2013. augusztus Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2013.08

Popular Pages


p. 1

2013. augusztus utár Anna - báli hangulatok, szépségek Források, fejlesztések a Balatonnál Fotó: Zatkalik András 3. Club Aliga, a fesztivál helyszín 18. Készül az új halászati törvény 7.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél Négy tóparti település a top tízben Helyre állt a világ rendje! Ezekben a kánikulai, tikkasztó napokban a hideg sör szinonimájaként hatott a hír: honfitársaink nyári úti céljai között ismét első helyre került a Balaton. A szállás.hu szolgáltató cég az ügyfelek igényei alapján összeállította a kedvelt és a pihenésre kiszemelt települések listáját. Ennek élén Siófokot találjuk, a dobogó alsó fokára Balatonfüred került, míg Lelle az ötödik, Zamárdi pedig a kilencedik helyen büszkélkedhet. A tartósan harminc fok feletti hőmérséklet, a tó vizének kiváló minősége, a programok sokszínűsége és színvonala egyaránt növeli a magyar tenger vonzerejét. A végleges döntés meghozatalában természetesen az anyagiak játsszák a meghatározó szerepet, ám e téren sincs hátrányban a Balaton: a szerény, néhány ezer forintos szobáktól a négycsillagos szállodák minden kényelmet biztosító ellátásáig terjed a kínálat. Érdekes változás észlelhető a magyar tengerhez látogatók körében: továbbra is Budapestről indulnak ugyan a legtöbben a magyar tenger irányában, ám a dunántúliak második helyét Észak-Magyarország vette át. A tények makacs dolgok – állítják a statisztikai adatok, a számok bűvöletében élők, s ezúttal örömmel azonosulunk a szlogennel. Örömmel, mert a balatoni embereknek nem pusztán a megélhetését biztosítja a turizmus: gazdagítja, kiteljesíti a lokálpatrióta érzelmet is. A számok, a top tízes helyezések arról adnak tanúbizonyságot, hogy a Balaton viszszakerült méltó helyére: a nemzet egyik legféltettebb természeti kincseként kell kezelnünk. Úgy, ahogy első felfedezői, a reformkor nagyjai megálmodták. A vágyak persze ilyenkor kezdenek el szárnyalni, s remélhetőleg a következő főszezonban arról adhatunk hírt: a top tízes listán meghatározó szerepet kaptak a balatoni települések. Süli Ferenc utár 2013. augusztus Közel kétezer projekt kétszázmilliárdos fejlesztés Araszoló autók, zsúfolt kompkikötők, telt házas strandok, tétova turisták ezrei jelezték július végén, hogy a magyar tenger ismét kedvelt úti célként került be honfitársaink programjába. S hogy ez trend évtizedek múlva se változzon, ahhoz jelentős fejlesztések, infrastrukturális és a közösségi életet, szórakozást szolgáló beruházásokra van szükség. Tudatában van e ténynek a kormányzat is, hiszen az elmúlt három évben mintegy hatvankétmilliárdot fizettek ki a sikeres pályázatokra, ám az elnyert összeg nagysága eléri a kétszázmilliárd forintot. Ebből a tetemes summából szinte valamennyi tóparti település részesül: megújuló központok, intézmények, bővülő, minőségileg is más dimenziót jelentő szolgáltatások állnak a helybeliek és a turisták rendelkezésére. A kormány Balaton iránti elkötelezettségéről, a távlati tervekről is szólt Tihanyban Selmeczi Gabriella. A FIDESZ szóvivője tételesen is számba vette azokat a létesítményeket, melyek az új koncepció jegyében születtek vagy újultak meg. Ezek közé tartozik a hajdani úttörőváros Zánkán, a felsőörsi zenei központ, a Bakony Csillagda, a Balatonalmádiban létesülő Európa szoborpark, a keszthelyi Festetics kastély állandóan bővülő kiállításaival, a tihanyi apátság, a Füreden épülő turisztikai központ, ahol akváriumok segítik a Balaton élővilágának megismerését. Selmeczi Gabriella a déli parti projektek felsorolásakor elmondta: valamennyi alkalmas a turisztikai vonzerő növelésére. Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke arról tájékoztatott: egyetlen tóparti település sem maradt ki a fejlesztések sorából, s ezt nem csak az állandó lakosok méltányolják. A jövő is reménykeltő, hiszen a 2014-20 között lehívható uniós források lehetővé teszik a további beruházásokat. A célok és koncepciók között kiemelt helyen szerepel a közösségi közlekedés fejlesztése: a déli vasút rekonstrukciója már a következő évben elkezdődik. A kormány érzékeli a kerékpáros turizmusban rejlő lehetőségeket – és a kötelezettségeket is -, ezért 2014től jelentős építkezések várhatók ezen a területen is – a kiemelt állami beruházásként meghirdetett program biztonságosabbá, kényelmesebbé teszi a bringások életét. 2

[close]

p. 3

2013. augusztus utár Források, fejlesztések: Balaton térségi és területi összehasonlítás A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. - a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által rendelkezésre bocsátott adatok alapján - fontos és tényszerű elemzést készített az elmúlt, közel hét év fejlesztési forrásainak felhasználásáról. A május végén rendelkezésre álló adatok szerint 119.786 pályázatot regisztráltak, ezek közül 4531 benyújtott projekt esetében nem került feltüntetésre igényelt összeg az átvett adatbázisban. Összesen tehát a 115.255 projekt csaknem 14 ezermilliárd Ft forrásigényt generált, ez Magyarország 2012. évi nominálisan (folyó áron) számolt GDP-jének közel fele. A benyújtott projektek abszolút többsége, összesen 63.697 az Új Széchenyi Tervhez, 56.089 projekt pedig az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez sorolható. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területéhez összesen 4390 projektet sorolhatunk, ezek közül 2674 projekt az ÚSzT, 1716 projekt az ÚMFT-hez került benyújtásra. Ez egyben azt is jelenti, hogy települési szinten azonosítható módon a projektek megvalósulási helye szerint a BKÜ területéhez kapcsolódó pályázatok esetében meghatározó mértékben felülreprezentáltak az ÚSzT projektek. Az is lényeges viszont, hogy a BKÜ területéről benyújtott projektek szignifikáns többsége nem jutott még el a kifizetés fázisáig. A BKÜ-t alkotó 179 település közül 159 esetében van az adott településhez köthető - minimum egy - regisztrált pályázat. Ez azt jelenti, hogy húsz településre nem jutott el EU-s fejlesztési forrás. Az üdülőkörzet területén belüli pályázók működés típusa az országos átlaggal megegyező. A legtöbb a mikro-vállalkozás, az államháztartáson belüli nonprofit szervezet, illetve a kisvállalkozás. A projektek tényleges megvalósulásának mérése összetett megközelítést követel. A benyújtásra került projektek egy része már az automatikus elbíráláskor elutasításra kerül, más esetekben érvénytelenné válhat a korábbi kedvező döntés, tartaléklistára kerülhet a projekt, ami után végül nem valósul meg. Bekövetkezhet a kedvezményezett visszalépése is, de elállhat a szerződéskötéstől a pályázatot elbíráló szervezet is. Az is előfordul, hogy egy, már kifizetés alatt álló projekt esetében történik a szerződés felbontása. Mivel ez utóbbi a legfrissebb adatok szerint sem követhető, a teljes eredményesség mutató a kifizetésre került projektek keretében állapítható meg. Az ÚMFT-ÚSzT tervezési időszakban összesen közel tizennégyezer milliárd forint forrásigény generálódott. A számítható, érvényes adatok alapján egy projektre átlagosan 121 millió Ft igényelt összeg jut. A leggyakrabban igényelt forrásösszeg 10 millió Ft, az igényelt források mediánja - nagyságrendileg növekvő sorozatba rendezett adatok középső értéke - 15,7 millió Ft. A projekt tervek összköltsége meghaladja a 18 ezermilliárd Ftot. Egy projektre ebben az esetben átlagosan közel 158 millió Ft jut. A projektek abszolút többsége 52,1%-a támogatásban, vagyis megítélt összegben részesült. A megítélt források nagyságrendje mintegy 8.295 Mrd Ft. Egy támogatott projektre átlagosan 133 millió Ft jutott. A leggyakrabban előforduló megítélt összeg csakúgy, mint az igényelt forrásnál, 10 millió Ft, a medián 12,7 millió forint. A kifizetésben részesült projektek száma, és a kifizetett összeg értelemszerűen évről évre magasabb, egy adott projekt kifizetése több évig, adott esetben egészen a költségvetési ciklus végéig is eltarthat. 2013. május 29-ig országosan az előző, 2012 évi kifizetések 46,52 %-a már teljesült. Az üdülőkörzet területén 2007-ben még nem került sorra projektkifizetés, de 2008ban már 68 pályázó számára mintegy 931 millió Ft-ot kifizettek. A következő évek emelkedései után 2010-2011 évek között jelentős kifizetés növekmény nem volt, ezt 2012-ben ismét jelentős növekedés követte. 2013. május 29-ig az előző, 2012 évi kifizetések 50,32 %-a már teljesült. A megítélt támogatások fejlesztési régiók szerinti metszetében a BKÜ inkább kedvező helyzetűnek látszik. Az 1 lakosra jutó megítélt támogatás az országos index (Magyarország adatát 100%-nak véve) mintegy 117 %-a, ezzel együtt a KÖZOP programok nélküli egy lakosra jutó index érték már az országos átlag alatti (96,4%) megítélt forrást jelez. Aktuális A ténylegesen kifizetésre került összegek régiós metszetében lényegesen kedvezőtlenebb helyzetkép látható az üdülőkörzet vonatkozásában. Ebben az esetben az 1 lakosra jutó kifizetett összeg az országos index 72,6 %-a, ami régiós szinten a legrosszabb. A BKÜ index KÖZOP programok nélkül az országos átlag 80,64 %-a, ami Közép-Dunántúl régió után a legalacsonyabb érték. A területi-települési szinten nem besorolt projektekkel együtt az ÚMFT keretében megjelent 1 lakosra jutó forrástámogatás Magyarországon 613.756 Ft, a BKÜ-ben ugyanakkor 602.379 Ft volt. Az Új Széchenyi Terv metszetében (2010-) az üdülőkörzet minden egyes lakosára 261361 Ft megítélt támogatás jutott. A ROP keretében a BKÜ területére 465 pályázat metszetében 75,8 Mrd Ft részesült pozitív elbírálásban, ebből 417 rendelkezik leszerződött támogatással, közel 67,3 Mrd Ft értékben. Kifizetésben 334 pályázat részesült, mintegy 36 Mrd Ft összegben. A BKÜ esetében azonban fontos értékelési szempont lehet, hogy a térség helyi társadalma az állandó lakosokon túl az üdülő népességre is kiterjed. A Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben az állandó lakosok lakhatási célú lakásállományán (104 ezer) túl mintegy 72.000 üdülőingatlant tartanak nyilván. Ezek időről időre lakottak, használatban vannak, esetenként idegenforgalmi kapacitásokat testesítenek meg, adott esetben pedig fejlesztendőek, korszerűsítendőek. Magyarország népességének jelenlegi átlagos családméretét alapul véve a használatban lévő üdülőingatlanokat bíró népességet legalább 200.000 főre becsülhetjük. Ehhez hozzáadva a térség állandó népességét mintegy 480.000 fős, vagyis közel félmilliós népességszámhoz jutunk úgy, hogy ebben a nagyságrendben az üdülőkörzetbe látogató vendégek számát nem vettük figyelembe. Ha pusztán csak az üdülőingatlanok népességével kiegészített népességszám alapján becsüljük meg a térségbe kihelyezett egy lakosra jutó fejlesztési forrásokat, a BKÜ pozíciója a megítélt, leszerződött, és különösen a kifizetett összegek vonatkozásában szerény volument mutat. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális A 188. Anna-bál szépe a budapesti Darvalics Virág. Első udvarhölgye a 18 éves balatonfüredi Balla Lilly, a második udvarhölgy pedig a szintén fővárosi Szóráth Sarah lett. utár Tradíciókon innen és túl - bálkirálynő kerestetik 2013. augusztus A hölgyek nyakába ezúttal már a Vaszary Villa kertjében felkötötték a porcelánszíveket, melyek idén először az aranyozott minta helyett – a fiatalság körében népszerűbb – platinával kombinált rózsaszín árnyalatot kaptak. A bál szépe címre esélyes, alig huszonéves korosztály tagjainak szemében még láthatóan nem szűkült „szokatlan szépségversenynyé” a jeles társadalmi esemény, de azért ott volt az arcokon, ki veszi véresen komolyan a bált, ki csak kíváncsiságból jött, vagy éppen csak bemutatkozni. Az utcácska két szélén felsorakozott „szájtátó bizottságban” a humán és elektronikus képrögzítők aránya még az előbbi javára billen, de lassacskán már csak azért, mert az embernek szemből kettőt is adott a Teremtő. Ezzel szemben fotómasinából a többség beéri eggyel. A hölgyek viseletének kielemzésével ismét meg lehetne tölteni egy ehhez hasonló méretű újságot. (Az uraknak persze most is könnyebb dolguk van.) Ami a színeket illeti, idén egyik sem tört egyeduralomra, mint tette azt az elmúlt években a lila, vagy a türkiz. Sőt, az első bálozók közül sem mindenki érte be a klasszikus fehérrel. Ahogy az egészen különleges darabok, úgy a már-már nyári ruhának ható egyszerű kollekciók sem maradtak ki a színes forgatagból. Pedig volt elég idő megkomponálni a ruhakölteményeket, hisz már hónapokkal ezelőtt elkelt minden jegy a bálra (a legolcsóbb belépő 50 ezerbe, a legdrágábbak 65 ezer forintba kerültek). Az Anna Grand Hotelben mintegy hetven, zömében nyolcfős asztal várta a szép lassan átérkező vendégeket. A bálozók között feltűnt Benkő László, Trokán Anna, Litkey Farkas, Güttler Károly. Ünnepi köszöntőjében a bál fővédnöke, Németh Lászlóné, nemzeti fejlesztési miniszter kiemelte: az Anna-bál fogalommá vált, a nemzeti kincs része. Mi, bálozók résztvevői és újrateremtői vagyunk ennek a hagyománynak – mondta. A bál nagyon kedves a szívünknek, mert Magyarország egyik legszebb időszakát, a reformkort hozza vissza. Beleborzongok, ha arra gondolok, hogy itt járt Jókai, Kossuth, Deák vagy éppen Széchenyi. De az estnek a hagyomány mellett szólnia kell az első bálozókról is, a hölgyekről, kívánom, hogy érezzék jól magukat – fogalmazott Bóka István polgármester. Halász János kultúráért felelős államtitkár a tradíció és a megújulás harmonikus kapcsolatát hangsúlyozta. Mint mondta: a zene, a tánc és a lányok szépsége örök. Szalay Ferenc, Balatonfüred kulturális partnerének, a bál díszvendégének, Szolnok városának polgármestere örömét fejezte ki a két település kulturális partnerségének sikere okán, és hozzátette, hogy mielőtt bármerre indulnánk a világban, elsőként hazánkat ismerjük meg. A palotást ezúttal Nádasdy András koreográfiája alapján a Magyar Állami Operaház balett-művészei táncolták, kísért a Mendelssohn Kamarazenekar. Huszka Jenő Anna-báli keringőjére pedig mindenki végre táncba vihette választottját. A mulatozást ezután csak a különleges, klasszikus és modern ötvözetű fogások feltálalása szakíthatta meg… … És a lázas találgatás izgalma lengte körül. Kétszázötven hölgy érkezett a bálra, köztük tizenöt első bálozó, 18 éves füredi lány fogadta el a város meghívását. Bár – az idén ismét a báli közönség által kiválasztott – 15 legszebb leány nevét nem tudhattuk meg, rövid bemutatkozásukkor kiderült, a házigazda Balatonfüredet több szép hölgy is képviselte. A bál szépét és udvarhölgyeit végül a szakértő zsűri választotta ki. A szavazatok alapján a 188. Anna-bál szépe a budapesti Darvalics Virág lett. Az első udvarhölgynek a 18 éves balatonfüredi Balla Lillyt választották, a második udvarhölgy Szóráth Sarah Mona. A hagyományok szerint az Anna-bál szépe Viktória-mintás herendi vázát, udvarhölgyei pedig Rothschild- és Apponyimintásat kaptak ajándékba. A bálkirálynő és udvarhölgyeinek megválasztása után két különdíjat is odaítéltek a bál fő támogatói. S – a bál szépeivel ellentétben – be ugyan nem mutatták a két, inkább tündérre emlékeztető hölgyet, a levegőben érezhető volt: az ő kedvükért ugyancsak megnyújtották volna azt a képzeletbeli dobogót… 4

[close]

p. 5

2013. augusztus utár „Zöld Balaton” - Térségi komplex kampány a Balaton - parton Azonosító szám: KEOP-6.1.0/B/11-2011-0102 Aktuális A szélenergia befogása (1): általános tudnivalók Ha autózunk a szomszédos Ausztriában, a tájat gyakran tarkítják hatalmas szélparkok. A turbinák elegánsan, csendben, fenségesen pörögnek a síkon, és ilyenkor nekünk az jut eszünkbe, hogy a szélnél bizonyára nincs olcsóbb és tisztább energia. Nos, ez részben igaz, de a helyzet ennél árnyaltabb. A szélenergia befogása nem új ötlet. A vitorlás hajókat már évezredekkel ezelőtt használták őseink, a szélmalmok különböző típusai is vígan pörögtek az ókorban: segítségükkel gabonát őröltek vagy éppen vizet szivattyúztak. A szél elektromos energiává alakítása sem annyira új, mint aminek gondoljuk: egy skót professzor, James Blyth már 1887-ben vitorlás turbinát épített a kertjében, a megtermelt árammal akkumulátorokat töltött fel, melyek a ház világítását biztosították. Példáját aztán sokan követték. Fontos mérföldkőnek számít 1975. Ekkor – az olajárrobbanásra reagálva - indította el az USA, illetve a NASA a szélpark programját. 13 szélturbinát építettek, és az ebből nyert tanulságok kövezték ki az utat a fejlődéshez. Azóta a turbinák mérete és teljesítménye megsokszorozódott, és egyre több ország lát bennük fantáziát. Az utóbbi években rohamtempóban növekszik a szélenergia előállítása, de az elektromos áram felhasználásának még így is csak kb. 3 százalékát adja. Igaz, nagy eltérések vannak az országok között. Dániában ez a szám már 25 százalék körül van, és akadnak olyan német vagy spanyol tartományok, ahol az arány még ennél is sokkal magasabb. A 2011-es adatok szerint Magyarországon a szélenergia részesedése mindössze 1,7 százalék volt, ami messze elmarad az EU 6,3 százalékos átlagától. Mielőtt messzemenő konzekvenciát vonnánk le ebből, vegyünk figyelembe néhány dolgot. Például azt, hogy Magyarország szélenergia szempontjából nem számít kedvező helynek. Ha ránézünk a Kárpát-medencét övező nagy hegyekre, mindjárt értjük az okát. A szakemberek szerint a szél ott hasznosítható jól, ahol legalább 7 m/s körül van a szél átlagos sebessége. Ilyen helyekből kevés van nálunk, nem véletlen, hogy a szélparkok zömét miért az ország észak-nyugati szegletébe építik. Ha ehhez még hozzáadjuk a technológia viszonylagos drágaságát és a szél bizonytalansági tényezőit, akkor már közel sem tűnik olyan vonzónak egy kert végi szélturbina felállítása. Mindezek ellenére könnyen el tudunk képzelni olyan helyzetet, amikor igenis érdemes körüljárni a kérdést, szakember segítségét kérni, majd osztani-szorozni. Folyt. köv. Zöld Balaton Fotópályázat és más környezetvédelmi nyereményjátékok www.zold-balaton.hu 5

[close]

p. 6

Aktuális utár A Balaton környékén fogékonyak a jótékonyságra 2013. augusztus Jövőre Balatonfüreden, Alsóörsön és Keszthelyen is szeMagyarországon 180-200 forint körül mozog az átlagretne üzemet nyitni az Első Jótékonysági Fagylaltgyár, az ára a fagylaltnak, ugyanakkor a Balaton partján találkozezzel kapcsolatos kérelmüket a napokban postázták a pol- hatunk 300 Ft-os fagylalttal, a Budai Vár környékén pedig gármesteri hivataloknak. 500 Ft-ot is elkérnek a hideg édesA téli Mikulásgyár mintájára létségért! Mindez nem csak a magyarehozott nyári akció azért szeretrok pénztárcájához mérve drága, ne az északi parton is megjelenni, de a külföldi turisták többsége is mert a szervezők azt tapasztalják, sokallja ezeket az extrém árakat. hogy sokan jönnek át fagylaltozni a A magyar árak azonban eltördéli parton (Balatonlellén) üzemelő pülnek például az olasz árak melegységükbe. Sok család azért jön lett, a nemzetközi sajtó szerint van át, mert itt 99-Ft-ért is lehet kapni olyan vendéglátóegység, ahol 25 fagyit. A baráti árú fagylalttal pedig eurót kértek egy adag fagylaltért, jótékonyság fontosságára is meg egy adag tejszínhabért pedig plusz lehet tanítani a gyerekeket. Bala3,50 eurót (összesen mintegy 8000 ton északi partjára azért is esett a forintot) kellett fizetniük a vendéválasztás, mert itt nagy hagyomágeknek. nyai vannak a karitatív akcióknak. Az olasz magas árak miatt, már Jó példa erre például az a vitorlás több turista a római polgármesverseny, amelyet augusztus 14-én teri hivatalhoz fordult panaszával. - Balatonfüreden - a rendőr árvák A római polgármesteri hivatal tumegsegítésére szerveznek, vagy az risztikai tisztségviselője, Antonio a jótékonysági árverés, amelyet a Gazzellone szerint: Vaszary Villában, augusztus 18-án A turistákat védeni kell, nem kitartanak. rabolni! Nemzeti Vágta Festetics Előfutama VERSENYKIÍRÁS A verseny neve: Nemzeti Vágta Festetics Előfutama A verseny fajtája: síkverseny Időpontja: 2013. augusztus 18. Helyszíne: Gyenesdiás Faludi-sik, Festetics pálya Nevezési díj: 50.000 Ft/fő/ló Díjazás: Az első és a második helyezett ingyenesen benevezést nyer a Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való részvételre. A helyezettek serleget kapnak és értékes tárgyjutalomban részesülnek. Versenyrendező: Gyenesdiási Köz-Kultúra Alapítvány és Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Eredményhirdetés, díjazás: díj: A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való ingyenes indulási lehetőség. Direkt nevezés esetén ez 1.000.000 Ft díj: A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzeti Vágta futamain való ingyenes indulási lehetőség. Direkt nevezés esetén ez 1.000.000 Ft A helyezettek serleget kapnak és értékes tárgyjutalomban részesülnek. Minden résztvevőnek emléktárgyat és oklevelet adunk. Jelentkezés és információ: tel: +36-304-022-624, e-mail: khelikon.vazo@gmail.com 6

[close]

p. 7

2013. augusztus Küszöbön az új halászati törvény Napjainkra már elavult a halászatról és a horgászatról szóló korábbi törvény. Éppen ezért a közelmúltban elkészült az új jogszabály, amely szem előtt tartja a természetvédelmi és gazdasági igényeket – mondta tihanyi sajtótájékoztatóján a Belügyminisztérium politikai államtitkára, Kontrát Károly. A törvény célja a halállomány természetes megújítása, a természetes vizeken folyó halászat szigorú szabályozása és korlátozása, a horgászsport és a horgászturizmus fejlesztése mellett a halászati hagyományok megőrzésének támogatása – hangsúlyozta az államtitkár. Azt szeretnénk – tette hozzá –, ha Magyarország egy nagyon erőteljes horgászturizmussal rendelkező ország lehetne. Az elmúlt években komoly versengés alakult ki a halászat és a horgászat képviselői között. Ugyanakkor ez a határvonal sokkal inkább a tisztességes halászat és a tisztességes horgászat között húzódik. A törvény – összhangban a júliusban életbe lépett új Büntető törvénykönyvvel – az orvhalászat és horgászat visszaszorítására törekszik. Az új jogszabály a korábbinál jobban védi a halak természetes élőhelyét, különösen az állományok megújulása, növekedése szempontjából fontos szaporodó- és telelőhelyeket. Az őshonos halállományok megóvása és azok növelése a szabályozás alapvető célkitűzése. A törvény a természetes vizeknek a horgászok szempontjából történő kezelését célozta meg. Minden természetes víz kezelője az állam, amely azonban ezt a kezelői jogot a következő időszakban a horgászok kezébe kívánja adni. Azokon a helyeken, ahol a horgászok nem jelentkeznek kezelőként, ott képzelhető el csak az édesvízi halászat. Az új törvény pontosan szabályozza a halászati tevékenységet is. Kereskedelmi célú halászatot a jövőben kizárólag halászati engedéllyel lehet folytatni. A halőrzés javítása érdekében a rendészeti feladatokat ellátó halászati őrökön kívül korlátozottabb jogkörrel lehetőséget ad társadalmi halőrök alkalmazására is. A jogszabály bevezeti a fogási tanúsítványt, amelynek segítségével a hal útja (annak kifogásától a teljes élelmiszerláncon keresztül) nyomon követhető lesz. - Arra törekszünk, hogy Magyarországon is egyre népszerűbbé váljon a halfogyasztás. Célunk, hogy a bizonytalan eredetű halak helyett minél több hazai, egészséges hal kerüljön a magyar családok asztalára – mutatott rá Kontrát Károly. /zatyipress/ utár Aktuális A 40 halász emlékünnepe Vonyarcvashegyen idén is látványos programokkal színezve tartották meg augusztus elején a Balatoni Halászok Napját. A szép hagyomány a helyi legenda szerinti, 1729 telén történt eseményből indult ki: jég alatti halászat során kerültek bajba a hálózók, 40-en csodával határos módon értek partot a viharban, szerencsésen. Az ő emléküket idézi a rendezvény, amit a helyiek a balatoni halászcéggel együtt szerveznek. A rangot jelzi, hogy az ünnep felett prof. Németh Tamás, az MTA főtitkára és Gönczy János nyugalmazott halászati vezérigazgató, Vonyarcvashegy díszpolgára vállalt védnökséget. A többnapos eseménysorozat számos helyszínen zajlott: a szabadtéri színpad környékén, a Lido-strandon, a Szent Mihály-dombon és annak halászkápolnájában, a 40 halász emlékhelyen, a Balatoni halászok parkjában. Izgalmas és érdekes volt a strandhalászat, amiben a fürdőző vendégek vehettek részt, egy 300 méteres háló húzásával. Versenyben főtt a halászlé, a megemlékezés egyik legfontosabb eseménye volt a Balaton halászhajóról való megkoszorúzása, amit a közönség a Szent Mihály-dombról kísérhetett figyelemmel. Kultúrműsorok keretében a Szent Mihály-kápolnában koncertezett Petik Ákos gitárművész, a keszthelyi Festetics György Zeneiskola tanára, zenés előadást tartott Tolcsvay Béla. A halászünnepet idén is a népszerű tűzijáték zárta. 7

[close]

p. 8

Települések Erre esküdhetnek a hévízi borünnep vendégei is Családdal, barátokkal egy fürdőzés utáni jóízű falatozásról, egy jó pohár bor mellett elköltött vacsoráról legyen szó, kellemes gasztronómiai élménnyel várja a vendégeket augusztus 16-20 között, immáron második alkalommal a Hévízi Borünnep. A rendezvény díszvendég-borászatát a híres zalai Bussay Pincészet képviseli, amelynek reprezentánsaként szerepel a Hévíz Város Bora választáson idén legjobbnak bizonyult Bussay Esküvé. A minőségre való esküvés f antá ziájából elnevezett, olaszrizling és rajnai rizling házasításával készült cuvée 2013-ra szólóan kapta a Hévíz Város Bora címet. A fürdőváros híréhez méltó rangot szakmai és társadalmi zsűri bírálatával, 10 válogatott fajta közül igen szoros mezőnyben nyerte a Bussay Esküvé. Emlékezetes: a zsűrinek többször vissza kellett kóstolnia a vetélkedő borokat, annyira nehéz volt a döntés. Ez a térségi gazdák kínálatának minőségét is reprezentálja, s újabb magas elismerést jelent dr. Bussay László borászati munkájának. A kínálat széles skálájával találkozhat a közönség: a jó borok társaságában ott lesz a magyar ízvilág, mellette a könnyű, húsmentes ételek, s ugyanilyen bőséggel jelenik majd meg a kulturális szórakoztató műsorok választéka. A borünneppel a városvezetés nem titkolt szándéka, hogy az idelátogató külföldi és belföldi vendégek számára megmutassa Magyarország méltán elismert borrégióit és kiválasztott képviselőit. Ebből a körből lesz jelen Zalát képviselve a Bezerics Kft., a Decsics Bt., a Kiss Családi Pincészet, a Papp Bor Bt., a Papp és Fiai Pincészet, a Rádi Borház, a Rezi Borház, a Strázsai Pincészet, a Vonyarci Pincészeti Szövetkezet. Továbbá Badacsonyból a Borbély Családi Pincészet és a Laposa Birtok Kft., Etyekről a Kertész Családi Pincészet és a Szentesi Pince, Villányból a Bock Pincészet és Polgár Pincészet, Egerből a Demeter Pincészet, Tokajból a Royal Tokaji Borászat, a Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet. A II. Hévízi Borünnep nemzetközi standdal is kiegészül, benne a nemes olasz proseccoval, amiből a kiváló pezsgőbor készül. A helyszínen a Villa Sandi & Co Prosecco kínálata teret nyit az újdonságokat kedvelő fogyasztóknak is. A rendezvényen meg lehet kóstolni továbbá a Brill Pálinkaház különlegességeit. Az öt napos programsorozatnak az egyik leglátványosabb kísérőeleme lesz a kézműves vásár, ahol a régi magyar mesterségeket népi iparművészek elevenítik fel. A színpadi műsorok sok meghívott neves vendégművész fellépésével naponta 18 órakor kezdődnek. Horányi Árpád utár 2013. augusztus Emlék a pálmák alatt Keszthelyen, a Helikon Kastélymúzeum pálmaházát övező kertben emlékeztek a minap néhai Bakonyi Károly szőlőnemesítő munkásságára - tiszteletére emlékkövet avattak. Házigazdaként Pálinkás Róbert múzeumigazgató, a város alpolgármestere mondott köszöntőt, s szólt arról is, hogy a folyamatban lévő fejlesztések során a Festeticsek szőlős-boros gazdálkodásának bemutatásához kapcsolódóan Bakonyi Károly Emlékszoba is létesül. A tudós életpályájáról Kocsis László, tanszékvezető professzor beszélt, szólva a helyszínről is, ami egykor a keszthelyi fajtanemesítő munka telepe volt, így múltja, s a mai funkciójából adódó nagy látogatottsága is méltóvá teszi az emlékezésre. Az emlékhely a Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete kezdeményezésével létesült, képviseletükben Nádler Józsefné elnök mondott beszédet, majd a köszönet hangján szólt a család képviseletében Bakonyi Judit. Az ünnepségen közreműködött a cserszegtomaji Tátika Népdalkör. Házasságot hozó fesztivál Badacsonyban A badacsonyi dísztéren rendezik meg augusztus 16-20 között a Rózsakő Fesztivált a „hegy, víz, bor és szerelem” jegyében. A program különösen csábító lehet a házasságra vágyó párok számára, ugyanis egy legenda szerint, ha egy pár ücsörög egy kicsit a Rózsakövön, egy éven belül összeházasodnak, és boldogan élnek, míg meg nem halnak. A szórakoztató eseményeken, koncerteken kívül gazdag állandó programok is várják a vendégeket a fesztivál ideje alatt: bortúra nosztalgia terepjáróval, városnéző kisvonat, régiójáró busz, kulturális lehetőségek, úgy mint Egry József festményritkaságok, Szegedy Róza és Kisfaludy Sándor életét bemutató múzeum. A gyerekek és a vállalkozó szellemű felnőttek élményparkba is ellátogathatnak a fesztiválon, amelyen újdonság a 40 méter magas óriáskerék, gyönyörű kilátással a Balatonra. 8

[close]

p. 9

2013. augusztus Családbarát strandban gondolkodnak - elkészült a gyermekpancsoló Három jelentősebb fejlesztésről számolt be Filep Miklós, Zánka polgármestere, aki reméli, hogy a függőben lévő energiaracionalizálási pályázatuk is eredményes lesz. Továbbra is szívükön viselik a község fürdőtelepét. -A strandunkra mindig is nagy figyelmet fordítottunk, igyekeztünk az elmúlt évek során folyamatosan fejleszteni. Tízmillió forintból megépült a gyermekpancsoló, mely a családok komfortérzetét növeli. Célunk, hogy fürdőtelepünk továbbra is családbarát maradjon. Sajnos erre a beruházásra nem sikerült pályázati támogatást elnyernünk – kezdi az egyik legnagyobb fejlesztéssel Filep Miklós polgármester. A falu első embere örömmel nyugtázta, hogy a fürdőtelep bevételei július végén meghaladták a tervezett 18 millió forintot, ráadásul az idegenforgalmi adó is jelentősen növekedhet, hiszen a község volt a helyszíne az EFOTT népszerű fesztiválnak, melyen a négy nap alatt közel 90 ezer ember fordult meg. Jó hír, hogy a könyvtár tetőszerkezetének a felújítására támogatást kaptak, melynek munkálatai folyamatban vannak. A fejlesztések költségei meghaladják az 5 millió forintot. Elkészültek az új polgármesteri hivatal és a település közterületének parkosítás, közvilágítás és járda tervei. A közbeszerzési eljárás várhatóan még idén megvalósul, így az építkezések jövőre megkezdődhetnek. A község nemrégiben két új buszmegálló- utár Települések val bővült, ennek költségei meghaladták az 1 millió forintot. Filep Miklós reméli, hogy az energiaracionalizálási pályázatuk eredményes lesz, ebben az esetben a közintézményekre napelemek kerülnének, melyek biztosítanák az épületek energiaellátását. Továbbra is a már jól bevált hagyományos rendezvényeket részesítették előnyben. Könnyűzenei koncertek, operett előadók, humorestek és néptáncbemutatók szerepeltek a „repertoárban”. Az érdeklődők ismét megkóstolhatták a finom zánkai borokat és halételeket az egyre népszerűbb zánkai Halásznapokon és Borhéten. Szendi Péter Fizetős lett a fövényesi strand, de... Balatonudvari két önkormányzati tulajdonban és üzemeltetésben lévő stranddal rendelkezik. Némi felháborodást okozott, hogy a korábbi ingyenes fövenyesi strandot fizetősé tették. A miértekről Szabó László polgármestert kérdeztük. Évek óta szabad strandként működött a fövenyesi fürdőhely, melyen jelentős fejlesztéseket nem tudott megvalósítani az önkormányzat, hiszen pályázati támogatásért sem folyamodhattak, mint „szabad strand”. Ennek ellenére a másfél hektáros területen tavaly játszóteret építettek, felújították a vizesblokkokat, engedéllyel néhány elöregedett, beteg fát kivágtak, melyeket természetesen pótoltak. -Strandjaink közkedveltek az itt élők és itt nyaralók számára. Az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a fürdőtelepek gondozására, folyamatos tisztántartására, a virágosításra és nem utolsósorban a biztonságos fürdőzés feltételeinek megtartására. Tisztában vagyunk azzal, hogy több embernek a nemtetszését váltotta ki, hogy most fizetős lett a fövenyesi strand. Ugyanakkor igyekeztünk mérsékelt árat meghatározni és úgy érzem, hogy a 300 forint reális. Szabó László reméli, hogy a közeljövőben egy családbarát, európai normáknak megfelelő strandot építhetnek, mint ahogy tették azt a másik fürdőtelepükön is. A tervek elkészültek, árgus szemekkel figyelik a pályázatokat. A falu első embere reméli, hogy idővel azon csoportok is megértik az önkormányzat döntését, akik most tiltakoznak a fizetős strand ellen. Jelenleg az önkormányzat nincs olyan jó helyzetben, mint mondjuk tíz évvel ezelőtt, így a bevételi forrásaikat át kell strukturálni. A polgármester megjegyezte, hogy évek óta nem emelték a helyi adókat, nem az a céljuk, hogy a helyi embereket bármilyen mértékben terheljék, hanem az, hogy a közterheket megosszák. Sz P Zenélt az utca Veszprémben Idén is többezres közönsége volt a veszprémi utcazene fesztiválnak. A fellépők számtalan zenei stílust képviseltek, közöttük külföldről érkezett muzsikusok is voltak. A sokszor hajnalig tartó mulatozásban évről évre több az idősebb korosztályhoz tartozó. Z 9

[close]

p. 10

Települések Berény: kedvezőtlen széljárás Nyugodt, családias hangulat, szépen karbantartott strand – minden oly idillikusnak tűnik Balatonberényben, ám a vendégek mégis elkerülik. Horváth László, a település polgármestere a statisztikai adatokat elemezve arra a következtetésre jutott: már a tavalyi forgalom felével is elégedettek lehetnek a szezon zárásakor. - Tavaly húszezer vendégéjszakát regisztrálhattunk, idén – augusztus elejéig – mindössze hatezren hajtották nálunk álomra a fejüket. Elkeserítő e tény, ám azt is tudni kell: a naturista strandon és egy tízszobás panzión kívül nincs komoly szálláshely kapacitás Berényben. A magánházak kínálata ugyan minőségileg sokat javult, az ebből származó bevétel azonban csak kiegészítő jövedelemnek számít a tulajdonosok körében. Az adott szituáció természetesen befolyásolja gazdálkodásunkat is: kiadásainkat visszafogjuk, holott számos fejlesztés szerepel az önkormányzat utár 2013. augusztus programjában. Három utca aszfaltozását, hegyi utak, játszótér és park építését, a közvilágítás korszerűsítését terveztük, melyekhez pályázati forrásokat is felhasználnánk – a szükséges önrészt pedig a helyi adókból kívánjuk biztosítani. Most már csak abban bízhatunk, hogy nyár hátralévő része kellemes meglepetéseket – növekvő idegenforgalmat - tartogat számunkra. A polgármester elmondta: a sok színes rendezvény közül különösen sikeresnek minősíthető a Berény nevű települések találkozója – ezen tizenhárom önkormányzat delegáltjai, művészeti csoportjai vettek részt. A záróeseményt a Rajkó zenekar fellépése jelentette. Hasonlóan nagy érdeklődés kísérte a Dunántúli amatőr népművészeti tábor két hétvégén zajlott szakmai konferenciáját, bemutatóit is. A szezont Balatonberényben az augusztus 19-i kulturális programokkal, s a hagyományos tűzijátékkal zárják. Süli Balatonmáriafürdő: augusztusi telt ház Bár a szezon - az elmúlt évhez viszonyítva – kissé akadozva indult be, a kánikulai időjárásnak köszönhetően gyorsan megteltek a balatonmáriafürdői szálláshelyek. Galácz György polgármester szerint a település felfelé ívelő népszerűsége nem csak a kedvező időjárás eredménye. - Az önkormányzat, a helyi vállalkozók és a lakáskiadók sokat tettek azért, hogy a település vonzó legyen a hazai és külföldi turisták körében. Úgy is fogalmazhatnék: a korábbi fejlesztések sikerét idén könyvelhetjük el. Régóta hangsúlyozzuk, hogy beruházások, korszerűsítések nélkül leg feljebb stagnáló idegenforgalomra számíthatunk – az előrelépéshez bővülő, színvonalas szolgáltatások kellenek. Új panziók, esztétikus, a vendégek kényelmét és igényeit magas szinten kielégítő magánházak jelzik, hogy a helybeliek optimistán tekintenek a jövőbe. S hogy mennyire megalapozott a derűlátásuk, arról ez a nyár is tanúskodik. A hozzánk érkező turisták jelentős részét honfitársaink teszik ki, de egyre több német és holland szót is hallhatunk Balatonmárián. Örvendetes, hogy – vélhetőleg a testvértelepülési kapcsolat miatt is – jelentősen emelkedett a Lengyelországból érkezők száma is. Bizonyára valamennyien méltányolják, hogy köztereink, parkjaink, fürdőhelyeink megújultak, a fizető strandon pedig animátorok aktivizálják a közönséget - így a leg fiatalabbakat is. Ugyancsak fontosnak tartja a képviselő-testület a színvonalas kulturális programok szervezését. Fő rendezvényünk a Balatoni nyár „13” Balatonmáriafürdő. Ebben a programban fellépési lehetőséget biztosítunk magyar/helyi/ és külföldi zenekaroknak, énekeseknek, táncosoknak,nagyszerű előadást tartott a Márkuszínház. Sikeresnek tekinthető a már harmadik alkalommal megrendezett Máriai utcatárlat, melyen somogyi festőművészek mutatkozhattak be. Augusztus 20-án pedig az ünnephez méltó programmal és tűzijátékkal várjuk a hozzánk érkező vendégeket. A polgármester elmondta: a helyi erőből történő építkezésekhez, a pályázati források önrészének biztosításához szükséges több tízmillió forintos idegenforgalmi adóbevételt csak megalapozott településfejlesztési, turisztikai koncepció, s ennek eredményes megvalósítása garantálhatja. Süli Ferenc 10

[close]

p. 11

2013. augusztus utár Települések Hadijátékok a fonyódi palánkvárnál hajítófegyverek, mint a csatacsillag, hajító bárd, illetve az íjak használatát ismerhette meg a közönség. Kovács Ervin királyi solymász bemutatóját követően párviadalokkal szórakoztatták a lovagok a közönséget, majd csatajelenettel zárult a bemutató. Tizenkilencedik alkalommal rendeztek hadijátékokat a fonyódi palánkvár területén augusztus 4-én. Varga István, a Fonyódi Kulturális Intézmények megbízott igazgatója, helytörténész elmondta, hogy azért tartják minden év első vasárnapján a hadijátékokat, mert 1575. augusztus 3-án esett el a fonyódi vár. Magyar Bálint várkapitány a csatavesztést megelőzően 1573-ban elhunyt, de vitézei még két évig tudták tartani a várat a török túlerővel szemben. A törökök mindenkit legyilkoltak, felégették a várat, melyek után Fonyód egy lakatlan puszta volt és csak az 1700-as évek második felében kezdett újratelepülni. A visegrádi Szent György Lovagrend bemutatóján a Szüreti vigadalmak Mi más kaphatná a legjelentősebb hangsúlyt egy borvidéken, ha nem a szüreti mulatság? Badacsonyban és környékén már szeptember első napjaiban köszöntik a vidék talán legfontosabb közösségi eseményét, a szüretet. Badacsonyban, a Szegedy Róza Ház Irodalmi és Bormúzeumban szeptember 4-5. között tartják a Róza-napi szüretnyitó napokat. A reformkori szüretek hangulatát felelevenítő rendezvényen a szervezők szeretnék visszaidézni a ház neves lakóinak korát, vers-, zene- és tánckultúráját. Ennek érdekében a szüretet követő első mustkóstolást a szürethez kötődő versek előadása, korabeli énekek, hangszeres zeneszámok és néptánccsokor kíséri. Bemutatják a híres badacsonyi ürmös bort is, amelyet máig Szegedy Róza receptje alapján készítenek. Az 1927-től 1950-ig vezetett szüreti vendégkönyv hagyományát felelevenítve a rendezvénysorozat vendégei aláírásukkal látják el az újonnan megnyitott szüreti vendégkönyvet. Aki pedig tovább folytatná az ünneplést, ellátogathat szeptember 6-8. között a Badacsonyi Szüret Fesztiválra, ahol megnézheti a borrendek, a néptáncegyüttesek és a korabeli maskarába bújt helyiek látványos szüreti felvonulását. Szeptember 28-án Szigligeten tartanak szüreti vigadalmat, október 5-én pedig Ábrahámhegyen rendezik meg a híres Murci Fesztivált. Szürkemarha és szürkebarát A badacsonytördemici Faluház udvarán rendezik meg a Szürkemarha Fesztivált augusztus 16-18. között, amelynek középpontjában természetesen idén is a csavaros szarvú hungarikum áll majd. A szervezők szerint aki zoológusi érdeklődésből megy el a fesztiválra, csalódni fog, hiszen itt inkább azt tudhatja meg, milyen ízű a szürkemarha-gulyás, és milyen kiválóan illik hozzá a szürkebarát. A fesztivál elsődleges célja Badacsonytördemic arculatának formálása, a hagyományosan megrendezett Falunapi rendezvények és helyi vonatkozású gasztronómiai programok összekapcsolásával. A helyszínen a különleges ételek és persze a kiváló minőségű badacsonyi borok mellett szakmai előadásokat is meghallgathatnak az érdeklődők a szürkemarha és a rackajuh eredetéről. Számos egyéb érdekes program mellett a Tördemici Néptáncegyüttes 16-án este táncházat szervez, 17-én pedig Hevesi Tamás lép fel. 11

[close]

p. 12

Települések Szentmise nyolcszáz éves romok között Idén huszonnegyedik alkalommal rendezték meg a nyolcszáz éves salföldi pálos kolostorromoknál a hagyományos Magdolna-búcsút és gregorián szentmisét. A résztvevők szerint a hely különleges hangulata segíti az elmélyülést, a természet pedig közelebb viszi őket Istenhez. A búcsú közösséget összekovácsoló eseménnyé is vált. Az elmúlt évszázadokban hányatott sors jutott az építészeti remekműnek, de 24 éve lelkes helyiek szárnyuk alá vették az egykori kolostorból megmaradt romokat. Akkor már évek óta jártak rendszeresen az egykori pálos rendi koJudittól. Először a káptalantótiban élő Balogh Árpád atyát kérték meg, hogy Magdolna-napkor a romtemplomban mondjon szentmisét, és néhány éven át ott volt a szombat esti, salföldi mise. 2003ban meghívták a bencés zenetanár Jáki Teodóz atyát is, aki attól fogva haláláig a búcsú lelke maradt, a híveket éneklésre késztette és buzdította, s neki köszönhető, hogy a gregorián misét az idén már több százan énekelték végig. Az utóbbi években a szentmisét már rendszerint a pálos tartományfőnök, Bátor Botond atya celebrálja. utár 2013. augusztus lostorba, gyalog vagy lóháton. - Mindig arra gondoltunk, milyen jó lenne ezekbe a romokba életet lehelni – tudtuk meg a búcsú főszervezőitől, az ábrahámhegyi Somogyi Györgytől és feleségétől, Técsy Állandó harc a Liliomokért Az elmúlt években nemzetközi hírnévre szert tett, a Balaton-felvidéki Káptalantóti határában fekvő termelői piacra a világ számos országából látogatnak a hazánkban nyaraló és az itt élő emberek, hogy a gazdáktól közvetlenül vehessék meg a kifogástalan minőségű élelmiszereket. A piac tulajdonosának és működtetőjének azonban megállás nélkül harcolnia kell a 220 családnak megélhetést biztosító Liliomkertért. Harmathy Ildikóra összesen 5,3 millió forint bírságot szabtak ki az elmúlt években a hatóságok. Hol arra hivatkoztak, hogy nem rendelkezik minden engedéllyel, hol arra, hogy a területen felállított bódék rontják a tájképet és károsítják a természetet. Harmathy Ildikó azonban tovább harcol, annak ellenére, hogy októberben bíróság elé kell állnia, hiszen úgy érzi, ez a vita a magyar élelmiszertermelés, az őstermelők ügyét szolgálja, és szükség van arra, hogy kialakuljon egy gazdaságos termelőipiachálózat hazánkban. Hagyományőrzés Szigligeten Bár a Szigligeti várba látogatva minden alkalommal viszszatérhetünk a múltba egy kis időre, augusztus 18-19. között valami egészen különleges programmal várják az ide látogatókat. A szervezők azt ígérik, a Hagyományőrző napokon egy ezeréves időutazásban lesz része a vár legújabb kori látogatóinak. Két nap alatt ugyanis megismerhetik a harcmodorok és fegyverek változását a honfoglalástól kezdve egészen a huszadik századig. A fegyverbemutatókon és a csatajeleneteken megismerkedhetnek a vendégek a fegyverek használatával. A vállalkozó szelleműek ki is próbálhatják azokat, a gyermekeket apródavatás várja, az ínyencek pedig megkóstolhatják a hegy legjobb borait és ételeit. A helyszínen a fegyverek mellett megcsodálhatják a sólymok ügyességét, és fellép a Batsányi Néptáncegyüttes is. 12

[close]

p. 13

2013. augusztus Jazz és Bor ünnepe Bogláron Az evangélikus templomban tartott jazz - misével indult július 17-én és a rendezvényhez kapcsolt Jazz Tábor, valamint a Budapest Jazz Orchestra koncertjével zárult 21-én a balatonboglári Jazz és a Bor Fesztiválja. Tizennegyedik alkalommal invitálták a művelődési ház udvarára az igényes zene és a minőségi borok kedvelőit a Balaton-parti városban a művelődési ház mediterrán udvarába, ahol minden este 20 órától indultak a programok. Esténként két jazzkoncert és 4-6 borász várta az érdeklődőket. A belépőkhöz idén is fesztivállogóval ellátott ajándék üvegpohár járt a borkóstoláshoz. A kínálatot a boglári borvidék és a történelmi bortermő tájak neves pincészetei reprezentálták, mint a Légli, Bujdosó, Hujber, Pócz, Katona, Némethi, a villányi Gere Tamás és Zsolt, a Somló-hegyi Györgykovács vagy épp a Tokaji Hétszőlő. A fesztivál, mely négy éve megkapta a Magyar Fesztiválszövetség minősített fesztivál címét, az idei évtől gyermekbarát rendezvénnyé vált. Külön játszósarok várta az apróságokat. A Helyiérték Egyesület nevével fémjelzett rendezvény évről-évre visszatérő fellépője Babos Gyula, aki pénteken este Babos, Pluto, Emilio Projekt formációban lépett színpadra. A jazzrajongók a rendezvényen találkozhattak a Bujdosó Trióval, a Hajdu Klára Qartettel. Fellépett az Aláfestő Trió és Barátaik, a Modern Art utár Települések Orchestra, a Bacsó Kristóf Triad, Cseke Gábor – Nagy János – Frankie Lato Trió, és a Berki Tamás Band. A fesztivál ideje alatt a művelődési ház nagytermében Kiss Attila András jazzportréból rendeztek kiállítást. Márton László Elmélyült a zenében Továbbra is gyűjtenek a badacsonytomaji Szent Imre Bazalttemplom új orgonájára. Már az elmúlt években is színvonalas koncertekkel segítették a gyűjtést. Idén Sebestyén Márta énekelt a Szent Efrém Férfikarral. Az UNESCO béke-díjas népdalénekes lapunknak elmondta, számára is mindig élményt nyújt erre a vidékre látogatni. - Az apai őseim egy gyönyörű Vas megyei faluból származnak, az Árpád - kori templomáról ismert Csempeszkopácsról. Számomra ez a nagybetűs templom, ha kicsi és esetlen is, ezért szívesen megyek kis templomokba – tette hozzá. Kitért arra is, hogy fesztiválokra nem szeret ellátogatni a zaj és a hatalmas tömeg miatt. - Jó, hogy itt lehetőségem volt ennek az ellenkezőjére, az elmélyülésre. Amikor az emberek ilyen szeretettel hallgatnak minket, zenészeket, akkor valójában közösen imádkozunk – fejtette ki. Sebestyén Márta szerint a fiataloknak is szüksége lenne ilyen elmélyült pillanatokra. - Sok kicsi gyermek hallgatta végig a koncertet, akiken látszott, hogy a zene hatása alá kerültek, lenyugodtak – mutatott rá a népdalénekes. Mint fogalmazott, fontosak az ilyen közös kulturális események a családoknak, hiszen az elmélyülésen és a zenei élményen túl egy ilyen koncert közös családi élménnyé is válik. Mizsei Bernadett Rose-fesztivál Zamárdiban Nyáron, kánikulában törvényszerűen nő az emberek folyadék bevitele: a víz foglalja el az első helyet életünkben, ám fürdőzés után, tóparti séta közben ajánlott a könynyű bor - esetleg szódával színezve. Zamárdi önkormányzata e praktikus ok miatt rendezett – hagyományteremtő céllal rose-fesztivált, melyen legendás villányi borászok kínálták a kellemes hőmérsékletű nedűket. Az eseményt számos kulturális program színesítette. Képünkön Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere, Benkő László, az Omega együttes vezetője, a város díszpolgára és Wunderlich Alajos borász. Süli Ferenc 13

[close]

p. 14

Nemzeti Park utár 2013. augusztus Találkozás a nemzeti parkkal a strandokon! Mozgalmas, szemléletformáló játékokkal várja a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a nyár folyamán a gyerekeket és a felnőtteket több balatoni strandon. Az ingyenes programokkal nem csak a balatoni partszakaszon megtalálható védett természeti értékekre és fajokra hívják fel a figyelmet, mint például a hüllőkre és a védett vízimadarakra, hanem a környezetbarát strandolásra, a környezetszennyezés és a szemetelés következményeire is. Számos izgalmas játék várja a strandolókat. A gyerekek óriáskirakózhatnak, „pecázhatnak”, miközben megismerik a balatoni halakat is. A nemzeti park célja, hogy a játékos feladatok segítségével motiválják a kicsiket a természet védelmére, a szülőket pedig kirándulási javaslatokkal és ötletekkel lássák el. Helyszínek: 2013. augusztus 8. Badacsonytomaji strand 2013. augusztus 15. Gyenesdiási strand 2013. augusztus 16. Balatonszemes- szabadstrand 2013. augusztus 22. Csopaki strand További információ: www.bfnp.hu BfNP okostelefon alkalmazása: 14

[close]

p. 15

2013. augusztus A XI. Balatoni Kapunyitó rendezvénysorozat közönségsikert hozott Egy jó fekvésű település rendezvénykínálattal és a programokra kiéhezett közönség mondhatnánk ilyen egyszerű a képlet. Olykor botladozva, sokat próbálkozva, újat akarva, de folyton bizonyítva, a kenesei Kapunyitó ismét hódított. Dübörgött a Piramis a nagyszínpadon, megszólaltak a legnagyobb slágerek, de előző napon a citeramuzsikára ugyancsak vastapssal felelt a népes publikum. De ne szaladjunk ennyire előre, haladjunk időrendi sorrendben! Ötvös Zoltán Hegy- Víz- Kép kiállításának megnyitójával vette kezdetét a hat napos rendezvénysorozat. A többségében balatoni hangulatot árasztó festmények különleges élményt teremtettek. A Szivárvány Népdalkör ezúttal is kitett magáért, az X-Faktoros Antal Timi kedvességével varázsolt el mindenkit, a három ifjú tenor koncertje pedig magával ragadó volt. A második napon a Kid RockandRoll SE és a Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió csapata ragadta tapsra a nagyérdeműt. Óriási várakozás előzte meg Korda György és Balázs Klári műsorát, eleganciájuk, barátságosságuk olykor már zavarba ejtő volt. Másnap a Megyer sarja lovascsapat látványos műsorában, valamint a szegedi Molnár Dixieland produkciójában sem kellett csalódni. A második hétvégén különböző műfajú zenekarok léptek színpadra, így mindenki megtalálta a maga kedvelt zenei világát, bizonyítván azt, hogy az élőzenének még mindig nagy a varázsa. A kemencés pogácsázást első alkalommal szervezték meg, ahol megszámlálhatatlan pogácsa sült ki, melyhez a környékbeli borosgazdák kínálták boraikat. A citerazenekarok műsora bámulatba ejtő volt. Elsőként két felvidéki csoport játszott, majd a helyi Pannónia Citerazenekar. A Kenese szépe választáson idén tizenöten indultak, az eredményhirdetés után Péter Szabó Szilvia, a Nox egykori énekesnője lépett fel. A Piramis együttes -ahogy azt néhány sorral feljebb írtuk – ismét dübörgött, több száz ember örömére. Szendi Péter utár Települések Jubilál a borfesztivál Almádiban Jóllehet Balatonalmádinak nincsenek ismert palackozott borai, mégis szép hagyományai vannak a borászat, a borkultúra terén. Ennek egyik, a régmúltban gyökeredző eleme az ún. Almádi memorandum, a másik pedig a jubiláló borhetek. 1913-ban éppen Balatonalmádiban fogadták el azt a memorandumot, amely kijelölte hazánk borvidékeit. Igaz, ezek határai ma már nem pontosan azonosak a maiakkal, ám jelentősége óriási. Éppen tíz éve annak, hogy megszervezték az első borhetet. Tették ezt kiötlői azzal a céllal, hogy a város turisztikai vonzereje markánsabb legyen. Szemes Béla ötletgazda minden esztendőben újabb és újabb borászokat vont be a fesztiválba, s egyre nőtt azok száma is, akik ilyen vagy olyan módon segítették a rendezvényt. Nem maradt ki az önkormányzat sem, később a turisztikai egyesület, idén pedig (először) a Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár. Ennek igazgatója, Bati János elmondta: a 17 napos rendezvényen 20 borászat, közel 100 kézműves és vendéglátó mellett mintegy 70 színpadi produkció gondoskodik a szórakoztatásról, egészen a záró napig, augusztus 25-ig. Az igazgató hozzátette: az almádi borfesztivál azáltal más, mint a legtöbb balatoni, hogy a helyieken kívül az ország távolabbi vidékein termelők is bemutatkozhatnak. A Wesselényi stand előtti fasor hagyományos helyszín, ahol nemcsak kóstolgatni lehet, de a kulináris élvezetek kedvelői is megtalálhatják a harapni valókat. Mindeközben szinte folyamatos a program a strand bejárata előtti nagyszínpadon, ahova olyan fellépőket hívtak, akik garanciát jelentenek a szórakoztatásra. Almádi polgármestere, Keszey János a száz évvel ezelőtti eseményre utalva kijelentette: itt az újabb lehetőség a boros gazdák találkozójára, eszmecseréjére. A borhetek egyik újdonsága, hogy egy kérdőív kitöltésével a fesztivál vendégei között három görögországi családi nyaralást, illetve kislődi kalandparki látogatást is kisorsolnak. Látványos lesz a borrendek felvonulása, mondta a Balatonvin Borlovagrend ceremóniamestere, Szabó István. Almádiban lesz többek közt a keszthelyi Balatoni Borbarát Hölgyek Egyesülete, de díszes egyenruhájukkal a többi rendek is szemet fognak gyönyörködtetni. Szólt arról is, hogy a fesztivál célja az is, hogy felhívja a figyelmet a kulturált borfogyasztásra, melynek ma már egyre jobban megtapasztalhatók a jelei. A jelentős turisztikai eseményre különszámmal jelent meg a város lapja, az Új Almádi Újság, s a szervezők tízezer feliratozott borospoharat rendeltek a kulturált szervírozás érdekében. Zatkalik 15

[close]

Comments

no comments yet