élő állatoknak menekülési útvonalat biztosítottak, a gépeken láncfüggönyös vadriasztót használtak és a kaszálási technológiák közül a sávos és a belülről kifelé haladó kaszálást végezték, valamit ezen kívül a nagyobb bokorcsoportok szomszédságában kaszálatlan menekülősávot is fennhagyott a gépkezelő. A kétszer végzett kaszálásnak már múlt ősszel is szép eredményei látszottak, jelentősen visszaszorultak az invazív növények. Mivel a területen található erdő már a korábban ismertetett okokból egykorú és a fák mérete és törzsátmérője nagy számú madárfajt zár ki abból a lehetőségből, hogy a területet fészkelő helyként használja. Ezért a feladat harmadik részeként fajmegőrzési célból jelentős mennyiségű: „A”, „B” és „D” típusú odú és vörösvércse fészkelő láda került kihelyezése. Az „A” típusú odú a kistermetű cinege fajok (kék-, barát-, fenyves cinege) jellemző odú típusa. Ebből kizárhatók a nagyobb termetű fajok, hiszen berepülő nyílása csak: 26-27 mm átmérőjű. A „B” típusú odú a Magyarországon leggyakrabban használatos típus a mesterséges odútelepeken. Alkalmas széncinege, csuszka és nyaktekercs számára. Ebből kizárható a seregély, mert berepülő nyílása 32 mm átmérőjű. A „D” típusú odú a „B” típusú odúra hasonlít, csak a méreti nagyobbak, ezért nagyobb testű madarak, pl. bagolyfajok megtelepítésére alkalmas. Az összes odú kihelyezésénél törekedtünk arra, hogy a kihelyezett odú nyílása ne az uralkodó széljárás felé nézzen! Jövőre várjuk a szép költési eredményeket! Több állapot javító munkálat is folyt a területen. A helyben (a 70-es évek zagytározóin) spontán kialakult egykorú erdőállomány kezelése volt az egyik cél. Kialakulása következményeként az állomány teljesen egykorú 20-25 éves fa alakú füzekből és kisebb menynyiségben nyarakból áll. Ezen erdőnek nincs meg a szintezettsége, rendkívül kevés a holt fa állomány, valamint az egykorú fák törzsátmérője is csekély még. Az erdő szerkezetének javítása érdekében célszerűnek látszott az erdő úgynevezett többkorúsítása, mely bizonyos foltok letermelésével esélyt ad többszintű erdő kialakulásának. Így az erdő természetességének növelése érdekében 7

[close]

p. 8

Települések Új év, újrahangolt tervek Polgármesterek várakozásai Szabó Balázs - Felsőörs utár 2014. január Hagyományainkhoz híven - az év első lapszámaiban – a tóparti települések polgármestereit kérdezzük: milyen fejlesztések várhatók lakóhelyükön, mekkora összegből gazdálkodhat az önkormányzat. Összeállításunkat februári számunkban folytatjuk. A tavalyi év egyik legfontosabb eleme a csapadékvíz kezelésének az előkészítése volt, mely idén megvalósul. Több mint 150 millió forintos pályázati támogatást nyertünk a fejlesztésre, a munkálatok tavasszal megkezdődnek. Büszkék lehetünk arra, hogy a község játszótereit tavaly felújítottuk, szabványosítottuk, több mint 4 millió forint értékben. Örömteli hír, hogy újabb csoportot kellett indítanunk az óvodában tavaly ősszel, a megnövekedett gyereklétszámnak köszönhetően, így az épületet némileg átalakítottuk, hogy komfortosabbá tegyük. Közlekedésbiztonsági szempontból egy új gyalogátkelőhelyet alakítottunk ki az Almádi úton, melyhez kapcsolódott a közvilágítás kiépítése. Új táblatérképek kerültek kihelyezésre a községben, melyre már évek óta nagy igény volt. Évente kétszer már hagyomány, hogy a településen faültetést kezdeményezünk, ezt természetesen idén is folytatjuk. Szerencsére a közös hivatal kialakítása Balatonalmádival zökkenőmentesen ment végbe, a felsőörsi lakosok nem éreztek semmiben hiányt, az ügyfélközpontúság továbbra is megmaradt. Idén a megkezdett fejlesztéseket szeretnénk befejezni, reméljük, hogy a függőben lévő pályázataink eredményesek lesznek. Tovább szeretnénk bővíteni, fejleszteni az óvodánkat, melynek az engedélyeztetése most van folyamatban. Örömteli hír, hogy erre a beruházásra 30 millió forintos támogatást már elnyertünk. Folyamatosan nő a gyermeklétszám, köszönhető annak, hogy egyre több fiatal család költözik Felsőörsre. A Civil Ház udvarának a rekonstrukciója ebben az évben befejeződik. A templomkert parkosítása szintén szerepel a terveink között, itt a munkálatok előreláthatólag tavasszal megkezdődnek. A sportpálya öntözőrendszerének a kiépítése is megvalósul a 2014-es esztendőben. Tovább szeretnénk növelni a községben a közlekedésbiztonságot, a Fő utcában egy gyalogátkelőhely kialakítása van folyamatban. Távlati terveink között szerepel egy tornaterem építése, melynek előzetes munkálatai, úgymint a tervezés, pályázati források felkutatása már megkezdődött. Czeglédy Ákos - Paloznak Visszafogott volt a 2013-as esztendő, óvatosan terveztünk, főleg saját erőből valósítottunk meg dolgokat. A hivatal fűtéskorszerűsítése megtörtént, amely lehetővé teszi, hogy minimális költséggel fűtsük a faluházat. Ami jó hír még, hogy idén április végéig két közmunkást is foglalkoztatunk. Befejeződött az önkormányzati raktár építése, valamint két utcában a járda rekonstrukciója. Parkolóhelyet alakítottunk ki a hivatalnál. Természetesen kisebb-nagyobb karbantartási munkálatok voltak a négy önkormányzati épületen a tavalyi évben is. Folyamatban van a Szent József Házban egy kiállító terem kialakítása, mely idén befejeződik. Az öt és fél millió forintos beruházáshoz 4.6 millió forint pályázati támogatást nyertünk el. Komoly kihívást jelentett a Csopakkal való közös hivatali apparátus kialakítása, melytől eleinte tartottunk, de úgy érzem, ez lényegében nem okozott senki számára komoly problémát, nehézséget. A hivatali ügyeket továbbra is zökkenőmentesen elláttuk, a falu lakóit nem érintette negatívan a változás. Az idei költségvetést még nem igazán ismerjük, most dolgoznak rajta a pénzügyes kollégák. Hagyományos, közkedvelt rendezvényeinket ebben az évben is megtartjuk. Kialakult egy programstruktúra, amely fenntartható és működtethető. Ambrus Tibor - Csopak Csopak egyik legsikeresebb éve volt a tavalyi, hiszen nagyon sok elismerést kaptunk. Gondolok itt az Entente Florale Europe versenyen elnyert második helyezésre, a 2013. Legkedveltebb Üdülőhely első díjára, a Tiszta és virágos Veszprém megyéért, ahol a kategóriában szintén első helyen végeztünk Alsóörssel együtt. A Balatonfüred-Csopak Borvidék legkedveltebb borvidéki települése lett Csopak, nem mellesleg közel ötszázan koccintottak egy időben. Soha ilyen összetartó a község még nem volt, rengeteg közösségi megmozdulás volt a múlt évben. Jó idegenforgalmi szezont tudhatunk magunk mögött, hiszen a községi strand nettó árbevétele elérte a 87 millió forintot, 44.5 millió forint kiadás mellett. Emelkedett az önkormányzat vagyona, 40 millió forint többlet jelentkezett a tavalyi költségvetésben. Az iskola, a fenntartó és szülők között példás együttműködés alakult ki, igyekeztünk megfelelően támogatni az intézményt. Idén három könyvet szeretnénk megjelentetni, a Csopak című könyvet, a csopaki hegyközségi kiadványt, valamint elsősorban a helyieknek szóló, fotókkal gazdagon illusztrált, helyi értékeket bemutató kötetet. A közös hivatal kialakítása Paloznakkal zökkenőmentes volt, ugyanakkor remélem, hogy idén a hivatali létszám problémák megoldódnak. Tudomásul kell venni, hogy Csopakon nyáron ugrásszerűen megemelkedik a település létszáma és ez jelentősen terheli a dolgozók munkáját, de ez mindegyik Balaton-parti községre jellemző. Bérbe vettük a volt ifjúsági tábort, melynek átalakítása folyamatban van. Szeretnénk, ha május elejétől gőzerővel működne. Mindez a falu életében komoly változást jelent, egyrészt a munkaerő végett, másrész további bevételi forrásokat eredményez. 8

[close]

p. 9

2014. január Mindemellett a háromhektáros kempingünket szeretnénk felújítani. A sikeres rendezvényeinket továbbra is megtartjuk, de lesz egy újdonság is, ez az úgynevezett „Csopakra Hangolva” című zenei tehetségkutató verseny. Péter Károly - Vonyarcvashegy utár Csákovics Gyula - Zamárdi Települések Vonyarcvashegy polgármestere turisztikai, energetikai, foglalkoztatási és egészségügy infrastrukturális fejlesztések indítását említette az újév első számú feladatai között: - A múlt év vége hozta a jó híreket, miszerint nyertes pályázatok segítenek bennünket céljaink megvalósításában. Elkezdődhet az iskolaépület fűtésének alternatív energiahasznosítással való korszerűsítése, 4,2 millió forintos támogatással, s ki tudjuk alakítani idén nyárra a tervezett új rendezvényteret. Ez utóbbi 15 millión felüli beruházást jelent, amihez 50 százalékos támogatást kaptunk. Négy fő pályakezdő fiatalt tudunk 2 éven át alkalmazni, a foglalkoztatás költségeihez elnyert 16 millió forint segítségével. Önerős fejlesztéssel pedig az orvosi rendelő épületének korszerűsítését indítjuk, az e célra tartalékolt 16 millió forintból. Papp Gábor - Hévíz Hévíz polgármestere a helyi és térségi közélet tisztségviselőit vendégül látva újévi fogadáson értékelte a múlt esztendőt, s tekintett a jövő feladataira. - Tavaly ugyanebből az ünnepi alkalomból eredményekről, közös erőfeszítéseink gyümölcseiről, összefogásról beszéltem, s most ismételni tudom önmagam, mert idén is ezekről tudok szólni. Sőt: az elmúlt három évtized legsikeresebb esztendejét hagytuk magunk mögött. Régóta tudjuk, hogy városunk nincsen turizmus nélkül, az idei év pedig azt is bebizonyította, hogy magyarországi turizmus sincsen Hévíz nélkül! A megelőző évtizedek átlagos turistaforgalmát már 2011-ben 15 százalékkal meghaladva elért egymillió vendégéjszaka akkor csúcsot döntött, s ezt azóta, és tavaly is sikerült tovább növelni. Idén az egregyi városrész egy új turisztikai látványossággal gazdagodhat közel 600 millió forint értékben. Megújulhat a közösségi közlekedés is, elindul a helyi járatú buszközlekedés a városban, amivel lerakjuk az alapjait városunk új közlekedési koncepciójának. A fejlesztési stratégiánk ad iránymutatást ahhoz, hogy a következő európai uniós költségvetési ciklusban milyen pályázatokat célozzunk meg, a megtakarításainkat, bevételeinket milyen irányba fektessük be azért, hogy Közép-Európa gyógyászati- rekreációs központja legyen a város. Zamárdi turisztikai vonzerejének növeléséhez tovább színesítik a kulturális kínálatot: ezen a nyáron először rendeznek filmzene- és pezsgőfesztivált. S bár a szervezők és a város elégedett a nagyrendezvények látogatottságával, az érdeklődés fenntartását továbbra is favorizálják. Csákovics Gyula polgármester elmondta azt is, hogy ebben az évben 100%-os pályázati forrásból, száznégymillió forintos költséggel felújítják az óvodát. Ebben az évben jelentős összeget különítenek el a város úthálózatának építésére, rekonstrukciójára. A korábbi pályázatok lezárásával ugyanis felszabadultak a költségvetési tartalékok. Ennek köszönhetően más, korábban tervezett elképzelések is megvalósulhatnak: így a parton vizesblokkokat építenek, s három partszakaszon homokos strandot alakítanak ki – ezek közül egyet remélhetőleg már ezen a nyáron birtokba vehetnek a fürdőzők. Éves szinten a város büdzséje várhatóan eléri az egymilliárd forintot. Holovits Huba - Balatonföldvár Balatonföldvár idén ötszázötven-hatszázmillió forintból gazdálkodik, s ebből az összegből tovább folytatódik a város építése, a közterületek csinosítása. Erre mintegy kétszázmillió forintot tudnak fordítani az önkormányzat költségvetéséből. Holovits Huba polgármester arról is tájékoztatott, hogy félmilliárd forint pályázati pénzből megépül a magas partra tervezett kilátó, de jelentős összegeket fordítanak más beruházásokra is. Folytatódik a járdaépítés, a központban lévő árusítóhelyen termelői piacot alakítanak ki, átépítik a jubileumi teret, s a csigalépcső felújítása is megtörténik. A város lakói optimistán tekinthetnek erre az évre, hiszen a működési költségek az elmúlt évhez képest közel megduplázódnak. Nagy Lajos - Balatonszentgyörgy Balatonszentgyörgyön a legfontosabb beruházást a 76-os számú elkerülő út megépítése jelenti. Nagy Lajos polgármester szerint a település legsúlyosabb gondját oldja meg az állam, hiszen a község központjában óriási az átmenő forgalom, s ez számos balesetveszélyes helyzetet indukálhat. Az építkezés befejezése után fel kell újítani a község fő utcáját, hiszen már ma is rendkívül rossz állapotban van. Az idei tervek között szerepel még a közvilágítás korszerűsítése, melyre 53 millió forintot kívánnak fordítani. 9

[close]

p. 10

Települések Hidvégi József - Fonyód utár Filep Miklós - Zánka 2014. január A turisztikai szezonra befejeződik a fonyódi városközpont rekonstrukciója. A több ütemben történő beruházásból már csak a kulturális központ és a Balaton áruház átadása maradt erre az évre. E projekt költsége jelentősen meghaladta az ötszázmillió forintot. Az idei tervek között szerepel a központi strand fejlesztése: erre négyszázhetvenmillió forintot kívánunk költeni. Ez a jelentős összeg nemzetközi szabványnak megfelelő sportpályák, közösségi, parkosított terek, s egy kétszáz méter hosszú fövenypart létesítését teszi lehetővé. Az idegenforgalmi szezon kezdetére – mintegy 22 millió forintos költséggel - felújítjuk a Kripta- villát, az egyik szinten Szikra János festőművész alkotásainak bemutatását tervezzük, a tetőn pedig kilátót alakítunk ki. Az idei tervek között szerepel még a bélatelepi csónak- és kishajó kikötő 120 férőhelyesre bővítése, az óvoda energetikai felújítása és sok kisebb projekt, amelyek összértéke közel harmincmillió forint. Fonyód 2014-ben mintegy kétmilliárd forintból gazdálkodhat, ennek jelentős részét a működési kiadásokra fordítjuk. A város sikeres kandidálásait jól jelzi, hogy jelenleg is huszonegy pályázatot kezel, ám az elmúlt öt évben harmincöt pályázatot kellett menedzselnünk. Szedlák Attila - Litér Tavaly 70 millió forint összegben valósultak meg fejlesztések a településen. Ennek nagy része a református általános iskolánkat érintette. Közel 18 millió forintos beruházásban a tornaterem tetőszerkezetének a felújítása megtörtént, fűtéskorszerűsítésre is sor került - a kultúrháznál is megtörtént a fűtés korszerűsítése, a tetőszerkezetben egy csoportszobát is kialakítottunk, hiszen a községben több mint százan járnak az óvodánkba. Mind az óvoda, mind pedig az iskola egy sikeres TÁMOP pályázaton van túl, melyből eszköz beszerzésére, képzésekre, illetve táboroztatásra költhetnek. Tavaly egy pályázati pénznek köszönhetően a 72-es út mellett, 1600 négyzetméteren elindult a termelői piac kiépítése, mely ebben az évben befejeződik. Év végén a kormány úgy határozott, hogy az MVM tulajdonában lévő szennyvíztisztítót az önkormányzatnak átadja. Az állam 107 millió forintot biztosított Litérnek, melyből megvásároltuk a szennyvíztisztítót és a szükséges korszerűsítéseket elvégeztük. Átadásra került az iskola udvarán a műfüvespálya, szeptemberben elindult a Veszprémi Futball Clubbal karöltve az óvi- és a sulifoci a gyerekek nagy örömére. Reményeim szerint ebben az évben is folytatódnak a fejlesztések. Van egy nyertes kerékpárút pályázatunk, mely Litért összeköti Szentkirályszabadjával, illetve még Balatonfűzfő irányába is megtörténik a kerékpárút kiépítése. A Bem és a Nyárfa utcák rekonstrukciója szintén megvalósul idén, csakúgy mint két új buszmegálló építése. Megőriztük vezető szerepünket a mikrotérségben, akadálymentesen sikerült létrehoznunk a közös hivatali apparátust a Nivegy-völgyi településekkel, Monoszlóval és Balatonszepezddel. Idén több intézményünk tetőszerkezetén napkollektorokat helyezünk ki, egy sikeres pályázatnak köszönhetően, mindez energiatakarékosság szempontjából igen jelentős. Szintén komoly fejlesztés a Nagyvázsony - Zánka összekötő út rekonstrukciója, mely településünk idegenforgalmát jelentősen befolyásolja. Ígéretet kaptunk arra is, hogy a Rákóczi utca és 71-es út közti szakasz szintén felújításra kerül. Az iskola udvarán egy villanyvilágítással ellátott műfüvespályát alakítunk ki. Valamennyi intézményünk az európai normáknak megfelelő állapotban van, viszont a hivatalunk mindenképpen felújításra szorul. Egészen pontosan itt nem rekonstrukcióról lenne szó, hanem egy új épület kivitelezéséről, mely a Millenniumi-emlékmű mellett kerülne felépítésre. Kiviteli tervei engedélyezés alatt állnak, reményeim szerint augusztus 20-án átadásra is kerül az új hivatal. Idén lesz 850 éves Zánka, az ünnep megszervezésére külön szervező bizottságot hozott létre a képviselő-testület. Szeretnénk méltóképpen megünnepelni a jubileumi évfordulónkat. Örülök annak, hogy a község élete nyugodt, belső villongások nem akadályozzák a munkánkat. Mindenképpen kiemelném a helyi civilszervezetek munkáját, akik sokat tesznek a településért. Sebők Lajos - Pécsely A 2013-as év jelentős változásokat hozott az életünkben. Az ellátó rendszerek átszervezése az állami finanszírozást is érintette. Ez településünk kapcsán azt jelentette, hogy jelentős források maradtak el, ami pénzügyi gondokat is okozott az önkormányzatnak. A kialakult helyzet arra késztette a település vezetését, hogy átgondolja az intézményi struktúrát, és 2014. augusztus 31. hatállyal az egyházi fenntartású iskola bezárását javasolta a fenntartó református egyháznak. Mivel a szülők egyértelmű törekvése, hogy gyermekük helyben járhasson iskolába, ezért kezdeményeztük egy állami fenntartású iskola létrehozását. A beruházásokat tekintve a legjelentősebb felújítás a Magyar Közútkezelő Kht. beruházásában zajló útfelújítás, amely szeptemberben kezdődött és várhatóan a nyárra fejeződik be. A főleg uniós forrásokból finanszírozott projekt elsősorban az útfelület és az utakhoz kapcsolódó vízelvezető-rendszerek felújítását célozza meg. Az önkormányzat 2014-ben egy új falugondnoki autó beszerzését tervezi, amelyre a pályázatot decemberben nyújtottuk be. Az új évben fontos tervünk, hogy intézményeinket stabilan tudjuk működtetni és ezzel párhuzamosan pénzügyi helyzetünket javítsuk. 10

[close]

p. 11

2014. január utár Erősödő turizmus, fejlődő tóparti települések Interjú Witzmann Mihállyal, a Somogy megyei Közgyűlés alelnökével - A Somogy megyei Közgyűlés alelnökeként rendszeresen jelen van új létesítmények, fejlesztések átadásán. Mely tóparti beruházásokat emelné ki ezek közül? - Nehéz kiemelni egy-egy beruházást, hiszen az új Széchenyi Terv segítségével több milliárdos fejlesztések történtek az elmúlt években. Nyilván mindenkinek az a beruházás a legfontosabb, ami a lakóhelyén valósul meg, és szebbé, kényelmesebbé teszi a mindennapjait. A térségben élők büszkék lehetnek a Siófokon, Zamárdiban, Balatonföldváron és Fonyódon megújított városközpontra, a parti települések strandfejlesztéseire, vagy az új siófoki móló megépítésére egyaránt, ami nem kevés erőfeszítésbe került, a helyieken túl a turistákat is szolgálja, és vonzóbbá teszi a Balatont. Jelentős előrelépést fog hozni a rövidesen induló 18 milliárdos dél-balatoni szennyvízberuházás, ami már évtizedek óta váratott magára. Hasonlóan fontos a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, ami útügyi miniszteri biztosként hivatalosan is a munkakörömhöz tartozik. A Somogy megyei útfelújítási program részeként 2014 áprilisáig mintegy 45 kilométer közút újulhat meg 27 különböző szakaszon. Legutóbb Balatonszárszó és Balatonőszöd közigazgatási területén, illetve Balatonföldváron a 7-es számú főútra került új aszfaltréteg. Hamarosan Visz és Karád között, a Kötcse bekötőút Balatonszárszó felöli területén indulnak a felújítások. Ha mindehhez hozzávesszük az EU-s támogatásokból elindított útépítéseket is, elmondhatjuk, hogy a közelmúltban átadott, s a még folyamatban lévő, illetve a rövidesen elinduló kivitelezések révén, több mint 100 kilométernyi somogyi út megépítésére, valamint felújítására nyílik lehetőségünk. - A közelmúltban országos visszhangot váltott ki a balatoni halászati cég vezérigazgatójának lemondása - véleménye szerint milyen tulajdonosi kört kellene létrehozni az ellentétek elsimítására, s egyben az alaptevékenység szakmai színvonalának megőrzésére? Települések - Alelnök úr, az elmúlt két - három évben bebizonyosodott, hogy élénk hazai kereslet nélkül nincs prosperáló turizmus. A kormány ennek érdekében számos intézkedést hozott - Ön melyeket tartja a legfontosabbaknak? - Ma már a számok is mutatják, amit néhány éve csak reméltünk: túl van a nehezén a turisztikai ágazat, minden lényeges mutató növekedést jelez az előző évhez képest. Nemcsak a vendégek és a vendégéjszakák számában regisztráltak növekedést, hanem a szállásdíj-bevétel is növekedett 2013ban. A vendégek száma hat-, a vendégéjszakáké 5,3 százalékkal nőtt, a bevételek 10,4 százalékkal emelkedtek. Számos kormányzati intézkedés célozta a turizmus erősítését. Véleményem szerint ezek közül kiemelkedő a Széchenyi Pihenőkártya, amely egyértelműen hozzájárult a vendéglátóipar növekedéséhez. Nem csak hozta, hanem meg is haladta a várt eredményeket. Jelenleg a 866 ezer kártyabirtokos 49 772 elfogadóhelyen fizethet a SZÉP kártyával. Idén százezer fővel nőtt a kártyabirtokosok száma, ami a kezdeményezés népszerűségét jól mutatja. A kibocsátók adatai szerint nyáron összesen 544 ezren használták kártyájukat, ami azt jelenti, hogy a SZÉP kártya legalább egymillió embert vitt el pihenni. - A vendéglátásból élő vállalkozók meghatározó része azonos állásponton van: a jelenlegi általános forgalmi adó mértéke nem teszi versenyképessé a magyar szolgáltatásokat. A helyzetet jól érzékelteti az a tény, hogy az egyik hitelező bank ma már számos hotel kényszerű tulajdonosa lett. Lát-e a közeljövőben lehetőséget az adó módosítására? - Az élelmiszergazdaságban már történt áfacsökkentés, hiszen január 1-jétől az élő- és a félsertés általános forgalmi adója 5 %-ra csökkent a korábbi 27 százalékról. Ez az élelmiszerek áfacsökkentésének első lépése, elképzelhetőnek tartom, hogy további mérséklések lehetnek. Ne feledjük, a szocialisták kormányzása alatt az élelmiszerek áfája 25 %-ra emelkedett. Magyarország ma az új gazdaságpolitikának, s a magyar polgárok erőfeszítéseinek köszönhetően jobban teljesít. Ez a gazdasági növekedés mindenképpen előfeltétele a további adócsökkentéseknek. - A közelmúltban lépett életbe az új halászati törvény, amely végre a horgászokat is nevesíti. Az biztos, hogy újra kell gondolni a halászati jogosultság mostani rendszerét. Sok jó példa van előttünk, például a Tisza-tavi modell, ahol az érintett önkormányzatok bevonásával 4 éve egy jól működő, a fenntarthatóságot szem előtt tartó, önszabályozó közösség gyakorolja a halászati-horgászati jogot. A Balaton természetesen speciális kérdés, ezért itt még számos részlet kidolgozása hátra van. Hamarosan el fog dőlni, hogy nálunk mi lesz a legjobb megoldás, ehhez azonban minden érintett véleményét figyelembe kell venni. - Az új uniós tervezési-gazdasági ciklusban - az előzetes hírek szerint - mintegy 40-50 milliárd forint jut majd a Balaton régió fejlesztésére. - A 2014-2020 közötti uniós költségvetési időszakban 300 milliárd forintot fordíthat turisztikai fejlesztésekre Magyarország, s a Balaton térsége kiemelt figyelmet kap. Emellett az ágazati programokban is több pénz jut a térségre, mint a korábbi ciklusban. A különböző szervezetek döntési kompetenciájánál sokkal fontosabbnak érzem, hogy a térségben élő emberek, az itt működő és munkát adó vállalkozások, valamint az önkormányzatok hogyan szeretnék felhasználni ezeket a forrásokat. Magam csaknem az összes Balaton-parti önkormányzatot végigjártam Somogyban, s számtalan vállalkozással, civil szervezettel egyeztettem, hogy ők hogyan képzelik el a térség fejlődését. Szerintem az az igazán fontos, hogy az itt élő emberek számára olyan fejlesztések valósuljanak meg, amelyet ők igazán lényegesnek tartanak. - Tudomásom szerint személyes ambíciói vannak a közelgő országgyűlési választásoknál - programjából mely pontok hangsúlyosak? - A jelenlegi kormány két fontos célkitűzése az államadósság csökkentése és a foglalkoztatás bővítése volt. Mindkettőben hatalmas előrelépést értünk el. Azt gondolom, a kormány jó úton jár, s ezen az úton kell haladnunk. Nagyon sok rendezvényre járok, hogy minél többet találkozhassak az itt élőkkel, s minél több emberrel beszélgethessek. Hamarosan megkeresem a választókerületben élő családokat, hogy kikérhessem a véleményüket mind a mögöttünk álló, mind az elkövetkező időszakról. Az itt élőkkel együtt, az ő véleményük figyelembevételével szeretném tervezni a holnapot - számomra ezt jelenti a képviselet. Süli Ferenc 11

[close]

p. 12

Nemzeti Park utár 2014. január A földprogram sikeréről - Csopakon Újabb negyvenkét földhaszonbérleti szerződést adott át az állami földprogramért felelős államtitkár, Bitay Márton Csopakon. A „Földet a gazdáknak” program keretében 250 ezer hektárnyi terület kerül magyar gazdák használatába. A rendezvényen a három parti megye – Somogy, Veszprém és Zala – többnyire évtizedes földművelési és/vagy állattenyésztési gyakorlattal bíró gazdái vehették át az iratokat Bitay Mártontól és az otthont adó Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatójától, Puskás Zoltántól. A földhaszonbérlet egy új kezdetet jelent – mondta az államtitkár –, ezért is a kormányzat kiemelt célja, hogy a nagyüzemek helyett a családi gazdaságokat juttassa földhöz. Visszatekintésében a politikus utalt arra is, hogy 2010 előtt 600 ezer hektáron hatszáz gazdálkodó osztozott, a jövőben 250 ezer hektáron már hatezer gazda művelheti a földet. Kedvezően alakult a természetes és jogi személy aránya (80:20), ami annak a tudatos agrárpolitikának a gyümölcse, amelyet a kormány 2010 óta folytat – hangsúlyozta Bitay Márton. Megemlítette, hogy több országban a törvényalkotásnál már a magyar földtörvényt veszik alapul, amely (minthogy májusban lép életbe) az unió legerősebb földtörvénye lesz. Örvendetes, hogy a három megyében a fiatal gazdálkodók is tudnak majd bizonyítani, hiszen 123 hektárt biztosítottak számukra. Puskás Zoltán utalt arra, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park vagyonkezelésében 13.500 hektár van, melynek nagyobbik részén gazdálkodik, s mintegy harmadát haszonbérbe adja. Minthogy védett vagy a Natura 2000 területekről van szó, ezek természetvédelmi célú kezelést igényelnek, esetenként bejelentési kötelezettséget is. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park első körben 2013 májusában, majd – a második körben – 2013 augusztusában hirdette meg az 1402, majd 1985 hektár védett területét. A birtoktestek döntően gyep és szántó művelési ágúak. E két körben Somogy, Veszprém és Zala területén hetven birtoktestet hoztak létre. Noha a regisztrálók száma 182 volt, pályázatot 172-en adták be, melyből 160 érvényes volt. Befejezésül elhangzott, hogy sor kerül a közeljövőben egy harmadik körre is, melyben azokat a területeket hirdetik meg (9 birtoktest 200 hektár), melyekre valamilyen ok miatt nem akadt pályázó. A pályázók egyenként vehették át a díszes okiratokat Bitay Mártontól és Puskás Zoltántól. Zatkalik 12

[close]

p. 13

2014. január 101 magyar bor utár Települések Új esztendőt írva, immár óborként kerülnek asztalra a negyedik alkalommal Keszthelyen megrendezett 100 Hungarikum Bormustra főszereplő palackosai. A Balaton Színházban tartott, immár hagyománnyá nemesedett rendezvényen 68 szőlőfajtából készült, 101 féle bor szerepelt. A borbemutató és kóstoló felhozatalát szakmai házigazdaként Kocsis László professzor, a Georgikon egyetemi kar kertészeti tanszékének vezetője ajánlotta a fogyasztók figyelmébe. Beszélt arról: a bemutatónak kezdetektől fogva a legfőbb célja, hogy szakmai fórumot biztosítson a tradicionális magyar és a hazai nemesítésű más szőlőfajtáknak, s a belőlük készített boroknak. Ezzel lehetőséget kívánnak adni a „hungarikum” borok mind jobb megismerésének, egyben tisztelegnek néhai Bakonyi Károly szőlőnemesítő előtt. A tudós emlékét ünnepi előadással idézték fel, majd a hungarikum fajtákról és egyéb témákban közismert tudományos szaktekintélyek, borászok tartottak előadásokat. A rendezvény nem csak hagyomány, hanem évről évre fejlődő szakmai seregszemle is. Mostani újdonsága volt, hogy sikerült összekötni az MTA Kertészeti és Élelmiszertudományi Bizottsága szőlészeti-borászati szakembereinek tanácskozásával, ami a programnak nagy megtiszteltetést jelent. A találkozó a tudományág, a gyakorlat, a piac és az otthont adó város elismert fóruma lett. Ott hangzott el, hogy Keszthely város önkormányzata a Pannon Egyetemmel kar- öltve Bakonyi Károly-díjat alapít. A neves szőlőnemesítőről elnevezett kitüntetéssel a szakmában elért kiemelkedő teljesítményt ismerik el. H. Á. János napi boráldás Balatonlellén A hagyomány őseinktől ered, akik János napon elvitték bemutatni kétkezi munkájuk gyümölcsét, a bort a templomba, majd áldást kértek rá – mondta Országh Zoltán borász, az esemény szervezője a balatonlellei templomban. Azt tartja a mondás, tette hozzá, hogy ha a megszentelt bort ráöntik a még hordóban lévőre, akkor az nem „pimpósodik” meg, egészséges marad. Ma is élő szokás - emelte ki a borász, hogy az elköszönő vendéget megkínálják egy „Jánosáldással” azaz egy pohár megszentelt borral, ami megvédi a hazaúton a rossz szellemektől. A Bonus Bonorum Borrend bevonulását követően Kovács Jenő, a város plébánosa köszöntötte a borvidék szőlő- és bortermelőit a hetedik balatonlellei János napi boráldáson, majd ökumenikus szertartás keretében került sor a közel félszáz bor megáldására. A boráldást követő fogadáson, ahol a gazdák egymást kínálták új boraikkal, Kállay Miklós professzor, a Budapesti Corvinus Egyetem Borászati Tanszékvezetője, a Magyar Bor Akadémia elnöke, aki díszvendégként vett részt a rendezvényen, úgy vélekedett, hogy a szőlő és a bor az emberi munkának egy olyan gyümölcse, mely az ember teljes létét és lelkiségét is kifejezi. Móring József Attila kiemelte; Nem azért elevenítették fel a lellei gazdák ezt a középkori hagyományt, mert egy programmal többet szeretnének, hanem azért, mert pontosan tudják, hogy hiába a kiváló természeti adottság, hiába a szakértelem és a szorgalom, igazán jó bort csak akkor készíthetnek, ha abban szívük, lelkük és a szeretet is benne van. Mindehhez pedig a Teremtő áldása nélkülözhetetlen, éppen ezért tartom remek kezdeményezésnek a János napi boráldást – fogalmazott az eseményen az országgyűlési képviselő. Márton László 13

[close]

p. 14

Települések Ősi népi játék Ábrahámhegyen Több száz éves betlehemes pásztorjátékot keltettek életre Ábrahámhegy központjában a MiaManó Színház tagjai, akik XVII. századi hajdúdorogi betlehemes játékot adtak elő. Négyszáz éve ugyanezekkel a mondókákkal kápráztatták el a falvak lakosságát a hajdúsági és a hortobágyi pásztorok. Szilágyi Szabolcs, a társulat vezetője lapunknak elmondta, akkoriban egyszerre akartak mulattatni és átadni az áhítatot. - A szeretet ünnepét vidáman élték meg, házról házra jártak, köszöntötték az embereket, kívántak áldott karácsonyt és boldog új esztendőt. Mindig fergeteges komédiával indult az előadásuk, amely később áhítatba fordult, és megemlékeztek Jézus Krisztus születéséről – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a hagyományos népi előadásokat a vallással együtt a kommunizmus hosszú évei alatt lábunk alól – fogalmazott Szilágyi Szabolcs. Szerinte azért fontos, hogy ezeket a régi rigmusokat, kántálásokat, betlehemes játékokat vidáman adják elő, mert így kaphatnak hozzá kedvet a gyermekek is. Megjegyezte, azért jelenítették meg az ördögöt is az előadásban, – akit végül a legkisebb pásztorfiú elüldözött –, hogy mindenhonnan elűzzék a rossz akaratot, és ¬a helyére szeretetet hozzanak. A MiaManó Színház több mint tíz éve alakult, azóta szerte az országban fellépnek, sőt, határokon túlra is gyakran hívják őket. Alapvetően mesejátékokat és olyan klasszikusok darabjait adják elő, mint Móra Ferenc. Év közben mesejátékokat játsszanak, ilyenkor pedig az alkalomhoz illően betlehemes játékokat és karácsonyi koncerteket adnak. Mizsei Bernadett utár 2014. január üldözték, és a modern világ vívmányai is kiszorították azokat életünkből. - Szerencsére azonban az elmúlt években nemcsak Magyarországon, hanem világszerte viszszatérnek a hagyományok életünkbe. Újra keresni kezdtük az őseink múltját, amibe kapaszkodhatunk. Talán lassan rájövünk, hogy az embernek akkor van jövője és jelene, ha a múltját is ismeri. Ha az életünkben nincs efféle kapaszkodó, kicsúszik a talaj a Két év, tizenkét kötet A két éve megújult Hévíz című művészeti és társadalmi folyóirat kultúrateremtésben és közvetítésben betöltött szerepét tekintette át évzáró érékelőjén a szerkesztőbizottság és a kiadó fürdővárosi önkormányzat. Az alapításának 19. évében megújult periodika ismertsége, keresettsége ad igazolást arra, hogy Hévíz kultúrájában jegyzett műfaj az irodalom. Ennek hátteréről a lap főszerkesztője, Szálinger Balázs és CsernaSzabó András szerkesztő kiemelte a kiadó önkormányzat és a szerzői, szerkesztői kör jó együttműködését. Mint elhangzott, a kiadvány átmenet a kulturális magazin és az irodalmi folyóirat között, országos rangú, de Hévíztől sem szakad el. A publikálóknak rangot és komoly lehetőséget jelent, amit az is mutat, hogy rengeteg kézirat érkezik a szerkesztőkhöz, igen neves irodalmároktól is. A folyóirat mára komoly, elismert rangot vívott ki magának a magyar irodalmi életben. Hévíz nevét tehát irodalmi körökben „jegyzik”, elismerik. A két évvel ezelőtti megújulás óta a korábbi negyedévenkénti megjelenés helyett immár kéthavonta vehetik kézbe az olvasók az új lapszámokat. Érdekes és értékes fejezetek kerültek a folyóiratba, rendhagyó címekkel. A Vízibicikli például a jeles irodalmi évfordulókat járja körül, a Könyvek Pannóniából recenziósorozat egy-egy könyv bemutatására, kiválasztása körülményeinek elmesélésére vállalkozik, a Hajószakács gasztronómia olvasmányokat kínál, az Öböl pedig helyi témák, legendák nyomába ered. A tapasztalatokhoz fűzve Papp Gábor polgármester leszögezte: a városvezetés a jövőben is támogatja a folyóirat megjelenését, az azzal kapcsolatos munkát. Szálinger Balázs főszerkesztő a 2013-as évből kiemelte a Hévíz Irodalmi Díj megalapítását, annak könyvhéten történt átadását. Hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy a díj létrehozásában az önkormányzat pártoló szerepet vállalt fel. H. Á. 14

[close]

p. 15

2014. január Keszthely nem felejti utár Települések Keszthelyi alkotó által készített szobor avatásával zárult a Csik Ferenc év, amit számos programmal ünnepeltek Keszthelyen. Még a nyáron, a Balatoni Múzeumban rendeztek emlékkiállítást a városhoz iskolaéveivel, és sok más szállal is kötődő Csik Ferenc olimpiai bajnok, az 1936-os berlini olimpia 100 méteres gyorsúszó versenyének aranyérmese születésének századik évfordulója jegyében. Az eseményen adományozta a jeles sportember lányának, Csik Katalinnak a bajnokról készített domborművet a helybeli Turi Török Tibor, szépmíves. Az alkotást decemberben, a bajnok születésnapjára emlékezve Budapesten, a Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium aulájában helyezték el, s avatták fel. Csik Katalin elmondta: már a műalkotás átvételekor arra gondolt, hogy az édesapja nevét viselő fővárosi iskola lehet a legméltóbb hely, ahol a fiatalok, a sportúszásban jeleskedők kitartását segítheti, ahogy felnézhetnek Csik Ferencre, az őt tökéletes élethűséggel ábrázoló portrén át. Hozzátette, hogy 14 éves unokája az iskola diákja. Az ünnepségen a Magyar Olimpiai Akadémia képviseletében jelen volt dr. Jakabházyné Mező Mária főtitkár. A domborművet Ruzsics Ferenc, Keszthely város polgármestere az alkotóval együtt leplezte le. Keszthelyen, a Fejér György Városi Könyvtárban a Csik Ferenc Olimpiai Baráti Kör Egyesület ünnepi közgyűlésen idézte a jeles sportoló életét, olimpiai győzelmét, annak városbeli fogadtatását. Majd a Kossuth utcai emléktáblájánál, a Szent Miklós temetőben és a róla elnevezett tanuszodában koszorúzást tartottak az ünneplők. H. Á. Új orgonát az ősi falak közé! 1969-et írtak, amikor a balatonalmádi Vörösberényi Református Erődített Templom műemléki feltárása befejeződött. A feltárás végeztével döntés született a karzat lebontásáról, ami sajnálatos és kényszerű módon vonta maga után az orgona elszállításának szükségességét is. Azóta a közel 8 évszázados műemléképületben méltó hangszeren nem folyt kántori szolgálat. Telt múlt az idő, mígnem 40 évvel később, 2009 májusában megkeresett Faust Gyula tiszteletes úr. Azzal a kérdéssel fordult hozzám, hogy vállalnám-e a gyülekezetben a kántori szolgálatot? Elvállaltam. Kétévnyi szolgálat után fogant meg bennem a gondolat, hogy a templomban lévő szintetizátor helyett egy orgonát kell építtetni! Kántorként nem csoda, hogy az anyagiak előteremtésének lehetőségét jótékonysági hangversenyek szervezésében láttam. 2012 júniusában szólalt meg az első koncert, majd sikerén felbuzdulva 2013 júniusában már dupla koncertet adtunk. A dupla koncert Vörösberényben és Balatonfűzfőn - szintén hatalmas sikerrel zárult, így aztán nem vártam egy évet, 2013 novemberében a Veszprémi Református Nagytemplomban tartottunk válogatás koncertet az előzőek anyagából. Mindvégig hatalmas könnyebbséget jelentett számomra, hogy a gyülekezet lelkipásztora, presbitériuma, gondnoka, és épp így maga a gyülekezet is támogatott a szervezésben. Sok más mellett például a koncerteket követő szeretet vendégségekre tengernyi sós és édes süteményt, üdítőket, bort és pálinkát, kávét varázsoltak. A szervezés során szinte minden téren szabad kezet kaptam, noha számtalan jó tanáccsal, építő kritikával láttak el. Ugyanakkor Istennek hálás szívvel mondhatjuk el, hogy a média is és emberek tömegei is felfigyeltek értékteremtő ügyünk fontosságára. Köszönettel tartozunk minden szervezői, szellemi és anyagi támogatónknak! Kiemelkedő fontosságúnak tartom, hogy főtiszteletű Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, nagytiszteletű Kuti Géza, a Veszprémi Református Egyházmegye esperese, és minden megkeresett lelkipásztor lelkesen támogatja ügyünket! Néhány szót a jövőről: 2014 nyarára öszszesen 6+1 koncertet tervezek. Hat kisebbet a Vörösberényi Református Erődített Templomba, és egy igazán nagy, átütő erejű koncertet, a 4. JÓTÉKONYSÁGI KONCERTET a Balatonfüredi Református Templomba, 2014. június 21-re! Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk minden alkalmunkra, melyekről az újság későbbi számai még tudósítani fognak! Amennyiben támogatni szeretné ügyünket, kérem, keressen a 20/292-69-26-os telefonszámon, vagy a vargaaron357@gmail. com e-mail címen! Faust Gyula tiszteletes urat a lelkipásztori hivatal postacímén, a 8220 Balatonalmádi, Veszprémi út 105. alatt érhetik el, vagy telefonon a 30/228-29-66-os telefonszámon. Testvéri köszöntéssel, Varga Áron református kántor, karvezető 15

[close]

Comments

no comments yet