2013. március Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2013.03

Popular Pages


p. 1

2013. március XX. évfolyam • 3. szám • 2013. március utár utár Tavaszi zsongás Rodostó turistaház korrajz és mementó Fotó: Krénusz Ferenc 6. Zamárdi bormustra 17. Club Aliga: látható jövő 18.

[close]

p. 2

Aktuális Lapszél utár 2013. március Eltűnnek a magánkikötők? Olvasom: több mint nyolcszáz illegális létesítményt kell felszámolni a Balatonon. Ezek partfeltöltések, nádasba vágott bejárók, stégek. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szerint a négyszázmilliót is meghaladják a munkálatok költségei, s valószínűsíthető, hogy több évet is igénybe vesz a felszámolás. Csupán bejáróból 470-et, partfeltöltésből 370-et vettek lajstromba a felmérés során. Elképesztően nagy számok, ám mindegyik mögött egyéni akció, engedetlenség, makacsság, „ki, ha nem én vagyiság”, önzés, ritkán pedig jóhiszemű tévedés rejlik. Jól tudjuk, a Balaton ilyetén megcsonkítása nagyon régre nyúlik vissza. A szakember a megmondhatója, mivel okoztak nagyobb kárt: a feltöltéssel, a nádas folytonosságának megcsonkításával vagy a vascölöpök, korhadó stégek „telepítésével”. Tény: ott éktelenkednek, s vízről, levegőből jól látszanak, a szárazulat felől már kevésbé. Már csak azért is, mert sok végződik-kezdődik magántulajdonban lévő ingatlannál. Tanácsok, majd önkormányzatok, vízügyi szervek, hatóságok többször voltak tehetetlenek, mint hatékonyak. Kiskirályok, pártharcosok, újgazdagok, nagyurak (és, ne felejtsük: örökösök!), horgászok és orvhorgászok, vízre vágyók (akár csónakkal, akár vitorlással) rombolták a közös kincset. Bátran kijelenthetem: tudatosan, szándékosan. Megszegték az éppen fennálló társadalom szabályait, törvényeit. Persze azok is, akik szemet hunytak a feltöltés, a nádirtás, stégépítés ténye fölött. Cinkos és cinikus összefogások, engedélyezések, „oda nem pillantások” voltak ezek. Csakhogy ma 2013-at írunk! Úgy látszik, volt valakikben hit, erő, tisztesség (bátorság?) ahhoz, hogy határvonalat húzzon. Nincs innen tovább! Elismerés nekik. Pokolian kemény munkájuk lesz. Az sincs kizárva, hogy kemény ellenállásba ütköznek, s rászorulnak a hatóság segítségére. Sőt: olyanok is lesznek, akik vastag borítékkal kívánják fenntartani „ősi jussukat”. Tovább megyek: olyanok is lesznek, akiknek érdekében „valahonnan fentről” „leszólnak”. Kívánom: találjanak süket fülekre! Várható, hogy a „kis” és a „nagy” bűnösök egymásra fognak mutogatni, méltányosságot kérnek, ügyvédhez szaladnak paksamétányi papírral, mely kizárólag az ő igazukat támasztja alá. Persze nem vagyok naiv: a Balaton soha nem nyeri vissza a természet alkotta formáját, de hiszem: ez a felszámolás nem „leszámolás” lesz, hanem a rend eredménye. Azé a rendé, amelyre tízmilliónyian várnak, szemben a fent említett alig ezernyivel… Zatkalik András Az elmúlt szezon végétől sorra jelentek meg a híradások a Balaton vízszintjének csökkenéséről, s többen újra leporolták a tó feltöltésének aktáit. A csapadékosra fordult tél azonban ismét fityiszt mutatott, jelezvén: a természet erői még egy darabig erősebbek, s tán meggondoltabbak is az embernél. A vízügyi szakemberek folyton mérik a Balaton vízszintjét, s március 6-án elégedetten dörzsölhették össze tenyerüket: a vízszint elérte, majd meg is haladta a 80 centimétert, ezáltal a minimális szabályozási szint fölé emelkedett pár centiméterrel. Igaz, a kívánatos plusz még egy jó férfiarasznyi lenne, de erre is megvan a remény. Az év első két hónapjában a Balaton vízgyűjtőterületére átlagosan 171 milliméter hó és eső hullott. Ez pedig több mint két és félszerese a sokévi átlagnak. Egyre inkább bizonyosnak tűnik, hogy a strandszezon kezdetére a hőn óhajtott 100 centiméteres átlag meglesz, amely a hajózás számára is ideális. Hosszú távon azonban továbbra is megérdemli a tó a figyelmet, s a vízpótlás módját is kutatni kell. Z. A. Mégsem kell pótolni a vizet? Fotó: Zatkalik 2

[close]

p. 3

2013. március utár Aktuális Ülésezett a Balaton Fejlesztési Tanács Hét év, hétezer milliárd forint uniós forrás Új alapokra kell helyezni az európai uniós források elosztásának koncepcióját, mert az elmúlt ciklusban rossz hatékonysággal használtuk fel a rendelkezésünkre bocsátott rendkívül jelentős keretet – hangzott el a Balaton Fejlesztési Tanács legutóbbi ülésén. A fórum egyik napirendi pontjának tárgyalásakor az is kiderült, hogy az Új Széchenyi Terv második évének mérlegét a tóparti önkormányzatok eredményesnek minősíthetik: jelentős összeg jutott a központi büdzséből a régió beruházásaira. Ez utóbbi téma kapcsán megtudhattuk: a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben hatszázhatvan pályázatot találtak támogatásra méltónak a bíráló bizottságok, s ennek köszönhetően húszmilliárd forint jutott a régióba. A sikeres projektek közel egyötödét Siófok jegyzi, de jelentős a Keszthelyhez, Füredhez és Almádihoz kötődő tervek száma is. Az előterjesztésből kiderült, hogy nem csak az önkormányzatok – a vállalkozók is éltek a pályázati lehetőségekkel. A fejlesztések korábban az infrastruktúra – elsődlegesen az úthálózat - javításához fűződtek, idén viszont előtérbe kerülnek a város-rehabilitációs programok. A turisztikailag is meghatározó jelentőségű beruházások közül kiemelkedik a Tihanyi Legenda Projekt, valamint a keszthelyi tóparti sétány kiépítése – itt rendezvényközpontot is kialakítanak. A testület ülésén a régió szempontjából reménykeltő előadás tanúi lehettünk. Horkay Nándor, a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal elnöke a 2014-2020 tervezési időszak Balatont érintő fejlesztési lehetőségeiről tájékoztatta a grémium tagjait. Bevezetőjében az országos teendőkre irányította a figyelmet: e szerint a kormányzat a rendelkezésre álló források 60%-át gazdaságélénkítésre és munkahelyteremtésre kívánja fordítani. Az eddigi gyakorlattal ellentétben azonban nem csak pályázatok révén lehetne támogatást szerezni – a közszférában például szakpolitikai kérdések dönthetnek. A gazdaság dinamizálása előtt célszerű kijelölni a nemzeti iparágakat, s a stratégiai feladatok egyidejű megfogalmazásával kell ezekre a jövőben koncentrálni. Az egészséggazdaság, a gyógyvízre épülő turizmus változatlanul prioritást kap, csakúgy, mint a zöld- és kék gazdaság. A tervezési hivatal elnöke elmondta: közel négyezer német cég tevékenykedik Magyarországon, s ők valamennyien stratégiai szövetségeseink. A Balaton régió lehetőségeit elemezve Horkay Nándor kiemelte: indokolt a tájegység gazdaságának és területfejlesztésének újrastrukturálása. Ehhez jó alapot biztosítanak a készülő megyei fejlesztési tervek, melyek várhatóan részletesen tartalmazzák a magyar tenger partján élők igényeit, elvárásait. A hétéves ciklusban - uniós alapból - hazánknak juttatandó hétezer milliárd forint fogja az alapját képezni a megyei fejlesztési és foglalkoztatási programoknak, s az integrált telep ü l é s fe j l e s zté s ekn ek . Az év végén záruló első ciklus számos tapasztalattal szolgált a források felhasználása területén, ezért lesznek olyan pályázati kiírások, amelyeknek a városok, helyi közösségek lesznek a kedvezményezettjei – ők fognak dönteni a rendelkezésre álló pénzügyi keret „hasznosításáról”. Ez a lehetőség bizonyára kihat majd a humán erőforrás fejlesztésre-képzésre, a társadalmi befogadásra is. Az elnök úgy látja: megyénként 3540 milliárd fejlesztési forrás felhasználásáról dönthetnek hét év alatt, míg a Balaton vonatkozásában ez az összeg elérheti a negyvenmilliárdot is. A küHorkay Nándor lönböző minisztériumokkal történt egyeztetések során arra is fény derült, hogy az integrált fejlesztések keretében számos tárca tervez különböző beruházásokat a tóparton. Mindent összevetve 2020-ig mintegy hatvan-hetvenmilliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg a tóparton. Az elsődleges célok természetesen az idegenforgalomhoz kapcsolódnak: a szabadidős programok és az egészségügyi turizmus feltételeinek javítása, a helyi termékek és a helyi pénz bevezetése, menedzselése, a kutatás- és intézményfejlesztés, a közösségi infrastruktúra bővítése egyaránt a sürgető feladatok közé tartozik. A témához hozzászólók általánosságban egyetértettek az új elosztási elvekkel, ám kritikai észrevételek is elhangzottak – a közelmúlt gyakorlata ez utóbbiak közé tartozott. Szalóky Jenő hangsúlyozta: amíg nem tisztázottak a döntési kompetenciák, addig organikus fejlődésről sem lehet beszélni. Indokolt és szükségszerű, hogy a jövő fejlesztési elképzeléseinél a Balaton saját forrásokkal rendelkezzen, s meg kell nevezni azt a szervezetet is, amely mindezt szervezi és lebonyolítja. Gelencsér Attila, a Somogy megyei Közgyűlés elnöke szerint tanulni kell a múlt hibáiból, hiszen a 2007-2013 közötti időszakban rossz hatékonysággal használtuk fel a kohéziós pénzeket, az uniós támogatásokat. A radikális változás azonban csak a szereplők mentalitásának változásával következhet be, különben 2020ban ismét csalódottságunknak fogunk hangot adni. Az ülésen jelen volt a Magyar Vitorlás Szövetség képviselője is, aki fontosnak tartotta jelezni: a szervezet a Balaton Fejlesztési Tanács stratégiai partnere. Elmondta, hogy százharminc klub húszezer vitorlázó sportolója rajong a tóért, s ők minden évben – szinte valamennyi hétvégén - potenciális vendégek a tóparton. Álláspontjuk szerint a vitorlás élet fejlesztéséhez nélkülözhetetlen a hazai, lehetőleg balatoni hajógyártás újraindítása – ezzel egyébként munkahelyeket is lehet teremteni. A vitában elhangzott: a kerékpáros turizmus dinamikus növekedése miatt napirenden van egy Budapest-Balaton bringaút építése, sőt – az elképzelések szerint hamarosan Bécsből és Pozsonyból is már két keréken lehet eljutni hazánk fővárosába, illetve a magyar tenger partjára. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

Aktuális Segítség a szőlészeknek, borászoknak a kisebb mennyiségű bort előállítóknak a fővárosba utazniuk borminősítés céljából, mert azt megoldhatják rugalmasabban, küldéssel), egyszerűsítették a melléktermék-lepárlás módját, valamint a sokat emlegetett „pincekönyv” vezetését is. A 2012-ben elfogadott hegyközségi törvény megteremtette a hegyközségi rendszer átalakításának lehetőségét, melyre egyre fokozottabb igény mutatkozott. Könnyebb, rugalmasabb a hegyközségek alkalmazkodása a piaci körülményekhez. Megváltozik továbbá a hegybírók státusa (a Hegyközségek Nemzeti Tanácsához tartoznak majd), erősödik a termelőkkel való kapcsolatuk. A Balatonnál és környezetében, ahol több borrégió is működik, különösen fontos, hogy a szőlészek és borászok tisztában legyenek a változásokkal, hiszen azok kihatnak mind a turizmusra, mind a gasztronómiára, a borkultúrára. /Zatyipress/ utár 2013. március A tavalyi év során kevesebb szőlő termett, s az aszályos időjárás a következő esztendőkre is kihathat. A kormányzat ezért is határozta el, hogy az ágazatot 8.5 milliárd forintnyi összeggel támogatja. A pályázók elsősorban ültetvény-felújításra, gépek, eszközök beszerzésére fordíthatják az összeget. Többek közt erről és a könnyített szőlészeti-borászati adminisztrációról tájékoztatta a sajtó képviselőit a közelmúltban Kovács Zoltán kormánymegbízott (Veszprém) és Lasztovicza Jenő, a Veszprém megyei közgyűlés elnöke. A kedvező döntést a Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára a Magyar Bortelepülések Szövetségének közgyűlésén jelentette be. Feldman Zsolt elmondta: a támogatásból több mint 22 millió euró lesz felhasználható a szőlőültetvények megújítására, és több mint 4 millió euró jut majd a borászatok beruházási támogatására. A veszprémi fórumon Lasztovicza Jenő kifejtette: immáron két esztendeje folyik a szőlő- és borágazatban az adminisztráció egyszerűsítése. Cél, hogy a szőlőtermelők és a borászok papírmunkája kevesebb legyen, így a valós te v éke ny s é g ü kre tudjanak összpontosítani. Jelentős előbbre lépés, hogy a tárca biztosította a közvetlen termelői értékesítés lehetőségét, kedvezőbbek lettek a kisebb pincészetek számára a minősítési díjak (továbbá nem kell Fotó: Zatkalik Jelölt kiscsukák a Balatonban A decemberi gyors lehűlés és lefagyás miatt néhány tételt már nem tudott kihelyezni a Balatoni Halászati Zrt. a Balatonba a telepítendő halak közül. A kedvező, enyhülő időjárás a közelmúltban biztosított lehetőséget az elmaradás pótlására – írja a Balaton Vehír. Ezért március elején kezdhettek új életet az 1-2 nyaras, átlagosan 40 dkg egyedsúlyú csukák a magyar tengerben. December során már hasonló méretű jelölt csukákat engedtek szabadon a Balaton nyugati medencéjébe, az északi part nádasai elé. A most kihelyezett 400 halból 350 kiscsuka a keleti medencébe került, szintén az északi part öbleinek nádszegélyébe. A mostani telepítés érdekessége volt, hogy a hivatalos tárgyalásokon Magyarországon tartózkodó Marcelo Crivella brazil halászati és akvakultúra miniszter is „segédkezett” tihanyi látogatásakor 50 darab jelölt hal kihelyezésében. A csukák jelölésével azokat a vizsgálatokat folytatják a halászok, amelyek a halak növekedésére, vándorlására és a visszafogásuk sebességére irányulnak. Ennek okán felhívják a horgászok figyelmét, hogy jelenleg is több halfaj jelöléses vizsgálata folyik tavunkban, és arra buzdítanak, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően küldjék meg a jelölt hal fogására vonatkozó adatokat. 4

[close]

p. 5

2013. március utár Aktuális A fosszilis energiák zsákutcába visznek: ideje más megoldások után nézni 2013/03/14 Manapság a környezet védelme és a pénztárcánk kímélése sem képzelhető el a nap-, a szél vagy éppen a vízenergia, azaz a megújuló energiaforrások hasznosítása nélkül. Egy háztartás éves energiafogyasztásának háromnegyede a fűtésre és a melegvíz előállítására megy el, ezért nem mindegy, hogy a nap- vagy éppen a szélenergiával (hazánkban ezek a legjelentősebb megújuló energiaforrások) mennyi pénzt spórolhatunk. Ezek az energiaforrások nem is annyira idegenek a mindennapi életünktől, mint amennyire hinnénk. Elég csak belegondolni abba, hogy az ókorban napenergia segítségével gyújtották meg az olimpiai lángot, de ha valaki kertészkedik vagy zöldséget termel, az előtt sem ismeretlenek a fólia- és az üvegházak. Viszont a jelenleginél sokkal nagyobb mértékben is használhatjuk őket. Az ipari forradalom óta egyre nagyobb mértékben használjuk fel az úgynevezett fosszilis energiákat, azaz a szenet, a kőolajat és a földgázt, amelyekről már évtizedekkel ezelőtt kiderült, hogy káros hatásúak a környezetre (számlájukra írható egyebek mellett a levegő minőségének romlása, a savas esők megjelenése, a föld átlaghőmérsékletének emelkedése) és felhasználásuk nem lehet végtelen, hiszen kimerülőben vannak. A megújuló energiákról sok információ eljutott már a lakossághoz, de nem tudatosult még eléggé, hogy alkalmazásuk milyen előnyöket jelent a mindennapokban. Pedig a gázzal történő fűtést nem csak a vegyes tüzelés használatával lehet részben kiváltani, hanem például a nap energiájának felhasználásával, az áramfogyasztás nem csupán nagyipari méretű szélerőgépekkel mérsékelhető, hanem kis, családok számára készült szerkezetekkel, a hőszivattyúk segítségével pedig nem kell annyi áramot felhasználni a hűtéshez. Részben megalapozott előítéletek is élnek az emberekben a megújuló energiákkal kapcsolatban. Az egyik ilyen, hogy sokba kerül a szükséges eszközök beszerzése és üzembe helyezése. Nos, a költségek valóban magasak, ám mindez nézőpont kérdése. Ha belegondolunk, hogy egy középkategóriás bőr ülőgarnitúra árán már megoldható a család melegvíz-ellátását lehetővé tevő napkollektor rendszer kiépítésének több mint a fele, akkor sokkal árnyaltabb a kép. Különösen, ha azt is figyelembe vesszük, hogy a környezetvédelmi szempontok mellett a befektetés után jóval kevesebb pénzt emészt majd fel a melegvízellátás. Magyarország számára azért is fontos, hogy minél jobban kihasználja a megújuló energiák adta lehetőségeket, mert az ország fosszilis energiahordozókban szegény. Néhány példa: a szén nagy része napjainkra elfogyott vagy gazdaságtalan a kitermelése, a kőolajkészletek a hazai igényeknek csak a töredékét adják, azok is csak körülbelül tíz évre elegendők, a földgázkészletünk is mindössze az éves felhasználás 17–18 százalékát fedezi. Tehát valamit lépni kell. A lehetőségeink nagyok. Épületeinkben óriási energia-megtakarítási lehetőségek rejlenek, egy dunaújvárosi cég panelépület üzemeltetése közben szerzett tapasztalatai szerint akár 80–90 százalék is lehet a spórolás mértéke. (A panelépület külső oldalait vastag hőszigeteléssel látták el, a pince födémen és a tetőn, speciális hőszigetelő-, légtömör, dupla, illetve tripla üvegezésű ablakok beépítésével, hővisszanyerős kiegyenlített szellőzés kialakításával, hatékony szabályozással. A korábbi távfűtés helyett a melegvízellátást, valamint a fűtési energia egy részét a tetőre és a homlokzatra szerelt napkollektorokkal oldották meg, emellett kicserélték a vízszerelvényeket is. Magyarországon megközelítőleg 800 000 iparosított technológiával épített, azaz panel épület áll. Több mint 2 millió ember él ilyen házakban. Ezek az épületek jellemzően igen rossz műszaki állapotban vannak, víz- és energiafelhasználásuk pazarló, így költségeik különlegesen magasak.) Ez azért figyelemre méltó, mivel egy tanulmány szerint hazánkban a családi házak esetében érhető el a legnagyobb megtakarítás, hiszen ezek 2–2,5-szer annyi hőenergiát emésztenek fel, mint a panellakások, tehát esetükben a megtakarítás még ennél is nagyobb lehet. 5

[close]

p. 6

Települések utár Tördemic igényt tart a létesítményre 2013. március Balatonakaraty- Rodostó turistaház tya önálló lesz korrajz és mementó Jelentős karácsonyi ajándékot kaptak Balatonakarattya lakói. A következő, tehát 2014 őszén esedékes önkormányzati választások napjáig még Keneséhez tartozó településrész a fenti dátumtól önálló község lesz - a státusznak megfelelő jogosítványokkal. Udvardi Gábor, az akarattyai részönkormányzat vezetője szerint elkerülhetetlen volt a válás, s a népakaratot az elmúlt év augusztusában megrendezett népszavazás is hűen tükrözte. - A radikális lépést, a két település különválását a voksoláson résztvevők magas száma, s az elválást szolgalmazók meggyőző aránya tette szükségessé. A településrész állandó lakosainak száma ugyan csak nyolcszáz fő, ám az ingatlanok száma megközelíti a kétezer-ötszázat, ez a nagyságrend pedig megfelel egy négy-ötezer lakosú kisvárosnak. Az önállóvá válás szükségességét azonban mégsem ezek a számadatok indokolják, hanem az itt élők elégedetlensége. Főként az infrastruktúrával kapcsolatban nagyfokú az elégedetlenség: rengeteg az elhanyagolt út, közterület, s hisszük: nem így kellene kinéznie a Balaton keleti kapujának aposztrofált településnek. Élhetőbb, esztétikusabb, gondozottabb környezetre vágyunk, s jövő év őszén végre elindulhatunk az általunk kijelölt úton. Az elválást szorgalmazó részönkormányzatnak a választásokig még meg kell egyeznie a szomszéd településsel a ma még közös vagyon megosztásáról, s a határterületek kijelöléséről. Az akarattyai polgárok békés átmeneti időszakot szeretnének, s perspektivikusan a Kenesével közös hivatal működtetését is elképzelhetőnek tartják. Kis apparátusunk lesz, ezért körjegyzőségben gondolkodunk: Kenese mellett Fűzfő, Papkeszi és Balatonfőkajár is számításba jöhet. Úgy tervezzük, hogy az óvodát változatlanul megtartjuk, s tovább működtetjük a közösségi házat és könyvtárt, esetleg létrehozunk egy településgazdálkodási szervezetet. Elsődleges feladatunk az infrastruktúra javítása, az utak rendbetétele. Előre tekintünk: máris tervezünk, sőt elkészítettünk egy költségvetést is - e szerint Balatonakarattya 2015. évi büdzséje 178 millió forint lesz, amely mintegy hetvenmillió forintnyi fejlesztési forrást is tartalmaz. S. F. Ha a badacsonytördemici polgárok rebellisek lennének, s kevésbé bíznának a demokrácia játékszabályaiban, vélhetőleg egyetlen kurucos rohammal bevennék a település egyik legszebb fekvésű ingatlanát. Nem, ezúttal szó sincs tévedésről. Nem huszáros attakra gondolok, hiszen a kor, melynek emléket kívántak állítani a helybeliek, a Rákóczi-szabadságharchoz, annak dicső alakjaihoz kötődik. Ha időrendben követjük a létesítmény történetét, első időpontként 1934-et jegyezzük fel: ekkor döntött úgy Tördemic közbirtokossága, hogy a Magyar Turista Egyesület kezdeményezésére a település páratlan panorámájú telkét jelképes örökbérletként adományozza egy menedékház felépítésére. A Rákóczi Ferenc halálának kétszázadik évfordulójára – 1935. április 8-ra - tervezett átadás ugyan több mint egy évet késett, ám a száműzetésbe menekült fejedelemnek és leghűségesebb híveinek így is méltó emléket állítottak a késői utódok, a nemzeti függetlenség, a szabadság tisztelői. Az avatáson népes vendégsereglet jelenlétében felszentelték az épületet, s a falán elhelyezett, a fejedelemre és hűséges alattvalóira emlékező márványtáblát. Azok neve olvasható rajta, akik halálukig kitartottak II. Rákóczi Ferenc mellett: Csáky Krisztina grófnő és férje, gróf Eszterházy Antal, gróf. Bercsényi Miklós, gróf Sibrik Miklós – s természetesen Mikes Kelemen, aki negyedszázaddal élte túl a szabadságharc vezérét. A Rodostó turistaház hetvennyolc éves története ma már korrajzként is értelmezhető: arról tanúskodik, miként lehet egy közösség által létrehozott értéket semmivé tenni, vagy éppen perifériális célok szolgálatába állítani. Vollmuth Péter, Badacsonytördemic polgármestere indulatoktól mentesen, de rendkívül racionálisan érvel amellett, hogy miért indokolt a Rodostó turistaházat a helyi önkormányzat tulajdonába adni: - Bizonyára a legnemesebb, a legtisztább szándék vezérelte a tördemici közbirtokosságot, amikor a turista egyesület részére díjtalanul átadta a területet. Ekkor még senki sem gondolt az újabb világégésre, s arra, hogy szinte közvetlenül a háború után betiltják az önkéntes polgári szerveződések működését, vagyonaikat, ingatlanjaikat pedig elkobozzák. A Rajk László nevéhez köthető rendelkezés értelmében ez történt a Rodostó turistaházzal is, melyet először a csepeli természetjáróknak ajándékoztak, majd a munkásőrök vették birtokukba. Kell-e mondanom: ezzel végképp kivonták a forgalomból ezt az egyedi ízléssel épített, magyaros bútorokkal berendezett, népszerű létesítményt. A helybeliek szomorúan vették tudomásul, hogy a rendszerváltás sem jelentett megoldást a tulajdonosi viszonyok megnyugtató rendezésére – a kilencvenes évek közepén még mindig egy veterán munkásőr őrizte az „objektumot”, amely 2006-tól nem fogad vendégeket. A Rodostó turistaház ma az államkincstárhoz tartozik, de nem mondunk le arról, hogy ismét az érintettek, az adományozók utódai döntsenek jövőjéről, funkciójáról. Elképzeléseink szerint olyan pihenőhellyé kellene alakítani, ahol hátrányos helyzetű, szegény sorsú gyermekek, fiatalok üdülhetnének, s akik egyébként soha nem tudnák meg, mekkora érték a magyar tenger, s mennyi élményt tartogat e táj. Süli Ferenc 6

[close]

p. 7

2013. március utár Települések Balatonföldváron a legalacsonyabb a munkanélküliség Somogy megyében A közelmúltban megjelent statisztikai kimutatások alapján Somogy megyében mind a városok sorában mind az öszszesített települési lista alapján Balatonföldváron a legkisebb a munkanélküliség. A város legnagyobb munkáltatója az elmúlt évben is az Önkormányzat és intézményei voltak /187 fő kistérséggel együtt/. A különböző közmunkaprogramok maximális kihasználása révén 23 fő kapott éves munkalehetőséget Földváron. Balatonföldvár városvezetése külön köszönetét fejezi ki mindazon helyi és helyben működő vállalkozásoknak, akik nagymértékben hozzájárultak ezen eredmény eléréséhez. Az ezzel kapcsolatos köszönőlevelet a jövő héten kapják kézhez az érintettek. Korok és Borok Rövidesen közel 450 millió forint értékű fejlesztés kezdődhet el Hévíz egregyi városrészében. A sikeres EU-s társfinanszírozású pályázati támogatásról szóló szerződést a napokban írta alá Papp Gábor polgármester és Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. A tervezett munkálatok költségét önerő nélkül, teljes összegben az elnyert pénzből tudják finanszírozni. A program bemutatása kapcsán Manninger Jenő országgyűlési képviselő, a megyegyűlés elnöke hangsúlyozta: Hévíz törekvéseinek és eredményeinek elismerését is jelenti a kiemelt intenzitású támogatás. Papp Gábor elmondta: a növekvő vendégforgalom, s e tendencia megtartása szükségessé teszi az attrakciók fejlesztését. Ezt az adottságaik mind jobb kihasználásával, a településtörténet bemutathatóvá tételével igyekeznek teljesíteni. A fürdőváros mai híres szőlőskertjének területe már az I. század elején lakott volt, a régmúlt a római császárkor nyomai maradtak az utódokra. A somogyi városok statisztikája (%) Balatonföldvár Zamárdi Fonyód Tab Siófok Marcali Balatonboglár Igal Kaposvár Nagyatád Balatonlelle Lengyeltóti Barcs Csurgó Kadarkút Nagybajom 4,36 5,18 6,47 6,83 8,22 8,31 9,77 10,03 10,25 10,29 11,03 12,41 16,26 17,95 19,57 22,13 A beruházás egy részének látványterve Egregy a régészeti értékű hagyatékkal, panorámájának szépségével, a turisztikához kötődő grinzingjével egy olyan kuriózum, ami különlegességét tekintve a vendéglátásban méltó társa a Hévízitónak. A terület fejlesztése a római kori romkert rekonstrukciójával már 2011-ben elindult, aminek révén a régészeti feltárási helyszín bemutathatóvá vált, s új létesítményekkel is kiegészült. Esztétikus park, kilátó és játszótér fogadja ott a látogatókat. A „Korok és Borok - Tematikus Sétaút Hévíz Egregy városrészében” című program számos új létesítményt foglal magába, ezek közt szerepel fűszerkert, játszótér, a római katona sírjának felújítása. Hévíz évezredeit bemutató múzeumi épületet is emelnek. Mintegy másfél kilométeren tematikus útvonalat építenek, interaktív információs fejlesztés segítségével pedig könnyebben lehet majd tájékozódni az egregyi városrészben. A tervben szerepel személygépkocsi és autóbusz parkoló, városnéző kisvonat megállóhely kialakítatása is. A munkálatok keretében az Árpád-kori templom állagmegóvására is sor kerül. A kivitelezés várhatóan egy esztendei munka lesz, a jövő évi nyári szezonra készül el. H. Á. Legalacsonyabb munkanélküliség (%)* Balatonföldvár Zamárdi Balatonőszöd Szántód Balatonmáriafürdő Nemeskisfalud Fonyód Tab Balatonszemes Kára *2013. január 4,36 5,16 5,54 6,01 6,25 6,45 6,47 6,83 7,43 7,5 7

[close]

p. 8

Települések Eltemették a telet Almádiban A tél eltemetésével a strandszezon is megkezdődött Balatonalmádiban. Az esemény hiteles tanúiként a Balatoni Futár is képviseltette magát. Jégtörő Mátyás napján be kell fejeződnie a télnek, akárki is vezényli a játékot. Egy nappal korábban még bokáig érő hóban gázoltunk, ám egy gyors éjszakai-délelőtti olvadás feketén-fehéren bizonyította: a zord Tél tábornoknak visszakoznia kell. Az almádiak tisztában is voltak ezzel, s mit sem törődtek az előző napok havas-jeges provokációival. Jó előre megszervezték hát a táncos-mókás télbúcsúztatót, melyet egy disznóvágással kötöttek egybe. Egykoron alig akadt porta a községben (de különösen az akkor még szomszédos, mára már városrész Vörösberényben), ahol ne röfögött volna az ólban egy-két konnektor-orrú, mára a gyerekeknek igazi látványosság, még akkor is, ha fel kell fogniuk, hogy a visító jószág rövid időn belül finom falatokká lényegül át. Ezt az élményt is megtapasztalhatta mindenki, aki a Vörösberényi Lovasegyesület – nyeregből földre szállt – tagjai precíz munkálkodása folyamán végig tudta követni az elmúlás pillanatától a töpörtyűsütésig terjedő idő látványos mozzanatait. A tapasztalt böllér, Blaha Gábor fél szavakkal irányította csapatát, s munkájuk eredményességét a jóllakott arcok és zsíros bajuszok fémjelezték. A kiporciózott sertés számtalan formában (orjaleves, pecsenye, kolbász, hurka, töpörtyű) gyorsan fogyott, már csak azért is, mert a kis vásárban egészséges oldószerek – pálinka és forralt bor – is szolgálták a jó emésztést. A kikötő előtti sétányon délután kezdődött a téltemetés szertartása, melyet Czuczor Sándor nyugalmazott gimnáziumigazgató előadása vezetett be. A sok száz kíváncsiskodó nagy tapssal köszöntötte a rönkhúzókat, a hagyományos álesküvőt eljátszó diákokat, s a kiszebábot, „akit” máglyahalálra ítéltek. A szegény jószág a Balatonban végezte, ám vele távozott minden eddigi rontás, nyavalya, betegség. Mindeközben szólt a Kőris együttes talpalávalója, s az almádi tánccsoportok táncba vittek ifjat, öreget. Az eseményt megkoronázandó többen meg is mártóztak a Balatonban, ezzel is jelezve, hogy a strandszezon megkezdődött… Zatkalik utár 2013. március Balatonszabadi: takarékos gazdálkodás, jelentős fejlesztések Két év alatt 110 millió forintot kíván Balatonszabadi önkormányzata energiatakarékos beruházásokra fordítani. Ebből az összegből kívánják megoldani az óvoda és a polgármesteri hivatal átépítését, a nyílászárók cseréjét, illetve a szükséges berendezések beszerzését és felszerelését. Molnár Árpád, a település polgármestere szerint ha a folyamatban lévő pályázatok eredményesek lesznek, egyetlen választási ciklusban valamennyi önkormányzati intézmény rekonstrukciója megtörténik. - A művelődési ház és az iskola átépítése, a nyílászárók cseréje és az alternatív energiaforrások beépítése után nem mondhatunk le az újabb fejlesztésekről, hiszen csak így tudjuk hosszú távon is takarékosan működtetni oktatási és művelődési intézményeinket. S bár az általános iskolára saját forrásból is jelentős összegeket költöttünk, úgy gondoltuk: az állami fenntartás és működtetés valamennyi érintett javát szolgálja. Önkormányzatunk ettől függetlenül kiemelt figyelmet fordít az intézmény működésére – ez különösen azért indokolt, mert településünkön a gyermeklétszám lehetővé teszi, hogy évről évre két párhuzamos osztályt indítsunk. A pedagógusok és a diákok ezt a gondoskodást azzal „hálálják meg”, hogy a megyei és az országos tanulmányi versenyeken, sportvetélkedőkön kiemelkedően szerepelnek, s növelik Balatonszabadi és az iskola jó hírnevét. Természetesen gondjaink is adódnak, hiszen a korábban a körjegyzőség részét képező Siójut önkormányzata e téren is felmondta a további együttműködést, s egyre nehezebben járul hozzá az iskola, óvoda és a gyermekek élelmezését biztosító konyha fenntartásához. Problémáink természetesen nem csak ebből adódnak: az idei 260 millió forintos költségvetésünk valószínűleg kevésnek bizonyulna a feladatok finanszírozásához, ám a tavalyi 12 millió forintos pénzmaradvány reményt ad a túlélésre. A polgármestertől megtudhattuk: a háromezer lakosú település önálló bevételei közül meghatározó az iparűzési- és gépjármű adó, s az önkormányzat mellett az oktatási intézmény, illetve az állam a legnagyobb foglalkoztató. 8

[close]

p. 9

2013. március Balatoni ökoturisztika Darnay-Dornyai Béla nyomán A környezettel harmonizáló építészet nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a természet miliőjét élvezni tudja az ember. A szépség, a gyönyörködtetés élményével értékeket ismertet meg, tudatosítja, hogy arra vigyázni kell. Minél többen látják ezt, s érzik át, annál több barátot, védelmezőt tud szerezni magának az élővilág. Egyre inkább ezzel a törekvéssel fejlődik a balatoni turizmus is, melyben a közvetlen tópart mellett mind nagyobb szerephez jutnak a térségi adottságok. A Keszthelyi-hegység és a Balaton szomszédsága révén a Nyugat-balatoni régióban az erdőgazdálkodók és a turisztikai szakemberek, valamint a települések összefogásával, sikeres pályázat révén hamarosan 313 millió forint értékű beruházás kezdődik el. A munkát a hajdani neves tájkutató, muzeológus Darnay-Dornyai Béla örökségének védelmével jegyzi a Bakonyerdő Zrt., mint programgazda, a támogatói kör pedig Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök és Vállus önkormányzata. A tervről az önkormányzati vezetők részvételével együtt tartott sajtótájékoztatót Varga László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója. Hangsúlyozta, hogy elkötelezettek a közjóléti célú erdőhasználat mellett, szándékaik összhangban vannak a térségi települési elképzelésekkel. Az ökoturisztikai kínálat bővítése jelenleg is utár Települések A leendő látogatóközponti épület látványterve látogatott területeket érint, olyan fejlesztésekkel, amik tovább növelik a vonzerőt, bővítik a látványosságot, szezonidőn kívül is igénybe vehető szolgáltatásokat nyújtanak. A vezérigazgató elmondta: részvénytársaságuk stabil gazdasági helyzete biztosítja a bővülő létesítmények fenntartását és jó színvonalú működtetését. Gyenesdiás nyugati szélén épül a hátizsákos, kerékpáros, lovas túrák kiinduló pontjaként kiállító- és rendezvényteret magába foglaló látogatóközpont. Gál Lajos, a település polgármestere „nagymezei álom” megvalósulásaként beszélt a beruházásról, hiszen az erdei rendezvénytér és az onnan kiinduló kilátó-túraútvonal általuk már régóta tervezett fejlesztésére kerülhet sor. Vonyarcvashegyen a természetjárók által közkedvelt erdőszéli Cseri-kapu újul meg. Erre Péter Károly polgármester reagált azzal, hogy a település sport- és családbarát vendéglátás iránt elkötelezett, ehhez szorosan illeszkedik a kínálatbővülés. Balatongyörökön a bélapi pihenő, s két kilátó újul meg, a programmal kapcsolatosan a közös érdekeket szem előtt tartó összefogást hangsúlyozta Bíró Róbert polgármester. A sor a hegységbeli kis falucska, Vállus erdejének fejlesztésével zárul, ahol új tanösvény fűzi össze a kirándulópontokat, s kilátó épül a Láz-hegyen. Herczeg Béla polgármester arról beszélt, hogy a beruházás az üdülőövezeti háttértelepülés életében is nagy lépést jelent, közelebb kerülhet hozzájuk a turizmus. A nagy területet érintő ökoturisztikai munka várhatóan 2014 év végére készül el. Horányi Árpád A leendő látogatóközponti épület látványterve 9

[close]

p. 10

Települések utár 2013. március Esélyteremtő köznevelésről tanácskoztak Lengyeltótiban Megyén kívüli iskolák is képviseltették magukat március 1-én Lengyeltótiban az esélyteremtő köznevelés témájában rendezett dispután. Egy rogyadozó, omladozó épületet kell újjáépíteni úgy, hogy közben benne lakunk – utalt köszöntőjében a közoktatás, köznevelés terén történő átalakításokra Móring József Attila országgyűlési képviselő, hangsúlyozva, hogy a változások a jelen gyermekei, a jövő felnőttjei érdekében zajlanak. Farkasné Szabó Ildikó, a KIK Fonyódi Tankerületének igazgatója a tanácskozáson kiemelte, hogy a tankerület célja az értékek megőrzése, megszabadítva azokaz az esetleges vadhajtásoktól. Szólt arról, hogy a tankerületben az intézmények átadása-átvétele zökkenőmentesen megtörtént, az érdemi munkában fennakadást sehol nem okozott. Az idei rendezvény témájául a tehetséggondozást, a tehetséges gyerekek felismerését választották, ezért e köré szervezték az előadásaikat is – mondta el Gazdagné Fulmer Judit. A szervező Fodor András Általános Iskola igazgatója kiemelte, hogy 14. alakalommal rendezték meg a Fodor Napokat a településen, melynek első napján a névadóra emlékeznek. Olyankor rendhagyó irodalmi órákat tartanak, versmondó-, szépíró- és informatikai versenyt is szerveznek a diákoknak. A rendezvénysorozat második napja a pedagógusoké. Minden alkalommal egy szakmai konferenciát szerveznek, melynek fő témája az oktatás és nevelés kérdése – tette hozzá az igazgató. Gyenesdiás egy éve képekben Tízesztendős hagyomány szerint, fotókiállítás enged tallózni Gyenesdiás előző évi eseményei közt. A községházán a minap - immár jubileumi jegybennyitott tárlat az üdülőtelepülés tradicionális és újonnan szervezett jeles programjait idézi képekben. A bemutató keresztmetszetet ad azokról a programokról, melyek egy éven át kínáltak szórakozást a vendégeknek. A látnivalók nyomán újra átélhetők az élmények, de megszólítják a felvételek mindazokat is, akik számára újdonságot jelentenek a település különféle eseményei. Számos rendezvény, közösségi élet, esemény, hangulat elevenedik meg a fotók láttán. Megidéznek sportrendezvényeket, avatóünnepségeket, tallóznak mindabban, ami hozzátartozik Gyenesdiás vonzerejéhez. 10

[close]

p. 11

2013. március utár Települések A napokban ünnepelt Balatongyörök - közlekedésfejlesztő A település fejlődésében nem lesz megállás. A nyári szezon beruházással egy rég várt körforgalmú csomópont kiépítése után veszi kezdetét a tóparti részén egy 200 millió forint értékű készült el, s újabb fejlesztések indítását is bejelentették. beruházás, aminek teljes költségét pályázaton nyert pénzből Az avatással együtt annak is örültek, hogy megszűnt az tudják finanszírozni. Az erről szóló támogatási szerződést a a kellemetlenség, amit az építkezés elhúzódása miatt egész körforgalom avatási ünnepségével egyidejűleg írta alá Bíró Róbert múlt szezonban átéltek az arra polgármester és Breznovits István, közlekedők. A közúti létesítmény a Nyugat-dunántúli Regionális átadásával egyidejűleg további Fejlesztési ügynökség igazgatója. két beruházás EU-s támogatásáról A Balaton-parti közparktól szilárd szóló szerződés aláírására került sor. burkolatú sétány vezet majd a A 71-es főút és a településre csónakkikötőhöz és a zsibagyöpi vezető utak kereszteződésénél településrészre. A területen kialakított körforgalommal nem korszerűsítik a közműhálózatot a csak a járműközlekedés körülményei már meglévő közterületi elemeket javultak, a gyalogosok számára fejlesztik és felújítják. Senior és járdaszigetek és gyalogátkelők gyermek játszóteret létesítenek. kiépítésével biztonságosabbá vált A leglátványosabb rész egy új az átkelés a település északi és déli központi épület lesz, hajójegy- és A körforgalom avatásának egy ünnepélyes pillanata része között. A község 2009-ben strandpénztárral, vizesblokkal, babapályázott sikerrel: a 41 millió forint önrésze mellé 120 millió forint mama szobával, egyéb szolgáltatásokkal. A sétány a Szépkilátónál uniós és állami támogatást nyertek. A támogatásnak köszönhetően található Római forrásig vezet, ahol ugyancsak területrendezésekre valósulhatott meg a beruházás, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő kerül sor. Tárbútorokat helyeznek ki, parkosítanak, a Zrt.-vel alkotott konzorciumi keretek közt. Az avatáson Bíró növénytelepítésekkel együtt gyógynövény szigeteket hoznak létre. Róbert polgármester kiemelte, hogy remélhetően ezután nem A munkálatok idén tavasszal kezdődnek eszközbeszerzésekkel, az csak a 71-es főútra való kihajtás lesz könnyebb, hanem a turisták is építkezés ősszel indul, befejezés 2014 júniusára várható. jobban betalálnak a faluba. A polgármester visszautalt arra is, hogy Továbbá, ugyancsak EU-s pályázati segítséggel a golfpálya előre nem látható események, majd elismert pótmunkák miatt szomszédságában, becehegyi partszakaszon pedig vitorláskikötő kétszer kellett módosítani az építkezés befejezési határidejét, majd épül, 77 férőhellyel. A munkálatok idén indulnak, a befejezést a jövő hozzátette: a minőségi változás viszont immár feledteti a korábbi évi vitorlásszezon kezdetére tervezik. nehézségeket. H. Á. Nincs megállás Balatongyörök fejlődésében Hévíz új szállodája a Hotel Mirage a fürdővárosban. Egyelőre próbaüzemben, de már fogadja látogatóit az új négycsillagos Hotel Mirage, melyet egy régi épület teljes átalakításával, külső-belső rekonstrukciójával létesítettek. A belvárosban, a gyógytó közelségében található ház korábban a Hotel Panorámához tartozó szállodaként működött, majd hosszabb ideig használaton kívül állt. A most befejeződött felújítással a Hunguest Hotels önálló gyógyszállójaként működik újra, impozáns megjelenéssel színesíti a városképet. A fejlesztésről Joós Adél, a szállodalánc hévízi házainak igazgatója elmondta, hogy az átalakítással, bővítéssel 90 szobaegység áll a vendégek rendelkezésére, összesen 184 férőhellyel. A ház építészetileg kapcsolódik a Hotel Panorámához, s ez közvetlen, fedett átjárási lehetőséget biztosít a reumakórház téli fürdőjébe. A kórházban igénybe vehető kezelések mellett a saját gyógyászati részlegben is számos rehabilitációs lehetőséget kínálnak, az újabb wellness és gyógyászati részleg teljes felszerelése várhatóan egy hónap múlva készül el. A próbaüzemet követően tovább nő a foglalkoztatottak létszáma, így a szálloda az éttermi rész működtetésével együtt összesen mintegy száz új álláshelyet is jelent Hévízen. H. Á. Hévíz vendéglátói alapoznak arra a tendenciára, miszerint a belföldi turizmus mellett szélesedik a nemzetköz forgalom, egyre nagyobb térségből új látogató körök célozzák a fürdővárost. A napokban a Hunguest Hotels a harmadik szállodáját nyitotta meg 11

[close]

p. 12

utár 2013. március Duna-Dráva Nemzeti Park Klub 2013 Diavetítéses előadások kollégáktól nem csak kollégáknak A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai 2013-ban is színes ismeretterjesztő előadásokkal várják a nagyközönséget. Az ingyenes előadásokon a résztvevők betekintést nyerhetnek Dél-Dunántúl természeti és kulturális értékeibe, távoli vidékeken tett utazások szakmai tapasztalatait, élményeit hallgathatják meg. Az előadások minden hónap első keddjén, 17:00 órakor kezdődnek, Pécsett, a Tettye Oktatási Központban! Április 2., 17:00 Mérges szépségek – egy veszélyeztetett hüllőfaj megmentése a Kiskunsági Nemzeti Parkban – Rózsa Anita előadása Május 7., 17:00 Az év madara, a gyurgyalag – Wágner László előadása Az előadásokon való részvétel ingyenes. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Tettye Oktatási Központ. Cím: 7625 Pécs, Tettye tér 8. Információ: 30/300-3091, 72/518-223 e-mail: otvosne@ddnp.kvvm.hu www.ddnp.hu „Kis természetvédők” programsorozat Pecsétgyűjtés egész évben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központja játékra invitálja a 7-13 éves diákokat! A játék egy előadássorozat része, ahol a résztvevők rengeteg érdekességet tudhatnak meg a természetvédelem gyakorlati tevékenységeiről, valamint a növényekről, a gombákról és az állatokról. Azok a gyerekek, akik a pecsétgyűjtő sorozat hat programján részt vesznek, ingyenesen látogathatnak el családjukkal (max. 5 fő) a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyik szabadon választott túrájára 2013-ban vagy 2014-ben. Kis orchidea szakértő Minden, amit tudni érdemes Földünk egyik legnépesebb és legszínesebb növénycsaládjáról. Hazánk és a világ orchideacsodái. Időpont: 2013. április 10., 15 óra Kis madárgyűrűző Madárgyűrűzés megismertetése. Időpont: 2013. május 15., 15 óra Kis lepkeszakértő A pillangók színes világa. Időpont: 2013. szeptember 11., 15 óra Kis nyomolvasó Állatnyomok az erdőben, a mezőkön és a vízparton. Időpont: 2013. október 16., 15 óra Kis hibernáció-kutató Téli álmot alvó állatok és a hibernáció különböző típusai az állatvilágban. Időpont: 2013. november 13., 15 óra Részvételi díj: 300 Ft/fő/alkalom Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tettye Oktatási Központ, Pécs, Tettye tér 8. Információ: Rózsa Anita, tel.: 30/377-3383, 72/517-222. E-mail: rozsaa@ddnp.kvvm.hu www.ddnp.hu

[close]

p. 13

2013. március utár A Nemzeti Park Igazgatóság programjai Március 23.: Barlangász szakkör – Szakvezetéses túra az Abaligeti-barlang felszínén és a barlangban A szakmai előismeretekkel nem rendelkező, de a barlangok iránt érdeklődő fiatalokat várjuk a programra. A program során bejárjuk az Abaligeti-barlang titkokat rejtő felszínét, és egy kibővített túra keretében magát a fokozottan védett barlangot is. Helyszín, időpont: Abaligeti-barlang, 11.00 óra. A túra hossza, időtartama: 5 km, 2,5 óra. A részvételi díj: a barlangi belépőjegy ára. Április 6.: „A kisvasút nyomában” – túra kisvasutazással A túrára kisvasúttal indulnak a résztvevők Mesztegnyőről, majd a búsvári állomásnál leszállva gyalogosan folytatják útjukat. A hajdani erdei vasút töltésén haladva megismerkedhetnek a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet erdeivel, halastavaival, valamint a múltbeli gazdálkodás nyomait is felfedezhetik. A résztvevők megcsodálhatják a természetes erdőtársulások tavaszi virágszőnyegét, és kis szerencsével rétisasokat is megpillanthatnak. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571 Helyszín, időpont: Mesztegnyő, kisvasút állomás, 10.00 óra (Gyülekező: 9.30). A túra hossza, időtartama: 6 km, 6 óra. A részvételi díj: 500 Ft/fő + a kisvasút jegyára. Április 13.: Tavaszi virágszőnyeg túra a Mecsekben és a Máré-vár megtekintése - JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA Hamisítatlan tavaszi sétára invitáljuk a természetkedvelőket a Kelet-Mecsek vadvirágos erdei útjai mentén. A lombfakadást megelőzve tarka virágszőnyeg borítja a szürke bükkösök alját. A túra során érdekes információkat kapunk a hagymás növények életmódjáról, emellett kevésbé ismert fajok is bemutatásra kerülnek. A Máré-várban vártörténeti kiállítás és szakvezetés segítségével bepillantást nyerhetünk a viharos időket megélt épület múltjába. Helyszín, időpont: Magyaregregy, Máré csárda, 10.00 óra Túra hossza, időtartama: 5 km, 4 óra Részvételi díj: 500 Ft/fő + a vár belépőjegy ára Április 20.: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők megismerhetik azokat a módszereket is, amelyekkel környezetünk védelme mindennapjaink részévé válhat. Helyszín, program kezdete: Pécs, Tettye tér, 10.00 óra Információ a programokról, bejelentkezés csoportoknak: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Telefon: 30/377-3388, 30/326-9459 E-mail: komlos@ddnp.kvvm.hu, evahorvath@ddnp.kvvm.hu www.ddnp.hu

[close]

p. 14

Települések Kulturális összefogás, közös fesztivál sikerei mellett a város napi dolgairól is szólt. Elmondta, hogy megszületett a megállapodás a héten adósságátvállalás tárgyában, melynek köszönhetően a következő évtizedekben a város törlesztő részlete 60 százalékkal csökken. Szólt a Bogláron megalakuló Kézilabda Akadémiáról, melynek a héten megkezdődtek a felvételi vizsgái. - Különösen nagy a jelentősége egy ilyen összefogásnak akkor, amikor a kultúra sok tekintetben mostohagyerek. Igen is ki kell mondani, hogy minisztériuma sincs már ennek a területnek, melyre egyre kevesebb figyelem, pénz jut. Sorra fogynak a támogatók, és a pályázati lehetőségek – mondta megnyitójában Somogyvári László. Balatonlelle város alpolgármestere úgy vélekedett, hogy a városok vezetőin, a kultúra területén dolgozókon van a sor, hogy őrizzék az értékeket, hagyományokat, melynek egy jelentős állomása a most nyíló tavaszi fesztivál. A fonyódi zeneiskola növendékei, a balatonlellei Sotto Voce énekegyüttes is közreműködött amegnyitón, ahol a Balatont bemutató fotókiállítást Hidvégi József, Fonyód város polgármestere ajánlotta az érdeklődők figyelmébe. A képekről, a Balatonról illetve az azokhoz való emberi viszonyokról és az alkotókról Czöndör István evangélikus lelkész szólt a megnyitó zárásaként. utár 2013. március A Balatonboglári Fotósok baráti Körének Balatoni Fények - Képek címmel rendezett kiállításával tizenhatodik alakommal nyitotta közösen Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyód a „Balatoni szél” névre keresztelt tavaszi fesztiválját. A kezdetektől közös programfüzetet jelentetnek meg erre az alkalomra, melyben mindhárom város valamennyi fesztiválprogramja szerepel. Közel félszáz programot kínál a fesztivál ideje alatt a három város. Március 2-án Balatonbogláron a Lengyel Magyar Barátság házában tartott ünnepélyes megnyitón Mészáros Miklós Balatonboglár polgármestere a kamaszkorba ért fesztivál eddigi 14

[close]

p. 15

2013. március utár Önálló hivatalt szeretnénk... Települések Interjú Kondor Gézával, Révfülöp új polgármesterével A révfülöpi képviselőtestület tavaly év végén döntött úgy, hogy feloszlatja magát. A közelmúltban a jogosult 1052 főből 604-en vettek részt az időközi önkormányzati választásokon A független polgármesterjelöltek közül Kondor Géza szerezte meg a legtöbb, szám szerint 257 szavazatot. Révfülöp új polgármestere bízik abban, hogy hivataluk a jövőben visszaszerezheti önállóságát. - Polgármester úr, ön szerint milyen okok vezettek oda, hogy Révfülöp elvesztette központi szerepét és végül Kővágóőrs lett a mikrotérség hivatali központja? - Az mellett, hogy szubjektív tényezők is nehezítették a megállapodást, Révfülöpnek a földrajzi elhelyezkedése folytán is erősen korlátozott volt a mozgástere. Keletre Balatonszepezd felé másik járás, délre a Balaton, északra, nyugatra a Káli medence települései veszik körül, melyeket tradicionálisan szoros kötelék köt egymáshoz, Kővágóőrshöz . A Balatonrendes-Ábrahámhegy –Salföld – Révfülöp még megoldás lett volna, ám az ottani vezetők másképpen döntöttek. Csak gratulálni lehet Kővágóőrs polgármesterének, aki ezt az egységet meg tudta teremteni. Ezt mi tiszteletben tartjuk, és azon vagyunk, hogy mi, a tíz település erősítsük egymást, a közös hivatal ne elválasszon, hanem összekössön bennünket. Természetesen amint törvény adta lehetőség adódik, szeretnénk a hivatalunk önállóságát visszaszerezni. Ezt várossá válás előkészítésével, törvény módosítás kezdeményezésével próbáljuk elérni, mely esetleg lehetővé tenné a 2000 fő alatti nagyközségeknek, kiemelt üdülő övezeteknek a saját hivatal működtetését, hiszen az év jelentős részében a nyaraló tulajdonosokkal többszörösére duzzad a lakosság, akiknek rendelkezésre kell állni. - Meglátása szerint, jelenleg milyen Révfülöp település gazdasági helyzete, melyek legfontosabb megoldatlan, megoldásra váró problémái? - Révfülöp gazdasági helyzete szerencsére stabil, jelentős tartalékkal is rendelkezünk. Ennek megtartására törekednünk kell. A külső gazdasági körülmények gyorsan változnak, kivédésükhöz kell egy biztonságos háttér. A legfontosabb teendőnk a közös hivatallal kapcsolatos minél előnyösebb megállapodás megkötése, a helyi kirendeltségen lehető legtöbb ügy intézését lehetővé téve, törekedve a meglévő hivatali létszám megtartására. Mindent elkövetünk, keressük a megoldást megérdemelt önállóságunk visszaszerzése érdekében. - Talán néhány hét után is van már tapasztalata. Ön és az újonnan megválasztott testület között meg van-e a szükséges összhang? - A polgármesterrel együtt hét fős testületből négyen visszakerültünk, három újonnan választott társunkkal egy pozitív gondolkodású, egységes csapatot választott a lakosság. Elmondhatjuk, hogy egy irányba húzunk, és biztos vagyok benne, hogy a testületi döntések és azok megvalósulása közti idő lerövidül. - Mit tett eddig Révfülöp és mit tehet a jövőben annak érdekében, hogy turisztikai vonzerejét, jó hírét erősítse? - Révfülöp turisztikai vonzerejének megőrzése érdekében az elmúlt két évben is folyamatosan korszerűsítette strandjait, közterületeit. Ezt a jövőben is tervszerűen folytatni kívánjuk. Kulturális életünket az eddiginél is színesebbé tesszük. Eddigi terveinket ötvözzük az új képviselők elképzeléseivel. A konkrét, reális lépések hívei vagyunk. Terveink között szerepel horgász csónak kikötő létesítése, a régóta vágyott vitorláskikötő megvalósításának előkészítése, az elkezdett közvilágítás fejlesztési program felgyorsítása, fedett szabadtéri színpad létesítése . Céljaink annyira egységesek, hogy polgármesteri program helyett, valójában képviselő testületi programról beszélhetünk. Célunk Révfülöp turisztikai vonzerejének fokozása, melynek lehetővé kell tennie a fiatalok itthon tartását, biztos megélhetését. Töreky László Télűző Tapolcán Több százan szórakoztak jól és öltöztek maskarákba az immár hagyományos Télűző Maskarádé elnevezésű tavaszváró programon, Tapolcán február 23-án. A tavalyi siker szárnyakat adott a farsangi rendezvénynek, így idén sem volt meglepő a résztvevők viszonylag magas száma. Az ovisokból, szülőkből, pedagógusokból, fiatalokból és idősebbekből verbuválódott tömeg,- érdeklődők sokaságától kísérve -, a Pelion szálloda bejáratától kezdte meg útját, hogy az Ady Endre utcán áthaladva, végül a Fő téren, a Tanúhegyek Egyesülete által korábban megkezdett forralt bor főző rendezvény helyszínén- érjen célba. A megérkezőket Bognár Ferenc a szervező Tamási Áron Művelődési Központ igazgatója köszöntötte. Beszédében a télűző farsang népi eredetéről és ezek újkori tapolcai felmelegítésének ötletéről és történetéről osztotta meg gondolatait. A hivatalos beszédet a farsangi álruhák, maskarák színpadi bemutatása, majd értékelése követte. Közben jól fogyott a finom farsangi fánk, nagy keletje volt remek forralt boroknak, a színpadon, pedig a Batsányi táncegyüttes ropta, így hamarosan a hangulat is tetőfokára hágott. Egyéb színes produkciók, előadások mellett, nem maradt el a rendezvény csúcspontja, a Kiszebáb égetés sem, amely népi elgondolás szerint a gondoktól, nyavalyáktól képes megszabadítani az abban résztvevőket. A tapolcai télűzés végeredményben sikeresnek volt nevezhető, hiszen a hideg és közlekedési gondokat okozó havazás a következő napokban szinte varázsütésre véget ért. 15

[close]

Comments

no comments yet