2012. június Balatoni Futár

 

Embed or link this publication

Description

2012.06

Popular Pages


p. 1

B A L A T O N I XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2012 JÚNIUS ÁRA 150 Ft A RÉGIÓ BALATON-DÍJAS HAVI MAGAZINJA 3 Építészetrõl, közbiztonságról a BFT ülésén 6 Az ezerarcú fonyódi kistérség 16 Jó szezonban bízik a Balatontourist 17 Megújuló viharjelzés a Balatonon Kegyeibe fogadta az idõjárás a motorosokat (Képes összeállításunk az 5. oldalon)

[close]

p. 2

2 AKTUÁLIS LAPSZÉL Közvélemény-kutatás: elsõ a Balaton A közelmúltban történt szondázás szerint a nyaralni kívánó magyar állampolgárok elsõdleges úti célként a Balatont jelölték meg. A hír örvendetes, s némi reményt ad azoknak a tóparti vállalkozóknak, szolgáltatóknak, akik az elmúlt évek kevésbé sikeres turisztikai idényei ellenére sem húzták le véglegesen – vagy képletesen – üzletük redõnyeit. A szervezet által nyilvánosságra hozott adatok némi reményt csepegtetnek a szezon közeledtével egyre frusztráltabb balatoni vendéglátósokba, ám kérdés, hogy a lelki infúzió meddig képes normális szinten tartani az érintettek vérnyomását. A turisztikai szezon tervezése számukra ugyanis már tavaly szeptemberben megkezdõdött: akkor, amikor az elmúlt nyár szakmai és pénzügyi mérlegét elkészítették, s számot vetettek esetleges fejlesztési lehetõségeikkel. A szállodákba új szõnyegek kellenek, a wellness részlegek az állandóan megújuló technikák miatt falják a pénzt, az éttermek hatósági ellenõrzései során szinte mindig találnak korszerûsítésre váró hûtõ, tároló blokkokat, a megfelelõ szakmai tudással rendelkezõ szezonális alkalmazottak pedig ugyancsak borsos kompenzációt kérnek azért, hogy a strand helyett a hasonló hõmérsékletû konyhában töltsék idejüket – felöltözve. Az európai szintû fogadási feltételek megteremtése után akár meg is könnyebbülhetnének a balatoni nyarak zömmel ismeretlen hõsei, de tudják, hogy az élet – s fõképpen az idõjárás - ezúttal is megtréfálhatja õket. Csak abban bízhatnak, hogy emberöltõk múlva lesznek ismét olyan hideg napok és éjszakák, mint az elmúlt szezonban. Korábban ugyanis elképzelhetetlennek tartottuk volna, hogy a kánikulát és hûvös idõt egyaránt jól tûrõ német vendégek arra kérjék házigazdájukat, hogy kapcsolja be a központi fûtést. A fõ rizikófaktorra tehát nincs befolyásunk, miképpen arról sincs pontos képünk, a magyar családok anyagi helyzete lehetõvé teszi-e a balatoni nyaralást. A kormányzati lépések, a Széchenyi-pihenõkártya, a még érvényben lévõ üdülési csekk azonban módot kínál arra, hogy 2012 nyarán ismét benépesüljenek a tóparti strandok, éttermek – biztos bevételt nyújtva a helyi vállalkozóknak. Meleg nappalokat, éjszakai záporokat kívánunk – s természetesen zsúfolt balatoni településeket, hiszen tudjuk: honfitársaink körében ismét elsõ a Balaton. A Festetics lovas-örökség jegyében Számos értékteremtõ tevékenység közt a magyar lovaskultúrában is kiemelkedett a keszthelyi Festetics család szerepe. E tradíciók jegyében harmadszor rendezték meg a várossal szomszédos gyenesdiási Faludi síkon a Festetics Vágtát, sok kísérõ programmal. A Nemzeti Vágta hivatalos elõfutamaként számon tartott lovasversenyre a házigazda önkormányzat és a Helikon Kastélymúzeum támogatásával kerülhetett sor. A két napos rendezvényt a múzeum parkjában nyitották meg, ahol a díszvendégként volt jelen a család képviseletében a Bécsben élõ Festetics György. Az ün- A versenyszámok nyertesei a házigazdák körében ség elõtt zajlott. -Településünk számára is nagy jelentõségû ez a rennepségen a Festetics Örökség Díjat - amelyet patrónusként Lakatos dezvény - mondta Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere. - A balatoFerenc alapított -, ezúttal a szentgyörgyvári lipicai ménes kapta, az ni régióban idén a községünk egyedüli helyszíne a Nemzetei Vágta elismerést a tulajdonos Forgács Zoltán vette át Pálinkás Róbert múelõfutamainak. A versenynek itt történelmi gyökerei vannak, ahozeumigazgatótól. gyan ez a futam nevében is megjelenik. Hajdan itt trenírozták a FesA múzeumparkban régi idõk vásári kínálatát idézték a kirakoteticsek fenékpusztai ménesbeli lovait. Ez a rendezvény az elõfutam dók, megismerkedhettek a látogatók a magyar lótenyésztés híres mellett zajló versenyekkel együtt a hobbi és profi lovasok találkozója fajtáival, s lovaglási, kocsizási lehetõség is kínált szórakozást. Varga is. A polgármester beszélt még arról, hogy anyagiakat tekintve seZoltán, az esemény rendezõje a régmúlt hiteles megidézésérõl szólgítségükre volt a Leader pályázaton elnyert közel 4 millió forintos va jegyezte meg: a kastélyparkban ennyi ló legutóbb csak a Festetitámogatás. csek lakta idõben volt a kastélyparkban. Szakmabeliek és a A felvezetõ programokban idén elõször szerepelt fogathajó verlovasélet iránt mélyebben érdeklõdõk számára elõadások zajlottak: seny, majd a póniló és kisló kategóriában rendezett gyermekverseGyõrffy-Villám András a hagyományok, dr. Hecker Walter pedig a nyek mellett idén is volt Pünkösdi futam, melyben rajthoz állt Molnár Gyöngyi, a Nemzeti Vágta tavalyi gyõztese. Ugyancsak sztárvendég volt Pintér Tibor színmûvész, aki két éve a gyenesdiási Kiss István, Alex nevû lovával a Nemzeti Vágta sztárfutamának nyertese volt. A mûvész a losvasszínházi mûsorban tallózva a kastélyparkban operett estet, majd a verseny helyszínén musical és opera gálamûsort adott. Gyõzelemmel a komáromi Márkos Albert, második helyezettként Fodor Szilvia keszthelyi lovas folytathatja a versenyt a Nemzeti Vágtán, Pintér Tibor lovasszínházi bemutatója a házigazda Gyenesediás delegáltjaként pedig Ondri Hajnalka képviseli majd a települést. sport jegyében beszélt a lovas kultúráról. A verseny a gyenesdiási Faludi síkon mintegy négyezres közönH. Á. Újra a Balatonon a „Szigliget” A balatoni flottának egykoron volt „Szigliget” elnevezésû hajója, de az a tóról a Dunára költözött, s nevet is változtatott. Ma „Attila” néven ismert. Ám a Balatoni Hajózási Zrt. legújabb hajója révén ismét lesz „Szigliget” a Balatonon. A flotta ugyanis rövidesen gyarapszik egy Németországban vásárolt félkész hajó felújításával, amelynek névadására pályázatot hirdetett fenntartója. Több mint ezren küldték be javaslatukat, mintegy 400 nevet ajánlva. A nyertes „keresztszülõ” Szigliget önkormányzata 3 millió forintos támogatás fejében szerezte meg a névadás jogát. Balassa Balázs, a település polgármestere úgy véli: népszerûsítésüket mindenképpen elõsegítheti a hajó korszerûsítéséhez adott támogatásuk. A község lakosai is régóta hiányolták, hogy mint a Bahart Zrt. résztulajdonosának nincs a Balatonon a településükrõl elnevezett hajója. A közóhaj szerint elnevezett új egységet várhatóan a balatoni gõzhajótársaság megalapítójának, gróf Széchenyinek a születésnapján, szeptember 21-én avatják fel. Süli Ferenc A. A. X I X . É V F O L Y A M 6 . S Z Á M

[close]

p. 3

AKTUÁLIS 3 Építészetrõl, közbiztonságról, civilek mozgalmáról tárgyalt a Balaton Fejlesztési Tanács Az idegenforgalmi szezon elõtt fontos kérdések kerültek terítékre a Balaton Fejlesztési Tanács ülésén. A testület tagjai a Belügyminisztérium vezetõi munkatársainak elõadásában tájékoztatót hallgattak meg az államigazgatás, az egészségügyi ellátás átalakításáról, az önkormányzatok jövõbeli feladatairól, s természetesen szó esett a régió közbiztonságáról is. Örvendetes, hogy a rendõrség a kisebb súlyú ügyekre is koncentrál,: a turisták személyi és anyagi biztonsága ugyanis hatással van az országról, a régióról kialakított képre. Horváth János állami fõépítész az irányítása alá tartozó szervezet munkáját elemezve szkeptikusan jegyezte meg, hogy a szakma presztízse helyett a joghézagok alóli kibúvás keresése jellemzi a magyar társadalmat, s ez alól nem kivétel a régió sem. Konkrét ügyek is szerepeltek elõterjesztésében, s így megtudhattuk: a Club Aliga területén tervezett nagy volumenû fejlesztés kapcsán több alkalommal külön konzultációval és tervtanácsi véleménnyel segítették a tervezési munkát abban, hogy a szakmai követelményeknek, a Balaton-törvénynek és az országos elõírásokkal harmonizáljon. Megtudhattuk, hogy a benyújtott tervek ennek ellenére nem feleltek meg sem a szakmai követelményeknek, sem a vonatkozó anyagijogi és eljárási szabályoknak. Az egyeztetetési és konzultációs eljárások eredményeként a közel három éves tervezési munkálatokat az önkormányzat abbahagyta és teljesen új eljárás megindítását fogja kezdeményezni. A fõépítész a törvényességi ellenõrzéssel kapcsolatos feladatok ismertetése során elmondta: számos esetben készítettek olyan szakvéleményt, amely alapján több tíz-tizenöt éve húzódó üggyel is foglalkoztak - korrekt szakmai és jogi tájékoztatást biztosítva a kérelmezõnek. Közremûködésükkel megrekedt építési, vagy felülvizsgálati folyamatot sikerült a holtpontról kimozdítani. a BFT honlapján. A vízbiztonsággal kapcsolatos tájékoztatási- és riasztási, továbbá segélyhívási lehetõségek bõvítése érdekében a tanács több tagjának részvételével, az általuk képviselt szervezetek aktív közremûködésével tovább bõvült a kommunikációs hálózat. Amennyiben a zánkai diszpécser központban a szükséges feltételek is megteremthetõek, úgy a viharjelzési idõszakban huszonnégy órás szolgálat áll a hajósok és vízi rendezvények szervezõinek szolgálatába. Az elnökség Civilek és a Balatoni Szövetség képviselõi Jamrik Péter, a BFT mellett mûködõ Közbiztonsági Tanács vezetõje elõterjesztésében az elmúlt évek fontos intézkedéseinek hangsúlyozása mellett a jelenlegi teendõkre és eredményekre hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy elkészült a rendezvények szervezõi számára kulcsfontosságú segítõ anyag: a rendezvények biztonsági tervének vázlata, a vízbiztonsággal és a rendezvényekkel kapcsolatos jogszabályok aktualizált listája - mindezek hozzáférhetõek A Balatoni Szövetség – amely országos szinten koordinálja a Kék Hullám strand és kikötõ minõsítést – tájékoztatójából megtudhattuk, hogy valamennyi pályázó elnyerte a címet, ám a kiírási feltételeket jövõre szigorítani fogják. Lázár János titkár a Virágos Magyarországért Környezetszépítõ verseny – melynek kiírásában és lebonyolításában ugyancsak részt vett a szövetség – kapcsán elmondta, hogy a régióból sok önkormányzat nevezett be – õk már felismerték a virágosítás fontosságát és környezetük szépítésének elõnyeit. A hazai elismerések mellett jelentõs nemzetközi sikereket ért el Paloznak és Balatonfüred: minkét település elõkelõ helyezést kapott az „Entente Florale” versenyen is. A közérdeklõdésre számot tartó szúnyogirtás sem maradt ki elõadásából: a testület tagjai elégedetten konstatálták, hogy a 2012. évi akció elkezdõdött, s bár a tervezett forrás még nem áll a Balatoni Szövetség rendelkezésére, a csípõs rovarok ellen megkezdett „háború” a nyár folyamán folytatódik. Hasonlóan összefogott elõterjesztést tárgyalhatott meg a tanács Gál Lajos elõterjesztésében. A Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének elnöke az eredmények ismertetése mellett a jövõ feladatait is meghatározta. Ennek értelmében tovább kell erõsíteni a Kék-Zöld Szalag mozgalmat a Balaton régió jogi elismertetéséért, az elmúlt években elkezdett nevelõ, oktató programok folytatása pedig a lokálpatrióta szemlélet terjedését segíti elõ. A civilek szorgalmazzák az aktív részvételt a Living Lakes programokban, miközben hangsúlyozzák: a Balaton elsõsorban a pihenésre vágyó emberek igényét elégítse ki. Süli Ferenc A belügyminiszter az országos jogászgyûlésen Pintér Sándor belügyminiszter szerint több jogosítványt kellene adni az önkormányzati védelmi feladatokat ellátó embereknek a jelenleginél, annál, hogy csak regisztrálják a bûncselekményt. Balatonalmádiban, a Hotel Ramadában megrendezett XI. Magyar Jogászgyûlésen a „Közbiztonság-bûnüldözés” címû elõadásában hangsúlyozta: a társadalmi értékítélet jelentõs szerepet játszik abban, hogy a polgárok hogyan értékelik a közbiztonságot. Mint hozzátette, 2011-ben a százezer lakosra jutó, regisztrált bûncselekmények száma 4520 volt. Pintér Sándor a minisztérium átvétele óta tett intézkedéseket sorolva közölte: 3500 fõs hiányt töltöttek fel az elmúlt idõszakban a rendõrségnél, új szolgálatvezénylési rendszert vezettek be, s növelték a közterületi jelenlétet. Kitért arra: szélesebb lett a rendõrségnek a civil szervezetekkel való együttmûködése, az önkormányzatok különbözõ biztonsági feladatokra egyre több embert alkalmaznak, azoknak viszont korlátozott lehetõségeik vannak. Nem tarthatják vissza például a tettest, amíg a rendõr megérkezik. A belügyminiszter ezért azt szeretné elérni: az önkormányzati védelmi feladatokat ellátó embereknek (például polgárõr, halõr) több jogosítványuk legyen a mostaninál, vagyis annál, hogy csupán regisztrálják a bûncselekményt. Pintér Sándor szerint annak megítélése, javult-e a közbiztonság Magyarországon, ma politikai szimpátia kérdése is. A jelenlegi felmérés szerint a megkérdezettek 44 százaléka szerint javult - mondta elõadásában a belügyminiszter, hozzátéve: azért dolgoznak, hogy ez bekövetkezzen. (MTI) 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 4

4 AKTUÁLIS Lengyel vásárdíj Zalakarosnak A legjobb kiállítónak járó oklevelet és különdíjat kapta Zalakaros a lengyelországi Opole városban rendezett turisztikai vásáron. Flórek Zsolt, a turisztikai egyesület munkatársa elmondta, hogy a 12. alkalommal tartott szakkiállításon most elsõ ízben volt jelen magyar képviselet, egyedül a Zalakarosi Turisztikai Egyesület részvételével, ukrán, román, német és cseh turisztikai szervezetek mellett. A szereplés közeli „rokonságnak” is köszönhetõ: Opole, Zalakaros testvérvárosa, Olesno szomszédságában található. A fürdõváros lengyel nyelvû prospektusai széleskörû információkat nyújtottak az érdeklõdõknek, akik tájékoztatást kaptak a A fõdíjas zalakarosi stand fürdõhely újdonságairól, köztük a készülõ gyermekvilágról. Minderrõl a testvérvárosban tett alkalmi látogatás során is beszámoltak az egyesület képviselõi. A legfrissebb hír szerint nyertes pályázatnak köszönhetõen a gyermeknapon játszóteret avattak a városközpontban. A létesítmény „Zalakaros és környezete TDM Szervezet továbbfejlesztése” címû, 58 millió forint összköltségû, 43 millióval támogatott EU-s társfinanszírozású projekt részeként valósult meg. További tervek szerint júliusban strandóvodát és bölcsõdét is átadnak, mely országosan egyedülálló vízi élményelemekkel várja a családosokat. A fejlesztések során nagy hangsúllyal munkálkodnak azon, hogy Zalakaros a családok számára is igényes, vidám, gyermekközpontú várossá válhasson. H. Á. Szezonnyitó Siófokon A hagyományoknak megfelelõen az idei Pünkösdi Szezonnyitón az ország egyik vezetõ politikusa, Horváth János, az országgyûlés fideszes korelnöke adta át a nyári fõváros jelképes, aranyozott kulcsát Balázs Árpád siófoki polgármesternek. Kállay Bori színmûvésznõ az emlékplakettet Balázs Árpád polgármestertõl vette át Elõtte azonban a vasútállomásnál található Kálmán Imre emlékmûnél Kállay Bori színmûvész kapott Kálmán Imre emlékplakettet a siófoki születésû zeneszerzõ mûveinek népszerûsítéséért végzett tevékenységéért. A szokásos hintós felvonulással a résztvevõk a hajóállomáshoz sétáltak, ahol sor került a hivatalos ceremóniára. Itt beszédében Horváth János kiemelte: Mária Terézia le akarta csapoltatni a Balatont és bevetni búzával a bécsi lakosság ellátása érdekében. Szerencsére a királynõnek ez az elképzelése nem valósult meg, így ma is lehet Balatonunk. Amikor a turista az országba, a Balatonra, Siófokra jön, akkor magyar terméket, szolgáltatást exportálunk úgy, hogy nem kell elszállítani, mert a fogyasztók helybe jönnek. S fontos, hogy a messzirõl ide érkezõk úgy lássák az országot, úgy lássák Siófokot, ahol rend, stabilitás, biztonság és kiszámíthatóság van. Ezért kell dolgozni a Balatonnál és a képviselõknek az ország házában is. /Balatonpress/ Új Tourinformiroda Gyenesdiáson Felavatták a Gyenesdiási Turisztikai Egyesület és ezzel együtt a Tourinform Gyenesdiás új irodáját. A pályázati támogatással (NYDOP-2.3.1./B-11-2011-0002) megvalósult irodabõvítés, és az ezzel egyidejû infrastruktúra fejlesztés nagyobb létszám kiszolgálását teszi lehetõvé tágasabb, kulturáltabb környezetben. Mindenki játszótere Vonyarcon Az aktív kikapcsolódáshoz is jó kínálattal szolgáló vonyarcvashegyi Lidó strandon tovább bõvült a sportos kínálat: a fürdõhelyen ezúttal széles korosztályi körnek szánt fitnesz parkot avattak. Az új edzõ- és játszótér EU-s társfinanszírozással készülhetett el: a helyi turisztikai egyesület a látogatóbarát kínálat- és szolgáltatásfejlesztés céljával nyert pályázati támogatást. Péter Károly polgármester az avatóünnepségen mondott köszöntõjében méltatta a civil szervezet munkáját, s szólt az idei egyéb strandi fejlesztésekrõl. Elmondta: a település strandja a sportpályáival az aktív kikapcsolódás színhelye is, ez a lehetõség bõvült most tovább. A létesítményt Hegyi János, turisztikai egyesületi elnök mutatta be. Idén több mint 36 milliós támogatást nyertek, melybõl 12 millió felhasználásával készült el az edzõ- és játszóeszközökkel felszerelt fitneszpark. A teret a strand olyan részén alakították ki, melyet a vendégek eddig kevéssé tudtak kihasználni, a területnek nem volt megfelelõ funkciója. Tíz sportos játékszert telepítettek, melyek a gyermekek, s a középkorosztály körében egyaránt jól használhatók. Minden mozgásfajta izmai tréningbe kerülnek, ez stresszoldó hatást is kifejt. Mivel az eszközök többsége 2-3 személy használatára készült, a tornák a társas kapcsolatokat is elõsegítik. Az átadási ünnepségen méltatta a fejlesztést Manninger Jenõ, országgyûlési képviselõ, Zala megye önkormányzatának elnöke és veszprémi kollégája, Lasztovicza Jenõ, az országgyûlés turisztikai bizottságának elnöke. Az eszközökön Szûcs Zsófia és Varga Petra ifjúsági fitnesz magyar bajnok tartott bemutatót. Ünnepélyes szalag átvágás Az új turisztikai iroda ügyféltere a vendégek színvonalas fogadásához, a meglévõ és tervezett funkcióknak, szolgáltatásoknak (információszolgáltatás, ajándéktárgy értékesítés, garantált programszervezés, stb.), míg a back office iroda a munkaszervezet hatékony munkavégzéséhez biztosít megfelelõ helyet. Az iroda körüli tér megújításával, funkcióbõvülésével még inkább a vendégek igényeit szolgálja. A 10 éve megnyitott Tourinform iroda így végre méltó körülmények között fogadhatja a vendégeket. K.J. H. Á. X I X . É V F O L Y A M 6 . S Z Á M

[close]

p. 5

AKTUÁLIS 5 Ismét tízezreket vonzott a motoros találkozó Harmincöt nemzetközi és hazai együttessel bulizhattak a résztvevõk Kedvezett a 13-as szám a gármestere is. ÚjHarley Davidson Open Road donság volt a meFestnek, mivel az immár tinet élén a zászlóvizenharmadik motoros találvõ motorosok kozó eseményeire az alsóörblokkja, akik a si Európa Kempingbe az öt résztvevõk nemzeti nap során mindvégig szép zászlóival vonultak idõben, több tízezren látofel. Az utak mellett gattak ki, a hagyományos hihetetlen sokan motoros felvonuláson pedig fotóztak, videóza tavalyinál másfélszer tak, s fejezték ki több, tíz-tizenkétezer motetszésüket hangos toros dübörögtette járgátapssal. Ha nem is nyát. ilyen, de hasonló A motoros találkozóra évrõl látvánnyal szolgált évre egyre több hazai és külföldi a „Városok Túrája” (különösen a környezõ orszáis, illetve az a lehegokból) motoros és nem mototõség, hogy a 22 ros érkezik, mivel ez a fesztivál hazai városból már nem csak a motorosoknak avatott motoros szól, hanem azoknak is, akik küvezetõk kalauzolá- A maszkok idén sem hiányoztak a felvonulásról lönleges zenei csemegére is sával – érkezõ moNem csak motorral és motoros cuccal vágynak. S mitagadás, ezúttal is torosok külön-külön is felkeresték a Balaton-felvidék településeit. Nagy érdeklõdést váltott ki a retro molehetett feltûnést kelteni bõséges volt a választék, mivel torok bemutatója, a Wild Magazinnal közösen szervezett épített motorok versenye is. 35 hazai és külföldi sztárzenekar lépett fel két színpadon szerdától vasárnapig. Többek között a 70-es Dobai Attila, a motoros találkozó fõszervezõje események sokaságából kiemelte lapunknak, hogy – évek két kultikus rockbandája, az angol The Sweet és a skót Nazareth, de szinte már „haza jár” a Fesztiaz eddigi évek gyakorlatának megfelelõen - a jótékonysági program keretén belül az idén két SOS Gyerválra az Edda, a mekfalu (Sé és Tankcsapda, Deák Battonya) lurkói is Bill Gyula, vagy ellátogattak a feszGanxsta Zolee és a tiválra, ahol vasárKartell. Új fellépõnap a megaként jelentkezett a sztárosok – Radics Magna Cum Laude. Gigi, Nagy Andi, TaA zenei programok lán Attila - koncertmellett természejét és a szervezõktesen idén is kel való közös moszámos vetélketorozás élményét dõn igazolhatták élvezhették. Terméügyességüket a szetesen nem csak motorosok. Elõször õk, mivel a kis sátor a Harley Fesztiválok zsúfolásig megtelt. történetében itt, Egy másik esemény Magyarországon kapcsán Kiss Csaba, mérhették össze az ORFK-OBB fõtitLélegzetelállító attrakció földön és levegõben tudásukat és kára pedig hangsúügyességüket a külföldi és a hazai motoros klubok. A klubok és a chapterek bajnokságának versenyszályozta, hogy a 13. Harley Davidson Open Road Fest egyik legfontosabb üzenete a biztonságos motoromaként szerepelt a „lökd meg a Harley-t”, vagy olyan ügyességi motoros feladatok, ahol az számít, ki zás volt. Annál is inkább, mert 2012 egyben a „Motorosok Éve” is. Az évek óta egyre javuló baleseti stahogyan üli meg a „vasat”. Mindemeltisztikák igazolják azt a céltudatos lett megannyi attrakció szórakoztatta munkát, melyet az Országos Balõket a „szelíd motorosokat” és a fesztiesetmegelõzési Bizottság fejt ki anvál vendégeit. Látványos kaszkadõr nak érdekében, hogy minden úton bemutatók (földön és a levegõben), lévõ motoros épségben haza is jushelikopteres sétarepülés, balatoni séson. A Fesztivál területén elõadásoktahajózás mind-mind része volt a szíkal, figyelemfelhívó akciókkal emelnes fesztiválprogramnak. Egyébként ték ki a szabályos közlekedés fontosmár a fesztivál elsõ napján körbejárságát. hatták a Balaton-felvidék legszebb táLassan már az is hagyománnyá jait a bemotorozók, akiknek látványos válik, hogy az Open Road Fest egyik szombat délelõtti felvonulása termézáró eseményeként a Pannon Várszínszetesen ezúttal sem maradt el. A csakház társulata is színre lép egy-egy látnem 50 kilométeres útvonal - Alsóörsványos produkcióval. Ezúttal a DzsunCsopak-Füred-Tihany-Aszófõ-Csopak gel könyve musicelt mutatták be, Paloznak-Felsõörs-Almádi–Alsóörs – igaz, a vasárnapi bizonytalan idõ miegy pontján több mint félórán húztak att nem a szokásos alsóörsi amfiteátát folyamatosan a legkülönbözõbb tírumban, hanem a település sportpusú motorok. A tíz-tizenkétezres koncsarnokában. A kirobbanó siker itt vojt a fesztivál fõszervezõje, Dobai Attisem maradt el… A találkozón is nagy sikert aratott az idei la vezette, de egy háromkerekû jármûSzöveg és fotók: A Balaton-felvidéki Harley-sek doayenje Megasztár gyõztes Radics Gigi vön ott volt Hebling Zsolt, Alsóörs polAndrássy Antal még egyetlen találkozóról sem hiányzott 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 6[close]

p. 7

TELEPÜLÉSEK 7 Hévíz és Pyatigorsk testvérsége Közös természeti adottságokra alapozva, a lehetõségek mind eredményesebb kölcsönös kamatoztatásának céljával létesített testvérvárosi kapcsolatot Hévíz és az oroszországi Pyatigorsk. Az errõl szóló szándéknyilatkozatot már a múlt év végén aláírta Papp Gábor, a fürdõváros polgármestere és orosz kollégája, Lev Travnev, a testvérvárosi szerzõdés megkötésére nemrég került sor Pyatigorskban, a régióra kitekintõ nemzetközi turisztikai fejlesztési szakvásár és konferencia keretében. Hévíz képviseletében Papp Gábor vezetésével Kepli József János alpolgármester és Mándó Zsuzsanna, a Szent András Reumakórház orvos-igazgatója utazott az eseményre. A delegáció széleskörû, magas rangú képviseleti körben tudta pozícionálni Hévíz városát és kínálatát. Jelen volt a nemzetközi fürdõszövetség elnöke, az orosz turisztika több kormányzati tisztségviselõje, térségi stratégiai kutatóközpont, befektetõi holding vezetõje. A testvérvárosi szerzõdés aláírására a „Tõke a humán erõforrásban” címû konferencia keretében került sor. Az orosz fél kérésére Papp Gábor elõadást tartott, bemutatva Hévíz városát, annak a magyar gazdaságban való szerepét. Mándó Zsuzsanna a pyatigorski régió orvosai körében tartott tájékoztatót a hévízi gyógyászat lehetõségeirõl, eredményeirõl. Találkoztak a hévíziek az orosz parlament több vezetõjével is, a polgármester és helyettese tárgyalt Andrey Skripnik turisztikai miniszterrel, a megbeszélésük elsõsorban a Hévíz-Balaton Airport lehetõségeinek témakörében zajlott. Papp Gábor számos médiaképviseletnek nyilatkozott A tárgyalásokról szólóan a polgármester elmondta: a két város elsõsorban gazdasági kapcsolatokat kíván létesíteni egymással, a turizmus és a gyógyászat területén együttmûködve. Ezt közös természeti adottságok alapozzák meg. Pyatigorsk is neves a fürdõgyógyászatáról, vízének összetétele a kén és radon tartalommal a hévízihez való hasonlóságot mutat, a térségben jó hegyitúra lehetõségek vannak. Kedvelt üdülõhely a Kaukázus északnyugati részén, fõként a belföldi turistaforgalma jelentõs, szépen fejlõdõ infrastruktúrával. A város 60 ezres lélekszámú gyógyturisztikai település, nemzetközti repülõtere van. Mintegy 150 ezer lakosú régió központját jelenti iskolavárosi, közigazgatási, fejlesztési szerepkörrel. A hévíziek látogatását, a testvérvárosi szerzõdéskötést nagy sajtóérdeklõdés kísérte. Pyatigorsk több ország városával tart fenn testvéri együttmûködést, ebben magyar részrõl Hévíz az elsõ. Papp Gábor a kapcsolat tartalmáról hangsúlyozta még, hogy azt kiemelten a reptérrel kapcsolatosan szeretnék kamatoztatni. A folytatás a vendéglátók viszontlátogatása lesz, 5-6 fõs delegációt fogadhatnak hamarosan Pyatigorskból. Leégett a „balkáni középkor” Amit a hatóságok hosszú évek óta nem tudtak elintézni, május végén elintézte a természet. A Zamárdi határában, a Kocsi Csárda tõszomszédságában több évtizede mûködõ, s egykor szebb napokat is megélt, de az utolsó években már „balkáni” körülmények közé süllyedt nádfedeles, düledezõ bódés „középkori piac” a földdé vált egyenlõvé. Pünkösd vasárnap délután a száraz nádfalu lángra kapott, s hiába érkeztek meg a tûzoltók Siófokról, Veszprémbõl és Székesfehérvárról, csak azt tudták megakadályozni, hogy a tûz átterjedjen a szomszédos épületekre. Lapunkban, a Balatoni Futárban az elmúlt években mi is több alkalommal foglalkoztunk már a „piac” áldatlan helyzetével, állapotával, környezetromboló látvá- Lángolnak a „boltok“ nyával, de hiába, az illetékesek semmit nem tudtak tenni a balkáni állapotok megszüntetése érdekében. Most aztán sikerült! Lehet, hogy véletlen baleset történt, de a rendõrség nem zárta ki egy esetleges gyújtogatás, szándékos tûzokozás gyanúját sem. Szöveg és fotó: Gyarmati László A NABE hozta a Napos napokat a Balatonhoz Több száz érdeklõdõhöz hozta közelebb a napenergia hasznosításának lehetõséget a Nõk a Balatonért Egyesület. A civilek idén is csatlakoztak az European Solar Days, magyar nevén Napos napok kampányhoz, amelyet hazánkban a környezeti tanácsadó irodák hálózata (Kötháló) szervez. A Nõk a Balatonért Egyesület Fonyódon mûködtet környezeti tanácsadó irodát, melynek koordinálásával most négy település diákjai, valamint lakói vehettek részt a programban. A balatonboglári, balatonföldvári és fonyódi általános iskolák diákjai egy-egy érdekes elõadást hallgathattak a napenergiáról és annak hasznosításáról. A NABE rendhagyó tanóráin napenergiával mûködõ eszközöket is megnézhettek, kipróbálhattak a diákok, és egy napenergia-totó kitöltéséért ajándékokat kaphattak. A Nõk a Balatonért Egyesület a zamárdi városnapon zárta a Napos napok eseményeinek sorát, ahol számos érdeklõdõnek nyújtottak tájékoztatást az alternatív energiaforrás felhasználásának lehetõségeirõl, elõnyeirõl, s itt is megajándékozták azokat, akik a totó kitöltésénél a legtájékozottabbnak bizonyultak. Horányi Árpád Füred az okostelefonon Áttörést hozhat Balatonfüred kommunikációjában, városmarketingjében a Balaton névre hallgató okostelefon, amely mint kulturális-turisztikai útikalauz, virtuálisan megeleveníti azt a különleges várost, ahol egyszerre van jelen a történelem, a kultúra és a mediterrán életérzés, mondotta legújabb szolgáltatásuk bemutatásakor a település polgármestere, Bóka István. Összesen 130 nevezetességet, intézményt, vendéglátóhelyet, turisztikai látványosságot és szolgáltatást mutat be ez a modernkori bedekker. Több száz fénykép, köztük archív felvételek, illetve tucatnyi videó illusztrálja a város kínálatát. Mûemlékek, strandok, szórakozóhelyek, borászatok és programok egy helyen. Az adatbázis 28 balatoni turisztikai látványosságot is kínál. A nevezetességeket, vendéglátóhelyeket megnézhetjük térképen, és aktuális pozíciónktól útvonalat is tervezhetünk. Az egyes helyeket elmenthetjük a kedvencek közé, és a legnépszerûbb, mások által kedvencnek jelölt helyeket is láthatjuk. Kereshetünk szállást, válogathatunk a sport és szabadidõs tevékenységek között, kiválaszthatjuk kedvenc kávézónkat, éttermünket, vagy egyszerûen csak tájékozódhatunk a város kínálatában. Az adatokban rákereshetünk bármilyen szóra, vagy kategóriák szerint böngészhetünk. Egy kattintással elérhetõk a látnivalók weboldalai, adataik (cím, telefonszám, e-mail) elmenthetõk a telefonkönyvbe. Balatonfüred Facebook oldala révén egyetlen kattintással a város legfrissebb híreit is olvashatjuk, megnézhetjük a legújabb fényképeket és videókat, illetve az aktuális programokat. Az adatbázis révén a város határain túllépve 28 más balatoni turisztikai látványosságról is szerezhetünk információt. A.A. Sz.R. 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 8

8 TELEPÜLÉSEK Ismét járnak Gyugyra búcsúra Nem könnyû 5 ezer embernek a kedvére tenni, márpedig egy jó nyári napon legalább ennyien felkeresik a vonyarcvashegyi Lidó strandot. Ez nem riasztó zsúfoltságot, hanem jó hangulatú fürdõzõi miliõt jelent, hiszen 7 hektárnyi partszakaszon igazi vízi-paradicsom várja a vendégeket. A szolgáltatások további bõvítésére és minõségi fejlesztésére idén újabb jelentõs összeget költöttek: közel 80 millió forintot. Hosszú évtizedek után 11 éve éledt újra a hagyomány a somogyi településen, ahol május közepén tartották a búcsúi ünnepséget, melyen a délutáni körmenetet követõen, ünnepi köszöntõjében Móring József Attila országgyûlési képviselõ a szeretet és a kereszténység fontosságát hangsúlyozta. Felelevenítve a régi hagyományokat, több Balaton-parti településrõl is gyalog zarándokoltak csoportok Gyugyra búcsúra a II. János Pál dombon álló Árpád-kori templomhoz. Zsombok Lajos, a Pogányvölgyi Kistérség elnöke a megtartó gyökerekrõl, a kis települések közösségeinek szerepérõl szólt az elsõ világháború elõtt is búcsújáró helyként számon tartott kistelepülésen. Az ünnepségen emléktáblát helyeztek el a templomhoz vezetõ 21 stációból álló Nemzetünk Csillagainak emlékösvényén Albert Flórián tiszteletére, melyet a szentmisét követõen Gyuriga Károly plébános áldott meg. A település legnagyobb ünnepének számító rendezvényen a Templomos Lovagrend Jelenka György polgármesternek 80. születésnapja alakalmából, jószolgálati tevékenysége elismeréséül oklevelet adott át, neve bekerül a Templomos Lovagrend Nagykönyvébe. M. L. Korszerû hulladékkezelõ Zamárdiban Péter Károly polgármester elmondta, a vendégszeretõ lakosság, a település turizmusában érdekeltek közös munkája van abban, hogy a helyiek által adható minden feltétel meglegyen a jó forgalmú szezonhoz. A Lidó strand homokos partjainál immár külön kiemelt részt jelent a „Madaras”, a víziszárnyasok fából faragott szobrai alatt, s a legújabban kialakított „Fövenyes”, ahol az idei szezonnyitó ünnepségen fitneszparkot avattak, széles korosztályi körben használható edzõ- és játszóeszközökkel. Az átadás díszvendégei: Szabó Zoltán, Helmut Burger, Csákovics Gyula. A hátsó sorban Hardégen József és Jens Winterberg AVE Magyarország Kft. ügyvezetõi Zamárdiban rekultiválták a régi szeméttelepet, s ennek szomszédságában korszerû építési-bontási hulladéklerakót és kezelõt alakítottak ki. Az ide került anyagok egy része - osztályozás és törés után - ismét hasznosítható. Megemlékezés Váth Jánosról A Balaton mesemondójának is nevezték a 125 éve született, s éppen fél évszázada elhunyt Váth Jánost, de írói, költõi, egyházszervezõi és pedagógiai munkássága is kiemelkedõ volt. Az évfordulón rá emlékeztek a balatonalmádi Pannónia Kulturális Központban. Az eredeti nevét – Horváth János – „megfelezõ” szinte egész élete a Balatonhoz, de legalább annak környékéhez kötõdik. Afféle XIX–XX. századi Arany János, akit gyengébb testi adottságai miatt már nem a paraszti munka folytatására szántak szülei, hanem jobbnál jobb iskolákba járatták, hogy „pap lehessen”. Õt azonban jobban érdekelte az iskolapad, s Kenese, Veszprém, Eger, Csurgó, Vörs, Vindornyalak, Jéna, Lipcse, Drezda, Vinár után az akkor még ugyancsak falusi arcát mutató Balatonalmádiban állapodott meg 1919-ben. Tanító, majd iskolaigazgató, sõt: tanfelügyelõ is volt. „A használni akarás csillaga vezérelt” – idézte Váth János ars poeticáját méltatója, dr. Ács Anna történész. S valóban: a gyermekek oktatása és nevelése mellett kántorkodott, és soha nem feledkezett meg a szeretett Balatonjáról, melyet versben és prózában is számtalanszor „megénekelt”. A kezdetben (ekkor még Kenesén oktatta a kisgyermekeket) meg kellett vívnia emberi kicsinyességgel, urasággal, de még a szülõkkel is. Sokan nehezen tudták elképzelni, miért is jó, ha a gyerek testnevelés- vagy éppen kézimunka- vagy rajzórára jár, mikor a betakarításban lenne a helye… Keserû tapasztalatait a Hullámtörés címû kötetébe gyûjtötte össze. A Balaton egyre több színével és arcával jelenik meg a Nádi farkas, a Lápvilág, Balatoni levegõben c. munkáiban. 1919 októberében már a Magyar Írók Szövetségének tagja, számos megyei és országos lap közli színvonalas írásait. Fürdõi levelei népszerûek, színesek. Tisztában volt azzal is, hogy néprajzi megfigyelései, feljegyzései az utókort szolgálják. Ötvenhárom kötet maradt fenn utána. Példaképérõl, Gárdonyiról könyvet is írt, de pedagógiai munkái is hoszszú idõn keresztül használatban voltak. Nevéhez fûzõdik az egyik elsõ kigyermek-újság, a Kicsi góbé, melynek írásaiból számos átkerült a tankönyvekbe is. Értékes meteorológiai megfigyeléseket végzett, s ezeket továbbította is a fõvárosi központba, mindemellett kertészkedett, könyvtáros is volt. Almádiban utca viseli nevét, szobra a Balaton partján áll, s a róla elnevezett díjjal a legjobbakat jutalmazza a képviselõ-testület. A teltházas fórumon Lencse Sándor és Fürtös Erzsébet olvastak fel részleteket Váth János írásaiból, majd a résztvevõk a Györgyi Dénes általános iskola diákjaival a kikötõhöz vonultak, ahol megkoszorúzták a város kiválóságának mellszobrát. Önkormányzati, turisztikai egyesületi és vállalkozói erõvel, valamint pályázati támogatásokkal csupa olyan fejlesztés történt, ami a minõséget fokozza. Így többek között a térburkolat, s a jelentõs tereprendezés. A vendéglátók befektetésével és általuk közösen benyújtott pályázattal nyert anyagi forrásból megújult a büfésor, s panorámás tetõterasz is épült. A partot a helyi fafaragó táborban készített, balatoni halakat ábrázoló nagyméretû szobrok díszítik, míg az esztétikum mellett a korszerû szolgáltatáshoz tartozik a mobilinternetezést biztosító wi-fi lefedettség. A strand sportpályái amellett, hogy bõséges lehetõséget adnak a mozgásra, a labdajátékokra, rangos mérkõzések rendezésével látványosságot jelentõ szórakozást is nyújtanak. A gyermekek számára animátorokkal zajló foglalkozások kínálnak élményekkel dúsított idõtöltést. Zatkalik András

[close]

p. 9

TELEPÜLÉSEK 9 A kerékpáros turizmusért Minden eddiginél több Az egészségközpontú és egészségtudatos életmód terjedésével egyre nagyobb szerep jut az aktív kikapcsolódásnak, melyben kiemelkedõ fontosságú a kerékpár- és túrautak igénybevétele. Fentiekkel jellemezte Hévízen az újonnan létesített kerékpáros központ jelentõségét Papp Gábor, a fürdõváros polgármestere, kistérségi társulási elnök. A beruházás EU-s társfinanszírozás segítségével készült el: a támogatást a hévízi és a zalakarosi székhellyel mûködõ kistérségi társulás, valamint a Jankó Kerékpáros Csapata Bt. együttesen benyújtott pályázattal nyerte, összesen 126 millió forint összegben. A cél a térségben lévõ természeti, kulturális értékek elérhetõségének javítása. A beruházás elõsegíti, hogy egy olyan kerékpáros infrastruktúra alakuljon ki, melyben a túrázást kedvelõ vendégkör az igényeknek megfelelõ minden szolgáltatást megtalálhat. Ezekrõl beszélt az avatóünnepségen Manninger Jenõ országgyûlési képviselõ, a területfejlesztésért is felelõs megyegyûlési elnök és Novák Ferenc, zalakarosi polgármester, kistérségi elnök. Papp Gábor kiemelte továbbá, hogy a kerékpáros turizmus ma Európa egyik leggyorsabban növekvõ turisztikai ágazata. Hangsúlyozta: a kerékpározás olyan szabadidõs és sportprogram, melynek fejlesztéséért jelentõs lépéseket kell tenni. - Nekünk, hévízieknek sem mindegy, hogy a városunk és gyógy-tavunk iránt érdeklõdõ vendégek hogyan, milyen eszközökkel közelítik meg a természeti kincseinket - emelte ki a polgármester, s tette hozzá: - De fontos az is, hogy a Hévízen és környékén élõk ugyancsak környezetbarát és nem utolsósorban költségkímélõ módon tudjanak eljutni a munkahelyükre. borral neveztek a gazdák Százharminchét bor került a bírálók asztalára május 25-én, a már hagyománynak számító Orbán-napi borversenyen a balatonboglári Fischl-házban. Munkában a zsûri Harminchét borászat 84 fehér-, 31 vörös-,17 rozé-, 3 gyöngyözõ borral, valamint két pezsgõvel nevezett a hegyközségi borversenyre , melyre a boglári, lellei és a szõlõsgyöröki hegyközség borászatait, boros gazdáit hívták a szervezõk. Pálfi László, a Balatonboglári Hegyközség hegybírója kiemelte, hogy 30 százalékkal magasabb volt a nevezett borok száma, mint a korábbi években. Véleménye szerint betudható a növekedés annak is, hogy a hobby borásztól a top borászig mindenkit megszólítottak az érintett hegyközségekben éppúgy, mint az, hogy a tavalyi év minõségben és mennyiségben jó évjáratnak számított. A rangját emeli a versenynek, hogy a nevezett borok közel 1300 hektárnyi területrõl, azaz a borvidék felérõl származnak. A versenyen 1 nagy arany, 33 arany, 45 ezüst, 37 bronz minõsítés született és 21 bornak adtak oklevelet a bírálók. A legeredményesebbnek a Bujdosó Szõlõbirtok és Pincészet bizonyult a versenyen. Nagy aranyat kapott Cabernet Sauvignon boruk, ezen felül 4 boruk ért el arany, egy pedig 1 ezüst minõsítést. Négy arany és egy ezüst minõsítéssel térhetett haza a versenyrõl a szõlõsgyöröki Koltai Pincészet. Kiemelkedõen szerepelt és több arany minõsítést ért el az Orbán-napi borversenyen a Hujber Pincészet, Légli Ottó, Szentpáli Antal és a Szent Anna Borház is. A verseny alkalmával Légli Ottó Sauvignon Blanc borát választották Balatonboglár Város borának. A kerékpáros központot a Tourinform iroda mellett alakították ki A polgármester elmondta még, hogy az önkormányzat számos további pályázaton is dolgozik a kerékpáros közlekedés feltételeinek javításáért, hogy a vendégeik számára ilyen módon is láthatóvá tegyék a páratlanul szép környéket. H. Á. M.L. Balatonboglár: családbarát környezet, nívós programok Megalapozott reménnyel tekinthetnek a jövõbe a bogláriak: az elmúlt három évben több mint egymilliárd forint európai uniós fejlesztési forráshoz jutott a város. Ez az összeg, valamint a helyi költségvetésben tervezett kiadások elegendõek arra, hogy számos ponton megújuljon a déli part egyik legnépszerûbb, leglátogatottabb települése, s infrastrukturális ellátottsága méltó legyen turisztikai rangjához. Mészáros Miklós polgármester és a képviselõ-testület tagjai bizonyára nem bánkódnak amiatt, hogy idén jócskán megnövekedtek protokolláris teendõik. Néhány hete a Kék Kápolna avatása jelentett kellemes kötelezettséget, a közeljövõben pedig átadják az õstermelõknek a Vörösmarty téri, újjávarázsolt piacot, ahol a szûkebb régió õstermelõi mellett várhatóan – a délutáni, esti órákban – otthonra találhatnak a kézmûvesek, sõt mobil halsütöde telepítésérõl is szó van az önkormányzat és a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. vezetõi között. - A rangos kiállításoknak helyet biztosító kápolna rekonstrukciója egy nagyobb projekt részét képezi – környezete, a Szent Erzsébet park is megújul. Esztétikus sétányokat alakítunk ki díszkivilágítással, de nem feledkeztünk meg a korábban rendkívüli látogatottságnak örvendõ szabadtéri színpadról sem. Ezekre a munkálatokra közbeszerzési eljárásokat írtunk ki – a jelenlegi fázisban a kivitelezõket választjuk ki. Elképzeléseink szerint jövõ nyáron már nívós színházi produkcióknak örvendhetnek a helybeliek és a városba látogatók. Örvendetes, hogy - bár nem önkormányzati projektként – augusztusban átadják a Boglár jelképeként is számon tartott Gömbkilátót. A polgármestertõl megtudhattuk, hogy a pályázatokon nyertes projektek egy részét, az új fejlesztéseket a turisztikai szezon után, szeptemberben „indítják”. Ezek közé tartozik a Boglári Buborék élményfürdõ és vizes játszótér, valamint sportpályák kialakítása a Platán strandon – következõ lépésként pedig a sétányok, közhasznú terek parkosítását tervezték. - A kulturális kínálat városunkban a turisztikai koncepció szerves részét képezi - arra is ügyelünk, hogy településünk múltjának értékei beépüljenek a köztudatba. Ismeretes, hogy a második világháború alatt az egyetlen lengyel nyelvû gimnázium Bogláron mûködött. Ennek tárgyi emlékeit - a Lengyel Köztársaság anyagi támogatásával, a megyei múzeum segítségével, s Cséby Géza költõ, mûfordító szakmai irányításával - hamarosan a Fischl-házban nyíló kiállítóhelyen tekinthetik meg az érdeklõdõk. Ez azonban csak egy a hozzánk ellátogatókra váró élmények közül: templomi koncertek, Jazz és a Bor Fesztiválja, táncbemutatók, halászléfõzõ-verseny, s természetesen a legendás Boglári Szüret négynapos rendezvénysorozata kínál maradandó élményt. A fentieken túl kuriózumnak számít a Parti sétányon tavaly nyitott borudvar: idén nyolc helyi borosgazda kínálja nedûit az ínycsiklandó ételek mellé, miközben a vendégeket színvonalas programokkal szórakoztatják. A felsorolás végére hagytam a Balaton-átúszást, melyre jó idõ esetén tízezernél is több indulót várunk Európa számos országából. Mészáros Miklós a város turisztikai értékeként, vonzerõként tartja számon az ingyenes strandhasználatot, parkolást, s a kisebb, családbarát panziók magas arányát a szálláshely kínálatok között. Boglár felkészült a nyárra! Süli Ferenc 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 10

10 T E L E P Ü L É S E K Alsóörsön is megcsodálhattuk a Szent Korona és a koronázási ékszerek másolatait A Balatonfüredi Hagyományõrzõk Társasága Balatonfüreden több napos gazdag programmal rendezte meg az V. Korok Fesztiválját. Május 27-én Alsóörs is részese volt az ünnepi eseménysornak, a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend elsõként itt mutatta meg az érdeklõdõ közönségnek a Szent Korona és a koronázási ékszerek hiteles másolatait, majd innen a Jókai hajó fedélzetén szállították át Balatonfüredre. Ötszázan ropták a boglári Métán Félezer néptáncos lépett színpadra május végén Balatonbogláron a 16. Méta Fesztiválon, melynek az Urányi János sportcentrum ad otthont évek óta. A történelmi ereklyék másolatainak fogadása alkalmából Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere mondott köszöntõt. Hangsúlyozta: a Szent Korona összetartja a nemzetet, megerõsít bennünket magyarságunkban, hazaszeretetünkben és kereszténységünkben. Az alsóörsi bemutatkozás indokoltságát az is megerõsítette, hogy a településhez két olyan személy is kötõdött, akik közelebbi kapcsolatba kerültek a koronával. Bartoniek Emma, a Széchenyi Könyvtár kézirattárának egykori vezetõje hónapokat töltött Alsóörs egyik villájában, õ az 1940-es évek elején részletesen és magas igényességgel foglalkozott a Szent Korona történetével, eszméjével. Takács Mihály, hivatásos koronaõr nyugdíjasként élt a településen, baráti körben számos élményét osztotta meg hallgatóságával. Az idei gyermek- és ifjúsági néptánccsoportok koreográfiaversenyére 14 néptánccsoport nevezett az ország legkülönbözõ részeibõl, hogy megmérettessék magukat az egyedülállónak számító fesztiválon. A rendezvény különlegessége az anonimitás. A szakmai és a társadalmi zsûri csak a koreográfia címét tudja meg, a csoportról nem közölnek információt, így kizárják az elfogultság esélyét is. A háromnapos fesztivál elsõ napján Futó Méta bajnokságok zajlottak, este pedig a Csibor zenekar és a francia Kreiz Breizh Akademi adott koncertet. Vasárnap az ünnepi szentmisét követõen került sor a koreográfiák versenyére. A fellépéseket követõen a napot táncházzal zárták a résztvevõk. Hétfõn a már elmaradhatatlan pönkösdi király és királynõ választáson a Zselic táncosai Nagy Eszter és Bajzik Bence bizonyult a legeredményesebbnek. Délután gálamûsor keretében került sor az ünnepélyes eredményhirdetésre. Szalai Tünde, a szervezõ Helyiérték egyesület igazgató-titkára elmondta; közel ötven önkéntes dolgozott három napon át a rendezvény lebonyolításán. Kiemelte, hogy idén is Halmos Béla népzenekutató, a zenetudományok kandidátusa vezetésével végezte a zsûri a munkáját. A koreográfiaverseny eredménye: alsós korcsoportban a zsûri a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes gyermek csoportjának ítélte az elsõ helyezést. A felsõ tagozatosok korcsoportjában a komlói Erkel Ferenc Alapfokú Mûvészeti Iskola Pöndöly Kamara csoportja szerezte meg az elsõ helyet, mig a középiskolás kategóriában a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes Ifjúsági csoportja bizonyult a legjobbnak. A „vegyes” életkorú csoportok közül a Zselic Táncegyüttes végzett az élen. J. F. M. L. A Balaton fõvárosához méltón A keszthelyi Balaton-part új pompájában várja az idegenforgalmi szezont. A megszépült teret a városnapi ünnepségek keretében június elsõ szombatján adták át hivatalosan is a lakosságnak és a turistáknak. Idén már hosszabb sétány és hangulatos tér fogadja a vendégeket a keszthelyi mólónál. Ruzsics Ferenc polgármester elmondta: véleménye szerint a beruházás eredményeként a keszthelyi partszakasz az egyik legszebbé vált a tó körül. A fejlesztés kapcsolódik az önkormányzat más városfejlesztési terveihez, többek között a belváros jelenleg is zajló nagyszabású felújításához; mindezek együtt valóban méltóvá teszik Keszthelyt a Balaton fõvárosa rangra. A kivitelezés – melyet a zalai ZÁÉV Zrt. végzett – a tervezett fél év alatt zökkenõmentesen lezajlott. Keszthely városa a Nyugat-dunántúli Operatív Program pályázatán csaknem 300 millió forint támogatást nyert a 350 millió forint összköltségû projekt megvalósítására. A beruházás keretében folytatódott és díszkivilágítást kapott a parti sétány és megújult a móló bejáratánál található tér, a meglévõ virágágyások mellett új növényszigetekkel, lugasokkal bõvül. A vasúti sínek után két helyen „fogadópont” került kialakításra, melyektõl felújított sétány vezet le közvetlenül a partra. A Hullám és Balaton szálló mûemlék épületének környezete is megszépült, valamint minõségi utcabútorok, zenére programozható szökõkút, információs táblák és egy szenior játszótér egészíti ki a beruházást, amely már most is nagyon népszerû, eszközeit szívesen használják a kímélõ sportolásra vágyók. A parti Zenepavilon bõvítésével és nézõtér kialakításával, valamint a „borutca” díszkõ-burkolatával a tér alkalmassá vált nagyobb tömeget befogadó szabadtéri programok helyszínéül; gasztronómiai fesztiválok, komoly- és könnyûzenei koncertek, táncelõadások, vásárok számára biztosíthat egyedülállóan hangulatos környezetet. Az új nyilvános illemhely, a több kültéri pad, valamint a színpad alatt kialakított öltözõk és raktárhelyiség is ezt a célt szolgálja. Ruzsics Ferenc polgármester reményét fejezte ki, hogy a beruházás hamarosan második ütemmel egészül ki, melynek során még tovább folytathatják a térköves sétányt és újabb látványelemekkel bõvülhet a keszthelyi Balaton-part. Zs. E. X I X . É V F O L Y A M 6 . S Z Á M

[close]

p. 11

B A L A T O N I I N T E G R Á C I Ó S K F T . 11 Nemzetközi összefogással a természeti környezet megóvásáért! A Balaton egyik vonzereje a zöldterületek, a természetközeli állapot megõrzése és a régió gazdasági, turisztikai fejlesztései, területhasználata közötti egyensúly megléte. A térség fejlesztése során fontos, hogy ezt az egyensúlyt megtartsuk, és a táj, a természeti és a települési környezet védelme, fenntartása kiemelt szerepet kapjon. A természet és a zöldterületek fenntartása nem csak a Balatonon, hanem Európa több országában is kiemelt feladat, ezért 13 európai ország részvételével elindult egy nemzetközi együttmûködés EUROSCAPES, Települési zöldterületek fejlesztése Európában címmel. A programban a Balaton régiót a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. képviseli. A nemzetközi munka balatoni eleme a szárazföld-víz találkozására, a parti sávra koncentrál. A projekt végrehajtása során célunk, hogy annak eredményei hozzájáruljanak a Balaton-törvényben is megfogalmazott, alábbi szempontok érvényesítéséhez: a parti sáv természeti, ökológiai védelme, rehabilitációja, a tó lakosság általi elérhetõségét biztosító parti közterületek, parti sétányok kialakítása. Ennek érdekében a projekt megkezdésekor áttekintésre kerültek: a jogszabályok által meghatározott feladatok végrehajtása, az elvégzett tevékenységek eddigi eredményei, a parti fejlesztések megvalósítását elõsegítõ lehetõségek. A projekt végeredményeként egy, a nemzetközi partnerekkel közösen meghatározott „Zöldterület Menedzselési Terv” módszertan készül. A projekt balatoni elemeként 2 részterület kerül részletesebb vizsgálatra: nádasrehabilitáció (a parti sáv természeti, ökológiai védelme, rehabilitációja keretében) a tó lakosság általi elérhetõségét biztosító parti közterületek, parti sétányok kialakításához szükséges tulajdoni viszonyok rendezése. A projekt 2012. december 31-ig tart. A Balatoni Integrációs Kft. tevékenységét az érintett szakmai szervezetek, önkormányzatok, egyéb szervezetek bevonásával végzi. Fókuszban a szépkorú turisták A 27 tagországgal rendelkezõ Európai Unió félmilliárdnyi népességén belül megfigyelhetõ folyamatok egyike a jelentõs mértékû korosodás. Míg 2000-ben az EUROSTAT adatai szerint 16.6 % tartozott az unióban idõskorúként számon tartott 65 év felettiek közé, tíz évvel késõbb arányuk már 17,4 %-ra nõtt. Megközelítõleg 87 millió idõskorú európai polgárról van szó, számuk, arányuk egyre nõ. Az életkori sajátosságok jelentõs mértékben befolyásolják a nagy társadalmi ellátó rendszerek elõtt álló feladatok súlyozását. E demográfiai folyamat nyilvánvaló feladatokat ró az egészségügyi és a szociális (stb.) ellátórendszer elõtt álló kapacitások és feladatok megújítására, de nem csak arra. A születéskor várható átlagéletkor növekedése (2002-rõl 2009-re a nõk esetében 80,9-rõl 82,6-ra, a férfiak esetében 74,5-rõl 76,7-re) e korcsoportban kiszélesítette a még jó egészségnek örvendõ, fiatalos, aktív idõskorúak körét. E körülmény a turizmusgazdaság átalakításával kapcsolatban is megfogalmaz feladatokat: a jövõben feltehetõen más belsõ arányokkal kell pl. turisztikai vonzerõket fejleszteni, mint pl. 20 évvel korábban, és a fejlesztések irányának meghatározása az életkori szempontokra is tekintettel kell, hogy legyen. E felismerésbõl fakadóan a közelmúltban vette kezdetét a TOURAGE (INTERREG IV C 1031R4; Developing Senior Tourism in Remote Regions) projekt, amely az idõskorúaknak (65-X évesek) szóló turisztikai lehetõségek feltérképezését és termékfejlesztését tûzte ki célul Európa 12 régiójában. A programban bolgár, finn, görög, ír, spanyol, lett, lengyel, szlovák, román és magyar régiók vesznek részt. Magyarországról az Észak-Alföld és a Dél-Dunántúl. Utóbbi esetében a feladatok ellátása a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség, valamint a Dél-Dunántúli Fejlesztési Ügynökség munkatársainak részvételével valósul meg. A projekt nyitó programjára márciusban, a finnországi Joenssu-ban (Karélia) került sor, ahol az együttmûködõ partnereket Bojcsev András és Oláh Miklós képviselte. Az itt induló és 2015 márciusáig tartó projekt részt vevõ országok turizmusgazdaságában való fejlesztését irányozza elõ. Belátható része rövid regionális helyzetelemzésekbõl, idõskorúak körében végzett igényfelmérõ vizsgálatokból és témába illeszkedõ jó gyakorlatok gyûjtésébõl, megadott szempontok szerinti regisztrálásából, majd pedig alapos tanulmányozásukat követõ többszöri szelektálásukból áll. A rostán fennmaradó jó gyakorlatok a helyzetelemzés tapasztalatainak a felhasználásával a résztvevõ régiókon belüli közvetlen hasznosítására, közvetve pedig az EU szakpolitikájának alakítása számára készül. A programtól azt várjuk, hogy a tapasztalatok felhasználásával a jövõben a Balaton egyre alkalmasabb vonzerõkkel áll – egyebek mellett – az európai idõskorú turisták rendelkezésére. Zöld energia a balatoni szálláshelyeken Energiahatékonyság, zöld vagy más néven megújuló energiaforrások – mi jut eszébe, ha ezeket a szavakat hallja? Talán a napenergia és a föld hõjének hasznosítása, az épületszigetelés vagy a korszerû kazánok? Esetleg magas beruházási költségek, nagy üzlet? A RELACS projekt keretében segítünk annak felismerésében, hogy az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások az idegenforgalmi ágazat számára is hatalmas lehetõségeket rejtenek magukban a mûködési költségek csökkentésére, a gazdaságosság javítására és a versenyképesség növelésére. Az energiaköltségek jelentõs részét képezik a turisztikai szálláshelyek mûködési költségeinek: az éves energiaköltség vendégszobánként 600-tól 2000 euróig terjedhet. Ez az adat már önmagában rávilágít arra, miért kell a hotelekben, panziókban, kempingekben, magánszálláshelyeken mindenkinek törõdnie az energiával. Álljon itt a mi öt legfontosabb érvünk arra, hogy a hatékony energiafelhasználás és a megújuló energiák alkalmazása miért is jó a szálláshelyeknek: • Azért, mert csökkenthetõk az energiaköltségek. Az energiatakarékossággal kapcsolatos intézkedések pénzt takarítanak meg, tehát növelik a versenyképességet. • Azért, mert egyre több “zöld vendég” fog szállodájába érkezni, akik olyan cégeket keresnek, amelyek érdemi lépéseket tesznek a környezet megóvására. • Azért, mert törõdik környezete minõségével. A vonzó környezet jelenti a legfõbb motivációt arra, hogy a vendégek idelátogassanak és vissza is térjenek. A jó környezeti minõség marketingeszköz is egyben. • Azért, mert a szálláshely szolgáltatásainak köre bõvül, például gyalog- vagy kerékpártúrák lehetõvé tételével, ezáltal a vendégek kényelem- és elégedettségérzete növekszik. • Azért, mert tökéletesebbé válik a szálláshely vezetése és a vállalkozás irányítási rendszere. Az adott szállásépület energiahatékonyságának javítására, a különféle megújuló energiák hasznosítására több technikai és szervezési megoldás kínálkozik. A RELACS projekt 5 szálláshely számára ingyenes lehetõséget tud biztosítani az energia audit elvégzésére. Ez azt jelenti, hogy szakembereink felmérik a szálláshely jelenlegi helyzetét (építészeti anyagok és megoldások, gépészeti berendezések, energiafogyasztás, mûködési sajátosságok, stb.), majd javaslatot tesznek a hosszú távon takarékos és megbízhatóan mûködõ rendszerek és energiahatékonysági intézkedések legjobb kombinációjának kiválasztásához. Ez a lépés azért nagyon fontos, mert az energiarendszerek korszerûsítését mindig az adott épületre és lehetõségekre kell tervezni, nincsen univerzális recept, ami minden szálláshelynek egyformán megfelelõ. Amennyiben szeretné élvezni az ingyenes energiaaudit nyújtotta elõnyöket, nem kell mást tennie, mint jelentkeznie a RELACS-hálózat tagjai közé. Olyan turisztikai szálláshelyek jelentkezését várjuk, amelyek az alábbi intézkedések közül már megvalósítottak vagy a közeljövõben szándékukban áll csoportonként legalább egy intézkedést megvalósítani. Energiafogyasztás: 1. Kimutatás készítése havonta az energiahasználatról (pl. hõ, áram) 2. Az energiahasználat adatainak évenkénti értékelése, kimutatás készítése (pl. hõ, áram) 3. A fosszilis energiafogyasztás 25%-al történõ csökkentése (pl. fûtõolaj, földgáz) Energiatudatosság felkeltése: 4. Képzések a munkatársak részére 5. Információk a vendégek részére Beruházások az épületek továbbfejlesztésébe: 6. Racionális energia felhasználás (energia megtakarítás, pl. épületszigetelés révén) 7. Megújuló energiaforrások alkalmazása Megújuló erõforrás menedzsment: 8. Input (fenntartható /regionális termékek, takarékos vízhasználati rendszerek használata) 9. Output (hulladék keletkezés elkerülése, szelektív hulladékgyûjtés és újrahasznosítás, vízkezelés) 10. Fenntartható közlekedés (közösségi közlekedés, nem motorizált közlekedés, “gyûjtõ-taxi”, mobilitás menedzsment) A RELACS-hálózat tagjainak további ingyenes szolgáltatásokat biztosítunk, mint például szaktanácsadás, képzési lehetõségek, információk nyújtása, külföldi szakmai utakon való részvétel. Jelentkezés a projekt magyar nyelvû honlapján található jelentkezési lap elküldésével: www.relacs.eu További információt ad dr. Horváthné Labát Márta projektmenedzser, e-mail: labatmarta@balatonregion.hu , telefon: 84/317-002/115. A projekt lezárult, de a takarékosság folytatódik Három év kemény munkáját követõen május 22-én lezárult a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. EURONET 50/50 projektje. A projekt célja az oktatási intézmények energia megtakarításának az elõsegítése volt, valamint rávilágítani arra, hogy nem feltétlenül csak a nagyobb beruházások által takarítható meg jelentõs mennyiségû energia, hanem akár olyan hétköznapi intézkedések révén is, mint pl. az épületek hétvégi túlfûtésének megszüntetése vagy a nem használt számítógépek kikapcsolása. A projekt során a kft. kilenc másik uniós ország partnerszervezeteivel együttdolgozva kifejlesztett egy tananyagot, melynek különlegessége, hogy nem csupán elméleti síkon közelíti meg az érintett területet, hanem rengeteg gyakorlati példát mutat be és energetikai méréséket végeztet el a diákokkal. A projekthez hét iskola csatlakozott. A Balatonendrédi Általános Iskola, az Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola Gyenesdiásról, az Általános Mûvelõdési Központ Általános Iskola Sármellékrõl, a Bem József Általános Iskola Balatonfüredrõl, a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Mikszáth Utcai Általános Iskola Marcaliból, valamint a Szabó István Általános Iskola Cserszegtomajról. Az iskolák megkapták a tananyagot, valamint a mérések elvégzéséhez szükséges eszközöket. Ezt követõen a diákok óriási lelkesedéssel vetették magukat az elvégzendõ feladatok közé. Mértek, feljegyeztek, kalkuláltak, energiahatékonysági eszközöket dolgoztak ki. Errõl folyamatosan tájékoztatták diáktársaikat és a projekt tapasztalataira felhívták az iskola vezetésének, valamint fenntartóknak a figyelmét is. A projektben résztvevõ diákok ellátogathattak Güssingbe egy tanulmányi út keretein belül, ahol megnézhették a közeli osztrák kisváros példáján keresztül, hogyan élhet egy település szinte önfenntartó megújuló energiák használatával. A projekt nemzetközi záró konferenciáján - mely Kréta szigetén került megrendezésre - a Balatonendrédi Általános Iskola képviselte a magyar iskolákat. A konferencián Breglovics Erzsébet, a projekt vezetõ tanára tartott elõadást és osztotta meg a résztvevõ országok képviselõivel a magyar tapasztalatokat. 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 12

12 K U L T Ú R A Szakralitás és hazafiság Édes hobbi és marketing Veszeli Lajos tárlatán Méltó bemutatkozási helyszínt kapott a múlt hónap derekán Veszeli Lajos festõmûvész, aki a veszprémi érseki palotában mutathatta be alkotásait. Itt láthatta elsõ ízben a nagyközönség a Balaton géniuszai sorozat elsõ tíz tagját. A megnyitóra Veszeli Lajos olaj-, akvarellfestményeinek, kisplasztikáinak csak egy töredéke jöhetett el, hiszen a Balatonalmádiban élõ alkotó olyan gazdag képanyaggal rendelkezik, hogy azt egy helyen lehetetlen bemutatni. A nagyszámú érdeklõdõ elõtt Márfi Gyula érsek mondott beszédet, melyben kiemelte a szakralitást, a hazafiságot, és azt Márfi Gyula, Veszeli Lajos és Péntek Imre a mélységes mûvészet iránti alázatot, mely olyannyira jellemzõ Veszeli Lajosra. Az érsek rámutatott: a hely szellemére való ráhangolódás éppúgy jellemzõ a mûvészre, mint a munkáin visszatükrözõdõ hazafiság. A képeket – hangsúlyozta – áthatja a pannon táj: a Balaton és Veszprém szeretete. A szakmai méltatást Péntek Imre József Attila-díjas költõ, írótól hallhattuk, aki utalt az érsekség több éve tapasztalható nyitottságára, a szakrális és a világi mûvészet találkozási pontjára. Elsõsorban Veszeli akvarelltechnikáját dicsérte, melyre az a finom érzékenység jellemzõ, amely a kortárs mûvészetben nagyon ritka, hiszen nagyon biztos ecsetkezelés szükségeltetik a mûvésziség mellett. Porték a Balaton Géniuszairól A veszprémi „Kötõdések” címû tárlat újdonsága volt a Balaton Géniuszai sorozat elsõ darabjainak bemutatása. Érdeklõdésünkre Veszeli Lajos elmondta, hogy évek óta dédelgetett vágya, hogy a Balaton és környékének legnagyobb alakjait vászonra vigye. Ennek érdekében szinte mindent elolvasott a számba jöhetõ történelmi alakokról, s azokat egy sajátos szemlélet szerint festette meg. Ezek a portrék elütnek, eltérnek a mûvész eddigi stílusától, jól és határozottan kezelhetõk külön, ezzel is jelezve, hogy nem kívánja összemosni a lágyságra, végtelen finomságra, már-már áttûnõségre jellemzõ mûveivel. A stilizált portrék sorából többek között I. András király, Ranolder püspök, Széchenyi István, Cholnoky Jenõ, Kisfaludy Sándor, Jókai Mór köszönt ránk. Történelmi ívet húznak, de a névsor még hosszú, s bizonyos, hogy az ív a magyar história közelmúltunkig terjed. A kiállítást a Boldog Gizella Fõegyházmegyei Gyûjtemény szervezte, a megnyitón Kisnémeth Ferenc festõ gitárjátéka színesítette. A Kötõdések elnevezésû tárlat augusztus 17-ig tekinthetõ meg. Zatkalik András Furcsa a szókapcsolat? Aki látta már a HUNniai CUkorzacskó-gyûjtõk Társasága Közhasznú Egyesület (HUNCUT) valamelyik kiállítását, esetleg részt vett egy találkozójukon, biztos nem csodálkozik ezen a címen. A többieknek – akik még hírét sem hallották ennek a kicsi, de annál lelkesebb társaságnak -, bemutatjuk Kovács Istvánt, az Egyesület Balatonakarattyán élõ elnökét. - Komoly építészmérnökként hogyan jutott eszébe 600 kilónyi kávécukor-tasakot összegyûjteni? - A világ minden részén gyûjtik a cukrot ugyanúgy, ahogy a bélyeget, az érméket, képeslapokat, vagy sorolhatnám az „elfogadott” gyûjtemények listáját. Én 15 éve egy külföldi körutazás során „kaptam rá”, akkor 82 különféle zacskót gyûjtöttem öszKovács István sze, gyakorlatilag ezekkel a tasakokkal sikerült dokumentálnom az útvonalunkat. Hogy akkoriban hány magyar gyûjtötte a cukrot, azt nem tudom, de a világban már legalább ötven éve ismert hobbiként jegyezték, amirõl persze akkor még fogalmam sem volt. Késõbb az internet-csatlakozás révén azonban sokakkal megismerkedtem. S mivel mûvészeti beállítottságú vagyok, a pénz nélküli nemzetközi baráti kapcsolatépítés is motivált, valamint a cukrok szépsége is, így kitaláltam, hogy ezt be is kell mutatni; elhatároztam, hogy kiállítást szervezek. Szerintem én voltam az elsõ a világon, aki azzal foglalkozott, hogy a kávécukor-zsacskókat, mint alkalmazott grafikai mûvészeti alkotást paszpartu keretekben, üveglap alatt kiállító teremben kitettem. Az elsõ ilyen kiállítás Budapesten a Vis Maior Kávéházban nagy sikerrel és médiaérdeklõdéssel zajlott le, így elhatároztam, hogy rendszeressé teszem ezeket a rendezvényeket. Így is történt: azóta többször kiállítottam, többek között Ferrarában a Nemzetközi Találkozón, az újpalotai iskolában, de volt kiállítás Kiskunhalason a Csipke Múzeumban, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, legutóbb pedig Ulmban az ottani Magyar Kulturális Központban. Amikor pedig már egy tucatnyi hazai gyûjtõ is egymásra talált, egyesületet alapítottunk. - Balatonkenese város miként fogadta az A gyûjtemény egy része egyesület alapításának ötletét? - A városvezetés dicséretére legyen mondva, azonnal felismerték a tasakokban rejlõ hatalmas marketing lehetõséget, valamint azt, hogy az évente megrendezésre kerülõ találkozó miatt a városba érkezõ turisták is Balatonkenese javát szolgálják. Természetesen készült egy sorozat cukortasak a város nevezetességeirõl, látványosságairól, a helyi érdekeltségû vállalkozások szponzorálásával. - Mik az egyesület tovább céljai, törekvései? - Nagy vágyam, hogy a szétesõben lévõ Szerencsi Cukormúzeum utódaként ide, a Balaton-parti kisvárosba sikerüljön hozni a Cukor Múzeumot. A szerencsi volt a világ harmadik ilyen jellegû múzeuma, de mára siralmas állapotban, majdnem gazdátlanul haldoklik. Az egyesület további tervei között szerepel a hazánkban hiánypótló,- de külföldön már majd minden országban megjelent – az országban kiadott kávécukor zacskók katalogizálása, kiadványban történõ megjelenése. Végül és nem utolsósorban minél több hazai vállalkozást szeretnénk rávenni arra, hogy míves cukorzacskókkal, szép sorozatokkal reklámozzák magukat. Ez nemzeti büszkeséggel töltene el minket a külföldi partnerekkel folytatott cserék során, és – nem mellékesen - szépen gyarapítaná gyûjteményeinket. Szolga Mária Alsóörs színes „csokra” A Balaton-parton minden feltételnek teljesülnie kell ahhoz, hogy a helybeliek és a vendégek egyaránt jól érezzék magukat. Június 2-án a hagyományos Alsóörsi színes csokor – Falunk napja rendezvényhez a meteorológusok ijesztgetései ellenére minden bejött: kellemes volt az idõ, a sportcsarnok melletti parkban kényelmesen elfért a több száz résztvevõ, a szabadtéri színpadon pedig a különbözõ korosztályok igényeit kielégítve egymást váltották a Veszprém Táncegyüttes Senior táncosai, a Veszprém Városi Cigányzenekar, a Gyöngyhalász latin zenekar, Badár Sándor stand-up-comedy mûsora. Ráadásul idén 21 csapat jelentkezett be az önkormányzat által meghirdetett népszerû pörköltfõzõ versenyre. Vitathatatlan, hogy a közönség nagyobb része számára ez utóbbi volt a leginkább vonzó program. Sokan már az elején sorra járták és választották ki a helyiek mellett a környezõ településekrõl, vagy éppen Veszprémbõl, Budapestrõl verbuválódott profi és amatõr szakácsok bográcsokban fortyogó, a speciális fûszerek illatát is érzékeltetõ finomságait. Az öttagú – négy szakemberbõl és a társadalmi ízlést képviselõ Hebling Zsolt polgármesterbõl álló - zsûrinek most valóban nem volt könnyû dolga. Hiszen a kiírás szerint hagyományos pörköltfõzésrõl volt szó, de volt aki harcsapaprikással, más chilis-babos-kukoricás pörkölttel nevezett be a versenybe. Mindenesetre a bírálókat nem lehetett megvesztegetni, mert a kóstolnivalókat számozott mintákkal tálalták eléjük. Az elsõ helyen a Veteránok, a másodikon a Konyhatündérek, a harmadikon a Dream-Team csapata végzett. Az esti program több választási lehetõséget kínált: a közönség egy része az ABBA-Sisters produkciójának tapsolhatott, a festményeket szeretõk a Törökházban az Alsóörsi Képzõmûvészeti Egyesület kiállításában gyönyörködhettek, a fiatalabbak az Amigo együttessel az utcabál mellett voksoltak. J. F. X I X . É V F O L Y A M 6 . S Z Á M

[close]

p. 13

K U L T Ú R A 13 VESZPRÉMFEST 2012 Ismét prémium programok a VeszprémFest-en! A tavaly „Kiváló Mûvészeti Fesztivál” minõsítéssel kitüntetett VeszprémFest immár 9. alkalommal várja világsztárokkal vendégeit a „királynék városába”. A fesztivál igazgatójától, Mészáros Zoltántól megtudtuk: a július 13. és 22. között zajló fesztivált a tízszeres Grammy-díjas amerikai mûvész, a jazztörténelem legnagyobb élõ gitárosa, George Benson nyitja. Másnap kettõs koncerttel várja a acid jazz, a funky, a soul és a pop zene rajongóit az izlandi Mezzoforte és a brit Matt Bianco. Péntek este kubai örömzenét hallhatunk a legendás Orquesta Buena Vista Social Club® featuring Omara Portuondo elõadásában. A komolyabb mûfajok kedvelõi Donizetti: Don Pasquale c. vígoperáját élvezhetik Ruggero Raimondi és Miklósa Erika szereplésével az érseki palota történelmi díszletében. A nulladik napon, július 17-én fellép Geszti Péter új zenekara, a Gringo Sztár a Jazz+Az énekesnõinek vendégszereplésével. Tavaly nagy sikkerrel debütált a Rozé, Rizling és Jazz Napok kísérõrendezvény, több mint tízezren látogattak el az Óváros téri helyszínre. A Balaton környéki történelmi borvidékek kiváló borászatainak kínálatát, kézmûves ételeket, illetve a hazai jazz élet fiatal egyéniségeit idén július 13-22. között ismerhetik meg a gasztrokulturális élményekre vágyók. A régió jellegzetes szõlõfajtája, a rizling és a nyár kedvelt borfajtája, a rozé köré szervezett rendezvény olyan neves borászok részvételével valósulhat meg, mint Figula, Jásdi, Laposa, Szászi vagy Légli Géza és még sokan – mindez a füredi Balaton Borgaléria szervezésében. Naponta három koncert is várja a kötetlen kikapcsolódásra vágyókat: a Hot Jazz Band, a United, Tóth Vera, Jamie Winchester, Szõke Nikoletta Quartet, Szûcs Gabi, a Tátrai Trend, a Snétberger Zenei Tehetség Központ tanítványai és még sokan mások fellépésével. A Rozé, Rizling és Jazz Napok zenei programjai idén is ingyenesen látogathatók. Kísérõ rendezvényünk még - mondotta Mészáros Zoltán - a Dívák a Kolostorban programsorosozat, melynek a gyönyörûen felújított Jezsuita Kolostor ad helyszínt. Itt olyan neves mûvésznõk lépnek fel július 17. és 21. között, mint Udvaros Dorottya, Szulák Andrea, Zséda, Miklósa Erika és Palya Bea. A.A. George Benson Nyári színház Básti Lajos szülõvárosában A Balaton-part szezonbéli lesz Haumann Péter, Oroszlán kulturális programjainak kiSzonja, Gubás Gabi, Kern András, emelkedõ eseménysorozatáMagyar Attila, Rudolf Péter, vá vált a Keszthelyi Nyári JáNagy-Kálózy Eszter, Liptai tékok, mely idén 13. alkalomClaudia, Básti Juli, Borbás Gabi, mal zajlik majd a Helikon KasCserhalmi György, Kulka János, télymúzeum parkjában. Udvaros Dorottya és még nagyon Az immár hosszú hagyosokan, mások. A program július 5. mányt Básti Juli Kossuth-díjas és augusztus 18-a között zajlik, 8 színmûvész alapozta meg: kezdeprodukció kerül színre, összesen ményezésének motivációja az 22 elõadásban. A sorozat a New volt, hogy édesapjának, Básti LaYork-i komédia címû Woody Allen josnak állítson emléket szülõvádarab bemutatójával kezdõdik. rosában. Férjével, Puskás Tamás Majd következik a Dés László színész-rendezõvel nem csak traBereményi Géza, Férfi és Nõ címdíciót teremtettek, munkájukkal mel, 4 színészre és zenekarra írt anno a hosszú ideje nélkülözött koncertje. Várja a keszthelyi köszínházi életet hozták vissza zönséget a Centrál Színház mûsoKeszthelyre. A nyár, a kastélypark rán lévõ Ájlávju musical revü, a szép környezete adott lehetõsé- Nagy-Kálózy Eszter és Rudolf Péter, a Pletykafészek egyik jelenetében Black Comedy bohózat, a korábbi get, hogy szezonidõben a város akkor zárva tartó, lepusztult színházépülete miatt a mûfajt ne években a kastélyparki színpadon már bemutatottak közül ismét megtekinthetõ lesz a Pletykelljen nélkülözni. Az elsõ évtizedben túljutottak a 100. elõadáson. Világklasszikus szerzõk kafészek címû „sziporka”, a Fekete Péter címû zenés játék. Idén teret kap a tánc is: az darabjait vitték színre a magyar színházmûvészet kiválóságai. Shakespearae, Beaumarchais, ExperiDance társulat és grúz vendégegyüttesének fellépésével. A program zárásaként pedig Noel Coward , Woody Allen, Neil Simon, Stephen Sondheim mûvek váltották egymást, többek újra a Centrál Színház immár „házi szerzõjének” tartott Woody Allen darab: a Semmi pánik cívilágsikere a New York-i Broadway bemutatóitól datálódik. Az idei évad ezekbõl való váloga- mû vígjáték kerül színre. A darabot 6 éve állította színpadra a teátrum, s azóta is üde szóratással, továbbá új bemutatókkal várja a közönséget. kozást nyújtanak vele. Ezzel búcsúznak a keszthelyi publikumtól, maradandó, igazi nyári színA Keszthelyi Nyári Játékok a Puskás Tamás igazgatásával vezetett budapesti Centrál Szín- házi élmény kínálatával. ház mûsorára, társulatára és vendégmûvészeire alapozott. A fellépõ mûvészek közt idén is ott Horányi Árpád 2 0 1 2 J Ú N I U S

[close]

p. 14

14 K U L T Ú R A Újra látható Balácán Szabadtéri szórakozóhely Lellén a villagazdaság Június elsején nyitott és három hónapon keresztül egy-két hétfõ kivételéven minden nap élõ zenei koncertekkel várja az érdeklõdõket a balatonlellei Babel kert, ahol 86 nap alatt 112 programot kínálnak a szervezõk. Színes és széles palettával készültek a nyárra – mondta Gombos Emil, a Városi Mûvelõdési Ház és Könyvtár igazgatója aki kiemelte, hogy a programok közel 80 százaléka ingyenes. Hetente két alkalommal a koncertprogramok elõtt gyermekszínházi elõadások zajlanak, de szerepel a kínálatukban színházi és táncszínházi elõadás is, valamint musical és operett est. Egyedisége az egykori szabadtéri színpadból kialakított kulturális térnek, hogy a színpadi programok mellett magas színvonalú kertvendéglõ is mûködik a helyszínen, így szabadtéri szórakozóhelyként üzemel. - A Babel kert valódi alternatívája kíván lenni a budapesti hasonló sikeres szórakozóhelyeknek, mint például a Zöld Pardon, vagy a Kertem – tette hozzá az igazgató, aki szólt arról is, hogy júliusban Balatonlellén rendezik meg a Babel Sound interaktív világzenei fesztivált, ahol hat nap alatt 3 színpadon 54 koncert, 6 táncház, kiállítások, zenei worksopok és nemzetközi konyha fogadja az érdeklõdõket. legnagyobb mozaikpadlója Egész napos látványos, a római kort idézõ programokkal nyitott június 2-án a Villa Romana Baláca, vagy ahogy régebbrõl ismerjük, a balácapusztai római kori villagazdaság. Az esemény egyúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósult, A balácapusztai római kori villagazdaság kulturális-turisztikai és látogatóbarát szolgáltatásainak fejlesztése címû projekt zárása is volt. Villa-részlet A pályázat részleteirõl, a közönség számára újdonságnak számító beruházásokról sajtótátõje, Limbacher Gábor múzeumigazgató és Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere. Elhangzott: a projekt célja a balácapusztai kiemelt régészeti lelõhely kulturális-turisztikai célú, egyedi élményt nyújtó és látogatóbarát szolgáltatásainak olyan értékmegõrzõ és értéknövelõ fejlesztése, amely a villagazdaság és romkert regionális, országos és nemzetközi idegenforgalmi vonzerejét is növeli. A beruházás teljes költségvetése meghaladta a 129 millió forintot, ebbõl a támogatás közel 110 millió forint volt. A saját erõt részben a megyei önkormányzat, illetve Nemesvámos önkormányzata, a Balácáért Alapítvány és egy gazdasági társaság biztosította. A Balácára rendszeresen kilátogatók generációi számára is különleges élményt jelent a villagazdaság fogadószobája, hiszen az eredetileg itt volt és 1925-ben a Nemzeti Múzeumba került nagyméretû mozaikpadló – igaz, most másolatban – ismét teljes pompájában látható. A 70 négyzetméter felületre a szakemberek az elmúlt hónapokban 700 000 mozaikkockát helyeztek el. Újdonságnak számít a 25. helyiségben könnyûszerkezetes panelek beépítésével láthatóvá tett, az 1-2. századra keltezhetõ vörös-fekete alapon pompei freskókat utánzó falfestménytöredékek, amelyek az épület legkorábbi idõszakához köthetõk. Több helyiségben a padló és a freskók korához illõ bútorokat, a múzeum régészeti gyûjteményében lévõ római kori kerámiaedényeket, illetve fémedényeket utánzó asztalnemûk másolatait helyezték el. Új helyre helyezték és bõvítették a fûszer- és gyógynövénykertet. A pályázat révén a villagazdaság fõépületében különbözõ korszerû információs és kommunikációs technológiai fejlesztések valósultak meg. Bármilyen furcsa, de a hivatalos megnyitó népes közönségével szemben elõnyt élveztek a gyerekek. A múzeum, a megyei önkormányzat, a Veszprém Megyei Sporttanács együttmûködésével, a Kézfogás címû pályázat támogatásával a megye 13 iskolájából 260 diák, 30 pedagógus és 27 versenybíró már a nyitás elõtt két héttel, a Múzeumi világnapon bepillantást nyert az akkor még folyamatban lévõ balácai munkálatokba. A gyerekek számára ekkor rendezték a Iuvenalia sportnapot, ebbõl az alkalomból ép és tanulásban akadályozott fiatalok együtt versenyeztek a helyhez és a korhoz köthetõ sportágakban, így például kötéldobásban, súlylökésben, birkózásban, kerékhajtásban, kocsihajtásban. M.L. jékoztatón számolt be Horváth Mária, a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ veze- Nyári tárlatok Bogláron Nem csupán térben, hanem a mûvészeti ágak között is barangolhattak azok az érdeklõdõk, akik részt vettek a balatonboglári nyári tárlatok megnyitóján. A Vörös Kápolnánál indult a program, ahol Lengyel Zsüliett festõmûvész munkáit Bántó Zsuzsanna, a fonyódi gimnázium igazgatója ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A tárlat megtekintését követõen egy rövid közös séta után a Pincetárlatban Lõrincz Róbert tûzzománcaiból rendezett kiállítást Halmos Klára, a Kapos ART Képzõ- és Iparmûvészeti Egyesület titkára nyitotta meg. A KulTúra programja az evangélikus templomban zárult, ahol szintén Lengyel Zsüliett képeibõl látható kiállítás. M.L. Juhász Ferenc X I X . É V F O L Y A M 6 . S Z Á M

[close]

p. 15

G A Z D A S Á G 15 Természet, turisztika és tudomány Több szakág kapcsolatrendszerében került kaphatnak. A városvezetés és a felügyelõség évenközéppontba a Hévízi-tó: áprilisban két te két alkalommal tekinti át a közös munka eredegyüttmûködési megállapodás is született a ményeit és a soron következõ feladatokat. A megfürdõvárosban a természet, a tudomány és a állapodást a városházán ünnepélyes keretek közt turisztika szereplõi között. Papp Gábor polgármester és Bencsics Attila, a felAz önkormányzat a zöldhatósággal kötött ügyelõség igazgatója írta alá. szakmai elveken alapuló együttmûködésrõl szóló A Pannon Egyetem keszthelyi Georgikon kara szerzõdést, a Szent András Reumakórház és a Panés a hévízi Szent András Reumakórház számos tenon Egyetem keszthelyi Georgikon kara a gyógyrületen már korábbról meglévõ kapcsolatok elméturizmussal kapcsolatos számos területre kiterjedõ lyítését, kiszélesítését deklarálta, Dublecz Károly közös munkát deklarált. A hévízi városvezetés a dékán és Kvarda Attila, a kórház ügyvezetõ igazgaNyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természettója aláírásával. A közös munkáról elhangzott: a védelmi és Vízügyi Felügyelõséggel a gyógytó véGeorgikon kar 2003 óta vesz részt turisztikai és delmét kívánja fokozni a kölcsönös kapcsolattal. vendéglátói szakemberképzésben, jó partneri viRábai József, környezetvédelemért felelõs külsõs szonyban a kórházi kft-vel. A kar a most kötött alpolgármester elmondta: a megállapodásban fogszerzõdés szerint segíti a kórházi dolgozók idegenlaltak a közös védelmi célú munkát segítik elõ, alanyelvi képzését, kommunikáció és menedzsment pozva az önkormányzati ismeretekre, a szakható- A kórház és az egyetemi kar közötti megállapodást Dublecz Károly (jobbról) ismeretek nyújtásában vesz részt, közremûködik és Kvarda Attila írta alá sági tapasztalatokra, kölcsönös figyelemmel a köregészségturisztikai konferenciák szervezésében, nyezetterhelési veszélyekre és a gyógytóra hatással lévõ tevékenységekre. Az együttmûködés ad módot azok Hévízen való megrendezésében és meghonosításában. A döntéselõkészítõ és marketing munkát az idõbeni, kölcsönös tájékoztatásra, a párbeszédre. Szükségesnek látszik, hogy a tó terhelése ne csak segítõ monitorozásba bekapcsolják az egyetemi hallgatókat, a turizmus-vendéglátás képzés elméleti és közegészségügyi szempontból legyen szabályozott, továbbá, az elfolyó termálvíz hasznosíthatóságára gyakorlati területein közösen szerveznek nyílt napokat. A két intézmény szakemberei együttesen veszugyancsak közösen kereshetõ jó megoldás. A városházán tartott ünnepélyes aláírás alkalmával mindezt nek részt az egészségturisztikai szakmai képzést szolgáló jegyzetek elkészítésében, a tevékenység kiterpélda értékû kapcsolatteremtésként minõsítette Kovács Péter, a Vidékfejlesztési Minisztérium környejed továbbá pályázatokon való szereplésre, környezet- és természetvédelmi munkára, azok érvényesüzetvédelemért felelõs helyettes államtitkára. A hatóságnak - mindamellett, hogy a világkincsként kelésének vizsgálatára. Horányi Árpád zelt tóra különösen odafigyelnek -, fontos plusz információkat jelent mindaz, amit az önkormányzattól Megszépült a siófoki Megújult Halászcsárda, tradíciókkal kikötõ A két éve megkezdett siófoki kikötõfejlesztés második ütemében, a személyhajó-kikötõ után megújult a hajóállomás, s a keleti móló közötti 110 m-es sétány és partszakasz. A térkialakítás, a bútorzat és a hajózási relikviák szabadtéri bemutató helye is az 1930-as éveket idézi, de a 21. századi technika vívmányaival. A Rózsa-kert eredeti jellegét 320 rózsatõ õrzi, de a jelentõs nagyságú zöldfelület is megmaradt, úgy, hogy 14 darab nagylevelû hárs biztosíthat néhány esztendõ múltán az itt sétálóknak árnyas pihenõhelyet. A „régi” keszthelyiek még fel tudják sorolni a város vendéglátásának hajdan volt patinás helyeit. Egyik, s egyetlen gyöngyszem ebbõl, mely idén visszakerült a turizmus szolgálatába. A Balaton-parti Halászcsárda immár újra funkcionál. Abból a sorból-korból való, amikor fényes volt a közeli szomszédságában a Balaton Szálló és a Hullám, a történelmi belvárosban a Hungária, a Béke Étterem és az Amazon, vagy a kicsit kocsmaszerû, de hangulatos Sirály. Ezek részben más funkcióval mûködnek ma, vagy lepusztulva állnak mind mállóbb falakkal. Így enyészett a Halászcsárda is 17 esztendeig. Mára azonban, személyes élmények, kötõdések talaján újjászületve, bevonult a város tradicionális vendéglátásába. Helybeli család döntött úgy, hogy megvásárolják a bezárással a pusztulás sorsára került épületet. Szita Károlyt emlékei késztették e nagy lépésre: 47 évvel ezelõtt ott kezdte a pincér szakmát. Mint mondta, idõbe telt megtalálni a lehetõséget, összpontosítani minden erõt ahhoz, hogy belevágjon az értékmentésbe szakmabeli két fiával együtt. Az épületet bevitték a korábbi vállalkozásukba, s egy kisebb összegben elnyert pályázati segítséggel másfél évig tartott rekonstrukciós munkákkal visszakapta régi fényét a Halászcsárda. Az eredetiséget a falak, a tetõszerkezet, belül a parasztmennyezet és a téglaborítású rusztikus padozat adja, minden más, az ajtóktól-ablakoktól a felújítás nyomán jeleníti meg hûen az eredetiséget. A régi ranghoz tartozó gasztronómiai arcot pedig kiemelten a halételekkel igyekeznek visszavarázsolni, a fõzés hajdani hagyományai és a mai trendek ötvözésével. A nagyközönség számára „testközelbõl” is látható, megfogható, tapintható 3 darab az 1900-as évek elején készült kikötõbak, a Balatonra olyannyira jellemzõ vízibusz hajócsalád két kapás horgonya, valamint egy darab háromlevelû acél hajócsavar. A Balaton elsõ számítógép vezérelt elektromos hajótöltõ egysége is itt debütált, az egyre szaporodó elektromos hajtású hajóknak gyors energia felvételi lehetõséget biztosítva. Emellett a mozgássérültek számára is teljesen akadálymentesítetté vált a partszakasz. A munkák õsszel a keleti móló felújításával folytatódnak. Pihenõsarkokat, rondellákat, horgászhelyeket alakítanak ki a 400 méter hosszúságú szakaszon. A Balatoni Hajózási Zrt. az eddigi költségeket saját forrásaiból fedezte, a harmadik ütem megvalósításához azonban pályázati forrásokat is szeretnének igénybe venni. – A siófoki kikötõépítés a 19. században kezdõdött el és az 1920-as, 30-as évekre kapott igazán komoly formát – emlékeztetett az avatón Horváth Gyula, a társaság vezérigazgatója. – Ideje volt, hogy az akkor épült partfal megújuljon. A technológia holland, hazánkban egyedülálló, a tervezés saját berkeinken belül készült, Biró József vezetõ kikötõtervezõ irányításával. - 1846-ban Kossuth Lajos saját kezûleg írta a balatoni gõzhajózási társaság alapító okiratát, melynek késõbb Széchenyi István lett az elnöke – vállalkozott egy kis múltidézésre Gelencsér Attila, a Somogy megyei közgyûlés elnöke. - Százötven éves a siófoki vasútállomás, százéves a víztorony; e közben a város folyamatosan alkalmazkodik a kihívásokhoz, Magyarország megújításának egyik szimbólumaként. Gyarmati László 2 0 1 2 J Ú N I U S H. Á.

[close]

Comments

no comments yet