2012. július Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2012.07

Popular Pages


p. 1

B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2012 JÚLIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 A legnépszerûbb nemzeti park a Balaton-felvidéki 9 Megnyílt a siófoki pláza 15 Minõségi fejlesztés Badacsonylábdiban 23 A szezon legjobb sportvezetõje

[close]

p. 2

2 AKTUÁLIS LAPSZÉL Jó nyár jár rája A címbeli nyelvtörõ jutott eszembe, mikor a mögöttünk álló forró heteket próbáltam rendszerezni. Merthogy a nyár úgy ránk szakadt, ahogy az dukál: hõség reggeltõl estig, kemence-napsütés még a napkelte és nyugta közti idõn is túl, „levesmeleg” Balaton, meleg sor hideg sörért. Bezzeg tavaly! Annyit sírt a vendéglátás a rossz idõ miatt, hogy a könnyek egy részét le kellett engedni a Sión. Aztán csak helyreállt a rend, ám akkor már késõ volt (lett): a be- és kikalkulált összegek se ide, se oda nem folytak be, ki-ki kapkodott a fejéhez. Hát akkor – tessék már nekem megmondani – mi az ördögnek szidalmazzuk a több hetes kánikulát? A strandokon ott volt az is, aki évek óta víziszonytól szenved, az esti rendezvényeken hullámzott a tömeg. A parkolók is megteltek. Mivel folytassam? Megvolt minden, ami leltári kelléke a nyárnak. Aztán – midõn felelevenítettem jó néhány beszélgetésem, interjúm – csak megfejtettem 2012 nyarának nagy kérdését (tegyük hozzá, ehhez nem kell sok spiritusz, de az agybutító meleg csak fölmenti e sorok íróját idõleges beszûkülése miatt). Nevezetesen: kinek mi nem tetszik idén? Vegyük csak sorra! Ott a teli strand: törölközõt sem lehet letenni, mert egymásba érnek a naptejes és izzadt testek. Félrehív a vendéglõs: mit gondolsz, hány adag ebédet adtam el ma nekik – kérdi, s fejével a tömeg felé int. Mondok egy háromjegyû számot, mire keserû kacaj hagyja el a száját. Õ is mond egyet, most én vagyok soron. Ha éhes a nagycsalád, õk is befalnak ennyit. Az üdítõt, szendvicsnek valót megveszik a nagyáruházban, itt meg elmajszolják… A sörös-üdítõs sincs kabarébeli hangulatban. Mutatja a raktárt: tele, majd a pénztárgépet: gyöngécske, pedig hely az lenne fiókjaiban. Szerencsére az ingyenes szabadtéri program: vannak is szép számmal, de a fizetõsre alig váltanak jegyet. Az egyiken magam is ott voltam, ám a sorokat azokkal próbálták meg feltöltögetni, akik ilyen vagy olyan módon kötõdtek az intézményhez, s már protokollból is illet ott lenniük (mit szól a fõnök, ha nem…) Az egyik múzeum elõtt ismerõs apuka. Õ már nem ment be, vendégeit meglepte egy-egy (drága) belépõvel, nekik meg azt mondta, ott benn légszomja van. Ki kell hát mondani: „mindenki a saját szintjén nyomorog”. Idézem, mert találóan mondta egy – a mások szemében gazdag – üzletember. Úgy érvel, hogy nincs hathatós ellenérvem. Csóri itt csaknem mindenki, de erején felül is akar valamit: családjának egy vakációt. Viszszafogottat, de vakációt. Magyar mentalitás magyar szereplõkkel, 2012 nyarának Magyarországában. És elõttünk még a nyár második fele. Mit tegyünk bele most? Álmokat, realitásokat? Oldja meg mindenki maga! – csapja le söröskriglijét alkalmi beszélgetõtársam, aztán kér egy újabb rundót. Én fizetem… Mádl Ferenc nevét viseli Tihany új tere Az egy éve elhunyt Mádl Ferenc nevét viseli júliustól Tihany fõtere. Az ünnepségen ott volt egykori köztársasági elnökünk özvegye, Dalma asszony, számos közéleti személyiség, élükön a jelenlegi köztársasági elnökkel, Áder Jánossal. Tihany azzal, hogy Mádl Ferencrõl nevezte el megújult fõterét, kifejezte ragaszkodását a néhai elnök által képviselt értékekhez. Tihany polgármestere, Tósoki Imre a „Tihanyi Legenda Projektet” ismertette, melynek eredményeként megújultak a település azon részei, melyek a turisták által leglátogatottabbak. Így a Mádl Ferenc sosem a hatalommal, hanem mindig a tudománnyal és az emberrel szemben volt alázatos; azt vallotta, hatalmat csak annak szabad adni, akinek az teher, aki inkább menekülne tõle – mondta Áder János ünnepi beszédében. Az államfõ vázolta Mádl Ferenc pályáját, utalt azokra a feladataira, melyekkel mind hazai, mind nemzetközi tekintetben tekintélyt vívott ki. Megemlítette a privatizáció jogi kereteinek kidolgozását, a bõs–nagymarosi vízlépcsõrendszer ügyének jogi kezelését, a Nemzeti alaptanterv kiala- Áder János kítását, az egyházi iskolarendszer újjáépítését stb. Áder János szólt arról is, hogy Mádl Ferenc rendkívüli népszerûségnek örvendett Tihanyban, aki (akárcsak szülõföldjén, Bándon) mindenkihez kedves, közvetlen tudott lenni. Beszédében hangsúlyozta: értékeket és nem pártokat szolgált. Az ünnepségen a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, Kontrát Károly is beszédet mondott. Ebben kijelentette: fõtér is, amely szombattól Mádl Ferenc nevét viseli. A tihanyi bencés apátság vezetõje, Korzenszky Richárd perjel meleg hangú beszédében áldotta meg a teret. A márványtáblát Mádl Dalma és Áder János együtt leplezte le. Beérett öt év gyümölcse: Tihany önkormányzata tavaly indította el a Tihanyi Legenda Projektet, melynek célja a turisztikai szezon meghosszabbítása és a helyi szolgáltatások bõvítése, magasabb szintre emelése. A terveket az Európai Unió és a Magyar Állam a Közép-dunántúli Operatív Programon keresztül mintegy 600 millió forinttal támogatta. A teljes egészében 2013 nyarára befejezõdõ projekt révén nemcsak új turisztikai attrakciókkal gazdagodik Tihany, de megújul a turistákat kiszolgáló infrastruktúra és a helyi nevezetességeket tematikusan felfûzõ turistaútvonalakat is kialakítják. Szöveg és foto: Zatkalik András FELHÍVÁS Javaslat megtételére a Balaton Díj adományozására A Balatoni Szövetség által 1994. évben alapított Balaton Díj azoknak a polgároknak, intézményeknek, illetve közösségeknek adományozható, akik a Balaton érdekében, annak fejlesztésében (társadalmi, szociális, kulturális, oktatási, sport és gazdasági téren) kiemelkedõen hasznos munkát végeztek és ezzel jelentõsen hozzájárultak a Balaton és térsége erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához. A Balaton Díjra javaslatot tehetnek a Balatoni Szövetség önkormányzatai, pártoló tagjai, tisztségviselõi és a Szövetséggel együttmûködési megállapodást aláíró szervezetek. (Balatoni Szövetség Alapszabálya 41. 42. pont) Kérjük, hogy a Balaton Díjra javaslataikat a megfelelõ indoklással írásban a Balatoni Szövetség titkárságára (8230 Balatonfüred, Kossuth u. 3.) megküldeni szíveskedjenek. Határidõ: 2012. augusztus 31. Balatoni Szövetség Zatkalik András X I X . É V F O L Y A M 7 . S Z Á M

[close]

p. 3

AKTUÁLIS 3 Alkalmazkodni kell a természeti változásokhoz Jelentõs vízszintcsökkenés várható a Balatonon Rekkenõ hõségben tartották Tihanyban azt a szakmai konferenciát – a Balatoni Integrációs Kft. szervezésében -, melyen a tavat kutató tudósok a Balaton jövõjérõl, az általuk elképzelt vízióról tájékoztatták a résztvevõket. Az elõadások visszatérõ elemeként többen hangsúlyozták: a jóslások számtalan bizonytalansági tényezõt tartalmaznak. Elhangzott, hogy harminc év távlatában – 1970-2000 között – a kutatók nem észleltek lényegi léghõmérséklet változást, ám korántsem tekinthetünk ennyire optimistán a közeli s távoli jövõre. Szembetûnõ hõmérséklet-emelkedés várható 2075-ig, s a kedvezõtlen tendencia már az évtized végén hatással lesz a Balaton vízkészletére is. A prognózis szerint a tó a század közepén lefolyástalanná válik, így a mai tófelület és vízkészlet hosszú távon nem biztosítható. A szabályozási lehetõségek ennek értelmében leszûkülnek, s további gondot okoz a tény, hogy az idõszakonként feleslegessé vált vízmennyiséget sem tudjuk természetes körülmények között tárolni. Az aktuális helyzetet elemezve: a laikusok feltételezését ténnyé változtatta az az információ, mely szerint a Balaton vízgyûjtõjénél az elsõ félévben a tavalyi csapadékmennyiségnek mindössze felét regisztrálhatták, holott az elmúlt évben is jelentõs károkat okozott az égi áldás hiánya. S amire még talán soha nem volt példa ebben az évszakban: a márciust negatív vízmennyiséggel zárta a magyar tenger. Az aggasztó – de legalábbis gondolkodásra serkentõ - hírek mellett örömteli, hogy az idei turisztikai szezon nincs veszélyben: szeptember elején várhatóan 50-55 centimétert mutat majd a siófoki vízmérce, s a tó vízminõsége változatlanul kifogástalan. Sokat tettek ezért a vízügyi szakemberek a rendszerváltás óta, ám mint fogalmaztak: a korábbi problémák szinte kizárólag emberi tevékenységre vezethetõk vissza. A gyógyítás módszere kézenfekvõ volt, ugyanis egyszerre csökkentették a tó külsõ és belsõ terhelését. A tanácskozás konklúziója valamennyiünk számára egyértelmû: alkalmazkodnunk kell a természeti változásokhoz. Süli Ferenc A legnépszerûbb nemzeti park a Balaton-felvidéki A nemzeti parkok ezentúl árulhatják saját márkás termékeiket, és ökoturisztikai tevékenységbõl is kiegészíthetik bevételeiket. A nemzeti parkok alapító okiratának módosítását Fazekas Sándor, a Vidékfejlesztési Minisztérium irányítója a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban tett látogatásakor jelentette be, amelynek során megismerkedett a Ti- Fazekas Sándor a Levendula házban hanyi-félsziget értékeivel, az „Öreg Levendulás”-sal, az Apáti Kilátóval, valamint a Levendula látogató központtal, Puskás Zoltán a nemzeti park igazgatójának kalauzolásával. A miniszter kíséretében többek között ott volt Illés Zoltán államtitkár is. - Tihany a világ egyik legszebb, legértékesebb félszigete, amely természeti, kulturális és egyháztörténeti szempontból is fontos mondotta a miniszter, aki magánemberként is gyakran megfordul itt, így hiteles ismerõje és rajongója e tájnak. A tárcavezetõ elismeréssel szólt arról, hogy a Balaton-felvidéki Nemzeti Park tihanyi bemutatóhelyének, a Levendula Háznak tavaly 24 ezer látogatója volt, a néPazar a panoráma az Apáti Kilátóról hány hónapja nyílt bakonybéli Pannon Csillagdának pedig már 11 ezer. A tárcavezetõ országjáró akciójával azokra az értékekre kívánta ráirányítani a figyelmet, amelyekre méltán lehetünk büszkék: így például a barlangokra, hegyekre, és természetesen a Balatonra, amely sokaknak kiemelt nyári úti célja. Lapunk kérdéseire válaszolva Fazekas Sándor elmondta, a Balaton vízszintjének napjainkban tapasztalható csökkenése, s az ezzel kapcsolatos veszélyek hangoztatása visszatérõ rémhír, bár a szakemberek folyamatosan foglalkoznak a tó vízháztartásának egyensúlyban tartásával. Így semmi sem indokolja egy esetleges válságterv elkészítését. Már csak azért sem, mert a Balaton átlagos vízmélysége ma is 3 méter. Egy további kérdésünk kapcsán megtudtuk tõle, hogy éppen a nemzeti park vállalkozói tevékenysége kiterjeszté- Kabóca a tenyéren sének sajátos, speciális útja és lehetõsége, a balatoni halgazdálkodás integrálása. Természetvédelmi és gazdálkodási szempontokból egyaránt gyümölcsözõnek minõsítette az eddigi tapasztalatok alapján az együttmûködést, miközben további kiaknázatlan lehetõségeket lát a halászattal, a halállomány megõrzésével kapcsolatos természetvédelemben és gazdálkodásban. Együttmûködésrõl a „Bakony-Balaton” német-magyar konferencián A gazdaság és az állam menedzselése nem választható el egymástól: a társadalom, mint ahogy a térségi vezetés–igazgatás is élõ, humán rendszer, s amelynek mûködése nem nélkülözheti az ilyen, emberi beszélgetésre, értékteremtésre utat nyitó, minõségteremtõ fórumokat” - mondotta köszöntõjében Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke, a Bakony-Balaton német magyar konferencián. A két napos, rendkívül nagy érdeklõdéssel kísért veszprémi rendezvény az Észak-Balatoni Polgári Klub nevéhez fûzõdik. Több mint húszéves tevékenységének ez volt az egyik legjelentõsebb eseménye. Jeles német és magyar személyiségek az elõadók között A húszéves német-magyar barátsági és partnerségi szerzõdés aprópoján megrendezett tanácskozás megnyitóján Belinszky Katalin, a klub elnöke hangsúlyozta: a magyar-német kapcsolatok Szent István királyunkkal és Bajor Gizellával kezdõdtek, s napjainkban mint a legjelentõsebb európai együttmûködés, nem csak fenntartható, de jövõorientált is. Szolgálatában a gazdaság, a tudomány, a turizmus és vidékfejlesztés témákban, ennek megfelelõ szekciókban több mint harminc német-magyar elõadás hangzott el. A Bakony-Balaton régióban rejlõ lehetõségek kihasználását, a balatoni térség fejlesztését szolgáló alkotó erõk megsokszorosodását segítõ referendumok elõterjesztõi között Rétvári Bence, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a magyar közigazgatás átalakításáról, a bürokrácia csökkentése irányába tett lépésekrõl adott tájékoztatót. Kardeván Endre, a Vidékfejlesztési Minisztérium élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelõs államtitkára a megoldott állategészségügyi problémákról, élelmiszerhigiéniáról szólt. Gabriel A. Brennauer, a NémetMagyar Kereskedelmi Kamara ügyvezetõ igazgatója hangsúlyozta, a rendszerváltás óta lenyûgözõ pályát futott be hazánk, amit a németek különös figyelemmel kísérnek. Magyarországon ma négyezer érdekeltségû német vállalat, vállalkozás mûködik, amelyek összesen 300 ezer embernek adnak munkát. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a jövõ évi költségvetés elõkészületeit, Bod Péter Ákos, a Magyar Nemzeti Bankk volt elnöke gazdaságunk helyzetét elemezte. A különbözõ területek szaktekintélyei, döntéshozók és alkalmazók, vállalatvezetõk, kutatók sorában többek között ott volt Lõrincz Katalin, a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje, Semsei Sándor, a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke, Vancsura Miklós, a Magyar Fürdõszövetség ügyvezetõ elnöke, Lencsés Tamara, a Bakony Balaton Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje és Oláh Miklós, a Balatoni Integrációs Kft. kutatásvezetõje. A konferencia résztvevõi az elõadások meghallgatása, s megvitatása mellett jelen voltak a Szent Lászlóról és Boldog Gizelláról megemlékezõ szentmisén, amelyet Márfi Gyula érsek német és magyar nyelven celebrált, Filep Sándor festõmûvész kiállításán, amelyet Melocco Miklós, Kossuth-díjas szobrászmûvész nyitott meg, megtekintették a Szaléziánum-Érsekségi Turisztikai Központot, valamint a Veszprémi Petõfi Színház mûvészeinek gálamüsorát. Szöveg és fotó: Andrássy Antal Andrássy Antal 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 4

Az alábbi színes programokkal várjuk kedves vendégeinket hajóállomásainkon 2012. július 7. és augusztus 26. között Ha romantikára vágyik! Naplemente túra indul Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Révfülöprõl, Balatonfüredrõl, Alsóörsrõl, Balatonalmádiból, Balatonkenesérõl Ha egy kellemeset vacsorázna különleges helyszínen! Grill party hajón program indul Siófokról Ha kikapcsolódni szeretne! 1 órás sétahajó indul Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Balatongyörökrõl, Szigligetrõl, Badacsonyból, Révfülöprõl, Balatonakaliból, Tihanyból, Balatonfüredrõl, Csopakról, Alsóörsrõl, Balatonalmádiból, Balatonkenesérõl Ha egy jót kirándulna és közben kiváló borokat kóstolna! Tihany túra indul Siófokról, Balatonfüredrõl, Balatonföldvárról, Balatonboglárról, Balatonlellérõl, Balatonszemesrõl, Balatonakaliból, BalatonudvariFövenyesrõl, Balatonkenesérõl, Balatonalmádiból, Alsóörsrõl, Csopakról, Tihanyrévbõl Badacsony túra indul Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Balatongyörökrõl, Szigligetrõl, Badacsonyból Ha egy jót bulizna! Diszkóhajó retro slágerekkel indul (augusztus 20-ig) Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Balatongyörökrõl, Badacsonyból, Révfülöprõl, Tihanyrévbõl, Balatonfüredrõl Diszkóhajó mai slágerekkel indul (augusztus 20-ig) Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Révfülöprõl, Tihanyrévbõl, Balatonfüredrõl Ha gyermekével együtt szórakozni szeretne! Gyerekhajó indul (augusztus 20-ig) Ha gyorsan szeretne célba érni! Calypso vízitaxi Fonyód és Badacsony között Menetidõ 10 perc, befogadóképesség: 13 fõ Siófokról, Balatonföldvárról, Balatonszemesrõl, Balatonlellérõl, Balatonboglárról, Fonyódról, Balatonmáriafürdõrõl, Keszthelyrõl, Badacsonyból, Balatonfüredrõl, Balatonkenesérõl Információ és jelentkezés a hajóállomásokon. Üdülési csekket és SZÉP kártyát elfogadunk! Tel./Fax: 84/310-050 • E-mail: forgalmi@balatonihajozas.hu • www.balatonihajozas.hu

[close]

p. 5

AKTUÁLIS 5 Onkológiai centrum Fesztivállal ünnepelte épül Veszprémben a szezonnyitást Zánka - Roppant jelentõs esemény ez, amely egy hosszú évek óta húzódó beruházás elsõ tényleges lépése – szögezte le Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes a Veszprémben megépülõ onkológiai centrum ünnepélyes alapkõ letételén, utalva a projekt csaknem tízéves „elõkészítésére”. Európai uniós támogatással valósul meg a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban a KözépDunántúli Regionális Onkológiai Centrum. Az onkológiai központ 2014 õszére készül el az „Átfogó fejlesztés a Veszprém Megyei Kórházban konzorciális összefogással a Közép-Dunántúli Regionális Onkológiai Centrum létrehozásáért és az egységes regionális onkológiai ellátó hálózat kialakításáért” elnevezésû, TIOP-2.2.5-09/1-2010-0006 számú pályázat keretében. A projekt a tervezett ütemterv szerint halad, jelenleg a kivitelezést megelõzõ közbeszerzési eljárások folynak. Az új egészségügyi létesítmény a megyei kórház „A” és „D” jelû épülete között, a volt szülészet helyén épül fel, 4271 négyzetméteren. Az épület földszintje a betegfogadásnak és járóbeteg-ellátásnak ad helyet, az épület emeletén alakítják ki a fekvõbeteg ellátást, a pincében pedig a sugárterápiás berendezések kapnak helyet. Az onkológiai épület tetején lesz az új mentõhelikopter leszállóhely, az épület körül gépkocsi parkolókat létesítenek. A projekt eredményeként a jelenlegi 30 ágyas osztály helyett 62 ágyas fekvõbeteg osztály jön létre onÜnnepélyes alapkõ letétel kológiai és onkoradiológiai profillal, a központ mûszerezettsége pedig biztosítja a Közép-dunántúli régió komplex onkológiai ellátását. A kivitelezési munkálatok várhatóan ez év végén kezdõdnek meg. Az ünnepélyes alapkõletétel aktusát Rácz Jenõ, a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház fõigazgatója indította el, köszöntõt mondott Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes. Török Krisztina, a GYEMSZI fõigazgatója, Kásler Miklós tanszékvezetõ egyetemi tanár, az Országos Onkológiai Intézet fõigazgató fõorvosa, majd elhelyezték az épület alapkövét. A projektben konzorciumi partnerként a GYEMSZI is részt vesz a Veszprém Megyei Tüdõgyógyintézet tulajdonosaként, Farkasgyepûn ugyanis egy az onkopulmanológiai ellátást segítõ diagnosztikai szárny is felépül a beruházás keretében. A projekt teljes költségvetése mintegy 3.7 milliárd forint, ebbõl az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 2.35 milliárd forint. A.A. Közösségi házzal gazdagodott Révfülöp A létesítmény avatóünnepségen Miklós Tamás polgármester elmondta, az uniós és állami támogatással létrehozott intézmény épületét használtan vásárolta meg az önkormányzat, hogy több funkciónak, könyvtárnak és más közösségi feladatoknak helyet adjon. Az épület tetõterében idõvel szálláshelyeket alakítanak ki. – A településen élõk és az õ összefogásuk érdeme a fejlesztések sora. Iskola, óvoda, ravatalozó, kilátó épült egyebek mellett, és most a 450 négyzetméter alapterületû közösségi ház. Sikerült felújítani és berendezni az összegbõl az épületet, sõt, kétmillió forint a fenntartásra is maradt – részletezte a polgármester, és megköszönte mindazok munkáját, akik a megvalósításon dolgoztak. Hangsúlyozta, az intézmények azonban csak akkor töltik be szerepüket, ha használják azokat. Ez a révfülöpieken múlik. V. Németh Zsolt vidékfejlesztésért felelõs államtitkár úgy fogalmazott, miként a nagyközség címerében látható, itt nem „evickélnek”, hanem „eveznek” a lakosok. - Mintaként szolgálhat Révfülöp, ahol a közösségi ház újabb lehetõséget kínál az emberek találkozására – mondta az államtitkár. Hozzátette, ez idõ tájt 635 településen adnak át hasonló intézményeket, így ez az utóbbi évtizedek legnagyobb vidékfejlesztési programja. Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke a közösség fontosságát hangsúlyozta beszédében. Mint mondta, lényeges, hogy akik a közösségi házban találkoznak, jól érezzék magukat. Méltányolta az önkormányzat bátorságát, hogy belefogott annak idején a beruházásba, amely jó döntésnek bizonyult. - Minél erõsebb egy településen a közösségi érzés, annál könnyebben vészelik át a nehéz idõket – szögezte le Lasztovicza Jenõ. Csizmazia Sándor plébános megáldotta az épületet, majd a helyi gyerekek és nyugdíjasok, a tapolcai zeneiskolások adtak mûsort. Új Nemzedék Nap néven nagyszabású fesztivált rendeztek június 23-án Zánkán. Másnap a lovasok vették át a fõszerepet a Balaton-parti központban. Május elején tanácsadó testület alakult a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium kezdeményezésére annak érdekében, hogy az egykoron szebb napokat látott zánkai üdülõközpont új életre kelljen, és ismét tartalmas kikapcsolódási lehetõséget biztosítson a fiataloknak. A hosszú távú kormányzati elképzelések középpontjában az Új Nemzedék Jövõjéért Program, a vízi sportok, a szociális táboroztatás, a cserkészet, valamint a lovassportok állnak. A zánkai központ ezentúl Zánka – Új Nemzedék Központ néven mûködik majd, és a megújulás jegyében rendezték meg június 23-án a Zánkavics – Új Nemzedék Napot, majd másnap az IV. Zánkai Gyermek Lovas Napot. A korábbi hagyományos, szezonnyitó Zánkavics Nap ezúttal még több, még színesebb programmal várta a Balaton partjára látogatókat. - Azt szeretnénk elérni, hogy a zánkai komplexum minél több mai fiatalnak nyújtson tartalmas, színvonalas kikapcsolódási lehetõséget, és akárcsak korábban, a mostani generációknak is lehessen valódi Zánka-élménye. – jegyezte meg Siklódi Levente, a zánkai központ ügyvezetõ igazgatója. A Zánkavics – Új Nemzedék Nap a szórakozás, a kultúra és a sport jegyében zajlott le. A legkisebbeket a Kaláka Sasvári Sándor színmûvész a lovon Együttes mellett többek között Cimbora történelmi játszóház, ügyességi vetélkedõk, kézmûves-foglalkozások, aszfalt rajzverseny, arcfestés, és Bársony Bálint szaxszofonmûvész által vezetett hangszersimogató is várta. Szent Iván-éj elõtt egy nappal nyári tetováláskészítésre, greenbox fotózásra invitálták a szerelmeseket, este pedig tûzzsonglõrök tették teljessé a Szent Iván-napi élményt. Volt veterán motoros felvonulás, vizimentõ és rendõrségi bemutató, a sportok kedvelõi futó-, strandröplabdaés teniszversenyben vehettek részt, a meghívásos kispályás labdarúgó-tornán pedig többek között a Magyar Országgyûlési Válogatott, a Magyar Újságíró Válogatott, a Média Válogatott és a Veszprém Megyei Közéleti Válogatott csapott össze. Az egész napos Siklódi Levente ügyvezetõ igazgató fesztivált számos koncert színesítette, fellépett egyebek mellett a United zenekar, Fluor Tomi, és mûsort adott Somogyi András humorista is. A Zánkavics - Új Nemzedék Napon színpadra lépett a friss Megasztárgyõztes Radics Gigi, és a korábbi versenyzõ Kállay Saunders András is, Bársony Bálinttal közösen. Az estét a Republic és a The Carbonfools együttesek élõ koncertje és tûzijáték zárta. /MTI/ L.B. 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 6

6 TELEPÜLÉSEK Szobrot emeltek Bakonyi Károlynak Fennállásának 215. évfordulóját ünnepelte az idei tanévzárón a Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon kara: a jubileumi eseményen avatták fel Bakonyi Károly, neves szõlõnemesítõ szobrát. A történelmi évforduló kapcsán gazdásztalálkozót tartottak, s széles körben emlékeztek meg a 2010-ben, 89 éves korában elhunyt Bakonyi Károlyról. Mellszobrát, Orr Lajos Várvölgyön élõ szobrászmûvész alkotását a cserszegtomaji kísérleti telepen helyezték el, ahova 1947-tõl kötõdött az Európa-hírû szakember munkája. Több fajtája vált külföldön is keresetté, közülük kiemelkedett a cserszegi fûszeres. Tudományos és közéleti tevékenységét, személyét tisztelet, elismerés kísérte. A Georgikon Alapítvány által emelt szobor avatóján borrendek, borhölgyek társaságában köszöntõt mondott a család képviseletében Bakonyi Judit, a nemesítõ lánya, dr. Pálmai Ottó, alapítványi kuratóriumi elnök, dr. Kocsis László tanszékvezetõ professzor, Bartha Gábor, Cserszegtomaj polgármestere, valamint a szõlészeti-borászati szakma és más közösség több vezetõje. A szobrot a kuratórium részérõl Pálmai Ottó, a családot képviselve Bakonyi László, a nemesítõ fia leplezte le, majd Tál Zoltán keszthelyi plébános áldotta meg. 20 éve város Balatonföldvár Húsz éve nyilvánították várossá Balatonföldvárt, amely mint önálló település 116 esztendeje ismert. A három napos megemlékezõ rendezvénysorozat a római katolikus templomban megtartott ünnepséggel kezdõdött, majd Holovits Huba polgármester mondott beszédet. H. Á. Megújult Balatonfüred városközpontja Régi vágya a füredieknek, hogy a felsõ városrész és a városközpont is megújuljon, hiszen a reformkori Füred (alsó városrész) teljes felújítása már megtörtént mindenki megelégedésére. Most a városháza környéke kapott új arculatot, s talán a nem is távoli jövõben sorra kerülhet a felsõ városrész is. Holovits Huba polgármester A város elsõ embere felidézte a mondást: miszerint élni, lakni bárhol lehet, de otthon csak ott lehetünk, ahol a mindennapi küzdelmekhez, a jövõ ígéretéhez hozzáadjuk önmagunkat is. Mi itt Földváron Isten tenyerében érezhetjük magunkat, hogy ilyen csodálatos helyet mondhatunk az otthonunknak. A továbbiakban a város elsõ embere szólt az elmúlt húsz esztendõ eseményeirõl, sikereirõl és gondjairól, majd pedig köszönetet mondott a város lakóinak, egykori és jelenlegi vezetõinek, hogy a magukénak érezték és érzik Földvárt, hogy a rájuk bízott feladatot és a felvállalt munkát odaadással és tisztességgel végezték és végzik. Az ünnepi beszédet követõen a közösségi ház vegyeskara valamint a zeneiskola szólistái adtak gálamüsort a résztvevõknek. A rendezvénysorozat másnapján átadták a felújított Széchenyi szimbólum szobrot, amit a Bánfalvy stúdió színvonalas mûsora után ünnepélyesen megkoszorúztak. Holovits Huba polgármester avató beszédében köszönetet mondott mindazok munkájáért, akik részt vettek ennek a szobornak a megvalósításában, illetve adományaikkal, felajánlásaikkal támogatták, hogy egy ilyen gyöngyszemmel gyarapodjon Balatonföldvár. A megemlékezések az úgynevezett „Kulipintyónál” folytatódottak, ahol is kitüntetéseket és városi díjakat adtak át.. Hosszú idõ után újra kiosztásra került a díszpolgári cím, melyet Berkes László vehetett át, aki 3 cikluson keresztül volt polgármester és az õ hivatali idejében lett város Balatonföldvár. Az alapításának 116., várossá válásának 20. évfordulóját ünneplõ Balatonföldvár ezután jelképesen is birtokba vette az ingyenesen megkapott helyi Széchenyi-villát. A kikötõben pedig élõ zene szórakoztatta a vendégeket, majd a régi hagyományokhoz híven Varga Péter atya megáldotta a Balatont és a vitorlásokat. Az este Keresztes Ildikó koncertjével és nagyszabású, látványos tûzijátékkal ért véget. A változatos eseményekbõl maradt a harmadik napra is: délelõtt az emlékfutáson- és gyalogláson vehettek részt az érdeklõdõk a Kvassay-sétányon, majd a rendezvények zárásaként a városért mondott szentmisén megáldották a város jelképeit, a zászlót és a kulcsot. K.S. Bûnmegelõzésben minta-strand az alsóörsi Az országos mûemléki védettség alá tartozó Pálóczi-kastély (Teasdale-villa néven ismerték régebben) volt az elsõ a sorban, majd közterületek következtek. A Szent István tér nemcsak küllemében, de funkciójában is más lett, középpontjában természetesen most is a polgármesteri hivatal áll. A tér túloldalán a katolikus egyház tulajdonában lévõ „piros iskola”, odébb a vásárcsarnok várja vásárlóit. Megújult a Kovászna park, annak játszótere, elkészült az Ady-Kossuth-Arácsi utcák keresztezõdése, ahol egy apró körforgalmat alakítottak ki. A Szent István tér posta elõtti-melletti területére egy három tömbbõl álló épületegyüttes került, mely alatt nyolcvan férõhelyes mélygarázs kapott helyet. A földszinti részen üzletek, irodák, az emeleteken lakások várják az új beköltözõket. A „Füredet a fürediekért” rehabilitációs programhoz 630 millió forintos uniós támogatást kapott a város, melyhez a 200 milliós önrészt az önkormányzat biztosította, de a katolikus egyház is „beszállt” húszmillióval a költségvetésbe (a mélygarázs – mivel annak büdzséje már nem tartozott a pályázathoz – további 376 millió Ft-jába került a városnak. Újszerû módszerekkel hívják fel a turisták figyelmét a bûnmegelõzésre a Balaton-parton — mondta a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság bûnmegelõzési osztályának vezetõje egy sajtótájékoztatón, a legtöbb ilyen módszert alkalmazó Alsóörsön. Futtató Norbert elmondta: tavaly indult az országosan egyedülálló program a biztonságos strandokért. Hozzátette: figyelemfelhívó plakátokat helyeznek ki meghökkentõ területen, például vízi játékokon, vagy a mosdóban; bûnmegelõzési információkkal ellátott ital- vagy étlapot készítenek. Azt is tervezik, SMS-ben kérik fel a turistákat arra, hogy vigyázzanak értékeikre, és egy bûnmegelõzési módszereket bemutató honlapot is készítettek. Az osztályvezetõ példaként említette, hogy az alsóörsi strandnál ugróiskolával, játékos módon igyekeztek ráébreszteni a turistákat a megelõzés fontosságára. Hebling Zsolt, Alsóörs független polgármestere felidézte: két évvel ezelõtt a balatonalmádi rendõrkapitányság javaslatára kamerát szereltek fel a strand bejáratánál, s már az elsõ órában egy ismert, negyven lopást elkövetõ tolvajt azonosítottak a segítségével; az önkormányzat ezért bõvítette a kamerarendszert. Hebling Ernõ, a balatonalmádi rendõrkapitányság bûnügyi osztályvezetõje ismertette: múlt évben 22 strandi lopás, 60 esetben pedig gépjármûfeltörés miatt indítottak eljárást. zéa /MTI/ X I X . É V F O L Y A M 7 . S Z Á M

[close]

p. 7

TELEPÜLÉSEK 7 Tihany rendezett környezettel várja a szezon kezdetét A turistaszezon idején már rendezett környezet várja a Tihanyba érkezõ turistákat: az Európai Unió által támogatott Tihanyi Legenda Projekt megvalósításához kapcsolódó beruházások február óta gõzerõvel folynak a településen. Befejezõdött Tihanyban a Pisky sétány régészeti feltárása. A Tihanyi Legenda Projekt keretében a régészek a tervezettnél nagyobb területen, egy 70 méter hosszú és 3 méter széles sávban kutatták meg a sétányt. Mint Pintér Lászlótól, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság helyszínen dolgozó munkatársától megtudtuk, a feltárt sírhelyek a barokk kori falu temetõjéhez tartoztak, ahová a XVIII. század elejétõl temetkeztek. A sírokban sok gyermek- és csecsemõ maradványt is találtak. A csontvázak mellett néhol a koporsó deszkái is megmaradtak, de – a régész szerint – gyakori lehetett, hogy az elhunytat csak egy textildarabba burkolva temették el. Találtak néhány használati tárgyat is, így például egy hajtût, különbözõ ruhadarabok részeit, köztük egy gyermekmellény francia-kapcsait. Az itt talált csontvázakat a múzeumba szállítják. Ásatás közben a régészek rábukkantak a török kori földvár sáncaira, a veszszõ (fa) és föld alkotta szerkezet darabjaira is. A mostani leletek értékes adalékkal szolgálnak Tihany történelméhez, hiszen a falu XVIII. századi történelmérõl viszonylag keveset tudunk. A leletek elszállítását és biztonságba helyezését követõen folytatódhat a Pisky sétányon a felújítási munka. Jelenleg a sétány elején és végén dolgoznak, mivel a régészeti feltárás a középsõ területen folyik. A közmûvezetékek elhelyezése és a bástyák kialakítása már megtörtént; a Garay utcai torkolatban tihanyi kõvel burkolják a támfalat. A turistaszezonban a Halász utcáig lehet majd a sétányon közlekedni. A Visszhang-dombi parkoló viszont elkészült, ahol már Pünkösdi Pálinka- és Hungarikum Fesztivált rendeztek. A Batthyány utca felsõ, Apátság felõli része is akadálytalanul járható , és ezzel véget ért az a sok kényelmetlenség, amelyet az út felbontása, a közmûvezetékek földbe helyezése okozott tavasszal és kora nyáron a helyi vállalkozóknak és a Tihanyba látogató vendégeknek. A Tihanyi Legenda Projekt munkálatainak egy része a turistaszezonban szünetel, hogy az építkezések ne zavarják a községbe látogató vendégeket. Az útfelújításokat csak õsszel folytatják majd. Nemzetközi alkotótábor Zamárdiban A tíz napos tábor „gyümölcseit” a zamárdi polgármesteri hivatal kiállítótermében tekinthetik meg a lírai finomságokra, a mesteri ecsetkezelésre fogékony mûvészetbarátok. Igen, a termés beérett, s ebben meghatározó szerepe van a programot második alkalommal szervezõ helyi alkotónak, Tálos Ágotának. A minõség, a mûvészi kvalitás Mûvészek körében - képpel a kezében volt az origó: olyan festõket hív- Csákovics Gyula polgármester tunk meg Erdõs János mûvészeti vezetõvel együtt, akik mûvészileg-emberileg ”jó mûvészek” s igazi együtt alkotók is. Akik a festõtársat, konzulenst látják a másik mûvészben Sokan közülünk ugyan azt vallják, hogy az alkotás individuális mûfaj, mégis idõrõl-idõre kimerészkedünk a mûterem magányából, hogy szellemileg felfrissüljünk. Tíz nap elegendõ idõ arra, hogy új impulzusok érjenek bennünket. Ilyenkor megszûnik az egyébként egészséges rivalizálás: tanulunk egymástól, s végigkísérhetjük egy-egy mû megszületését. Örömmel mondhatom, hogy a tavalyihoz hasonló családias légkör jellemezte az együttlétet – az egyébként magányosan dolgozó-alkotó kollégák is feloldódtak ebben a miliõben. Külföldi vendégeink elragadtatással nyilatkoztak a tájról, a Balaton lenyûgözõ szépségérõl, a zamárdiak segítõkészségérõl. A helyi önkormányzatnak és vállalkozóknak köszönhetõen mûvésztársaim számára újra nagy élményt jelentett a kedves üdülõváros és bõven volt részünk különleges gasztronómia élményekben is. Tóth István festõmûvész pályafutásának egyik legemlékezetesebb idõszakaként fogalmazta meg a két zamárdi alkotótábort. - A hasonló jellegû találkozóknál általában ritkán fordul elõ, hogy minden egy épületen belül történik. A közösségi lét azonban számtalan elõnnyel jár, hiszen máskor zömmel kettesben vagyunk a festõállványnyal. Nincs kontroll, nincs a közelben olyan bizalmas társ, akivel a kétségeinket megoszthatnánk. Itt személyes, intenzív a kapcsolat, s tudjuk, hogy a tanácsot hiteles kollégától kapjuk. Hálás vagyok a városnak, és a fõ szervezõnek, Ágotának, hogy a tábor vendégei között lehettem, s remélem, hogy jövõre ismét a meghívottak listájára kerülhetek. Ez az idõ elegendõ volt arra is, hogy megismerjem a települést – hamarosan visszatérek Zamárdiba, de már a családdal, néhány napos nyaralásra. A kiállítás megnyitóján a mûvészek egy festménnyel ajándékozták meg a várost, melyet Csákovics Gyula polgármester vett át, s ígéretet tett arra, hogy Zamárdi a jövõben is a mûvészek és mûvészetek mecénása lesz. B.Zs. Ki a Hévíz vizét issza... Süli Ferenc Közlekedési tábor Fonyódligeten A kút az egészség egy újabb gyöngyszeme a fürdõvárosban … betegsége bántó tüneteire kaphat enyhülést, vagy akár ki is gyógyulhat a bajából. Orvosi vizsgálatok bizonyítják a Hévízi-tó forrásvízének ivókúrával való gyógyító hatását. A fürdõvárosban erre nemrég adódott lehetõség: a közelmúltban megújult Rózsakertben avattak ivókutat. A hangulatos, pihenõ és információs célpontul is szolgáló hely várhatóan igen forgalmas lesz. Az ott fogyasztható hûtött forrásvízhez eddig csak a reumakórházban lehetett hozzájutni. Mándó Zsuzsanna, a Szent András reumakórház orvos-igazgatója a víz jótékony hatásairól elmondta, hogy az ivókúra sikerrel alkalmazható a bélmûködés és a gyomorsav-képzõdés fokozására, amely hatékony gyógymódot jelent idült bélgyulladás, székrekedés vagy aranyér esetén a gyomor-bélrendszer mûködésének szabályozásán keresztül. Emellett elõsegíti az epebántalmak enyhülését, segíti a légúti hurutok gyógyulását és a vesekõképzõdés megelõzését is. Ám természetesen mindegyik gyógyvíznek vannak ellenjavallatai is: a kénes víz fogyasztását kerülni kell heveny máj és epeút-gyulladás, fokozott pajzsmirigymûködés esetén. Az ajánlott esetekre az üdvözítõ hatás 2-4 hetes kúra után jelentkezik. Felnõtt embernél napi maximum egy liter gyógyvíz fogyasztása javallt. A hévízi kénes víz nem palackozható, mert tárolva egyik fontos gyógyító eleme, a radon pár nap alatt lebomlik benne. Az optimális felszívódás érdekében a folyadékot ajánlatos lassú kortyokban, sétálgatás közben inni, hogy a vízben lévõ ásványok minél jobban fel tudjanak szívódni a bélrendszerben. H. Á. Szakmai foglalkozások, valamint a rendészeti szervek bemutatója színesítette a június 29. és július 6. között „Életé az elsõbbség” címmel Fonyódligeten a Somogy Megyei Gyermektáborba szervezett Közlekedésbiztonsági nyári tábor programját. Az év során rendezett közlekedési versenyeken való jó szereplésének köszönhetõen 19 megyébõl, valamint Budapestrõl is 4-4 gyermeket hívtak meg a Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság és a Somogy Megyei Balesetmegelõzési Bizottság szervezésben egyhetes jutalomüdülésre. M. L. 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 8[close]

p. 9

TELEPÜLÉSEK 9 Továbbjutásért grilleztek Lellén Június 22. és 24. között rendezték meg az elsõ Nyugat-magyarországi grillbajnokságot a balatonlellei rendezvényparkban. Szombaton zajlott a profik versenye, melyen a nemzetközi szabályok értelmében, öt kategóriában - hal, szárnyas, sertés, marha és desszert - kellett bizonyítania a szakácsoknak, majd az elkészült ételeket szakszerû tálalás után átadni a zsûrinek. A versenyt és egyben részvételi lehetõséget az országos bajnokságon egy baranyai csapat nyerte, pár ponttal megelõzve Balatonlelle csapatát. - Mivel az elkészítés folyamatát, az ételkészítés szabályainak betartását is figyelembe vették a bíráláskor, így a „vak” zsûri mellett asztali, mozgó zsûri is dolgozott – mondta el Rózsa Gábor, aki a Magyar Grillszövetséggel közösen szervezte meg a bajnokságot. Vasárnap a hobbi kategórián hirdettek versenyt, ahol a versenyzõk sertésoldalast és gyümölcsöket készítettek, természetesen grillen. Club Aliga: magas szakmai színvonalú terv készül A mereven értelmezett jogszabályok is késleltetik a Club Aliga tervezett fejlesztését, holott mind a szûkebb régió építõiparának, mind a helyi önkormányzatnak égetõ szüksége lenne új munkahelyekre – ez utóbbi költségvetését egy jól funkcionáló turisztikai centrum adóbevételei hosszú távon is stabilizálnák. Fekete Barnabás, Balatonvilágos polgármestere szerint a beruházó számos nemzetközi projekt megvalósításában szerzett tapasztalata jól hasznosítható a Club Aliga esetében is. - Nem túlzás azt állítani, hogy a település jövõje egybeforrt az üdülõcentrum korszerûsítésével, mégsem tudunk érdemben elõrelépni. A fejlesztésekhez kötõdõ rendezési tervek több lépcsõben készülnek, s a jogiegyeztetési eljárásokban a település vezetõi is aktívan részt vesznek. Az állami fõépítész által felkért opponens a tervtanács ülésén a bemutatott terveket elfogadhatónak minõsítette, ám a tervtanács tagjai – e téren kevésbé értékelhetõen – emocionális okokra hivatkozva azt elutasították. Indokaik között szerepelt a magas part túlzott beépítettsége, holott a tervezõ a jogszabályi kereteket maximálisan tiszteletben tartotta. Számomra különösen szimpatikus, hogy a vízpart közelében kevés épületet kívánnak felhúzni – még azok a területrészek is meglehetõsen szellõsek, melyek a beruházó tulajdonában vannak, a Balaton-part menti ingatlantulajdonosok általános gyakorlatával szemben a köz számára nyitott sétányt alakít ki – hangsúlyozom a saját tulajdonán! A polgármester elmondta: a Városy Péter vezetõ tervezõ irányította csapat kiváló munkát végez. A szakember a közelmúltban így fogalmazott: - „A balatonvilágosi nagy ívû fejlesztési terveknek megfelelõen egy különösen alapos, magas szakmai színvonalú, a sok szakágat és részletet jól összehangoló tervet készített az általam vezetett tervezõcsapat. A kifogások döntõ része jogszabály-szerkesztési kérdés volt, konkrét tartalmi kifogás alig merült fel a tervvel szemben. Ezeket megválaszolta a tervezõ és a megbízó önkormányzat. Egyetlen érdemi kifogásként az aligai fejlesztés túlzó mértéke hangzott el. Ezt a kérdéskört is alaposan megvizsgálta a tervtanács, a képviselõ-testület, azonban – különösen Magyarország mai társadalmi és gazdasági erõfeszítései közepette – a fejlesztés értéke nem volt megkérdõjelezhetõ. A rendezési terv készítése nem maradt abba, az elkészített terv újbóli egyeztetését az önkormányzat épp abból az óvatosságból végzi, mert a különbözõ véleményezõknek különbözõ jogi álláspontjai vannak és a legkonzervatívabb javaslatoknak is meg akar – mint a terv készíttetõje – felelni, nem akarja jogi kiskapuk nyitva maradását.” Fekete Barnabás polgármester úgy látja: a jogi-szakmai konszenzus megteremtése után a kivitelezõi munkák 2014-ben kezdõdhetnek a Club Aliga területén. M. L. Lovagkori életképek Lovason Süli Ferenc Megnyílt a siófoki pláza Oxigénbár a 100 éves víztoronyban Ha nem minden zökkenõ nélkül is, de végre megnyílt június 21-én a Sió Pláza szórakoztató- és bevásárlóközpont, amit az Erste Ingatlan Kft. tulajdonában lévõ Sió Ingatlan Invest Kft. mintegy 5 milliárd forintos beruházással épített meg. Az egykori Sió Áruház helyén felhúzott 17 ezer négyzetméter összterületû plázában az üzletek mellett egyebek közt egy kéttermes, 3D-s, 4K-s rendszerû mozit alakítottak ki, és helyet kapott az épület és tér alatt egy 200 férõhelyes mélygarázs. A hajdani Sió Áruházat már 2008-ban lebontották, hogy a Sió Ingatlan Invest Kft. és a Balaton Coop Zrt. közös beruházásában 4,2 milliárd forintból megépüljön a Sió Pláza. A megvalósításba beleszólt a gaz- Pláza belsõ dasági válság, és a közel egymilliárd forintos hitellel megkezdett építkezés elakadt. Másfél éves szünet után a projektet jegyzõ Sió Ingatlan Invest Kft., valamint a projektet finanszírozó Erste Bank Hungary Nyrt. megállapodást kötött egymással, ekkor került a bank leányvállalatának, az Erste Ingatlan Kft.-nek tulajdonába a projekttársaság. A pláza meghatározó szerepet kíván betölteni a térségben a szolgáltatás, a kereskedelem, a szórakozás és a kultúra területén. Az épület érdekessége, hogy a Kálmán Imre sétány felõli oldalán, a város múltjára is tekintettel eredeti állapotában újították fel a Sörbárt. Az A4 Stúdió által tervezett pláza építészeti körökben máris elismerést vívott ki: az Atlas of World Architecture beválasztotta a világ 20092012 között épült legjelentõsebb 400 épülete közé. A Pláza megnyitása csak egyik eseménye volt a siófoki ünnepség sorozatnak, ugyanis az átadás napján a Szentkirályi Ásványvíz Kft. megnyitotta elsõ oxigénbárját Siófokon, a 100 éves, felújított Víztoronyban. A kávézóként mûködõ Szentkirályi Oxigénbár egyedisége abban rejlik, hogy – a Balatonnál elõször – 90-95%-os oxigént szippanthat az ide betérõ vendég. A siófoki fõtér felújításának alkalmából rendezett négy napos ünnepségsorozat egyik kiemelkedõ eseményén a Szentkirályi tulajdonos-ügyvezetõje mellett Gruber Attila, országgyûlési képviselõ, az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportjának alelnöke, Balázs Árpád, Siófok Város polgármestere és Hoffmann Henrik, a Siófoki Fürdõegylet és Turisztikai Egyesület elnöke avatta fel a térség egyik legjelentõsebb turisztikai látványosságában üzemelõ, különleges helyszínt. A Kék Balaton Népdalkör a szabadban Immáron tizennegyedszer rendezték meg a hagyományos Lovasi Napokat a Balaton-felvidéki kis településen. A nagy meleg ellenére a két napos hagyományos rendezvényt – amelyet Simicskó István honvédelmi államtitkár nyitott meg - igen sokan keresték fel, s élvezték a különbözõ kulturális-, sport- és gasztronómiai programokat. Az idei rendezvény kiemelkedõ kínálataként a lovagkirály Nagy Lajos emlékére korabeli udvari képeket elevenítettek meg, lovas játékokkal, harci bemutatókkal, a hagyományõrzõk látványos kosztümös felvonulásával. A Nagy Gyula Galériában XIII-XX századi miseruhákat mutattak be. A faluházban Rakonczay Gábor - aki a világon elsõként egyedül szelte át az Atlanti óceánt kenujával - számolt be élményeirõl. A két nap során sokakat vonzottak nappal a környezõ települések népmûvészeti együtteseinek, kórusainak produkció, s a gyermek bábelõadások, az esti órákban pedig Pintér Tibor, Zoltán Erika és a Rulett együttes koncertje. Természetesen ezúttal sem maradt el a hagyományos pörköltMunkában a zsûri fõzõ verseny, amelyet három tagú zsûri – Haumann Péter színmûvész, Varga Ibolya újságíró, a Napló Szerkesztõség munkatársa, és lapunk fõszerkesztõje, Andrássy Antal minõsített - míg gyõzteseinek Ferenczy Gáborné, lovasi polgármester adta a jól megérdemelt díjakat. A sponzorok jóvoltából görögországi utazási lehetõségeket is kisorsoltak. A.M. Gy. L. 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 10

10 T E L E P Ü L É S E K Hévíz és a kínaiak Magyarország és Kína élénkülõ államközi kapcsolataiban Hévíz önkormányzata a turizmussal összefüggésben közvetlenül is kommunikál hasonló adottságú helyiségek vezetésével. A fürdõváros szándéka, hogy több külföldi településsel alakítson ki kapcsolatot: e törekvés jegyében fogadják a kínai delegációkat is. A látogatások a kultúra, az egészségügy, a gazdaság, a turizmus helyzetébe való betekintést, a tapasztalatszerzést célozzák a tartós együttmûködéshez. A közelmúltban európai körúton járó küldöttség érkezett: Sanghaj egyik leggazdagabb, mintegy 8 millió lakosú Hszühuj kerületének képviselõi jöttek, majd õket követve Kína egyik legnagyobb turistaforgalmú városa, Guilin delegációja látogatott Hévízre. Ivókút a gyermekeknek Óvodai ivókút épült társadalmi összefogással Siófokon. A Nyolcszínvirág Óvoda nebulói a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. és a Biczó&Biczó kertészeti Kft. közös, önkéntes munkájának köszönhetõen az óvodások a nyári melegben mostantól megszépült környezetben hûsíthetik magukat egészséges és biztonságos ivóvízzel. A kút ünnepélyes avatóját az óvoda megújult kertjében rendezték meg, ahol a szalagátvágás elõtt az ovisok kis mûsorral kedveskedtek az építtetõknek. - Egy jó ügyért összefogni mindig hálás feladat, fõleg, ha cserébe csillogó és örömteli gyermektekinteteket kapunk – kezdte köszöntõjét Winkler Tamás vezérigazgató, a siófoki Nyolcszínvirág Óvoda új ivókútjának ünnepélyes átadóján. A Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. és a Biczó&Biczó kertészeti Kft. társadalmi összefogásának köszönhetõen az óvoda nebulói mostantól megújult környezetben hûsíthetik magukat. A kút bekötése és környezetének rendbetétele a két cég közös önkéntes munkájával valósult meg, a DRV Zrt. a kút Hszühuj küldöttsége a vendéglátókkal Hszühujból immár a hévíziek látogatását viszonozták. A fürdõváros hivatalos delegációja korábbi meghívásnak eleget téve már az elmúlt évben járt a kínai nagyváros kerületében. Huang Chenggang, a városrész körzeti tanácsának alelnöke sajtótájékoztatón elmondta: mindannyian elõször járnak Magyarországon, különlegesen biztonságosnak és barátságosnak találják hazánkat. Továbbá szólt arról, hogy Hévíz képviselete az elmúlt évi náluk tartózkodása során rendkívül jó benyomásokat tett rájuk. Az akkori és a mostani tárgyalások is arról gyõzték meg õket, hogy Hévíz sorsának alakításán valóban szívügyként munkálkodik a városvezetés. Egy kisfilm levetítésével a városházán bemutatták a kerületet, melynek gazdasági és közéletében kiemelt terület a kereskedelem és a kultúra. Mint elhangzott, 120 kutatóintézet mûködik náluk, s kiemelt jelentõségû a közlekedés fejlesztése. A küldöttek Hévízzel testvérvárosi kapcsolat létesítését kezdeményezték. Ugyanilyen együttmûködési szándékkal érkeztek a kiváló turisztikai adottságai mellett különleges kulturális értékekkel rendelkezõ Guilin képviselõi is. Városukat évente 25 millió turista keresi fel, hírességei közé tartoznak a karszthegyek, melyekbõl legtöbb a várostól délre kanyargó Li folyó mentén a „jade-öve” néven ismert környezetben található. Hévíz iránt az ugyancsak kivételes természeti adottságok, a tóra épült gyógyászat, és egészségturisztika miatt fordult Guilin figyelme. A küldöttség Hévíz városvezetését viszontlátogatásra hívta. A találkozók eredményességét illetõen Papp Gábor polgármester az államközi szintû elõzményekre is utalt. Megemlítette, hogy Kína vezetõinek intenzív érdeklõdése és a magyar kormány megfelelõ fogadókészsége jó alap ahhoz, hogy a települések között közvetlen párbeszéd folyjék. A népszerûsítõ kampány ez évben indult, hazánkban ezzel összhangban készült el a Magyar Turizmus Zrt. jövõ évi marketingterve, s Hévíz ennek a munkának is részese. A közvetlen, konkrét kapcsolatokról a polgármester elmondta: Hévíz immár sanghaji turisztikai vásárokon jelenik meg, de a zene- és nyelvoktatás, valamint az orvoslás területén is cserekapcsolat létrehozását tervezik. Rámutatott, hogy Kínában a gyógyvizes orvoslás nem terjedt el, így ennek ottani kiteljesedésében Hévíznek meghatározó szerep juthat. Guilin meghívásának várhatóan októberben tudnak eleget tenni a hévíziek. beszerzéséhez pedig százezer forinttal támogatta az óvoda alapítványát. Az avatóünnepségen Winkler Tamás, a DRV Zrt. vezérigazgatója és Cser Lajosné, a Siófoki Integrált Oktatási Központ fõigazgatója vágta át a szalagot. - A DRV Zrt., mint az ország elsõszámú víziközmû-szolgáltatója kiemelt fontosságúnak tartja a társadalmi szerepvállalást, a szolgáltatási területén folyó oktatási-, kulturális-, egészségügyi- és sporttevékenységek támogatását, az aktív részvételt a helyi társadalmi csoportok életében. Az ivókút átadásával a DRV Zrt. célja, hogy megteremtse annak lehetõségét, hogy a gyermekek a nyári melegben megfelelõ mennyiségû, a szervezet számára elengedhetetlen, egészséges és biztonságos ivóvízhez juthassanak – zárta beszédét Winkler Tamás, a DRV Zrt. vezérigazgatója. Horányi Árpád M.D. Iskolatörténeti monográfia A tanévzárón ünnepelte meg fennállásának 140. évfordulóját a gyenesdiási általános iskola, ez alkalomból jelent meg a község monográfia-sorozatának 5. köteteként az iskolatörténetet feldolgozó kiadvány. A történelmi évfordulót a múltba, s a jövõbe tekintéssel köszöntötték, az utóbbi évtizedek mérföldköveit jelentõ események közt Gál Lajos polgármester és Lancz Tamás igazgató tallózott emlékezõ beszédben. Az intézmény életérõl szóló könyvet Bertók Sándor írta, aki nyugdíjazásáig az utóbbi négy évtizedben volt az iskola igazgatója. A kötetet a jubileumi ünnepi eseményen mutattak be. A címlapját a szerzõ, valamint Finta Maya és Góth Imre fotóiból készített montázs díszíti. A tartalom tényekkel alátámasztva öleli föl a szakmai munkát, annak mindenkori körülményeit. Az olvasmány nem csak visszatekintés, ahogy a bevezetõben írja a szerzõ: nem titkolt szándéka, hogy feltárja, s bemutassa a jelenlegi és a leendõ kollégáknak is azt a pedagógiai mûhelymunkát, melyet a nevelõközösség valamennyi tagja mindenkor az adott lehetõségek közt igyekezett elvégezni. Tallóz abban, hogy a szülõi munkaközösség, az iskolaszék, az intézményi alapítvány mely területeken segítette a közös feladatok megoldását, az utóbbi 30 év viszonylatában elemzi, hogy „mivé lettek” a volt tanítványok. A felidézett történések olvasási élményt nyújtva adnak képet a folyamatosan fejlõdõ település közoktatásának helyzetérõl, bemutatva azokat a pontokat, amelyek az utóbbi évtizedekben a település erõsödésében is meghatározó jelentõségûek voltak. Csaknem 600 oldal öleli föl a mérföldköveket, melyek lerakása az iskolaállítás kezdeti nehézségeitõl jelzik az oktatás ügyének szolgálatát, a közösségépítést, a mûvészetek tiszteletére való nevelését célzó munkát. A könyv minderrõl gazdag dokumentumgyûjteményt is felvonultat: fotókat, iratmásolatok révén pillanthat a múltba az olvasó. A településen 1964-ben építették meg az akkori idõk korszerû iskolaépületét, s 2010 januárjában fejezõdött be az a beruházás, mely során bõvítéssel és rekonstrukcióval a 21. századi kívánalmaknak megfelelõvé fejlesztették. Ma az intézményben olyan körülmények között folyik a munka, melybõl bizakodóan lehet a jövõbe, akár újabb 140 évre elõre tekinteni. H. Á. X I X . É V F O L Y A M 7 . S Z Á M

[close]

p. 11

T E L E P Ü L É S E K 11 Borvidéki borverseny Az összefogásra mindenképpen szükség lesz Bogláron Két nagyarany is született Balatonbogláron a Fischl-házban megrendezett borversenyen, melyre 47 borász, borászati üzem, vállalkozás hozta el legjobb nedûit. A szokásosnál lényegesen több bor nevezett - emelte ki a versenyt követõen Mészáros Lászlóné, a Balatonboglári Borvidék titkára. Sorsdöntõ témáról tanácskozott legutóbbi ülésén a Tapolca és Térsége Kistérségi Társulás. Nevezetesen, hogy az év végi megszûnésüket követõen eddigi teendõiket a társulásba tömörült 36 település önkormányzata miként és kikkel látják el, milyen formában, s milyen forrásból. - Sok kérdést természetesen még nem tudtunk tisztázni, de a hátra levõ félesztendõben mindenképpen fel kell arra készülnünk, hogy az átmeneti önkormányzati törvénybõl fakadóan megszûnik minden önkormányzati társulás, így közöttük természetesen a mienk is – tudtuk meg a társulás elnökétõl, Császár Lászlótól. - Mielõtt a felkészülés teendõire térnénk, kérném, értékelje a 7 esztendõs múltra visszatekintõ társulásuk tevékenységét. - Szerénytelenség nélkül állíthatom, hogy a társulás a maga lehetõségeivel élve, érdemileg segítette a benne tömörült önkormányzatokat kötelezõ feladataik megoldásában, ellátásában. A 36, zömében kis település külön-külön ennek semmiképpen sem tudott volna eleget tenni. Számos sikere mellett természetesen különbözõ „gyermekbetegséggel” is meg kellett küzdenünk, sok mindent másképpen, egyszerûbben is meg lehetett volna oldani. Kezdetben roppant biztató volt, hogy plusz pénzekhez juthattak a belépõ önkormányzatok, ám késõbb ezek a források elmaradtak, amelyeket magunknak kellett kigazdálkodni. Ez korántsem volt könnyû feladat, de éppen az összefogás hellyel-közzel átsegített bennünket a gondokon. Kóstolgatás Kállay Miklós professzor csúcselnökletével három bizottság bírált versenyen, ahol 142 bor került a bírálók elé. 72 fehér, 47 vörös, 14 rosé, 4 gyöngyözõ és 1 habzó borról, valamint 4 pezsgõrõl mondtak véleményt a szakemberek a borvidék legjelentõsebbnek számító versenyén. A nagyarany minõsítések egyikét a Garamvári Szõlõbirtok rosé tradicionális pezsgõje, a másikat a Rád-Ikon Kft. pincészet vörös cuvee bora kapta. Ugyan nagyobb számban képviseltették magukat a fehérborok a versenyen, ennek ellenére a vörösek szerepeltek jobban – jegyzete meg Mészáros Lászlóné, aki elmondta, hogy a két nagyarany mellett 35 bor kapott arany, 64 ezüst és 31 pedig bronzérmet. M. L. Ismét megünnepelték a tátorjánt Balatonkenese büszkesége, a Soós hegy lankáin pompázó tátorján, mely régebben az egész Alföldön, az erdélyi Mezõségen elterjedt növény volt. A XIX. században csaknem teljesen kipusztult, mára összefüggõ kolóniában, Európában csak Balatonkenesén tenyészik. A fesztivál e növényt és a hozzá tartozó természetvédelmi területet ismerteti meg az érdeklõdõkkel, szórakoztató, kulturális programokkal összekapcsolva. A kenesei tátorjános országos védettségû természetvédelmi terület, melyre tanösvény vezet fel. A 2 kilométeres ösvénykörút ajánlott haladási iránya, a Soós-hegy déli peremén vezetõ sétány, megállóhelyei, az információs táblák mentén, a terület kiemelkedõ botanikai, történelmi, és földtani értékeit mutatják be. Az út részben összefonódik a vasútállomásról induló sárga jelzéssel, amely szintén felvezet a tátorjánbokrokkal benépesült, lenyûgözõ kilátást nyújtó hegytetõre. A szervezõk ügyeltek arra, hogy valamennyi korosztály megtalálja a maga kedvelt programját. A háromnapos rendezvény során az érdeklõdõk legelõször Karácsony Julianna, Németh Györgyi és Tevely Erzsébet akarattyai amatõr mûvészek munkáit tekinthették meg a közösségi házban. A gyerekek nagy örömére mackókiállítás volt a Kultúra Házában, ráadásul játszóház is várta õket. A gyermeknap alkalmából lehetõség volt kisvonatozásra is. Bõvítették az „Újszülöttek Ligetét” a Dózsa György téren, valamint a „Babák Rózsakertjét” Balatonakarattyán, a Rákóczi parkban. Volt még könyvbemutató, valamint Balla István iparmûvész kiállítása, melyen közremûködött Dunai Tamás Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész. Az utolsó napon a városháza elõtti téren Varga Feri és Balássy Betty egykori Megasztárosok léptek fel a nagyszínpadon. A programsorozat a Madarak együttes utcabáljával zárult. Császár László - A kistérségi, a több célú, illetve más önkormányzati társulások megszûnése, illetve a a körjegyzõségek, járási hivatalok belépése után mi várható? - Szeretném leszögezni, hogy a járások és a kistérségi társulások teendõje nem ugyanaz. Az elõbbiekre hatósági feladatok várnak, az utóbbiak önkormányzati feladatokat láttak és látnak még el az év végéig, többek között családsegítési, gyermek-jószolgálati, szociális, s bizonyos oktatáshoz kapcsolódó kötelezettségeknek tesznek eleget. Minderre a jövõben is szükség lesz, miközben az is nyilvánvaló, hogy a kistelepülések külön-külön ezt nem tudják felvállalni. Ezt az elkövetkezõ hónapokban egyenként tisztázniuk kell az egyes településeknek, miként a hogyan továbbról is meg kell fogalmazniuk elképzeléseiket. - Amiben, gondolom ,hasznosulhat a megszûnõ társulás szellemi, anyagi potenciálja is. - Mindenképpen, de elõtte döntenünk kell társulásunk vagyonáról, azt nevesíteni, kell, s gondoskodnunk kell a nálunk foglalkoztatóttakról. Különbözõ ingatlanaink sorában a legjelentõsebb, a társulás tagjainak közös tulajdonaként, a 90 millió forintos ráfordítással, pályázati támogatással létrehozott kistérségi irodaház, amelyet 2027-ig szóló hiteltörlesztés terhel. Ám ennek fedezete, a remélhetõleg bent maradó bérlõk révén, biztosított. Jelentõs a háziorvosi épületrész, amelynek 70 százaléka a tapolcai önkormányzaté, a többi a társulás tagjaié. S természetesen vannak még különbözõi gépkocsiijaink, kisbuszunk, s egyéb eszközeink, amelyeknek tulajdonjogát ugyancsak rendeznünk kell. Ami pedig a társulás munkaszervezetét illeti, arra természetesen nem lesz szükség, ám nyilvánvaló hogy a családsegítéssel, gyermek-jószolgálati tevékenységgel foglalkozó 35-40 dolgozó ember munkáját valamiképpen igényelni fogják a kistelepülések. Jelenleg 26 település a családsegítésben, 16 település a gyermek-jószolgálati munkában közösen tart erre igényt, s amelyre, ha más szervezeti formában, de minden bizonnyal a jövõben is számítanak majd a kistérség települései. Ám kérdéses még ennek anyagi fedezete. - Az elmondottakból számomra úgy tûnik, Ön a jövõben is megkerülhetetlennek tartja a térség önkormányzatainak valamilyen szervezetben történõ összefogását. - Ez nem lehet kétséges. Miután az önkormányzatok költségvetése feladat-finanszírozással kerül meghatározásra, és nem lesz több az ideinél, a hatékonyság követelménye miatt csakis összefogással felelhetnek meg feladataiknak. Az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok hasznosításáról semmiképpen sem tekinthetnek el. S információim szerint nem is akarnak. Szendi Péter Andrássy Antal 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 12[close]

p. 13

T E L E P Ü L É S E K 13 Huszonkét éve alakult meg a magyar áldozatvédõ szervezet, a Fehér Gyûrû Közhasznú Egyesület, s két évtizede tagja az Európai Áldozatvédõ Szervezetnek. Elsõnek alakult a kelet-európai országok közül és elsõként kapott meghívást az európai szervezetbe, ahol a végrehajtó bizottságnak is tagja volt több cikluson keresztül. Az elmúlt évtizedek során 43.680 áldozat kereste fel irodáit, a díjtalan jogsegélyszolgálatot 23.374-an vették igénybe, 5.400-an bûncselekményt követõen kerültek szorult anyagi helyzetbe, azok részére az egyesület 200 millió forintnyi segélyt adott. Az egyesületnek 74 tagja van, ebbõl 7 jogi személy, köztük a Belügyminisztérium és országos hatáskörû szervezet, néhány önkormányzat és több vállalkozás. Jelenleg 4 egész évben nyitva tartó irodát mûködtet vidéken Kecskeméten, Hatvanban, Gyöngyösön és Veszprémben - egyet Budapesten, és három szezonális irodát Siófokon, Balatonfüreden és Abádszalókon. A tóparti irodák fenntartásához példamutató segítséget nyújtanak a helyi önkormányzatok. Így Siófok városa, amely már ötödik éve 3-3millió Ft-tal támogatja a szervezet mûködését. A siófoki Fehér Gyûrû Áldozatvédelmi iroda május 1-jétõl van nyitva a hét minden napján vasárnap kivételével 12-tõl-18 óráig, december 31-ig Siófok, Sió u 12-20. alatt a Rendõrkapitányság épületében. Várhatóan ebben az évben a balatonfüredi önkormányzat is támogatja a balatonfüredi iroda tevékenységét. Ez eddig a Hotel Annabellában mûködött, de az új vezetés már nem biztosít díjmentesen helyet, így az iroda június második felétõl a balatonfüredi rendõrkapitányság épületében fogadja a hozzá fordulókat. Várhatóan a veszprémi iroda is új helyre költözik, a Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányság melletti nyugdíjas rendõr klubba. Segít a 320 vöröskeresztes Fehér Gyûrû elsõsegélynyújtó vigyázza a balatoni strandolókat Magyar Vöröskereszt, a többit a helyi önkormányzatok biztosítják a szolgálathoz – hangzott el a balatonlellei Napfény strandon tartott sajtótájékoztatón, melyet a Magyar Vöröskereszt elnöke nyitott meg. Habsburg György egy Magyarországon még újnak F.L. A Magyar Vöröskereszt hatodik alkalommal indította el idén a Balatoni Elsõsegélynyújtó Szolgálatát. 13 Balaton-parti település 21 strandján naponta 10 és 18 óra között látják el a vízben és vízparton szerzett sérüléseket. Június 29. és augusztus 20. között 320 vöröskeresztes elsõsegélynyújtó fiatal vesz részt a szolgálatban. A szolgálat 2007-es indulása óta 16 ezer sérültet láttak el, és két esetben történt életmentõ beavatkozás. - Az idei évben is lesz defibrillátor az elsõsegélynyújtó fiataloknál, melyekbõl kilencet a Physio Control és az EMD jóvoltából a számító adományozási lehetõséget is bemutatott. A vöröskeresztes QR-kódok használatával valóban egy karnyújtásnyira van a segítség. Az okostelefonokra letölthetõ MasterCard Mobile mobilfizetési alkalmazás segítségével ugyanis minden eddiginél egyszerûbbé válik az adományozás. A sajtótájékoztató alkalmával a Magyar Vöröskereszt imitátorainak és Kõváry Barna autóversenyzõ, a PAD program nagykövetének segítségével egy többállomásos, látványos elsõsegélynyújtó bemutató részeként „megelevenedtek” a leggyakoribb strandsérülések. A Balatoni Elsõsegélynyújtó Szolgálat fiataljai 2007 óta 16 ezer sérülést láttak el. A szolgálat indulása óta kétszer történt közvetlen életmentõ beavatkozás. Munkájukat, az elsõsegélynyújtó szolgálat tevékenységét több hazai cég is támogatta. Márton László Bohócdoktorok vonultak Szemesen Száz piros orrú bohócdoktor vonult föl Balatonszemesen, nemzetközi szervezetük éves találkozójának zárásaként, vidám hangulatot teremtve a település szezonnyitójához. Vízipisztolyoztak, szappanbuborékot fújtak, és valamennyiüknél volt valamilyen hangszer, vagy zeneszerszám. Érdeklõdõk sokasága – gyermek és felnõtt egyaránt – kísérte a látványos, hangos menetet egészen a strandig. – A különbözõ országokból érkezõ bohócdoktorok a kórházi munkára épülõ szakmai képzéseken vettek részt Balatonszemesen. Bohóctechnikai, bûvész- zsonglõr-, zenei és mozgásos workshopok keretében fejleszthették képességieket – mondta el Rékay Ágnes, a Piros Orr Alapítvány ügyvezetõ igazgatója. Az Alapítvány 2004-ben csatlakozott a Red Noses International-hoz, amely 2005 óta, évente rendez nemzetközi tábort. A bohócdoktorok tevékenysége a nevetésre épít. Zenés mutatványokkal, varázslatokkal, bûvésztrükkökkel és egyéb elõadásokkal szórakoztatják a beteg gyerekeket, mivel a nevetés olyan biológiai folyamatokat indít be az emberi szervezetben, amely egyrészt a fájdalomérzetet csökkenti, másrészt a mentális állapotot is javítja. A magyar bohócdoktorok szervezetük 1996-os indulása óta 222 ezer gyermeket és idõs embert derítettek jobb kedvre. M. L. 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

p. 14[close]

p. 15

G A Z D A S Á G 15 Színvonalas Rezi turistaháza Jóllehet elsõsorban a „bakancsos” turistákat célozza meg vendégkörként a Laky Demeter Turistaház, de az igényesebbek is bátran vállalkozhatnak pár éjszaka eltöltésére a magas színvonalon felújított és átalakított egykori paplakban. A Keszthelyhez és Hévízhez egyaránt közeli Rezi fõképp váráról és a Gyöngyösi betyárcsárdáról híres, de a békés, több helyütt még érintetlen természet és más látnivalók is vonzóvá teszik. A turistaház szobáiban egyszerre harminc vendég fér el. Rendelkezésükre áll társalgó, fõzõhelyiség, kialakítás alatt áll pincéje, parkjában szalonnasütési lehetõség is van. Érdekessége egy kis könyvtárszoba, ahol értékes egyházi és világi könyvek olvasásával töltheti idejét a vándor. A fenntartó önkormányzat célja, hogy Rezibe vonzza a családokat, az iskolás csoportokat, a természetjárókat, a baráti társaságokat. Mindemellett színvonalas fogadására, kisebb rendezvényekre, nyári táborok és túrák központjának is kiválóan alkalmas. Ízlésesség és rendezettség fogadja a betérõt, akinek – a hazai viszonylatok ismeretében – nem kell mélyebben a zsebébe nyúlnia, mint hasonló helyeken. Minõségi fejlesztés Badacsonylábdiban Több mint 130 millió forint ráfordítással, - amelynek csaknem felét az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési elõirányzatból fedezték - megújult a tapolcai önkormányzat tulajdonában levõ badacsonylábdi „Eldorádó” Kemping. Az egy éves munkálatok ünnepélyes befejezésén többek között jelen volt Lasztovicza Jenõ, a Veszprém megyei Közgyûlés elnöke, Császár László Tapolca, s Volmüth Péter Badacsonylábdi polgármestere. Az új apartmanok A kempinget üzemeltetõ MZ/X Kereskedelmi Kft. – amely vállalta a fejlesztés önrész-kötelezettséget – ügyvezetõ igazgatója, idõsebb Mezõssy Zoltán elmondotta lapunknak, hogy a 71-es út menti, közel 3 ha területen fekvõ Eldorádó Kemping az elmúlt években, a folyamatosan végzett infrastrukturális és turisztikai fejlesztések révén, igen kedveltté vált a különbözõ korosztályú vendégek körében. Ez ösztönözte az MZ/X Kft. vezetését arra, hogy a terület észak-keleti részén található, mintegy 35 éve, az akkori kor színvonalán épült, 24 vendégszobát magába foglaló, láncház-szerû, favázas szerkezetû épületsort teljesen megújítsa a turizmus minõségi fejlesztésének keretében. Az alapterületet növelõ fejlesztéssel 22 vendégszoba került kialakításra 88 férõhellyel, apartmanos elhelyezéssel. Két szobánál az akadálymentes bejutáson kívül, a vizesblokkok átalakításával akadálymentes illemhely, mosdó, zuhanyzó épült a vendégek részére. Minden szobánál megújították a burkolatokat, a vízvezetékeket, kicserélték a fûtéscsöveket, új alternatív fûtési-hûtési rendszer került kiépítésre, minden helyiséget újrafestettek, va- Az átalakítást úgy tervezték, hogy akár télen is tudjanak turistákat fogadni – tudtuk meg Cserép Gábor polgármestertõl –, s a mesterien rakott cserépkályha melegénél romantikus órákat lehessen eltölteni. Természetesen a fõszezonban bizakodnak a legjobban a reziek, akik saját boraikkal, házi készítésû ételeikkel is megjelennek a turistaház ellátásában. Szöveg és kép: Zatkalik András Éves szinten százmillió forintot takaríthatnak meg a DRV szezonális akciójában résztvevõ fogyasztók Összesen százmillió forintnyi éves talajterhelési díjat takaríthat meg az a csaknem ezer fogyasztó, aki az elmúlt két hónapban élt a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. április 1-jén indított kedvezményes csatornarákötési lehetõségével. A csatornahálózatra rákötõ, jogkövetõ fogyasztóknak - betartva a törvényben megfogalmazott rákötési kötelezettségüket - a rákötés idõpontjától ugyanis nem kell számolniuk a 2012. február 1-jétõl tízszeresére emelkedett talajterhelési díjjal, és élhettek az ország elsõszámú víziközmû-szolgáltatója által nyújtott kedvezményes rákötési lehetõséggel is. Az egy fogyasztási helyre vonatkozó átlagos fogyasztási szokásokat (4 m3/hó), és az idén tízszeresére emelkedett talajterhelési díjat (átlagosan 1.800 Ft/m3) figyelembe véve, összesen százmillió forintot takaríthat meg az az ezer fogyasztó, aki az elmúlt két hónapban élt a DRV Zrt. kedvezményes csatornarákötési lehetõségével. A 2012. július 1-jétõl életbe lépõ jogszabályi változások alapján a kiépült víziközmû-hálózatokra való rácsatlakozás a fogyasztók számára ugyanis törvényileg kötelezõ lesz, és aki ennek a kötelezettségnek nem tesz eleget, annak továbbra is számolnia kell a február 1-jétõl a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3-re nõtt talajterhelési díjjal, amit a területi szorzók akár a háromszorosára is emelhetnek. Mindez jelentõsen nagyobb kiadást jelent a Társaság által alkalmazott csatornadíjakhoz képest, ráadásul új csatornabekötés esetén a fogyasztókat érintõ anyagi terhek enyhítése érdekében a Dunántúli Regionális Vízmû Zrt. idén újra biztosít kedvezményes csatornarákötési lehetõséget is. Így az érintett több mint húszezer csatornahálózatba eddig nem kötött fogyasztó számára az újonnan létesült bekötések átvételét 2012. szeptember 30-ig, a bruttó 13.970,- Ft-os díj helyett ingyenesen végzi el a szolgáltató. Ennek köszönhetõen az idõben csatlakozó fogyasztók további tízezreket takaríthatnak meg maguknak idén. Mezõssy Zoltán lamint új funkcionális, s egyedi bútorzattal rendezték be. Az energiatakarékos új fûtési-hûtési rendszernek köszönhetõen meghosszabitható az idegenforgalmi szezon, s ezzel nemcsak megtartható, de kismértékben növelhetõ is a meglévõ munkahelyek száma. Mezõssy Zoltán elmondotta még, hogy a fejlesztési munkák közben is zavartalanul fogadták a vendégeket, s meglepõen jól indult a szezon. Az átlagosan 60 százalékos foglaltság többek között köszönhetõ annak az akciónak, amelynek keretében az elõ- és utószezonban egyaránt kibõvített büfé asztalos reggeli is szerepel szolgáltatásaik sorában. Idén egyébként már április elsejétõl 7 hónapon át 80 lakókocsi és sátor helyen, 22 új és 12 régi házban fogadják a vendégeket. A kempinget 19 éve üzemeltetõ vállalkozás vezetõje jó szezonra számit, biztató az elõrendelés, fõként a magyarok körében. A most befejezõdött fejlesztésnek köszönhetõen remélhetõleg megnõ a külföldiek érdeklõdése is, de igazi áttörést attól remél, ha végre a tó, illetve a strandmeder kotrása, rendbetétele is napirendre kerül, amelyet évek óta ígérnek az illetékes állami szervek, miután erre az önkormányzatnak nincs forrása. M.D. Andrássy Antal 2 0 1 2 J Ú L I U S

[close]

Comments

no comments yet