2013. május Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2013.05

Popular Pages


p. 1

2013. május utár A nyár első üzenete: hajókiállítás Lellén Interjú Korzenszky Richárddal Fotó: Csákovics Botond 3. Nemzetközi tapasztalatcsere Gyenesdiáson 7. Tihany nemzeti kincs 10.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél „...azért a víz az úr...” Bár a fenti Petőfi-idézet egészen másra vonatkozik, mégis érdemes idecitálni, egyrészt azért, mert a Balatonról nem lehet úgy írni, hogy ne érintenénk valamilyen összefüggésben a vizét; másrészt meg azért, mert szegény költőnk egyre inkább csak az utcanév-táblákról köszön vissza reánk. Ha a kora ősztől napjainkig terjedő időszakot nézzük csak, abba is belefér minden, ami a vízzel összefüggésbe hozható. Volt itt vízhiány, ám lett víztöbblet. Volt szárazulat, lett el(ki)öntés. Volt olyan természeti jelenség, aminőt ritkán tapasztalunk meg (jóllehet, a Balatonról tudjuk, ez a világ egyik leghosszabb lengésidejű tava): a keleti és a nyugati „végek” jelentős vízszint-különbsége. Látványos volt a nagy esőzéseket követően az Almáditól hosszan elnyúló „vörös folyó”, meg a tóba beömlő megduzzadt patakok egész sora. Az olvadási szakaszt követően voltak ijesztő, vagy legalábbis némi aggodalomra okot adó jelenségek. Elmaradt viszont a termés, ami után aztán aratni sem lehetett: számottevő jeget ugyanis nem volt hajlandó produkálni a 2012/13-as tél. Emiatt aztán a nádból is kevesebb kerülhet majdan a Balaton-felvidéki házak, pincék tetejére (a jég vermeléséről már nem is merek írni a XXI. század elektromosság vezérelte világában). A nagyúr (Balaton a neve, s mint minden igazi uralkodónak, nincs utóneve – avagy nem használ effélét) most kéjesen-kényesen terpeszkedik északtól délig, kelettől nyugatig, oda-odapaskol azoknak, akik száz esztendeje hol kisebb, hol nagyobb darabokat kívánnak lecsippenteni oldalából, s a maga módján előbb figyelmeztet, majd gorombábbá lesz, ha nem engednek a kérészéletűek azoknak a hóbortjainak, amelyeket a Teremtő Természet mintegy tízezer évvel ezelőtt ajándékozott néki. Megelégelte, hogy itt is, ott is belebökjenek egy illegális csónakkikötőt, de a legjobban azt nehezményezte, hogy elkerítettek kecses testéből minden különösebb ok nélkül. Végtére is: nem képes emberi logikával gondolkodni, s ennek tanúbizonyságát adja. Ha tartós az aszály, hát vizének megvonásával, ha belepiszkítanak, hát annak minden következményével. Így, ilyen szigorításai alapján képes csak közölni: legalább újabb tízezer évig köztetek maradok, de csak akkor, ha az úr én maradok… Zatkalik András Balaton-törvény: ésszerű módosítások utár 2013. május Nem átfogó változtatásról van szó, de ésszerűbb, betarthatóbb szabályokkal módosult a Balaton-törvény – mondta Bóka István országgyűlési képviselő Balatonfüreden tartott sajtótájékoztatóján. Az önkormányzatok szabadabb mozgásteret kapnak a helyi zöldterületek átsorolásánál az új erdőterületi szabályozásokkal. A zöldterületek beépíthetőségi aránya négy százalékról háromra csökken. Határidő-módosításokkal a kistelepüléseknek, - ahol még nem készült el - a rendezési tervek, szennyvízkezelési programok megoldására hosszabb idő áll majd rendelkezésre. Fellélegezhetnek a magáncsónakosok, horgászok, megszűnnek a bírságolások, és horgászegyesületek kikötő-engedélyeztetési gondjai, amely várhatóan kedvez a horgászturizmusnak is – összegezte a fő változásokat Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke. Nem lehet beépíteni, és csak vízgazdálkodási, mezőgazdasági és ter- mészet-közeli övezetbe lehet sorolni ezt a 15 százalékot. A meglévő erdőhöz pedig nem lehet hozzányúlni. A Balaton kiemelt üdülőkörzetben, zöldterületeknél a módosított törvény átsorolást tesz lehetővé. Az új zöldterületnek kapcsolódnia kell a meglévő zöldterülethez, azzal szerves egységet kell, hogy alkosson, és területe összességében nem csökkenhet. Sokan félreértelmezték, enyhítésnek vélték a zöldterületek beépítésére vonatkozó 4 százalékos korlátozás hatályon kívül helyezését – emelte ki Bóka István. A balatoni magáncsónakosok, horgászok fellélegezhetnek, hatályon kívül helyezték azt a rendelkezést, mely szerint a nyilvántartásba nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített kikötőben tárolható. Ez sem jelenti azt, hogy szabad a gazda, és mindenki ott tárolja a csónakját, kajakját, ahol akarja, az önkormányzatokkal egyeztetve a hajózási, halászati szabályzat, a nádasokról szóló jogszabály rendelkezéseit betartva van lehetőség csak a kikötésre – hangsúlyozta Balatonfüred polgármestere. A Balaton-törvény fontos módosítása, hogy a kistelepülések lehetőséget kapnak 2018-ig a szennyvízkezelési programokat elvégezni. A módosítás jelentősen meghosszabbítja a településrendezési tervek elkészítésének határidejét, így az előkészületi időben lehetőségük nyílik az alaposabb, átgondoltabb környezetvédelmi beruházásokra, melyek megvalósításhoz a 2014 után megnyíló európai uniós forrásokat vehetnek igénybe. Kis Virág 2

[close]

p. 3

2013. május A Hit éve - Korzenszky Richárd tihanyi perjel gondolatai A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulóján, 2012. október 11-én kezdődött, s 2013. november 24-ig, Krisztus király ünnepéig tart a „Hit éve”. Ennek céljáról, aktualitásairól és programjairól kérdeztük „félidőben” Korzenszky Richárdot, a Tihanyi Bencés Apátság perjelét. – Miért hirdette meg XVI. Benedek pápa a hit évét? – A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50 évfordulóját ünnepeljük. A II. Vatikáni Zsinat új korszakot jelentett a katolikus egyház életében. A zsinatot meghirdető XXIII. János pápa és vele a zsinati atyák felismerték, hogy szükség van arra, amit olasz szóval „aggiornamento”-nak neveztek: szükséges, hogy a megváltozott világhoz más nyelven szóljunk. Nem az egyház tanításának megváltoztatásáról volt szó, hanem arról, amit ma „kommunikációs feszültség”-nek nevezhetnénk, és ami – bár ötven év eltelt azóta –, még sok területen ma is tapasztalható. Megszólítani az embereket, akiknek a leglényegesebb problémái nem változtak, amióta világ a világ. Hiába van elképesztő tempójú technikai fejlődés, az ember továbbra is választ keres az egzisztenciális kérdésekre: miért születünk? Miért élünk? Mi az értelme a fejlődésnek? Hogyan lehetne békét teremteni ebben a nagyon is fenyegetett világban, amikor nem külső erőktől kell félnie az embernek, hanem önmagától: a világban tapasztalható feszültségek oka maga az ember, az ember birtoklás-vágya, az emberi önzés. – Milyen tényezők erősíthetik ma a hit iránti lelki igényt? – A világ csak a felületen változott meg: tökéletesebb a technikánk, felgyorsult a technikai fejlődés, összezsugorodott az évszázadokkal ezelőtt alig legyőzhető fizikai távolság. Az ismeretekhez bárki könnyedén hozzájuthat a számítógépek világában. Az ún. „adathordozók” világában nincs szükség az ismereteknek olyan fajta fejben tartására, mint évtizedekkel ezelőtt. De nagyon is tudnunk kellene, mire és hogyan használjuk fel az ismereteinket, a technikánkat. Döntési helyzetben vagyunk minden nap, és mindenkinek választania kell a jó és a rossz között. Sokszor a jó és a még jobb között. A tudás: hatalom. Ezt sulykolták belénk az ötvenes években. Igaz, a tudás hatalom. Az információ birtoklása hatalom. De hogyan élek a tudással? Mire használom fel a birtokomban lévő anyagi és szellemi javakat? A tudomány választ ad a dolgok, események, jelenségek „hogyan?”-jára. De a végső „miért?”-re nem tud választ adni a tudomány. A tudománynak sajátossága, hogy mér, összehasonlít. Az emberi életben azonban éppen a leglényegesebb tények nem mérhetők és nem hasonlíthatók. Nem lehet mérni az igazi szeretetet, a tiszta szerelmet, nem lehet mérni a hűséget, a barátságot. Az ember rá kell, hogy döbbenjen életének esetlegességére. Arra, hogy lehetne úgy is, hogy nem létezem. Egy magába gabalyodó világban az ember egyre magányosabbá válik, egzisztenciális kérdései egyre élesebben vetődnek föl. A társadalmi szokások, hagyományok a változó világban sokak számára nem jelentenek semmit. Közösségformáló és megtartó erejük elenyészik. Az ember pedig egyre magányosabbá válik, amikor azt tapasztalja, hogy a közvélemény előtt annak van értéke, ami pénzben kifejezhető, ami megvásárolható, ami eladható. A kereszténység elsősorban az egzisztenciális kérdésekre keresi és adja meg Jézus személyével és tanításával – örömhírével (evangéliumával) – a választ. Hogy igenis van értelme az életnek. Hogy az élet több, mint az eledel (vö. Máté evangéliuma 6. fejezet), a test több, mint a ruha, s hogy életét egyikünk sem tudja meghosszabbítani. Ugyanakkor értelme van az önmagam odaadásának. – Mi a szerepe a családnak, mi az egyháznak? – Amikor sokan arra gondolnak, hogy azért van annyi baj a világban, mert hiányzott a kötelező hittan vagy erkölcstan, eszembe jut, hogy az ötvenes évek (vagy éppen a második világháború) borzalmait olyan emberek követték el, akik tanultak hittant… Nem azt állítom, hogy nincs szükség világos és tiszta ismeretekre, hanem azt, hogy a közösségek megtartó erejét semmi nem pótolhatja. A gyermek a családban kell hogy megtapasztalja az értékrendet, és kell, hogy szüleiből sugározzék az élni akarás és az élni tudás. A család szerepét nem tudja átvállalni semmiféle egyházi közösség. Ugyanakkor az egyház sem lehet „szolgáltató” intézmény, ahol keresztelünk, esketünk, temetünk, hanem olyan közösség kell hogy legyen az egyház, amelyben a közös hit erősíti az egymásért való felelősségünket. Egész természetes, hogy ha mindazok, utár Aktuális akik kereszténynek vallják magukat, közelebb kerülnek Krisztushoz, aki meggyőződésünk szerint nem egyszerűen történelmi hős vagy jelenség, hanem élő valóság, akkor egymáshoz is közelebb kerülünk. A különbségeink a felszínen maradnak. Ha el tudjuk fogadni egymást, már pedig ha Krisztust életünk Urának valljuk, egymást is el kell fogadnunk, hitelesebben fogunk tudni jelen lenni ebben a világban, amely ugyan a gazdasági válságtól szenved, de minden válság mélyén valójában értékrendi, erkölcsi válság van. Egyformán éhezi és szomjazza mindenki az igazságot. Ha valaki valóban hűséges akar lenni kereszténységéhez, egész életében a „hít évében” kell hogy éljen. A kereszténység személyes ügy, hogyan kötődöm Krisztushoz, Krisztuson keresztül az Istenhez, az Atyához. Személyes ügyeim megélésében természetesen segíthetnek a példaképek. Ahogyan ötven évvel ezelőtt XXIII. János pápa személye megmozgatta a keresztény világot, ugyanúgy meggyőződésem, hogy a nem Európából jövő Ferenc pápa, aki közvetlenül megtapasztalta szegények és gazdagok feszültségét, aki közvetlenül látta az emberek nyomorát, a maga közvetlen, természetes emberségével új lendületet adhat az egyháznak. Zatkalik 3

[close]

p. 4

Aktuális utár 2013. május EULAKES – Környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában VERSENYFELHÍVÁS Az éghajlatváltozás hatása az európai tavakra A vízkészleteink jövője A Földünk éghajlata folyamatosan változik, ezt számos nemzetközi tudományos felmérés is igazolta. A mai gyerekek pedig kétség kívül az a generáció, akik majd felnőve felelősek lesznek a természeti erőforrások kezelésért a változó éghajlati körülmények között. Éppen ezért elengedhetetlen a diákok bevonása, amelynek első lépése érdeklődésük megragadása és környezettudatos szemléletük kialakítása. A diákok szerepvállalásának növelése érdekében a Balatoni Integrációs Kft., az EULAKES projekt partnereivel együttműködve, az „Éghajlatváltozás hatása az európai tavakra. A vízkészleteink jövője” elnevezéssel nemzetközi oktatási versenyt szervez az általános és középiskolai diákok részére. A verseny arra inspirálja a diákokat, hogy átgondolják miként hat az éghajlatváltozás a tavakra, milyen változások várhatóak a jövőben, valamint milyen intézkedéseket kellene tenni a tavak megóvásáért. A verseny az EU által támogatott „Eulakes – környezeti kihívásokkal küzdő tavak Európában” elnevezésű projekt partnereivel közösen kerül megrendezésre Ausztriában, Lengyelországban, Olaszországban és Magyarországon. A verseny keretében a diákokat arra kérjük, hogy művészi készségeikre támaszkodva fejezzék ki véleményüket és elképzeléseiket az éghajlatváltozás hatásairól a Balatont érintően. Az értékelés során azonban előnyt jelent, ha a feldolgozott téma a projekt többi partnertavát is érinti, név szerint az olaszországi Gardatavat, az osztrák-magyar határon fekvő Fertő-tavat, valamint a lengyelországi Charzykowskie-tavat. A versenyben általános és középiskolai diákok vehetnek részt. Egyénileg, csoportban vagy akár osztály szinten indulva a gyerekek három korosztályban mérhetik össze tudásukat: • A Kategória: Általános iskola alsó tagozata (1 – 4. osztály) • B Kategória: Általános iskola felső tagozata (5 – 8. osztály) • C Kategória: Középiskolások (9 – 13. osztály) A verseny keretében meghirdetett téma feldolgozásának a formája a gyerekek képzelőerejére van bízva. A benyújtott pályamű lehet írásos fogalmazás, ének, vers, rövid videofilm, fénykép montázs, rajz, képregény, dráma, interjú, stb. A versenybe a Balatoni Integrációs Kft. honlapjáról (www.balatonregion.hu) letölthető jelentkezési lappal lehet nevezni. A pályaművek beérkezési határideje 2013. június 30-a. A beérkezett pályaművek feltöltésre kerülnek a Balatoni Integrációs Kft. honlapjára. A pályaműveket egyrészt egy háromtagú zsűri értékeli majd kategóriánként az ötletek újszerűsége, a téma feldolgozásának eredetisége és tartalmi pontossága alapján, másrészt a nyilvánosság is szavazhat az általa legjobban ítélt munkára. A kategóriák és a közönség szavazás nyertesei értékes díjakban részesülnek. Ezen felül a kategóriák győztesei tovább jutnak a verseny nemzetközi fordulójába, amelyek közül kerül majd kiválasztásra az EULAKES oktatási verseny nemzetközi győztese! A versennyel kapcsolatban bővebb tájékoztatás az eulakes@balatonregion.hu e-mail címen kérhető! 4

[close]

p. 5

2013. május utár Aktuális Így működik a napelem A napelem olyan eszköz, amely az elektromágneses sugárzást közvetlenül villamos energiává alakítja. Sokan keverik a napkollektorral, pedig két különböző dologról van szó. A napelemek előnye, hogy üzemeltetésük olcsó és a forgalmazók hosszú garanciát (20-25 év) vállalnak rájuk. Jelenleg úgy számolhatunk, hogy a villanyszámla 10 év alatt térül meg, és a rendszer kb. 30 évig megy. Egy családi ház napelemes rendszere alapvetően két módon üzemelhet: 1. Sziget rendszer Ez esetben a napelemek által megtermelt energiát egy akkumulátorba vezetjük és itt tároljuk. A felhasználás során egy úgynevezett inverter alakítja át a tárolt egyenáramot váltóáramra, amely aztán felhasználható a szokásos háztartási gépek működtetésére. Ezt a módszert azokon a helyeken ajánlják, ahol nincs, vagy nehezen hozzáférhető a villamos hálózat 2. Hálózatra kötött rendszer Itt a képződött villamos áramot az inverteren keresztül közvetlenül a villamos hálózatba juttatjuk és párhuzamosan üzemeltetjük a rendszerünket azzal. A megtermelt energia egy részét mi elhasználjuk, de a felesleget ez esetben nem akkumulátorokba, hanem a nagy rendszerbe tápláljuk, melyet egy speciális oda-vissza mérő villanyórával számolunk el. Az áramtermelést időszakonként elszámoljuk az áramszolgáltatóval. Hogyan számoljunk? 1 KW napelem rendszer átlagosan 1000 KWh áramot termel meg egy évben Magyarországon évente átlagosan 2200 napos órával számolhatunk Egy átlagos családi ház áramszükségletét hazai viszonyok között egy 4-5 kW teljesítményű rendszer fedezi. Mit mond egy napelem tulajdonos? Egy napelem-rendszer tulajdonosával beszélgetett a közelmúltban a Zöld Balaton hírcentrum. A gencsapáti családi házban körülbelül egy éve üzemel egy 4,3 kW-os rendszer. A tulajdonos vidáman válaszolgat kérdéseinkre, hiszen nagyon elégedett a napelemekkel. Mindeddig semmilyen meghibásodás nem történt, a termelés pedig szépen fedezi az elhasznált energia mennyiségét. Karbantartási költsége nem volt, ilyesmire amúgy sem kell számítani túl gyakran, de azért érdemes 8-10 évente felülvizsgáltatni a napelemeket. A ház az elektromos hálózatra kötve működik és az áramszolgáltatóval éves elszámolásban állapodtak meg. Az előzetes ügyintézéssel viszont már nem elégedett, mivel azt túlságosan hosszúnak és bürokratikusnak tartja. Talán ez az egyetlen negatívum, amit a beszélgetések során hallottunk. Zöld Balaton Fotópályázat és más környezetvédelmi nyereményjátékok www.zold-balaton.hu 5

[close]

p. 6

Aktuális utár ismeretében szervezhessék vakációjukat. A Csukás Színház ezúttal is jeles rendezvényekkel várja a családokat, a rendkívül népszerű Sárkányfesztivál idén már kilenc napos lesz, s maradandó élménnyel ajándékozza meg látogatóit a József Attila Emlékmúzeum is. A legfontosabb lellei hír ugyancsak a kultúrához kapcsolódik: augusztusi kezdéssel közel félmilliárd forintos pályázati forrásból átépítik, lefedik a szabadtéri színpadot, s új hangtechnikával, világítással látják el. A legfontosabb beruházás azonban nem a turizmushoz kötődik: május 24-én rakják le annak a hatszáz főt foglalkoztató üzemnek az alapkövét, amely köztéri lámpatesteket gyárt majd. Bogláron a Gömbkilátó szomszédságában már a szezonra elkészül a ka- 2013. május Délparti programok, fejlesztések landpark, s a kápolnák mellett ismét rendeznek szabadtéri színházi előadásokat – a kaposvári teátrum ezen a nyáron két alkalommal látogat el a tóparti városba. A megújuló Platán strand igazi családi szórakozóhely lesz – a Boglári buborék program már a nyárra befejeződik. Fonyódon május végén adják át a megszépült, parkosított városközpontot – a hajdani bíróság átalakított épülete a jövőben kulturális célokat szolgál majd. A Balaton áruház átépítése ugyancsak e program része – néhány hónap múlva már vásárlókat fogadhat. A fürdőzök számára örvendetes eseményről is tájékoztatták lapunkat: a központi strandon fövenyes parttal fogadják a vendégeket. SF Fonyódi játszótér A Balaton déli partján szinte minden településen jelentős fejlesztések történnek, s vonzó programokat szerveznek a turisztikai szezonban. Összeállításunkban ezúttal Szárszóra, Lellére, Boglárra és Fonyódra látogatunk. Balatonszárszón már az év elején elküldték a nyaraló tulajdonosoknak a nyári programot: a cél az, hogy ennek PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ ELNYERÉSÉRE STRANDOK ÉS KIKÖTŐK RÉSZÉRE 2013. ÉVI STRANDSZEZONRA A Balatoni Szövetség (BSZ) pályázatot hirdet a KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ elnyerésére a 2013. évi strandszezonra. A pályázatot a Magyar Turizmus Zrt. szakmai támogatásával hirdetjük meg. Pályázat célja: A pályázaton résztvevő tavak (Balaton, Fertő tó, Velencei-tó, Tisza-tó) strandjainak és kikötőinek minősítése a hazai és nemzetközi előírások szerint. Pályázhatnak: A felsorolt tavak mellett található strandok (üzemeltetőtől független szabad és fizető strandok) Közforgalmú- és vitorláskikötők (csak deponálásra használt kikötők kivételével) Az értékelő rendszer alapján a pályázók elnyerik a KÉK HULLÁM ZÁSZLÓ 2013. feliratú zászlót, melyet a 2013. évi strandszezon időtartamára jogosultak elhelyezni a létesítményben, és jogosultak hivatalos levelezésükben feltüntetni. A pályázatot benyújtó létesítmények bírálata 2013. május 25-től történik, előzetes értesítés szerint. Eredményhirdetés: 2013. június elején várható Balatonszemesen. A pontos időpontról és helyszínről a Szövetség külön értesítést küld. A pályázaton a Kékhullám Zászló franchise kézikönyvnek megfelelő pályázók vehetnek részt. A jelentkezési lap jelen pályázati felhívás részét képezi, amely sokszorosítható. Jelentkezési határidő: 2013. május 17. Pályázat nevezési díja: Strandok esetében: 25.000 Ft/strand. Kikötők esetében: 35.000 Ft/kikötő. A nevezési díjat a Balatoni Szövetség MKB Banknál vezetett 10300002-10535058-49020011 sz. számlájára át kell utalni. A jelentkezési laphoz a pályázóknak csatolniuk kell a nevezési díj befizetését igazoló pénzügyi bizonylatot. Az összes, az adott szezonban a strand/kikötő üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumokat, szerződéseket. Pld, vizimentővel, orvossal kötött megbízási szerződést stb. a helyszínen a bíráló bizottság tekinti meg. A határidő után beérkezett pályázatokat a Bíráló Bizottságnak nem áll módjában elfogadni. A pályázók a jelentkezési lap beadásával egy időben jelezzék a strand nyitásának pontos időpontját. Az értékelő rendszerben leírt táblák, eszközök, stb. beszerzése a pályázók feladata. Balatoni Szövetség 6

[close]

p. 7

2013. május utár Aktuális „Learning for Lakes” nemzetközi tapasztalatcsere Gyenesdiáson Április 22-26. között Gyenesdiáson rendezték meg az EU Leonardo da Vinci programjának keretében a Learning for Lakes munkaértekezletet, melynek célja a nemzetközi tapasztalatcsere a tavak fenntartható használatával kapcsolatban. A rendezvény főszervezője Székely Erzsébet (Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége) és házigazdája Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere volt. A munkaértekezlet angol (Environment Agency, Lake District National Park Authority), német (Global Nature Fund), spanyol (Fundación Global Nature), lengyel (Stowarzyszenie Ekologicze ETNA) és magyar (Balaton- felvidéki Nemzeti Park, Nők a Balatonért Egyesület, Forrásvíz Természetbarát Egyesület, Közép- Dunántúli Biokultúra Egyesület) szakemberek részvételével zajlott. A találkozó fő témája a tavak halászati felhasználása és a tókörnyéki mezőgazdasági gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatcsere volt. A találkozón Füstös Gábor (Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.) tartott előadást a balatoni halászatról, majd Megyer Csaba (Balaton- felvidéki Nemzeti Park) mutatta be a régióban a nemzeti park által folytatott tevékenységeket. Ezt követően a külföldi partnerek ismertették a hallgatósággal a működési területükön tapasztalt problémákat és az általuk alkalmazott megoldásokat. A résztvevők ellátogattak a Pannon Egyetem keszthelyi hallaborjába, ahol Bercsényi Miklós professzor és kollégái irányításával az ott folyó munkáról, kutatásokról értesültek. Majd megtekintettek két biogazdaságot, Salföldön ismerkedtek a természetvédelmi majorral, ellátogattak a Kis- Balatonhoz, az irmapusztai halastavakhoz, s részt vettek egy hajnali halászaton is. A találkozó végén a résztvevők összefoglalták tapasztalataikat és megfogalmazták javaslataikat. Az angol résztvevők véleménye szerint a Balaton környéki természeti értékek nagy vonzerejűek, amit kedvelnek a brit turisták, érdemes lenne kiterjeszteni a balatoni lehetőségek reklámozását az angol turisztikai körökben. A tapasztalatcsere alapján egy kiadványt készítenek, mely a tavak és környékük fenntartható hasznosításának lehetőségeit, a tavak szempontjából fontos, emberi tevékenységből származó veszélyforrásokat összegezi. Nédli Judit Fotó: Magyari Máté Látogatás a keszthelyi hallaboratóriumban Müncheni fórum - balatoni szervezőkkel A közelmúltban rangos bajor és magyar résztvevőkkel rendeztek fórumot Münchenben – az esemény létrejöttében meghatározó szereppel bírt az Észak-balatoni Polgári Klub. A kétnapos fórum, amelyet Partnerség az európai egységért – gazdasági konferencia a német-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 40 éves jubileuma alkalmából címmel hirdettek meg, kitűnő lehetőséget nyújtott a személyes és hivatalos kapcsolatok ápolására. S bár a találkozón természetesen a tudományos és szakmai előadások domináltak, a házigazdák némi ízelítőt is kaphattak a magyar kultúra követeitől. Osztatlan elismerés övezte Perényi János állatorvos-fotóművész és Felhősi István festőművész kiállítását, valamint a Szaxofon Quartett Sárvár koncertjét. 7

[close]

p. 8

Települések kapcsolat újabb lépéseként került sor. Tavaly novemberben, magyarországi tartózkodása során járt a fürdővárosban Abdallah as-Sejk, SzaudArábia tanácskozó gyűlése, a Madzslisz as-sura elnöke. A szaúdi házelnök két napig tartózkodott a városban, Papp Gábor polgármesAz újságírók a legjelentősebb napilapok, a legnézettebb ter és Kepli József János altelevíziós csatornák képviseletében érkeztek polgármester vetített képes előadás keretében Arab újságírók delegációja tett látogatást a napokban Hévízen. A vendégek mutatta be a megtekintésre ajánlott a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében nevezetességeket. A prezentáció középpontjában a Hévízi-tó, a turizmus és érkeztek. Az utazásra már korábban felvett a gyógyászat állt. A vendég már akkor A Madzslisz küldöttei Hévízen utár 2013. május elmondta: csodálatos városnak találja Hévízt. Érdeklődött a szállodakínálat és a gyógykezelések, valamint a befektetési lehetőségek iránt. A találkozón elhangzott: a két ország közötti együttműködés fontos része a közös kapcsolódási pontok erősítése, ezek között kiemelten esett szó a turizmusról. Mindennek folytatásaként Szaúd-Arábia Médiatanácsa közreműködésével utaztak személyes tapasztalatszerzésre az újságírók a legjelentősebb napilapok és a legnézettebb televíziós csatornák képviseletében. A vendégek a város vezetőinek kalauzolásával ismerkedtek a gyógytóval, találkoztak a városmarketing-szakemberekkel. Élményeiket a honi médiáikban teszi közzé. A balatongyöröki Hölgyklub idén másodszor rendezett gasztronómia napjának a palacsinta volt a főszereplője. A kedvelt édességgel jellemzett program tavaly debütált, de máris fesztivállá nőtte ki magát. Míg a színpadon a Palacsintás király története elevenedett meg, az asztalokon sorakozott a tavaszi ízeket és az ötletek sokaságát felvonultató kínálat. - Évek óta ott vagyunk Zalaapátiban a Fánkfesztiválon, ez hozta az ötletet, hogy mi is csináljunk egy gasztronómiai ünnepélyt olyan étellel, miről a környékünkben még nem neveztek el rendezvényt - így Király Lászlóné, a Hölgyklub vezetője. - A palacsinta az ötletbörze nyertese lett. Első ízben a húsvéti ünnepkörben tartottuk, az akkori siker arra inspirált bennünket, hogy idén önálló hétvégi rendezvényként tartsuk meg. Felsorolhatatlanul sokféle ízesítés, formázás mutatta az ötletgazdagságot, a részvevői kör pedig igazolta, hogy mi- Palacsinta fesztivál lyen messze jutott már el a fesztivál híre. Kapuvárról négyfős csapat érkezett a Szabadtűzi Lovagrend ké p v i s e l et é b e n , volt Debrecenből érkezett, Tapolcán vendégeskedő nevező is, aki a keszthelyi Margaréta Nyugdíjas Klubhoz csatlakozva jelentkezett a gasztronómiai vetélkedőre. A különlegességek közt találta a vendégkör a madártejjel töltöttet, a céklásat, ami a tésztának is színt adott. El is énekelhették, hogy „Piros lett a palacsinta, nem sárga!” H. Á. Klubot alapítottak a balatoni üzletasszonyok Már harminc felett van a balatoni üzletasszonyok klubjának létszáma – a kezdeményező, főként rendezvényszervezéssel foglalkozó Strausz Ildikó ötlete tehát termékeny talajra hullott. A szepezdi székhelyű szervezet célkitűzései között első helyen szerepel az információáramlás felgyorsítása – e téren jelentős lemaradásban vannak nem csak a balatoni, de összességében a magyarországi vállalkozások is. A programok meghatározása már az alapítók feladata lett, s nem meglepő, hogy az őszi-téli időszakokra több kirándulást is tervbe vettek a tagok. - Kereskedő, szolgáltató, orvos, kutyakozmetikus – széles és színes a paletta a profilt illetően. Nem mondhatjuk ki tehát azt sem, hogy egy-egy szakmát csak nők képviselhetnek sikeresen. Az viszont tény, hogy a hölgyek másként vállakloznak – az üzleti életben sokkal kritikusabban viselkednek, mint a férfiak. Ha előnyről lehet beszélni: talán nagyobb empátiával rendelkezünk, s bizonyos esetekben kiváló pszichológusként viselkedünk – fogalmazta meg alapállásukat Strausz Ildikó. Süli 8

[close]

p. 9

2013. május Nosztalgiás városi ünnep utár Települések Várossá válásának 21. évfordulóját melyen a lakosságot, a vezetést méltató mögött, s egy olyan időszakban, amikor ünnepelte május 1-jén Hévíz, a jeles beszédet mondott Németh Lászlóné a gazdasági válság még mindig érezteti eseményt immár harmadik alkalommal fejlesztési miniszter. hatását az egész világban. nosztalgikus programok keretében renPapp Gábor polgármester a városA város turizmusában érdekelt kör dezték. napi köszöntőn visszautalt a jelmezes időben felismerte, hogy az új piacok Hagyományosan annak a polgári múltidézésre, mint mondta: attól a kor- előtti nyitásra nagy szükség van. A vákornak a hangulatát idézték meg, amit tól, amikor Hévíz elindult a polgári für- rosvezetés, felelősséget érezve a téra történelem emlékezete a boldog bé- dővárossá válás útján, a település nagy ség gazdasági helyzetéért, kézbe vette keidők évtizedeiként tart számon. Meg- utat járt be. a sármelléki repülőtér üzemeltetését. idézése a fürdőváros egyik legsikere- A kis kénszagú mocsáros, lápos te- Ma a Hévíz-Balaton Airportra rendsebb tavaszi eseménysorozatává vált a rületből - hála gróf Festetics Györgynek, szeresen érkeznek a német és az orosz Festetics György Művelődési Központ aki felismerte a gyógytó lehetőségeit -, charter járatok, s elindult a menetrendszervezésében. Ezzel a 21. század híres már nemcsak Európa-szerte ismert für- szerinti járat Rigából, amely megnyitja a gyógyhelye a múltjával együtt jelenik dőváros, hanem hazánk legnépszerűbb, légiközlekedés lehetőségét a skandináv meg. leglátogatottabb vidéki gyógyüdülőhe- és balti államok felől. A „Boldog békeidők Hévize” című lye lett - mondta Papp Gábor. A város nem csak a turisztika terürendezvény az elindítása óta tömegeket Tavaly megdöntötték az eddigi tu- letén ért el szép sikereket. Egyebek kövonz. Jelmezes felvonulók az első vi- ristaforgalmi csúcsokat: egymillió 81 zött, pályázati támogatással az egregyi lágháború előtti kort idézték, régi idők ezer vendégéjszakát tudhatnak magunk városrész történelmi látványosságai és szépségét hozták a modern a gasztro-kulturális attrakciói Hévízre. Frakkban, zsinóros lesznek felfűzve egy korokon mentében, egyenruhákban, átívelő tematikus sétaútvonalkeménykalapban, cilinderben, ra, a Virágos Magyarországért sétapálcával finom urak, gáverseny hazai fődíjasaként láns lovagok kísérik a női eleidén a fürdőváros képviseli haganciát megjelenítő, bársonyzánkat az európai virágosítási ba, fodrokba öltözött hölgyek versenyben. sétájával Hévíz száz éve elinA Deák téren zajló progradult óriáskereke gördült végig mok keretében városi kitünteaz utcákon. Így vezették fel a tő címek, díjak átadására is sor május 1-jei város napi renkerült. dezvényeket, benne a várossá H. Á. A jelmezesek nosztalgikus idők szépségét hozták válás évfordulójának ünnepét, Rügyfakadás - tavaszünnep Másfél évtizedes jubileum jegyében rendezték meg idén Gyenesdiáson a helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület szervezésében hagyományossá vált Rügyfakadás - tavaszünnep című programot. A tradicionális évszakköszöntő hagyományokat őriz, benne történelmi katonásdival, gasztronómiai versennyel, növénytani sétával, szórakoztató műsorokkal. Terepe a kedvelt kirándulóhelyként ismert erdei Nagymező, ahova a strandról indulva felvonult a III. Szegedi Honvéd Zászlóalj, hogy emléket állítson a hajdani harcászatoknak. A történelemidézés szereplője volt a Gyenesdiási Huszárbandérium is. Csatajelenet-bemutatók után számos természeti prog- határozott célra fordítja a két napos ram: békés perceket jelentő lósimogatás, program bevételét, ezúttal az erdei torgyermeklovaglás, növénytani séta kínált napálya felújítása a cél. kellemes tavaszi időtöltést. Nagy attrakció volt idén is a főzőverseny, a Föld napja jegyében tartott vetélkedő. Izgalmas versengés során választották meg ezúttal is a Nagymező kődobó bajnokát, valamint sodrófahajító bajnoknőjét. A rendező helyi Forrásvíz Természetbarát Egyesület, mint minden évben, idén is előre meg- 9

[close]

p. 10

Települések Tihany a magyar nemzet kincse... Kontrát Károly belügyi államtitkár fogalmazott így Tihanyban a Tihanyi Legenda projekt záró rendezvényén. hany számára tervezett kandelábereket helyeztek el a panorámás sétányon. A Visszhang-dombi parkoló felújításával egy új rendezvénytér jött létre, így mára Tihany a XXI. századhoz méltó körülmények között tudja fogadni a turistákat, biztosít kellemes lakókörnyezetet az ott élőknek. A polgármester mindenkinek köszönetet mondott, akik részt vettek a hat évvel korábban kezdődött projektben, de köszönetét fejezte ki a községben élőknek is, akik türelemmel viselték az átépítéssel járó kellemetlenséget. Kontrát Károly államtitkár hangsúlyozta, hogy Tihany a magyar nemzet kincse, Tihany gyarapodásával az egész magyar nemzet gyarapodott határon innen és túl. A település gazdag történelmi múlttal és páratlan földrajzi fekvéssel rendelkezik, ami még jobban idevonzza a turistákat. Majd hozzátette: „…mint belügyi államtitkár mondom, célunk, hogy a Balaton régió az Európai Unió egyik legbiztonságosabb üdülőkörzete legyen. Tihanyba mindig jó jönni…” Az ünnepségen jelen voltak Tihany testvértelepüléseinek küldöttségei, St. Florent Levieil (Franciaország) és Székelyudvarhely városokból. (forrás: wwww.balton.vehir.hu) /zatyipress/ utár 2013. május Tósoki Imre, Tihany polgármestere hangsúlyozta, hogy a beruházás végén teljesen megújult a Mádl Ferenc köztársasági elnökről elnevezett tér, s szintén a község központjában valósult meg a Kossuth Lajos utca és az Apátsághoz felvezető út közötti részen elhelyezkedő Borsos Miklós tér teljes átépítése. A tér korábban parkoló volt, mostantól a sétáló, városnéző turisták kényelmét szolgálja. A beruházás leglátványosabb területe a Pisky sétány, ahol új támfalat építettek; új, kizárólag Ti- 10

[close]

p. 11

2013. május Megújult Balatonfüred turisztikai látnivalója, a Lóczy-barlang Nyertes uniós pályázatnak köszönhetően számos Balaton-felvidéki természeti érték újult meg az elmúlt két évben. Ilyen a balatonfüredi Lóczy-barlang is, amely mintegy nyolcmillió forint ráfordítással lett biztonságosabb, rendezettebb és környezetkímélőbb. még 2011-ben indulhattak el, s most fejeződtek be. Az öt beruházási elem 24 helyszínén nettó 128 millió forintból fejleszthettek a nemzeti park munkatársai. A Bakony-Balaton Geopark csoportvezetője, a közelmúltban tevékenységéért kitüntetésben részesült Korbély Barnabás elmondta: nemzetközi viszonylatban is jelentős értékek birtokában vagyunk. Ilyenek például a megtisztított Káli-medencei kőtengerek, a tapolcai tavasbarlang, a balatonedericsi Csodabogyós-barlang, illetve a kétszázmillió évre viszszatekintő balatonfüredi Lóczy-barlang, ahol kicserélték a rozsdásodó műtárgyakat, kőzetstabilizálást végeztek a nagyobb biztonság érdekében, megújították az elektromos rendszert. Az élő és az élettelen környezet e találkozásánál az állatvilágra is gondoltak: a barlang bejáratát védő ajtóra a denevérek szabad ki-bejárását biztosító nyílásokat vágtak. Zatkalik utár Települések A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója, Puskás Zoltán egy Balatonarácson tartott sajtótájékoztatóján elmondta: a nemzeti park területén az élettelen természeti értékek védelmével kapcsolatos beruházások Tisztán és hitelesen a Balatonról Bíró Péter professzor előadása Alsóörsön Miközben az internetes oldalakon a leglehetetlenebb (ugyanakkor hitelrontó) cikkek jelennek meg a magyarországi vizekről (így a Balatonról is), a tó környékén élők saját szemükkel láthatják azt a gyors ütemű tisztulási folyamatot, amely évek óta töretlenül tart. Érdemes lenne felkutatni a „hiteles” forrásokat (érdekes: ezek nem déliek, nem keletiek, hanem nyugatiak!), „szaktekintélyeket”, s rákérdezni, ugyan honnan vették azokat a vízmintákat, amelyek alapján lesújtó véleményüket megfogalmazták, s tárták a világ elé. Többek közt ezért is volt hasznos meghallgatni Bíró Péter akadémikus alsóörsi előadását a Balatonról. A professzor ugyan nem tért ki az internetes véleményekre (könnyen lehet, hogy a tudományos csatornákon a fentebb érintőlegesen jelzett szamárságok azért csak kiesnek a rostán), ellenkezőleg: megcáfolhatatlan bizonyítékok egész sorát tárta hallgatósága elé a tó kiváló vízminőségéről. Az akadémikus beszélgetőpartnere ezúttal Kölcsei Márton nyugalmazott biológia-kémia szakos tanár volt, akivel egykor iskola- majd hallgatótársak voltak gimnáziumi és egyetemi éveik alatt. A közérthető, ám a tudományosságot sem nélkülöző előadásában Bíró professzor 46 évnyi kutatómunkájáról, a Balaton-kutatás történetéről beszélt. Kiemelte azt a sikert, melynek eredményeképp néhány évtized alatt sikerült az intenzív mezőgazdasági művelés káros hatásaitól (foszfor, nitrátok) megmenteni a Balatont. A folytatásban a két nagy balatoni halpusztulás (1965. és 1975. évek) okairól, annak felszámolásáról esett szó, végül pedig a valamennyiünket érintő változó vízmennyiségről, a tóban élő fajok összetételének, arányának változásáról, új fajok megjelenéséről hallhattunk érdekfeszítő gondolatokat (érdekes, hogy míg 1940-ben kilencszáz ismert fajról tudott a kutatás, az 1990-es évekre kétezer körülire emelkedett számuk). A professzor szívesen válaszolt a hallgatói kérdésekre, melyek a halakról, halászatról, a nádasok állapotáról szóltak. /zatyipress/ Fotó: Zatkalik 11

[close]

p. 12

utár 2013. május Európai Geoparkok Hete a Bakony-Balaton Geoparkban Mi a geopark? Ha természeti értékekről – illetve azok védelemről – esik szó, az emberek túlnyomó többsége ma is színpompás madarakra, gyönyörű virágokat hozó lágyszárúakra gondol. Hogy mit lehet „szeretni” egy sziklafalon, egy útbevágáson, rideg és néma köveken?... A kőbe vésett táj, a talpunk alatt megbúvó és kibukkanó kőzetek, a fölénk magasodó sziklaszirtek nem csak az élő természeti értékek megjelenésének és megmaradásának egyik meghatározó „kiindulópontjai”, és nem csupán a geológiai léptékű idő folyásának „pillanatképei”. Saját identitásunkat, kultúránkat is alapvetően alakította és alakítja az a földtani örökség, ami körülvesz minket mindennapjainkban, a helyben felhasznált építőanyagtól kezdve a mondákon, verseken át a földrajzi elnevezésekig. A geoparkok a területükön található kiemelkedően gazdag földtani örökséget és a hozzá kapcsolódó tudományos eredményeket igyekeznek élményszerűen, közérthetően bemutatni és jelentőségüket tudatosítani a helyben élők és a látogatók körében. Mindeközben a helyi közösségek bevonásával aktívan tesznek azért, hogy ezek az élettelen kincsek megmaradjanak és – elsősorban a „szelíd” geoturizmus révén – a helyi fenntartható gazdaság fejlődését is szolgálják. A geológiai értékek eladásához, károsításához egy geopark semmilyen körülmények között nem nyújthat segédkezet (pl. ősmaradványok, ásványok árusítása). A komplex jelleget hangsúlyozva fontos kiemelni, hogy a geoparkok területén jelentős történelmi, kulturális és ökológiai értékek is vannak – nem véletlen, hogy mindkét hazai geoparkunk, a Bakony–Balaton Geopark és a Novohrad–Nógrád Geopark is magában foglal védett természeti területeket is. Az UNESCO Földtudományi Tagozata 1997-ben hirdette meg geopark programját, majd 2000-ben elkötelezett francia, német, spanyol és görög szakemberek életre hívták az Európai Geopark Hálózatot (European Geoparks Network), amelynek napjainkban már 54 tagja van Európa 19 országában. A Bakony–Balaton Geopark 2012-ben – komoly pályázat útján – vált a hálózat tagjává, egyúttal az UNESCO Globális Geopark Hálózatba is felvételt nyert. Az egyes geoparkok tagságának megalapozottságát – a magas színvonal biztosítása érdekében – négyévente felülvizsgálják. A geoparkok élő kapcsolatokat ápolnak társ-szervezetekkel, amely során kölcsönösen felhívják a látogatók figyelmét egymás földtani kincseire és tevékenységeire. A geopark tehát nem egy újabb, korlátozásokkal járó védett területi kategória, és nem (pusztán) földtudományi park, hanem szervezet, tevékenység és stratégia, amely az ember és a földtani örökség fenntartható kapcsolatát helyezi a középpontba. Programok a Bakony–Balaton Geoparkban az Európai Geoparkok Hetén Ezt a célt szolgálja az Európai Geoparkok Hete is, amikor földtani örökségünk népszerűsítésére, védelmük fontosságának hangsúlyozására minden tavasz végén, nyár elején az Európai Geopark Hálózat tagjai megszervezik programjaikat. A Bakony–Balaton Geoparkban 2013. május 18. és június 2. között képzett geotúra-vezetők kíséretében a geoturisták eltöprenghetnek a bakonyi vadregényes szurdokvölgyek kialakulásán, vagy éppen azon, hogy miért fehér az egyik, és miért

[close]

p. 13

2013. május utár Európai Geoparkok Hete a Bakony-Balaton Geoparkban sötétszürke egy másik kőzet. A nemrég új világításrendszerrel és denevér-röpnyílással ellátott ajtóval felszerelt Lóczy-barlang mennyezetén tűzkőgumókat pillanthatnak meg, aztán rá is léphetnek az üreg fölé magasodó, a Tamás-hegyre vezető ösvény ferde rétegein. A kaptató után, a Jókai-kilátóból kipillantva jutalmul gyönyörű balatoni panorámában lehet részük. A geotúrákon résztvevők választ kaphatnak arra is, hogy kitörhetnek-e újra a Balaton-felvidéki vulkánok. Utóbbiak történetét egy látványos film segítségével is megismerhetik, ha ellátogatnak a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpontba, a geopark keleti kapujába. A Tihanyi-félsziget hazánk elsőként (1952-ben) kihirdetett tájvédelmi körzete, több mint 15 éve a Balaton-felvidéki Nemzeti Park része, és a geopark kiemelkedően értékes területe, amely – főként földtani, vulkanológiai és felszínalaktani (geomorfológiai) értékeinek köszönhetően – 2003 óta a megtisztelő Európa Diploma címnek is büszke birtokosa. A Levendula Házban ezzel a páratlan földtani örökséggel, a félsziget kimagaslóan gazdag élő természeti értékeivel és a levendulatermesztés hagyományával kerülhetünk közelebbi kapcsolatba, ha átsétálunk a morgó-pöfögő salakkúp belsején, átkelünk a „mocsáron”, vagy betérünk a levendulát szárító lábas pajtába, vagy ha részt veszünk egy foglalkozáson. Az Európai Geoparkok Hetén, május 18-án és 19-én a Levendula Házban a horvátországi Papuk Geopark szakemberei helyi termékbemutatóval és kóstolóval, geoturisztikai információs anyagokkal és egy rövidfilmmel mutatják be geoparkjukat. A geopark hét során kiemelt helyszín lesz az „Év földtani értéke a Bakony–Balaton Geoparkban”, amely 2013-ban az Úrkúti-őskarszt természetvédelmi terület. Az őskarszt tanösvényét korábban a pénzesgyőri Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület hozta létre, tavaly pedig páratlan helyi összefogással sikerült azt részben megújítani. Május 25-én „Több szem többet lát” címmel geológiai és botanikai túra indul Úrkúton: a négyórás program során a térség egyik természetvédelmi őre, a helyi mangánérc bánya üzemvezetője és egy képzett geotúra-vezető kíséretében és tolmácsolásában fedezhetjük fel a község határában megbúvó természetvédelmi területet és más földtani, bányászattörténeti, botanikai érdekességeket. A túra befejeztével is érdemes maradni még az erdőkkel körülvett, dél-bakonyi faluban, mert a kirándulást követően a Közösségi Házban megnyílik a Bakony–Balaton Geopark kulturális örökségét bemutató fotókiállítás és a környék ásványaiból válogató tárlat. A kiállítások júniusban, a Nemzeti Parkok Hetén (2013. június 10-16.) is megtekinthetők lesznek; mi több, június 16-án az őskarszt sziklái között helyi kórusokat és a helyi általános iskola műsorát hallgathatjuk meg. A geopark nebulói május 30-án Balatonarácson, a Perm és Triász földtörténeti kor határát látványosan bemutató kőfalnál játékos geofoglalkozáson vehetnek részt, a Bakony– Balaton Geopark kőzetei segítségével rácsodálkozhatnak a geopark geológiai sokszínűségére, miközben megismerhetik a kőzetek kialakulásának történetét is. A „kihelyezett földrajzóra” része egy totó is, majd egy geotúra a Lóczy-barlang érintésével a Koloska-völgybe és vissza. (A programsorozat részleteit a www.bakony-balaton-geopark.hu és a www.bfnp. hu oldal közli.) Bízunk benne, hogy sikerült az Olvasót a Balaton és a Bakony nemzetközileg is elismert geoparkjába, az Európai Geoparkok Hetére csábítanunk! Kellemes időutazást kívánunk!

[close]

p. 14

Települések Megújul, bővül a zamárdi óvoda utár Ingyenes szakmai műhely Badacsonytördemicen 2013. május A városközpont rehabilitációja után szinte azonnal új beruházásba kezd a zamárdi önkormányzat. A település száznégymillió forintos pályázati forrásból felújítja, bővíti az óvodát. A beruházás során új csoport- és tornaszoba épül, ám a tervezés során gondosan ügyeltek arra, hogy a gyermekek számára továbbra is azonos nagyságú zöldterület és játszótér álljon rendelkezésre. Csákovics Gyula polgármester elmondta: Zamárdi vonzerejét a lakosság számának növekedése, az állampolgárok optimizmusát pedig a babák számának emelkedése jelzi. Mindkettő kellemes gondot jelent a város vezetésének. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program támogatásával április végén ingyenes szakmai műhelymunkát tartottak Badacsonytördemicen. A találkozón szó volt arról, hogy miképp lehet a piacon egy termékkel megjelenni, hogyan lehet üzemeltetni egy helyi termelői piacot, de a jelenlévők hallhattak előadást a badacsonyi borvidék jövőjéről, illetve a vidékfejlesztés lehetőségeiről is. Az élelmiszer-termelés, azon belül a minőségi, autentikus és hagyományos élelmiszerek piaca folyamatosan bővül. A vásárlók egyre inkább előnyben részesítik azokat az élelmiszereket, amelynek nemcsak az eredete ismert, hanem akár maga a termelő is. A gazdapiacok, a termelői piacok növekvő száma jelzi, igény van arra, hogy a helyi termelők közvetlenül megjelenjenek termékeikkel - ne csak közvetítőkön keresztül. Magyarországon a munkanélküliség több térséget súlyt országszerte: nincs ez másképp a Badacsony menti településeken sem, ahol igen alacsony a foglalkoztatottak száma. A legtöbb család mezőgazdasági munkából tartja fent magát, s bár lenne rá igény, a megtermett többletet nehezen tudják értékesíteni. A szervezők célja egy olyan műhely szervezése Badacsonytördemicen, mellyel a termelők aktuális információt és tudást kaphatnak, valamint a már gyakorló termelők a jó példákat, gyakorlatokat bemutatják, így később a háztáji, jó minőségű terményeket egységes fellépéssel fair trade rendszerben tudják értékesíteni a piacon. Céljuk továbbá egy olyan piaci modell felállítása, amely a minőségi termelésre összpontosít a mennyiségi termeléssel szemben. A badacsonytördemici szakmai műhely során a termelők lefektették a saját hálózatuk működéséhez szükséges alapfeltételeket, melyben számos őstermelő és eladó vesz majd részt. VÁRJUK A BALATONNÁL, VÁRJUK A FEDÉLZETEN! A Balatoni Hajózási Zrt. a keszthelyi Turisztikai Egyesület kezdeményezésére a balatongyöröki, a balatonmáriafürdői és a szigligeti önkormányzatok támogatásával új hajójáratot indít májusban, illetve szeptemberben hétvégenként Balatongyörök – Balatonmáriafürdő – Szigliget (szombati napokon), és Balatonmáriafürdő – Balatongyörök (vasárnapi napokon) útvonalakon, ezzel is segítve a balatoni szezon meghosszabbítását. Az új járat lehetővé teszi a kerékpárok szállítását is, mellyel Társaságunk a környezetvédelmet is szem előtt tartva a kerékpárral érkező vendégeket is várja, így lehetőséget teremtve a Keszthelyi medence körbetekerésére és a szigligeti vár könnyebb elérésére! Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy évről évre növekszik nemcsak a kompon, de a személyhajókon szállított kerékpárok száma is. Ezt figyelembe véve cégünk az idei évben az Akali vízibusz hajót átalakítás után alkalmassá tette kerékpárok szállítására. A kerékpáros forgalom további fellendítése érdekében díjszabásunkban a felnőtt kerékpárjegy árát nem emeltük az elmúlt évhez képest, illetve bevezettük a kerékpárjegyet gyermekek részére is és a fent említett járatunkon akciós áron, 500.- forintért szállítjuk egységesen a kerékpárok darabját. 2013-ban is Mindenkit szeretettel várunk hajóink fedélzetén! Velünk teljes a balatoni nyár! www.balatonihajozas.hu www.facebook.com/balatonihajozasizrt 14

[close]

p. 15

2013. május utár Települések A Balaton északi partján nem hagyható ki: Második teljes szezonjához érkezett a kivül - belül teljesen megújult Vig Molnár Csárda, amely Csopak gyönyörû üdülõövezetében, a 71-es fõút mellett, Balatonfüredtõl 3 km- re, Veszprémtõl 12 km-re kereshetõ fel. Az épület az 1950-60-as években a vízimalomhoz lakásként tartozott. A malmok bezárása után, 1971-ben kezdtek benne vendéglátással foglalkozni. Hosszú éveken át jól mûködõ, híres vendéglõje volt a gyorsan fejlõdõ településnek, - amely a növekvõ turizmusnak volt köszönhetõ – amíg hozzá nem értõ emberek az enyészet útjára nem juttatták. Az épület szinte teljesen lepusztult, elhanyagolttá vált. Lock László családi vállalkozása 2011 tavaszán vásárolta meg az ingatlant, látva benne a szépséget és a szakmai kihívást. A fiatal vállalkozó családja csopaki születésû. Édesanyja, húga és öccse ugyancsak vendéglátós, hosszú évek szakmai tapasztalatával rendelkeznek. Erre támaszkodva, újragondolva a vendéglátás mai igényeit újították meg a napjainkra ismét népszerűvé vált csárdát. Ennek keretében megépült a nádfedeles, kellemes árnyékot adó lábas ház, 120 férõhellyel. A hozzá kapcsolódó búbos kemencével, melyben kitûnõ házias ételeket készítenek egyéni és csoportos vendégeik részére. A belsõ étterem is megújult, ízléses, népies hangulattal. Itt egyidejûleg mintegy 70 vendéget képesek kiszolgálni. S természetesen eredeti szépségében, de korszerűsitve, ismét forog a jelképes vizi kerék. A csárda ételkínálata megõrzi a híres magyar konyha jellegét, szem elõtt tartva az egészséges mai ember igényeit. Mindemellett választékos, a csopaki borvidék nemzetközi hirű borajánlatával, egyedi készitésű házi szörpökkel is bõvítik vendégeik gasztronómiai élményeit. A Víg Molnár Csárda tulajdonosai és személyzete június 1. és augusztus 31. között minden nap 11 órától 23 óráig , szeptember 1. és május 1. között minden nap 12 órától 22 óráig várja kedves egyéni és csoportos vendégeit. Fizetési lehetõségek: bankkártya, üdülési és étkezési csekk. Elérhetőség: 8229 Csopak, Kõkorsó út 1. Telefonszám: +36/70/297-4200. Email: info@vigmolnarcsarda.hu Web: : www.vigmolnarcsarda.hu 15

[close]

Comments

no comments yet