2012. november Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2012.11

Popular Pages


p. 1

BALATONI A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA XIX. évfolyam • 11. szám • 2012. november Az év polgármestere: Porga Gyula Nemzeti parkok és natúrparkok Új kompátkelő épülhet Ára: 150 Ft

[close]

p. 2

AKTUÁLIS BALATONI 2012. NOVEMBER Lapszél Hetven centiméter – fölfelé November elején a kívánatosnak tekinthető száztíz helyett ennek alig több mint egyharmadát mutatta a siófoki mérce, vagyis közel hetven centiméter víz hiányzott a Balatonból – nem a part irányában, hanem fölfelé. Ekkora csapadékhiányra és kánikulára még a nyár közepén sem számítottak a szakemberek: egy júliusi fórumon elhangzott előadásból azt a következtetést szűrhettük le, hogy bár továbbra is aszály várható, a szezon végén még mindig ötven-ötvenöt centimétert mutathatnak a vízjelzők. Az időjárás azonban ezúttal is megtréfálta a tudósokat, hiszen újabb és újabb trópusi hullámok öntötték el a Kárpát-medence légterét, s a helybeliek egyre kétségbeesettebben szemlélték az eget és a csökkenő vízszintet. S bár a nyár végén - tíz év után ismét megjelentek a szárazulatok a part közelében, a víz minőségére a továbbiakban sem lehetett panasz. Lapunk októberi számában két interjúban is foglalkoztunk az esetleges vízpótlás kérdésével. A svéd és a magyar szakember véleménye összecsengett: rendkívül kockázatos egy másik vízgyűjtő „becsatornázása” a Balatonba. A Futár aktuális számában pedig arról olvashatnak, hogy a Keszthely környéke Kistérségi Társulás, Térségfejlesztési Bizottság elnöke arra kéri a Balatoni Szövetség elnökét: javaslataikat markánsan képviselje a döntéshozók előtt. A balatoni települések önkormányzatai és a turizmusból élő vállalkozók attól tartanak, hogy – amennyiben az aszályos időjárás a következő években is folytatódik –, szabályosan „kiszárad” alóluk az idegenforgalom. Az általuk felvetett problémák ismertek: a Keszthelyi-öböl eliszaposodása, új zagyterek hiánya, s a legfőbb gond: a vízszabályozási mértékként meghatározott száztíz centiméter nem alkalmas arra, hogy a krónikus csapadékhiányra elfogadható alternatívát nyújtson. Javasolják, hogy a tó vízszintjét további húsz centiméterrel emeljék meg, s az ehhez szükséges partvédelmi beruházásokat az állam vállalja magára. Amennyiben indokolt, élni kell a kisajátítás eszközével is. Álláspontjuk szerint a magasabb vízszint lehetőséget nyújt arra, hogy két-három, az ideihez hasonló csapadékhiányos szezont is átvészeljen a Balaton. A tóért aggódókat azért szeretném megnyugtatni: 2003 októberében a jelenleginél tizenkilenc centiméterrel volt alacsonyabb a Balaton vízállása, ám néhány évvel később már ismét meg kellett nyitni a Sió zsilipjeit. A természet ugyanis – mint a szakemberek mondják – mindig helyrehozza mulasztásait. Úgy legyen! Készenlétben a Bakony Mentőcsoport Hónapok óta lehetett tudni, hogy a hivatásos mellett a civil jellegű szerveződések is egységesíteni akarják erőiket annak érdekében, hogy hatékonyan és gyorsan tudjanak katasztrófahelyzetben a lakosság védelmében fellépni. Veszprém megyében a vörösiszap-katasztrófa volt az a tragédia, amely ráébresztette az egész országot arra, hogy bármikor, bárhol történhet jelentős kárral, sok sérüléssel járó esemény. Az ilyenek felszámolására jött létre az elmúlt hónapban a Bakony Mentőcsoport. A csoport ünnepélyes keretek között a megyeszékhelyen alakult meg a Veszprém Megyei Területi Polgári Védelmi Szervezet részeként. A mentőcsoport alapítói már eddig is eredményesen tevékenykedtek külön-külön, ám az új katasztrófavédelmi törvény, továbbá az elmúlt évek tragédiái azt igazolták, hogy a hivatásosok mellett nagyon is indokoltak az önkéntes szervezetek. A mentőcsoport bemutatkozásán elhangzott, hogy akkor vethető be a csoport, amikor a helyi és kirendelt erők már nem képesek a kialakult katasztrófahelyzettel megküzdeni (földrengések, tűzvész, vegyi tragédia, rendkívüli időjárás stb.) A törvény értelmében ilyen esetekben a védelmi bizottság nem együttműködő, hanem kirendelő szervezet lesz. A fórumon bemutatkoztak a magasból, illetve mélyből mentő, a kutató szervezetek képviselői is. Annak érdekében, hogy „edződjenek” is, a Bakony Mentőcsoport tagjai egy 40 órás elméleti és gyakorlati tűzoltó tanfolyamot is elvégeztek, sőt: Szentkirályszabadján egy omladozó épületben úgynevezett rendszerbeállító gyakorlaton vettek részt egy hajnali riadót követően. A Bakony Mentőcsoport modern eszközkészlettel, felszereléssel is gyarapodott, melyeket Kovács Zoltán kormánymegbízott, a Veszprém megyei védelmi bizottság elnöke adott át 700 ezer forint értékben. Az együttműködési szándéknyilatkozatot Kovács Zoltán, Németh Tamás ezredes, Olajos Károly, az MTTSZ Veszprém Megyei Búvárklub elnöke, Meiczinger Máté, a Bakonyi Barlangi Mentőszolgálat elnöke, Szabó Lajos, Kővágóörs Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Dobos Ágnes, a Vöröskereszt megyei igazgatója, Hirschl János, a Veszprém Megyei Kutató-Mentő Szolgálat elnöke, Zalavári István, a megyei mérnöki kamara elnöke, illetve Igaz Sándor, Zalahaláp-Sáska Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke látta el kézjegyével. A Bakony Mentőcsoport az országos katasztrófavédelemi főigazgatótól csapatzászlót kapott, a tagság ünnepélyes esküt tett. /zatyipress/ 2 Süli Ferenc

[close]

p. 3

2012. NOVEMBER BALATONI INTERJÚ Somogyország kincse: a Balaton Interjú Gelencsér Attilával, a megyei közgyűlés elnökével Somogyban a megye adottságaihoz képest alacsony az idegenforgalmi ágazat gazdasági súlya mind a foglalkoztatást, mind a beruházási tevékenységet illetően – nyilatkozta lapunknak Gelencsér Attila, a megyei közgyűlés elnöke. A korábbi gyakorlat – Ady szavaival – változásért kiált, s erre kiváló lehetőséget biztosít az a jogszabály, mely szerint a megyék a területfejlesztés koordinátorai, központjai. Ennek megfelelően a feladat és a felelősség nem csekély: olyan távlatokat kell felvázolnia a testületnek, amely tükrözi Somogyország lakóinak akaratát és vágyait, s a fejlesztési koncepciókhoz képes hazai és uniós forrásokat mozgósítani. - Elnök úr a Balaton Fejlesztési Tanács októberi ülésén arról tájékoztatta a testületet, hogy a legszélesebb körben gyűjtik a javaslatokat a megye fejlesztési koncepciójának elkészítéséhez. Milyen fázisban van ez a folyamat, s milyen jellegű vélemények formálódtak a Balatonnal kapcsolatban? - Tavasszal megyejárásba kezdtünk a közgyűlés tagjaival: Somogy minden kistérségébe, városába és körjegyzőségébe ellátogattunk, hogy összegyűjtsük a javaslatokat, a koncepciókat, a fejlesztési igényeket így természetesen a balatoniakat is. Új feladataink sikeres és eredményes teljesítése érdekében a tervkészítés folyamatába szeretnénk bevonni megyénk kistérségeit, településeit, a gazdasági élet és a civil szféra szereplőit, hogy közösen állítsunk össze egy olyan programot, amely képes biztosítani a megyei fejlesztések hatékony megvalósítását. Annak ellenére, hogy Somogy kulturális, táji-természeti adottságai kedveznek a turizmus fejlődésének - s a megye legfőbb vonzerejét is a tó és környezete jelenti -, alacsony az idegenforgalmi ágazat gazdasági súlya mind a foglalkoztatást, mind pedig a beruházási tevékenységet illetően. A tervezési fázis hiánypótlás is egyben: a magyar tengerrel, a Balaton fejlesztésével kapcsolatban utoljára száz évvel ezelőtt készült olyan tanulmány, amely komplexen - szociológiai, közlekedési, vízi, természetvédelmi, turisztikai szempontból - közelítette meg a kérdést. A legnagyobb problémát abban látom, hogy gyakran készültek tanulmányok és születtek döntések, de általában az volt a hibájuk, hogy mindig csak egy szeletet elemeztek a Balaton életével kapcsolatban. A vízszint csökkenés vagy az algásodás vizsgálata tipikus példája e joggal kritizált szemléletnek. - A fentieken túl milyen fajsúlyú problémákra – ezek megoldására – koncentrálnak a turizmus jövőképének felvázolása során? - A megye első-, az ország második számú fő turisztikai célpontja a Balaton, amely egyben vezető idegenforgalmi desztinációja a DélDunántúli Régiónak is. A speciális gondok így szétterülnek: a szezonalitás problémája az egész megyére jellemző, de különösen a Balaton közelében komoly gond, hiszen a szezonon belüli és azon kívüli időszak vendégforgalmi, programkínálati jellemzői között lényegesen nagyobb a kontraszt, mint a délebbi területeken. A szezonnyújtás és a kiegészítő programok okán is szeretnénk a turizmusba „behúzni” a Balatontól távolabb lévő településeket. Így például az országos vagy regionális jelentőségű gyógy-tényezővel rendelkező településeket: Kaposvárt, Igalt, Marcalit, Nagyatádot, Barcsot és Csokonyavisontát, míg Buzsák-Csisztapuszta, Nagybajom, Babócsa, Csurgó helyi jelentőséggel bír. A nagykiterjedésű erdőkben – Zselic, Kaszó - jó minőségű vadállomány található, mely a vadászturizmus adottságait teremti meg. A Dráva-folyó képezi a megye déli határát, melyre teljes hosszában kiterjed a Duna-Dráva Nemzeti Park, az öko- és vízi turizmus lehetőségét adva - a Kis-Balaton térségében a Balaton-felvidéki Nemzeti Park is érint somogyi területeket. A megyét keresztülszeli a dél-dunántúli kéktúra országos jelentőségű útvonala, valamint a megyében található Andocs és Segesd búcsújáró helye is. A látvány elbűvölő, a kínálat színes és nívós, ám sokszor halljuk azt a problémát is, hogy hiányos az egyes megyei turisztikai programelemek összefonódása, egymásra épülése, valamint a turizmus szereplőinek az együttműködése - ezen változtatnunk kell. - A Balaton Fejlesztési Tanács tagjaként hogyan látja a testület működését? Fontos szervezet maradhat-e a jövőben is a BFT? - 2012. január 1-jétől, a megyei konszolidációt követőn az állam a megyékre bízta a helyi területfejlesztési feladatokat, s azzal, hogy a megyék váltak a területfejlesztés központjává, koordinátoraivá, a mandátumunk is megnőtt a Balaton Fejlesztési Tanácsban. Eddig is részt vettünk a BFT munkájában, de a területfejlesztés, illetve azon belül a részvétel a BFT munkájában csak az egyik feladatunk volt az intézményfenntartó profil mellett. Ma nagyobb hangsúllyal figyelünk a Balatoni Fejlesztési Tanácsra. Kényszerpályán vagyunk jelenleg, ugyanis az uniós költségvetési ciklus végéig még a hét évvel ezelőtt eldöntött eljárásrend szerint bonyolódik le a fejlesztéspolitika. Azon dolgozunk, hogy 2014-től végre valódi eszközeink legyenek, s azt a mostani munkával, a felkészüléssel, a tervezéssel, a Balaton alapos ismeretében jól tudjuk hasznosítani minden területen. - A Balatoni Integrációs Kft. számos hazai és nemzetközi projekt gazdája, résztvevője. Igényt tart-e a megye erre a szellemi munícióra? - Hangsúlyozom: a Balatoni Fejlesztési Tanács nélkülözhetetlen intézményünk - talán a BFT az egyetlen olyan szervezet, amely jelen pillanatban is komplexen nézi a tavat, beszámoltatja az érintett kormányzati szereplőket, s rendszeresen tájékoztatást kér a Balaton kutatásáról. Azt érzékeljük, hogy a magyar tenger igazi gazdája kíván lenni. Értékeként, nemzeti kincsként kezeli Somogy megye is a Balatont - ezért a formálódó fejlesztési terv alakításánál a települések és a vállalkozások mellett a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. véleményét is figyelembe vesszük. Ez alapján is mondjuk: a piaci igényekhez igazodó, komplex turisztikai termékcsomagok összeállítására, a turisztikai szezon területi és időbeli kiterjesztésére van szükség. A célok között szerepel a Balaton - mint a megye kiemelt területe - nemzetközi jelentőségű rekreációs térséggé fejlesztése. Süli Ferenc 3

[close]

p. 4

BENATUR BALATONI 2012. NOVEMBER Nemzetközi együttműködés a Natura 2000 területek hatékonyabb kezelése érdekében Helyi szakemberek képzése a Georgikon Karon Napjainkban az egyik legfontosabb és legsürgetőbb kihívás szembenézni a nemzetközileg is jelentős következményekkel járó biológiai sokféleség pusztulásával mind az élőhelyek, mind pedig a fajok tekintetében. A délkelet-európai országok összefogásával megvalósuló BE-NATUR projekt célja a Natura 2000 területek kezelésének javítása. A projekt Magyarországon elsősorban a meszes talajú télisásosok, a mészkedvelő síklápok és láprétek, valamint a kis kárókatona megóvására összpontosít. A nemzetközi projekt részeként háromnapos képzés zajlott a Pannon Egyetem Georgikon Karán 2012. szeptember 26-27-28-án. A képzést Egerszegi Zita projekt koordinátor, a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársa nyitotta meg. A szakmai ismeretek átadásában a Georgikon Kar természetvédelemmel foglalkozó oktatóin kívül gyakorlati szakemberek is részt vállaltak. A három nap alatt nemcsak előadásokat hallhattak a résztvevők, hanem tereptanulmányok és műhelymunka keretében közös 4 gondolkodásra is sor került. A résztvevők civil szervezek tagjai, önkormányzatok és kistérségi irodák alkalmazottai, valamint végzett természetvédelmi mérnökök és mesterszakos hallgatók voltak. A képzés zárásakor a résztvevők fogalmazták meg, hogy a Natura 2000 hálózat csak akkor töltheti be funkcióját, ha a helyi lakossággal sikerül azt jobban megismertetni és meggyőzni őket annak fontosságáról. A továbblépés az lehet tehát, ha sikerülne hasonló képzéseket a Natura 2000 területekkel rendelkező települések lakosai számára is tartani.

[close]

p. 5

2012. NOVEMBER BALATONI EUROSCAPES ZÁRUL AZ EUROSCAPES PROJEKT 2012. október 25-26án Franciaországban a projekt vezető partnere által szervezett eseményen. A rendezvényen valamennyi partner beszámolt az általa végzett három éves munka eredményéről, tapasztalatairól. A konferencián a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.-t Molnár Gábor ügyvezető igazgató képviselte, és bemutatta a kft. által készített, az egész Balaton-partra vonatkozó Tájképmenedzsment Tervet. A terv a nemzetközi partnerek elismerését váltotta ki, és többen jelezték, hogy mélyebben is meg kívánják ismerni az elkészült anyag részleteit, bízva abban, hogy saját országukban is hasznosítani tudják az abban fellelhető módszertant, tapasztalatokat. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a projekt keretein belül 2012. november 20-án tartja utolsó helyi rendezvényét az önkormányzatok, a szakmai szervezetek, a civil szervezetek képviselőinek megjelenésére számítva Siófokon, a Polgármesteri Hivatalban, „A terület- és településrendezés hatása a balatoni tájképre” címmel. A szeminárium érinti a Balaton törvény, a nádminősítés, a Balaton partvonal-szabályozási terv felülvizsgálatának, a balatoni vízpart-rehabilitációs tanulmánytervek felülvizsgálatának mindenki számára fontos, és néha kényes kérdéseit. A meghívott előadók között szerepelnek a Belügyminisztérium; a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség; a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft szakértői. A projekt lassan lezárul, de a munka természetesen még nem ér véget. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a jövőben is folytatni kívánja ez irányú feladatainak ellátását további Európai Unió által biztosított források és a kialakult nemzetközi partneri kapcsolatok felhasználásával. A Balaton térségében található települések parkjainak, sétányainak, illetve más zöldterületeinek javítása érdekében a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2010 januárjában az INTERREG IVC Program által biztosított uniós forrásból finanszírozott projekt keretében, 13 másik európai partnerrel együttműködve közös projekt megvalósításába kezdett. Az EUROSCAPES, Települési zöldterületek fejlesztése Európában elnevezésű projekt célja a parkok, terek, parti területek, erdős vidékek innovatív jellegű kezelési terveinek a kidolgozása és megvalósítása, ezáltal biztosítva élhetőbb környezetet mind a helyi lakosság, mind turisták számára. A projekt keretein belül a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette a teljes Balaton-partra vonatkozó Tájképmenedzsment Tervét, mely kitér a vízpart rehabilitációs tervekre; a partvonal szabályozásra; a nádasok minősítésére; a parti sáv hasznosítására, tulajdoni viszonyaira; valamint az illegális létesítmények témakörére is. A projekt megvalósítására rendelkezésre álló három év a végéhez közeledik, a hivatalos záró időpont 2012. december 31.. A nemzetközi partnerek a projekt záró konferenciájának alkalmából utoljára találkoztak 5

[close]

p. 6

AKTUÁLIS BALATONI 2012. NOVEMBER Veszprémi az év polgármestere A díj alapításától eltelt 18 év alatt harmadjára esett veszprémi polgármesterre a megtisztelő „Az év polgármestere” cím. Idén Tihanyban vehették át a díjazottak az elismerést. A Szféra ügyvezetője, Oltványi Tamás elmondta: 1995 óta rendezi cége az ország egyik legnagyobb önkormányzati eseményét. A polgármesterek randevúján ezúttal is szakmai előadások hangzottak el turizmusról, jogszabályi háttérről. A házigazda jogán Tósoki Imre köszöntötte polgármester kollégáit. Beszámolt a település eddigi, jelenlegi és jövőbeni fejlesztéseiről. A világörökség várományosa, Tihany folyamatosan épülszépül. Mint arról lapunk is beszámolt, elkészült a Mádl Ferenc tér, befejezéséhez közeledik a Pisky sétány és a kálvária átépítése. Az esemény fénypontjaként átadták Az év polgármestere díjat Veszprém polgármesterének, Porga Gyulának, az év alpolgármestere díjat Szarvas alpolgármesterének, Besenczy Zoltánnak, s az év jegyzője címet Bocsi Istvánnak, Budaörs jegyzőjének. Veszprém első polgármestere, Dióssy László kétszer vehette át az elismerést, a balatoniak közül pedig Bóka István, Balatonfüred polgármestere. zatyipress A év polgármestere Porga Gyula (balról) Sokat remélnek a balatonalmádi járástól Balatonalmádiban a járási hivatal az okmányiroda mellett lesz. A hivatalnokok a városháza teljes alsó szárnyát, valamint a Baross Gábor utcai volt rendelőintézet alsó épületrészét vehetik birtokukba. Az átalakítási munkálatok bruttó 10 millió 700 ezer forintba kerülnek. Okmányirodai feladatokat, gyermek- és gyámvédelmi ügyeket, valamint szociális- és igazgatási ügyeket lát el a jövő januárban felálló járási hivatal. A korábbi Kelet-Balatoni Kistérségi Társulásból Alsóörs Balatonfüredhez, míg Szentkirályszabadja Veszprémhez, Papkeszi és Királyszentistván az almádi járáshoz csatlakozik. A törvény szerint a települések négyévente kérhetik átsorolásukat a szomszédos járásokhoz. Szedlák Attila országgyűlési képviselő, a Kelet-Balatoni Kistérségi Társulás elnöke szerint senkinek nem jelent majd ügyintézési nehézséget a járások kialakítása, annak ugyanis éppen az a célja, hogy az állampolgárok egyszerűbben és gyorsabban intézhessék az ügyeiket. Nem önkormányzati feladatok kerülnek át, hanem a polgármesteri hivatal élén dolgozó jegyző bizonyos államigazgatási hatáskörei. A kialakítás során minden tekintetben figyelembe vették a 30 kilométeren belüli elérhetőséget, a területi határokat, a leendő körjegyzőségeket, illetve a települések érdekeit. Szedlák Attila éppen ezért tartja jó ötletnek, hogy a korábbi tervet elvetették az illetékesek, miszerint Veszprém megyében csak kilenc járás lenne. Mint ismeretes, az év elején Balatonalmádi, a kelet-balatoni kistérség a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által javasolt járási rendszerben a Balatonfüred központú járáshoz tartozott volna. Ugyanakkor a KIM-nél felismerték, hogy Balatonalmádinak megvannak azok az adottságai, amely járási központtá teheti. A 9300 lakosú városban egészségügyi, valamint szociális alapszolgáltató központ, okmányiroda, rendőrkapitányság, alap- és középfokú oktatási intézményrendszer is megtalálható. A járási rendszer kialakítása illeszkedik a történelmi hagyományokhoz, úgy, hogy közben figyelembe veszik az elmúlt évtizedekben történt változásokat is. Költséghatékonyság és ügyfélbarát stílus jellemzi majd a januárban felálló hivatalokat, mellyel elsősorban az állampolgárok járnak jól. Szendi Péter 6 Jövőre megalakul a füredi járási hivatal Filep Miklós, a Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke nem tart attól, hogy a járások bevezetésével csorbulna bármelyik település érdeke. Januártól a Földhivatal és Munkaügyi Központ jelenlegi épületében kap helyet a Balatonfüredi Járási Hivatal. - A puding próbája az evés, úgy gondolom, hogy a kormány jó döntést hozott ezzel – igaz, még rengeteg a nyitott kérdés és remélhetőleg a finanszírozási feltételek is adottak lesznek – válaszolt megkeresésünkre a kistérség elnöke, Filep Miklós. Továbbra is megmaradnak társulási formában a szociális ellátások, úgy mint gyámügy és ügyeleti szolgálat. Az önkormányzati hivataltól 21 köztisztviselő kerül át, amelynek vezetőjéről később döntenek. A járási hivatal az államigazgatási ügyeket intézi majd. Az okmányiroda, egyes gyámés gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyeket a hivatal látja el. A köznevelési és építésigazgatási feladatokat, a menedékjogot, az egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezését, kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatásköröket, valamint a szabálysértési ügyeket és a helyi védelmi bizottságok vezetését szintén a járások látják el. Filep Miklós reméli, hogy alacsonyabb költségvetéssel, de hatékonyabban, ügyfélközpontúan működnek ezentúl a hivatalok. Igyekeztek figyelembe venni, hogy a füredi központ könnyen megközelíthető legyen a kistérségben élő emberek számára. Filep Miklós a megalakuló új társulás vezetését továbbra is vállalná, amennyiben jövőre bizalmat kap. A hivatal felállításával megtörténik az önkormányzati és államigazgatási feladat-, illetve hatáskörök szétválasztása. A Balatonfüredi Járási Hivatalhoz tartozó településekhez csatlakozott Alsóörs. Továbbra is a kistérséghez tartozik Aszófő, Balatonakali, Balatoncsicsó, Balatonfüred, Balatonszepezd, Balatonszőlős, Balatonudvari, Csopak, Dörgicse, Lovas, Monoszló, Óbudavár, Örvényes, Paloznak, Pécsely, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Tihany, Vászoly és Zánka. Szendi Péter

[close]

p. 7

2012. NOVEMBER BALATONI AKTUÁLIS Ökoturizmus és tógazdálkodás a tavak régióiban gazdálkodásba, a természeti értékek védelmébe és az ökoturizmusba. Ellátogattak a Wollmatinger Ried természetvédelmi területre, amely Európa-diplomás és Natura 2000 terület. A prezentációban elhangzott: a bicikliút mentén tanösvény segíti a turistákat a madarak felismerésében, valamint a nádas életének megismerésében. Információs központjuk kicsi, de annál érdekesebb. Távlati tervekben szerepel egy lényegesen nagyobb látogató központ építése. A Hofgemeinschaft Heggelbach biodinamikus farmon betekinthettek egy biofarm mindennapi életébe. A farmot hat család működteti már több mint húsz éve. Minden családnak megvan a maga területe és feladata. Állattartással (szarvasmarha, disznó), zöldség és gyümölcstermesztéssel, valamint sajtkészítéssel foglalkoznak. A farm energiaellátását napkollektorokkal és faelgázosító kazánnal biztosítják. A Markelfinger-ben található Természetbarátok Házában (Naturfreundehaus) megnézhették az ökoszálláshelyeket, kempinget, valamint a turisták számára összeállított programkínálatot is. Az építkezéseknél nagy gondot fordítottak a természetes anyagok felhasználására, az energiatakarékos megoldásokra, a napenergia hasznosítására. A turisztikában elsősorban családokra és iskolás csoportokra koncentrálnak, a gyerekek számára foglalkoztató termeket alakítottak ki. Saját éttermet működtetnek, ahol bioalapanyagokat használnak fel. A Természetbarátok Háza egyesületi formában működik, és a tagok számára olcsó szálláshelyet biztosít. A résztvevők ott egy kenutúrán vettek részt a Bódeni-tavon, így figyelhették meg a tóparti berkeket. Az előadások anyagát és a terepgyakorlatokon látottakat műhelyfoglalkozásokon dolgozták fel a résztvevők, amely alapját képzi az e-oktatási anyagnak. A következő találkozó Angliában lesz 2013 februárjában. A projekt az Európai Unió Egész életen át tartó tanulási program Leonardo Da Vinci alprogramjának támogatásával valósul meg. A Bódeni-tavi kenutúrán résztvevők csoportja A Balatoni Civil Szervezetek Szövetsége (BCSzSz) Gyenesdiáson tartotta meg a „Tanulás a tavakért” Leonardo projekt németországi találkozójáról szóló beszámolóját. A projektben öt európai ország: Anglia, Németország, Spanyolország, Lengyelország és Magyarország, mint az Élő Tavak Nemzetközi Hálózata tagjai vesznek részt. A fő cél, hogy a különböző országokban a tógazdálkodással foglalkozó szakemberek, oktatók, diákok megosszák ismereteiket, kicseréljék tapasztalataikat, s egymástól tanuljanak, valamint a problémáik megoldásához segítséget kérjenek és kapjanak, majd ezekből a tapasztalatokból közösen egy e-oktatási anyagot hozzanak létre. Székely Erzsébet, a BCSzSZ elnöke – aki a Nők a Balatonért Egyesületet is képviseli a projektben – a tájékoztató fórumon visszautalt arra, hogy az első találkozó a spanyolországi Valenciában zajlott, ahol a tavak és vizes területek rehabilitációja volt a téma. A második találkozóra a németországi Radolfzellben, a Bódeni-tó partján került sor, ahol az Élő Tavak Nemzetközi hálózatának központja is található. A fő témakör az ökoturizmus és a tó környéki gazdálkodás volt. A résztvevők előadások során ismerkedhettek meg a helybéli és a szereplő országok különböző szituációival, valamint terepgyakorlatokon tekinthettek be a helyi bio- 7 Nyílt levél a Balatoni Szövetségnek A nyári csapadékhiány, az optimálistól jelentősen eltérő vízszint ismét felerősítette a balatoni turizmus jövőjéért aggódók hangját. Az alábbiakban Gál Lajosnak, Gyenesdiás polgármesterének a Balatoni Szövetség elnökéhez írt levelét olvashatják. Tisztelt Elnök Úr! A Nyugat-balatoni medence és a zalai Balaton-part településeinek érdekeit képviselő Keszthely környéke Kistérségi Társulás, Térségfejlesztési Bizottságának elnökeként a következő kéréssel fordulok Önhöz. A Balaton vízminősége a 2012-es esztendőben kifogástalan volt. A Balaton nyugati medencéjét azonban egyre súlyosabban érinti az egyre szűkülő csapadék mennyiségek után (ez 2012-ben 270-320 mm között változott ez idáig – ez sivatagi alsó határ!) az eliszaposodás problémája. Ezek a gondok elsődlegesen a strandokat érintik, itt jelentkezik egyre hatványozottabban. A Balaton jelenlegi nagyon alacsony vízállása, valamint a több mint 10 éve elvégzett iszapmentesítési munkálatok indokolttá teszik az ismételt mederkotrások megindítását, a strandok előtt lévő, megtelt iszapcsapdák kitisztítását, a strandhomokozások újbóli végrehajtását, valamint ezekkel együtt a felgyülemlett kagylók és törmelékeik eltávolítását. A meder feltöltődése leginkább a nyugati medencében figyelhető meg a Zala-folyó hordaléka miatt, így rendkívül fontos a medence kitisztítása, hiszen így tudjuk garantálni a Balaton megfelelő, elvárt tiszta fürdővizét. A fentiekre való tekintettel a szövetség legitimációja mellett kérjük a döntéshozó minisztériumok hathatós segítségét abban, hogy kiemelt figyelem mellett anyagi lehetőséget teremtsen a fent említett problémák 2013 üdülési szezonra történő megoldásában. A - legkésőbb - tavaszi kotrások és (ha az aszályos idő marad) a strandhomokozások elmaradásával sérülhet az összbalatoni érdek, hiszen a turista egyöntetűen ítéli meg a Balatont! A vitorlás és csónakkikötők helyzetének szempontjából nagyon lényeges rögzíteni a vízszint-szabályozás teljes körű áttekintésének kérdését. Véleményem szerint a jelenlegi 110-es vízszintmaximum – nagy csapadék maximumok idején - nem biztosítja a hatékony vízmegtartást, így lényeges kérdés a vízszintmérce maximumának megemelése min. 130 cm magasságig. Ehhez szükséges az állam szerepvállalása, a leeresztések, vízkivételek ellenőrzése terén (a Sión történő hajófelhozatal teljes kiiktatása) – az alacsony vízszint miatt veszélyben a vitorlásturizmus! Lényeges a Sió-projekt teljes körű kiépítésének megoldása is egyben! Fontos kérdés az illegálisan és másképp feltöltött déli (leginkább 3 település érintett ebben csupán!) parti területek állami kisajátításának átgondolása, az északi és déli parton együttesen meglévő partvédő művek egységes, 15-20 cmrel való megemelése. A kormányzati programhoz kapcsolódóan véleményem szerint átgondolásra érdemes a Balaton környékén záportározók és a - rekultivált zagykazetta területeken - halastavi tározók részbeni megépítése, vízszint védterületek kijelölése mellett. Kérem elnök urat nyílt levelem támogatásában és a döntéshozók felé történő hathatós képviseletben! Tisztelettel: Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere

[close]

p. 8

TELEPÜLÉSEK BALATONI 2012. NOVEMBER Gardália – tizenegyedszer Cseppet sem kopott a tihanyi gardafesztivál fénye, sőt: a megújuló felső falurész még vonzóbbá tette az utószezon leglátványosabb eseményét. Az idén is háromnapos programsorozat az eleinte ködös idő ellenére ezreket vonzott, s hiteles tanúkként igazolhatjuk, számos külföldivel is találkoztunk a vásári forgatagban. Mint korábban, most is az önkormányzat és a Tihanyi Vinitores Tychonienses Borrend szervezte sok-sok segítővel és támogatóval a gardáliát. Tihany polgármestere, Tósoki Imre elmondta, hogy a tihanyi halászoknak kívántak ezelőtt 11 évvel emléket állítani a rendezvénnyel, azzal a tudatos szándékkal, hogy a nyári szezonon túl is legyen valami vonzó esemény a faluban. És mert Tihany szinte kizárólag az idegenforgalomból él, a célt mindenki komolyan vette. A sikert igazolja a látogatottság, az egy évtizedes siker és lankadatlan érdeklődés. Bár az igazi hideg, a gardák csapatos vonulásának ideje még nem érkezett meg, így is tisztességes zsákmánnyal térhettek kikötőbe a halászhajók, melyeket három „teltházas” nézőhajó is követett. A fogást a tihanyi kikötőben legalább ezren várták a füredi fúvósok zenéje közepette. Ezt követően a nagy köztiszteletnek örvendő veterán halászférfiak – Pekár Miklós, Varró János és Végh László – vezetésével megindult a lovas kocsis, kisvonatos, gyalogos menet az apátsághoz, ahol Korzenszky Richárd perjel szép példabeszéd után áldotta meg a fogást és az újbort. A gardália idei díszvendégét, Veszprémet az év polgármestere címet elnyert Porga Gyula polgármester képviselte. Tihanyba érkezett Kontrát Károly és Halász János államtitkár, több balatoni település polgármestere is. A templomból az ünnepi menet – élen kéttucatnyi borrend díszbe öltözött képviselőivel – a még építés alatt álló Pisky sétányon a Visszhang-dombra vonult, ahol végre lángra lobbanhatott a szőlővenyigékből összehordott máglya, melynek parazsa fölött (kizárólag orgonavesszőn!) a hetvenkétszer beirdalt, paprikás lisztben megforgatott gardák sültek ropogósra. Mindeközben a színpadon egymást váltva folytak a kulturális műsorok, valamint a borrendi tagavatás látványos ceremóniája. A gardafesztivál immáron hagyományos része volt a Pro Tihany-díj átadása, melyet idén Salánki Sándor és Sörös József vehetett át. A Németh László Művelődési Házban Beke G. László „Balatoni impressziók” című fotókiállítását tekinthették meg az érdeklődők; sokakat vonzott a Szabadtéri Néprajzi Múzeum népiszerszám-bemutatója, a halételek versenye, a horgászverseny a tihanyi Belső-tó partjainál, a sütés-főzés, a kirakodóvásár. Zatkalik Hévíz és Csopak nyerte a virágos fődíjat 8 A Virágos Magyarországért környezetszépítő verseny idei díjait Hévízen osztották ki. A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Turizmus Zrt. közös fődíját a városok közt Hévíz, a falvak kategóriájában Csopak, győztes helyezését a városok kategóriájában Hévíz nyerte el. Az elismerés a településeket az európai virágosító verseny mezőnyébe kerülésre jogosítja. A fürdőváros sportcsarnokában tartott gálára közel 300 önkormányzat kapott meghívást. A rendezvényt köszöntötte házigazdaként Papp Gábor polgármester. A műsoros programon mintegy 120 különféle elismerés lett kiosztva. A rendezvény sajtótájékoztatóján a versenyt kiírók képviseletében Horváth Gergely, a Magyar Turizmus Zrt. turisztikai vezérigazgató-helyettese az 1994 óta hagyományos megmérettetés fontosságáról, a turizmust befolyásoló eredményeiről beszélt. Hangsúlyozta: a települések versenye nem csak egymás közt ösztönző, jó hatással van arra is, hogy a vendéglátóhelyek, s a lakók is kivegyék részüket a környezetszépítésből. Szimbolizálja egyben a turisztikai és a kertészeti szakma összefogását. Mindez jelképe a magyar vendégszeretetnek, ennek kinyilvánításában nagy szerepük van mindazoknak, akik a virágosítási mozgalomban részt vesznek, ezen munkával hozzájárulnak a magyar turisztikai országkép alakításához. Prutkay János, szervezőbizottsági elnök kiemelte, hogy a versenyszellemben való közös tenniakarás fontos kapcsolatépítő erőt is jelent a turizmusban érdekeltek körében. A virágosítással együtt nagyobb figyelmet kap a településtisztaság, a vendégváró célpontok természeti és épített környezeti állapotának javítása, ami a minősítő szempontok közt is jelen van. Mindezek értékelő bizottsági számbavétele alapján jelentette be Hévíz és Csopak győzelmét, s azzal az Európai Virágos Városok és Falvak versenye mezőnyébe való jutásukat. A Virágos Magyarországért verseny fővédnökeként Kunczéné Fellegi Katalin beszélt arról, hogy az európai versenyen 12 ország városa, illetve falva közt szerepel a két magyar üdülőtelepülés. A kiválasztás a nemzetközi mezőnyben 25 ezer helységből történt, melyek környezeti szépítésében mintegy 50 millió ember vett részt. A virágosító közösség Európa legnagyobb civil szervezetének tekinthető, a verseny több mint három évtizedes múltra tekint vissza. A bírálati kritériumok közt a díszítés színvonala mellett szerepel az ökológiai, természetvédelmi szempontok érvényesü- lése, az önkormányzat és a lakosság együttes munkájával teremtett települési arculat. Az értékelő bizottság a jövő nyár folyamán tartja meg a szemléket, az eredményhirdetés szeptember 27-én lesz, Belgiumban. - Az első szó a köszöneté kell, hogy legyen - mondta Papp Gábor, a nyertes fürdőváros polgármestere. - Köszönetet mondok mindenkinek, akinek része van ebben az eredményben. Ide értve a közterületekért felelősöket, a lakókat, a vendégeket, akiknek munkájával, illetve a véleményük kinyilvánítása révén, s azt elfogadva Hévíz mindennapjaiban jelen van mindaz, ami a verseny mérésének szempontjai között döntő. Köszönöm a város nevében a zsűrinek, hogy ezt a tevékenységet így értékelte. Bízom, hogy az elismerés újabb erőt ad, amivel méltóképpen tudunk helytállni az európai szintű összehasonlítás mezőnyében is. Horváth Gergely, Prutkay János, Kunczéné Fellegi Katalin, Papp Gábor és Ambrus Tibor a rendezvény sajtótájékoztatóján Ambrus Tibor, Csopak község polgármestere hasonlóképpen szólt, vázolva azt az arculatformálást is, amin immár több éve tervszerűen munkálkodnak, a környezetszépítéssel együtt kiemelve a község balatoni üdülőhelyi és borvidéki jellegzetességeit. További díjazottak között a miniszterelnök különdíját Lévai Anikó, Orbán Viktor felesége adta át Egernek és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Hidvégardónak. A balatoni régió települései közt különdíjban részesült Alsóörs, Balatonfüred, Balatonlelle és Gyenesdiás. Horányi Árpád

[close]

p. 9

2012. NOVEMBER BALATONI TELEPÜLÉSEK Hercegi hétköznapok és ünnepek Az Új Széchenyi Terv keretében elnyert több mint 1,8 milliárd forintos támogatással hamarosan indulhat a „Hétköznapok és ünnepek egy hercegi kastélyban - a keszthelyi Festetics-kastély évszázadai” című turisztikai beruházás. Az erről szóló támogatási szerződést október végén írta alá a programot indító Regionális Fejlesztési Tanács volt elnökeként Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Breznovits István, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója és Pálinkás Róbert, a nyertes Helikon Kastélymúzeum Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. Az esemény sajtótájékoztatóján Manninger Jenő elmondta, hogy a beruházáshoz korábban kilátásban lévő 750 millió forint összeget sikerült 1,82 milliárdra növelni. Hangsúlyozta: ez az előkészítő menedzsment kiváló szakmai munkájának köszönhető. A pályázat tartalomban és minőségben is gazdagabb, s olyan színvonalú lett, amiért nagyobb támogatásban részesült, mint a régióban ugyancsak nyertes Fertőd és Pannonhalma. Pálinkás Róbert utalt rá, hogy a siker mögött több mint egy éve tartó munka van, az eredmény zálogának pedig a legjobb szakemberek megtalálását tartja. A fő cél a kastély vonzerejének továbbfejlesztése, a Festetics örökség hatékonyabb kiaknázása és korszerű fejlesztések, szolgáltatások megvalósítása. Mindez eddig kihasználatlan lehetőségek feltárásával, épület felújításokkal, integrált látogatómenedzsment rendszer kialakításával, új arculat megteremtésével jön létre. A beruházás olyan komplex turisztikai attrakciót eredményez, amely mindenben megfelel a 21. századi kívánalmaknak. A program részleteiről beszélt Virágh Zsolt művészettörténész, a pályázatot készítő Magyar Kastélyprogram Nonprofit Kft. ügyvezetője. A legjelentősebb elem, mintegy 900 millió forintos építési költséggel az egykori Amazon Szálló turisztikai hasznosítása lesz. Az akadálymentesség feltételeinek is megfelel majd az épület. Ott kap helyet új állandó kiállításként a „Főúri utazások kiállítás és Veteránautó Látogatóközpont” - életképek, járművek és egyéb tárgyak bemutatásával, interaktív termekkel. A házban kulturális programok számára alkalmas rendezvényhelyszínt is kialakítanak. Az épület felújítása méltó kiegészítése lesz az önkormányzat által folytatott nagyszabású városrehabilitációs programnak. Sor kerül továbbá a park fejlesztésére is, melyben nem csak kertépítészeti munkák zajlanak. Új látnivalóként lepkeház készül, a látogatói útvonal összekapcsolódik a pálmaházzal. A kastély főépületében bővítik az enteriőrök kiállítóterét: a jelenlegi titkársági és igazgatói iroda helyiségei a látogatókat fogják szolgálni. Kialakítják a Festetics család tagjait bemutató Festetics Arcképcsarnokot, mely a mecenatúrájuknak, a közjót szolgáló tevékenységüknek állít emléket. Megújulnak és új tárlatokkal is kiegészülnek az állandó kiállítások. A felfrissített „Főúri életforma” 18 terme és a Helikon Könyvtár egyedülálló anyaga mellett a magyar hercegi családokat bemutató kiállítás is várja majd a látogatókat. Új látogatóterekkel bővül továbbá a pincében lévő Bormúzeum is. A pince és az első emelet között lift fog működni. Átalakul a látogató útvonal, külön válik a bejárat és a kijárat, a forgalomnövekedéssel számolva bővülnek a kiszolgáló helyek: pénztár, kávézó, vizesblokk, ajándékbolt. A nagy léptékű beruházás közvetve hozzájárul Keszthely turizmusának növeléséhez, hosszú távra szólóan a későbbi újabb fejlesztési ütemek megalapozását is jelenti. A befejezés tervezett ideje 2014. október 30-a. Horányi Árpád Alsópáhoké a staféta Országos jelentőségű eseménynek adhat majd otthont 2013ban Alsópáhok. Az üdülőtelepülés a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége (KÓTA) jövő évi zenei világnapi hangversenye rendezési jogát kapta. A vendéglátás megtisztelő lehetősége a Bodzavirág Népdalkör teljesítményének köszönhető. A zenei stafétát Szolnokon, a városháza dísztermében rendezett találkozón vette át az idei házigazdáktól Czigány Sándor polgármester és Füle Jánosné, a dalkör vezetője. Rangot jelent, hogy a magyar folklórkincset őrzők és továbbvivők közösségeit fogadhatják jövőre. Ezzel a község hagyománytisztelő, művészetteremtő munkájának megismerése előtt is szélesebbre tárulnak a kapuk. 9 Betakarítás ünnepe Felsőörsön Második alkalommal rendezte meg a helyi önkormányzat és a Nők a Felsőörsért Egyesület a betakarítás ünnepét. A szervezők a szüreti felvonulás után finom borokkal, ételekkel és sokrétű programokkal várták az érdeklődőket. A kora délutáni órákban nagyon sokan gyülekeztek a helyi civilház udvarán, miközben az emberek bordalokat énekeltek. A Lovasról érkező betyárok hangos ostorpattogtatás közben jelezték, hogy véget ért a szüret, eljött a betakarítás ünnepe. A szüreti felvonuláson sokan dalra fakadtak, miközben a helyi boros gazdák borait kóstolták. A Fő téren a Hegyenjárók Táncegyüttes műsorát tekinthették meg az érdeklődők, közben a helyi Búzavirág Népdalkör is dalra fakadt. Miután a menet végigvonult a falun, a civilházban folytatódtak tovább a műsorok. A kézműves foglalkozás elsősorban a gyerekeket kötötte le. Néptánccsoportok és népdalkörök léptek fel a színpadon. A nemrégiben megalakult helyi színjátszó kör kabaréjelenetet adott elő, míg az operett slágerek elsősorban az idősebb korosztályt ragadta tapsra. A Nők a Felsőörsért Egyesület finom ételekkel járult hozzá a rendezvény sikerességéhez, mely esti utcabállal zárult. Szendi Péter

[close]

p. 10

TELEPÜLÉSEK BALATONI 2012. NOVEMBER A szüreti vigadalom másnapján ünnepelt a borrend A Kelet-Balatoni Borrend újabb borlovagokat fogadott soraiba. Az ünnepélyes avatásra 2012. szeptember 30-án került sor a református templomban. A kezdő áhitatban Németh Péter lelkész az irgalmas samaritánus történetét olvasta fel. Kiemelte ebből, hogy az olaj és a bor a korabeli gyógyászat eszközei voltak. Jézus példázata ma is embertársai segítését kéri borlovagoktól és nem borlovagoktól egyaránt. Az avatás Tömör István ceremóniamester vezetésével zajlott. Az új tagoknak a borrend hagyományai szerint bizonyságot kellett adniuk borászati ismereteikről, majd a próbát követően Győrfi Károly, a borrend nagymestere lovaggá ütötte a jelölteket. Az áldást követően újdonsült borrendi tagként Mészáros János Elek lepte meg énekével a jelenlevőket. Hangja gyönyörűen betöltötte a templomot, énekét a tavaly száz éves orgonán Sipos Csaba, a gyülekezet kántora kísérte. A templomi felemelő alkalom a Himnusz közös éneklésével ért véget. 10 Ünnepélyesen tagjai közé fogadta a borrend Mihalovics Miklós balatonvilágosi borászt, Németh Tibort, a magyar borok elkötelezettjét, borbarátot, Horváth Katalint, aki az aligai családi birtokon szőlész-borászkodik, Keresztes Jánosnét, aki kenesei családi vállalkozásban szőlőtermesztéssel és borkészítéssel foglalkozik. Tiszteletbeli tagok lettek: Németh Sándor helyi borosgazda és Mészáros János Elek előadóművész, borosgazda. Az elmúlt évben a közösségért végzett munkájáért nagymesteri dicséretben részesült: Koczor Mária pecsétőr és Kürthy Ibolya kincstárnok. Az avatáson részt vett Mihalovics Dóra, Magyarország Borkirálynője, valamint a Balaton keleti tájegységén működő borbaráti klubok képviselői, erősítve ezzel is a térségi együttműködést. A meghívottak ezután a szomszédos gyülekezeti házban borkóstolás és finom falatok mellett ünnepeltek tovább. Az est meglepetése a borrend hatalmas (és finom) „zászlós tortája“ volt, melyet a Keresztes család készíttetett erre az alkalomra. GYHM JÓ ÜTEMBEN HALAD A SIÓFOKI KÓRHÁZFEJLESZTÉS Tető alá került a siófoki kórház új sürgősségi szárnya. Öt hónappal a beruházás indulása után állnak a falak, elkészült a födém, és elkezdődtek a belső munkálatok. A betegek számára legtöbb kényelmetlenséget jelentő munkafázisokkal a vállalásoknak megfelelően végzett a kivitelező, így már az ősz első napjaiban hozzáláttak a villany- víz- és fűtésszerelési munkáknak, belső vakolásnak. A régi sürgősségi fogadóépület helyén készülő, a korábbinál nagyobb alapterületű épületrész már jövő januárban készen állhat arra, hogy a belső struktúra átalakításának részeként kialakítsák az ott helyet kapó sürgősségi osztályt, központi műtőt és sterilizálót. A jelenleg szétszabdalt diagnosztikai és terápiai egységek a jövőben így egy helyen érhetők majd el. A komplex ellátási tömböt már részben új műszerparkkal szerelik fel. A közbeszerzési eljárás lezárása után több mint 1 milliárd forint értékű eszközállománnyal gyarapodhat az immár állami kézben lévő kórház, egyebek között új CT és az intenzív ellátáshoz, a műtőkhöz szükséges berendezések beszerzésére nyílik lehetőség. Az új épületrész használatbavétele után kezdődnek a felújítási munkák a kórházban. Az intenzív osztály műszaki állaga megköveteli, hogy részleges rekonstrukciót, felújítást kapjon. A központi radiológia a főépületbe kerül és a II. emeletre koncentrálódik. A fekvőbeteg osztályok területén is lesznek átalakítások és áthelyezések – sebészet, belgyógyászat. A több mint 3 milliárd forintos siófoki kórházfelújítás az európai uniós pályázatoknak köszönhetően az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában valósul meg.

[close]

p. 11

2012. NOVEMBER BALATONI TELEPÜLÉSEK Sikeres fonyódi szezon A tavalyinál jobb szezonról számolhatott be Hidvégi József, Fonyód polgármestere. Bár végleges adatokkal még nem rendelkeznek, az már bizonyos: a százezret is meghaladja a városban regisztrált vendégéjszakák száma. A kánikulai napokon tízezrek keresték fel a strandokat, melyek – különösen a mélyebb vizű bélatelepi fürdőhelyek – mindvégig kitűnő feltételeket biztosítottak a lubickoláshoz, napozáshoz. - A kedvező időjárás mellett Fonyód népszerűségéhez bizonyára hozzájárultak a színvonalas programok. A nyáron átadott szabadtéri színpadon egymást érték a nívós produkciók – a település saját büdzséjéből nyolcmillió forintot fordított erre a célra, de pályázati források is segítették a szervezőket. A kedvező őszi időjárásnak köszönhetően a hosszú hétvégeken ismét benépesedett a kikötő és környéke – a hatalmas tömeg láttán felvetődött annak lehetősége, hogy jövő év szeptember-októberében esetleg egy nagyrendezvénnyel is szórakoztathatnánk a publikumot, a hozzánk látogató ezreket. Örömmel tölt el bennünket, hogy egyre több német és lengyel turistát köszönthetünk településünkön, s testvérvárosunk, Érsekújvár lakói is gyakran felkeresnek bennünket – értékelte a szezont a polgármester. Hidvégi József elmondta: november végén hivatalosan is átadja a kivitelező a megszépült, felújított belvárosi utakat, tereket, közösségi létesítményeket, míg a bíróság volt épületében létrehozott művelődési központ avatása jövő év májusában esedékes. Fonyód fejlesztése azonban ezzel nem áll – pályázati forrásból újítják fel a strandokat, bővítik a bélatelepi kikötőt, az eredeti szépségében állítják helyre a Kripta villát, ahol Szikra János festőművész állandó kiállítása fogadja majd a lírai alkotások iránt érdeklődőket. Süli F. Alsóörs: Hasznot hozó fejlesztések a turizmus bevételeiből Ami csak a legutóbbi fejlesztéseket illeti, a strandon kiépített közvilágítással hangulatos esti parti sétány alakult ki, duplájára emelték a homokos sportpályák területét, az egyre népszerűbb kempingben korszerűsítették a vizesblokkot, térköves utat avattak, a férőhelyekért, valamint a kempinghez tartozó, a strandbejárat feletti, 18 személy befogadására alkalmas apartmanokért „sorban álltak” a vendégek. A strand és környékének közbiztonságát szolgálták a rendőrséggel együttműködve felszerelt térfigyelő kamerák, a szezon eleji autófeltörést leszámítva nem történt újabb bűncselekmény, megszűntek a strandi lopások is. A 71-es főút alsóörsi szakaszán két helyen pályázati támogatással megvalósult a forgalomcsillapítás. Természetesen az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten fejlesztéseket hajt végre a település turizmus által kevésbé érintett területein is. Az elmúlt években a költségvetésben elkülönített útalap és az érintett ingatlantulajdonosok hozzájárulásával egyre több út kap szilárd aszfaltburkolatot, napelemeket helyeznek el a sportcsarnoknál, folyamatosan bővítik a közvilágítást, pályázati támogatással elkezdődik a település központjában a Merse Leader Kultúrpark kialakítása, 8000 négyzetméteren számos különlegességet kínáló szabadidő központtal. Legutóbbi számunkban tudósítottunk az általános iskola és kézilabda utánpótlás központhoz kapcsolódó. mintegy tízmillió forintos költséggel megvalósított, 30 fő befogadására alkalmas diák szálláshely átadásáról, a létesítmény nyáron természetesen vendégeket is fogad. Október végére az óvoda udvarában részben társadalmi munkával térkő burkolatot raktak le, a kétsávos úton az apróságok megismerkedhetnek a közlekedés néhány fontos szabályával. Ugyancsak az óvoda – sokáig kopár udvara zöld gyepszőnyeget kapott. Az igazi „nagy dobás” 2013-ban jöhet létre, a több mint száz éves, meglehetősen leromlott állapotú jelenlegi polgármesteri épület és környezete értékesítésével, lényegében saját forrásból új hivatalt hoznak létre a művelődési házhoz építve. Az elkészült és a szükséges engedélyekkel rendelkező terv szerint a 300 négyzetméteres létesítmény korszerű feltételeket biztosít mind az ügyfelek fogadásához, mind az itt dolgozók munkakörülményeihez. A belső udvarral bővül majd a falu rendezvényeinek helyszínválasztéka is. Juhász Ferenc 11 Aligha a véletlenek összejátszása, vagy a szerencse játszott szerepet abban, hogy idén nyáron a vendégek szavazatai és az internetes voksok alapján Alsóörs ismét a Legkedveltebb nyaralóhely címet nyerte el. Hebling Zsolt polgármester többször elmondta, a képviselő-testület a turizmusból származó bevételek jelentős részét évek óta olyan beruházások finanszírozásába forgatja vissza, amelyek tovább növelik a település vonzerejét, így újabb források keletkeznek. Ebben az évben a kedvező időjárásnak és a tavalyihoz képest nem emelt díjaknak is köszönhetően például harminc százalékkal emelkedett a strand forgalma, az első gyorsadatok szerint 3,7 százalékkal nőtt a kurtaksa bevétel is.

[close]

p. 12

PANANET BALATONI 2012. NOVEMBER Nyugat-Pannónia nemzeti parkjai A PaNaNet könyv borítója is a régió sokszínűségére utal 12 A PaNaNet (Pannonian Nature Network) a burgenlandi és nyugat-dunántúli nemzeti parkok, natúrparkok egyedülálló, határon átívelő összefogása közös természeti örökségünk bemutatása, értékeink tudatosítása céljából. Magyar részről 3 nemzeti park igazgatóság (Fertő-Hanság, Őrségi, Balaton-felvidéki), továbbá a 4 nyugat-dunántúli natúrpark, osztrák részről a Neusiedler See Seewinkel Nemzeti Park és a 6 burgenlandi natúrpark vesz részt a hálózati együttműködésben. A 2008. második felében indult és 2013. végéig tartó PaNaNet projekt magában foglalja a határon átnyúló közös kínálat- és termékfejlesztést, közös képzéseket, továbbképzéseket, valamint nyilvánossági és marketing feladatokat, továbbá a természetturisztikai infrastruktúra fejlesztését. A projekt során a résztvevő partnerek közös PaNaNet arculati elemeket dolgoztak ki, létrejött a közös honlap (www.pananet.eu), elkészült a teljes PaNaNet régiót ábrázoló turistatérkép, valamint több információs és ismeretterjesztő kiadvány. A számos gyönyörű fotóval és grafikával illusztrált PaNaNet könyv az egyedülálló együttműködés üzenetét hordozza, de egyben a tájegységek közötti különbözőségeket is megjeleníti. Nagy érdeklődés övezte a PaNaNet akkreditált természetvédelmi túravezető képzést, amelyet összesen 30 fő végzett el sikeresen. Az első képzést 2011 tavaszán Kerkaszentkirályon, a második képzést 2011. őszén Sármelléken (Kis-Balatonon) tartották meg. A PaNaNet projektet és annak védett területeit bemutató promóciós eszközt a nagyközönség számára első alkalommal 2012. április 20-án Illmitzben, a BirdExperience rendezvényen mutatták be, ahol a projektpartnerek egymás mellett felállított paravánjai, információs PaNaNet akkreditált természetvédelmi túravezető képzés, terepi gyakorlat PaNaNet promóciós eszköz „bevetésen”

[close]

p. 13

2012. NOVEMBER BALATONI PANANET i és natúrparkjai A PaNaTOUR résztvevői a túra végállomásán, Kerkaszentkirályon PaNaNet konferencia Lentiben pultjai látványos PaNaNet sarkot alkottak. Azóta számos más helyszínen (Kerkaszentkirály, Molnári, Letenye, Sarród, Eisenstadt, Lenti) nyilvánosságot kapott az installáció. A projektpartnerek szándéka, hogy a projektidőszak hátralévő részében és azt követően is minél több helyre eljusson az „utazó kiállítás”. A projekt számos rendezvénye közül az egyik legkülönlegesebb a 2012. június 25-30. között megvalósított határon átnyúló PaNaTOUR promóciós kerékpártúra volt, amely evezéssel indult a Lajtától és kerékpározással folytatódott a Muráig. A PaNaTOUR 6 napja során mintegy 350 kilométert tettek meg a résztvevők az osztrák-magyar határtérségben. Gyönyörű tájakon kerékpározva megismerhették a nemzeti- és natúrparkok látnivalóit, izgalmas programkínálatát, illetve betekintést nyerhettek a határon átnyúló program által támogatott további ökoturisztikai fejlesztésekbe is. Az „Ökoturizmus és természeti örökségünk: regionális termékek” – címmel 2012. szeptember 27-én Lentiben megrendezett nemzetközi PaNaNet konferencia kitűnő lehetőséget biztosított egy széleskörű, határon átnyúló szakmai tapasztalatcserére a jó példák, bevált módszerek és az elkerülendő hibák kölcsönös bemutatásán, megvitatásán keresztül. A konferencián a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkársága képviseletében Ugron Ákos Gábor főosztályvezető vett részt, aki a Nemzeti Parki Termék Védjegy népszerűsítését kiemelt természetvédelmi célként említette. A résztvevők egyetértettek abban, hogy a regionális, illetve helyi termékek természeti örökségünk részei, egy adott térség identitását erősítik, valamint hozzájárulnak az adott régió fenntartható fejlődéséhez. A projekt keretében még folyamatban lévő tevékenységek sorában említhető többek között a közös kínálat- és termékfejlesztés, további szakmai és népszerűsítő rendezvények szervezése, a Mura-mentén vízitúra fogadóbázis létrehozása, a közös PaNaNet film, valamint további kiadványok elkészítése. A PaNaNet projekt az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében, az Európai Unió, az Osztrák Köztársaság, Burgenland és Magyarország társfinanszírozásával valósul meg. Összeállította: 13 Csónaktúra a Murán (Fotó: Lelkes András) Józsa Erika turisztikai szakreferens (Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság)

[close]

p. 14

TELEPÜLÉSEK BALATONI 2012. NOVEMBER Hévíz és a kínai Guilin testvérsége Október 16. és 25. között, meghívásnak eleget téve járt Kínában Hévíz polgármestere, Papp Gábor és Kepli József János alpolgármester. A látogatás során a Kína turisztikai fellegvárának számító Guilin város központi kerületével testvértelepülési szerződést kötöttek. Mindennek előzményéhez tartozik, hogy a fürdővárosi önkormányzat a meglévő együttműködések ápolása mellett a kapcsolatépítések új irányaként választotta a keleti országokat, tekintve, hogy azok mind turisztikai, mind gazdasági szempontból ígéretes lehetőségeket kínálnak. A város vezetése az elmúlt két évben kapcsolatokat alakított ki orosz és kínai településekkel. Ez idő alatt közel 100 kínai delegáció járt Hévízen, közülük többen a városukba szóló meghívási céllal érkeztek. Guilin küldöttsége még ez év elején kezdeményezett szorosabb együttműködést. A képviselő-testület márciusban határozott arról, hogy a megkeresés nyomán hozzáfog az együttműködés konkrét elemeinek kidolgozásához, s ekkor fogadták el az októberi látogatásra szóló meghívást is. Papp Gábor és Kepli József János sajtótájékoztatón beszélt útjuk programjáról. Először Pekingbe látogattak, ahol Kusai Sándor nagykövettel tárgyaltak a kapcsolatok leheHévíziek tárgyalása a guilini turisztikai hivatalban tőségeiről. Guilin a hévízieket a nemzetközi és természetvédelmi feladatokban történő együttműködésre turisztikai kiállítása és vására keretében fogadta, ahol Magyarorszáhelyez hangsúlyt, utóbbi a környezeti értékei miatt Guilin szágot Budapest és a fürdőváros képviselte, továbbá Franciaország és Lengyelország volt jelen. Hévíz 500 négyzetméteres standon mutat- mára is nagyon fontos. Hévíz a további együttműködés során a gyógyászatra épülő turizmusban szerzett tapasztalatait és honi kozott be, amit mintegy százezren látogattak. Ott került sor a testlehetőségeit tudja átadni, illetve bemutatni Guilinnek, miután a vértelepülési szerződés aláírására, az eseményt 40 televíziós kínai városban a gyógyászat és turizmus összekapcsolása ismeretcsatorna közvetítette. len területnek számít. Az ötmillió lakosú, évente 20 millió turistát A megállapodás elsősorban a turisztikai, valamint a környezetfogadó kínai város történelmi és természeti környezete miatt kedvelt a turisták körében. Hévíz város vezetői ez alkalommal jártak Sanghaj Xuhui nevű kerületében is, ahol A Mészáros T. László fotóriporter nevével jegyzett „Szeretettel vár” című minikönyvek ugyancsak testvérvárosi együttműködés lesorozat új darabja Hévíz látványosságaival jelent meg. hetőségeinek előkészítéséről tárgyaltak, koA képes kalauzhoz Papp Gábor, a város polgármester írt ajánlást, kínálva azt a számtalan rábbi megkeresésre reagálva. A hévízi lehetőséget, amelyeket a fényképek mutatnak. A kötet exkluzív tallózást enged a fürdőváros városvezetők elmondták: a találkozón körnevezetességeiben, szépségeiben. Régi képeslapokon megjelenik a múlt is, mit a gyógytó for- vonalazódott, hogy a sanghaji kerülettel a rásához hasonlóan örök táplálója a jövőnek. A századfordulós üdvözletek után a mai arculat turizmus mellett kulturális, egészségügyi és kialakulási folyamata követhető nyomon, fotóművészeti értéket is képviselő felvételekkel. Év- oktatási téren látszik az együttműködés leés napszakok szerint, a mindenkor hangulatos miliőt, a gyógyászatot, az igényes kulturális ki- hetősége. A két település képviselői megálkapcsolódás programjait egyaránt megidézi az albumszerű, kis képeskönyv. A tradíciók mel- lapodtak abban, hogy a közeljövőben letti újdonságok közt betekintést enged a nemrég alakult Hévíz Színpad társulatának magyar fotós egy kiállítás keretében mutatja művészetteremtő munkájába, a megújul római kori romkert látványosságaiba. A városrészek be Xuhuiban Hévízt, majd a kínai városban sajátosságait a centrumtól a tavon át a szép egregyi szőlőskertekig, az aktuális rendezvények- készített fotóiból Hévízen rendeznek bemukel együtt emeli ki a felvételek sokasága. tatót. A szöveg angol, német, orosz és kínai fordításban is olvasható. H. Á. Horányi Árpád 14 Hévízi látványkínáló

[close]

p. 15

2012. NOVEMBER BALATONI TELEPÜLÉSEK Tökéletes tökételek és töklámpások versenye Tizennegyedik alkalommal rendezték meg október második hétvégéjén Balatonboglár szőlőskislaki városrészében a Töklámpás Fesztivált a Tökéletes tökételek sütő főző versenyét, ahol a színpadi produkciók mellett kiállítás, vásár, játszóház és bál is színesítette a programkínálatot. A néphagyományokat népszerűsítő rendezvényen idén 9 csapat 14 tökből készült étele került zsűri elé. Szinte évről-évre visszajáró csapatok neveznek a versenyen, ahol a tökkel töltött és a tökös-mákos palacsintától a töklecsón és tökfasírton át, egészen a tökös pizzáig és a tökből készült tiramisuig számos ételt kóstolhatott az érdeklődők sokasága. Több mint harminc töklámpásos házat járt végig sötétedést követen a háromtagú zsűri. Az érdeklődőket kisvonat szállította a benevezett portákhoz. - Évről-évre kevesebb a tök a házaknál, ezért a tavalyi évtől már madárijesztő-versennyel is bővítették a kínálatot, az idén kettőt állítottak – mondta Szalai Tünde, a balatonboglári városi művelődési ház vezetője. Tavaly indították először a tökös népmese-illusztrációk versenyét is, melyre idén az óvodások két alkotással, a Vajas Pánkóval és Az aranyszőrű báránnyal készültek. A kulturális intézmény vezetője kiemelte, hogy a Balatonboglár egyik kiemelt rendezvényének számító kétnapos fesztivál lebonyolításában harminc önkéntes segédkezett. 15 Sószoba Fenyvesen Október közepén készült el a balatonfenyvesi Kisfenyő Óvodában egy sószoba, melyhez egy használaton kívüli – egykori gazdaságiirodát alakítottak át. A szobába 6 négyzetméteres 16 centiméter vastagságú parajdi kősót tartalmazó fal került, borovi fenyő rácsozattal. A 900 kg sót tartalmazó fal mögé vízzáró védőfóliát helyeztek, illetve a szobát felszerelték egy ventillációt biztosító berendezéssel. Hackl Szilvia elmondta, hogy a gyermekek részére megfelelő ülőpad került a szobába, melyet a jövőben somokozóval (só-homokozóval) és színterápiával is bővíteni szeretnének. Az óvónő kiemelte, hogy azért szorgalmazták a szoba kialakítását a fenntartó önkormányzatnál, mert a sóterápia köztudottan hatékony a felsőlégúti megbetegedések kezelésében, megelőzésében.

[close]

Comments

no comments yet